Bla i tag

haarp- Side 2

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Det Aftenposten-kontrollerte Oslopuls, som ledes av Hilde Haugsgjerd (til v.) og Hilde Bjørhovde (til h.) sensurerte en kunngjøring om et foredrag om HAARP og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Foredrag om HAARP, EISCAT og chemtrails 7.2.

Mens været i Norge har vært merkbart begredelig det siste året, har det pågått diverse bruk av høyteknologi i luftrommet over Norge, særlig EISCAT og chemtrails. Det som er påfallende er den øredøvende tausheten fra myndigheter og media om hva teknologien gjør med oss og med vårt livsmiljø.

Norge i værkrig

Lyset fra norden lager torden og skjelvene øker i takt med strømloggene. Side-effekter: Psykotronisk æra

Japan truet med jordskjelv av NWO

Illuminati er i krig med verden, sier Benjamin Fulford. Jordskjelv og værkrig (weather wars) er geo-politikk.

Kometen ingen skriver om

Den nyoppdagede kometen Elenin (C/2010 X1) omtales ikke i massemedia. Er det bare nok en ufarlig komet eller kan det faktisk være Nibiru?

4S – den umerkelige trusselen fra TV og TETRA

Denne artikkelen omhandler en hemmelig Pentagon-utviklet Psychotronics-metode (dvs. teknologi for mind control) kjent som Silent Sound Spread Spectrum (SSSS eller ”4S”) som har vært fullt operativ siden begynnelsen av 1990-tallet. 4S kalles også "S-quad" eller "squad".

Et forsøk på Revolusjon i Norge

Alle levende vesner er forent mot den nye verdens uorden! Her er aktivistplanen for aktivisten i deg.

HAARP utløser jordskjelv

Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av masseødeleggelsesvåpenet HAARP?

Norske mediers samlede TABU-oversikt

Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt.

Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående destabiliseringen

2010 er tigerens år

10 ting å se opp for i 2010

Et nytt år er i gang. I Kina er 2010 tigerens år. Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på.