Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

En forfatters klagesang

Ny bok på norsk om de skjulte sammenhengene i samfunnet.

Kjernesunn familie – noen tips

Noen tanker om sunnhet og kosthold.

En eldres syn på krigen mot “terror”

Berit Ås er professor og tidligere politiker som snakker rett fra levra om 11. september og den såkalte krigen mot terror.

Merkelapping – en trussel mot verdensfreden?

Uten merkelappene ville mennesker bare være ... mennesker.

Tango for TV

Multimediers enorme påvirkningskraft kommer av det store antallet sanseinntrykk vi blir utsatt for.

Niels Harrit (t.v) intervjues i dansk fjernsyn.

9/11 addendum

Dansk forsker med interessant bidrag til debatten.

Pressens utrolige lemfeldighet

Store deler av den etablerte pressen er under streng kontroll - det gjelder også Norge og NRK.

Historisk intervju med Aaron Russo

"Hele poenget er å få alle mennesker forsynt med en RFID-chip ..." - Nicholas Rockefeller til Aaron Russo.

11. september – i en større sammenheng

Da jeg innså at "terrorhandlingene" i USA i 2001 var et stort bedrageri, begynte reisen nedover i kaninhullet.