TABU-kveld med Nyhetsspeilet

10.6K visninger
8 minutter lesetid
140

Nyhetsspeilets Hans Gaarder, som har utarbeidet TABU-listen for norske media, holder foredrag (”TABU-foredraget”) tirsdag 25. oktober.

Den første TABU-listen for norske media ble publisert i ”Nyhetsspeilets barndom” for 2,5 år siden og brakte fokus på et tema som ikke mange var klar over dengang: Sensuren av norske media.

I tiden som er gått er noen av temaene blitt strøket fra listen etter å ha blitt omtalt i media (bl.a. skader fra vaksiner og at mobilstråling kan være helsepåvirkende), mens et betydelig antall potensielle sensasjonssaker ennå forblir urørt…

Medias mange TABUer befinner seg stort seg innenfor disse hovedgruppene:

  • Fortiet helseinformasjon
  • Skjulte agendaer og skjult makt
  • Den åndelige virkeligheten
  • Offentlig kriminalitet
  • Hemmelig høyteknologi
  • Manipulasjon av menneskelig adferd
  • Kontrollsamfunnets baktanker
  • Medias løgner, fortielser og fordreininger

Program for TABU-kvelden 25 oktober på Unity:

Kl. 19 – 20 Foredrag del 1

Kl. 20 – 20.20 Pause m. forfriskninger

Kl. 20. 20 – 21.00 Foredrag del 2 og debatt

Møt opp på Unity for 2 timer med  underholdende og tankevekkende informasjon som du ikke får fra mainstream media!

For praktisk info, klikk her.                V E L K O M M E N!

 

Som en del av forberedelsene til tabu-kvelden sendte jeg en epost til diverse redaktører og journalister og ba om hjelp til å ajourføre TABU-listen.

Denne gangen resulterte det i noe mer enn den vante øredøvende tausheten.

En av norsk presses tungvektere, Stavanger Aftenblads mediakommentator  Sven Egil Omdal i, gjorde noe så sjeldent (sett med norske journalistøyne) som å ta tak i TABU-oversikten og sette noen få elementer av den på trykk (naturligvis mer eller mindre forvridd, det dreier seg tross alt om tabuer for norske media), ikke bare på nett, som her i Adresseavisen og her i Stavanger Aftenblad, men også på papir, ikke bare i Adressa og Aftenbladet, men også i Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Sven Egil Omdal, mediakommentator i Stavanger Aftenblad. Omdals kommentarspalte “Fri Penn” trykkes i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

 

Dette skrev journalist-nestor Omdal om Nyhetsspeilets TABU-oversikt (i 4 norske aviser)

På vegne av min stand vil jeg få beklage at vi ikke for lengst har avslørt at verden styres av illuminati, frimurere og Janne Haaland Matlary.

Alle kulturer har sine tabu, men kan det være noen andre enn norsk presse som har 76? Tallet er ikke helt pålitelig, listen er under revisjon. Vi kan ha undertrykt flere sammensvergelser og okkulte komplott siden fjorårets opptelling.

Oppdateringen foregår ved at Hans Gaarder, frittstående forsker og frittgående journalist, har bedt redaktørene for Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen og Dagens Næringsliv selv ajourføre listen over alt de fortier. «Jeg ber deg gå gjennom punktene og helst gi meg et hint hvis du finner punkter som er blitt omtalt av norske media (og m.a.o. ikke lenger er tabu), slik at TABU-oversikten kan bli mest mulig à jour», skriver Gaarder i en mail til redaktørene. Gaarder driver nettstedet Nyhetsspeilet og Institutt for helseforskning (tidligere Institutt for Kaosforskning, to sider av samme sak, åpenbart).

Øverst på Nyhetsspeilets liste over saker norsk presse ikke tar i, står avsløringen av at tvillingtårnene i New York ble sprengt av Malteserordenen. Noe lenger nede på listen står informasjonen om at Janne Haaland Matlary er Dame of Malta og fremstående medlem av ordenen. Det sier seg selv at en slik sammenheng ikke burde vært fortiet. Hvis verdensterroren styres av en statsviter fra Mandal, skylder vi det minste Osama bin Laden og noen millioner afghanere og irakere en beklagelse. En eventuell bombing av Vest-Agder får vi komme tilbake til.

Nyhetsspeilet er et samlingssted for dem som mener at paven ennå styrer verden, i hvert fall når ikke Bilderberg-konferansen gjør det. Nettstedets oppgave er å avsløre alt pressen fortier, som at CIA jevnlig flyr over Norge og sprayer oss med kjemiske stoffer som utløser Morgellons sykdom, en hudlidelse som skolemedisinen foreløpig tilskriver pasientens psykiatriske tilstand.

 

Er norske media omsider i ferd med å ta tak i TABU-utfordringen? (Illustrasjonen er fra Adresseavisen tidligere denne måneden)

 

Det finnes andre prosjekt med samme formål – å belyse saker som ikke kommer til overflaten i den vanlige nyhetsstrømmen – men som har en mindre fantasifull tilnærming. En gruppe forskere og studenter ved Sonoma State University, en avdeling under California State University, har i 35 år drevet Project Censored, som også utarbeider en mangelliste for media. Årets rapport, som ble publisert for et par uker siden, er som alltid preget av holdninger på den amerikanske venstresiden, fløyene i USA samles i mediekritikken. De tre viktigste av sakene som – i følge Project Censored – blir fortiet av amerikanske mainstream media er at det dør flere amerikanske soldater av selvmord enn i kamp, at USAs militære ledelse manipulerer sosiale media og at president Obama har godkjent en internasjonal serie av målrettede drap.

Begge de to siste sakene er godt kjent fra medier som i hvert fall er i randen av det allmenne nyhetsbildet, men det er åpenbart riktig at det nyhetsbildet amerikanerne får gjennom CNN, Fox, CBS og de største avisene, har store og viktige hull.

Slik er det her hjemme også. Norge kunne trengt et prosjekt som registrerte hva vi overser, og pressen burde finansiert det av ren egeninteresse. Journalistikk er i sitt vesen en filtreringsprosess, og de filtrene vi benytter oss av, er i begrenset grad styrt av lesernes behov. En avis kan bli enestående på et område som få eller ingen bryr seg om, som fado eller hjemmekompostering, utelukkende fordi en av journalistene har sin lidenskap der. Når han tar AFP, er det ingen som drømmer om å ansette en etterfølger med samme kompetanse.

Men noen av filtrene er institusjonelle. Journalistene rekrutteres fra et relativt smalt segment av befolkningen og sosialiseres raskt inn i normer og statussystem som fører til store blinde flekker. Derfor er det mange journalister på en rockekonsert med 300 tilhørere og ingen på en gospelkonsert med 3000, derfor dekkes «Paradise Hotel» bedre enn Miljøverndepartementet, selv om det siste har ansvaret for vår framtid.

Også for tre år siden skrev jeg om tabuer i norsk presse. Det var i bakkant av en spennende debatt i Morgenbladet om abort, et tema som hadde ligget langt inne i skyggen siden den politiske kampen om abortloven på 70-tallet. Jeg hevdet den gang at vi har sterke sperrer mot å diskutere liberale politiske seire. Det er bortimot tabu å skrive kritisk om barnehagen og positivt om husmødre. I debatten som fulgte artikkelen, hevdet mange at pressen i tillegg til å ha en klar dreining mot venstre, paradoksalt nok også skjuler maktovergrep av den typen som Wikileaks har avslørt, med offisielle amerikanske diplomatiske rapporter som kilder.

Jo sterkere pressens verdensbilde avviker fra lesernes og jo oftere det blir avslørt at vi svikter vår overvåkingsrolle, dess sterkere blir tilstrømningen til de sosiale mediene, hvor det er lov å like gospel og passe egne unger, og til nettsted som hevder at tsunamien i romjulen 2004 ble utløst av en amerikansk atomsprengning. God journalistikk er det beste vernet mot utbredelsen av konspirasjonsteorier, og antakelig også av Morgellons sykdom.

Men jeg må innrømme at det skjedde fryktelig mye rart da jeg leste meg opp til denne artikkelen. Internett Explorer slo seg av, sider nektet å laste, et bilde av Janne Haaland Matlary dukket stadig opp i venstre hjørne av skjermen. Jeg vet ikke om Illuminati har tatt kontroll over pc-en, men jeg varsler Hans Gaarder for sikkerhets skyld.
Publisert: 07.10.2011
Sven Egil Omdal   sven.egil.omdal@aftenbladet.no

 

 

Jeg fant det naturlig å sende inn dette tilsvaret til avisene som hadde publisert Omdals TABU-kommentar:

 

Vedr. norske medias TABU-oversikt – presiseringer og korreksjoner

 

1. Janne Haaland Matlary og 11. september-terroren
Det er korrekt at det var Malteserordenen som sprengte WTC-tårnene i New York. Janne Haaland Matlary ble medlem av Malteserordenen i september 2001, dvs. samme måned som terroren skjedde. Haaland Matlary hadde neppe noen rolle i gjennomføringen av 911-terroren, slik Omdal påstår. Jeg har heller aldri antydet noe slikt, men påpekt det prinsipielt betenkelige i at Haaland Matlary er edsvorent medlem av en terrororganisasjon.

Professor Janne Haaland Matlary ble ikke medlem av Malteserordenen i tide til å ha fått vite om terrorplanene for 11. september 2001. Derimot er det prinsipielt betenkelig at Matlary fra Mandal er edsvorent medlem av en terrororganisasjon.

2. Makten i Vatikanet
Det er ikke paven, men jesuittgeneralen (kjent som Den Sorte Paven), som har makten i Vatikanet. Den sorte paven utøver mye makt over verden forøvrig, gjennom sin kontroll av hemmelige selskaper og de hemmelige tjenestene.

 

Vatikanets sorte paver, jesuittgeneralene Adolfo Nicolás Pachon (til v.) og Peter-Hans Kolvenbach (til h.). Sammen har de makten over verdens etterretning og verdens hemmelige selskaper, inkludert Malteserordenen som Matlary fra Mandal har avlagt sin ed til. Den norske professoren i statsvitenskap tar mao. sine reelle ordre fra Jesuitt-Ordenen, som er kåret til verdens ondeste organisasjon.

 

3.  Flyspraying over Norge
Det er ikke CIA, men NATO som slipper ut store mengder kjemikalier (særlig barium og aluminium) over Norge og andre land. Dette er et element i såkalt Geo-Engineering, som bl.a. dreier seg om kunstige måter å påvirke været på.

 

Flyspraying (CHEMTRAILS) over Valdres under en helblå himmel 30. juli 2011. I oktober skriver lokalavisen for Valdres at det har falt 124% mer regnbør enn “normalt” i mai-september 2011. Dette har ifølge avisen skapt uår for det lokale landbruket. Det rapporteres om jord i foret og sopp i kornet og vanskelige slåtte- og treskeforhold pga. den våte marken. I det hemmelige Chemtrails-programmet RAINDANCER fremprovoserer kjemiske utslipp fra fly regn i bøtter og spann. Det er en betydelig praktisk sannsynlighet for at RAINDANCER-utslipp fra uidentifiserte fly over Norge har bidratt til en av Norges verste regnsomre i moderne tid.

 

De siste årene har stadig flere journalister begynt å vise tegn på informasjonsvegring. Der journalister tidligere med stor iver nøstet ivei på lovende tråder som kunne lede til ukjent informasjon og ny innsikt har det nå seget inn en “konspirasjonståke”.

Konspirasjonståka fungerer ved at når et vanskelig tema dukker opp (f.eks. tekniske funn etter 11. september-terroren som er komplett vitenskapelig uforenlige med den offisielle rapporten) så trekkes det ned en rullegardin; et slags mentalt hemmende jernteppe i den enkelte journalists underbevissthet som sier:  “Konspirasjonsteori – det er best å holde seg unna sånt som lukter av konspirasjonsteori…”

President John F. Kennedy sa i en tale til amerikanske pressefolk i 1961:

”We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence”

President John F. Kennedy ba sjefsredaktørene i USA om assistanse for å eksponere den skjulte makten i samfunnet, av Kennedy omtalt som “a monolithic and ruthless conspiracy” i sin tale til the American Newspaper Publishers Association 27. april 1961.

Ingen av USAs journalister eller redaktører skrev neste dag at deres ferske president var en konspirasjonsteoretiker med en fantasifull virkelighetsoppfatning.

TABU-oversikten som er publisert på nyhetsspeilet.no inneholder 74 punkter. Dette dreier seg ikke om ”fantasifulle skriverier”, men om fakta, hvor utrolig noe av det enn kan høres ut.

TABU-listen har et dobbelt formål: Å påvise temaer som media tier om og å vise hvor viktig mye av informasjonen som forties av pressen er.

Hans K. Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Media tjener bevisst penger og makt på å utnytte alt og alle, en uendelig masse bevis og indisier viser dette, de produserer disse selv kontinuerlig, hver dag, svindlere, tyver, mordere, terrorister og psykopater. De er og tjener en mafia, en folke- og miljøfiende. Hvilken pris er passende for dem å betale for misæren? Kun i penger foreslår jeg USD 8,888 + moms for hver bokstav de har i artikler som er en del av bevis- og indisiematerialet

Dvs de går økonomisk og virksomhetsmessig konkurs som de i realiteten er både moralsk og etisk

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

VG, Verdens Gang, gis fordekt bort gratis, og aksjonen støttes av dagligvarekjeder

Betyr dette at opplagets fallende trend siste årene fortsetter?, som åpenbart er velfortjent og positivt

I facebook http://tinyurl.com/pwd5ma5 Foto http://postimg.org/image/sqmg4wa9t/

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Nope, nok dokumentarer og bevis som foto, video, vitnemål og vitenskapelige rapporter forlengst, mafiaen bak forurensinga og terroren har ikke brydd seg om det i det hele tatt, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/comment-page-28/#comment-99836

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

#1372 Marine Links Number 10 Cricketers’ Spot-Fix Snipers to Sidley Austin Telstar and the Grassy Knoll http://www.abeldanger.net/2013/02/1372-marine-links-number-10-cricketers.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked ‘spot-fix shooters’ associated with a Number 10 Cricketers’ champion, the late, United Kingdom Prime Minister Alec Douglas Home (1961-1963), to erstwhile Sidley Austin law firm partner Newton Minow who allegedly used Telstar satellite with his British counterparts to coordinate the sniper teams which shot JFK as his car moved over the length of a cricket pitch near the ‘Grassy Knoll’. “JFK Assassination Conspiracy Theories: John F. Kennedy Facts, Photos [Note spot-fix spread between 4th (07:12) and 6th road stripes length of a cricket pitch so we track back to Number 10 Cricketers’ use of Telstar satellite for MoD military C2I]” .. “A Day in History. Telstar Brings World Closer (1962) [AT&T represented by Sidley Austin]” .. “President Kennedy Announces Telstar – Cold War Communications Satellite [Allegedly used in Number 10 Cricketers’ shooters MitM attack on JFK] ..

#1373 Marine Claims Bullingdon Lied About Telstar Fried to Conceal Grassy Knoll Spot-Fix Hide http://www.abeldanger.net/2013/02/1373-marine-claims-bullingdon-lied.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell hasthat the late Jack Profumo, a Bullingdon Club alumnus and former U.K. Minister for War, lied about America’s accidental frying of the Telstar satellite in July 1963 to conceal its continued use in the coordination of spot-fix sniper teams allegedly activated as President Kennedy’s car moved the length of a cricket pitch near a hide on the ‘Grassy Knoll’ in Dealey Plaza. ..

Google { john kennedy site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=john+kennedy+site%3Aabeldanger.net , jfk site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=jfk+site%3Aabeldanger.net }

“#1371 Marine Links Sidley Dohrn’s Spot-Fix Vig to Obama Cruddas’ Bhopal Gig .. OBAMA WANTS 25 MILLION DEAD ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/comment-page-40/#comment-94646

“Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Interessant artikkel i det nazi-vennlige og okkulte Aftenposten i dag. Avisens største aksjonær, Tinus Nagell-Erichsen er forøvrig en Bilderberger, men det er en annen sak.
“Grove overtramp setter NRKs troverdighet i fare”
Jeg siterer noen setninger fra artikkelen, før jeg lenker til den.

“Ifølge NRKs logg var opplysningene utelatt fordi de ville «komplisere saken», noe som vakte sterke reaksjoner da det ble kjent”

“Tirsdag innkalte ledelsen til oppvaskmøte på Marienlyst for å dempe gemyttene og forsikre at kanalens etiske retningslinjer holdes i hevd.”

“De siste tre årene er NRK blitt felt 24 ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Til sammenligning er Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 tilsammen dømt 19 ganger i samme periode”.

“Jeg tviler på om noe annet medium bevisst kunne ha utelatt så viktige opplysninger, og tro at det kunne ha kommet unna med det. Det virker jo klart at de hadde kunnskapen, så da er spørsmålet hvorfor de ikke brukte den”

“Vi må bygge tillit på nytt etter denne saken, ved daglig og i alle kanaler å servere god kritisk og etterrettelig journalistikk. Da viser vi publikum at vi er til å stole på, sier Per Arne Kalbakk, program-direktør i NRK.”

Han sier det alltid er blitt stilt høye journalistiske krav til det NRK publiserer.

“Vi leverer kvalitet nå og har alltid gjort det. Det er naturlig at det stilles høye krav til NRK, siden vi finansieres av vårt publikum gjennom lisensen”

“NRK har generelt et godt omdømme, men det kommer ikke av seg selv. Vi har en jobb å gjøre internt med å tydeliggjøre våre etikkrutiner.”

“det er min soleklare erfaring at journalister som begår slike feilvurderinger, så å si aldri gjør det igjen. Det viktigste for oss er vår kollektive evne til å lære av andres feil”

“Vi må lytte til kritikk og lære av våre feil, og vi kan aldri tillate oss å ha et nonchalant forhold til presseetikken.”

Lenke til artikkel i Aftenposten
http://www.aftenposten.no/kultur/–Grove-overtramp-setter-NRKs-troverdighet-i-fare-7107380.html

Tidligere NRK- sjef Bernander, er medlem av Bilderberg Group. Jeg fant denne bloggen interessant, og det gamle bildet av okkultister fra Bilderberg-gruppen ikledd sataniske munke- kapper, særdeles “flatterende”.
http://en.xiandos.info/Bilderberg_Group

Jeg har i lang tid lurt på om det “bare” er makt, kontroll og penger som styrer NWO aktører som f.eks. Aftenposten og NRK. Etter å ha sett bildet av diverse Bilderberg-herremenn, så forsterkes mine teser om at det ligger både religion og ideologi til grunn, for den NWO- styrte presse og media i b.l.a Norge.

Satanisme, i bunn og grunn. Det … burde da egentlig bare være tull, i grunn?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Bilderberg group occult ritual, google { blliderberg https://www.google.no/search?q=bilderberg }, youtube { bilderberg https://www.youtube.com/results?search_query=bilderberg }, photo http://i50.tinypic.com/2rm0cck.jpg in facebook http://tinyurl.com/bdz4mrc

Source: Esoteric Agenda – FULL LENGTH MOVIE – WELCOME TO YOUR AWAKENING! https://www.youtube.com/watch?v=FJiCU6Jw0Co

Waco: The Rules of Engagement, Branch Davidians massacre in Waco Texas 1993, AD intelligence reports http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1862&start=1 * British Bankers’ Association planned and executed 911 with Reuters for profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The illuminati and witchcraft – His talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1 * Gods of the New Age, mind-control cults, dangers like yoga, meditation, channeling, spiritualism etc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1827&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“UNFPA Exposed. Hillary Clinton: Population Control Will Now Become The Centerpiece Of U.S. Foreign Policy ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/comment-page-13/#comment-94559

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

“Menneske” (og Falcon for den saks skyld) … er en (u)betalt desinfo-agent.

Aftenposten er ikke Nazi. De tingene Aftenposten står for er 100% i opposisjon til det vi nazier står for. Du finner utallige eksempler på dette daglig. Prøv å si noe positivt om Hitler og nasjonalsosialismen – og/eller sannheten om andre verdenskrig – i kommentarfeltene, og du blir umiddelbart sensurert. Akkurat som overalt ellers i ziomedia. Sjekk de *daglige* anti-Nazi-artiklene og “påminnelsene” om jødenes fantasifulle gasse-dusjefest. Heeeey….! Aftenposten “er Nazi-vennlig”? Absolutt sludder og vås.

Hva er Nazi? Nazi = nasjonalt selvstyre; at ethvert folk skal råde med sitt eget land. Punktum.

Aftenposten og alle de andre ziomediene er *absolutte motstandere* av dette. De vil ha sin Nye verdensorden og utrydde ethvert forsøk på genuint folkestyre (Nazi).

Jeg skulle ønske det var litt kvalitetskontroll her på speilet så slike åpenbare desinfo-agenter – som kun jobber for makthaverne – kunne kastes ut.

Hva står aller, aller høyest på makthavernes agenda? Demonisering av Nazi. De som er makthavernes tjenere burde dermed være lette å avsløre; de demoniserer Nazi de også. Så ofte som bare mulig.

Nasjonalsosialisme betyr et fritt folk. Alternativet er at vi alle styres av det jødiske opplegget der vi er slaver for storkapitalister, frimurere og internasjonale alfabetklubber. Er du *mot* Nazi, ja så er du for det siste alternativet.

Hvor langt har hjernevasken gått i vår vestlige verden? Jo, se hvor hjernevasket folk er til å hate *Nazi* (= frihet, fred og harmoni) og du skjønner hvor hjernevasket folket har blitt. Heil Hitler og død over det jødiske systemet som har styrt så lenge! Leve genuint folkestyre og leve historisk sannhet! Død over HoloCa$h-løgnen som er toppen av tyranniets maktpyramide.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“Nazi* (= frihet, fred og harmoni) og du skjønner hvor hjernevasket folket har blitt.”
Vel, mine historiebøker forteller er at det ble verken fred, frihet eller harmoni rundt Hitler. Jeg er enig med deg at nazi er et populært skjelsord. Så hva vil du kalle dagens styresett?

“Heil Hitler” Fuck Hitler. Hvis nasjonalsosialismen var en god ide, ble den drept av han.

“og død over det jødiske systemet som har styrt så lenge!” Spiller ingen rolle hva du kaller systemet. Det må død uansett om det er jødisk, zionistisk, katolsk, satanistisk eller hva det måtte være.

“Leve genuint folkestyre og leve historisk sannhet!” Ja, selvfølgelig, men du må tåle å høre sannheten du også.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Det er et faktum at Aftenposten (pluss over 90% av media) er eid av jøder og de har faste ukentlige nazi-hat artikler. Historiebøkene dine er skrevet av jøder. Bibelen, både det gamle og nye testamentet er skrevet om av jøder. Kommunisme, satanisme og frimureri er alle jødiske oppfinnelser.
Ikke rart at Hitler er blitt verdens mest utskjelte mann.
Men det er andre ikke-jødiske krefter også som ønsker å kontrollere oss (reptiler) og de har sin egen agenda.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“Ble påstått at jeg er desinfo-agent, se url som følger, nope, og at jeg muligens har betalt for det, ja men ikke av denne verden, og betalt er feil betegnelse ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/myndighetene-genmanipulerer-den-menneskelige-organisme/comment-page-6/#comment-94587

“Jørgen Skavlan .. kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/vi-blir-lurt/comment-page-5/#comment-94434

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Doping og løgn.

Ingen teorier, nå har vi konstatert konspirasjon i sporten, ikke minst sykkel:

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Skal-bukken-passe-p%C3%A5-havresekken%3F-11980?page=1

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Armstrong%3A-Vil-ha-amnesti-kommisjon-for-%C3%A5-renske-opp-i-sporten-11991?page=1

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Innr%C3%B8mmelsen-kom%3A-Rasmussen-var-dopet!-11994?page=1

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Schleck-utestenges-i-12-m%C3%A5neder-11989?page=1

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Ullrich%3A-Vil-ikke-gj%C3%B8re-som-Armstrong-11924?page=5

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/UCI-hindrer-kommisjon-%C3%A5-gj%C3%B8re-jobben-11897?page=6

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Fikk-sparken-hos-Sky%2C-ansatt-hos-Riis-11868?page=8

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Skal-trolig-ha-fors%C3%B8kt-%C3%A5-bestikke-USADA-11855?page=8

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/-Jeg-har-alltid-bekjempet-doping-11795?page=12

http://sykkelnytt.no/Nasjonalt/Forside/-Jeg-har-l%C3%B8yet-mer-enn-jeg-kan-huske-11413

http://sykkelnytt.no/Internasjonalt/Forside/Dopingkavalkaden-2012-11777?page=13

“Doping” og løgn i politikk og medier kommer nå også til overflaten og blir kjent for folk utenfor Nyhetsspeilets spalter, som Menneske kommenterer. Her mer om saken i samme avis:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Domt-av-sine-egne-7101420.html

Men Aftenposten tenker at angrep mot kollegaer og konkurrenter er det beste forsvar mot egne svin på skogen. En liten intern krig internt mediene imellom på gang?
Som i sykkelsporten og kanskje skøyter og ski (?): ”more to come”, også i media, ikke minst Aftenposten inkludert.

Et eksempel som illustrasjon på hvordan en konspirasjonsteoretiker tenker ”pre”, noen ganger feil, ok, men med tiden avsløres det meste:

For å påvirke og oppnå slike ”gode” resultater:
”Et knapt flertall for norsk militærhjelp til Mali”
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Et-knapt-flertall-for-norsk-militarhjelp-til-Mali-7100991.html
-må myndighetene benytte de prestasjonfremmende midler de har; mediene (egenopplevd /”sannhetsvitne” eller udokumentert velskrevet propaganda-fantasi (?):

Min mann i Mali
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Min-mann-i-Mali-7105401.html

”Jordbruksstøtten er altså på 434.000 kroner årsverk, mens mediestøtten utgjør 1,25 millioner kroner per journalist.”
http://stavrum.nettavisen.no/mer-til-journalister-enn-til-bonder/

konklusjon:
både syklister og journalister(inkl redaktører) har godt betalt og god støtte av mektige bakmenn så lenge de vinner fram, holder kjeft om sannheten, lyver godt og føyer og ”doper” seg. Fy og føy!

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

http://www.hs.fi/ulkomaat/Kymmenettuhannet+osoittavat+Britanniassa+mielt%C3%A4+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6politiikkaa+vastaan/a1305608615645
I London har i dag titusener demonstrert mot statsminister Camerons sparepolitikk. Kan ikke se at noen av norske nettaviser har skrevet om saken. Hvorfor det?TABU å skrive om Storbritanias indre forhold. Det skjer ikke i vår kjære storebror England :-(

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Mole: Nææ, så fint. Endelig en roman, hvor mediene er totalt “kneblet”. Så kneblet er de, at romanen hans muligvis ble refusert av samtlige utgivere, slik at den *kun* er tilgjengelig på en av de mest overvåkede teknologiske plattformer: Med kamera i front, mikrofon, og med kamera bak, og med GPS app. Da kan jo myndighetene kneble alle dem som leser denne romanen, og som forsøker å snakke ut om det til andre, som ikke har en iPad.
Praktisk.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Mediene er løgnmaskiner
Kjartan Fløgstad kommer med ramsalt kritikk. I hans nye roman er mediene totalt kneblet.
http://a.aftenposten.no/kjop/article2830.ece?utm_source=apno&utm_medium=redteaser&utm_campaign=ipad?xtatc=INT-36

Dette er selvfølgelig en betalt artikkel.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Sendte følgende e-post til mange i pressen, pga at de ber om nyhetstips:

+{

Tema: Nyhetstips, hvorfor er ikke Gro Harlem Brundtland med fler anmeldt og straffet?

Angående depopulasjon agenda, det er etablert og dokumentert i FN-regi, således ikke hemmeligholdt, men de har utført store vaksineaksjoner i enkelte land uten å informere om at planen inneholdt depopulasjon. Vaksineringen førte til et høyt antall spontanaborter, således en suksess for å si det slik:

IMMUNOCONTRACEPTIVE HIDDEN IN THE FLU VACCINE ( SHARE LIKE WILDFIRE NOW )

Bl.a. Gro Harlem Brundtland var kjent med denne agendaen, men såvidt jeg vet har befolkninga aldri blitt informet om dette av myndighetene direkte eller gjennom media,, således er det i praksis hemmeligholdt:
George Hunt:UN UNCED Earth Summit 1992 (Population reduction, Bank Scams etc..) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=226#M4284
UN Population Division Policy Brief, No. 2009/1 March 2009. What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries? UNITED NATIONS ● DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=101#M5298

Dette viser at hele kjeden fra produsent til helsestasjon, legesenter, generelt ikke informerer om kjente agendaer for og bivirkninger av vaksiner. De erkjenner i dokumenter at vaksinene er giftige men informerer ikke mottakerne:
Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation http://www.youtube.com/watch?v=xqAGasF6Hfo&list=PL7DE46A64F01E6403

Hvis vi ser bort fra stoffer i vaksinene som er ment for generering av aborter og infertilitet, er det mange flere stoffer som er potensielt veldig skadelige
.
God dag


With regards from, med hilsen fra
..

}+

Fikk følgende svar fra Vidar Falkum i Farsunds avis http://favis.no/ , står ‘Tips oss’ der

+{

Nå må du gi deg!

Jeg kommer aldri til å lese noe av dine konspirasjonsteorier.

Meld meg av!!

}+

Jeg svarte følgende, er lei av utakknemlighet fra noen få i pressen:

+{

Ok, men jeg forstår ikke helt, personer har allerede blitt fengslet pga disse teoriene som viser seg å være fakta, russell williams site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=russell+williams+site%3Aabeldanger.net Det bekymrer meg at mange i pressen er så uvitende, kan gå veldig galt for oss i verste fall. Du bør imidlertid lære deg god folkeskikk, fort, det er noe som heter takk, lærte du det ikke hjemme eller på skolen? Dere spør etter tips, men svarer tull når dere får det, fjern umiddelbart forespørselen om tips på deres nettsted, det er et krav

God vinter :)

}+

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Den journalistiske intrigitet og evne til å være undersøkende er helt borte for journalister av Mainstream media,man følger en mal fra de store pressbyråene..og styrt fra løvebakken en del..de løgnene som allerede og blir trykket fremdeles vil svi vondt for avisene i Norge..som politikere kommer å føle når desperasjonen for dem og løgnene blir avslørt…(vi måtte bare følge ordre)..typen og fornektelser,unnskyldninger på rekke og rad..de blir trengt opp i et hjørne til slutt..!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Thor
12 år siden

Kanskje har de for lett tilgang på relativt fet lønn uten å gjøre en god nok jobb, for eksempelets skyld http://skattelister.no/skatt/profil/vidar-falkum-43660767/

Journalisters og redaktørers integritet er 0 % i mange sammenhenger som er viktige for folkets opplysningsgrad, velstand, helse og sikkerhet. Det er mildt sagt ille for tiden, og har dessverre vært lignende forhold i mange tiår, nok å nevne at min mor på 60-tallet sa “Hvor har det blitt av hampen?”, ikke et knyst om årsakene i pressen den gang heller selv om hendelsen var særdeles alvorlig for alt liv og miljø. Jeg observerer at folk flest er så desillusjonert at det er tilnærmet umulig å snakke med de om en sak som står i massemedia, de fleste trekker seg unna og vil stort sett kose seg uten å bruke hue
.
Elton John – Captain Fantastic & Brown Dirt Cowboy (Captain Fantastic 1 of 13)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Innholdet i e-posten ble generelt godt mottatt, og de aller fleste sa seg enig i dette på grunnlag av dokumentasjonen som ble fremlagt http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/#comment-79833

Men her ble det ikke saklig diskutert, skepsis-nettverk fb-gruppe?

.
Uavhengig av det som er nevnt, hvem må betale for alle betalte desinformanter? Det må ubønnhørlig legges inn i prisen på produktene vi kjøper, dvs alle må betale

The Band, The Weight http://www.youtube.com/watch?v=sjCw3-YTffo

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

For offentlig arkivering, følgende e-post innhold sendt til nesten alle massemedier, og ikke en eneste reaksjon eller publisering til dags dato:

+{

Dato: 18. 1. 2010
Emne: Nyhettips

Kan noen finne ut hvorfor minimum syv airlinere kretser over Skandinavia i over ett år og sprer dette?, se bildene. På forhånd takk, det gjelder din luft, ditt vann, ditt miljø, dine barn, din familie, din sikkerhet, det meste.

En digresjon, Mr Chips Goes to Washington to Expose Warmist Weasels http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=76#M5228

http://i40.tinypic.com/mwrsw8.gif Bilde, syv chemtrail fly over Trondheim

With regards from, med hilsen fra
..
}+

Forøvrig er det sendt informasjon om mange andre saker, e-poster arkivert, også advarsel mot svineinfluensavaksinen inklusive dokumentasjon som viser reelle faremomenter, således ble massemedia og myndigheter medansvarlige og ansvarlige for de skader som mange fikk, og de utgifter som gikk og går til innkjøp og skader. Vi lever i et marxistisk diktatur, beviselig farlig

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

How the Jewish Mafia Screwed You http://www.youtube.com/watch?v=06-t6xQNyVU

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Liten korreksjon:

Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://tinyurl.com/7v7ojvt

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Kim Jong døde ikke men flyttet til USA

Internettt vil nå bli strengt sensurert, regimekritiske ytringer vil nå bli forbudt i hele verden

– Kan tvinge internett i kne

Hvis Lamar Smith fra Texas får det som han vil, kan store deler av internett «forsvinne».

http://e24.no/it/kan-tvinge-internett-i-kne/20133729

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Som kjent presenterer massemedia ikke enkelte viktige saker, jfr bl.a. tabu-listene i Nyhetsspeilet. Alternative media har vært og er eneste muligheten til å nå ut til folk med informasjon om disse sakene, og for å skape kommunikasjon. Google ser ut til å være usensurert, så langt, men min erfaring med Facebook er at den inneholder funksjoner som i stor grad, tilnærmet maksimalt, hindrer informasjon fra å nå mange brukere.

Når man legger inn en post i Facebook, ser man at den leses av noen ved at de klikker på “Liker” og “Del”, men dette varer bare noen få minutter, ofte bare ca ett minutt. Selv om man har tusenvis av fb-venner, er det tydelig at posten når kun et lite antalll av disse., fordi hendelser som “Liker” og “Del” opphører i løpet av kort tid.

Hvem dekker kostnadene for Facebook?, kostnader som er i størrelsesorden milliarder av dollar per år, inklusive det Facebook anvender av båndbredder på internettet. Kostnadene dekkes ikke av brukerne, så det må være noen andre. Jeg tror Facebook var ment av oppfinneren å være et positivt redskap for folk flest, vel og merke tror, men alt tyder på at den er overtatt av andre og omgjort til et propaganda medium, som resten av massemedia per dato er. Det er ikke så underlig fordi Facebook dekker hele kloden, ikke mange massemedier som gjør det like effektivt.

Så hva har vi som er interessert i folkets og miljøets beste, igjen av medier som er relativt effektive, kun hjemmesider, blogger og forum, i liten grad overføring av informasjon ved å samtale i sosialt lag, det sosiale livet til folk flest er nå i egen stue med TV, en trend som det er viktig å motarbeide. Facebook ga et håp om forbedring, men det ble bare med håpet.

Youtube er noen ganger en brukbar kilde, men også her har propaganda organisasjoner begynt å legge ut mye desinformasjon, til dels særdeles avanserte produksjoner med relativt stort budsjett. Min erfaring til nå er at det alt for ofte er alt fra vanskelig til umulig å finne informasjon som kan verifiseres å være riktig og komme fra en seriøs kilde.

En digresjon, mange kommentarer på Nyhetsspeilet, og kanskje også noen få artikler, tyder på at sløret med tåkete informasjon tildels også har lagt seg her, av flere årsaker, noe tilsiktet og noe utilsiktet.

Desinformasjonkorpset som jeg oppdaget var aktive på bl.a. internettet i Norge og trolig alle land, endrer stadig profil, tilpasset det de observerer at folk flest vet til enhver tid, og mange miljømessige faktorer som stadig er i endring, innen politikk, finans, kultiur, religion og annet. Dette desinformasjonskorpset hadde, og har, mange deltakere, ansatte, og totalt sett et relativt stort budsjett.

Jeg synes, og det er ikke overraskende sett i lys av størrelsen på organisasjoner som opererer med desinformasjon, at de også har entret som kommentatorer på Nyhetsspeilet. Til seriøse forfattere, kommentatorer og andre lesere, skjerp den kritiske evnen, og, lykke til

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Mange deltakere på Facebook som tiidligere var aktive til å presentere nyttig informasjon, har sluttet med det. Noen av de har trolig oppdaget at Facebook er kompromitert, forsåvidt har de også sluttet å være aktive i Nyhetsspeilet som trolig er av personlige årsaker

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Falcon
12 år siden

Veldig reflektert og bra kommentar den lange du har ovenfor her Falcon. FaceHook er dessverre infiltrert av sånne pengesterke aktører som Foster Gamble & Co. hvor de henter informasjon om hva som opptar folket, også legger de strategien sin i takt med tiden for å si det sånn.

Jeg er i den heldige situasjon at FB ikke virker særlig bra med XP, så nå skjønner du sikkert hvorfor mr Gamble promoterer Windows 7 og Vista. ;-)

Nyhetsspeilet har mistet mange deltakere underveis, noen artikler drar dessverre troverdigheten langt ned og folket har en tendens til å se alle skribentene som ett og tenker at vi alle ble lurt når en er blitt det. Tenker denne glimrende kommentaren fra Miramir også belyser hvorfor noen forsvinner herfra…

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/per-aslak-ertresvag-fyller-80-ar/comment-page-2/#comment-76656

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Ser ut til at antall lesere og deltakere på Nyhetsspeilet er redusert til et fåtall, så nå er det omtrendt ingen fellesforum som konkurrerer med kontrollert og sensurert massemedia. Det er ille, men uansett blir det jul snart

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Til Falcon
Jeg håper du tar feil ang. antall lesere. Har du noen tall ang. dette ? Kanskje Nys nærmer seg mainstream og mainstream nærmer seg Nys ?
Vi trenger åpne debattforum som Nyhetsspeilet for mainstream er full av pupper, fotball og propaganda.
Er det penger i kassa til å starte Nyhetsspeilet papirutgave ? Jeg hadde likt å plage folk på T-banen med en stor papirutgave av nyhetsspeilet.
Selv så stiller jeg masse spørsmål til folk for å få dem til å tenke, men jeg gjør det på gamle måten (face to face). Poster en kommentar her på Nys i ny og ne mest for å vise at også jeg leser blekka.

Ikke relatert:
Få Theodor Kittelsen opp og fram i lyset ! Hvor er museet til denne kunstneren ?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Jula er høytid for datavirus http://www.dagbladet.no/2011/12/08/nyheter/netthandel/bedrageri/19325440/

Kommentar: Tøv, dagbladet blander sammen influensavirus og PC-datavirus. Vet de som er eiere av og arbeider i dagbladet at dagbladet er et datavirus, et informasjonsvirus? Min erfaring med de er at de sletter innlegg de ikke liker og stenger ute forfatterene fra å kommentere på sine nettsider, at noen kjøper avisa deres er meg en gåte. At bladet er et datavirus gjelder dessverre de fleste, i større eller mindre grad alle, aviser i Norge. Jula er kanskje høytid for datavirus, men ikke på PC men i media

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

Aftenposten tør skrive at PST skal kriminalisere TANKER om terror ( ! ) Da bør den logiske sluttningen være et spørsmål om hvordan PST har tenkt seg å overvåke menneskenes tankevirksomhet. Etter PST skal denne overvåkningen helst omfatte alle nordmenn.

http://www.aftenposten.no/meninger/Heksejakt-p-terrortanker-6704662.html

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Å rette anklagende pekefingre mot andre er en velkjent taktikk for å slippe fokus på egen skam.

PST har gjennomgåt en massiv oppbygging de siste 10 årene (etter 9/112001).

Så sent som i fjor høst fikk PST kastet 18 mill. kr. etter seg uten at noen helt skjønte hva pengene skal benyttes til.

Dette minner mer og mer om 11. september. Et terroranslag benyttes som påskudd for økt overvåking av landets egne lovlydige borgere.

Og de virkelige terroristene er: Regjeringen som var med på å bombe Libyas hovedvannforsyning den 22. juli. De er skyldige ikke i å ta tenkt tanken på å skape massiv lidelse for hundretusenvis av uskyldige mennesker. De er skyldige i å ha vært delaktige i ugjerningen.

Norges virkelig terrorister er: Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide og Kristin Halvorsen og resten av hyklerbanden.

Og PST? De forhindret ikke 22. juli-terroren etter å ha blitt tipset om ABBs bombeinteresse gjennom det globale antiterrorsamarbeidet Global Shield. En stygg og fatal svikt, som PST nå vil ha oss til å betale for med reduserte rettigheter pga. at de ikke gjorde jobben sin.

SHAME alle sammen! Stoltenberg, Støre og hun derre PST-hurpa.

Hilsen oss ulver i de dype skoger. Og mennesket skal være klodens smarteste skapning? Ha – ha – ha – ha. Fredsprisen til Barack Bomber-barna? For en patetisk samling skapninger menneskene er.

Kanskje menneskenes valg er omtrent sånn: Enten så fjerner vi de ubrukelige hykler-lederne våre – ellers så har vi kanskje ikke så mer å gjøre her på denne planeten.

Michelle
Skribent
12 år siden

Norge bryter Menneskerettighetene mot Romfolket:
http://aftenposten.no/incoming/–Romfolk-behandles-som-sppel-6682707.html
Det er godt å se at det finne organisasjoner i landet som forstår alvoret iallefall.
Romfolket har krav på rettigheter og er like norske som hvem som helst andre!

Michelle
Skribent
12 år siden

Menn skal gi bryst:
http://dagbladet.no/2011/10/26/nyheter/mannlig_laktasjon/amming/likestilling/18775764/
N å begynner vi å snakke likestilling ;)

Michelle
Skribent
12 år siden

ABB får langt kortere soning enn hva folk tror:
http://vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10015487
Siden politi ikke reagerte etc, så får altså ABB kortere tid i fengselet.
Bare å innse det først som sist, ABB er under militær hypnose og bør bli sjekket ut først som sist, og det blir han også. Eneste grunnen til at han er i fengselet, er at de negative aliensene trenger han en stund til, slik at det ikke blir helt åpenlyst at ABB egentlig ikke har så mye med saken å gjøre, bortsett fra at de brukte kroppen hans som offer, for å ikke snakke om sjelen hans. Godt eksempel på hva flere ulike typer av mind-control kan klare, okkulte losje-initieringer blandet med hjernevasking om titler, sex og penger. For å ikke glemme strålevåpen. Mest tror jeg på at ABB har nano-implantater, sannsynligvis derfor de ikke kan scanne hjernen hans. Hvis ikke “22. juli-kommisjonen” får unntak fra offentligheten på det også da?

Michelle
Skribent
12 år siden

Massebesvimelser på klesfabrikker:
http://nrk.no/nyheter/verden/1.7852578
Hvorfor nevnes det ikke at det brukes nano-fiber i tøyet,
et svevestøv som ikke kan være helt trygt å puste i!
1

2

Månedslønningene ligger ofte ned mot 300 kroner,
noe som skal forsørge hele familier.

kalinkamaen
kalinkamaen
Abonnent
12 år siden

Heisan..

Her er en Norsk film om vaksinasjon.

http://www.crocko.com/3E7064ED6FA34C2087A2931C85A14DB6/Vaksinasjon velsignelse eller belastning.mkv

Her er torrent: http://thepiratebay.org/torrent/6773881

Kali

« Forrige artikkel

Protestanter okkuperer Wall Street

Neste artikkel »

Utenomjordisk DISCLOSURE 1.11.11

140
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x