Bla i tag

9/11- Side 3

9/11 – Naive verdensbilder i fritt fall

Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger, for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder.

La oss frykte litt mindre

Den store oppmerksomheten som myndigheter og media vier terror-spøkelset står på ingen måte i forhold til den reelle faren for terror.

Anthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

Høsten 2001 ble USA rammet av dobbel terror; først fallende skyskrapere og deretter dødelig anthrax sendt pr. post. Var terror-spillet viktige elementer i å få innført fascist-lovverk i USA, hvor medias rolle var å være den nyttigste idioten med hovedoppgaven å føre opinionen bak lyset slik at falsk flagg-farsen ikke skulle bli gjennomskuet ?

Hva nå, USA?

President Barack Obama har kunngjort at tilbaketrekning av amerikanske soldater fra Irak vil begynne 1. september. Obama har ikke sagt noe om hvor mange amerikanske soldater og Xe/Blackwater private leiesoldater som vil bli igjen i Irak "for å trygge amerikanske (olje)interesser"...

Obama har heller ikke gitt noen signaler om hvor soldatene som trekkes ut av

Hyklere
Statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Grete Faremo takker de norske soldatene for deres innsats i Afghanistan - de skulle bare visst! (Foto: Arne Flaaten)

Litt sommerpropaganda fra Forsvaret

Sommernummeret av forsvarets propagandablekke vekker avsky.

Kampen mellom det gode og det onde

Fra et tidlig tidspunkt i historien forstod makthavere at makt er for viktig til å overlates til tilfeldighetene, og at kontroll over samfunnet er mest effektiv når den er hemmelig.

Oljekatastrofen: 911 v2.0

Kynismen når nye ekstreme høyder når den skjulte maktelite med hensikt skaper verdens største oljekatastrofe. Nå må vi vanlige mennesker sette ned foten og kreve fri energi og nye ledere.

Styringsmakt og tillit

Løgnene og bedrageriene tar ikke slutt. En for en avsløres det hvordan nasjonale og globale styringsmakter holder oss for narr. Det kommer til å koste.

Osama bin Laden erkjente aldri 11. september

Osama fra 2001 likner ikke særlig på Osama 2002.