Bla i tag

Utøya- Side 2

Breiviks budskap om de anonyme bakmenn

Mye tyder på at større og mer profesjonelle krefter står bak Breivik og hans innrømte terrorhandlinger.

Var det flere skyttere på Utøya?

Flere av Nyhetsspeilets kommentatorer har pekt på at skytteren til venstre ikke ser ut som Anders Behring Breivik.

Ondskap i forkledning – den farligste av alle

Trygghet, sikkerhet og rettferdighet er den farligste av alle symboler som ondskapen kler seg i.

27 svikter i den offentlige innsatsen før og under 22. juli-terroren

16.april begynte rettssaken mot massedrapsmannen Anders Behring Breivik. Det skjedde svært mye svikt i politiarbeidet og det tekniske nødapparatet 22. juli. Spørsmålet mange sitter igjen med er: Hvorfor?!

Johan Galtungs Ti teser om 22/7

Hvordan kan 22.juli-tragedien påvirke vårt inntrykk av det som foregår i Afghanistan? Hva er likheten mellom Afghanernes reaksjon på norske fredsstyrkers handlinger og våre egne reaksjoner på Utøya-drapene? I følge Johan Galtung er disse hendelsene svært nærliggende

Slå ring rundt Kong Harald

Grunnleggende konflikt mellom Konge og Statsminister. Vi er et monarki, vi vil ikke ha Fører-prinsippet. Vi vil fortsatt ha korset i det norske flagget.

Aftenposten avslører falsk-flagg på Utøya?

Bare timer før Utøya-tragedien hadde politiet øvet på et nesten identisk scenario ... virker det kjent?

Fliker av bakteppet for 22. juli terroren

Terroren i Norge 22. juli ble begått av en nordmann. Nyhetsspeilet ser på ulike elementer ved samfunnet og mediesituasjonen som kan ha bidratt til å påvirke unge Anders Behring Breivik til å bli en av verdens verste terrorister.

Angrepet på nasjonens sjel

Lyset fra Nord; Noen påpekte til meg at Utøya ser ut som et hjerte, var det nasjonens hjerte og sjel som ble rammet den 22/7-2011 ?