Ny medisin skal skape bedre samfunnsborgere

4.7K visninger
4 minutter lesetid
38

Nye moralmanipulerende preparater kan anvendes i stedet for fengsel og kanskje til og med hjelpe menneskeheten til å løse globale problemer hevder forskere. Jeg har en ide; en pille som dette per dag for hele landets befolkning kan forhindre flere ABB’s. Hvorfor tenkte ikke noen på dette før Utøya? Vi foreslår å putte det i vannforsyningen. At folk blir snille mot eierne av det psyko-farmasøytisk- og militær industrielle kompleks, er vel også en bivirkning.

I Stanley Kubricks filmklassiker ‘A Clockwork Orange’ leder hovedpersonen en gjeng av ultravoldelige unge menn, men han blir fengslet og underkastet en medisinsk behandling, som får ham til å føle fysisk avsky av vold og til å føle mer empati — med blandede resultater. Nå etterligner virkeligheten fiksjonen med oppfinnelsen av nye typer medisiner, som skal endre menneskers negative atferd.

Aldous Huxley behandlet dette emne i sin novelle “Island”. ‘Brave New World’ – here we come.

Manipulering av moralen

Vitenskapsmenn søker preparat som forbedrer oppførselen.

En pille for å forbedre menneskers moralske oppførsel; en behandling mot rasistiske tanker; en terapi, som kan øke din empati for folk i andre land, alt dette kan høres som noe fra science fiction-fortellinger, men medisin, som kan endre på våre moralske impulser nærmer seg en realitet. Derfor er det på høy tid, at vi som samfunn forbereder oss på konsekvensene, lyder budskapet i en ny bok som gjennomgår den vitenskapelige utvikling på området.

Legemidler som Prozac, som endrer en pasients mentale tilstand, har allerede en viss innvirkning på moralsk atferd, men forskerne forutsier at fremtidige medisinske fremskritt kan skape langt mer sofistikerte manipulasjoner.

Feltet er i sin spede begynnelse, men »veldig langt fra å være science fiction«, sier Dr. Guy Kahane, visedirektør i Oxford Centre for Neuroethics.

»Vitenskaben har ignorert moralsk forbedring inntil nå, men dette spørsmål reiser nå en stor debat,« sier han. »Der finnes allerede en voksende mengde av forskning, som faller innenfor denne beskrivelse. Undersøkelser viser at visse legemidler påvirker de måter som mennesker reagerer på moralske dilemmaer på ved å øke deres følelse av empati og gruppetilhørighetsforhold og ved å redusere deres aggresjon.«

Eksisterer allerede

Forskere er blitt veldig interessert i å utvikle biomedisinske teknologier, som kan gripe inn i de biologiske prosesser som påvirker moralsk adferd og moralsk tenkning, poengterer Dr. Tom Douglas, en forskningsstipendiat ved Oxford Universitets Uehiro Center.

»Det er et brennvarmt område innenfor vitenskapelig forskning nettopp nå.«

Han er medforfatter til boken Enhancing Human Capacities, som utkom i denne uke og omfatter et kapittel om moralsk forbedring.

»Legemidler som påvirker vår moralske tenkning og adferd eksisterer allerede, men vi er tilbøyelige til ikke å tenke på dem i det perspektiv. Prozac minsker aggresjon og bitterhet imot de umiddelbare omgivelser. Vi kan endre folks følelsesmessige reaktsjoner, men hvorvidt dette strengt tatt kan sies å forbedre deres moralske adferd, er ikke et spørsmål som vitenskaben kan besvare og kan dermed sies å gøre folk mer sosialt omgjengelige. Eller ta Oxytocin, det såkalte kjærlighetshormon, som øker følelsen av sosial samhørighet og empati og samtidig reduserer angst,« sier han.

»Forskerne vil utvikle flere av disse stoffene og skape nye måter å innta stoffene på, som vi allerede kjenner til. Vi kan for eksempel allerede ta ordinerede doser av oxytocin som nesespray,« sier han.

Men vil farmakologisk fremmanipulert altruisme virkelig kunne telle som en ekte moralsk atferd, som springer ut av en indre overbevisning? Fyr Kahane, vicedirektør i Oxford Center for Neuroetikk og likeledes Wellcome Trust-prisvinner i biomedisinsk etikk:

»Vi kan endre folks følelsesmessige reaksjoner, men hvorvidt dette strengt tatt kan sies å forbedre deres moralske adferd, er ikke et spørsmål som vitenskapen kan besvare.«

Han innrømmer også at det er tvilsomt om folk »vil stå i kø« for å ta piller, som gjør dem moralsk bedre.

»Å bli mer tillitsfull, høfligere, mindre aggressiv og mindre voldelig kan også gjøre deg mer sårbar for utnyttelse,« sa han. »På den annen side kan det godt forbedre dine nære relasjoner eller fremme din karriere.«

Kahane er ikke tilhenger av å putte moralmedikamenter i den kommunale vannforsyning, men han forutser at administreres de klokt så vil de kunne hjelpe menneskeheten til å takle globale problemer.

»Å utvise moralske hensyn til mennesker på den andre side av jordkloden eller til fremtidige generasjoner ligger ikke i vår natur,« sier han. »Disse nye typer medisin kan gøre det mulig å utvikle en følelse av global tilhørighet og abstrakt empati, som også omfatter kommende generasjoner.«

Dobbeltvirkning

Ruud ter Meulen, professor i medisinsk etikk og leder av Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Bristol, advarer om at hvor noen legemidler kan forbedre moralsk oppførsel, kan andre stoffer og noen ganger de samme stoffer få den stikk motsatte virkning.

»Hvor Oxytocin gjør deg mer tilbøyelig til å stole på og samarbeide med andre i din egen sosiale gruppe, reduserer det empatien for dem utenfor gruppen,« sier Meulen.

Dyp hjernestimulering, som anvendes i behandlinger mot Parkinsons sykdom, har hatt utilsiktede konsekvenser og ført til tilfeller av at pasienter begynte å stjele fra butikker og til og med ble seksuelt aggressive, tilføyer han.

»Grunnleggende moralsk oppførsel handler om å være hjelpsom ovenfor andre, ta ansvar for andre og føle solidaritet og rettferdighetssans,« sier han. »Jeg er ikke sikker på at noe medikament noensinne kan hjelpe oss til å oppnå dette. Men der er ingen tvil om at medikamenter kan gjøre oss mer sympatiske, mer sosiale, mindre agressive og mer åpne i vår holdning til andre mennesker,« sier han.

Meulen foreslår også at moralsk styrkende legemidler kan anvendes i det strafferettslige system.

»Disse stoffer vil være mer effektive til forebyggelse og helbredelse enn fengsel,« sier han.

Kilde: The Guardian

Hjertesukk

Kanskje litt mindre avkristning, og lese litt mer i Bibelen om hvordan samfunn i tidligere generasjoner har blitt bygget og hvordan de har gått til grunne av umoral og dårskap, kunne ha hjulpet like godt som piller?

Kanskje litt mer G-d,  felles leveregler og verdier, og litt mindre tillit til Frankensteinere i vitenskapen kunne ha hjulpet, og spart disse pengene til innkjøp av disse farmasøytiske preparat som skal frelse menneskeheten fra undergangen?

Ser ut for meg som de samme som har skapt elendigheten, skal bruke sin oppskrift for å få bukt med den også.

Hva sa Albert Einsten?

“Intet problem kan løses med den samme bevissthet som skapte problemet”.

Vitenskap og teknologi har sine begrensninger. Det spørs bare hvor langt det skal kjøres før de stolte og hovmodige innser det.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

38 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

4700 døde av pasientskader på sykehusene i fjor. http://www.dagbladet.no/2011/12/13/nyheter/politikk/pasientskader/statistikk/innenriks/19397868/

Altså omtrent hver 25. innleggelse resulterer statistisk med døden. Du bør med andre ord være frisk når du blir lagt inn.

Terje
Terje
Abonnent
12 år siden

“Hjertesukk”

Med færre religiøse hadde det ikke vært et problem…

Tenk en hverden der alle var katolikker, stakkars alle barna som måtte gjennom en barndom full av sexmisbruk. Eller alle de tildekte kvinnene om verden bare besto av muslimer. Eller kanskje vi skulle dratt tilbake til “the dark ages” hvor vitenskapelig framgang var lik 0.

Nei, vi kan være glade for at religion ikke er det som leder oss.

Det er aldri for sent for de som ikke har fått opp aua

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det som kjennetegner dagens autoriteter er en moral av gammeltestamentlig art eller fundamentalistisk muslimsk art, men begrunnet med diverse psykologiske og sosiale prinsipper.

Det å nyte tilverelsen og det å ivareta seg selv og andre slik at en kan nyte, karakteriseres automatisk som noe umoralsk og abnormt.

Det å være sint eller kritisk til instanser som prøver å ødelegge en selv og ens muligheter for nytelse karaktereiseres også som umoralsk og abnormt.

Det disse forskerne har fått til mandat er faktisk å lage midler for å produsere mennesker som ikke strever etter å ha et godt, nytelsesfylt og gledesfylt liv, men som blir mer et viljeløst kveg som er til nytte for eliten en viss tid før de avvikles og legges i graven.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

“Men never do evil so completely, and cheerfully, as when they do it from religious conviction.”
– Blaise Pascal.

There are military people who feel they have heard from God, and they have been chosen by God to send your kids to die in this glorious Biblical slaughter.
They have been taught by religious fundamentalists that all Bible writing is to be taken literally.

They have no idea that they are actually going to war over mythology, but they are.
– Bill

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

DuPont – DuPont – DuPont – fikk meg til å tenke på Illuminatis 13 satantiske blodslinjer.
Sjekk ut blodslinje nr. 4!
http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/

Er det rart at kjemigiganten DuPont spyr ut ulike slags djevelskap i forkledning? Regn med at det er autorisert og pålagt fra høyere demon-hold.

asphodelus
asphodelus
Abonnent
12 år siden

J.J sier:
Nye moralmanipulerende preparater kan anvendes i stedet for fengsel og kanskje til og med hjelpe menneskeheten til å løse globale problemer hevder forskere.

“Jeg har en ide; en pille som dette per dag for hele landets befolkning kan forhindre flere ABB’s. Hvorfor tenkte ikke noen på dette før Utøya? Vi foreslår å putte det i vannforsyningen. At folk blir snille mot eierne av det psyko-farmasøytisk- og militær industrielle kompleks, er vel også en bivirkning.”

Sarkasmen din her er påfallende i retning av et noe
narsissistisk behov for å latterliggjøre.

Jeg er i utgangspunktet imot piller av alle slag.
Vi skulle selvfølgelig i prinsippet kun brukt naturmedisin.
Nå er det slik at vi lever i en realitet hvor dette har blitt svært godt forankret
inn i samfunnet i løpet av det siste århundrer, og noen vei tilbake er urealistisk. En mer harmonisk kombinasjon med naturmedisin
er allikevel verdt å håpe på.
Det er ikke tvil om at noen av disse medisinene (kjemikaliene) hjelper mennesker.
Det å skille mellom bruk og missbruk er derimot en forutsetning som
er på hell om dagen, men rettferdiggjør ikke tonen.

For meg så det kreves på et visst erfaringsmessig og intellektuelt
nivå for å utvise god moral i samspill med andre mennesker.
Hvis en pille kan bidra til å høyne IQ på en eller annen “lavpanna, brutal, psykopatisk kriminell” som attpå til gjerne vil ha denne pilla for å bli et bedre menneske ,så synes jeg vedkommende bør få prøve det.’

Når du fabler i vei med disse foruttinntatt meningene, så mister du meg.I tillegg til det overnevnte , oppfattes dette som unødvendig ,hypotetisk og spekulativ tenkning basert på andre tema i ditt hode, hvilket er lik- ikke konstruktivt. (Har ikke lest noe mer av artikkelen en dette) Du setter standarden med en gang, “tilbake i gamle
feller” og du mister noe av den kredibiliteten du har bygd deg opp
med gode artikler.

Det er greit å bruke fantasien innimellom, men noen ganger er det
lurt å bruke dømmekraft før man uttaler seg, dette for å få flest mulige til å med på laget.
Rikig god natt alle sammen, jeg liker jo stort sett hele denne gjengen her
på speilet. …….Smil…..

A
A
Abonnent
12 år siden

Fluor er nesten umulig å ikke få i seg nå for tida: feks: hvor er det blitt av de gode gamle jernpannene, de er jo nesten umulig å få tak i for tida, men nonstick er andre boller, det er overalt.
De vil ha oss til å tro at det er mye bedre, men i realiteten så er det for å lure i oss fluor! Teflon er ikke annet enn en fluor-basert plastikk! Så vi varmer faktisk maten vår direkte på et stoff som har potensiale til å forandre vår personlighet drastisk!

A
A
Abonnent
Svar til  A
12 år siden

Tror dere det er tilfeldig at ETT selskap, Du Pont går så aktivt inn for å få menneskeheten i kontakt med fluor-forbindelser?
Feks: Teflon, diverse regntøy, KFK gasser som “freon” (viktig komponent i å bryte ned ozonlaget og dermed begrense jordens befolkning)

Les om DuPont dere også! De har ALLTID drevet med å drepe folk, enten det er i form av krutt som de begynte med eller vha disse nye og langt mere utspekulerte metodene.

A
A
Abonnent
Svar til  A
12 år siden

DuPont er det nye IG farben! om noen generasjoner vil de som er igjen snakke om hvordan mesteparten av menneskeheten drepte seg selv fordi de ikke ville bruke smør i steikepanna!

By the way: hva er det pannene består av under fluor-morderplasten? jo: aluminium, et annet mind-altering stoff som blir brukt i krigen mot menneskeheten

BelzeBob
Abonnent
Svar til  A
12 år siden

Det var DuPont som lanserte svindelen om hullene i Ozon-laget. Du skjønner, den gamle freon-teknologien i kjøleskapene var faktisk langt bedre enn den vi har nå, og de gamle kjøleskapene varte mye lengre. Min far hadde samme kjøleskap i 40 år.

Ozon-laget var aldri i fare. Det fantes aldri noen beviser. Men DuPont & venner lanserte svindelen og sørget for at kun den patenten som de hadde klar på bakrommet kom til å bli akseptert som standard i de nye kjøleskapene mens freon-teknologien ble bannlyst/slengt på søppelfyllinga.

A
A
Abonnent
12 år siden

Det her er sykt!
Skremmer meg å tenke på at myndighetene gjør sånt med oss!

Vet at bla McDonalds og andre fastfoodkjeder tilsetter forbindelser av klor og lettmetaller i maten, denne blandingen fører blant annet til sterke tørste-fornemmelser.
Dette er snakk om stoffer som er så giftige at mat med tilstrekkelige mengder av disse stoffene ikke vil råtne fordi mikroorganismer ganske enkelt ikke kan overleve under slike forhold!

Futulama
Futulama
Abonnent
Svar til  A
12 år siden

Altså salt?

A
A
Abonnent
Svar til  Futulama
12 år siden

Ikke tro alt du lærer på skolen!

StarFleetCommand
StarFleetCommand
Abonnent
12 år siden

“Kanskje litt mindre avkristning, og lese litt mer i Bibelen om hvordan samfunn i tidligere generasjoner har blitt bygget og hvordan de har gått til grunne av umoral og dårskap, kunne ha hjulpet like godt som piller?”

Kan du vise til noen vellykkede kristne samfunn som ikke var preget av tvang, undertrykkning, diskriminering, straff og tortur?
Religion er ALRDI løsningen. Religion er ALLTID problemet. De meste velykkede samfunnene i verden er de sekulære.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

En sak som faktisk er hakket mer ugly enn medisiner er transhumanism, dvs å oppgradere kroppen med tekno. Det finnes visst implantater allerede tilgjengelig som kan up/downloade bevissthet og øke performance med 70%.

The Transhuman World Revolution
http://www.youtube.com/watch?v=ce8Uf2dFy4o

TransHumanism & Genetic Manipulation ~ Tom Horn & Steve Quayle
http://www.youtube.com/watch?v=UvyNMprSr3g&feature=related

Her foregår det et race med sterke kunstige intelligenser, og syntetisk liv i alle varianter.

Vennligst investigate…
Uffda

tothestars
tothestars
Abonnent
12 år siden

Chlorine
One of the Dangers that lurks in our Water Supply
It was used as a poison mustard gas in World War I and as a chemical weapon in the Iraq War. It’s the primary ingredient in bleach and in disinfectants. It’s also used to make plastics, insecticides, and solvents for dry cleaning and metal degreasing.

So you have to believe me when I tell you that anything with this type of resume couldn’t possibly be good to swallow. And in fact, plenty of studies have shown that you could also add carcinogen to its lengthy list of accomplishments.

If all of this is true, there’s just one thing I want to know: Why is the government dumping it into our water???

http://www.mindbodyhealth.com/Chlorine1.htm

BelzeBob
Abonnent
Svar til  tothestars
12 år siden

Klor er bra på det viset at det dreper bakterier, og det er nok derfor at man i mange land putter det i vannet. Men samtidig: i naturen har vi rent vann og naturen bruker ikke klor. Det burde være unødvendig for oss å klorere vannet. Gjelder både drikkevann og svømmebasseng.

Søtningsstoffet sukralose/Splenda som brukes i Coca Cola Zero o.l. er visst basert på klor. http://www.splendaexposed.com/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  tothestars
12 år siden

Filmen om Semmelweis, fødselegen som reduserte barnedødligheten med å vaske hendene i klor, var eller er pensum på videregående. På den måten tror vi alle at klor er bra.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Åja, han vasket hendene i klor? Hmm, var det ikke greit nok med vanlig såpe? Anyway, historien om Semmelweis viser veldig tydelig hvor arrogante “de vitenskapelige” er. Vaske hender før operasjon? For noe sludder! Ja, slik tenkte de dengang. Ikke lenge siden. Spørsmålet er hvor mye “de vitenskapelige” har forandret seg siden Semmelweis sin tid..

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det er en misforståelse at myndighetene ønsker å ta bort religion og overtro. Tvertimot ønsker de at folk skal være både religiøse og overtroiske

– Bare de er det på en strandardisert av myndighetsinstanser godkjent måte.

Religion er et manipulasjonsvirkemiddel i dagens samfunn.

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Hehe må le litt, syntes det er snodig at regjeringer rundt om vil at folket skal få bedre moral, da vil jo flere få opp øynene for den idiotien regjeringer driver med.
Så det er vel heller at de sier det er for bedre moral, men mest sannsynlig er det for å numme oss til å akseptere idiotien dems.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Fantastisk! Snart kan religion og overtro lett “behandles” med skeptiske vaksiner, produsert av Pentagon selv:
http://www.youtube.com/watch?v=zr-gkMxCrF8

Ifølge nektiser er dette klippet falskt, eller ihvertfall lyden er falskt. Mens Osama Bin Ladens “innrømmelse” via falske videoklipp med ekstrem dårlig lyd- og bildekvalitet trodde de mer enn gjerne på. :D

MODembed:

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Vi blir jo allerede manipulert hvor enn vi snur oss (massemedia) og chemtrails fra fly har vel allerede infisert oss med stoffer som sløver oss (hvertfall aluminium).
Synes denne “bli snill” pillen høres merkelig ut, skal den gjøre oss mer sympatiske, mer sosiale og hjelpsomme? Da kan den jo mot sin hensikt faktisk hjelpe oss med oppstigningen? Trodde også de mørkere kreftene ikke ønsker seg fred og harmoni, de ønsker strid og splittelse, drama og dritt.
Når det gjelder klor i drikkevannet, kan dette enkelt fjernes ved å la vannet stå i en mugge et døgn før den drikkes, da fordampes kloret bort.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

En må faktisk stille spørsmål med om norske myndigheter allerede snikmanipulerer folks mentalitet med fluortilsetting til drikkevannet, eller ved tilsetting av andre enkle stoffer, som for eksempel klor.

En kan også spørre seg om visse ting tilsettes matvarer som folk bruker mye av i samme hensikt, og så kan en spørre seg om vaksinene som pumpes inn i barn og mange voksne inneholder litt ekstratilsetninger som ikke har noe med vaksinering å gjøre.

Klor er et halogen i likhet med fluor og har mange av de samme egenskapene. Nå tilsettes klor angivelig av hygieniske årsaker, men det kan også være skjulte hensikter bak dette og bak klorkonsentrasjonerne en bruker.

Mange barn adferdsmodifiseres også i dagens norge med ADHD-medikasjon gitt på meget vide indikasjoner.

Grunnen til at jeg tenker i disse baner, er enkle observasjoner av den generelle norske befolkningens nedsøvethet og ensporthet, samt fjollete naivitet, akkurat som om alle reagerer og tenker i takt.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

Nazi-Tyskland forsket på problemet og konkluderte at fluor i drikkevannet gjorde menneskene samarbeidsvillige fordi fluor påvirket det lille området i menneskehjernen,som naturlig stod i mot dominans.
Norge nektet i sin tid å tilsette fluor i drikkevannet i motsetning til USA og andre vestlige land. Men så kom,også i Norge, fluortablettene til småbarn på 1980-tallet og du kunne bli svartelistet av helsesøster hvis du ikke som mor gav fluortabletter til ungene.”Til barnets beste”.Fluor har ingenting med hull i tennene å gjøre.Tør dere å bruke tannpasta tilsatt fluor?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Hei Marit, du skrev et sted om endringen magnetfeltet rundt kroppen vår, at vi kan miste hukommelsen, hvor kan jeg finne mer info om dette?
Jeg ble veldig overasket da helsesøster i år begynte å mase om fluor til ungene mine, trodde de hadde slutta med det for lenge siden. Følelsen av å bli lurt var ekkel.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  gudfrid
12 år siden

How important is the magnetic field that surrounds the human body?
Hei Gudfrid,
jeg har noen bøker om magnetisme,men husker ikke akkurat nå hvor jeg fant dette her med tap av hukommelsen ved svakere magnetisk felt. Men hvis du googler litt med “How important is the magnetic field that surrounds the human body?” så får du noen svar.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Jeg fikk flourtabletter allerede på begynnelsen av 70-tallet, men jeg likte dem ikke og la dem under teppet under sengen. Der ble de liggende til vi flyttet. Mutter’n ble ganske overrasket da hun så et lite berg med gamle fluortabletter, det må ha vært minst 500 stk. Etter det ble det slutt på slike tabletter.

I Norge tilsettes ikke drikkevann fluor, men i land som Spania kan man kjøpe flaskevann tilsatt fluor, da gjerne med barn eller tegneseriefigur som illustrasjon på emballasjen. I samme land er det vanskelig, men ikke umulig, å finne flaskevann uten klor. Det tilsettes ikke klor i norsk springvann lengre (iallefall i storbyene), for man har gått over til å stråle vannet, som man også gjør med kryddder og urter. Jeg tviler på om det er noe særlig bedre. Jeg bruker ikke tannkrem med fluor.

nastravi
nastravi
Anonym
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

spennende…så din mor ryddet og vasket altså ikke ditt rom og gulv på nesten 2 år.

bra oppvekst

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  nastravi
12 år siden

Har det streifet tankene dine at kanskje Balle Clorin vasket og ryddet rommet sitt selv, du burde prøve det selv en gang.

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Jeg skal ikke påstå noe om hvordan fluor virker på hjernen, det vet jeg ikke noe om, men jeg vet at fluortabeletter ikke inneholder ren fluor, men en fluor-binding, hvorvidt det er relevant vet jeg ikke.
Det jeg vil påstå er at du tar feil når du sier at “Fluor har ingenting med hull i tennene å gjøre”. Det finnes masse forskning som bekrefter at tennene til barn som har fått fluor er sterkere enn tennene til andre barn. Jeg tviler på at det du sier om fluor gjør mennesker mer samarbeidsvillige er sant, du har ikke dokumentert noe, eller kommet med kildehenvisning. Nazi-Tyskland opphørte å eksistere i 1945, dette er så lenge siden at vi kan ikke se på det regime som en autoritet innen medisinsk forskning.
Ja, jeg tør bruke tannpasta tilsatt fluor, jeg har ikke blitt noe mer underdannig av den grunn (jeg hadde også mye fluor i brønnvannet i ca 3 år, jeg har ikke blitt noe mer opprørsk etter at jeg flyttet). Sist jeg var hos tannlegen hadde jeg null hull, da var det over 10 år siden sist jeg var der, hvorvidt det er fluor, snus eller bare det at jeg har sterke tenner sin fortjeneste skal være usagt, men personlig tror jeg det er en kombinasjon.
Hvis du kan legge ved linker til troverdig dokumentasjon på at jeg tar feil, skal jeg gladelig innrømme at jeg tar feil, inntil da påstår jeg at du tar feil (påstander fremsatt uten dokumentasjon kan avvises uten dokumentasjon).
Jeg må jo også legge til at artikkelforfatter har gjort en god jobb med kilde-referanser og dokumentasjon. Jeg har ikke hatt tid til å sjekke kildene, men det ser ihvertfall bra ut.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  MrKennedy
12 år siden

http://www.rense.com/general79/hd3.htm

Det er jo gammelt nytt at nazistene forsket blant mye annet på kjemiske stoffer som skal ta knekken på menneskets fri vilje ( mind control ). Hvis du gidder å google på tema så får du mer enn nok dokumentasjon på at fluor er et av stoffene.
Kalsium er antidote på fluor,slik at hvis du bruker tannpasta tilsatt fluor så må du ta middels store doser med kalsium.
I tillegg til sløvhet kan fluor i drikkevannet forårsake kreftsykdommer og sterilitet ( depopulation program ),alt nøyaktig dokumentert i etterlatenskaper avdokumenter av nazidoktorer,som USA fikk adgang til gjennom Operasjon Paper Clip ( hundrevis av nazidoktorer og andre naziforskere ble smuglet fra Tyskland inn i USA etter WW2)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Maarit

Niks. Bare rykter. Hjelper ikke at noen gjengir ryktene på Rense. Les her: http://www.outlawjournalism.com/forum/viewtopic.php?t=7211&sid=03135ddeefd635a45480de6da1d5226f

Man kan ikke tro på alt man leser. Dette gjelder ikke bare “mainstream” media, men alternativ-media også.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

” The SS´s inquiry into mind control wasn´t limited to electromagnetic devices. Charles Perkins,a top U.S. industrial chemist, tells of a German plan for mass control:
In the 1930s Hitler and the German Nazis envisioned a world to be dominated and controlled by the Nazi philosophy of pan-Germanism. …The German chemists worked out a very ingenious and far-reaching plan of mass control which was submitted to and adopted by the German General Staff.This plan was to control the population of whole areas,reduce population by water medication that would produce sterility in the women,and so on.In this scheme of mass control,sodium fluoride occupied a prominent place.
…In the rear occiput of the left lobe of the brain there is a small area of brain tissue that is responsible for the individual\s power to resist domination.Repeated doses of infinitesimal amounts of fluorine will in time gradually reduce the individual´s power to resist domination by slowly poisoning and narcotizing this area of brain tissue and make him submissive to the will of those who wish to govern him…
I was told of this entire scheme by a German chemist who was an official of the great Farben chemical industries and was also prominent in the Nazi movement at the time.I say this (with all of the ) earnestness and sincerity of a scientist who has spent nearly 20 years´research into the chemistry,biochemistry,physiology and pathology of fluorine – any person who drinks artificially fluorinated water for a period of one year or more will never again be the same person,mentally or physically “.
SO HOW WHITE ARE YOUR TEETH?(George Piccard s.47-48)

Nå er det slik noe BB påstår og jeg er enig med ham at Nazi-Tyskland selv aldri kom så langt at det ble tilsatt fluor i drikkevann i selve Tyskland, men ideen ble nappet opp av Russlands Stalin og flere regjeringer i vesten.

Robin
Robin
Abonnent
Svar til  MrKennedy
12 år siden

Tviler du på skadevirkningene av fluor, Kan du se denne siden: http://www.fluoridealert.org/
Dr. Paul Connett, Professor of Chemistry at St. Lawrence University in New York har mye å si om dette, Noe kan du høre her: http://www.naturalhealthstrategies.com/dangers-of-fluoride-paul-connett.html

De er bare å lete på nettet som vi andre har gjort, Brukt tusenvis av timer på å studere fakta i stedet for å høre på mainstream media som har null troverdighet pga alle løgner som er servert. Som Alex Jones sier, Det er lettere å leve i fornektelse, men folk må våkne opp og slutte å være naive.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Jeg har aldri sett beviser for at Nazistene puttet fluor i drikkevannet. Forsket på denne mytens opphav og fant ingenting av substans.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Maarit

Ja. Poenget mitt er å avlive slike myter som blir presentert som sannhet av folk som aldri har sjekket om dette faktisk stemmer. Som at Naziene puttet fluor i drikkevannet. En fjær blir til ti høns og slike rykter spres som virus.

Men samtidig: Å ja – regjeringer forsker alltid på slike ting. Definitivt. Jeg vet at sovjetene drev med mye eksperimentering på mennesker (veldig grusomme ting i avsidesliggende institutter/laboratorier), og tror ikke det er umulig at naziene gjorde det samme.

Men sovjeter og nazier til side: aldri har det foregått mer eksperimentering på mennesker enn i dag. Helseministrene i både Nazi- Tyskland og Sovjet hadde nok fått sjokk hadde de hørt om alt vi holder på med i dag som påvirker menneskekroppen og menneskesinnet. Alt fra vaksiner og kjemikalier til genmodifisering og den konstante mikrobølgestrålingen vi bader i 24/7.

OOTSP
OOTSP
Abonnent
12 år siden

Selv synes jeg det er litt skremmende hvis det skulle skje at de kanskje en dag skulle fylle sånt i vannforsyningen eller noe lignende. Er selv mye imot alle former for piller og slikt, selv om jeg nok bruker smertestillende og andre piller jeg må bruke som jeg skulle ønske at jeg hadde greid meg uten.

Alt av piller er en skade for kroppen mener jeg, en kjemisk reaksjon som nesten alltid har en bivirkning.. Og en dag så vil alt av piller være borte for alltid håper jeg, den dagen vi selv kan bruke vår tankegang til å produsere det vi trenger via hjernen som jo er mulig, bare vi lærer oss til å bruke vår tankegang riktig.

Men en meget god artikkel J.J ;)

« Forrige artikkel

AIDS-spektre og risikogrupper. Del I

Neste artikkel »

Fliker av bakteppet for 22. juli terroren

38
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x