Fliker av bakteppet for 22. juli terroren

17043 visninger
26 minutter lesetid
214

Begge de grusomme terror-aksjonene som fant sted på norsk jord 22. juli; bombeangrepet mot regjeringskvartalet og AUF-massakren på Utøya ble utført av en og samme person: Anders Behring Breivik på 32 år, en etnisk nordmann oppvokst og bosatt på Oslo Vest.

I dagene etter terroren verserte utsagn som ”Norge mistet sin uskyld 22. juli” og ”Tenk at noe slikt kunne ramme fredsnasjonen Norge” blant media og kommentatorer.

En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd, og det faktum at massemorderen ”ABB” er norsk gjør det naturlig å vende noen steiner i det samfunnet som Behring Breivik har vært omgitt av for å skjønne litt mer av 22. juli-forbrytelsenes gåte.

Det er et tankekors at dette ser ut til å falle tungt for et nesten samlet norsk media-korps, som har satt noen tusen journalister og rikssynsere i sving med å finne stadig nye måter for å sette ord på sine oppfatninger av verdens verste mass shooter og enmannsterrorist, Anders Behring Breivik fra Skøyen i Oslo.

Nyhetsspeilet går her gjennom noen sider ved det norske og internasjonale samfunnet og mediebildet fra årene som formet Anders Behring Breivik, som ble født i 1979, til å bli en terrorist så grusom at det ikke er til å tro. Han er vokst opp av den samme jord som vi andre, det som engang var det trauste norske jordsmonnet; uskyldens Norge – et Norge som forøvrig hadde gått tapt før 22. juli 2011.

 

USA-ledede kriger (militære ”korstog” mot muslimske land)

 

Afghanistan-invasjonen i 2001

I oktober 2001 beordret USAs daværende president George W. Bush et militært angrep og okkupasjon av det karrige fjellandet Afghanistan i den såkalte ”Operation Enduring Freedom”. Denne okkupasjonen pågår ennå, 10 år senere. Det er særlig opiumsproduksjonen i Afghanistan (som kontrolleres av USAs etterretningsorgan CIA – noe alle vet, men som det er TABU for media å omtale) som har oppnådd ”varig frihet”, etter at Taliban-regimet hadde forbudt opiumsdyrking i år 2000.

Påskuddene for å videreføre okkupasjonen varieres lik en kappe som vendes etter vinden i takt med stemningene i de vestlige okkupant-nasjonenes opinion.

Mens det før var ”Al-Qaida terror” som ble benyttet heter det nå ”hensynet til de afghanske kvinnene” (som om de lever bedre hvis deres ektemenn eller barn skades eller drepes av NATO-styrker…).

 

Afghanere i byen Ghazni, vest for Kabul, brenner tepper, klær og annet som de har mottatt fra okkupasjonsmakten NATO i protest mot okkupasjonen og den pågående drepingen av afghanere i alle aldre, inkl. barn og ungdom. Bildet er tatt 1. mars 2011 av Rahmatullah Naikzad

 

Irak-invasjonen i 2003

I forbindelse med USA og Storbritannias Irak-okkupasjon i 2003 benyttet president George W. Bush begrepet crusade (korstog) om den blodige militæroperasjonen. Dette er blitt forsøkt bortforklart som en forsnakkelse, hvilket det neppe var.

Som kjent var den løgnaktige påstanden om at ”Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen” påskuddet for angrepet på Irak. Etter at okkupantene hadde slått fast at Irak ikke hadde slike våpen fant ingen tilbaketrekning sted, slik det logiske ville ha vært.

En av de merkbare reorganiseringene som fant sted i Irak under okkupasjonen var at nasjonale soldater ble erstattet av private leiesoldater, hovedsakelig fra SMOM-ledede Blackwater (nå: Xe). En fordel med dette sett med okkupantenes øyne er at Blackwater kan skyte og drepe irakiske muslimer uten først å komme med en advarsel, slik ordinære tropper er forpliktet til. Dessuten er militære krav om rapportering av antallet de har drept i praksis ikke-eksisterende for Blackwater. Over en million irakere, hovedsakelig ubevæpnede sivile, er blitt drept av Irak’s okkupanter i løpet av de 8 årene siden invasjonen. Informasjon om det moderne holocaust under USAs ledelse i Irak er ennå ikke er blitt publisert av norske media.

Eric Prince, grunnleggeren av Blackwater, er også medlem av Malteserordenen. En Blackwater-ansatt som var på væpnet oppdrag i Irak har i en edsvoren rettslig erklæring beskrevet at Blackwater-Prince anså sin oppfatning av sin egen og Blackwaters mission (oppdrag) i Irak og Afghanistan var å myrde muslimer og bekjempe islam, i ”korstog-stil”:

”In a declaration under the penalty of perjury, a former employee of Erik Prince’s Blackwater defense contracting firm said Prince ’views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe’.

The accuser, only known as John Doe #2 in court documents because he claims he has been threatened with ‘death and violence’ by managers of Prince’s company, wrote that ‘Prince intentionally deployed to Iraq certain men who shared his vision of Christian supremacy, knowing and wanting these men to take every available opportunity to murder Iraqis. Many of these men used call signs based on the Knights of the Templar, the warriors who fought the Crusades’.”

Se: The Knights Templar, Knights of Malta and Blackwater’s Erik Prince

The claims were made in sworn statements filed in a court in Virginia earlier this week (2009) as part of a civil lawsuit by families of several Iraqis allegedly killed by Blackwater guards. Se

Moderne korsfarer: Blackwater / Xe - grunnlegger Eric Prince. Mange av de private leiesoldatene fra Blackwater / Xe som har stått bak massakrer på titusenvis av irakiske muslimer i alle aldre benyttet tegnspråk som Tempelridderne benyttet (Knights Templar) i tidligere tiders korstog.

I år er det blitt avslørt at de hemmelige ”korstogs-nettverkene” også befinner seg på høyt nivå innenfor etablerte vestlige militære strukturer. Dette forklarer at Prince og Xe/Blackwater sine morderskvadroner kunne utføre massakrer på muslimer på nærmest daglig basis med stilltiende samtykke fra USAs militære:

”U.S. Military “Holy Crusade” Uncovered?
The recent announcement by veteran reporter Seymour Hersh that a “holy crusade” is being carried out by members of secret orders in the military is a bombshell.Veteran investigative reporter Seymour Hersh has broken some massive stories in his day, but uncovering secret societies within the highest echelons of America’s military would probably be the biggest of his career. Se

 

Terroraksjoner som muslimer urettmessig har fått skylden for

Bombeterroren i Afrika i 1998

Mer enn 220 personer blir drept i bombeaksjoner mot USAs ambassader i Nairobi i Kenya og Dar-es-Salaam i Afrika i august 1998 som fant sted praktisk talt samtidig. De fleste som ble drept var tilfeldig forbipasserende afrikanere. USAs ambassadører  holdt seg hjemme dagen det smalt.

USAs ambassade i Nairobi i Kenya etter bombeterroren i 1998

Det var terror-organisasjonen MOSSAD som utførte bombe-udådene i Afrika i august 1998.

USAs daværende president Clinton kunngjorde at det var ”den muslimske terror-organisasjonen al-Qaida” (en CIA-konstruksjon) som hadde stått bak ambassade-terroren i Afrika. For å vise at han var sikker på dette beordret Clinton 2 uker senere bombing av utvalgte ”targets” i Afghanistan og bombing av en fabrikk i Sudan som produserte medisiner. Det ble hevdet at alle angrepene var rettet mot terror-fugleskremselet Osama bin Laden.

I 1998 het det seg at Osama bin Laden (en CIA-agent) oppholdt seg i Sudan og i Afghanistan. USA slengte derfor avgårde rakett-bomber mot Sudan og Afghanistan, for å kommunisere verden over at Osama bin Laden var en fanatisk islamist som var "wanted for terror". Et viktig forarbeid til 911-terroren.

 

Terroren i USA 11. september 2001

Det var Malteserordenen som stod bak 11. september-terroren i USA, med MOSSAD (planlegging) og The Carlyle Group (sprengningsteknisk utførelse av 3 høyhus samme dag) som viktige «underleverandører».

Det tredje tårnet som ble sprengt i New York denne dagen var WTC7 (kjent som Salomon-bygget), som var et bunnsolid høyhus på 47 etasjer som ble til støv i løpet av få sekunder om ettermiddagen 11. september uten at det er blitt gitt noen forklaring for dette. Du kan se WTC-bygget kollapse her:

Dessuten ble Pentagon; verdens best bevoktede bygg, truffet av en innkommende rakett, etter at de vanlige luftforsvarssystemene var blitt satt ut av drift av visepresident Dick Cheney.

Hullet i muren på Pentagon-bygget etter eksplosjonen og brannen 11. september. Det var ikke forårsaket av et kapret passasjerfly, men et luftbårent militært sprenglegeme (a missile).

Allerede etter at det var brutt ut brann i de høye WTC-tårnene, og før noen av tårnene hadde kollapset ble det på amerikansk TV kommunisert at «det var al-Qaida og Osama bin Laden som stod bak terroren«.

Til tross for mengder av fysiske og andre beviser på at 911-terroren ikke kan ha vært forårsaket av kaprede passasjerfly slik det ble hevdet, er budskapet «bin Laden / al-Qaida / fanatiske islamister / terror» blitt intenst kringkastet av vestlige media, inkludert NRK og VG, som en massiv form for hjernevask, i Goebbels-stil. Goebbels sa at «Om en løgn bare blir gjentatt mange nok ganger vil folk til slutt begynne å tro på det«.

Til tross for mengder av foreliggende faktabeviser om en hel del ikke stemmer i den offisielle forklaringen, tviholder vestlige media fremdeles krampaktig fast på den vindskjeve løgn-versjonen. Finnes det ikke journalister lengre i mainstream media, bare propaganda-agenter som på Goebbels tid?

Dette innebærer at muslimer som gruppe i 10 år urettmessig har vært uthengt for å ha stått bak verdens verste terror, ikke minst av norske media som VG og TV2.

Norske media har ropt "terror-ulv, terror-ulv" i nesten 10 år nå. Ble noen i media overrasket over at den virkelige terroristen var en nordmann, da terroren kom til Norge 22. juli 2011?

 

Madrid-terroren i 2004; muslimer fikk skylden uten at det er bevist

I terror-angrepene i Madrid 11. mars 2004, som fant sted mot 4 tog samtidig, ble 191 mennesker drept. Spanias statsminister José María Aznar var raskt ute med å beskylde den baskiske separatisk-organisasjonen ETA, men dette ble avslørt som løgn så raskt at han ble kastet fra makten i valget få dager etter. Modus Operandi for aksjonen var stemplet MOSSAD og ”Al-Qaida” ble senere frikjent for å ha hatt noe med aksjonen å gjøre. Offisielt er Madrid-terroren fremdeles uoppklart og reelt er det ennå spredd en oppfatning om at det var ”fanatiske islamister” som stod bak.

Hvem har vel fått med seg at "al-Qaida" ble frikjent for Madrid-terroren, så lenge det forlengst er slått fast av media at det dreide seg om "muslimsk terror"?

 

Uskyldige britiske muslimer fikk skylden for London-terroren i 2005

7. juli 2005 ble 3 Tbanevogner og en 2-etasjers buss rammet av terrorbombing med få minutters mellomrom (eller som uttrykt av en MOSSAD-offiser: «With near-perfect precision»). 56 mennesker ble drept i de 4 aksjonene. Det er blitt hevdet av myndigheter og media at det var ”islamistiske britiske ungdommer fra Luton” som stod bak bombeangrepene, men dette er løgn. Muslimske ungdommer deltok i en anti-terrorøvelse som ble gjennomført samme dag og til samme tid (og med et terror-scenario som var praktisk talt identisk med det som virkelig skjedde).

 

London-terroren i 2005 drepte 56 mennesker og ble utført av vestlig etterretning i samarbeid med visse underleverandører. De uthengte muslimske ungdommene fra Luton var uskyldige.

Britisk etterretning (primært MI5) og de andre organisatorene av terroren (som ble betalt via offentlige budsjetter) hadde planlagt at de fire ungdommene fra Luton skulle ble drept i bombeeksplosjonene (skadene i gulvene på Tbanevognene avslørte at eksplosjonsretningen hadde vært oppover, mao. hadde sprengstoffet – som var av militær type – vært festet på undersiden). Dette skjedde imidlertid ikke, da de ikke rakk det planlagte toget fra Luton, og derfor kom for sent til London til å bli rammet av de planlagte smellene. Flere av «de muslimske selvmordsbomberne» ble skutt og drept av britisk anti-terrorpoliti i Canary Wharf-området senere samme dag. Hvis de planlagte syndebukkene overlevde «selvmordsaksjonene» ville dette bli svært ubehagelig for de virkelige terroristene, som risikerte å bli avslørt. Følgelig måtte ungdommene som frivillig hadde stilt opp for å bidra i «kampen mot terror» bringes til taushet, på mafiavis.

I filmen 7/7 Ripple Effect, som bl.a. kan sees i denne artikkelen (eller på YouTube i 7 deler her) gjennomgås de ulike faktabevisene og den offisielle forklaringen til britiske myndigheter og media plukkes i fillebiter.

 

Eksplosjonene i Stockholm i desember 2010

Den 11. desember 2010 eksploderte en bilbombe i Drottninggatan i Stockholm og like etter detonerte en sprengladning på en iraker som ble drept i eksplosjonen. Ingen andre ble drept i eksplosjonen som (nesten) kan sees her.

Media kommuniserte dette som at en muslimsk selvmordsbomber hadde sprengt seg selv til øde midt i en folkemengde i det sentrale Stockholm.

http://www.youtube.com/watch?v=k_k5hral4qs

Legg merke til den første kommentaren, som kanhende faller naturlig basert på medias fremstilling av saken:
«This is what happens when you let religious fanatics immigrate to your country

Men hva vet vi egentlig om det som skjedde i Stockholm? Det var 2 eksplosjoner; en person ble drept og en bil ble ødelagt. Det finnes mange former for avansert teknologi som kunne ha forårsaket dette.

Så meldte nyhetsbyrået TT at det var gitt et forvarsel fra en ansatt i sveriges militær-etterretnings-kompleks, som hadde advart en kompis mot å befinne seg i nærheten av Drottninggatan dagen det smalt der:

If you can, avoid Drottninggatan today. A lot can happen there…just so you know” the message said. Se

Det store flertall tror ennå på medias versjon om at «muslimsk terror kom til Sverige i 2010«, ettersom tips-informasjonen er blitt effektivt fortiet av de svenske riksmediene.

 

Norsk deltagelse i angrepskriger under ymse påskudd

Norges militære styrker kalles Norges forsvar eller bare Forsvaret. Dette indikerer at hensikten med Norges militærvesen er at våpen og soldater skal benyttes til å forsvare Norge mot militære eller andre former for  angrep. Norge er tilsluttet det som engang var forsvarsalliansen NATO.

I 1994, da Gro Harlem Brundtland var statsminister, skjedde det en markert endring i bruken av Norges militære styrker. Norske bombefly ble satt inn for å bombe fremmed territorium i Bosnia, et land som på ingen måte hadde angrepet Norge.

Dette innebar at NATO endret praksis fra å være en forebyggende og fredsbevarende forsvarsorganisasjon til å bli en aggressiv imperialistmakt, som ga seg selv rett til å intervenere og drepe på fremmed territorium uten først å ha blitt angrepet.

Svik, løgn og bedrag har gått som en rød tråd gjennom de vestlige lands styre og stell i tiår etter tiår. En viktig årsak til dette er de topphemmelige Bilderberg-møtene, der vestlige toppledere fra militærvesen, politikk og media kommer sammen for å diskutere seg frem til hvilke kriger som skal igangsettes, inkludert hvilke provokasjoner som skal rigges fra kulissene for å sette to parter opp mot hverandre. Dette inkluderer også hvilke informasjoner og argumentasjoner som skal fremføres via pressen, for å få den nødvendige aksept fra egen opinion.

Modus Operandi for norske regjeringer i nyere tid er at de mangler elementær kunnskap ”fra marken” om andre deler av verden inkl. Europa, at de er fylt av gode intensjoner, bl.a. et ønske om ”å hjelpe” mennesker i andre land, at de ikke evner eller ønsker å gjennomskue doble agendaer (kjent som ”en god grunn og den virkelige grunnen” – for eksempel grunner for å gå til krig) og sist men ikke minst, at de ”hopper” når mektige onkel USA sier ”hopp”, for eksempel i form av å sende egne forsvarsstyrker til angrepsoppdrag på fremmed territorium, med uklare mandater, hensikter og ikke minst utfall. (Det sikreste utfallet er at noen vil bli drept, som en direkte eller indirekte konsekvens av norsk medvirkning)

 

Norske bombefly deltok i bombing av Bosnia i 1994

At Norge ble med på NATOs bombing av serbere i Bosnia markerte et vendepunkt i norsk etterkrigspolitikk. Norges militære styrker utførte aggressive militære operasjoner på fremmed jord uten at Norge først var blitt angrepet.

Dette ble kjent som en ”humanitær” bombe-operasjon, hvor ”den gode grunnen” dreide seg om å beskytte bosniske styrker og sivilbefolkning mot bevæpnede serbere. Den virkelige grunnen som først ble kjent lenge etter var at USA og Bilderberg ønsket å bryte opp den uavhengige fredsnasjonen Jugoslavia, som motsatte seg ytre innblanding og lenge hadde vært en toneangivende kraft i Bevegelsen av alliansefrie stater.

Det forelå en langsiktig plan fra USA og Bilderberg om å utplassere permanente militære styrker fra USA og/eller NATO på Balkan (Dette har vært situasjonen i alle år etter 1994. I år 2011 er det bl.a. amerikanske soldater i Bosnia og i Kosovo, begge områder som tilhørte det tidligere Jugoslavia)

En dybdeboring i de lokale forholdene i Bosnia før de norske flyene ble sendt på vingene for å bombe av helt andre grunner enn å forsvare Norge ville ha avslørt at de lokale forholdene var mildt sagt komplekse. Det fantes ikke sort eller hvitt (ex.  snille Bosnia-muslimer og slemme Bosnia-serbere slik situasjonen ble fremstilt i media):

There’s sound information showing how a lax Croat government, coupled by somewhat independent Croat extemists had launched discrimination and outright terror on ethnic Serbs. The Bosnian Civil War ignited AFTER the Bosnian fundamentalist President Alija Izetbegovic had refused to relinquish the Bosnian presidency over to the Serb side as was constitutionally required. This happened as pro-Izetbegovic militias prepared for war. In this process, Sarajevo’s Serb population began to experience what Serbs in Croatia’s Communist drawn boundaries were experiencing.”  Se

Med de beste intensjoner: Gro Harlem Brundtland forandret i 1994 fredsnasjonen Norge til en aggressiv imperialistisk militærmakt som utfører angrepsordre anvist av andre (Særlig FN, NATO og USA). Her er hun på FNs talerstol.

Ved siden av at norske F16-fly aktivt bombet serbiske mål i Bosnia var personer fra Norges militære etterretning m.v. aktive på bosnisk territorium ved bl.a. å lokalisere serbiske mål som skulle bombes.

 

I 1999 terrorbombet NATO Serbia og Kosovo

Etter at krisen i ex-Jugoslavia eskalerte våren 1999 stilte NATO Serbias leder Milosevic overfor et ultimatum (hvilken rett hadde militærmakten NATO til dette?) som han avslo. Deretter bombet NATO Jugoslavia (i første omgang serbiske mål i Bosnia) fra slutten av mars, hvoretter Milosevics regjering svarte med å iverksette massefordrivelser av etniske albanere fra Kosovo. Dette førte til at NATO invaderte med landstyrker, herunder bl.a. britiske og norske spesialstyrker. Dessuten iverksatte NATO et bomberegn over Serbia og Kosovo, som pågikk i 78 dager med full støtte fra Norges daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.

Et kjennetegn på terrorbombing er at ethvert ”mål” kan bli truffet; slik at ingen kan føle seg trygge.
Det var dette som skjedde i praksis – uavhengig av hva som er sagt av militære, politikere i NATO-land. NATO er kjent for å benytte laserstyrte høypresisjons-bomber. Dette tilsier at mål som ble truffet ble truffet fordi det var tilsiktet, ikke minst fordi mesteparten av bombingen skjedde i dagslys.

Her er noen av resultatene av NATOs ”vellykkede” bombe-kampanje mot Jugoslavia våren 1999:

En karavane med kosovo-muslimske flyktninger ble angrepet
73 personer ble drept i løpet av 2 timer av NATO-fly som benyttet laserstyrte presisjonsbomber og angrep flyktningene gjentatte ganger:

«The Bombing of Albanian refugees near Đakovica occurred on April 14, 1999 during the NATO bombing of Yugoslavia, when NATO planes repeatedly bombed refugee movements over a twelve-mile stretch of road between Đakovica and Dečani in western Kosovo, killing 73 civilians. Human Rights Watch found no basis to support the claims by NATO that the convoys themselves were composed of military vehicles.[1] The attack began at 1:30 p.m. and persisted for about two hours.» Se

 

Serbiske kirker ble bombet til ruiner

Mer enn 100 ortodokse serbiske kirker ble bombet til ruiner av NATO

 

 TV-huset i Beograd ble bombet

TV-huset i sentrum av Beograd ble bombet midt på lyse dagen 23. april 1999. 16 mennesker ble drept.

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet av NATO 7. mai 1999. 3 journalister ble drept.

En clusterbombe ble sluppet på et sykehus

«NATO confirmed that a cluster bomb hit a hospital in the Yugoslav city of Niš and a market, killing 14 civilians. Local officials said that a further 60 people were injured in the daylight attack which left unexploded cluster bombs lying in gardens.»  Se

4 år etter NATO-terroren ble de mange uskyldige ofre av ulik alder og religion minnet. NATOs løgner, dekkoperasjoner og «humanitære bombing» (sic) ble bl.a. kommentert slik:

«Although NATO claimed that the air attacks were directed against Yugoslav military targets and the regime of Slobodan Milosevic, thousands of civilians of all ethnicities suffered and died as «collateral damage». This is a moment to remember all these innocent victims who were killed in the name of «freedom and humanity«. Se

Minnestund for de drepte etter NATO-bombingen av Kinas ambassade i Beograd

 

Norge sendte soldater til Afghanistan i 2002

Selv om hovedkontingenten av norske okkupasjons-soldater ble sendt til Afghanistan i 2002, hadde det vært nordmenn på afghansk jord allerede høsten 2001. Den norske E14-offiseren Trond Bolle, som var en slags herostratisk berømt norsk «Call of Duty – black ops agent» på undercover oppdrag for onkel USA mange steder i verden inntil han ble stedt til hvile av en veibombe i Afghanistan sommeren 2010, hadde vært på top secret oppdrag i Afghanistan allerede i år 2000.

Hvorfor sendte Norges krigs-statsminister Kjell Magne Bondevik norske tropper til Afghanistan – et land som ikke hadde angrepet Norge militært?

Å gå til krig basert på løgner ser ut til å være et modus operandi for vestlige militærmakter inkludert naive Norge.

En beskrivelse av grunnlaget for Norges Afghanistan-okkupasjon gitt av Forsvaret lyder:

11. september 2001 kapret selvmordsterrorister fire passasjerfly og styrtet dem inn i viktige bygninger i USA. Aksjonene var planlagt av folk som gjemte seg i Afghanistan…” Se

Har Norge en militær etterretning? Her er en "finn feilen" oppgave som bør ha blitt løst før det ble fattet beslutning om norsk deltagelse i Afghanistan-okkupasjonen. Til venstre et bilde av et fly med vinger som uberørt skjærer gjennom massive stålbjelker ytterst i WTC-bygget. Til høyre et bilde av skadestedet i Pentagon-muren som påstås å ha vært forårsaket av et styrtet passasjerfly. Hvor i Penta-muren er merkene etter flyvingene - de som er i stand til å kutte stål på direkten uten å få skrammer?

 

I et NATO-foredrag i Oslo i 2004 gjøres det klart at NATOs nye hovedformål er å angripe muslimske nasjoner

Assisterende viseutenriksminister i Clinton-regjeringen og forsker ved The German Marshall Fund of the United States og Council of Foreign Relations, Ronald D. Asmus sa dette i et foredrag i Oslo i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004:

Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.” Se

Mer enn 1 million døde irakere har allerede erfart hvordan ”demokratisering” utført ved hjelp av USAs væpnede styrker oppleves. ”Demokratisering” må anses å være nytale for massedrap på muslimer, noe NATOs toppledelse (som alltid utgjøres av en bilderberger) og de globalistiske politiske topplederne i NATO-landene må anses å være innforstått med.

 

Norge deltar ennå i Afghanistan-okkupasjonen

I 2011 er norske soldater ennå inne og okkuperer Afghanistan på 10. Året. Nytt av året (eller har NATO holdt på med det lenge i det skjulte?)  er at NATO har begynt å angripe fredelige demonstranter med dødelige våpen:

Protest-etter-NATO-drap-under-protest: 11 muslimske afghanere ble myrdet av NATO mens de gjennomførte en fredelig demonstrasjon mot USA og mot fortsatt NATO-okkupasjon i byen Taloqan i Takhar-provinsen nord for Kabul. Bildet viser en av de drepte.

 

 

Demonstrasjon i Kabul 6. Mars 2011 med krav om at alle utenlandske okkupasjonssoldatene (også de norske) må trekkes ut fra Afghanistan. Dette skjedde etter at 9 muslimske barn ble drept av en NATO-bombe.

 

Begrunnelsene som benyttes for fortsatt okkupasjon av Afghanistan (med medfølgende massedrap på muslimer som en uunngåelig konsekvens) utarbeides av CIA verdens giga-narkokartell. Her er litt utredning om skreddersydd manipulasjon av opinionen via mediaer hentet fra CIAs indre gemakker (har vi ikke hørt det også i Norge ”At afghanske kvinner vil få det verre dersom okkupasjonssoldatene trekker seg ut…”) som utformes som PR-propaganda på Goebbels-manér; et særskilt budskap tilpasset hver målgruppe:

Afghanske kvinner kan tjene som ideelle budbringere for å menneskeliggjøre ISAFs rolle i bekjempelsen av Taliban på grunn av kvinnenes evne til å snakke personlig og troverdig om sine opplevelser under Taliban, deres ambisjoner for fremtiden, og deres frykt for Taliban-seier. Oppsøkende tiltak som gir media muligheter for at afghanske kvinner vil kunne dele sine historier med franske, tyske og andre europeiske kvinner kan bidra til å overvinne gjennomgripende skepsis blant kvinner i Vest-Europa mot ISAF- oppdraget.”

Sitatet er hentet fra et autentisk dokument som var tilgjengelig via Wikileaks her
hvorfra det nå er fjernet. Dokumentet er imidlertid tilgjengelig og oversatt her.

Norges forsvarsminister Grete Faremo hadde nettopp fullført utdeling av medaljer til hjemkomne norske Afghanistan-soldater da bombeangrepet mot regjeringskvartalet inntraff 22. juli.

«Datteren Oda Faremo Lindholm var på jobb for Dagsavisen som har sine kontorer i Grubbegata, rett ved stedet der bilbomben gikk av.» Se

 

Den norske Libya-bombingen i 2011

Etter at det hadde brutt ut demonstrasjoner i Libya, som hadde utviklet seg til opprør mot det sittende regimet til oberst Gadaffi i februar og mars 2011 besluttet bl.a. USA å starte «humanitær bombing» (sic) av Libya.

I løpet av få dager kastet norske politikere seg på «vi vil også bombe Libya-bølgen«, bl.a. kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som uimotsagt fikk fremføre den mest forkvaklede av begrunnelser for å iverksette uprovoserte militæraksjoner:
«”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.» Se Hva har egentlig dette med befolkningen i Libya å gjøre? For ikke å si en ny norsk militæraksjon utenlands, ugjennomtenkt og med uvisst utfall?

Den norske regjeringens planer om å delta i bombing av Libya sammen med storebror USA ble ikke lagt frem for Stortinget for behandling. Faktisk fant det heller ikke sted så mye som en regjeringskonferanse (!) før beslutningen om å sende 6 norske F16-fly for å «hjelpe USA og libyerne med bombing», mao. nok et eksempel på «humanitær bombing» (akk og akk – disse gode intensjonene som gjør norske politikere så snøblinde, år ut og år inn…)

Konfereringen innad i regjeringen mellom Stoltenberg, Støre og Faremo i forkant av beslutningen om å delta i «killer bombing» av Libya fant sted via SMS (et tegn på at den lettvinte og overfladiske Generation Kill også har gjort sitt inntog i de norske statsrådstolene?).

Det arbeider mange utlendinger innenfor Libyas helsevesen, bl.a. fra Russland, Ukraina og Hviterussland. Et opprop som var signert av mer enn hundre av dem, var som et desperat rop om hjelp til omverdenen for å få stoppet den grusomme bombingen. Av norske media var det bare Nyhetsspeilet som trykket oppropet (hele teksten i oppropet kan leses her).

Her fremkommer bl.a. informasjon som burde være av stor viktighet for såvel norske politikere som norsk militær etterretning, nemlig sannheten om at NATO-bombene dreptevesentlig flere muslimer (samt noen utenlandske  helsepersonell) enn det Gadaffis menn gjorde før «den humanitære bombe-intervensjonen» ble iverksatt for fullt:

«Som leger som arbeider i sykehus, kan vi med rette si at en dag med disse bomberaidene og raketter til de anti-libyske koalisjonsstyrkene har drept og såret flere mennesker enn det som skjedde i hele perioden av uro i Libya i februar og mars – de samme lidelsene som fungerte som påskudd for at USA og Frankrike startet en militær intervensjon.

Amerikanske tjenestemenn og NATO lyver for oss, og sier at mål for luftangrep er utelukkende  militære mål. Et “militært mål” er Telecenter Tripoli, som ble hardt bombet natt til 26. april i enda et mislykket forsøk på å drepe den libyske lederen da han holdt tale på TV? Er ansatte Television sentrum “krig”. I tillegg befinner Telecenter Tripoli seg i hjertet av byen i et tett befolket område.

Rett ved siden av TV-senteret, bare noen meter unna ligger 4 skoler og bare 250 m lenger vekk ligger Children’s Hospital i al-Jala, 50 meter over veien herfra ligger et sykehus. Heldigvis traff  de amerikanske “humanitære” rakettene denne gangen ikke disse sykehusene, men eksplosjoner fra “Tomahawk”-bomber ved TV-bygget i sentrum var så kraftige at vegger på sykehus og nærliggende bygninger ristet, vinduene klirret og noen av dem sprakk.

Alle våknet (vi har blitt vant til vanlig bombing, mange har allerede lært seg å sove til lyden av fly og lange pauser). Spedbarn og eldre barn på sykehuset våknet også og skrek i frykt. Er barn i Libya – et viktig “militært mål” for den anti-libyske koalisjonen?» Hentet fra

Etter å ha sluppet 569 bomber over Libya kom de norske jagerflyene og deres støtteapparat tilbake til Norge 3. august. (Siste bombetokt-dato var 29. juli). Til sammenligning slapp NATO til sammen 700 bomber under bombe-terroren mot Serbia og Kosovo i 1999, som resulterte i mer enn ett tusen drepte.

Norske F16-fly slapp 569 bomber oer Libya i løpet av 4 måneder i 2011. Dette var nesten like mange bomber som NATO slapp under terrorbombingen av Serbia og Kosovo i 1999. Hvor mange døde og skadde har de norske bombene forårsaket - de som ble sluppet "for å hjelpe libyerne"?

22. juli ble en stygg merkedag for NATO-bombingen. Mens de grusomme ugjerningene som ble begått i Norge denne dagen er kommunisert hele verden rundt flere ganger allerede er det forsøkt lagt et lokk over det faktum at NATO-fly den 22. juli bombet Libyas hovedvannforsyning – som størstedelen av de 6 millioner innbyggerne i ørkenlandet Libya er avhengige av.

Var det et av de norske F16-flyene som utførte denne groteske krigsforbrytelsen? På en måte er spørsmålet bare teoretisk interessant. Det relevante spørsmålet er: Hadde den norske overkommandoen (den som befinner seg under støvelhælen til onkel USA) eller pilotene som hadde fått som «mission» (dagens Call of Duty) å ta ut hovedvannforsyningen for folket i Libya tatt en ordrenekt – mao. sagt at NEI – DET GJØR JEG/VI IKKE? Hvis svaret er nei på begge er Norge medskyldig i vann-bombingen: Faremo, Stoltenberg, Støre og Halvorsen. En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd.

Denne grusomme forbrytelsen mot et helt folk forties og sensureres av de vestlige NATO-lojale media,  men bringes videre verden rundt fra blogg til blogg og via russiske aviser som pravda.ru, slik varder ble tent i Norge i tidligere tider for å varsle om ondskap som var på fremmarsj:

July 22 2011. A date for humanity to remember. NATO hit the Libyan water supply pipeline. It will take months to repair. Then on Saturday july 23 they hit the pipeline factory producing pipes to repair it:

«NATO has committed another war crime, targeting a civilian water supply network which brings water to 70% of Libya’s population, according to Pravda.Ru sources in Libya. The general manager of the Man Made River Corporation which controls the pipeline reports it was hit in a NATO strike on Friday.»  Se

Neste dag, lørdag 23. juli ble andre del av NATOs velfunderte «vann-terror» gjennomført, ved at anlegget som produserer deler til hovedvannforsyningen også ble bombet. NATOs «humanitære» aksjon tok overlagt sikte på å tørke ut livet i Libya gradvis, både mennesker, dyr, landbruk og øvrig planteliv, uten noe skille mellom muslimske opprørere og muslimske Gadaffi-tilhengere.

http://www.youtube.com/watch?v=DDwB3_WSP3A

 

Kultur og underholdning (”Generation kill”)

 

Call of duty modern warfare er et populært spill

Spillet Call of Duty Modern Warfare er tørt beskrevet slik i en skoleavis:

«Man kan spille med andre folk i verden, man kan for eksempel spille mot en fra kina. Det er et skyte spill der man skal tilintetgjøre flest mulig.» Se

Traileren for den nye versjonen er beskrevet som:

It’s gritty, it’s dark, and a whole lot of people get shot – but the graphics are outstanding in the trailer for Call of Duty 4:

Seriemorderen Anders Behring Breivik har beskrevet Call of Duty – Modern Warfare 2 slik:

«I just bought Modern Warfare 2, the game,» he writes, under «Andrew Berwick» (an Anglicization of his Norwegian name). «It is probably the best military simulator out there and it’s one of the hottest games this year. … I see MW2 more as a part of my training-simulation than anything else. I’ve still learned to love it though and especially the multiplayer part is amazing. You can more or less completely simulate actual operationsSe

 

De mest populære kriminalromanene omhandler seriemordere

Jo Nesbø fikk i 1998 Riverton-prisen for kriminalromanen Flaggermusmannen, som omhandler en seriemorder i Australia. Senere har handlingen i Nesbøs bøker blitt flyttet til Norge. Noe av det som fascinerer med bøker om seriemordere er at leseren gradvis ”kommer inn i hodet” på seriemorderen og blir med på hvordan denne tenker. Rasjonelt og logisk på sin måte, kanskje litt som i et dataspill. Når et mord er utført kaster ikke seriemorderen seg til jorden lik romanhistoriens mest kjente seriemorder-prototyp Raskolnikov (i romanen Forbrytelse og Straff av Fjodor M. Dostojevskij) for å be sin Gud om tilgivelse og så med rett rygg ta imot den velfortjente straff han blir tildelt. De norske seriemorderne tenker mer operasjonelt; etter at et mord er utført i henhold til planen gås det i gang med å velge ut et nytt offer og metode for å ta livet av den neste ”som har fortjent det” i henhold til seriemorderens rasjonelle men umoralske og forvirrede sinn.

Harry Hole-bøkene til Jo Nesbø dreier seg i det store og hele om seriemordere.

En anmeldelse av Næsbøs roman ”Marekors” lyder ”Seriemorder i sommersol” (og henspiller på Sigurd Hoels roman ”Syndere i sommersol” fra dengang innlagte drap ikke var nødvendig for å oppnå romansuksess i Norge)”.

Seriemorder i sommersol-anmeldelsen sier videre:

«Det er et lite hyggelig scenario Jo Nesbø tegner opp i sin femte bok om førstebetjent Harry Hole. Under sommerens tropevarme dager ser det ut til at det er en seriemorder løs i Oslo, og en av de få politimennene som ikke er på ferie, er Hole.” Se

Seriemorder og snømann som sier seks. Snømannen omhandler en seriemorder som kidnapper gifte kvinner som har gjort et feiltrinn i ny og ne.

TV-serier om seriemordere

Dagbladet har beskrevet TV-suksessen Dexter slik:

«TV-serien Dexter handler om kriminalteknikeren Dexter Morgan, som lever et hemmelig dobbeltliv som seriemorder. Dexter lever ut sitt behov for å drepe ved å ta livet av dem som «fortjener det», og bruker sin tekniske innsikt fra politiet for ikke å bli oppdaget.

«Dexter» er kriminalteknisk svært realistisk.

At noen skulle kopiere Dexter i det virkelige liv skal derfor ha vært en frykt helt fra starten, ifølge The Vancouver Sun, som snakket med Dexter-produsent Melissa Rosenberg etter det første virkelige «Dexter-drapet».

Anders Behring Breivik er en av flere drapsmenn som har TV-serien «Dexter» som favorittSe

Dexter – seriemorder med knallsuksess på TV. Fikk han ikke lov å vaske seg i ansiktet før bildet ble tatt?

 

Behov for ondskap?

Få dager etter Utøya-massakren skrev forfatteren Ketil Bjørnstad en kronikk kalt ”Behovet for ondskap”. Her sier han bl.a.:

I sjokket over en drapsmanns ondskap og manglende empati, er vi forpliktet til å spørre oss selv hvorfor vi søker mot denne ondskapen og følelsesløsheten i ledige stunder. Det er jo monstrene, seriemorderne og psykopatene som underholder oss, dag etter dag, år etter år.

Når vi er så innsauset i volden fra underholdningsindustrien at vi bruker våre dyrebare fredags- og lørdagskvelder til å se på «Kalde spor» og groteske mordmysterier, er vi ikke, i en situasjon som denne, også forpliktet til å spørre om ikke også vi blir «fucket opp», som barna våre ville sagt?

Vi stirret på monstre som gjorde det samme som bombesprengeren og drapsmannen på Utøya nettopp gjorde. Vi lot oss fascinere, for gud vet hvilken gang, av at det finnes en kime til noe ufattelig ondt i mennesker som til forveksling ligner på oss selv. Vi lot alle disse ekstremsituasjonene fylle vår fritid, i trygg forvissning om at dette bare var underholdning, at vi ville gå på jobben igjen på mandag, at favorittserien bare var noen dager unna.

Men så skjedde det. Så ble det virkelig. Himmelen mørknet over oss, og fraværet av det gode ble brått synlig. På alvor.

Kanskje kunne det være på tide å gjenlese Jens Bjørneboes trilogi om «Bestialitetens historie» og minne hverandre om hvor sterk den alltid har vært, denne viljen til ondskap som kommer til syne gjennom alle kriger, gjennom alle drap og voldtekter. Ja, minne hverandre om at det vi kaller sivilisasjon er en tynn, tynn skorpe over det moralske kaos.

Ansvaret tilhører hverken PST eller terrorpolitiet. Ansvaret er vårt eget.”

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

214 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Lynx Veritas
Lynx Veritas
11 år siden

Interessant betraktning Gaarder. Om vi antar ABB planla og handlet alene. Hva gjorde at han ble så ravende gal?

Det er min faste overbevisning at mennesket er «godt» i utg.pkt. At noen kan begå en slik diabolsk handling, må ha noen årsaksforhold som samfunnet må se nærmere på dersom ikke mannen er kontrollert og verktøy for eksterne entiteter/organer.

Debatten om fjernsyn og spill som leverandør og skaper for unges bevissthet, ble effektivt eliminert på 80-90 tallet av «forskere» som ikke fant noen sammenheng mellom vold og konsum av fjernsyn/film/video-spill påvirkning. I denne manipulative og korrupte verden, er man kun benekter av faktum dersom man ikke ser en slik sammenheng. I tillegg vet vi at Hollywood er del av the military complex industry, hvor tilmed vår barnetro om Disney konsernet er smadret gjennom vår kunnskap om okkultistike føringer i konsernet.

Hvem er det som står bak og er skapere av voldsspill og kriger-simulatorer. Dette er jo konsepter som omfavnes av Pentagon og benyttes aktivt i fabrikasjon av krigere. Det vil være mildt sagt naivt å tro at ABB ikke skulle være smittet av en slik «programering». Hans atferd både under og etter aksjonen, tilsier at mannen ikke klarer skille mellom virtual-reality og virkelighet. Om han mot all formodning skulle være a lone lunatic. Ville det være mest aktuelt å lete etter «triggere» til en slik umenneskelighet i denne spillverden. Hvilke okkulte symbolismer og angrep på underbevisstheten torpederes ikke unge sinn gjennom slike video-spill, når Disney former morgendagens gutter og piker til krigere/prinsesse-personligheter gjennom sine manipulasjons-program http://www.youtube.com/watch?v=szwvjyiGBSk

Det er vår fordømte plikt å avdekke og advare om hva programererne bruker for virkemiddel, for å skape udyr som ABB. Det er som du sier vi som oppvakte samfunnsborgere, og konsumenters ansvar for hva vi vil tillate våre unge å bli influert av. Noen ønsker å forme våre sinn. Til hvems fordel?

Takk for viktig og god artikkel.

maranata
maranata
11 år siden

Mye interessante fakta her. Artikkelen er desverre skjemmet av sensasjonelle påstander uten dokumentasjon. Som vanlig i en artikkel her på NS kommer det store spøkelset fram også her: NWO/sionisme/mossad osv

Artikkelforfatteren skriver eksempelvis: Det var terror-organisasjonen MOSSAD som utførte bombe-udådene i Afrika i august 1998.

Hensikt?
Dokumentasjon?
Er alle lands etteretningsorganer terror-organisasjoner, eller gjelder dette kun Israel, eller også muligens USA?

Singoalla
Singoalla
11 år siden

Maranata: Dessverre er det slik at noen av oss tar til å kjenne lusa på gangen, ang metoder og sammenhenger, slik at det stod klart for oss i det øyeblikk det skjedde, eller kort tid etterpå hvem som var bak dette. Og etterhvert som ting kommer frem, så peker absolutt alt bare i en og samme retning, alt som kommer frem bekrefter det, for de som har brikkene som skal til for å se det, men for de som ikke har det, blir det absurd.

F eks er dette en operasjon etter et bestemt mønster, med visse ingredienser, det er klassisk mind control operasjon og noe som heter operasjon Northwood. Som bl a har som mønster en bombe, laget slik han gorde, at folket kommer i sjokk, at politiet drøyer, at saken går for lukkede dører, osv osv. Alle brikkene faller pent på plass, hele veien. Makteliten har dårlig fantasi og gjentar det samme kontinuerlig.

Når det gjelder at de som styrer denne verden, er veldig syke og onde folk som utsetter Moder Jord, mennesker, natur og dyr for mye vondt, f eks gift i mat, luft, vann osv. Bestråler mat, lager utspekulerte virus osv.

Dette kan du være helt sikker på Maranata, av den enkle grunn at det står tydelig i Bibelen, at systemet vi har i dag, skal være et ondt og undertrykkende regime, som skal gjøre mye fælt. Det står at Jesus skal kommet tilbake bla for å «ødelegge de som ødelegger jorden». Shiva skal komme tilbake, og danse ødeleggelsens dans.. tror de som tror på Shiva. Her er det snakk om noe som er synonymt med det jeg skrev ovenfor, atlså ødelegge det som ødelegger jorden.

Siden du er såpass Bibeltro, ville jeg nevne det, at Bibelen bekrefter at makteliten og systemet ikke er av det gode. Vet det står noe ubesvart til meg fra deg i en annen tråd. Får se om jeg kan få sett på det i kveld.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Singoalla

Singoalla:
Argumenter som ikke holder vann, men som ramler ut av et sinn der skurkene er plassert på forhånd; Vi kjenner lusa på gangen – det stod klart for oss i det øyeblikk det skjedde – alt peker i samme retning – bitene faller på plass – bestemt mønster – mind control.

USA synger på siste verset, og Antikrist oppstår fra asken av den europeiske økonomiske kollaps. Vi vil få en solid nedtur for å være forberedt på å ta imot denne verdens fyrste som kan løse de umiddelbare problemer som Europa vil stå ovenfor. Om Antikrist står det både at han skal komme fra avgrunnen (inkarnasjonen av Djevelen selv) og at han skal komme fra havet (synonymt i Bibelen med folkehavet). Johannes skriver: Dyret du så (Antikrist), det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. Her er det altså snakk om en person som allerede har levd, og som skal komme tilbake – og menneskene skal undre seg over dette.

MEN – Antikrist skal ha en herold ved sin side, og dettte vil være en høytstående person i jødedommen. Han skal oppstå fra jorden (synonymt i Bibelen med Israel). Han skal utføre tegn og undere ved hjelp av Antikrists (Djevelens) makt. Selve kardinaltegnet for jødene i GT var at deres Gud lot ild komme fra himmelen og fortære offeret. Dette klarte ikke Baals prester. Se bare hva Johannes skriver om dette: Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.

Mossad og det sekulære Israel er ikke engang statister i det som snart vil utfolde seg i Europa.

Kjell
Kjell
11 år siden
Svar til  maranata

Jeg tror det finnes en negativ kraft som siver inn i mennesker og samfunn. Vi er blinde. Å ikke stålsette seg urett, og ikke tørre si ifra da ønsker vi ondskapen velkommen. Det kreves trening på å si at nok er nok, da vi er redde og feige. Fra barnsben av er vi redde ensomheten. Vi må tåle mer ensomhet, og bli mer ekte. Da vil vi etterhvert føle oss mer frie, og lære mye mer. Vi konfronterer oss selv, da vil vi vokse som mennesker. I denne snillistike tausheten gror mørket på unnersiden i oss mennesker, i det sjulte. Det er det farligste, og nærer ned onde.

gudfrid
gudfrid
11 år siden

Har alltid lurt på hvorfor folk synes blod og krig er underholdende, hvor pervertert er ikke et menneske som elsker å se på motorsagsmasakre og krigsfilmer uten spor av empati. For ikke å snakke om barnelekene, mine jenter på 4 år har lært i barnehagen av gutta at det er moro å skyte på hverandre. Har tenkt at det er adrenalinet (frykt hormonet) noen er blitt avhengige av. Jeg tror at denne form for underholding nå endelig vil ta slutt, vi synes ikke det er morsomt lengre.

Singoalla
Singoalla
11 år siden

Det kan vel henge igjen gamle karmiske mønstre, eller et rollemønster at menn var/er mer krigere og jegere mens kvinner mer samlere av bær, mat og tok seg av hjemme osv. Men det som er på tv osv, at det er så mye av det har med mind kontrol å gjøre også. Mind control er trauma-basert.

Og kan også gjøre gjennom Tv, da er et fordel å påvirke oss med slikt hele tiden. Man kan bli traumatisert og i sjokk, f eks som da de viste oss 911 – utallige ganger. Da vi var i en slik sjokkert og traumatisert tilstand, kan man iverksette ting for å frata/innskrenke folks frihet, privatliv osv.

Ja la oss bli mer bevisste på dette..

Mike Cechanowicz
Skribent
11 år siden

Denne artikkelen synes jeg er et godt eksempel av «dot connecting» av mønstre som alle kan erkjenne eksisterer men få synes er i stand til selv være i stand til å forstå. Sinnet til mange individer er oppdelt i båser som er isolert ved den fortløpende programmeringen som pågår i samfunnet. Nyheter presenteres alltid som isolerte hendelser. Samfunnet presenterer «education» gjennom båsefisering av kunnskap. Ingenting skal oppfattes som sammenhengende. Vitenskapsgrener er lukkede rom uten forbindelser med naborommet og det store flertallet vokser opp hypnotisert i den troen om at vi lever i et univers av tilfeldigheter uten sammenheng.

Analysen som fremkommer her gir en sannferdig forståelse av det som mange ikke ser seg i stand til å begripe. Den siste setningen sier alt om sannheten – Ansvaret for hvordan verden fungerer er vår egen. The human condition – som det så fint heter er en midlertidig tilstand. Den er midlertidig fordi menneskeheten har en kontinuitet som strekker seg forbi døden og inn i utallige fremtidige fremtidig livserfaringer som individet deltar i – helt til bevissthet, forståelse og visdom har falt på plass etter deltakelse i «spillet» vi kaller livet.

Nøkkelen til å bryte den hypnotiske virkningen av antagelser basert på biologiske begrensninger som årsaken til menneskehetens elendighet finnes bare ved å kaste seg inn i det som skremmer de fleste mest – og det er spørsmålene rundt døden. Det er tilstrekkelig med muligheter for hvem som helst til å gjøre det i dag. Kunnskapen er der for den som vil vite. Du kommer tilbake til du skjønner hva døden går ut på og da begynner man å respektere og forstå seg på livet. The Human Condition er et individuelt ansvar og anliggende. Den er samtidig et fellesansvar i det øyeblikket en forstår at vi er faktisk en stor familie og at alt som har liv er knyttet sammen – ikke bare menneskeheten på denne Planeten.

maranata
maranata
11 år siden

Sinnet til alle individer er preget av oppvekst og miljø. Man blir naturligvis preget av sine sanseintrykk, men å kalle dette programmering er jeg ikke enig i. Din beskrivelse av den gemene hop levner dem liten ære og liten intelligens – det kan da ikke være slik at «alle andre» blir et lett offer for samfunnet? Nå er det faktisk slik at mye her i livet er tilfeldigheter, siden vi faktisk må velge alternativ til det meste hver eneste dag. Jeg sier ikke at det ikke finnes sammenhenger, men du synes å overdrive dette med sammenhenger, og under det hele dveler konspirasjonsteorier.

Din påstand om at livet er et «spill» kan jeg ikke være enig i. Jeg tror faktisk livet har en mening så lenge man tror at det finnes noe større enn oss selv som har skapt oss og prøver å formidle det enkle budskapet som heter kjærlighet. Uten kjærlighet finnes det ingenting – absolutt ingenting; la tankene dvele ved dette.

Du skriver at kunnskapen er der ute for alle som søker det – vi har alle muligheten. Så sant – så sant. Det er imidlertid en stor hake ved det hele. Menneskenes iboende egoisme, og trangen og ønsket å alltid sette seg selv først er et uttrykk for en kjærlighet som først og fremst favner enselv. Dette kommer også til uttrykk i søken etter sannhet, der denne søken desverre først og fremst er drevet av trangen til å bekrefte det man allerede har erfart av sannheter gjennom sitt liv.

Mike Cechanowicz
Skribent
11 år siden
Svar til  maranata

Dr. Lipton – biologen som holdt foredrag i Oslo for ikke lenge siden beskriver et fenomen jeg kan bekrefte i min egen praksis…Barnets ubevisste sinn tar inn hele miljøet sitt som en kunnskapssvamp de første 6-7 leveårene og bruker dette grunnlaget for automatiske atferdsmønstre som vare gjerne livet ut, om disse ikke er utfordret og ryddet opp i. Det er programmering i ordets rette forstand. Er man et offer da? Nei. Ikke om du har fått med deg at vi velger våre foreldre, kjønn, legninger, lekser og agendaer for hvert livs inkarnasjoner. Disse valgene gjør at offerbegrepet, innenfor rammen av åndsvitenskap, er en illusjon.

Det er likedan en illusjon om at tilfeldigheter faktisk er tilfeldigheter. Vi er begge enig om at livet har mening og at kjærlighetskraften ligger bak. Kjærligheten kommer til uttrykk gjennom livet i dualitet slik at vi kan erfare både de gode og onde erfaringer som fremskynder bevissthetens vekst gjennom prøving og feiling. Vi lærer å velge og gjennom det lærer vi om kjærlighet fordi det er frihet til å velge. Den som ikke søker innsikt bruker sin fri vilje til å ikke lære gjennom de opplevelsene som universet tilbyr oss på vår reis i livet.

Spillet – som vi kaller livet, handler om å forstå seg selv og oppdage at tilfeldigheter er en illusjon. Denne læren kan ta mange hundre livserfaringer for å forstå. Mennesket inkarnerer i en begrenset bevissthet for å komme forbi denne i livet på sikt. The Human Condition er dermed en individuell tilstand så vel som et speil på den kollektive. Nå kollapser mange av de institusjonene som folk flest har trodd på. Oppmerksomheten til mange er på hva som er galt med regjeringer/myndigheter/systemet… De samme forholdene ligger hos den enkelte i form av personlig fragmentering i sinnet, hemmeligheter holdt for selv og andre, falsk flagg, konspirasjoner og hele pakken av selvbedrag som plager den som lever i ubevissthet.

maranata
maranata
11 år siden

Sjelevandring og reinkanasjonsteorier kan selvfølgelig brukes som prinsipp når man skal forklare ting som ikke lar seg bevise, men som er en selvfølgelighet dersom sjelen har en historie fra mange liv. Man kan saktens bruke mange fine ord om forholdet mellom en persons tilgang på dette livets hukommelse og hva som ligger skjult for det samme menneske med hensyn på alle livene det før har levd. Jeg vet at kontakt med åndeverden langt på vei kan virke styrkende for en slik tro. Det er ikke tvil om at vi får kontakt med åndeverden på den andre siden hvis vi åpner vår bevissthets dør på vidt gap. Men da må vi også stille oss spørsmål om hva dette skal være godt for, og hva det i virkeligheten medfører. For meg er det rett og slett slik at jeg ikke tror vi kan ha kontakt med våre avdøde slektninger og andre «kjentfolk». Jeg tror det er slik Bibelen forteller oss, og da forholder det seg helt annerledes.

Nå tilhører jeg dem som ikke tror på sjelevandring og inkarnasjon for oss vanlige oppegående mennesker, og dine argumenter blir kun hypoteser for meg og likesinnede. Men jeg synes det er interessant at mennesker finner andre sannheter enn jeg har funnet, og min nysgjerrighet har medført at jeg har noen hyllemeter med litteratur om alternative livssyn.

Singoalla
Singoalla
11 år siden

Maranata: At du sier det ikke er slik, er fordi du har lært at å tro på reinkarnasjon ikke er forenlig med din kristne tro. Slik hadde jeg det også tidligere, jeg kunne ikke tillate meg å tro på det fordi jeg ble fortalt jeg ikke kunne det, som kristen. Likevel tror en tredjedel av kristne på reinkarnasjon på tross av dette.. Og absolutt ALLE folkeslag, unntatt de som er indoktrinert med tradisjonell kristendom, jødedom eller islam. MEN innen alle disse retninger finnes læren om reinkarnasjon, blant mystikerne..

Andre benekter det, bl a pga feiltolkninger ut fra Bibelens utgave slik den foreligger i nyeste utgave pr i dag, men selv der finnes spor av læren om reinkarnasjon som ikke er blitt forstått og dermed ikke renset ut.

Jesus snakket mye om reinkarnasjon i de skriftene som ikke ble valgt ut.

Tidligere liv er ikke noen teori, men noe man VET, dersom man kjenner etter og har kontakt med sin egen sjel og bevissthet. Og dersom man forstår kretsløpene i naturen. As above so below..

Bare forsøk å kjenne etter, med et åpent sinn..
kjenn på din egen bevissthet, vær i den,
og finn ut av når begynte den å eksistere? :-)

maranata
maranata
11 år siden

Reinkarnasjon innholder noen fundamentale logiske brister, og er dessuten komplett uforenelig med den kristne tro hvis man skal tro det som står i Bibelen.

Hva skal man f eks med dommedag da? Skal dette repeteres i det uendelige? Jesus snakket aldri om reinkarnasjon i annet enn gnostiske skrifter, og gnostisismen er som kjent i strid med Bibelen. I Bibelen står det forøvrig om hva som skjer den som er i strid med seg selv – som f eks Djevelen.

Singoalla
Singoalla
11 år siden

Maranata: Det var som jeg tenkte. Du har lært at reinkarnasjon er i strid med Bibelen, og derfor kan du ikke tillate deg å tenke i de baner. Du er bastant og kategorisk. Det er den lære du kommer med, som faktisk er i strid med Bibelen. Bibelen kan forstås på mange måter, også gnostisk. Det er merkelig at du som er så fordømmende ang den katolske kirke, stoler blint på dens utvelgelse av skrifter. Dersom du hadde vært LITT åpen, for nytt lys, ville du sett at en del av det jeg har forsøkt å forklare har noe for seg. Men dogmer og forutintatthet, hvordan kristendom SKAL være, stenger av totalt. Enhver levende tro, er i utvikling.. den står ikke bom fast. Gnostikere var også kristne, ja de var martyrene som ble drept av de som dyrket tradisjonell kristendom..
Og det er ingen logiske brister..

Sammenligner du meg med djevelen?
Og er du selv det dersom du er i strid med deg selv?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Singoalla:
Jeg har slett ikke sammenlignet deg med Djevelen, men slik du oppfatter Bibelen er det en bok med et budskap som er i strid med seg selv. Og Gud sa at et rike som er i strid med seg selv vil gå under. Hvis ulike skriftsteder i Bibelen strider mot hverandre, er de vi som har misforstått og må søke videre etter den rette betydning. Bibelen kan forståes på mange måter, men budskapet er ett og ikke forskjellige, og som jeg skriver ikke i strid med seg selv. Og Bibelen er bastant og kategorisk – OG, Gud er i går og i dag den samme – uforanderlig. Det er oss mennesker som er foranderlige, og gjerne vil ha en «moderne» Gud som passer inn i våre egne preferanser.

Hvis du refererer til skrifter der Jesus snakker om reinkarnasjon av mennesker som et generellt begrep, er dette derfor omstridte skrifter av den enkle grunn at de strider mot det Jesus forkynner i de 4 stynoptiske evangeliene. Noen tar disse skriftene til seg fordi de passer bedre inn i deres eget syn, selv om de ikke harmonerer med Bibelen øvrige budskap. For å si det enkelt er disse skriftene skrevet av ukjente gnostiske forfattere. Og Bibelen er definitivt IKKE gnostisk. Bibelen forteller oss at vi skal legge under oss jorden og bli mange (mennesker). Hvis man skulle ha fulgt gnostisismens budskap om renhet hadde vi vært utdødd for lenge siden.

Vær snill å forklar meg enkelt poenget med Jesus soningsdød, og din forståelse at vi blir reinkarnert en hel rekke ganger.
Hva skal vi med nåde i dette livet, når vi kan angre eller gjøre det godt igjen i det neste, eller det neste, eller det neste…..

gudfrid
gudfrid
11 år siden

Vi var mye mer kritiske til blodig underholdning før, jeg husker First blood fra åttitallet hvor bare en person dør, (men mye skyting på gjenstander) 18 års aldersgrense og masse kritikk. Vi er nå sløvet ned av blod og vold og ser på det som naturlig underholdning. (First blood er forresten bra fordi den handler om følelser, misforstått av senere regisører som trodde den ble likt pga skytingen).

Jeg skriver dette fordi det er bare oss selv vi kan forandre og det er vi som velger hva vi vil se på. Vi kan klage over at andre kriger og bomber, plutselig gjør vi det selv og skjønner ikke hva som er galt med det.. Forskjellen mellom fiksjon og virkelighet er ikke lenger så stor, tanken skaper materie. Tanken vi vet ikke er vår egen kan trenge seg inn gjennom media og underholdning.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  gudfrid

veldig enig.
Barn spiller spill der de selv er aktører i vold og drap. Dette vil selvsagt gjøre noe med et barnesinn. Vi voksne lar oss underholde til døde – ihvertfall døde følelser. Terskelene for at vi skal la oss bevege og vise empati med medmennesker blir visket ut.

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Se på undeholdningsindustrien å hva den har frembrakt siden den startet på den firakntede boksen i hjemmene til folk,
har det vært mye vold der som har formet hvordan barn ser vold, svaret er et klart og tydelig JA.
Foreldrenes ansvar i dette er stort, det ER LOV Å SI NEI TIL BARNA SINE.

discodisco
11 år siden

Kan man med dette anta at Hans Gaarder mener at 22. juli-terroren ikke var en false flag operasjon, slik brorparten av de som kommenenterer her mener og slik enkelte artikkelforfattere har hevdet?
Er det slik å forstå at Gaarder mener at ABB handlet alene, men at hans forrykte idéer er et resultat av Vestens langvarige demonisering av muslimer?

jonart
jonart
11 år siden

Som NATO land og vår offentlige definisjon av egen og andres kulturer, har vi vanskeligheter med å innse et fiendebilde innad i vårt eget demokrati og hos våre allierte. Den kynisme som ligger til grunn for demokratisk kollaps i vestlige land er ikke en gang pirket bort i av offentlig media. Interessant oppsummering her. Skapte muslimske fiendebilder flittig oppfylt av offentlig media er helt klart en årsak til personlig hjernevasking hos anti-muslimske ekstremister.

Kjell
Kjell
11 år siden

Bakteppet finnes i oss mennesker, og samfunnet gjenspeiler vårt indre landskap. Taushet og frykt skaper stagnasjon der vi mennesker tviholder på gamle holdninger og forestillinger. Vi må konfronteres mer og tørre å bli med. Holdninger og forestillinger forandres hele tiden, men egoet vil ikke. Vi identifiserer oss med vårt bilde av verden, og føler det problematisk når andre vil rokke ved den. Vi må tørre bli mer sårbare, da tør vi lettere andre påvirke våre holdninger. Tausheten kan bli farlig nok, men samtidig trenger vi lettere å bli hørt av politikere å samfunnsmakta. Se i London, hvor ille det blir. Vi trenger alle en stille stund fra sammfunns kjøret for å se det store bildet.

Statan
Statan
11 år siden

Det er en terror bombe til som klart kan legges til lista her og det er denne fra 10 juli i Uganda. Ikke mange dager etterpaa fikk jeg med at at myndighetene vedtok aa iverksette et overvaakningsprogram som omhandlet telefon avlyttning.

Saa om man ser litt omvendt paa dette, saa kan terroren altsaa brukes i salgsoyemed for implementring av overvaakningssystemer.

Hvem selger saa disse systemene og har dermed bakdoer inn til et lands laden og gjoeren? Jo Mossad igjen.

Saken var at Uganda i utgangspunktet betakket seg for disse systemene, men terroren gjorde at de ummidelbart vedtok aa gjennomfore det omstridte vedtaket.

Ulven
Ulven
11 år siden

Ex-frimurer: Frimurere er tempelriddere!

I 2007 ble Anders Behring Breivik medlem av frimurerordenen. – Med en sterk hang til tempelriddere er ikke det rart at han ønsket seg inn, mener eksfrimurer Roger Aase.

Terrorsiktede Breivik oppnådde tredje grad før han ble kastet ut av losjen etter terrorangrepet 22. juli.

Roger Karsten Aase, forfatteren av boka Frimurernes hemmeligheter – Fortalt fra innsiden, sier til Vårt Land han forstår godt hvorfor Behring Breivik ble tiltrukket av losjen.

– Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper og får ring på høyre langfinger. Det er ikke så rart at en mann med en hang til tempelriddere og diktatoriske samfunn uten muslimer ønsket seg inn i et sånt fellesskap, sier han.

Aase nådde selv til niende grad på sin frimureriske losjevandring, men etter hvert som han steg i gradene ble han stadig mer kritisk til systemet.

– Måten frimurerlosjen praktiserte den kristne religion på, stod ikke til min egen kristne tro. Kristne verdier handler ikke om hierarkiske riddervesen og diktatoriske forhold, de handler om åpenhet og kjærlighet, sier Aase til Vårt Land.

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/20912

Lynx Veritas
Lynx Veritas
11 år siden
Svar til  Ulven

Avslutning på artikkelen; – Vi snakker aldri om ritualer, enkelthendelser eller enkeltpersoner. Utover at vi bruker malteserkorset som vårt symbol, kan jeg ikke si noe, sier Qvigstad til vl.no.

Nei skulle tatt seg ut det. Hadde blitt maaange laaange forelesninger og konfrontasjoner med virkeligheten avdekket på speilet bl.a. Vet de selv hva de omgir seg med av okkulte symboler og ritualer. Noen blodsofringer f.eks?

Hva var definisjonen på satanisme igjen……….

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Illuminati Breivik ble beæret med avbilding av seg på et eget illuminatikort allerede for 16 år siden :)

Breivik auf Illuminati Kartenspiel illuminati game NWO

http://www.youtube.com/watch?v=4YAXKbwssog&feature=related

Man finner seff også kort for London opptøyene og den økonomiske krisen nå sammen med alle andre illuminati skapte katastofer

http://www.youtube.com/watch?v=NIGsKbaQBSc&feature=related

Hvem som er på toppen av «næringskjeden» kan en se her :)

http://media.adamdodson.org/index.php/Control-Structures/The-Elite-Network

arifkarim
arifkarim
11 år siden

Voldelige dataspill og mistillit til myndigheter beskyldt for Storbritannias verste opptøyer dette århundret:
«Years of liberal dogma have spawned a generation of amoral, uneducated, welfare dependent, brutalised youngsters

If you live a normal life of absolute futility, which we can assume most of this week’s rioters do, excitement of any kind is welcome. The people who wrecked swathes of property, burned vehicles and terrorised communities have no moral compass to make them susceptible to guilt or shame.

Most have no jobs to go to or exams they might pass. They know no family role models, for most live in homes in which the father is unemployed, or from which he has decamped.

They are illiterate and innumerate, beyond maybe some dexterity with computer games and BlackBerries.

They are essentially wild beasts. I use that phrase advisedly, because it seems appropriate to young people bereft of the discipline that might make them employable; of the conscience that distinguishes between right and wrong.

They respond only to instinctive animal impulses — to eat and drink, have sex, seize or destroy the accessible property of others.

Their behaviour on the streets resembled that of the polar bear which attacked a Norwegian tourist camp last week. They were doing what came naturally and, unlike the bear, no one even shot them for it.

A former London police chief spoke a few years ago about the ‘feral children’ on his patch — another way of describing the same reality.

The depressing truth is that at the bottom of our society is a layer of young people with no skills, education, values or aspirations. They do not have what most of us would call ‘lives’: they simply exist.»
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2024284/UK-riots-2011-Liberal-dogma-spawned-generation-brutalised-youths.html

Ulven
Ulven
11 år siden

Forsvarsminister Faremo presterte grov usmakelighet da hun ønsket Libya-troppene velkommen hjem!

Faremo sa:
«Dere reiste ned med de samme verdiene og grunnholdningene i bagasjen som ungdommen på Utøya.»

Burde ikke Faremo også sagt noe om hvilke holdninger Libya-gjengen ville være best tjent med etter hjemkomsten:
«Dere har drept og skadet mange uskyldige sivile i Libya. Hvor mange og hvem vil dere aldri få vite og godt er det. Det er viktig at dere ikke har noen empati med ofrene for deres handlinger eller føler noen form for anger i forhold til det dere har vært med på av bombinger og andre massakrer.
Dette vil kunne føre til nedturer på det personlige plan som hver og en av dere vil være best tjent med å unngå. Se på ABB, og ta lærdom av ham. Han ser ut til å ha de holdningene til sine ofre som dere også bør ha. Vis styrke nå, det er hva landet deres ønsker av dere.»

Skjønner ikke hvordan Faremo klarer å sause sammen voldsutøvere med ofre for vold. Gjerningsmann er gjerningsmann og offer er offer. Kan det være så vanskelig å holde det fra hverandre?

Ulven
Ulven
11 år siden

Det djevelske NATO må da være styrt av satanister. Jeg ser ingen annen forklaring. Generalsekretæren i NATO er alltid bilderberger, som Xavier Solana under krigen om Kosovo.

Ofrene til NATO ser ut til å være praktisk talt bare gudstroende mennesker, enten det er muslimer eller kristne: KILL’EM ALL – for å rede grunnen for Satans endelige maktovertagelse på jorden.

Heil NAZI-NATO!

Anitra
Anitra
11 år siden

Må nok skuffe dere begge, dere er begge fortapt,
og resten av leserne også, unntatt om noen er katolikker.

Her er bevis: Vatikankonsilets erklæring om kirken a 21 nov 1964 og Pave Pauls VI s trosbekjennelse av 30 Juni 1968:

– Den katolske kirke er den eneste sanne kirke.
– Den katolske kirke alene forkynner den ufeilbarlige sannhet.
– Den katolske kirke er nødvendig til frelse.
– Den katolske kirke er betrodd alle himmelens goder.
– Den katolske kirke alene eier kristi ånd.
– Den katolske kirke alene er i besittelse av den hele og fulle sannhet.

Da er vel dette klart for alle? I klartekst?
Protestanter er kjettere av verste slag.
De forlanger å sitte i kirkene og bare prater og prater.
Det ser ikke ut som noen religion i det hele tatt.
Som dere ser har den katolske kirke monopol på alt sammen.

Anitra
Anitra
11 år siden
Svar til  Anitra

Unnskyld, denne kommentaren havnet feil.
Den var til de som diskuterte religion,litt bakover i debatten.

Ulven
Ulven
11 år siden
Svar til  Anitra

Her er ABBs syn på protestantisk vs. katolsk kirke som beskrevet i manifestet:

«A majority of Protestants, me included, have lost all respect for the Protestant church.

An increasing number of European Protestants are converting to Catholicism.

Only by turning to Rome may Protestants be able to see some of the shortcomings of our espoused faith.»

Var det ikke den katolske eliten som styrtet tvillingtårnene til jorden på 11. september? Mao. jat o mer katolikk, eller katolikk-sympatisør (som ABB) jo mer terrorist. Kan noen snarest rapportere dette nye funnet til PST? (De har jo gått seg vill på «islamist-sporet» i en del år nå, og de ligger an til å gå seg bort på «høyre-ekstremist-sporet» i en del år nå. (Frem til 2083?)

Ulven
Ulven
11 år siden

Har politigutta i beredskapsgruppen DELTA ikke fått lastet opp «praktisk sans»-progammet som del av sin kollektive MK Ultra-programmering?

Her er noen kjente fakta (antar de er sanne):
Kl. 17.30 kjører politibiler med DELTA-gjengen ut av Oslo retning Tyrifjorden.
Kl. 18.05 ankommer DELTA-gjengen Utvika (675 m. fra Utøya).

Dette betyr at DELTA-gjengen har hatt 35 minutter i bilturen til å planlegge alle detaljer – eller. (Eller er det mulig at TETRA-senderne som politiet har sydd inn på brystlommen ikke gjorde det mulig å ha kontakt med Tyrifjorden politikammer?) Vi antar at DELTA-troppen hadde åpen kommunikasjon med alle relevante, inkludert Tyrifjorden politikammer og diverse nød-etater.

Dette må de ha visst om situasjonen:
1. Noen skyter og dreper på Utøya.
2. Utøya er en øy.
3. DELTA-gutta ankommer i bil og helikopter er utenfor rekkevidde.

Problemet er:
1. De må komme seg ut til Utøya – for dette trenger de en båt.
2. De må komme seg ut til øya så fort som mulig – skyting pågår ennå.

I løpet av 30 minutter i politibilene MÅ de ha vurdert problemstillinger som:

1. HVOR bør de forlate fastlandet for å komme seg raskest mulig til øya?

Valget stod mellom: Utvika (675 m. fra Utøya – 2-3 minutter med båt) og Storøya (3,5 km fra Utøya 15 min. m. båt).

2. HVA SLAGS BÅT bør de benytte for å komme seg ut?

Valget stod mellom: En eller flere hurtiggående passbåter lånt av turister og
en oppblåsbar gummibåt med begrenset lastekapasitet (ikke skuddsikker).

Vi vet nå at DELTA-gjengen valgte FEIL på 1 og FEIL på 2, noe som resulterte i at de ankom Utøya 15 minutter senere enn om de hadde valgt RIKTIG på 1 og 2 (satt ut fra Utvika i flere hurtiggående passbåter). Mao. pågikk Utøya-massakren 15 minutter «på overtid».

Finnes det et mind control program som heter DELTA («delta-programmering») som mannskapene i visse politienheter må gjennomgå?

Anitra
Anitra
11 år siden

Det finnes et delta mind control program, men jeg tror det er for assasins.

Håper ikke at de har gjennomgått det, men de er noe robotifiserte.

De ansatte i politiet er utsatt for mind control som umenneskeliggjør, men er livredde for eget skinn, selv tungt bevepnet og med skuddsikre vester og mye dyrt utstyr. Slike folk burde kanskje valgt et annet yrke?

Det går visst an å laste ned Delta programmering her:

http://www.mindcontrol101.com/products.html

Han her har like mye medaljer som ABB:

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=36&contentid=6508

Vanskelig å få plass til dem på uniformen. Hvor kom alle medaljene til ABB fra på det ene bildet? Han gledet seg til å få medalje for det han gjorde, sa han. Hva bør gjøres med onkel politi?

Hermis
Hermis
11 år siden

Politiet vil ikke svare på et viktig ja eller nei spørsmål på om retningslinjene ble fulgt for bruk av helikopter når hvert eneste minutt teller. En gjennomgang av politiets egen beredskapsmanual kan tyde på at politiet ikke fulgte egne retningslinjer for bruk av helikopter.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å svare på spørsmål om vakthavende ble varslet i henhold til beredskapsplanen, men viser i stedet til arbeidet 22. julikommisjonen skal i gang med. Noe som kan ta et år å gjennomføre.

Tirsdag fortalte TV 2 at personell fra Politiets helikoptertjeneste bare et kvarter etter at det smalt tilbød seg å komme på jobb for å få politihelikopteret i luften. Svaret de fikk, var at det ikke var nødvendig. Først klokken 19 samme kveld, over tre timer etter at de først meldte seg til tjeneste, kom kontrabeskjeden og mannskapene ble beordret på jobb. ABB var da arrestert 1-2 timer tidligere.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politiet-vil-ikke-svare-paa-om-de-fulgte-egen-beredskapsplan-for-helikopter-3556929.html

Tviler på at det er den menige politimann, som sikkert er både lojal og pliktoppfyllende i slike saker, som vi trenger å klandre. Jeg tror nok heller at terroraksjonenes medsammensvorne er å finne lenger opp i politi-apparatet og i det politiske system. Da er det også nærliggende å tro at de mest innerste kretsene i lukkede selskaper som Frimureriet ol. kan ha hatt en medvirkning. Det er nok flere enn vi liker å tenke på, både i inn- og utland, som sikkert ikke hadde noe i mot at disse terrorangrepene ble gjennomført.

Vel, i morgen skal visst navnene til medlemmene i granskningskommisjonen offentliggjøres…

Statan
Statan
11 år siden

Da skal de granske seg selv igjen?

« Forrige artikkel

Ny medisin skal skape bedre samfunnsborgere

Neste artikkel »

Oslo-terror i Illuminati-kort