Blir feminine verdier redningen?

2.4K visninger
9 minutter lesetid
4

Her omtales tre modige kvinner som alle har bidratt til å avdekke meget viktige, men skjulte årsaker til dagens kraftige miljøforringelse og masseutryddelse av insekter, fugler og dyr.  

 

Rosalie Bertell(1929 – 2012)

Rosalie Bertell

Bertell var en amerikansk økofeminist og pasifist som hadde en unik evne til å avdekke skjult informasjon, samt formidle det hun oppdaget. Hun var utdannet lege med ni æres doktorgrader og stiftet blant annet organisasjonene “International Institute of Concern for Public Health” og “International Physicians for Humanitarian Medicine. Hun arbeidet for FN i over 60 land og i 1986 ble hun tildelt æresprisen “Right Livelihood Award” for sin innsats.

Hva fant hun ut?

Her er de viktigste oppdagelsene, beskrevet i boka: ”Planet earth, the latest weapon of war og i hennes artikkel: ”Slowly wrecking the planet”.

 

 • Den ødeleggelsen av planeten som nå pågår, er skapt av militæret i samarbeid med multinasjonale selskap, sammen med en viss gren av vitenskapen. Kommentar: Sjekk navn som David Keith og Ken Caldera.
 • Det er ikke bare USA som er involvert i dette høyteknologiske angrepet på moder jord. Andre land som deltar er Russland, Kina, Storbritannia, Australia, Canada og Japan.
 • I følge Bertell, gjorde Russland og USA i 1974 en hemmelig avtale om å starte tining av Arktis ved hjelp av lavfrekvent EM stråling. Hensikten er å bedre tilgang for både russiske og amerikanske oljeselskap.
 • I 1958 sprengte USA sin første atombombe i verdensrommet i det som ble kalt Project Argus. Den 9. juli 1962 (Project Starfish),  sprengte USA tre atombomber og samme året Sovjet (Russland) en. Alle disse detonasjonene fant sted i det som kalles Van Allen beltet som blant annet beskytter vår planet mot kosmisk stråling. Skadene er trolig uopprettelige.
 • Mye av den teknologien som nå brukes av militæret, er hentet fra Nikola Tesla. Da han døde i 1943, ble hans papirer konfiskert av FBI og i følge Elana Freeland(les videre), fikk president Trumps onkel John Trump, hovedansvaret for disse dokumentene.
 • Som følge av HAARP og lignende teknologier, skjer det en oppvarming av øvre luftlag (stratosfæren). Det har altså ingenting med CO2 å gjøre!
 • Hullene i ozonlaget er ikke kun skapt av drivgasser som KFK, men overlydsfly, aerosoler av barium, tiår med testing av atomvåpen samt rakettoppskytninger.
 • Golfstrømmen er svekket med 1/3 del. Som følge av dette kan det bli en ny istid i Europa.
 • Mye tyder på at både det store jordskjelvet på Haiti og det som satte Fukushima reaktorene ut av spill i Japan i 2011, var fremprovosert av HAARP teknologi.
 • Hvert 5. år minker atmosfæren med 1 km. Det innebærer mindre beskyttelse mot kosmisk stråling som gamma, UVB og UVC.
 • Definisjonen på geoengineering er påvirkning av atmosfæren i globalt omfang, med andre ord manipulering av vårt vær, våre hav og selve planeten vi bor på. Metodene har blitt tatt i bruk uten noen debatt, offentliggjøring eller demokratisk avgjørelse. De er basert på romforskning og forståelse av hvordan planeten jorden fungerer. Antallet og omfanget av disse operasjonene er overveldende.
 • Jorda har blitt et offer for militær forskning og det er på tide å stanse geoengineering som er en ond farse og en forbrytelse mot selve livet. Det sivile samfunn bør selvsagt ikke gi geo-krigerne offentlig velsignelse til å gjøre enda mer skade.
 • En prøver å løse problemene med de samme metodene som har forårsaket dem. Kommentar: J.fr dagens planer om å begrense den globale oppvarmingen ved hjelp av aerosoler.

Kommentar: I følge forskeren og vitenskapsmannen J. Marvin Herndon og etterforskeren Dane Wigington, har geoengineering/værmodifikasjons operasjoner siden 2013/14 blitt intensivert til nivåer vi har vanskelig for å forestille oss. Dette stemmer med egne observasjoner. Nesten daglig obseverer jeg nå skylegging med aerosol her i Bergensområdet. Dagens situasjon er derfor langt mer alvorlig enn den var i 2010 da Rosalie Bertell skrev: ”Slowly wrecking the planet”.

Rosalie Bertell – Space Weapons of War – part 1 of 4 – PLANET EARTH lecture

 

 

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=0RIiDRaMdJE

 

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=Anjxt1gKlH8

 

Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=ce5_CG7_Hzs

I del 4 kommer Bertell inn på et meget viktig poeng som er like aktuelt i dag som det var den gang. Militæret er unndratt ethvert kritisk blikk og får ”herje” med natur og miljø akkurat som det passer dem uten at noen reagerer eller løfter en finger!

 

Prof. em Dr. Claudia von Werlhof

Claudia von Werlhof

Inspirert av Bertell, stiftet hun i 2010 organisasjonen: “Planetary Movement for Mother Earth“. Werlhof har altså tatt opp tråden etter Bertell, utgitt hennes bok på nytt og inkludert sine egne tilføyelser. Det er verdt å merke seg at da hun prøvde å finne en utgiver i Tyskland var svaret blankt nei og ”Dette er bare konspirasjonsteorier”.  Da hun presenterte informasjon fra boka på et møte i Puerto Rico i Sør-America, gråt mange av tilhørerne i fortvilelse over det de fikk høre! Les hele talen: Remembering Rosalie Bertell. I tillegg til tysk har det etter hvert kommet en fransk, spansk og en italiensk utgave, men så langt ingen engelsk. Det anbefales å lese hennes dokument: EARTH AS WEAPON, GEOENGINEERING AS WAR.

Har du noen kroner til overs og ønsker å gi til et godt formål, vurder da å støtte denne organisasjonen.

 

Elana Freeland

Elana Freeland

Hun er blant dem som har best overblikk og innsikt i alle sider av militær geoengineering, hvor værmodifikasjon kun er en av en rekke agendaer. For de som ønsker å vite hva som egentlig foregår, er informasjonen hennes derfor et must. I følge henne selv, har hun brukt år på å forstå og kartlegge alle sider av geoengineering. Hennes konklusjon er at store deler av jordas atomsfære nå er ionisert, med andre ord gjort elektrisk ledende ved hjelp av skylegging med bruk av aerosol hvor kondensasjonskjernene i stor grad består av ørsmå metallpartikler.

Freelands nyeste bok

Kommentar: Som nevnt i artikkelen: Den store kondensstripebløffen, har geoengineering operasjoner vært i gang over Norge de siste 20 årene. Operation Cloverleaf og Indigo Skyfold er to av navnene på disse hemmelige operasjonene som i følge ulike vitneobservasjoner, ble satt i gang i stor skala i 1999.

 

HAARP og Nextrad sin rolle

Ved å bruke HAARP og lignende teknologier, kan skyene skapt ved hjelp av aerosol påvirkes og flyttes. Det var for øvrig Bernard Eastlund, oppfinneren av HAARP som introduserte denne ideen. To ulike sendere som sender stråler fra hver sin kant, brukes da samtidig. Da vil slike bølgemønstre kalt harmonic resonance, fremkomme på himmelen. Observer selv og du vil oppdage slike!

Harmonic resonance

Et eksempel

Tirsdag 14. mai var en fin og varm dag med temperatur på ca 19 grader her i Samnanger utenfor Bergen. Observerte så ut på dagen en flytting av skyer skapt ved hjelp av aerosol. Se dette bildet som ble er tatt ved 15.30 tiden.

Aerosol skyer flyttes!

Knapt tre timer senere hadde temperaturen sunket til 11-12 grader og himmelen så slik ut:

Etter operasjonen

Er denne tuklingen med været den sannsynlige årsaken til jo-jo temperatur og uventete, brå værforandringer som meteorologer ikke kan forklare?

Dagen etter, onsdag 15. mai i Bergen. Om formiddagen observerte jeg hvordan aerosol skyene ble lagt i stripe etter stripe. Operasjonene foregikk da i luftrommet nord for Bergen (og sikkert mange andre steder). Om kvelden ved 21. tiden kunne jeg observere hvordan disse skyene ble manipulert ved hjelp av EM stråling. ‘Skystripene lå da i halvmåneform side om side. Her er et bilde tatt i Arna ved Bergen før de forsvant.

Virkning av EM stråling på aerosol skyer

Hvordan Freeland ble aktivist

På denne videoen forteller Freeland om sin bakgrunn og hvordan hun for åtte år siden møtte Clifford Carnicom, tidligere ansatt i det amerikanske militæret og en av verdens fremste spesialister på forskning innen  geoengineering. Det hele startet da han i 1999 oppdaget hvordan klarværet over New Mexico oftere og oftere ble ødelagt av amerikanske ’tanker jets’ som la striper som så forårsaket skydekke. Ved hjelp av fotodokumentasjon samt prøvetaking, prøvde han å finne ut hva som lå bak det han observerte. På begynnelsen av 2000 tallet offentliggjorde han sine funn på internett. Den gang var det mulig å se IP adressen, altså hvem som besøkte nettstedet hans. Til sin store forbauselse var gjengangerne institusjoner som CIA og FBI, samt store militære kontraktører som Bechtel, Evergreen, Raytheon, Lockheed Martin, etc. Overrasket? Her er hans første dokumentar, Aerosol crimes utgitt i 2005:

Clifford Carnicom har kartlagt syv ulike anvendelsesområder for vår ioniserte atmosfære:

Syv ulike agendaer

Se også hva har skjedd med været del 1 og 2.

 

Freelands konklusjon

Hennes viktigste slutning er at det som ligger bak, er et ønske om ’full spectrum dominance’, med andre ord kontroll over alt liv på denne planeten! På videoen diskuteres også sola og hvordan den i lange perioder på grunn av aerosol dimming gjort med fullt overlegg, nå er hvit og ikke gul slik den var tidligere. Den ioniserte atmosfæren er også den sannsynlige årsaken til fenomenet bisol. ’Sola to steder’ en et refleksfenomen som i følge Freeland, er forårsaket av metallpartiklene i atmosfæren.

Bisol. Foto: Vidar Sandnes, Romerikets Blad

Sitater fra henne:

Hva med å høre hva Freeland forklarer og vurdere selv?

 

 

Aktivister blir stanset

Freeland informerer også om hva som har skjedd med aktivistene Michael Murphy og Patrick Roddie. Murphy er for øvrig mannen bak dokumentarene: “Why in the world are they spraying” og “What in the world are they spraying”. For to år siden da han var i ferd med å lage sin tredje dokumentar, ble han ’derailed’, med andre ord satt ut av spill.

Michael Murphy

Roddie ble nylig kastet ut av leiligheten sin i San Francisco, bilen hans har blitt stjålet og bankkontoen hacket. Kommentar: Hvorfor skulle noen ta seg bryet med å ødelegge tilværelsen til disse aktivistene hvis de ikke utgjorde noen trussel mot hemmeligholdet?

Patrick Roddie

Her forklarer Roddie sin fortvilte situasjon:

 

Her kommer Freeland inn på eksperimentene ved CERN og hvordan hennes YT videoer om dette har blitt hacket og informasjonen fjernet!

Del 2 av samme:

 

Syntetisk biologi og transhumanisme

Som det fremgår av Carnicom og Freeland sine presentasjoner, dreier aerosol skyene som stadig flere blir oppmerksom på, om mye mer enn værmodifikasjon. Sykdommen Morgellons hvor fibrer formerer seg i kroppen og vokser ut gjennom huden, er et av eksemplene på syntetisk biologi som i følge Carnicom, forårsakes av det som slippes ut. Han hevder også smart dust er en av ingrediensene i aerosol. Dette er ørsmå støvkorn og hver partikkel fungerer som en mikroskopisk datamaskin som samler inn ulike typer av informasjon. Alle Carnicoms funn presenteres på nettstedet: carnicominstitute.org, men ingenting publiseres før det har blitt grundig verifisert ved gjentatte funn. Som nevnt i artikkelen: ”5G Highway tohttps://www.maize.io/en/content/what-is-smart-dust hell?”, dreier det seg om en planlagt sammensmelting av menneske og maskin, kalt transhumanisme. Når en ser hvor ”hektet” de fleste nå har blitt på sin smarttelefon, kan en lure på – er dette en forløper?

 

Etterord

Velger å avslutte med noen kloke ord fra Rosalie Bertell: ”Det som er høyst tiltrengt for vår planet, er en plan for en mer intelligent, menneskelig fremtid, basert på feminine verdier”.

 

Kilder

Freeland, Elana. Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House 2014.

Freeland, Elana. Under an ionized sky. Feral House 2018.

Von Werlhof Claudia: Dear Greta Thunberg: the real causes of the planetary disaster. http://www.pbme-online.org/2019/02/11/greta-thunberg-the-real-causes-of-the-planetary-disaster/

Von Werlhof Claudia. EARTH AS WEAPON, GEOENGINEERING AS WAR http://www.nogeoingegneria.com/news-eng/earth-as-weapon-geo-engineering-as-war/

Von Werlhof, Claudia. Geoengineering, CO2, Ozone Depletion, Bertell, HAARP, 5G. Transcript of the Interview: http://www.pbme-online.org/2019/05/11/transcript-interview-claudia-von-werlhof-on-geoengineering-co2-ozone-depletion-bertell-haarp-5g/

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BjørnThorsønn
BjørnThorsønn
Anonym
4 år siden

Tror også feminine verdier er de som kan gjøre susen for moder jord.
Dessverre har kvinnene forlatt de, og menn ser ikke verdien i de.

« Forrige artikkel

Tror jeg på chemtrails fortsatt?

Neste artikkel »

De forente nasjoners store konspirasjon

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x