Fliker av bakteppet for 22. juli terroren

17.1K visninger
26 minutter lesetid
214

Begge de grusomme terror-aksjonene som fant sted på norsk jord 22. juli; bombeangrepet mot regjeringskvartalet og AUF-massakren på Utøya ble utført av en og samme person: Anders Behring Breivik på 32 år, en etnisk nordmann oppvokst og bosatt på Oslo Vest.

I dagene etter terroren verserte utsagn som ”Norge mistet sin uskyld 22. juli” og ”Tenk at noe slikt kunne ramme fredsnasjonen Norge” blant media og kommentatorer.

En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd, og det faktum at massemorderen ”ABB” er norsk gjør det naturlig å vende noen steiner i det samfunnet som Behring Breivik har vært omgitt av for å skjønne litt mer av 22. juli-forbrytelsenes gåte.

Det er et tankekors at dette ser ut til å falle tungt for et nesten samlet norsk media-korps, som har satt noen tusen journalister og rikssynsere i sving med å finne stadig nye måter for å sette ord på sine oppfatninger av verdens verste mass shooter og enmannsterrorist, Anders Behring Breivik fra Skøyen i Oslo.

Nyhetsspeilet går her gjennom noen sider ved det norske og internasjonale samfunnet og mediebildet fra årene som formet Anders Behring Breivik, som ble født i 1979, til å bli en terrorist så grusom at det ikke er til å tro. Han er vokst opp av den samme jord som vi andre, det som engang var det trauste norske jordsmonnet; uskyldens Norge – et Norge som forøvrig hadde gått tapt før 22. juli 2011.

 

USA-ledede kriger (militære ”korstog” mot muslimske land)

 

Afghanistan-invasjonen i 2001

I oktober 2001 beordret USAs daværende president George W. Bush et militært angrep og okkupasjon av det karrige fjellandet Afghanistan i den såkalte ”Operation Enduring Freedom”. Denne okkupasjonen pågår ennå, 10 år senere. Det er særlig opiumsproduksjonen i Afghanistan (som kontrolleres av USAs etterretningsorgan CIA – noe alle vet, men som det er TABU for media å omtale) som har oppnådd ”varig frihet”, etter at Taliban-regimet hadde forbudt opiumsdyrking i år 2000.

Påskuddene for å videreføre okkupasjonen varieres lik en kappe som vendes etter vinden i takt med stemningene i de vestlige okkupant-nasjonenes opinion.

Mens det før var ”Al-Qaida terror” som ble benyttet heter det nå ”hensynet til de afghanske kvinnene” (som om de lever bedre hvis deres ektemenn eller barn skades eller drepes av NATO-styrker…).

 

Afghanere i byen Ghazni, vest for Kabul, brenner tepper, klær og annet som de har mottatt fra okkupasjonsmakten NATO i protest mot okkupasjonen og den pågående drepingen av afghanere i alle aldre, inkl. barn og ungdom. Bildet er tatt 1. mars 2011 av Rahmatullah Naikzad

 

Irak-invasjonen i 2003

I forbindelse med USA og Storbritannias Irak-okkupasjon i 2003 benyttet president George W. Bush begrepet crusade (korstog) om den blodige militæroperasjonen. Dette er blitt forsøkt bortforklart som en forsnakkelse, hvilket det neppe var.

Som kjent var den løgnaktige påstanden om at ”Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen” påskuddet for angrepet på Irak. Etter at okkupantene hadde slått fast at Irak ikke hadde slike våpen fant ingen tilbaketrekning sted, slik det logiske ville ha vært.

En av de merkbare reorganiseringene som fant sted i Irak under okkupasjonen var at nasjonale soldater ble erstattet av private leiesoldater, hovedsakelig fra SMOM-ledede Blackwater (nå: Xe). En fordel med dette sett med okkupantenes øyne er at Blackwater kan skyte og drepe irakiske muslimer uten først å komme med en advarsel, slik ordinære tropper er forpliktet til. Dessuten er militære krav om rapportering av antallet de har drept i praksis ikke-eksisterende for Blackwater. Over en million irakere, hovedsakelig ubevæpnede sivile, er blitt drept av Irak’s okkupanter i løpet av de 8 årene siden invasjonen. Informasjon om det moderne holocaust under USAs ledelse i Irak er ennå ikke er blitt publisert av norske media.

Eric Prince, grunnleggeren av Blackwater, er også medlem av Malteserordenen. En Blackwater-ansatt som var på væpnet oppdrag i Irak har i en edsvoren rettslig erklæring beskrevet at Blackwater-Prince anså sin oppfatning av sin egen og Blackwaters mission (oppdrag) i Irak og Afghanistan var å myrde muslimer og bekjempe islam, i ”korstog-stil”:

”In a declaration under the penalty of perjury, a former employee of Erik Prince’s Blackwater defense contracting firm said Prince ’views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe’.

The accuser, only known as John Doe #2 in court documents because he claims he has been threatened with ‘death and violence’ by managers of Prince’s company, wrote that ‘Prince intentionally deployed to Iraq certain men who shared his vision of Christian supremacy, knowing and wanting these men to take every available opportunity to murder Iraqis. Many of these men used call signs based on the Knights of the Templar, the warriors who fought the Crusades’.”

Se: The Knights Templar, Knights of Malta and Blackwater’s Erik Prince

The claims were made in sworn statements filed in a court in Virginia earlier this week (2009) as part of a civil lawsuit by families of several Iraqis allegedly killed by Blackwater guards. Se

Moderne korsfarer: Blackwater / Xe - grunnlegger Eric Prince. Mange av de private leiesoldatene fra Blackwater / Xe som har stått bak massakrer på titusenvis av irakiske muslimer i alle aldre benyttet tegnspråk som Tempelridderne benyttet (Knights Templar) i tidligere tiders korstog.

I år er det blitt avslørt at de hemmelige ”korstogs-nettverkene” også befinner seg på høyt nivå innenfor etablerte vestlige militære strukturer. Dette forklarer at Prince og Xe/Blackwater sine morderskvadroner kunne utføre massakrer på muslimer på nærmest daglig basis med stilltiende samtykke fra USAs militære:

”U.S. Military “Holy Crusade” Uncovered?
The recent announcement by veteran reporter Seymour Hersh that a “holy crusade” is being carried out by members of secret orders in the military is a bombshell.Veteran investigative reporter Seymour Hersh has broken some massive stories in his day, but uncovering secret societies within the highest echelons of America’s military would probably be the biggest of his career. Se

 

Terroraksjoner som muslimer urettmessig har fått skylden for

Bombeterroren i Afrika i 1998

Mer enn 220 personer blir drept i bombeaksjoner mot USAs ambassader i Nairobi i Kenya og Dar-es-Salaam i Afrika i august 1998 som fant sted praktisk talt samtidig. De fleste som ble drept var tilfeldig forbipasserende afrikanere. USAs ambassadører  holdt seg hjemme dagen det smalt.

USAs ambassade i Nairobi i Kenya etter bombeterroren i 1998

Det var terror-organisasjonen MOSSAD som utførte bombe-udådene i Afrika i august 1998.

USAs daværende president Clinton kunngjorde at det var ”den muslimske terror-organisasjonen al-Qaida” (en CIA-konstruksjon) som hadde stått bak ambassade-terroren i Afrika. For å vise at han var sikker på dette beordret Clinton 2 uker senere bombing av utvalgte ”targets” i Afghanistan og bombing av en fabrikk i Sudan som produserte medisiner. Det ble hevdet at alle angrepene var rettet mot terror-fugleskremselet Osama bin Laden.

I 1998 het det seg at Osama bin Laden (en CIA-agent) oppholdt seg i Sudan og i Afghanistan. USA slengte derfor avgårde rakett-bomber mot Sudan og Afghanistan, for å kommunisere verden over at Osama bin Laden var en fanatisk islamist som var "wanted for terror". Et viktig forarbeid til 911-terroren.

 

Terroren i USA 11. september 2001

Det var Malteserordenen som stod bak 11. september-terroren i USA, med MOSSAD (planlegging) og The Carlyle Group (sprengningsteknisk utførelse av 3 høyhus samme dag) som viktige “underleverandører”.

Det tredje tårnet som ble sprengt i New York denne dagen var WTC7 (kjent som Salomon-bygget), som var et bunnsolid høyhus på 47 etasjer som ble til støv i løpet av få sekunder om ettermiddagen 11. september uten at det er blitt gitt noen forklaring for dette. Du kan se WTC-bygget kollapse her:

Dessuten ble Pentagon; verdens best bevoktede bygg, truffet av en innkommende rakett, etter at de vanlige luftforsvarssystemene var blitt satt ut av drift av visepresident Dick Cheney.

Hullet i muren på Pentagon-bygget etter eksplosjonen og brannen 11. september. Det var ikke forårsaket av et kapret passasjerfly, men et luftbårent militært sprenglegeme (a missile).

Allerede etter at det var brutt ut brann i de høye WTC-tårnene, og før noen av tårnene hadde kollapset ble det på amerikansk TV kommunisert at “det var al-Qaida og Osama bin Laden som stod bak terroren“.

Til tross for mengder av fysiske og andre beviser på at 911-terroren ikke kan ha vært forårsaket av kaprede passasjerfly slik det ble hevdet, er budskapet “bin Laden / al-Qaida / fanatiske islamister / terror” blitt intenst kringkastet av vestlige media, inkludert NRK og VG, som en massiv form for hjernevask, i Goebbels-stil. Goebbels sa at “Om en løgn bare blir gjentatt mange nok ganger vil folk til slutt begynne å tro på det“.

Til tross for mengder av foreliggende faktabeviser om en hel del ikke stemmer i den offisielle forklaringen, tviholder vestlige media fremdeles krampaktig fast på den vindskjeve løgn-versjonen. Finnes det ikke journalister lengre i mainstream media, bare propaganda-agenter som på Goebbels tid?

Dette innebærer at muslimer som gruppe i 10 år urettmessig har vært uthengt for å ha stått bak verdens verste terror, ikke minst av norske media som VG og TV2.

Norske media har ropt "terror-ulv, terror-ulv" i nesten 10 år nå. Ble noen i media overrasket over at den virkelige terroristen var en nordmann, da terroren kom til Norge 22. juli 2011?

 

Madrid-terroren i 2004; muslimer fikk skylden uten at det er bevist

I terror-angrepene i Madrid 11. mars 2004, som fant sted mot 4 tog samtidig, ble 191 mennesker drept. Spanias statsminister José María Aznar var raskt ute med å beskylde den baskiske separatisk-organisasjonen ETA, men dette ble avslørt som løgn så raskt at han ble kastet fra makten i valget få dager etter. Modus Operandi for aksjonen var stemplet MOSSAD og ”Al-Qaida” ble senere frikjent for å ha hatt noe med aksjonen å gjøre. Offisielt er Madrid-terroren fremdeles uoppklart og reelt er det ennå spredd en oppfatning om at det var ”fanatiske islamister” som stod bak.

Hvem har vel fått med seg at "al-Qaida" ble frikjent for Madrid-terroren, så lenge det forlengst er slått fast av media at det dreide seg om "muslimsk terror"?

 

Uskyldige britiske muslimer fikk skylden for London-terroren i 2005

7. juli 2005 ble 3 Tbanevogner og en 2-etasjers buss rammet av terrorbombing med få minutters mellomrom (eller som uttrykt av en MOSSAD-offiser: “With near-perfect precision”). 56 mennesker ble drept i de 4 aksjonene. Det er blitt hevdet av myndigheter og media at det var ”islamistiske britiske ungdommer fra Luton” som stod bak bombeangrepene, men dette er løgn. Muslimske ungdommer deltok i en anti-terrorøvelse som ble gjennomført samme dag og til samme tid (og med et terror-scenario som var praktisk talt identisk med det som virkelig skjedde).

 

London-terroren i 2005 drepte 56 mennesker og ble utført av vestlig etterretning i samarbeid med visse underleverandører. De uthengte muslimske ungdommene fra Luton var uskyldige.

Britisk etterretning (primært MI5) og de andre organisatorene av terroren (som ble betalt via offentlige budsjetter) hadde planlagt at de fire ungdommene fra Luton skulle ble drept i bombeeksplosjonene (skadene i gulvene på Tbanevognene avslørte at eksplosjonsretningen hadde vært oppover, mao. hadde sprengstoffet – som var av militær type – vært festet på undersiden). Dette skjedde imidlertid ikke, da de ikke rakk det planlagte toget fra Luton, og derfor kom for sent til London til å bli rammet av de planlagte smellene. Flere av “de muslimske selvmordsbomberne” ble skutt og drept av britisk anti-terrorpoliti i Canary Wharf-området senere samme dag. Hvis de planlagte syndebukkene overlevde “selvmordsaksjonene” ville dette bli svært ubehagelig for de virkelige terroristene, som risikerte å bli avslørt. Følgelig måtte ungdommene som frivillig hadde stilt opp for å bidra i “kampen mot terror” bringes til taushet, på mafiavis.

I filmen 7/7 Ripple Effect, som bl.a. kan sees i denne artikkelen (eller på YouTube i 7 deler her) gjennomgås de ulike faktabevisene og den offisielle forklaringen til britiske myndigheter og media plukkes i fillebiter.

 

Eksplosjonene i Stockholm i desember 2010

Den 11. desember 2010 eksploderte en bilbombe i Drottninggatan i Stockholm og like etter detonerte en sprengladning på en iraker som ble drept i eksplosjonen. Ingen andre ble drept i eksplosjonen som (nesten) kan sees her.

Media kommuniserte dette som at en muslimsk selvmordsbomber hadde sprengt seg selv til øde midt i en folkemengde i det sentrale Stockholm.

http://www.youtube.com/watch?v=k_k5hral4qs

Legg merke til den første kommentaren, som kanhende faller naturlig basert på medias fremstilling av saken:
This is what happens when you let religious fanatics immigrate to your country.”

Men hva vet vi egentlig om det som skjedde i Stockholm? Det var 2 eksplosjoner; en person ble drept og en bil ble ødelagt. Det finnes mange former for avansert teknologi som kunne ha forårsaket dette.

Så meldte nyhetsbyrået TT at det var gitt et forvarsel fra en ansatt i sveriges militær-etterretnings-kompleks, som hadde advart en kompis mot å befinne seg i nærheten av Drottninggatan dagen det smalt der:

If you can, avoid Drottninggatan today. A lot can happen there…just so you know” the message said. Se

Det store flertall tror ennå på medias versjon om at “muslimsk terror kom til Sverige i 2010“, ettersom tips-informasjonen er blitt effektivt fortiet av de svenske riksmediene.

 

Norsk deltagelse i angrepskriger under ymse påskudd

Norges militære styrker kalles Norges forsvar eller bare Forsvaret. Dette indikerer at hensikten med Norges militærvesen er at våpen og soldater skal benyttes til å forsvare Norge mot militære eller andre former for  angrep. Norge er tilsluttet det som engang var forsvarsalliansen NATO.

I 1994, da Gro Harlem Brundtland var statsminister, skjedde det en markert endring i bruken av Norges militære styrker. Norske bombefly ble satt inn for å bombe fremmed territorium i Bosnia, et land som på ingen måte hadde angrepet Norge.

Dette innebar at NATO endret praksis fra å være en forebyggende og fredsbevarende forsvarsorganisasjon til å bli en aggressiv imperialistmakt, som ga seg selv rett til å intervenere og drepe på fremmed territorium uten først å ha blitt angrepet.

Svik, løgn og bedrag har gått som en rød tråd gjennom de vestlige lands styre og stell i tiår etter tiår. En viktig årsak til dette er de topphemmelige Bilderberg-møtene, der vestlige toppledere fra militærvesen, politikk og media kommer sammen for å diskutere seg frem til hvilke kriger som skal igangsettes, inkludert hvilke provokasjoner som skal rigges fra kulissene for å sette to parter opp mot hverandre. Dette inkluderer også hvilke informasjoner og argumentasjoner som skal fremføres via pressen, for å få den nødvendige aksept fra egen opinion.

Modus Operandi for norske regjeringer i nyere tid er at de mangler elementær kunnskap ”fra marken” om andre deler av verden inkl. Europa, at de er fylt av gode intensjoner, bl.a. et ønske om ”å hjelpe” mennesker i andre land, at de ikke evner eller ønsker å gjennomskue doble agendaer (kjent som ”en god grunn og den virkelige grunnen” – for eksempel grunner for å gå til krig) og sist men ikke minst, at de ”hopper” når mektige onkel USA sier ”hopp”, for eksempel i form av å sende egne forsvarsstyrker til angrepsoppdrag på fremmed territorium, med uklare mandater, hensikter og ikke minst utfall. (Det sikreste utfallet er at noen vil bli drept, som en direkte eller indirekte konsekvens av norsk medvirkning)

 

Norske bombefly deltok i bombing av Bosnia i 1994

At Norge ble med på NATOs bombing av serbere i Bosnia markerte et vendepunkt i norsk etterkrigspolitikk. Norges militære styrker utførte aggressive militære operasjoner på fremmed jord uten at Norge først var blitt angrepet.

Dette ble kjent som en ”humanitær” bombe-operasjon, hvor ”den gode grunnen” dreide seg om å beskytte bosniske styrker og sivilbefolkning mot bevæpnede serbere. Den virkelige grunnen som først ble kjent lenge etter var at USA og Bilderberg ønsket å bryte opp den uavhengige fredsnasjonen Jugoslavia, som motsatte seg ytre innblanding og lenge hadde vært en toneangivende kraft i Bevegelsen av alliansefrie stater.

Det forelå en langsiktig plan fra USA og Bilderberg om å utplassere permanente militære styrker fra USA og/eller NATO på Balkan (Dette har vært situasjonen i alle år etter 1994. I år 2011 er det bl.a. amerikanske soldater i Bosnia og i Kosovo, begge områder som tilhørte det tidligere Jugoslavia)

En dybdeboring i de lokale forholdene i Bosnia før de norske flyene ble sendt på vingene for å bombe av helt andre grunner enn å forsvare Norge ville ha avslørt at de lokale forholdene var mildt sagt komplekse. Det fantes ikke sort eller hvitt (ex.  snille Bosnia-muslimer og slemme Bosnia-serbere slik situasjonen ble fremstilt i media):

There’s sound information showing how a lax Croat government, coupled by somewhat independent Croat extemists had launched discrimination and outright terror on ethnic Serbs. The Bosnian Civil War ignited AFTER the Bosnian fundamentalist President Alija Izetbegovic had refused to relinquish the Bosnian presidency over to the Serb side as was constitutionally required. This happened as pro-Izetbegovic militias prepared for war. In this process, Sarajevo’s Serb population began to experience what Serbs in Croatia’s Communist drawn boundaries were experiencing.”  Se

Med de beste intensjoner: Gro Harlem Brundtland forandret i 1994 fredsnasjonen Norge til en aggressiv imperialistisk militærmakt som utfører angrepsordre anvist av andre (Særlig FN, NATO og USA). Her er hun på FNs talerstol.

Ved siden av at norske F16-fly aktivt bombet serbiske mål i Bosnia var personer fra Norges militære etterretning m.v. aktive på bosnisk territorium ved bl.a. å lokalisere serbiske mål som skulle bombes.

 

I 1999 terrorbombet NATO Serbia og Kosovo

Etter at krisen i ex-Jugoslavia eskalerte våren 1999 stilte NATO Serbias leder Milosevic overfor et ultimatum (hvilken rett hadde militærmakten NATO til dette?) som han avslo. Deretter bombet NATO Jugoslavia (i første omgang serbiske mål i Bosnia) fra slutten av mars, hvoretter Milosevics regjering svarte med å iverksette massefordrivelser av etniske albanere fra Kosovo. Dette førte til at NATO invaderte med landstyrker, herunder bl.a. britiske og norske spesialstyrker. Dessuten iverksatte NATO et bomberegn over Serbia og Kosovo, som pågikk i 78 dager med full støtte fra Norges daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.

Et kjennetegn på terrorbombing er at ethvert ”mål” kan bli truffet; slik at ingen kan føle seg trygge.
Det var dette som skjedde i praksis – uavhengig av hva som er sagt av militære, politikere i NATO-land. NATO er kjent for å benytte laserstyrte høypresisjons-bomber. Dette tilsier at mål som ble truffet ble truffet fordi det var tilsiktet, ikke minst fordi mesteparten av bombingen skjedde i dagslys.

Her er noen av resultatene av NATOs ”vellykkede” bombe-kampanje mot Jugoslavia våren 1999:

En karavane med kosovo-muslimske flyktninger ble angrepet
73 personer ble drept i løpet av 2 timer av NATO-fly som benyttet laserstyrte presisjonsbomber og angrep flyktningene gjentatte ganger:

The Bombing of Albanian refugees near Đakovica occurred on April 14, 1999 during the NATO bombing of Yugoslavia, when NATO planes repeatedly bombed refugee movements over a twelve-mile stretch of road between Đakovica and Dečani in western Kosovo, killing 73 civilians. Human Rights Watch found no basis to support the claims by NATO that the convoys themselves were composed of military vehicles.[1] The attack began at 1:30 p.m. and persisted for about two hours.Se

 

Serbiske kirker ble bombet til ruiner

Mer enn 100 ortodokse serbiske kirker ble bombet til ruiner av NATO

 

 TV-huset i Beograd ble bombet

TV-huset i sentrum av Beograd ble bombet midt på lyse dagen 23. april 1999. 16 mennesker ble drept.

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet av NATO 7. mai 1999. 3 journalister ble drept.

En clusterbombe ble sluppet på et sykehus

NATO confirmed that a cluster bomb hit a hospital in the Yugoslav city of Niš and a market, killing 14 civilians. Local officials said that a further 60 people were injured in the daylight attack which left unexploded cluster bombs lying in gardens.”  Se

4 år etter NATO-terroren ble de mange uskyldige ofre av ulik alder og religion minnet. NATOs løgner, dekkoperasjoner og “humanitære bombing” (sic) ble bl.a. kommentert slik:

Although NATO claimed that the air attacks were directed against Yugoslav military targets and the regime of Slobodan Milosevic, thousands of civilians of all ethnicities suffered and died as “collateral damage”. This is a moment to remember all these innocent victims who were killed in the name of “freedom and humanity“. Se

Minnestund for de drepte etter NATO-bombingen av Kinas ambassade i Beograd

 

Norge sendte soldater til Afghanistan i 2002

Selv om hovedkontingenten av norske okkupasjons-soldater ble sendt til Afghanistan i 2002, hadde det vært nordmenn på afghansk jord allerede høsten 2001. Den norske E14-offiseren Trond Bolle, som var en slags herostratisk berømt norsk “Call of Duty – black ops agent” på undercover oppdrag for onkel USA mange steder i verden inntil han ble stedt til hvile av en veibombe i Afghanistan sommeren 2010, hadde vært på top secret oppdrag i Afghanistan allerede i år 2000.

Hvorfor sendte Norges krigs-statsminister Kjell Magne Bondevik norske tropper til Afghanistan – et land som ikke hadde angrepet Norge militært?

Å gå til krig basert på løgner ser ut til å være et modus operandi for vestlige militærmakter inkludert naive Norge.

En beskrivelse av grunnlaget for Norges Afghanistan-okkupasjon gitt av Forsvaret lyder:

11. september 2001 kapret selvmordsterrorister fire passasjerfly og styrtet dem inn i viktige bygninger i USA. Aksjonene var planlagt av folk som gjemte seg i Afghanistan…” Se

Har Norge en militær etterretning? Her er en "finn feilen" oppgave som bør ha blitt løst før det ble fattet beslutning om norsk deltagelse i Afghanistan-okkupasjonen. Til venstre et bilde av et fly med vinger som uberørt skjærer gjennom massive stålbjelker ytterst i WTC-bygget. Til høyre et bilde av skadestedet i Pentagon-muren som påstås å ha vært forårsaket av et styrtet passasjerfly. Hvor i Penta-muren er merkene etter flyvingene - de som er i stand til å kutte stål på direkten uten å få skrammer?

 

I et NATO-foredrag i Oslo i 2004 gjøres det klart at NATOs nye hovedformål er å angripe muslimske nasjoner

Assisterende viseutenriksminister i Clinton-regjeringen og forsker ved The German Marshall Fund of the United States og Council of Foreign Relations, Ronald D. Asmus sa dette i et foredrag i Oslo i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004:

Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.” Se

Mer enn 1 million døde irakere har allerede erfart hvordan ”demokratisering” utført ved hjelp av USAs væpnede styrker oppleves. ”Demokratisering” må anses å være nytale for massedrap på muslimer, noe NATOs toppledelse (som alltid utgjøres av en bilderberger) og de globalistiske politiske topplederne i NATO-landene må anses å være innforstått med.

 

Norge deltar ennå i Afghanistan-okkupasjonen

I 2011 er norske soldater ennå inne og okkuperer Afghanistan på 10. Året. Nytt av året (eller har NATO holdt på med det lenge i det skjulte?)  er at NATO har begynt å angripe fredelige demonstranter med dødelige våpen:

Protest-etter-NATO-drap-under-protest: 11 muslimske afghanere ble myrdet av NATO mens de gjennomførte en fredelig demonstrasjon mot USA og mot fortsatt NATO-okkupasjon i byen Taloqan i Takhar-provinsen nord for Kabul. Bildet viser en av de drepte.

 

 

Demonstrasjon i Kabul 6. Mars 2011 med krav om at alle utenlandske okkupasjonssoldatene (også de norske) må trekkes ut fra Afghanistan. Dette skjedde etter at 9 muslimske barn ble drept av en NATO-bombe.

 

Begrunnelsene som benyttes for fortsatt okkupasjon av Afghanistan (med medfølgende massedrap på muslimer som en uunngåelig konsekvens) utarbeides av CIA verdens giga-narkokartell. Her er litt utredning om skreddersydd manipulasjon av opinionen via mediaer hentet fra CIAs indre gemakker (har vi ikke hørt det også i Norge ”At afghanske kvinner vil få det verre dersom okkupasjonssoldatene trekker seg ut…”) som utformes som PR-propaganda på Goebbels-manér; et særskilt budskap tilpasset hver målgruppe:

Afghanske kvinner kan tjene som ideelle budbringere for å menneskeliggjøre ISAFs rolle i bekjempelsen av Taliban på grunn av kvinnenes evne til å snakke personlig og troverdig om sine opplevelser under Taliban, deres ambisjoner for fremtiden, og deres frykt for Taliban-seier. Oppsøkende tiltak som gir media muligheter for at afghanske kvinner vil kunne dele sine historier med franske, tyske og andre europeiske kvinner kan bidra til å overvinne gjennomgripende skepsis blant kvinner i Vest-Europa mot ISAF- oppdraget.”

Sitatet er hentet fra et autentisk dokument som var tilgjengelig via Wikileaks her
hvorfra det nå er fjernet. Dokumentet er imidlertid tilgjengelig og oversatt her.

Norges forsvarsminister Grete Faremo hadde nettopp fullført utdeling av medaljer til hjemkomne norske Afghanistan-soldater da bombeangrepet mot regjeringskvartalet inntraff 22. juli.

“Datteren Oda Faremo Lindholm var på jobb for Dagsavisen som har sine kontorer i Grubbegata, rett ved stedet der bilbomben gikk av.” Se

 

Den norske Libya-bombingen i 2011

Etter at det hadde brutt ut demonstrasjoner i Libya, som hadde utviklet seg til opprør mot det sittende regimet til oberst Gadaffi i februar og mars 2011 besluttet bl.a. USA å starte “humanitær bombing” (sic) av Libya.

I løpet av få dager kastet norske politikere seg på “vi vil også bombe Libya-bølgen“, bl.a. kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som uimotsagt fikk fremføre den mest forkvaklede av begrunnelser for å iverksette uprovoserte militæraksjoner:
“”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.” Se Hva har egentlig dette med befolkningen i Libya å gjøre? For ikke å si en ny norsk militæraksjon utenlands, ugjennomtenkt og med uvisst utfall?

Den norske regjeringens planer om å delta i bombing av Libya sammen med storebror USA ble ikke lagt frem for Stortinget for behandling. Faktisk fant det heller ikke sted så mye som en regjeringskonferanse (!) før beslutningen om å sende 6 norske F16-fly for å “hjelpe USA og libyerne med bombing”, mao. nok et eksempel på “humanitær bombing” (akk og akk – disse gode intensjonene som gjør norske politikere så snøblinde, år ut og år inn…)

Konfereringen innad i regjeringen mellom Stoltenberg, Støre og Faremo i forkant av beslutningen om å delta i “killer bombing” av Libya fant sted via SMS (et tegn på at den lettvinte og overfladiske Generation Kill også har gjort sitt inntog i de norske statsrådstolene?).

Det arbeider mange utlendinger innenfor Libyas helsevesen, bl.a. fra Russland, Ukraina og Hviterussland. Et opprop som var signert av mer enn hundre av dem, var som et desperat rop om hjelp til omverdenen for å få stoppet den grusomme bombingen. Av norske media var det bare Nyhetsspeilet som trykket oppropet (hele teksten i oppropet kan leses her).

Her fremkommer bl.a. informasjon som burde være av stor viktighet for såvel norske politikere som norsk militær etterretning, nemlig sannheten om at NATO-bombene dreptevesentlig flere muslimer (samt noen utenlandske  helsepersonell) enn det Gadaffis menn gjorde før “den humanitære bombe-intervensjonen” ble iverksatt for fullt:

Som leger som arbeider i sykehus, kan vi med rette si at en dag med disse bomberaidene og raketter til de anti-libyske koalisjonsstyrkene har drept og såret flere mennesker enn det som skjedde i hele perioden av uro i Libya i februar og mars – de samme lidelsene som fungerte som påskudd for at USA og Frankrike startet en militær intervensjon.

Amerikanske tjenestemenn og NATO lyver for oss, og sier at mål for luftangrep er utelukkende  militære mål. Et “militært mål” er Telecenter Tripoli, som ble hardt bombet natt til 26. april i enda et mislykket forsøk på å drepe den libyske lederen da han holdt tale på TV? Er ansatte Television sentrum “krig”. I tillegg befinner Telecenter Tripoli seg i hjertet av byen i et tett befolket område.

Rett ved siden av TV-senteret, bare noen meter unna ligger 4 skoler og bare 250 m lenger vekk ligger Children’s Hospital i al-Jala, 50 meter over veien herfra ligger et sykehus. Heldigvis traff  de amerikanske “humanitære” rakettene denne gangen ikke disse sykehusene, men eksplosjoner fra “Tomahawk”-bomber ved TV-bygget i sentrum var så kraftige at vegger på sykehus og nærliggende bygninger ristet, vinduene klirret og noen av dem sprakk.

Alle våknet (vi har blitt vant til vanlig bombing, mange har allerede lært seg å sove til lyden av fly og lange pauser). Spedbarn og eldre barn på sykehuset våknet også og skrek i frykt. Er barn i Libya – et viktig “militært mål” for den anti-libyske koalisjonen?Hentet fra

Etter å ha sluppet 569 bomber over Libya kom de norske jagerflyene og deres støtteapparat tilbake til Norge 3. august. (Siste bombetokt-dato var 29. juli). Til sammenligning slapp NATO til sammen 700 bomber under bombe-terroren mot Serbia og Kosovo i 1999, som resulterte i mer enn ett tusen drepte.

Norske F16-fly slapp 569 bomber oer Libya i løpet av 4 måneder i 2011. Dette var nesten like mange bomber som NATO slapp under terrorbombingen av Serbia og Kosovo i 1999. Hvor mange døde og skadde har de norske bombene forårsaket - de som ble sluppet "for å hjelpe libyerne"?

22. juli ble en stygg merkedag for NATO-bombingen. Mens de grusomme ugjerningene som ble begått i Norge denne dagen er kommunisert hele verden rundt flere ganger allerede er det forsøkt lagt et lokk over det faktum at NATO-fly den 22. juli bombet Libyas hovedvannforsyning – som størstedelen av de 6 millioner innbyggerne i ørkenlandet Libya er avhengige av.

Var det et av de norske F16-flyene som utførte denne groteske krigsforbrytelsen? På en måte er spørsmålet bare teoretisk interessant. Det relevante spørsmålet er: Hadde den norske overkommandoen (den som befinner seg under støvelhælen til onkel USA) eller pilotene som hadde fått som “mission” (dagens Call of Duty) å ta ut hovedvannforsyningen for folket i Libya tatt en ordrenekt – mao. sagt at NEI – DET GJØR JEG/VI IKKE? Hvis svaret er nei på begge er Norge medskyldig i vann-bombingen: Faremo, Stoltenberg, Støre og Halvorsen. En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd.

Denne grusomme forbrytelsen mot et helt folk forties og sensureres av de vestlige NATO-lojale media,  men bringes videre verden rundt fra blogg til blogg og via russiske aviser som pravda.ru, slik varder ble tent i Norge i tidligere tider for å varsle om ondskap som var på fremmarsj:

July 22 2011. A date for humanity to remember. NATO hit the Libyan water supply pipeline. It will take months to repair. Then on Saturday july 23 they hit the pipeline factory producing pipes to repair it:

NATO has committed another war crime, targeting a civilian water supply network which brings water to 70% of Libya’s population, according to Pravda.Ru sources in Libya. The general manager of the Man Made River Corporation which controls the pipeline reports it was hit in a NATO strike on Friday.”  Se

Neste dag, lørdag 23. juli ble andre del av NATOs velfunderte “vann-terror” gjennomført, ved at anlegget som produserer deler til hovedvannforsyningen også ble bombet. NATOs “humanitære” aksjon tok overlagt sikte på å tørke ut livet i Libya gradvis, både mennesker, dyr, landbruk og øvrig planteliv, uten noe skille mellom muslimske opprørere og muslimske Gadaffi-tilhengere.

http://www.youtube.com/watch?v=DDwB3_WSP3A

 

Kultur og underholdning (”Generation kill”)

 

Call of duty modern warfare er et populært spill

Spillet Call of Duty Modern Warfare er tørt beskrevet slik i en skoleavis:

“Man kan spille med andre folk i verden, man kan for eksempel spille mot en fra kina. Det er et skyte spill der man skal tilintetgjøre flest mulig.” Se

Traileren for den nye versjonen er beskrevet som:

It’s gritty, it’s dark, and a whole lot of people get shot – but the graphics are outstanding in the trailer for Call of Duty 4:

Seriemorderen Anders Behring Breivik har beskrevet Call of Duty – Modern Warfare 2 slik:

I just bought Modern Warfare 2, the game,” he writes, under “Andrew Berwick” (an Anglicization of his Norwegian name). “It is probably the best military simulator out there and it’s one of the hottest games this year. … I see MW2 more as a part of my training-simulation than anything else. I’ve still learned to love it though and especially the multiplayer part is amazing. You can more or less completely simulate actual operations.” Se

 

De mest populære kriminalromanene omhandler seriemordere

Jo Nesbø fikk i 1998 Riverton-prisen for kriminalromanen Flaggermusmannen, som omhandler en seriemorder i Australia. Senere har handlingen i Nesbøs bøker blitt flyttet til Norge. Noe av det som fascinerer med bøker om seriemordere er at leseren gradvis ”kommer inn i hodet” på seriemorderen og blir med på hvordan denne tenker. Rasjonelt og logisk på sin måte, kanskje litt som i et dataspill. Når et mord er utført kaster ikke seriemorderen seg til jorden lik romanhistoriens mest kjente seriemorder-prototyp Raskolnikov (i romanen Forbrytelse og Straff av Fjodor M. Dostojevskij) for å be sin Gud om tilgivelse og så med rett rygg ta imot den velfortjente straff han blir tildelt. De norske seriemorderne tenker mer operasjonelt; etter at et mord er utført i henhold til planen gås det i gang med å velge ut et nytt offer og metode for å ta livet av den neste ”som har fortjent det” i henhold til seriemorderens rasjonelle men umoralske og forvirrede sinn.

Harry Hole-bøkene til Jo Nesbø dreier seg i det store og hele om seriemordere.

En anmeldelse av Næsbøs roman ”Marekors” lyder ”Seriemorder i sommersol” (og henspiller på Sigurd Hoels roman ”Syndere i sommersol” fra dengang innlagte drap ikke var nødvendig for å oppnå romansuksess i Norge)”.

Seriemorder i sommersol-anmeldelsen sier videre:

Det er et lite hyggelig scenario Jo Nesbø tegner opp i sin femte bok om førstebetjent Harry Hole. Under sommerens tropevarme dager ser det ut til at det er en seriemorder løs i Oslo, og en av de få politimennene som ikke er på ferie, er Hole.” Se

Seriemorder og snømann som sier seks. Snømannen omhandler en seriemorder som kidnapper gifte kvinner som har gjort et feiltrinn i ny og ne.

TV-serier om seriemordere

Dagbladet har beskrevet TV-suksessen Dexter slik:

TV-serien Dexter handler om kriminalteknikeren Dexter Morgan, som lever et hemmelig dobbeltliv som seriemorder. Dexter lever ut sitt behov for å drepe ved å ta livet av dem som «fortjener det», og bruker sin tekniske innsikt fra politiet for ikke å bli oppdaget.

«Dexter» er kriminalteknisk svært realistisk.

At noen skulle kopiere Dexter i det virkelige liv skal derfor ha vært en frykt helt fra starten, ifølge The Vancouver Sun, som snakket med Dexter-produsent Melissa Rosenberg etter det første virkelige «Dexter-drapet».

Anders Behring Breivik er en av flere drapsmenn som har TV-serien «Dexter» som favoritt.” Se

Dexter – seriemorder med knallsuksess på TV. Fikk han ikke lov å vaske seg i ansiktet før bildet ble tatt?

 

Behov for ondskap?

Få dager etter Utøya-massakren skrev forfatteren Ketil Bjørnstad en kronikk kalt ”Behovet for ondskap”. Her sier han bl.a.:

I sjokket over en drapsmanns ondskap og manglende empati, er vi forpliktet til å spørre oss selv hvorfor vi søker mot denne ondskapen og følelsesløsheten i ledige stunder. Det er jo monstrene, seriemorderne og psykopatene som underholder oss, dag etter dag, år etter år.

Når vi er så innsauset i volden fra underholdningsindustrien at vi bruker våre dyrebare fredags- og lørdagskvelder til å se på «Kalde spor» og groteske mordmysterier, er vi ikke, i en situasjon som denne, også forpliktet til å spørre om ikke også vi blir «fucket opp», som barna våre ville sagt?

Vi stirret på monstre som gjorde det samme som bombesprengeren og drapsmannen på Utøya nettopp gjorde. Vi lot oss fascinere, for gud vet hvilken gang, av at det finnes en kime til noe ufattelig ondt i mennesker som til forveksling ligner på oss selv. Vi lot alle disse ekstremsituasjonene fylle vår fritid, i trygg forvissning om at dette bare var underholdning, at vi ville gå på jobben igjen på mandag, at favorittserien bare var noen dager unna.

Men så skjedde det. Så ble det virkelig. Himmelen mørknet over oss, og fraværet av det gode ble brått synlig. På alvor.

Kanskje kunne det være på tide å gjenlese Jens Bjørneboes trilogi om «Bestialitetens historie» og minne hverandre om hvor sterk den alltid har vært, denne viljen til ondskap som kommer til syne gjennom alle kriger, gjennom alle drap og voldtekter. Ja, minne hverandre om at det vi kaller sivilisasjon er en tynn, tynn skorpe over det moralske kaos.

Ansvaret tilhører hverken PST eller terrorpolitiet. Ansvaret er vårt eget.”

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

214 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Kenyan Bloodbath: Reaping the “Benefits” of US AFRICOM Collaboration – Al Qaeda Creation for Geopolitical Strategic Objectives – Engineering and Selling Global Terrorism – Jihad Launched Out of Libya http://www.abeldanger.net/2013/09/kenyan-bloodbath-reaping-benefits-of-us.html

Quote: Source: Land Destroyer Report http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2013/09/kenyan-bloodbath-reaping-benefits-of-us.html Kenyan Bloodbath: Reaping the “Benefits” of US AFRICOM Collaboration. NATO’s North African terror tidal wave predictably sweeps into Kenya. September 23, 2013 (Tony Cartalucci) – At face value, and how the Western media is attempting to portray it, the Westgate Mall siege in Kenya’s capital city of Nairobi appears to be yet another senseless terrorist attack by the “religious fanatics” of Al Qaeda’s Somalia franchise, Al Shabaab. Already, both Kenyan and Western politicians, as well as editorials across the Western media, are attempting to use the attack as a pretext to launch a military campaign against neighboring Somalia, while fueling anti-Muslim sentiment across profoundly ignorant audiences in the West. .. Kenya: Proxy for US Aggression in Africa. What the USA Today op-ed fails to mention, even as it alludes to impending military intervention in Somalia, is that Kenya has already participated in military operations against its northern neighbor, including a full-scale military invasion complete with US and French military support in 2011. In the UK Independent’s October 2011 article, “Somali invasion backed by West, says Kenya http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17152158 ,” it was reported that: Kenya has confirmed that Western allies have joined its war on Islamic militants al-Shabaab despite denials from the US and France that they are involved in fighting in southern Somalia. Foreign military forces have carried out air strikes and a naval bombardment close to the militant stronghold of Kismayo, a Kenyan army spokesman said yesterday. “There are certainly other actors in this theatre carrying out other attacks,” said Kenya’s Major Emmanuel Chirchir. ..

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Var på besøk hos ett par fra Midt-Østen som er flykninger i Norge. Mor led av fallesyke. De ble fratatt sitt barn av det såkalte barnevernet i Trondheim. Jeg ble ganske godt kjent med dem, gode og vennlige verter som alltid serverte standard te fra sitt hjemland og lunsj mm. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-12/#comment-102456

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The World of the Nazi Templars of Switzerland, Simon Templar, Breivik, Utoya Island & Oil http://www.youtube.com/watch?v=UCqpQ1QooRQ&list=PLqQQFOVUZBLjr2feX7iQ0CxhtXxU2ZdJt

Quote: THE TEMPLARS NEVER CEASED TO EXIST.

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Holy Grail`s Castle, Blackwater, Black Castle & 666 Bear Revelations in the Empire of the Beast ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/stoltenberg-cos-slaktefabrikk%E2%80%8F/comment-page-9/#comment-99609

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

Hæ??
Når jeg er logget på ser jeg tomlene!!
Skal se om jeg finner en septiker som jeg kan tomle ned….
Fant en ganske raskt på denne tråden, og det ser ut som det virket.
Så moroa til septik kan ennå pågå en stund til, og NAV-køen kan skyldes at norvegian har sparket noen hunder flyvere som nekter å spraye over Norge, og Kjos sitt smil ble enda bredere når han kunne hente inn flyvere som var villig til å betale for å få lov å fly hans chemtrailsfly, og når hans over 200 nye fly er ferdig, da blir det slik som ordtaket sier – at under skyene er himmelen alltid grå :)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

Der er tomlene forsvunnet!
Da er det mange septikere som er blitt arbeidsløse, og dagens høydepunkt for dem var jo å være her å tomle ned de som forteller sannheten og tomle opp på de som tror på og forsvarer løgenen.
Hørte køen på NAV hadde økt betraktelig i går :)

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Siv Jensen på Dagsrevyen: Norge har oppnådd mye i Afghanistan for kvinnene…!!

Hva slags invasjon er det Norge har vært med på? Massedrap, minelegging og bombing med anriket uran som et element i “kvinnenes frigjøring”…?

Hvorfor må Norge bestyres av en gjeng blottet for gangsyn? (Blir misnøyen med Bilderberg-Jenz for stor, har vi valget om å bli avspist med Bilderberg-Siv eller Bidlerberg-Erna)

Min ulvenese sier meg at FrP-Siv også har kjennetegn på MK ULTRA. Snakker Siv også via mottatt trådløs høyteknologiske signaler – omtrent som ABB? MIND CONTROLL kan fylle mange funksjoner, drapsmennene er bare et fåtall….

no problem
Abonnent
12 år siden

ser dårlig og hører dårlig og vet abselutt ingenting om dette men

men se og hør hadde en gang eller har endog 2 bilder som hetter fin fem feil

jeg fant bare 3

mangler skinskjegg
svart ring under høyre øye i steden for en kul eller begge deller
Logo i sølv som burde ha vert på begge bilden uansett hvor dårlig mobil kamret er

men for all dell dette har du verken sett eller hørt

og lappe- du bør høre bedre etter skal du forstå noe

cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
12 år siden

vet ikke helt hvor dette passer inn men har fått et par sprø forespørsler på facebook etter skrevet litt om denne psyko boken rundt om kring; “Lords of 2112”

har ikke noe kjennskap til denne personen heller ei tror jeg det er smart å godkjenne som venn ut ifra hva jeg ser på profilen ^^

Friend Requests * Brian Rotchell ;
https://www.facebook.com/brian.rotchell.3

hva skjer liksom…

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Er dette same personen?

Her er Behring Breivik rett etter pågripelsen?
Nytt bilde av Anders Behring Breivik på Utøya?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Her-er-Behring-Breivik-rett-etter-pagripelsen–6806367.html#.T5ARhrN1C8B

Avbildet av politiet, timer etter han ble pågrepet på Utøya.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-har-breivik-blitt-paagrepet-paa-utoeya-3700350.html

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Då prøver eg igjen. 3 bilder som samenlignar ,er dette same person.
bildene er tatt på utøya

Mvh Tom

[IMG]http://i43.tinypic.com/24n04y9.jpg[/IMG]

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
12 år siden
Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
12 år siden

Sorry dette går ikkje bra skal legge det inn på en annen måtte.
Mvh Tom

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Tom Rosland
12 år siden

Tom denne linken virker http://i43.tinypic.com/24n04y9.jpg

Når du har lastet opp et bilde på tiny finner du under Your Toolbox til venstre for bildene en boks URL for E-Mail & IM, kopier linken i denne boksen så linkes det direkte til bildet ditt.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden
Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Takk for den informasjonen Monica .
hva synes du om er dei to bildene er det samme person.
Å nå du ser han i rettsalen ,så lure eg på om det er samme person?

Mvh Tom

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Jeg bruker IE som nettleser og den fungerer håpløst dårlig på Nyhetsspeilet etter angrepet, jeg må klikke oppdater hele tida for å legge inn kommentar og få åpnet noe her.

Du spør vanskelig Tom, jeg visste ikke hva jeg skulle tro, så jeg måtte spørre min venn på andre siden. Han sier det er samme kropp på bildene men ulike personer da Breivik er hærtatt, under aksjonen hans på Utøya gikk den ene personligheten på autopilot. Han er ytterligere overtatt og hjernevasket nå til rettssaken, så man kan si han er blitt enda en person i den anledning.
Dette kan være grunnen til at du også kanskje føler at det er forskjellige personer vi ser på bildene, noe inni deg registrerer at det er andre personer, men det er altså samme kropp.

Ja de vokter seg vel for å ha sett eller fotografert “tvillingbroren” og andre medhjelpere.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Spillekspert latterliggjør Breiviks våpentrening fra dataspill

– I så fall sitter det millioner med eksperter på krig foran TV-ene der ute.
http://www.dagbladet.no/2012/04/19/nyheter/innenriks/breivik/dataspill/21192943/

Alt fra avanserte stridsvognsimulatorer til Battlefield 2 brukes i den militære treningen. Nå ønsker forsvaret å samarbeide med studenter ved NTNU.
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=490975a2025114.96617037

Her trener de på samme måte som USAs elitestyrker
http://www.dagbladet.no/2011/05/05/nyheter/forsvaret/dataspill/16425732/

Det amerikanske forsvaret bruker skytespill aktivt for å rekruttere nye soldater. I spillet får du opptrening før du sendes ut på slagmarken for å plaffe ned fienden.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10023313

Norske soldater øver krig med Battlefield
http://fil.nrk.no/magasin/spiller/1.6117793

Så ikke vær for kjepphøy Jarle Hrafn Grindhaug,

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Does the internet breed killers?

Narcissism, of course, wasn’t invented by the Internet and it would be absurd to establish a causal connection between self-love and mass murder. That said, however, today’s digital media culture — which shatters the 20th century mass audience into billions of 21st century authors and enables them all to broadcast their most intimate thoughts to the world — seems to be making narcissism the default mode of contemporary existence.
As Stephen Marche notes in an excellent Atlantic cover story this month about Facebook: “Rising narcissism isn’t so much a trend as the trend behind all other trends.”

Social networks like Facebook are making us lonely, Marche concludes. The more connected we think we are on social media “communities,” he argues, the more isolated and atomized we really are becoming.
And if there’s one self-evident thing on show this week in Oslo’s central court, it is the loneliness of being Anders Behring Breivik.
http://edition.cnn.com/2012/04/19/opinion/keen-breivik-internet/index.html?hpt=hp_c1

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Skyting i spill kan ikke sammenlignes med å håndtere et ekte våpen. Fysikken er ikke veldig virkelighetstro, og siktesystemene er spesialtilpasset spillet.

Førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske høgskole, Faltin Karlsen, mener Breivik snakker tull.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10065496

19. 04. 2012 kl. 12:32
Spillekspert latterliggjør Breiviks våpentrening fra dataspill

– I så fall sitter det millioner med eksperter på krig foran TV-ene der ute.
http://www.dagbladet.no/2012/04/19/nyheter/innenriks/breivik/dataspill/21192943/

Alt fra avanserte stridsvognsimulatorer til Battlefield 2 brukes i den militære treningen. Nå ønsker forsvaret å samarbeide med studenter ved NTNU.
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=490975a2025114.96617037

Her trener de på samme måte som USAs elitestyrker
http://www.dagbladet.no/2011/05/05/nyheter/forsvaret/dataspill/16425732/

Det amerikanske forsvaret bruker skytespill aktivt for å rekruttere nye soldater. I spillet får du opptrening før du sendes ut på slagmarken for å plaffe ned fienden.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10023313

Norske soldater øver krig med Battlefield
http://fil.nrk.no/magasin/spiller/1.6117793

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det var kun action- og såkalte førstepersonsskytespill som bidro til bedre syn

Forskerne sammenlignet synet hos testpersoner som spilte Unreal Tournament 2004 og Call of Duty 2 med det hos de som spilte Sims 2.
http://www.bt.no/bergenpuls/Spill-gir-bedre-syn_-ikke-firkantoyne-1920891.html#.T5Eokot0FaA
http://www.digi.no/363534/dataspill-gir-bedre-syn
http://www.itavisen.no/368236/dataspill-gir-bedre-syn

Det har lenge vært hevdet at spilling forbedrer øye-hånd koordinasjonen, og det er blitt gjort flere undersøkelser på området
http://www.barnetid.no/article2964861.ece

I Skytespill er reflekser og koordinasjonsevne viktigere enn strategi.
http://dataspilliskolen.no/forskjellige-typer-dataspill-og-fordeler-ved-dem

Så ikke kom å si at å trene på skytespill ikke kan forbedre prestasjon i det virkelige liv Faltin Karlsen.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

R.I.P. Rik Clay – The complete 4 hours interview – Zion 2012 Olympics http://www.youtube.com/watch?v=4-mu-GcCvG8&feature=share

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Hands off Yugoslavia! 1 of 2 http://www.youtube.com/watch?v=2QIvFGP2WEw

Dr Willaim Pierce exposes Nato atrocities & defends Serb patriotism. 1999

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
12 år siden

Med så mange vitner som sier at det var minst 2 og 3 skyttre, så mener jeg at politiet tramper på alle offrene som døde ble skadd, og eterlatte som prøver og få svar. det gikk bare noen få dager før politiet sikkert sa at det var bare 1 gjerningsperson. Jeg hørte minst 5-6 stykker som sa det var flere i interjuvet kort tid etterpå. Og av alle de som ikke ble interjuvet ???? Jeg bare spør. I en så alvorlig sak skal vel hver stein snus for og komme til buns. Det er jo et hån mot ungdommer som sier at de så det de så. Her er et intervju med en tilsynelatende oppegående person som så 3 gjerningsmenn. De andre vitnene har blitt borte fra nett-
http://www.tvbuskerud.no/video/tv8-buskerud-paa-utoeya/mest_sett/347/#.TjgADbLVSSg.facebook

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
12 år siden

Flere skyttere i Utøya-massakren.

Her er på Diskusjon.no ligger det en del om fleire vitner.

Mvh Tom

http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1364203&st=0

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Tom Rosland
12 år siden

Sjekk denne kommentaren bongo og først i den linker jeg til en video som er interessant når det gjelder flere skyttere…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-42/#comment-70619

Jeg er 99,9 % sikker på at de andre skytterne (medhjelperne) jeg har beskrevet virkelig var på Utøya, jeg gjenkjenner nemlig ikke de synene jeg har rundt dette som at det bare skulle være symbolikk for personer og hendelser. Hva skulle i så fall den plastbåten med kalesje som var på Utøya symbolisere?

Ut fra det jeg så ble det også skutt med lyddemper, er det nevnt i media eller ellers? Det var flere skudd enn smell for å si det sånn, så lyddemper må ha blitt brukt. Og som jeg har sagt flere ganger før, Breivik er en dårlig jeger, han bommet og skadeskjøt mer enn han traff. Han andre med politiuniform ville betstått jaktprøven med glans, så i motsetning til Breivik må denne “broren” ha hatt en del skytetrening.

Den “gjødselbomba” stinker det også av, hvorfor løgnene og tegningen i VG rundt plasseringen av bombebilen til Breivik?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-50/#comment-76919

Også politiet da som tidligere ikke tok Breivik i løgn, nå i det lille de forteller fra rettssaken så gjør visstnok ikke politiet noe annet enn å ta ham i løgner, så hvem lyger?

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Bilder som er tatt på utøya .

Mvh Tom

C:\Users\Tom\Pictures\LifeCam Files\2012-04-19 14-29-32.271.jpg

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Det gjekk ikkje bra kan nogen ta vekk den siste eg la inn angående bildene på utøya.hvar litt feil
Mvh Tom

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Hei Tom du kan f.eks. laste bildene opp her så vi får se dem :)

http://tinypic.com/

Nick Rockefeller røpet jo at kvinnefrigjøringen var skapt for å ødelegge familiene innenfra.

Mange spør seg hva som ligger bak terrorangrepet 22/7, selvsagt flere fluer i en smekk igjen, som mer kontroll, overvåkning, sykeliggjøre og bekjempe våre meninger, men hva mer?

Rockefeller sa det jo…

Islamiseringen av landet vårt og skape monstre for å bekjempe dette er skapt for å ødelegge samfunnet innenfra, ja så enkelt kan det faktisk være.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Aftenposten idag:

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) ga samtlige ansatte i Justisdepartementet lønnsforhøyelse etter terrorangrepet i sommer.

Enok
Abonnent
12 år siden

“- Jeg hadde forhåndsinnstilt P4 siden de har de beste nyhetssendingene og «breaking news» hvor de bryter inn i programmet. Det hadde vært en eksplosjon på Youngstorget, og jeg lurte på om dette var min eller en annens operasjon og om bomben hadde detonert, forklarte Breivik.”

en annens operasjon ?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10031814

ola
ola
Abonnent
Svar til  Enok
12 år siden

Enten så er det Breivik som surrer, eller så var det en annen celle som var backup tilfelle ABB mislyktes

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Enok
12 år siden

Lurer på om vi ikke kan ta det utsagnet fra Breivik om en annens operasjon som en bekreftelse på at han kjente til dette som jeg fikk vite under planleggingsstadiet deres, altså før det smalt i Oslo?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-39/#comment-69371

Det var seks stykker ute i felten, fire (inkl. Breivik) var på Utøya, så de andre to sørget nok kun for smellet i Oslo. Dette budskapet om seks personer fikk jeg dagen etter terrorangrepet, den 22. juli fikk jeg bare vite at det dreide seg om flere gjerningsmenn.

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/ekte-terror-og-ikke-falsk-flagg-denne-gang/comment-page-2/#comment-66932

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Så frimurere over 8. grad får tittelen Temperlridder (Knights Templar). ABB er bare frimurer av 3. grad, og likevel kaller han seg Knights Templar.

Vær oppmerksom på at det er en Tempelridder i 22/7-kommisjonen!! Torgeir Hagen, som tidligere var toppsjef for Norges militære etterretning er frimurer av 10. grad og i stand til å åpne lukkede dører med kodeordet ZION:

“!Mot Torgeir Hagen er det i tillegg anført at han er frimurer av tiende grad, og har ifølge Dagens Næringsliv den for oss utenforstående noe voldsomme og pompøse tittelen «Vår herre Jesu Kristi fattige tempelridder.» Anders Behring Breivik tilhørte som kjent Frimurerordenen.”

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/En-troverdig-start-6284023.html

Dette innebærer at antallet INHABILE kommisjonsmedlemmer nå er oppe i to (minst). Min ulvenese sier meg at “noen” har plassert Torgeir Hagen i kommisjonen for å sørge for at den / de av kommisjonens medlemmer som slår i bordet og sier at HER ER DET ALTFOR MYE SOM IKKE STEMMER… Ettterretningen har godt utprøvde metoder for å ta seg av personer som åpenlyst tør å tenke selv innenfor AGENDA-kommisjoner…

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Tror nok NorULV Øvrebotten er inne på noe, ja:

Norulv Øvrebotten om 22. juli-kommisjonen:

Det samme trikset i saksbehandlingen er benyttet nå. I dag heter Berge Furre Torgeir Hagen. Han er medlem av 22. juli-kommisjonen som utad skaper en illusjon om å granske terroren. Sannheten er som regel den samme gamle historien. Også med hensyn til fremgangsmåte i saksbehandlingen.

(Hentet fra Monicas lenke over).

Om jeg ikke husker helt feil, så var Henry Kissinger den første lederen av 911-kommisjonen. Selv om han var gammel og sliten og uten noen form for etterforskningskompetanse. (Men desto mer erfaring i makt-rigging og å få folk til å lyve på kommando…)

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Hele greia blir mer og mer ufattelig. Her underslår norske media bildebeviser for å støtte terroristens løgn-forklaring!!?

Hvem sin side er det de norske journalist-leiesoldatene egentlig står på? Samme side som ABB og hans bakmenn i frimurerskapet og etterretningen??

Heil Schibsted!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ulven
12 år siden

Ja ulv det er ufattelig, men det var kanskje ikke så overraskende å oppdage dette med tanke på at de ser på oss folket som sauer de kan fôre med hva de måtte ønske av løgn og fanteri.

Hvem har latt dem komme dithen hvor de kan gjøre ting som å underslå bildebevis for å støtte terroristens løgnforklaring? Jo nettopp, godtroende fjotter som godt plantet i sin egen komfortsone har latt seg bedra av myndighetene og media.

Kanske vi skulle konfrontere journalistene i VG med sannheten, bare sende dem det i denne kommentaren http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/fliker-av-bakteppet-for-22-juli-terroren/comment-page-11/#comment-76282 i mail siden kommentarfeltet er stengt.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Tja, det var kanskje det at politiet – som sviktet på alle måter det er mulig å svikte på da det gjaldt som mest – som gjorde at ABB oppfattet dem som “allierte”.

Men det var jo tross alt politiet som pågrep ABB og dermed sørget for at han vel må tilbringe resten av livet i fengsel. Men hva hvis ingen sivile båter (de hadde jo fått instruks om å holde seg unna) ikke hadde kommet den synkende gummibåten til beredskapstroppen til unnsetning? Da ville vel ikke politiet ha klart å komme seg til Utøya for å pågripe ABB.

Hadde ABB på forhånd fått beskjed om at han skulle “reddes” av et black helicopter?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ulven
12 år siden

Ikke noe som tyder på at Breivik skulle få seg en flytur nei for de hadde en skikkelig bra båt på Utøya, der var en politimann med i den, har du sett denne kommentaren?
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10031667

Og Breivik er lovet gull og grønne skoger han, se bare siste del av denne kommentaren her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-47/#comment-75963

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden
Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Monica, jeg er helt sikker på at ABB ikke var på Utøya dagen før, den 21. juli.

Hvordan jeg vet dette? Fordi det står i manifestet / Rena-dagboken til ABB at denne dagen skal han være i Kautokeino. Og da må det jo være sant.

Legg merke til hvordan media nå ukritisk videreformidler utsagn fra norgeshistoriens verste forbryter som om det er renspikket sannhet / fakta.

Hva om ABB ikke bare er i stand til å drepe men også i stand til å lyve?

Ennå har ikke ABB røpet hvem hans medsammensvorne var. Nok et tegn på at det han sier ikke kan tolkes som den hele og fulle sannhet…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Det har han vel Ulven :)

I lydloggen her forteller han hvem han hadde med seg på Utøya

Men Behring gir seg ikke og forteller at «vi har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar». Igjen er svaret et nølende ja, som ender med at operatøren og Behring blir enige om at han skal bli satt i kontakt med Delta for å overgi seg.
Samtalen slutter med at Behring sier: «Kjempefint, hei.»

Leg merke til at han sier VI og ikke JEG

Kjempefint, hei ???

Hva faen er det for et svar, høres ut som om han forventer å bli motatt som helt av losjebrørne sine i Delta

http://dt.no/nyheter/offentliggjorde-breiviks-samtaler-fra-utoya-1.6427482

3 dagen etter tragedien så sier AP mann og advokat Lippestad at Breivik var innom 20 forskjellige land dagene i forkant av 22/7 men det er noe som ikke er nevdt med et ord etter den tid

Ligger i kortene at han har vært innom over 20 forskjellige losjehus og fått bekreftet at det er hans oppdrag som kommendør å uføre denne ordren, en frimurer står over loven og er forpliktet til å utføre ordrene han får fra murere av høyere grad

Skulle de betvile en ordre så venter en grusom straff der øyner blir brent ut, tarmene slitt ut av magen og hodet brent før asken spres med vinden

Her kan en lese de grusomme innvielse ritiualene de gennomgår, de blir hjernevasket med skrekknevroser som gjør dem til lydige zombie slaver for ridderene på toppen

http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

Etter 8 grad er de Tempelriddere og etter 10 grad er nøkkelordet Zion

http://frimurertempelridder.blogspot.com/

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Ulv det manifestet får jeg ingen bekreftelse på at Breivik er mannen bak så jeg tror ikke han har skrevet det en gang.

Som jeg har sagt før ABB var ikke i Kautokeino eller hjemme på gården natt til den 22. juli og det er nå bekreftet at han ikke var hjemme. Jeg vet ikke om de dro med båten til Utøya kvelden 21. juli, jeg så ikke det, så bare at de sto ved båten og ventet utålmodig på noen og den som var på vei dit skulle ha noe med seg. Mener dette var i nærheten av Oslo, men den 22. juli var båten på Utøya.

Ja jeg påpekte jo det i første kommentaren oppfor her hvordan VG ukritisk presenterte tegninga til Breivik og løgn om de bilene som sto i veien, så media er ikke troverdig som kilde hvis man vil ha sannheten på bordet.

Jeg skulle likt å konfrontert VG med disse løgnene de kommer med, men kommentarfeltet er som vanlig stengt. Dessverre så gjennomføres ikke den større åpenheten terrorangrepet skulle møtes med, tvert i mot kommentarene våre modereres vekk de få plassene det nå er mulig å legge inn kommentar.

Det er rart, men jeg føler at da de valgte det bildet til artikkelen så ble det valgt med hensikt et bilde som ikke viste om det virkelig sto to biler der. Det må bety at de vet det er løgn de farer med og da kan vi spørre oss hvorfor?

Dette er noe mer her som skurrer hos meg, Alexandra Bech Gjørv er utvalgt som leder av 22. juli-kommisjonen og hun har en fortid som direktør i Schibsted ASA. Schibsted eier som kjent VG og Aftenposten m.m., se denne kommentaren…
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-47/#comment-75957

Her ligger kopi av en mail jeg fikk vedr. Schibsted:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-47/#comment-76037

Lenger ned svarer BelzeBob som sant er:

Anyway – vi kan jo selv analysere hva slags agenda redaksjonen bak VG og andre aviser har gjennom å se hva de skriver om, hvordan de rapporterer saker, og hvilke saker de har sensur på.

Michelle
Skribent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Da er hun inhabil!
TAKK for din fantastiske informasjon kloke Søster ♡
Det som i hovedsak skiller oss fra dyr og naturen, er at vi virkelig kan snakke norsk og engelsk og prøve å kommunisere med politi-kere osv, eller demonstrere mot massehypnotiseringen som skaper “virkelighetens” matrix av lidelser..

Michelle
Skribent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Hvorfor er alle kommentarfeltene lukket til avisene om saken?
Hvem har interesse av at folket hindres informasjon? Og hvorfor snakkes det ikke om losjeinitieringene ABB fikk i London for mange år siden? Dessuten savner jeg en forklaring på hvorfor han hang greier opp i trær på Utøya..

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Fordi vi er for smarte,vi tenker, faktisk…Og stiller kritiske spørsmål Michelle,og det vil IKKE offentlige ha noe av må vite…Å lure noen million lesere(VG/Dagbladet mm) som ikke gidder å tenke logisk hendelsesforløp..er MYE smartere for journalister nå for tiden..Hvilken patetisk gjeng som er med på dette skal man lete lenge etter..Undersøkende journalistisk intrigitet er en vits blant Vg,dagbladet m mere…Tenke seg: her er politikere,politi,militæret og helsevesnet og mediavesnet med på løgnen…

gammelfar
gammelfar
Abonnent
12 år siden

Ifølge 32-åringens politiforklaring var det to biler som blokkerte muligheten for å plassere varebilen med kunstgjødselbomben slik han hadde planlagt. Istedenfor å svinge til høyre, slik at han kunne parkere mot søylene, ble Breivik tvunget til å kjøre til venstre.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10031667

Monica Waade
Forfatter
Svar til  gammelfar
12 år siden

Takk for link gammelfar, ja herregu’ det her blir jo bare mer og mer et eventyr og dette mølet de presenterer dag ut og dag inn er utelukkende kun for å holde poteten varm.

Vi vil ha fakta, ikke løgner som at Breivik hadde droppet Utøya fordi han ville oppnådd det han ønsket dersom høyblokka hadde kollapset etter bombeangrepet: Oppmerksomhet rundt manifestet og spredningen av det.

???????

To (usynlige) biler er altså årsaken til at Utøya ble gjennomført, jøss man må være helt feil skrudd sammen hvis den historien tas på alvor.

Jeg vet at kvelden før angrepet var Breivik og en annen ved båten og ventet på noen og noe, det var ingenting der om at Utøya ikke skulle gjennomføres. Jeg går sterkt ut fra at Breivik og de visste ikke da at de to bilene skulle stå i veien dagen etter, hvis ikke dette med de bilene var en del av den totale planen da for å servere løgnhistorier i ettertid.

Men hvor er de to bilene? Se tegning i VG her:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10031667

Og her er et bilde hvor Breivik forlater bombebilen og jeg kan ikke se to biler parkert i veien foran søylene:

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00907/cctv7_907928i.jpg

Flere bilder her:

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/breivik-ble-fanget-opp-av-ti-overvaakingskameraer-3586605.html

Ingen biler å se foran søylene, kun en bil på plassen lengst unna søylene og dermed er historien i VG direkte løgn.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Wow – Monica – du har gjort grundigere etterforskningsarbeid enn 200 politi-etterforskere og 200 journalister som utelukkende fokuserer på ABB-saken nå.

Er det mulig at politiet – som sviktet på alle måter det er mulig å svikte på da det gjaldt som mest – var under ordre for å bidra til at ABB fikk gjennomføre sine massemord uhindret?

Og blir media nå instruert om at hvert ord ABB sier skal oppfattes som sannhet, slik at media blir delaktig i dekkoperasjonen for 22. juli-terroren?

Tror jeg virkelig dette? Nei, ikke helt, jeg trenger enda mer bevis. Foreløpig er min hovedhypotese at Norge er molboers hjemland, molbo-faktoren er særlig høy innen norsk politikk, politi, militærvesen, etterretning og media.

Sa jeg noe galt? Det er jo innenfor norsk politikk, politi, militærvesen, etterretning og media at FRIMURER-FAKTOREN er størst! Jeg håper jeg ikke har røpet noe. Som vi alle vet er ABB frimurer, og den høyeste frimureren i Norge satte seg til rette i godstolen på hytta si med utsikt over Utøya akkurat i tide til å få se og høre ABB utføre sine ugjerninger. (Dette er beskrevet i 2 siders reportasje i VG for noen måneder siden).

Som frimurer-stormesteren selv sa med et skuldertrekk: “Vi hadde solgt båten, så det var ikke noe fra eller til vi kunne gjøre for å hjelpe…”

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ulven
12 år siden

Hva skal man si til dette da ulv, det er eneste sannhet i den VG artikkelen:

Ønsket ikke å skade politifolk

Breivik har sagt at han er klar over at regjeringskvartalet egentlig er det han selv omtaler som «et idiotisk mål» å velge på grunn av de tykke søylene, som er vanskelige å få til å kollapse. Breivik nevner både Slottet og politihuset på Grønland som lettere å ta på grunn av at de byggteknisk er svakere.

Breivik mener at om bomben på 950 kilo hadde gått av ved politihuset, så hadde bygget kollapset og 100 politifolk hadde mistet livet. Breivik er likevel klar på at politihuset aldri var et mål fordi han ikke ønsker å skade politifolk. Han hevder at han snarere ser på dem som allierte.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10031667

« Forrige artikkel

Ny medisin skal skape bedre samfunnsborgere

Neste artikkel »

Oslo-terror i Illuminati-kort

214
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x