Ny religion vil gjøre deg ekstremt lykkelig

3.3K visninger
10 minutter lesetid
3

I denne nye religionen jeg har tenkt å stifte, vil jeg komme med en veldig radikal påstand om meg selv. Denne påstanden vil muligens oppfattes som det absolutt mest arrogante et menneske kan finne på å si.

Den vil i første omgang få kristne og muslimer til å tro at jeg er helt sinnssyk fordi det vil totalt stride mot deres oppfatning av hva som er sant, men heldigvis har jeg halvparten av jordas befolkning bak meg som vil skjønne dette umiddelbart. Denne påstanden er faktisk så arrogant at jeg avventer litt med den til jeg, på en lettforklart måte har fortalt sannheten om universet vi lever i og meningen med livet gud har gitt oss på denne jord uten å måtte skrive tusen sider.

Vi lever i en fysisk virkelighet, og du er en ikke-fysisk (spirituell) bevissthet med en fysisk erfaring. Med denne erkjennelsen legges spørsmålet om hvorvidt det fins et liv etter døden helt død. Når du dør, eksisterer du selvsagt ikke lenger i det fysiske men livet ditt går tilbake og fortsettes i det ikke-fysiske. Når man har døde venner eller slektninger så kan man lett føle på seg at dem fortsatt er blant oss og eller man kan møte dem i drømmer. Mange sier at drømmer er helt ubetydelige, men det er en grunn til at man har dem.

Universets 4 fysiske lover

Universet vi befinner oss i har fire fysiske lover. Disse fire lovene er så logiske at de bør gi alle mennesker uansett religiøs bakgrunn mening fordi de er i grunn ikke diskuterbare. Og det er med disse lovene har jeg tenkt og basere hele religionen på. Lovene er som følger:

1. Du eksisterer

2. Den ene er alt, og alt er ett

3. Det du gir ut, er det du får tilbake (karma)

4. Forandring er det eneste som er konstant

Nummer én er veldig grei. At du eksisterer kan du ikke gjøre så mye med. Det er en fysisk lov du helst bør godta fordi det kommer du alltid til å gjøre i en eller annen form.

Lov nummer to sier at vi alle sammen er ett. Hvis alle hadde hatt denne loven i bakhuet/hjertet hadde nok folk tenkt seg om et par ganger før de hadde gjort noe negativt mot et annet menneske. Paradokset er at hvis en velger å mobbe en annen person, så mobber ironisk nok mobberen seg selv. Du mobber for å tråkke ned et annet menneske, mens sannheten er at det er du som tråkker deg selv ned til syvende og sist, i tillegg til offeret, siden du er alt. Alt som eksisterer er et aspekt av deg selv, altså på en måte er du er hele universet. Som koranen beskriver det, at hvis du dreper et menneske, så er det som om du skulle drept hele menneskeheten. Alt lever sitt eget liv og er sin egen bevissthet, og Gud vil at alt skal erfare seg selv som alt.

Når jeg sier Gud mener jeg alt. Alt som er, har vært, og kommer til å være i evigheten. At Gud er alt er en erkjennelse som alle religiøse kan være enige om. Mange vil nok si (inkludert meg selv) at negative handlinger ikke er Gud siden Gud er god, men det må være Gud likevel fordi ingenting er ikke Gud når Gud er alt. Ondskap må bare fattes som negativ energi. Vær i ett med alt, ikke skap separasjon.

Lov nummer tre. Dommedagens vakre, perfekte og rettferdige nummer tre. Når folk snakker om karma og the law of attraction, er det denne loven som utgjør hele greia. Folk som velger å spre helvete rundt seg, må alltid betale for seg på en eller annen måte, fordi det det trengs for å skape perfekt balanse i universet, som er perfekt. Hvis du velger å skape helvete, må du gjennomgå samme helvete du skapte, i en eller annen form. Enkelte bøker hevder at det venter meg hard straff fordi jeg velger å ikke tro på Gud, mens den egentlige sannhet, er at det betyr null og niks fordi det som er relevant er hvem jeg velger å være som person. Det fins gode og dårlige muslimer/kristne og gode og dårlige ateister, hvorfor skulle kun de som har valgt å lese en spesifikk bok få adgang til himmelen? Alle kommer til himmelen til syvende og sist.

Nummer fire er ganske åpenbar og kjedelig. Alt forandres, unntatt de første tre lovene selvsagt.

Gandhi sa at man skal si alt som er sant. Hvis du er fornuftig og forholder deg til sannheten i enhver situasjon forblir du ren. Av natur oppfatter hjernen vår automatisk alt som blir sagt som sant (hvorfor skulle den ikke det?), så hvis du er en som velger å lyve, fucker du opp din egen realitet og det autentiske selvet fordi løgnere tror på sine egne løgner som følge av hjernens funksjon. Løgnere tror ironisk nok at de fleste andre også er løgnere. Heldigvis kan man lett lese på mennesker om de er løgnere eller syndere generelt siden det gjenspeiles i deres harmoni med omverdenen. Altså man kan sanse snev av dårlig karma hos personer av utstrålingen deres. De må ta et ærlig oppgjør med seg selv og jobbe med karmaen sin for å oppnå ekte frelse, ellers velger dem bare å fortsette livet i den negative spiralen de allerede har tilført seg.

Gudisme

Tilbake til starten i dette manifestet, så var det drøy en påstand om meg selv jeg ville komme med. Påstanden min er at jeg er Gud. Nå har jeg allerede forklart at siden Gud er alt, så inkluderer det selvfølgelig også meg selv, og så finnes det syv milliarder andre guder på denne planeten i tillegg. Noen mer Gud enn andre vel og merke.

Jeg satt og skrev med ei jente på www.omegle.com hvor fellesinteressen vår var religion. Jeg spurte henne hvilken religion hun tilhørte og hun svarte med at hun var tilhenger av Levyansk Satanisme. Hva i helvete tenkte jeg umiddelbart, men det var også da jeg kom på det åpenbare. Når det finnes satanisme, hvorfor er det ingenting som heter Gudisme? Jeg har alltid hatt en drøm om å skrive en religion og ingenting passer bedre eller vil være mer oppsiktsvekkende enn Gudisme.

Nå kommer denne religionen i grunn bare til å være en annen versjon av f. eks Buddhisme og Sikhisme som både er sanne religioner. Målet med Gudisme er bare for å forklare hvorfor mennesker tidligere har blitt ansett som profeter eller menneskelige guder som for eksempel Jesus, Muhammed, Buddha, Krishna, Abraham osv og hvorfor disse historiske menneskene fikk enorme innflytelser på menneskeheten i sin tid. De var alle menneskelige guder som visste sannheten (Gud) og ble ansett som profeter. «Hemmeligheten» bak disse personlighetene er veldig åpenbar hvis vi tar en titt på hva Buddhisme og Sikhisme egentlig dreier seg om.

I Buddhisme og Sikhisme så handler livet om kun én ting: Å bli opplyst, eller som man kaller det en Buddha eller en Guru. Hvis du lever et rent liv fra negativitet og lærer deg og forstår hvorfor ting er som de er, kan du en dag bli så klok at noe veldig radikalt på en ekstremt positiv måte vil åpenbare seg i sinnet ditt. Noe som vil gjøre at all angst og usikkerhet vil elimineres totalt fra sinnet ditt for resten av ditt liv og gjøre deg 100% i harmoni med universet.

Alle mennesker som ikke er fjernstyrte/på villspor av negativitet har en indre trang til å søke visdom siden det er en urokkelig sammenheng mellom visdom og kjærlighet. Denne naturlige trangen til visdom er et resultat av det som bør være det ultimate målet til mennesket, nemlig å få denne oppvåkningen og bli en Buddha. Så sannheten er at jordkloden er et kjempestort universitet hvor du kan bli en Buddha/Guru/Profet/Mester eller hva enn man skal kalle det. Da jeg fikk denne oppvåkningen fortalte intuisjonen meg noen dager etterpå at jeg var blitt en m-a-s-t-e-r!

Angående Sikhisme, så betyr sikh elev, og du vil alltid være en elev av livet til du eventuelt blir en Buddha eller det som på indisk blir omtalt som en Guru. Ordet Guru er todelt hvor Gu- betyr negativ/mørke og Ru- som fjerner. Altså er en Guru et fullt opplyst menneske (åndelig mester) som har evnen til å fjerne mørket i mennesket og guide dem inn i lyset fordi han er eksemplarisk med sin visdom og utstråling. Det var denne egenskapen som gjorde at alle disse historiske menneskene ble ansett som profeter.

En annen grunn til at jeg velger å skriver denne religionen, er fordi det trengs for å opplyse en verden hvor negativitet og satans verk fortsatt er en del av det. Hvis alle mennesker hadde vært bevisst de fysiske lovene fra barneskolen av, hadde nok verden vært som i himmelen, hvor alle er gode. Enkelt kan vi fastslå at verden bare har ett problem, og det er negativitet.

Hvis vi fjerner alt negativt kan det bare bli positivt igjen, og det er dette som må til for å skape himmel på jord.

Utfordringen vår kollektivt er å være et positivt eksempel foran andre mennesker og smitte det over andre ved å ha en positiv holdning. Nå er mer religion egentlig det siste verden trenger fordi religion har vært det som har forhindret oss fra å leve den vakre sannhet, nemlig at vi alle er ett.

Med Gudismen oppfordrer jeg bare at vi i det opplyste spirituelle Norge går inn sammen for å konfrontere kristne og muslimer med at vi er guder. Skandinavia har de mest ateistiske landene i verden og da må vi jo stå for hva vi mener. I tillegg så er jo det faktum at vi mennesker er guder selve fundamentet og erkjennelsen i hva spiritualitet bygges på da alle har en indre guru/gud inni seg som vet og vil det beste. Og Gudisme er bare et nytt begrep jeg vil skal være et synonym til opplysning. Jo mer opplyst, jo mer Gud.

Nået gjør deg lykkelig

Meningen med livet er at vi skal dø, så livet er til for å leves. Å være seg selv er den viktigste oppgaven individet har. Det er ikke alle som klarer dette like greit, og grunnen til det kan være mange. Som regel er det individets egne negative tanker/oppfatninger om seg selv som forhindrer en ifra å være seg selv helt og fullt ut. Altså er folks aller største fiende sine egne tanker.

Det som er veldig synd er at det fins planter der ute som eksisterer for å hjelpe folk med tankeproblemene sine, og det er et enormt svik mot verdens befolkning at denne planten har blitt forbudt og kriminalisert for bruk. Det er også enorme fordommer knyttet til denne planten i landet vårt som følge av at det er/har vært ulovlig. Planten jeg snakker om her er selvfølgelig hasjplanten Cannabis.

At hasj er farlig er en myte. Det eneste «farlige» med hasj er at den inneholder THC som kan være utløsningstriggende for psykoser og schizofreni. Det ironiske er at hvis man dyrker cannabis som inneholder mindre THC og mer av de positive cannabinoidene, så har Cannabis en ANTI-psykotisk effekt. Ingen har noen sinne i verdenshistorien dødd av å røyke cannabis så derfor kan ikke cannabis være et farlig narkotisk stoff slik som mange tror. Det er en grunn til at Gud har skapt cannabis og noe av den grunnen er for å hjelpe mennesker som har tankeproblemer. Cannabis er en ekstremt positiv plante, hvorvidt den blir negativ eller positiv kommer bare an på i hvilken forstand den blir benyttet.

Hvis et menneske føler seg lav, deprimert, har angst eller smerter så har cannabis den guddommelige egenskapen til å hjelpe dem med det. Folk kan føle seg lav av pågående tanker om fortiden og angst om hvordan fremtiden blir. Det cannabis skal lære oss er hvordan man lever i nået, og ikke i fortid og fremtid.

Nået er det eneste vi har, har hatt og kommer til å ha i all evighet og det er i nået man finner all lykke.

Det fins en veldig bra bok som jeg vil anbefale alle å lese om det å leve i nået. Boken heter The Power of Now (Det er nå du lever) som er skrevet av guru Eckhart Tolle. Boken er et åndelig mesterverk av hans liv hvor han forklarer med dyp innsikt hva som skjedde og hvordan han ble en Guru.

Nå er det særlig mye fordommer knyttet til cannabisbruk blant de eldre generasjoner takket være skremselspropagandaer og det faktum at det er/har vært ulovlig. Det er viktig at vi får folk til å forstå at cannabis er en medisin, og som med alle andre medisiner skal det ikke misbrukes, men brukes riktig. Eller alt med måte. Vi trenger ikke alle de h******s kjemikaliene fra legene som koster penger og er unaturlige når vi har cannabis. Dessuten tror jeg nok mange ensomme sjeler på gamlehjemmer ol. vil få det mye morsommere i sine siste dager hvis denne guddommelige herligheten for komme inn og gjort et riktig inntrykk i livet deres.

Det er en grunn til at Cannabis blir sett på som en hellig plante i flere kulturer og det irriterer meg grenseløst hvor enormt med tid og ressurser som blir sløset bort i forsøk på å fjerne cannabis fra å eksistere. Vi kunne lett spart 10 prosent av skattepengene våre ved å selge det lovlig, så kunne politiet og rettsvesenet fått konsentrert seg på ekte kriminelle som de dessverre ikke får så mye tid til å gjøre så lenge cannabis er et narkotisk stoff.

Kjærligheten vinner alltid til slutt og uansett hva du måtte mene om en eventuell legalisering, så er Cannabis udiskutabelt Guds medisin til mennesket og herregud fader som jeg gleder meg til å få se alle sure fjes få eliminert sin kognitive dissonans ovenfor denne planten med en skikkelig latterkrampe.

Amen.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

3 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
anders
Skribent
8 år siden

Mye bra her. Kanskje får du ytterligere stimulans fra http://www.kryon.org.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  anders
8 år siden

Godt forslag! Kryon er en solid kilde for å vekke kjærligheten i seg. Kan anbefales.

Beathe
Beathe
Abonnent
8 år siden

Herlig artikkel Torbjørn :-)
Har ikke gjort meg opp en solid mening når det gjelder cannabis for min egen del, men jeg syns absolutt at de som føler de har nytte av den gjerne må bruke den. Alt det andre du skriver kjenner jeg meg igjen i. Vi er her for å ha det bra, for å glede oss over alt rundt oss og for å nyte alt denne jorden har å tilby. Læring, lek, latter, glede og sannhet. For en befrielse! Det står i Bibelen at vi er skapt i Guds bilde, altså er vi også laget for å skape. Vi kan nok utrette så uendelig mye som vi ikke er klar over i vår begrensede oppfatning. Hadde vi alle forstått hvor mektige vi egentlig er så hadde vi ikke behøvd negativitet som sjalusi, behov for å kontrollere hverandre, materiell rikdom osv. Jeg melder meg rett inn i Gudismen, og syns ikke det er en sinnsyk påstand i det hele tatt. Når kristne reagerer sterkt så føler jeg de nesten ser ned på noe av det mest fantastiske Gud har skapt, nemlig mennesket. Det er etter min mening en sinnsyk tanke å tro at vi alle er fanget her for å lide oss igjennom en test på en så fantastisk planet. Vi har alt vi trenger for å ha det bra og likevel har det aldri vært flere utilfredse mennesker. Jeg tror så absolutt at den kollektive bevissthet har begynt å klinge i hodene på menneskeheten og flere og flere føler at noe mangler i livet uten at de klarer å sette fingeren på hva det er. Et “problem” uten en rot er det vanskelig å finne en kur for. Det er lett å se hvorfor det fører til depresjoner og angst. Mange prøver å dekke “Mangelen” med penger og ting, men innser at det ikke fungerer. Noen tyr til rus eller medisiner. Til og med tv programmer og serier blir brukt som bedøvelesmiddel. Inntil alle forstår at man ikke finner løsningen på utsiden, men innsiden. Jeg merker forskjell bare i løpet av de siste årene på det at flere og flere er begynt å stille seg noen vesentlige spørsmål om livet. Det er spennende tider vi lever i! Jeg er klar for Gudisme. :-)

« Forrige artikkel

Når du er drittlei faenskap fra andre

Neste artikkel »

Bevis på vår globale masseoppvåkning til en spektakulær ny verden

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x