Bla i tag

nato- Side 2

NATO
NATO-soldater i Narva i Estonia, 150 km fra St. Petersburg.

NATO sine hensynsløse provokasjoner for å ødelegge Russland

Hva ønsker NATOs planleggere? Hva er målet med all denne utvidelsen og de hensynsløse provokasjonene mot Russland som har pågått siden 1949? Er det ikke opplagt at Russlands militære budsjett er en brøkdel av det amerikanske, dets globale militære nærvær ørsmå i forhold til USAs fotavtrykk?

Skal våre norske styrker sendes inn i et vepsebol?

Tyrkia har okkupert deler av Irak nær Mosul ved å plassere tropper der. Irak har truet med å trekke saken inn for FNs Sikkerhetsråd. Irak har gitt Tyrkia et ultimatum og ber Nato intervenere hvis ikke Tyrkiske tropper er fjernet før tidsfristen er ute. Tyrkia nekter å etterkomme kravet.

USA bekrefter Tyrkias oljehandel med IS

USA har ikke bombet ISs olje-tyveri fra Irak og Syria. Dette har tidligere avdelingsdirektør, Michael Morell i CIA innrømmet. Nå har også Russland kommet med sine beviser.

Stoltenberg

Stoltenberg: Vi støtter Tyrkias beslutning om å skyte ned russisk fly

Etter et ekstraordinært møte erklærer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at «Vi står i solidaritet med Tyrkia og støtter den territorielle integriteten til vår NATO-allierte Tyrkia».

Jens Stoltenberg vil nedlegge NATO?

Som ny generalsekretær i NATO akter Jens Stoltenberg å få lagt ned NATO som forlengst har utspilt sin rolle.

Breiviks budskap om de anonyme bakmenn

Mye tyder på at større og mer profesjonelle krefter står bak Breivik og hans innrømte terrorhandlinger.

Syria under angrep

Både venstresiden og høyresiden i norsk og vestlig internasjonal politikk synest nå for det meste på USA's side for å angripe Syria for å utvide/ivareta Israels interessesfære.

Norske soldater ut av Afghanistan

PST etterforsker islamist-video som er laget i forbindelse med en demonstrasjon som skal foregå utenfor Stortinget fredag den 20. Januar.

Libya før og etter NATOs herjinger og den norske «firerbandens» delaktighet

Bildet til h. viser den libyske kystbyen Misrata i 2007. Bildet til v. viser det samme området av Misrata etter at NATO inkl. Norge hadde bombet byen våren 2011.

Invasjon; Amerikanske tropper omringer Syria

NATO tar seg til rette i Midt-Østen på vegne av sine Israelske oppdragsgivere (AIPAC). A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm.