TABU-kveld med Nyhetsspeilet

10.6K visninger
8 minutter lesetid
140

Nyhetsspeilets Hans Gaarder, som har utarbeidet TABU-listen for norske media, holder foredrag (”TABU-foredraget”) tirsdag 25. oktober.

Den første TABU-listen for norske media ble publisert i ”Nyhetsspeilets barndom” for 2,5 år siden og brakte fokus på et tema som ikke mange var klar over dengang: Sensuren av norske media.

I tiden som er gått er noen av temaene blitt strøket fra listen etter å ha blitt omtalt i media (bl.a. skader fra vaksiner og at mobilstråling kan være helsepåvirkende), mens et betydelig antall potensielle sensasjonssaker ennå forblir urørt…

Medias mange TABUer befinner seg stort seg innenfor disse hovedgruppene:

  • Fortiet helseinformasjon
  • Skjulte agendaer og skjult makt
  • Den åndelige virkeligheten
  • Offentlig kriminalitet
  • Hemmelig høyteknologi
  • Manipulasjon av menneskelig adferd
  • Kontrollsamfunnets baktanker
  • Medias løgner, fortielser og fordreininger

Program for TABU-kvelden 25 oktober på Unity:

Kl. 19 – 20 Foredrag del 1

Kl. 20 – 20.20 Pause m. forfriskninger

Kl. 20. 20 – 21.00 Foredrag del 2 og debatt

Møt opp på Unity for 2 timer med  underholdende og tankevekkende informasjon som du ikke får fra mainstream media!

For praktisk info, klikk her.                V E L K O M M E N!

 

Som en del av forberedelsene til tabu-kvelden sendte jeg en epost til diverse redaktører og journalister og ba om hjelp til å ajourføre TABU-listen.

Denne gangen resulterte det i noe mer enn den vante øredøvende tausheten.

En av norsk presses tungvektere, Stavanger Aftenblads mediakommentator  Sven Egil Omdal i, gjorde noe så sjeldent (sett med norske journalistøyne) som å ta tak i TABU-oversikten og sette noen få elementer av den på trykk (naturligvis mer eller mindre forvridd, det dreier seg tross alt om tabuer for norske media), ikke bare på nett, som her i Adresseavisen og her i Stavanger Aftenblad, men også på papir, ikke bare i Adressa og Aftenbladet, men også i Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Sven Egil Omdal, mediakommentator i Stavanger Aftenblad. Omdals kommentarspalte «Fri Penn» trykkes i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

 

Dette skrev journalist-nestor Omdal om Nyhetsspeilets TABU-oversikt (i 4 norske aviser)

På vegne av min stand vil jeg få beklage at vi ikke for lengst har avslørt at verden styres av illuminati, frimurere og Janne Haaland Matlary.

Alle kulturer har sine tabu, men kan det være noen andre enn norsk presse som har 76? Tallet er ikke helt pålitelig, listen er under revisjon. Vi kan ha undertrykt flere sammensvergelser og okkulte komplott siden fjorårets opptelling.

Oppdateringen foregår ved at Hans Gaarder, frittstående forsker og frittgående journalist, har bedt redaktørene for Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen og Dagens Næringsliv selv ajourføre listen over alt de fortier. «Jeg ber deg gå gjennom punktene og helst gi meg et hint hvis du finner punkter som er blitt omtalt av norske media (og m.a.o. ikke lenger er tabu), slik at TABU-oversikten kan bli mest mulig à jour», skriver Gaarder i en mail til redaktørene. Gaarder driver nettstedet Nyhetsspeilet og Institutt for helseforskning (tidligere Institutt for Kaosforskning, to sider av samme sak, åpenbart).

Øverst på Nyhetsspeilets liste over saker norsk presse ikke tar i, står avsløringen av at tvillingtårnene i New York ble sprengt av Malteserordenen. Noe lenger nede på listen står informasjonen om at Janne Haaland Matlary er Dame of Malta og fremstående medlem av ordenen. Det sier seg selv at en slik sammenheng ikke burde vært fortiet. Hvis verdensterroren styres av en statsviter fra Mandal, skylder vi det minste Osama bin Laden og noen millioner afghanere og irakere en beklagelse. En eventuell bombing av Vest-Agder får vi komme tilbake til.

Nyhetsspeilet er et samlingssted for dem som mener at paven ennå styrer verden, i hvert fall når ikke Bilderberg-konferansen gjør det. Nettstedets oppgave er å avsløre alt pressen fortier, som at CIA jevnlig flyr over Norge og sprayer oss med kjemiske stoffer som utløser Morgellons sykdom, en hudlidelse som skolemedisinen foreløpig tilskriver pasientens psykiatriske tilstand.

 

Er norske media omsider i ferd med å ta tak i TABU-utfordringen? (Illustrasjonen er fra Adresseavisen tidligere denne måneden)

 

Det finnes andre prosjekt med samme formål – å belyse saker som ikke kommer til overflaten i den vanlige nyhetsstrømmen – men som har en mindre fantasifull tilnærming. En gruppe forskere og studenter ved Sonoma State University, en avdeling under California State University, har i 35 år drevet Project Censored, som også utarbeider en mangelliste for media. Årets rapport, som ble publisert for et par uker siden, er som alltid preget av holdninger på den amerikanske venstresiden, fløyene i USA samles i mediekritikken. De tre viktigste av sakene som – i følge Project Censored – blir fortiet av amerikanske mainstream media er at det dør flere amerikanske soldater av selvmord enn i kamp, at USAs militære ledelse manipulerer sosiale media og at president Obama har godkjent en internasjonal serie av målrettede drap.

Begge de to siste sakene er godt kjent fra medier som i hvert fall er i randen av det allmenne nyhetsbildet, men det er åpenbart riktig at det nyhetsbildet amerikanerne får gjennom CNN, Fox, CBS og de største avisene, har store og viktige hull.

Slik er det her hjemme også. Norge kunne trengt et prosjekt som registrerte hva vi overser, og pressen burde finansiert det av ren egeninteresse. Journalistikk er i sitt vesen en filtreringsprosess, og de filtrene vi benytter oss av, er i begrenset grad styrt av lesernes behov. En avis kan bli enestående på et område som få eller ingen bryr seg om, som fado eller hjemmekompostering, utelukkende fordi en av journalistene har sin lidenskap der. Når han tar AFP, er det ingen som drømmer om å ansette en etterfølger med samme kompetanse.

Men noen av filtrene er institusjonelle. Journalistene rekrutteres fra et relativt smalt segment av befolkningen og sosialiseres raskt inn i normer og statussystem som fører til store blinde flekker. Derfor er det mange journalister på en rockekonsert med 300 tilhørere og ingen på en gospelkonsert med 3000, derfor dekkes «Paradise Hotel» bedre enn Miljøverndepartementet, selv om det siste har ansvaret for vår framtid.

Også for tre år siden skrev jeg om tabuer i norsk presse. Det var i bakkant av en spennende debatt i Morgenbladet om abort, et tema som hadde ligget langt inne i skyggen siden den politiske kampen om abortloven på 70-tallet. Jeg hevdet den gang at vi har sterke sperrer mot å diskutere liberale politiske seire. Det er bortimot tabu å skrive kritisk om barnehagen og positivt om husmødre. I debatten som fulgte artikkelen, hevdet mange at pressen i tillegg til å ha en klar dreining mot venstre, paradoksalt nok også skjuler maktovergrep av den typen som Wikileaks har avslørt, med offisielle amerikanske diplomatiske rapporter som kilder.

Jo sterkere pressens verdensbilde avviker fra lesernes og jo oftere det blir avslørt at vi svikter vår overvåkingsrolle, dess sterkere blir tilstrømningen til de sosiale mediene, hvor det er lov å like gospel og passe egne unger, og til nettsted som hevder at tsunamien i romjulen 2004 ble utløst av en amerikansk atomsprengning. God journalistikk er det beste vernet mot utbredelsen av konspirasjonsteorier, og antakelig også av Morgellons sykdom.

Men jeg må innrømme at det skjedde fryktelig mye rart da jeg leste meg opp til denne artikkelen. Internett Explorer slo seg av, sider nektet å laste, et bilde av Janne Haaland Matlary dukket stadig opp i venstre hjørne av skjermen. Jeg vet ikke om Illuminati har tatt kontroll over pc-en, men jeg varsler Hans Gaarder for sikkerhets skyld.
Publisert: 07.10.2011
Sven Egil Omdal   sven.egil.omdal@aftenbladet.no

 

 

Jeg fant det naturlig å sende inn dette tilsvaret til avisene som hadde publisert Omdals TABU-kommentar:

 

Vedr. norske medias TABU-oversikt – presiseringer og korreksjoner

 

1. Janne Haaland Matlary og 11. september-terroren
Det er korrekt at det var Malteserordenen som sprengte WTC-tårnene i New York. Janne Haaland Matlary ble medlem av Malteserordenen i september 2001, dvs. samme måned som terroren skjedde. Haaland Matlary hadde neppe noen rolle i gjennomføringen av 911-terroren, slik Omdal påstår. Jeg har heller aldri antydet noe slikt, men påpekt det prinsipielt betenkelige i at Haaland Matlary er edsvorent medlem av en terrororganisasjon.

Professor Janne Haaland Matlary ble ikke medlem av Malteserordenen i tide til å ha fått vite om terrorplanene for 11. september 2001. Derimot er det prinsipielt betenkelig at Matlary fra Mandal er edsvorent medlem av en terrororganisasjon.

2. Makten i Vatikanet
Det er ikke paven, men jesuittgeneralen (kjent som Den Sorte Paven), som har makten i Vatikanet. Den sorte paven utøver mye makt over verden forøvrig, gjennom sin kontroll av hemmelige selskaper og de hemmelige tjenestene.

 

Vatikanets sorte paver, jesuittgeneralene Adolfo Nicolás Pachon (til v.) og Peter-Hans Kolvenbach (til h.). Sammen har de makten over verdens etterretning og verdens hemmelige selskaper, inkludert Malteserordenen som Matlary fra Mandal har avlagt sin ed til. Den norske professoren i statsvitenskap tar mao. sine reelle ordre fra Jesuitt-Ordenen, som er kåret til verdens ondeste organisasjon.

 

3.  Flyspraying over Norge
Det er ikke CIA, men NATO som slipper ut store mengder kjemikalier (særlig barium og aluminium) over Norge og andre land. Dette er et element i såkalt Geo-Engineering, som bl.a. dreier seg om kunstige måter å påvirke været på.

 

Flyspraying (CHEMTRAILS) over Valdres under en helblå himmel 30. juli 2011. I oktober skriver lokalavisen for Valdres at det har falt 124% mer regnbør enn «normalt» i mai-september 2011. Dette har ifølge avisen skapt uår for det lokale landbruket. Det rapporteres om jord i foret og sopp i kornet og vanskelige slåtte- og treskeforhold pga. den våte marken. I det hemmelige Chemtrails-programmet RAINDANCER fremprovoserer kjemiske utslipp fra fly regn i bøtter og spann. Det er en betydelig praktisk sannsynlighet for at RAINDANCER-utslipp fra uidentifiserte fly over Norge har bidratt til en av Norges verste regnsomre i moderne tid.

 

De siste årene har stadig flere journalister begynt å vise tegn på informasjonsvegring. Der journalister tidligere med stor iver nøstet ivei på lovende tråder som kunne lede til ukjent informasjon og ny innsikt har det nå seget inn en «konspirasjonståke».

Konspirasjonståka fungerer ved at når et vanskelig tema dukker opp (f.eks. tekniske funn etter 11. september-terroren som er komplett vitenskapelig uforenlige med den offisielle rapporten) så trekkes det ned en rullegardin; et slags mentalt hemmende jernteppe i den enkelte journalists underbevissthet som sier:  «Konspirasjonsteori – det er best å holde seg unna sånt som lukter av konspirasjonsteori…”

President John F. Kennedy sa i en tale til amerikanske pressefolk i 1961:

”We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence”

President John F. Kennedy ba sjefsredaktørene i USA om assistanse for å eksponere den skjulte makten i samfunnet, av Kennedy omtalt som «a monolithic and ruthless conspiracy» i sin tale til the American Newspaper Publishers Association 27. april 1961.

Ingen av USAs journalister eller redaktører skrev neste dag at deres ferske president var en konspirasjonsteoretiker med en fantasifull virkelighetsoppfatning.

TABU-oversikten som er publisert på nyhetsspeilet.no inneholder 74 punkter. Dette dreier seg ikke om ”fantasifulle skriverier”, men om fakta, hvor utrolig noe av det enn kan høres ut.

TABU-listen har et dobbelt formål: Å påvise temaer som media tier om og å vise hvor viktig mye av informasjonen som forties av pressen er.

Hans K. Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
11 år siden

Norsk presses journalister oppfordres, for å gjenreise respekt hos publikum, til å undersøke og BEGYNNE Å FORMIDLE sammenhengen mellom Council of Foreign Relations (CFR), Club of Rome, German Marshall Fund, Malteserordenen og One World Government (New World Order/Én Verdensregjering) i forbindelse med Vatikanet og FN, for å se hvordan Norge har mistet seg selv og er langt på vei inn i global verdensorden der kun internasjonal lovgivning skal gjelde, bestemt av ledere av en verdensregjering.

Utrykket «World Order» er nå brukt uttallige ganger av ulke nasjoners politikere over flere år.

Utrykket «Én Verdensregjering under FN» er blitt kringkastet av Kristin Halvorsen som et av SVs viktigste mål UTEN at det er nevnt med et ord i SVs nye prinsipprogram.

Utrykket «Bærekraftig utvikling» ble adoptert av Gro Harlem Brundtland, som samsvarer med retorikken til Aurellio Peccei, CFR og Club of Rome, sistnevnte som Gro er medlem av.

Når det er kjent (men underrapportert) at Kissinger og CFR stod bak ordren om mordet på Aldo Moro, Bhutto, General ul Haq (puppet), fordi deres handlinger ikke samsvarte med CFRs planer for Én Verdensregjering, da bør det granskes hvilken skade/svik/foræderi Gro Harlem Brundtland gjennom sin makt har gjort mot en intetanende befolkning i Norge da hun har samarbeidet med en massemorder!

Trilateral Comission, med samme medlemmer som CFR og Club of Rome, med samme mål.

Hvilken makt har CFR som kan myrde hvem det skal være av statsledere som ikke samarbeider?

Blir vi ført bak lyset av landets ledende politikere som stilletiende vet at Norge er praktisk talt ikke er selvstyrt?

Anbefalt lesning :

THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300
Dr. John Coleman
http://jahtruth.net/300old.htm

The Illuminati and CFR
Myron C. Fagan
http://jahtruth.net/illumin.htm

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  ye
11 år siden

Et betimelig spørsmål: Hvordan kan denne kommentaen komme øverst på kommentarlisten nå i dag?
arifkarims kommentar var den første respons på denne artikkelen inntil ganske nylig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  maranata
11 år siden

Du tuller vel litt nå Useless ?

Ye sin kommentar er seff skrevet før Arif sin Kommentar

ye sier:
17. 10. 2011 kl. 07:30

arifkarim sier:
17. 10. 2011 kl. 09:49

Kommentarer som inneholder ordet I-L-L-U-M-I-N-A-T-I som i Ye sin kommentar havner automatisk i spamboksen der de blir lest gjennom og lagt ut på NS i etterttid vist de ikke inneholder opplysninger som kan være til skade for I-L-L-U-M-I-N-A-T-I-s Agenda, eller i din verden bedre kjent som Satan, Mammod, Lucifer, Baphomet, Nibiru mm :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
11 år siden

Ja, ja nå må vi være litt forsiktige, og ikke ta berømte sitater ut av sin kontekst. Her er hele sitatet:
«For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.»
http://metabunk.org/threads/162-Debunked-quot-We-are-opposed-around-the-world-by-a-monolithic-and-ruthless-conspiracy-quot

Han snakker åpenbart om kommunister her :D

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Jeg regner med at artikkelforfatteren også kjenner til den godeste Frank Sinatra, mafiaen og hvilken makt de hadde og hva de stod for. Videre er det ikke uvesentlig at John F. Kennedy var narkoman, og at dette langt fra var problemfritt…………………………..

AssFaltum
AssFaltum
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

JFK var speed-narkoman (amfetamin), noe som gjorde han ustabil og farlig.
Har alltid hatt sans for JFK, men etter at missbruket kom frem for dagen, forstår jeg nå hvorfor han ble tatt av dage.
Den kalde krigen var et faktum, JFK verdens mektigste mann gikk på amfetamin, hans død reddet verden fra en tredje verdenskrig.

devachan
devachan
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Det er ett stort fundamentalt spørsmål som kommer dundrene inn fra sidelinja her..
I flg en god del mennesker her «inne», er verden styrt av en maktelite , med total kontroll . Er det noen som i det hele tatt kan se for seg en slik etterretningsorgansisajon??… Bare det å skulle holde oversikt over hver eneste detalj til enhver tid må jo nødvendigvis være en umulig oppgave!
Og hvem overvåker overvåkerne??

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

PST og rettssikkerhet kan kanskje snart komme på Tabu-listen?: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4257199.ece

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

På tabu-listen ligger tydeligvis også Midt-Østen, siden nyhetsdekningen derfra er så til de grader skeiv og pro-arabisk. Hvorfor er det ikke omvendt når disse konspirasjonsteoriene går ut på at det jøde-mafiaen som styrer verden?

Michelle
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

De negative åndene, det okkulte og deres aliens, er ALLTiD på begge sider og fyrer oppunder!
Det er på tide at vi ser på matrix/ gruppebevisstheten vi alle lever i, som er felles for alt på jorden, og som styrer illusjonene, som danner virkelighetsbildet og den «fysiske materien».
Det er derfor religioner/ media har blitt så viktig, fordi det du programmeres til å tro, former din egen fremtid i stor grad. At du selv bryter løs og tenker positivt og kjærlighet, hjelper ikke bare deg selv, men blir en motpol til de negative kreftene, og endrer matrix/ gruppebevisstheten.
En av grunnene til at det drepes så mange delfiner for eksempel, er at når man har et visst antall delfiner på jorden, så danner de en akkord med overtoner som berører hjertene til alt levende.. ♡

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Michelle: Hva det enn er du går på, så vil jeg be deg ligge unna det i framtiden.

Cavalli
Cavalli
Abonnent
11 år siden

Ironien og sarkasmen i innlegget til Omdal, gikk deg tydeligvis hus forbi…

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Cavalli
11 år siden

Den var til Gaarder.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Cavalli
11 år siden

Hvor i Omdals innlegg finner du ironi og sarkasme?

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Balle: I hele innlegget.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Cavalli
11 år siden

Virker ikke som du vet hva ironi og sarkasme er.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Hitler tok likevel ikke selvmord, men døde i Argentina i 1962, i følge forfatterne av boken Grey Wolf: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3252438.ece

Michelle
Skribent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

De fleste fra WW2 fikk seg jobb i hemmelige militære undergrunnsbaser.
Sjefs-skrekklegen fra konsentrasjonsleirene, dr. Mengele, var hovedprogrammereren til tidligere Mother of Darkness, Arizona Wilder.
Dette lenge etter WW2.
De samme som styrer mye av det negative på jorden i dag, har gjort det i tusenvis av år, de står bak alle kriger og hierarkier. De prøver alltid å påvirke i ulike grader med ulike metoder.
Og med så mange vitner, så mange historier om negative aliens og okkulte seremonier,
så forstår ikke jeg hvordan folk kan avfeie alt dette som bløff.

Michelle
Skribent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Jeg føler litt på samme måte som folk ikke vil se eller vite om gatebarn, fattige, syke og dyreplageri, på samme måte vil man ikke høre om eller vite om alt det hemmelige som foregår i militærindustrien og undergrunnsbaser etc
Tabu-områder rett og slett, men noen tabuer er større enn andre, men da mest sannsynlig viktigere!
Det er bra å tenke positivt og ikke grave seg ned i problemer, tilgivelse og kjærlighet først. Men vi må ikke leve i en boble der vi ikke lenger tørr å si ifra, ta avstand fra det vi vet er feil og prøve å hjelpe de som dessverre lider!
Mange problemer er eksponert, det er ikke vanskelig å se at de fleste «konspirasjoner» er basert på rene fakta som også har vært omtalt i media.
Det vakre er å vite, at alle har kjærlighet inne i seg. Hos mange venter den bare på å få stråle ut til verdens mørke..

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Hitler ja, han lever fremdeles – sammen med Elvis og Jacko :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

You know it’s all about money – sensation and rumours sells – the bigger lies, the bigger money.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
11 år siden

maranata sier: You know it’s all about money – sensation and rumours sells – the bigger lies, the bigger money.

Eksakt, men HVEM er denne pengemakten, i følge deg? Dvs de som sitter på pengene? Har de noen spesiell nasjonalitet eller fellestrekk på noe vis? De rikeste som eier det meste her på jord? Om ikke maranata klarer å svare har kanskje noen andre svar på denne gåte.. stort ansvar ligger vel på disse som rår her på jord?! Både for hva de gjør og hva de ikke gjør, i følge Bibelen..

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Først tatt for sist :-)
Nå må vi være forsiktige, så dette ikke ender i utestengelse fra NyS.
Rolf Kenneth Myre ba om at vi begge måtte kastes ut fra NyS, men fikk den gangen kun medhold for din del.

Det var ikke den fysiske delen av pengemakten jeg tenkte på med dette innlegget. Jeg mener bare at sensasjoner selger. En bok som f eks hevder at Hitler lever/levde et sted lenge etter WW2 vekker selvsagt nyskjerrigheten, og salgstallene – men ikke minst berømmelse og inntektspotensialet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Maranata: Ja takk for sist. Ja enig, de som har makt har makt, vet du. Og det er ikke vi. Det siste du skriver der, har jeg ikke kjennskap til, men om man sitter på en del betent info og sier sannheten, da vil det alltid være noen som ønsker å kneble. De som ikke ønsker at det skal komme ut og deres medhjelpere. Det sier jeg generelt og det viser seg alltid å stemme.

Det var ikke Hitler jeg spurte deg om min venn, om jeg kan kalle deg for det, men pengemakten. Om det ikke var den fysiske pengemakten du mente, så vi jeg likevel be om svar på det jeg spurte om da..

Rodolf Steiner lærer forøvrig oss at Mammon, som også er beskrevet i Bibelen, ikke er et begrep, men et høyst levende VESEN. Og det er slik, at man kan ikke dyrke både Gud og Mammon vet du.. det gjør mange i dag, selv kristne retninger, spesielt i USA, oppfordrer til nettopp det. Og den såkalt kristne verden er vel her Mammon dyrkes mest.. eller hva?

Skylder deg forøvrig svar et annet sted, fra langt tilbake. Det har jeg ikke glemt, og hadde alle svarene klare i hodet, men ikke hatt kapasitet til, har vært så harde tider for meg, og jeg har hatt nok med å overleve. Samt at temaet jo er farlig.. her på Ns.. Men om NS skal være Bibel-fiendtlig bør redaktørene vel enes om det. Bibelen har jo sitt å si om det meste, og mange interessante perspektiver, profetier og brikker finnes der.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Jeg tror så mye om pengemakten, men slik samfunnet vårt er blitt i dag vil pengemakten være redskapet til å få uinnskrenket makt. Når det gjelder NyS tror jeg IKKE noen her har fasiten på hele maktkabalen slik enkelte i sine innlegg hevder. Når argumentasjonen innholder selvmotsigelser blir det bare feil. En stor svakhet ved enkelte av innleggene er at de er altfor konkrete, slik som Gaarder innlegg om 911. Alle vet at sannheten ikke har kommet fram, men når man i fullt alvor mener at flyene som traff tårnene ikke var reelle, men kanskje film /holistiske pjojeksjoner eller lignende – ja da mister man troverdighet.

Tilbake til Rolf Kenneth Myhre og hans forsøk på å kaste meg ut av NyS. Hvis alle artikkelforfatterene var som ham, ville hele NyS blitt en despotisk greie. Han bruker den lille makten han har til å kneble debattantene og ønsker ikke en åpen debatt om de temaer han tar opp. Eksemplifisert advarte han meg mot utestengelse fordi jeg kritiserte ZetaTalk på generellt grunnlag i en artikkel der har kun var inne på ZetaTalks mening om et bestemt tema. Hvis man nevner ordene Gud eller Bibel i sine innlegg under hans artikler blir responsen advarsler om utestengelse ved gjentagelser. Når det er sagt tror jeg ikke alle redaktørene her på NyS er Bibel-fiendtlige.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Maranata: Det er lurt for oss begge å følge ditt råd. Generelt kan man vel bare konstatere at makt korrumperer og at noen liker å bruke den makt de har. At de som søker makt, for Gud skyld aldri burde få det, sa Platon. De sjeler som er kommet lengst, handler annerledes, men de søker heller ikke makt.

Nei ingen har alle svarene. Sannheten vil komme frem, er vi lovt. Da får vi håpe det og være åpne for den når den kommer. Det er faktisk mulig at fakta viser seg å være anerledes enn hva vi har lært. Det er mulig at Hitler kom seg unna som flere andre av de ansvarlige i nazi-regimet, en del av de, bla Dr Mengele og Dr Cameroon, som stod for uyggelige hjerne-eksperimenter på sine egne (jøder) i konsentrasjonsleirene, ble ikke bare spart for straff og hjulpet til å slippe unna, men de ble invigtert og reddet av USA som la til rette for at de kunne fortsette med sine vederstyggeligheter – i USA og andre land, ovrgrep mot menneskeheten, uvitende mennesker ble brukt til eksperiment-kaniner. Og dette har også foregått i Norge.

Det er godt mulig at man har brukt blue beam teknologi og også Haarp teknologi, ang 911 og kanskje også ang 22/7- iallfall Haarp, uten at jeg vet at det er slik. Det er mulig. Om Gaarder påstår dette så har han sikkert sitt grunnlag for å si det og jeg hører gjerne hva det måtte være.

Dersom man skriver artikler om Bibelske temaer, så burde man iallfall tåle og tolerere at folk kommer med nettopp dette. For vanlige tradisjonelt kristne, ses Bibelen som en bok, og man kan ikke lage kunstige skiller etter eget forgodtbefinnende, fordi alle mennesker må kunne få lov til å snakke og utrykke seg ut fra sitt ståsted, sin tro og sine meninger. Alt annet er umulig, både for redaktører og for kommentatorer, ja for alle. Man bør enes om en felles linje selv om man er uenige, siden et hus som er i strid med seg selv, som kjent ikke kan bli stående. Det bør være rom for menneskelighet, mennesker er ikke maskiner..

Ang pengemakten, maranata, så skal jeg svare for deg. Det er i sannhet et tankekors at alle de rike familiene som eier og har inflytelse over det meste her i verden, er sionistiske jøder men også er det et tankekors, at når Jesus sa at vi ikke kan tjene både Gud og Mammon, så er den kristne verden arnested for nettopp dette og utspredelse av mammonistisk kultur.. Dette må sies å være et tankekors vel? For fakta er fakta, også ang dette.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Hva legger du i begrepet sionistiske jøder?

Hvis det er slik mange hevder at jøder har all makt over media – hvorfor kommer Israel så dårlig ut i media da?

Hvis denne jøde-makten er reell, så styrer de vel også FN da? Men hvorfor er da bortimot alle FN-resolusjoner i Israels disfavør?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Sionistiske jøder er jøder som jobber for å bygge det nye Jerusalem her på jord, et Babelstårn bygget av mennesker, for å huse deres messias.. som antagelig er en falsk en. De skyr intet av midler for å oppnå dette. Ledende folk i Norge sa også at det var det de holdt på med her i Norge, bygge det nye Jerusalem.. JJ har vært opptatt av dette og har en artikkel om det her, jeg har ikke lest den, og kan ikke gå god for den, men her er den og den har ett flott tall ser jeg, i linken her.. http://www.riksavisen.no/?p=777 777 :-)

Om det er tilfeldig eller bevisst fra JJ vet jeg ikke.
Men vil tro at de som holder på med denne byggingen liker bedre 666.

De jødiske sionistene kan du lese om i din Bibel, Åp 2,9 g 3,9.
Videre vil jeg henvise til alle de fine jødiske videos, som jeg har postet mang en gang og som jeg virkelig håper du har sett.

Her får du se de ekte troende og kabbalistiske jøder. For dem er det bespottelig og feil at det nye Jerusalem bygges av mennesker, dette skal skje først når Messias kommer, sier disse. Det stemmer også med Johannes åpenbaring som faktisk sier at det nye Jerusalem skal komme ned fra himmelen. Da blir det vel litt feil at noen bygger dette i dag?!

Dine spørsmål ang media og FN, overlater jeg til noen med mer oversikt over det til å svare på. F eks Sigr eller JJ. Eller kanskje Gaarder, det er jo hans artikkel. Dog tror jeg neppe alt er så entydig. Om media kritiserer Isreael er det sikkert med god grunn, men det er også gode grunner for å kritisere palestinerne. De gjør også mye som ikke er bra, det er krig..

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Messias gjenkomst er fra himmelen, og ikke fra jorden. Han kommer ikke tilbake som menneske, men som Gud. Og det nye Jerusalem skal komme ned fra himmelen. Alt dette er riktig, og slik det står i Bibelen.
Men det står også at Tempelet i Jerusalem skal bygges opp igjen, og at offertjenesten skal gjenopptas. For at dette skal kunne skje, må det ha skjedd ting som for oss i dag er utenkelige. Siden Jesus har fullført sin gjerning her på jordenog sonet våre synder, ligger vår vei til gud åpen for alle – absolutt alle kan bekjenne og bli frelst. Så en offertjeneste er faktisk en bortkastet og faktisk blasfemisk sak utført at de som ikke anerkjenner at Messias allerede har vært her og servert sitt sonoffer. Jeg støtter ikke sionistiske jøder utfra din definisjon av disse. Det jeg derimot støtter er Israels rett til sitt land og en anerkjennelse av at de har rett på fred innenfor anerkjente grenser som jeg ikke vet hvor skal gå.

Jeg vet ikke om kabbalistiske jøder tror på Messias og frelse ved Ham alene, men det vet kanskje du?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Kabbalistiske jøder venter på sin Messias, de tror ikke at han allerede var her. MEN de har Faderen, Moderen og SØNNEN i sin lære og de har f eks Gehenna – helvete, og Satan, alt dette og en del annet som kristendommen har, finnes i kabbalah men ikke i vanlig jødedom. Kabbalah er nøkkelen til å forstå Bibelen og broen mellom jøder og kristne :-)

Jesus var som jeg før har sagt kabbalalist. Det er ingen tvil om at han snakket kabbalistisk og at Bibelen også er kabbalistisk, både i innhold og utforming. Men hvor interessant dette enn er, så må vi være forsiktige, fordi våre dialoger om disse temaer ses ikke på med blide øyne av alle.

Jeg er kristen, men tror ikke på at Jesus var som et slakteoffer for at jeg skulle slippe unna konsekvensene for mine synder og slippe å betale for de, for det lever jeg midt oppi konsekvensene av hver eneste dag. Og Jesus har heller ikke sagt noe slikt selv, det er i strid med Bibelen fra A til Å.

Slik jødene forstår Messias skulle han lage sitt rike på jorden, og det har ikke skjedd ennå. La oss håpe at om Jesus kommer tilbake fysisk så gjenkjenner jødene sin Messias også i han.

Ang forskjellen på jøder og sionister og alt det som jeg har forsøkt forklare tidligere vil jeg be deg nok en gang, om å se alle de videos jeg har postet bla her, SE dem, så vil du forstå alt sammen, hør det fra dem selv:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-40/#comments

Det tragiske er at de drepte de troende jøders ledere og deretter erstattet de disse med sionister. De stjal jødenes identitet, deres symboler og skrifter, og så skal de sikkert bruke dem som syndebukker. Vi ser at de svertes nå. Hvem gjorde alt dette? Svar: Sionistene..

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Jesus sier selv om disse jødene som ikke tror at Han er Messias: Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?
Så derfor: Kabbalistiske jøder har ikke skjønt det. de er bakstreverske og dyrker kabbalah og ikke den Gud som har skapt alt.

Kristen kommer av Kristus – å være kristen vil si å tro på Jesus Kristus. Hvis man tror på denne Jesus Kristus må man også ta konsekvensene av det. Jesus sa selv blandt annet: Jeg og Faderen er ett, den som har sett meg har sett Faderen. Han sa også: Jeg er veien, sannheten og livet og INGEN kommer til Faderen utenom gjennom meg. Jesus kom til denne verden for å sone verdens synd, og åpne portene til himmelen på vid vegg, slik at alle de som tror på Ham skal bli frelst. Dersom du i ditt hjerte tror, og med din munn bekjenner at Jesus Kristus har sonet for din frelse – da har du evig liv. Så lett, men dog så vanskelig. Mange er de som prøver å legge byrder på menneskene, og si at dette ikke er nok – de må ha noe mer – det være seg kabbalah, syndefritt liv osv.

Jesus var kabbalist skriver du, men kabbalistiske jøder tror ikke på ham som den han fortalte at han var – Guds sønn?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Man trenger et romslig helvete når tro skal baserer seg på ytre illusjoner som Jerusalem, offringsritualer (hvem stiller seg først i køen?), og Jesus som kommer flygende på en hvit hest.
Vår kultur forstår ikke livets mysterier, og det ser heller ikke ut for at vi vil gjøre det i denne syklus. Religionens røtter kommer fra individer med hjernevolum 2 – 2,5x vår egen, så det kan vel tenkes at alt er ikke slik det først kan se ut som…

Our Religion Is A Cult
http://livestre.am/155Zx

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Siden du tydeligvis ikke er så interessert i relligioner, og ikke har satt deg inn i det jeg skriver om, kan jeg opplyse følgende:
1) Den gamle jødiske offertjenesten er ikke basert på menneskeofring.
2) Jesus kommer ikke flygende på en hvit hest
3) Ikke-religiøse står selvsagt fritt til å definere religioner som en «Cult»
4) Om du velger å ikke respektere at andre kan ha religiøse preferanser, vil du selvsagt ikke få så mye respekt tilbake.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Ja du fortsetter å vifte med din fasitt i tomme luften. Kan berolige deg med at din fasitt har ingen substans av betydning for meg selv om jeg pr denne definisjon anser meg for dypt religiøs.:
To be religious is to effect in (however tentative and incomplete) to whatever is reacted to or regarded implicitly or explicitly as worthy of serious and ulterior concern.
1. Offring til og med i den gamle jødiske tradisjon er handling i affekt, et adrenalinkikk om du vil, og har i beste fall kun en nedbrytende religiøs eller åndelig betydning.
2. Åpenbaringen 19 : 11
3. Ja, men det er spesifikt kristendommen som beklageligvis er en kult.
http://www.joshuabooks.com/biblefraud/internalgif/sample.htm
4. Respekt er bare en emosjon og må offres:-) for sannheten.

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Et eksempel på hvordan TABU blir praktisert i NRK:

Jon Gunnar Aksnes er død. Han var en ekte bibeltro kristen og en trofast jødevenn. Uansett om det var mot Blitz eller muslimenes demonstrasjoner, var han til stede og på Israels side. Vi husker ham da han modig sto imot Palestina-komitéens tilhengere som angrep ham i de voldelige opptøyene i Oslo 8. januar 2009 og skadet ham fordi han bar et Israelsk flagg. Som han selv beskrev det:

”Jeg var utsatt for vold i to omganger. Først ble jeg dengt med stangen på et israelsk flagg som jødehaterne hadde tatt, og jeg ramlet om på gata. Like etter at jeg var kommet meg på bena igjen, kom en ny gjeng og slo meg med stokker på hånda, låret og ryggen slik at jeg falt igjen, og skar meg og blødde i høyre hånd. Men jeg visste ikke da at jeg hadde brukket venstre håndledd på fire steder. Det som irriterer meg er at norske medier prøver å skjule sannheten om Israel og jødehatet. Saker blir fremstilt til fordel for Israels fiender, og Israel presenteres som et terrorvelde, sier han.
Aksnes har selv en konkret opplevelse av NRKs holdning i Oslo under gatekrigen for ett år siden.
”Da jeg kom tilbake til bussen etter å ha vært utsatt for voldshandlinger og blødde fra hånden, rettet NRK sitt kamera mot meg og reporteren spurte hva som var skjedd. «Jeg ble nedslått av Palestina-komiteen!» utbrøt jeg. Da ble kameraet raskt slått av”.

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

I artikkelen er det et bilde av kondensstripe etter et fly. Artikkelforfatteren konkluderer enkelt og greit:
Flyspraying (CHEMTRAILS) over Valdres under en helblå himmel 30. juli 2011.

Jeg vil gjerne vite hvordan man skiller kondensstriper fra chemtrails, og hvorfor artikkelforfatteren så kategorisk skriver at dette er chemtrails?

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Har man en IPHONE, kan man downloade en apps kaldet ”Flightradar24 PRO” (koster 18 kr). Med denne apps kan man pege IPHONEN mod flyet og se en række data som flyselskab, type, højde, destinationer etc. Dette er et meget effektivt redskab til at kategorisere, om der er et mønster i hvilke flyselskaber, som laver Chemtrails på himlen. Download app’sen og lav dine egne undersøgelser og konklusioner. Der findes også andre apps’er som Plane Finder, der kan nogenlunde det samme.

Link til chemtrailsforklaring: http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/nyheder-om-forskning/95-forskning-sundhed/465-hvide-striber-pa-himlen-er-farlige.html

ubu
ubu
Abonnent
11 år siden

Hva er egentlig bevisene for at det var Malteserordenen som sto bak 11.september?

Forøvrig syntes jeg avisartikkelen var elegant. Tok for seg og diskuterte den viktige problemstillingen rundt pressens uavhengighet og demokratiske nødvendighet. Unnlot å komme med nedverdigende og smålige kommentarer rundt artikkelforfatterens meninger/holdninger. Gjenga påstander slik de ble sagt og påstått, uten ytterligerere kommentarer.
En liten humor på slutten tillot han seg, men den var ikke stygg. -Det er akkurat slik en kan håpe at pressen reagerer på slike uvanlige innspill.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  ubu
11 år siden

Det finnes selvfølgelig ikke beviser for dette. Det handler først og fremst om å definere skyldige utfra ens egne preferanser der en rekke påstander og hypoteser sys sammen til en konspirasjonsteori som basert på at den hverken kan bevises eller motbevises. For å kunne bli spiselig må den innholde noen sannheter eller i det minste røre ved noe som er omdiskuterte «sannheter».

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

Det finnes selvfølgelig beviser for dette. Med mindre man deler karakterisktika med strutsen.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Nå er jeg kanskje en struts, og jeg så ikke mye av filmen. -Men 1,5timer er for lenge for meg å lete etter beviser for at malteserordenen sto bak 11.september i den filmen.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Handler mer om chemtrails og bevis – relatert til konspirasjoner bredere enn kun malteserordenen. Muig jeg er på på utsiden av intern sammenheng i replikkvekslingen her, og og i så fall beklager jeg. Jeg er ikke så opptatt av hva alle frontene kaller seg eller hvem som har tentaklene hvor.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Du må innrømme en ting LRM. Bilde av kondensstripe fra et fly over Røros kan ikke umiddelbart fastslås som chemtrails. Da må du lide av forfølgelsesvanvidd.

Hvordan skiller dere så kondensstriper fra chemtrails??? Ser dere det, aner dere det eller fastslår dere som et faktum at det en en og samme sak? vær snill å forklar dette, så får vi ryddet eventuelle misforståelser av veien.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

For meg handler det om å være presis.
-Det er viktig, spesielt viktig når man har å gjøre med kontroversielle ting. -Om man kommer med en anklage om at Malteserordenen sto bak angrepet på 11.september, så bør disse bevisene være uomtvisstelig, gode. -Bevisene for en slik påstand bør være av en slik art, at det ikke hersker det minste tvil om at det faktisk var akkurat disse som gjorde det. -Om man ikke besitter slike bevis, om man ikke kan bevise det, så gjør man vold på hele 911 truth bevegelsen, som har nok å slite med fra før.

-Det er et prinsipp som alle som jobber med kontroversielle temaer bør kjenne til. Feks innenfor alternative helsefag, det finnes så utrolig mange kvakksalvere, dustemikkler, som ikke har greie på hva de driver med. Som forkaster alle vitenskaplige prinsipper på bålet. -Så eksisterer det et knippe mennesker, som gjennom årelang forskning kommer frem til revuolsjonerende oppdagelser, som kunne forandret fundamentale ting ved menneskeheten, som må sloss ekstra harde kamper, nettopp fordi de må kunne distinkfisere seg fra denne store mengde kvakksalvere.

Etter mitt skjønn er Dr. Reichelt en slik forsker, hvis største vanskeligheter han møter på, kommer som følge av en rekke kvakksalvere i samme kategori.
-Han presenterer gode uomtvistelige bevis for at autister først og fremst lider av en stoffskifteproblematikk, og at melkeprodukter kanskje er største årsak til dette.
Melk, en sak som jeg vet at også nyhetsspeilet er interesert i.
-men han lider av å eksistere i et miljø hvor det eksisterer så mye påstander og anklager, man ikke har dekning for å hevde, at byrden hans for ankjerennelse blir dobbelt.

-På samme måte som med 911truth, som stadigvekk må kjempe for ikke å assosieres med udokumenterbare påstander som at malteserordenen, eller satanister sto bak, at jødene i tvillingtårnene ble varslet på forhand, at aliens hadde noe å gjøre med det osv.

-Man trenger ikke udokumenterbare påstander for å hevde at 911 var en innside jobb. -En god forsker, klarer å finne ut av slikt uten å ty til spekulasjoner og udokumenterte påstander.

Generelle bevis om chemtrails holder ikke, for å påstå at malteserordenen sto bak 911.

http://www.npif.no/index.php?name=Bibliotek%2FKongens_fortjenestemedalje_i_gull.html

Og dette er en viktig kritikk jeg har fremsatt før, og kommer til å fremsette igjen og igjen og igjen.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

:
Det er lett å se forskjellen. Som regel. En treåring kan klare det når han eller hun har blitt vist og forklart. Det finnes andre artikler her på speilet hvor det er gjort alvårlige forsøk på å forklare dette verbalt og visuelt.

Det første du ser etter er hvorvidt stripen blir liggende. En lang stripe som blir liggende er etter alt å dømme chemtrails. Contrails forsvinner relativt fort. Offisielle forklaringer er bare tull. Det andre du skal se etter er hvordan partiklene i chemtrails ofte (men ikke alltid, det ser ut til å være ulike blandigner de sprayer) vifter ut til siden fra lengderetningen og etterhvert legger et slør over himmelen. Sløret kommer også når partikkelstørrelsen er såpass monogam at du ikke ser viftemønstret mens det brer seg utover. Det tredje du kan observere er hvordan en del av disse flyene oppfører seg på himmelen. Formasjonsflyging fly av passasjerjet størrelse. «Kunstflyging» der slike store fly tegner morsome kruseduller med etterladenskapene sine.

Men, jeg mistenker deg for å stille pørsmålet retorisk. Skulle du likevel være oppriktig interessert,så sjekk andre artikler her, se filmen, og gjør deg opp din egen mening. Der meninger sitter fast er det best å bare skissere de ulike standpunktene og la 3.personer vurdere selv.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Nå skal ikke jeg forsøke å utgi meg for å være noen ekspert på kondensstriper. Kanskje heller ikke er det så veldig lurt å forsøke å så korn på stengrunn …

Men L-R Moe;
en treåring kan klare å se forskjell på kondensstriper og chemtrails når han eller hun blir fortalt eller vist …

Kanskje du burde tenke litt på dette utsagnet ditt?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

:
Det er et faktum. Jeg har prøvd. Treåringen klarte det lett.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Som meteorolog kan jeg enkelt og greit fortelle deg at det du skriver her er det reneste VÅS, gjentar VÅS. Om kondensstripene blir liggende, og når og hvordan de spres og oppløses har med atmosfæriske trykkforskjeller og derav vind å gjøre. De partiklene du nevner kan du ikke se med noe øye herfra jordoverflaten.

Kom med noe mer substantiellt, eller inrøm at dette kan du ikke noe om.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden


Mulig du kan noe om meterologi. Det betyr ikke at du kan noe om chemtrails. Det er også mulig du har lært det det er meningen du offisielt skal kunne om kondensstriper. Det betyr ikke at det du offisielt har lært er rett. Jeg har måttet skrote det meste av det jeg har lært på skolen fordi det viser seg at det er feil.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Lars-Roger Moe sier:
«:
Det er et faktum. Jeg har prøvd. Treåringen klarte det lett.»

Da har du vel også forklart treåringen hva det er som sprayes, hvorfor og hvorfor treåringen bør være redd å springe og gjemme seg nå h*n ser striper?

Michelle
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Hundrevis av videoer om Chemtrails over hele internett, sikkert tusenvis!
Hvorfor tror du det maranata og andre skeptikere? Kan du forklare tusenvis av morgellons ofre og vitner at de bare drømmer? Ja og hvordan skal du fortelle forskerne som forteller at de står bak, at de bare tøyser?
1

2

3

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

:
Selvsagt ikke. Litt bommull kan alltids brukes som innpakking der det trengs.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Lars Roger og Lovebunnyen har helt rett :)

Da jeg var å aket i vinter så ropte alle barna i kor mens de pekte på himmelen : SE SE SE SE HIMMELEN DELER SEG

Joda ganske riktiktig så kom det noen chemtrailfly som la ut noen feite chemtrailstiper som så nettopp ut som himmelen delte seg på den skyfrie himmelen :)

Seff så lå dem der da vi dro noen timer senere og nok en flott skyfri soldag var ødlagt

Her kan dere jo ringe til de titusner av morgellonsofrene som har fått sine liv ødlagt av Chemtrail og si at sårene etter «markene» de har over hele kroppen bare er synsbedrag :)

http://morgellons.com/

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Ja bli som barn og/eller kast all vitenskap overbord, så må dere også gjerne kalle kondensstriper fra fly chemtrails. Man kan se både nisser og troll som skyformasjoner, men det er ikke noe farlig det heller.

Morgellons og chemtrails? Hvordan henger sette sammen uten en konspirasjonsteori når man ikke kan påvise type substans i disse chemtrails?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

:
Hvis du hadde tatt deg bryet med å se videoen som jeg lenket, eller bare den første av de som Michelle lenket…..

Utfordringen er å lære å sortere skitt fra kanel. Dagens «vitenskap» handler alt for ofte om at skitt = kanel. Det lille som finnes av skikkelig vitenskap har jeg respekt for – men du verden så mye propaganda som messes som vitenskap rundt om. Kritisk tenking avlæres aktivt i utdanningsinstitusjonene og belønning utdeles systematisk til de som best kan gjengi det de har blitt fortalt. Please….

Vi er tilbake der at det er formålsløst å fortsette. Folk bør gjøre sine egene undersøkelser, og gjøre dem grundig.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

FEIL – utdanningsinstitusjoner er ute etter nytenkning som fører til nyskapning, vitenskaplige fremskritt, nye oppfinnelser …………………Å stå på stedt hvil og repetere gammel kunnskap er ikke målet. Din negative tenkning er ikke basert på innsikt, men fordommer.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Lars-Roger, bare som troskyldig kuriositet. Meteorologer har vel en mastergrad fra ett eller annet universitet.

Men hvor har du din utdannelse fra som chemtrail-ekspert?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

maranata sier:
18. 10. 2011 kl. 20:07
Ja bli som barn og/eller kast all vitenskap overbord,…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Ss når jesus sier,
og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.

så betyr det å forkaste vitenskap?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

og maranata:
Vi er uenige. Ingen vits i å fortsette. Og igjen Maranata, oberbevisningskraften i en enkel PÅSTAND skrevet med store bokstaver er formidabel.

Bare en teknisk pressisering i bruk av ord: Fordommer er noe man har når man konkluderer før undersøkelser. Når man har konkludert etter å ha undersøkt er det en vurdering av den informasjon man har funnet. Konklusjonen kan være rett eller feil men den er ingen fordom. Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre folk til å virkelig undersøke selv, å gjøre seg kompetent til å danne seg en oppfattning.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

,
Du vet det der med «skriftlærde og fariseere»…? «Ve dere, dere hyklere….»
;-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

LRM:Feil igjen:

Din definisjon:Fordommer er noe man har når man konkluderer før undersøkelser

Den riktige: Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

«Den riktige: Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap»

Da blir den en diskusjonssak om hvem som mangler kunnskap.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden


Problemet ditt er at du tror at ting kun kan forstås slik du har lært. Det ser ut til at du antar at kunnskap er en gitt størrelse. For meg er kunnskap en variabel størrelse som alltid er til undersøkelse.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

LRM
Problemet mitt er…?
Kognitiv læring er basert på indre stimuli, og der er vi nok svært forskjellige.

Kunnskap er selvfølgelig en gitt størrelse innenfor rammene av den enkelte problemstilling. Spørsmålet er det hvovidt man har tilegnet seg den gitte kunnskapen, eller som du synes er best – å kaste all allmenn akseptert kunnskap overbord, til fordel for pseudovitenskap. Når man i fullt alvor påstår at kondensstriper over Røros er chemtrails, og endatil påstår at små barn kan se dette – ja da bedriver man i beste fall pseudovitenskap.

Det er en kjent sak at man kan forstyrre den normale atmosfærekjemi ved tilsetning av kjemikalier, som f eks ta bort tåke ved å samle fuktigheten i større partikler som faller til bakken, eller å frembringe regn osv. Men det er langt derifra til å påstå at en ond makt sprer gift over Røros fra fly en vakker solskinnsdag for å påføre den lille befolkninger der morgellons. Hvis man ikke evner å tenke annet enn konspirasjon ved synet av kondensstriper etter fly vil jeg påstå at man enten har innsnevret sin forstand eller lider av forfølgelsesvanvidd.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden


Tja. Vi er tilbake til kunnskapens relativitet. Spørsmålet er heller ikke om man har tilegnet seg den «gitte» kunnskapen, men hvordan man forholder seg til den kunnskapen man har blitt gitt. Har man kun akseptert det man har blitt lært, eller har man undersøkt nærmere, herunder også sjekket motstridende kilder for en 2.nd oppinion.

Det neste spørsmålet som du så glemmer å stille er hvorvidt man da finner grunnlag for å kaste all allment akseptert kunnskap over bord. Hvis man finner et slikt grunnlag, så er det den allment aksepterte kunnskapen som fremstår som pseudovitenskap. Det hjelper overhode ikke at den er allment akseptert, eller at alle eksperter mener det er slik. Historisk sett viser det seg at de fleste aksepterte vitenskapelige dogmer avgår sakte og sprellende med hele fagmiljøet travelt opptatt med å holde liv i liket. Jfr. Thomas Khun.

Men, vi kommer ikke lengre med dette, surprise, så vi avslutter denne saken her.

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Her er noen kraftfulle vitenskapelige beviser. http://www.i11time.dk/velkommen

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Det er dette som kalles mer demokrati og åpenhet. Unnskyldningen for å beskytte de som gir informasjon er latterlig. Det de gjør er å beskytte seg selv – ingen andre, med mindre kommisjonen kommer frem til at ABB har hatt medhjelpere og politiet prøver å hold det skjult. Da er det desto viktigere med åpenhet. Det begynner å lukte farse allerede.

S.A.M.
S.A.M.
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Plutselig var det 82 drepte – forandrer virkelig drapstallet seg ennå???

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4258683.ece

Tydeligvis IKKE TABU å skrive om at Kina kjøper seg makt i nedgangstider. Hva med bilderbergerene, malteserordenen osv? Har de forregnet seg? Det påstås at det økonomiske krakket som kommer er skapt for å overta makten. Kina kjøper seg realverdier i stor stil på billigsalg nå.

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

http://www.folkets.info/

Her står en del spennende, om dette og andre tema:-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

Fant denne på denne pro-palestinaarabiske side:

http://www.folkets.info/component/content/article/12160-blir-palestina-anerkjent-i-fn-20-september

Den forteller alt – man kan ikke lyge seg fra historien slik artikkelforfatteren gjør her. Det funker kanskje for likesinnede, og som propaganda – men er lett å motbevise med den aller minste historiske kunnskap.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

Fra et forord av Alexander Zinoviev, tidligere sosiolg ved Moscow State Univerity, i forordet til en bok av Anattoly Fomenko «History: Fiction or science?»:

«…what A.T. Fomenko and his colleagues had learnt over the course of their research was the fact that the entire history of humanity up until the XVII century is a forgery of global proportions – a falcification as deliberate as it is universal…»

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Interessant – da kan man jo alle og enhver lage sin egen historiebok etter egne preferanser og eget ståsted. Slike uttalelser kommer gjerne fra de som er uenige i historien, slik den er nedtegnet, og de representerer gjerne ytterst små minoriteter med sitt spesielle syn.

Her var det imidlertid snakk om nyere historie fra Midt-Østen, og det er det gjerne slik at noen lager sin egen, også utfra eget hode og ikke fra ugjendrivelige fakta. De som presenterer slike løgner som presentert over kjenner gjerne historien, men nekter å akseptere fakta.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Så fint maranata. Da er vi enige. Historie lages etter egne preferanser og eget ståsted. Og egene bevegrunner vil jeg legge til. Det var i grunnen poenget med sitatet å vise at det er gjerne slik historie blir til. Også den delen som du anser som ubestridelige fakta.

Historien har vist, gang etter gang, at disse ytterst små mineoritetene gjerne har rett når det bærer til stykket.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Til de som er intressert i historien slik den faktisk var. Den finnes i bøkene av Vladimir Megre. En kvinne med vedisk avstamming som bor i Sibir har gitt oss en mengde absolutt nødvendig info. Jeg må si disse bøkene er det mest bemerkelsesverdige noensinne. (Dette er ikke kanalisert info)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Gudfrid:
Jeg har lest bøkene – De er kritisk viktige i den tiden vi står oppe i og bør leses av flest mulig. Litterært sett ikke noe storverk, men heller ikke dårlig. Innholdsmessig er de eksepsjonelle. De er å få tak i her: http://www.altshop.no/181-kjop-alle-9-bokene-her-15-rabatt

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Jeg kommer ikke til å gå inn i detaljer på samtalen seks år etter.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7839842

Dette er grunnen til at LØGN kommer ut så mange år etterpå.

NjaaaSkeptisk
NjaaaSkeptisk
Abonnent
11 år siden

Det var ikke fly som styrtet inn i Twin Towers. Selv om det er hundre/tusenvis av vitner og pårørende. De flyene de hørte å så, og som er filmet, er bare en…illusjon..eller noe. Dessuten vet vi googlere mye bedre enn ingeniører hva som skjer når en bygning antennes av flybensin. Kom ikke her, vi KAN Googlingens kunst!

Regjeringen pøser ut fluor som gjør at befolkningen skal bli lydig. Dette bygger på forskning. Hitler fant det ut. Alle som nå jobber med eller har jobbet med dette og som har kunnskapene, er nå så lydige at de aldri har lekket ut noe slags dokumentasjon all den tid dette har pågått. Man får nemlig bare jobbe med Fluor hvis man lover å ta 15mg daglig resten av livet.

Dessuten er Ahmadinejad ikke slem. Du må ikke tro han er slem bare fordi vestlige aviser har sagt det. Man kan faktisk bevise at Ahmadinejad ikke er slem: Han er den eneste som står imot USA! For USA er slem, det vet alle, og da MÅ Ahmadinejad være god. Jo, det må være sånn…

Vel, riktignok henretter Ahmadinejad noen hundre vantro i måneden. Men hva skal han gjøre nå som Iran er sanksjonert og helt uten Fluor 2mg? Det er ikke annet og vente enn at en hel befolkning da lever i frykt.

Vestlige aviser lyver alltid. De er sponset av myndighetene, derfor er de ikke uavhengige og lyver alltid om alt.

De forteller bare sannheten de gangene de avslører myndighetspersoner og regjeringer, f.eks den til George Bush Jr. Og når de forteller om andre ting vi liker.

Osama bin Laden lever forresten også. Han ble visst fløyet til USA etter at han ble pågrepet. Der får han sannhetsserum. Eller 3mg Fluor daglig.

Han vil snakke til slutt. Med eller uten hvite tenner.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  NjaaaSkeptisk
11 år siden

Bra NjaaaSkeptisk, du har skjønt det.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
11 år siden

Hei. Er du en ekte skeptiker eller en pseudo-skeptiker av legning?

Vi diskutere det akkurat ien annen tråd og at dere er fraværende, men her ser vi at det finnes en enslig skeptiker som ikke har gitt opp, velkommen :-)

Ang den Iranske president, så er han en del av NWO-teamet han også, de bare spiller forskjellige roller og lager drama for befolkningen.. så man bør være litt skeptisk og ikke la seg lure..

Se her, dobbelt opp til og med..

http://1.bp.blogspot.com/-nsutPh0Gjrw/TZdnDawOVNI/AAAAAAAADR4/3Gh4CO2V9Ek/s400/Ahmadinejad%2BMason%2Bhand%2Bsign.jpg

Og Stoltenberg har vært uglesett lenge i USA fordi han ses som en løgner, lærte vi i dag. Innholdet i samtalen med Bush vil han ikke snakke om.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Takk for den fine linken ;)
Ja virker som vi alle er blitt lurt trill rundt, iallefall er de fleste verdensledere hypnotisert til å spille et avtalt spill med hverandre for å skape kriger og f..skap.

Men jeg har tenkt på om, kan avsløringene om «stat»sministeren og Bush
være et avtalt spill også?
1 Kan være for å skifte regjeringen
2 Kan være for å «renvaske» regjeringen

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Denne må man jo bare le av, hva enn han mente med det, eller var det en frekk stylist som lurte den inn:
http://fellowshipofminds.files.wordpress.com/2011/07/jen-stoltenberg.jpg

«Fred»ssenter guruen Bondevik var visst alltid velkommen i Det «Hvite» Hus av Bush, og rakk visst å være der 3 ganger under sin 2,5 år lang regjeringstid.

Hva er greia med Bush, Obama, Elizabeth etc og at de er så opptatt av prester og biskoper.. Alle nye «presidenter» i USA må jo i audiens hos paven og Elizabeth. Spiller de samme spill?

NjaaaSkeptisk
NjaaaSkeptisk
Abonnent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Hva i he***** har Tromsø og Bergen gjort mot NATO for å fortjene å bli dusja av Barium og Aluminium ? Jeg har ingen teorier her. Men jeg har kjøpt båt i sommer.

Men jeg vil tilbake til Ahmadinejad. Var det V-tegnet han viste? Samarbeider udyret med Vesten? Bak lukkede dører? Ikke misforstå, han er snill på bunn.
De tusener av sinte han kom i skade for å slakte etter valget var bare et lite uhell i lykkens hete. Eller noe.

Får jeg vite at Obama, Osama, Ahmadinejad, Stoltenberg og Kim Jung Il har oppretta hemmelig klubb der de sitter og ikke spiser Fluortabletter da blir jeg skikkelig forbanna!

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Det de har gjort mot NATO, er at de ikke har protestert tydelig nok mot medlemskap der. Militæret skaper bare frykt. Krig avler bare mer krig. Alt styres av negative aliens som vil stoppe oss i å gå opp i en høyere dimensjon. Vi er en del av naturen, og ødelegger man den, ødelegger vi oss selv. Vi er alle 1, og det du fjør mot andre, gjør du mot meg og deg selv.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
11 år siden

Snakker du til meg søte? Savner deg et annet sted..

Ja, det meste kan være avtalt spill, men virker troverdig da.

Kjell Magne Bondevik, røkte jo stadig sigarer med presidenten der borte,
andre lands presidenter fikk komme, men ikke vår.

Vel, jeg husker faktisk at han sa det, om den samtalen, og det skurret faktisk ltt i intuisjonen min allerede da jeg hørte et første gang.. at han skulle ha sagt noe slikt, når presidenten ringte for å gratulere liksom.. men jeg tror at han kan ha henvist til den holdning Norge og Ap hadde og som er kjent.. Men når han ikke vil si hva samtalen inneholdt, i alt dette oppstusset, så er det grunn for oss til å stusse også..

Ja er det ikke rart med alle disse lederne, som tilsynelatende er imot hverandre, akkurat som land og ismene.. bare skuespill, på toppen samarbeidet CIA og KGB også under den kalde krigen. Spill for galleriet og for å sette massene opp mot hverandre det meste ja..

Ja vet ikke, men tror det kan ha vært noe ang den samtalen. De mæler sin egen kake og blir litt ivrige da. Bush er vel ikke den smarteste, men hele staben reagerte jo så.. uærlighet er ikke bra, og ikke tillat for ledere av land, etter min mening da. Men er nok mye av det, søte.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Hihi, nå skrev du det jeg tenkte søte, se over ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
11 år siden

;-) Tja, telepati kanskje søte kanin.
Tja, prester og biskoper har fremdeles en ledende rolle i verden og deres makt i samfunnet, små og store samfunn var jo større før, prestene var fremst i mange bygder og også foregangsmenn noen av de og noen hadde også gått på hekseskole i Wittenberg og hadde svartebøke på si..

Vel, du liker ikke Bibelen, men Bibelen snakker faktisk om denne falne kirken som drev hor med kongemaktene.. så det er det vi ser fremdeles, makt og spiritualitet hører dårlig sammen.

MEN i dag fikk vi også ny Bibel, dvs ny Bibeloversettelse oversatt fra originalskriftene.. så nå må de lese på nytt de som liker å diskutere flisespikkeri ut fra den Norske utgaven av i dag, den endrer seg jo..

Maria er ikke Jomfru lenger, det var visst feil-oversatt – betød jo ung jente.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
11 år siden

Det vi kan trøste oss med, i følge det jeg har lest av Channie West (hun leser bare utenomjordiske bøker vistnok), er at det viktigste er ikke hva vi tror på, men at det vi tror på inneholder Lys og Kjærlighet, og at vi bruker det til noe Positivt, og samtidig har Humor i behold ♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
11 år siden

Ja, søte – vi får trøste oss med det og at det kanskje kommer en ny jord snart, selv om jeg håper denne gamle får fortsette litt også.. håper ikke det skjer så fort, føler meg ikke helt ferdig her ennå, men mange lider jo osv.

Det kommer an på hjertets renhet, hvordan vi har vært mot våre medskapninger, evne til kjærlighet, empati osv, der er vi veldig forskjeliig i nivå.

Og verstingene må få sin straff, der er vi to uenige.
Ellers blir det urettferdig vet du, og universet er rettferdig, får vi tro.

« Forrige artikkel

Protestanter okkuperer Wall Street

Neste artikkel »

Utenomjordisk DISCLOSURE 1.11.11

140
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x