Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

Aftenposten avslører falsk-flagg på Utøya?

Bare timer før Utøya-tragedien hadde politiet øvet på et nesten identisk scenario ... virker det kjent?

Smaken av hund

Rå og prisbelønnet dokumentarfilm om norsk matproduksjon.

Interessant film av Jüri Lina

Dokumentarfilm om de egentlige kreftene bak den russiske revolusjon og kommunismen.

Zeitgeist III: Moving Forward

Ny film av Peter Joseph: "Zeitgeist III - Moving Forward".

Svensk rapport forbereder sensur av Internett

Frykter noen at vårt gamle verdensbilde skal gå i oppløsning?

Gi bankene en støkk!

BankRun 2010 går ut på å få flest mulig til å gå i banken den 7. desember og hente ut mest mulig penger.

Hyklere
Statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Grete Faremo takker de norske soldatene for deres innsats i Afghanistan - de skulle bare visst! (Foto: Arne Flaaten)

Litt sommerpropaganda fra Forsvaret

Sommernummeret av forsvarets propagandablekke vekker avsky.

Et arrangert bilde som gikk verden rundt og vekket sympati

Noen spørsmål om holocaust

Er det mulig at den offisielle historien om holocaust ikke er riktig?