Angrepet på nasjonens sjel

31.2K visninger
6 minutter lesetid
543

ABB var ifølge media en svoren sionist og anti-muslim, noen kaller ham ‘kristenfundamentalist’, men det er ikke oppgitt hvilken menighet han tilhører. Kristenfundamentalister som er sionister mener at alle som er imot Israel, de er imot G-d’s plan med Israel, og de vil bli forbannet.

AUF hadde tatt noen, for de i det sionistiske miljøet, veldig upopulære avgjørelser og vedtatt resolusjoner om det samme den seneste tid.

Den kollektive bevissthet skal kvitte seg med noe politisk og religiøs galskap nå. What goes around, comes around. For dette er ikke noe religiøst fenomen alene, først var det ideologisk og politisk ved avtale mellom den internasjonale sionisme ved deres leder Baron Rothschild og den britiske Utenriksminister Arthur Balfour, – Balfour Erklæringen.

Om nå avdøde Arbeiderparti nestorer som Håkon Lie og Jens Kristian Hauge (som skjenket Israel tungvann fra Norge) hadde nesten et ‘religiøst’  forhold til sionismen og Israel, så hadde presset fra ungdomsorganisasjonen nå gjort at Arbeiderpartiet hadde igjen blitt organisk, og ikke ovenfra og ned styring, for første gang siden andre verdenskrig. ‘De Eldste’ i partiet måtte lytte til ungdommen, eller de fikk bråk.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Om Arbeiderpartiet kjøpte Utøya og tok den i bruk, så snakker vi ikke om Arbeiderpartiet som nasjonens sjel, idet de ungdommene som var der denne gang virkelig utfordret Arbeiderpartiets ‘eldste’. Etter min mening var AUF på mange måter lik nasjonens sjel, og ikke den fra ‘de eldste’ i Arbeiderpartiet, den gamle utdøende bevissthet, som gjør sine siste krampetrekninger nå. Nye tider, ny bevissthet, mer kunnskap. Men vil den gamle bevissthet gi plass for den nye uten ‘sverdslag’?

Mange kristenfundamentalister hevder i fullt alvor at det kan være G-d som straffer AUF for å ta stilling MOT Israel’s interesser. De er så innbarka hjernevasket med disse mantra gjennom et helt liv, at de ser ingen annen løsning. Men vi ser at ideologisk og religiøs fundamentalisme er likeverdig i dette bildet. Fenomenet kom fra politikken etter andre verdenskrig, ikke fra religionen – når religionen ble politisert, men mange vil benytte anledningen nå……

Det gjenstår å se hva slags ‘sjel’ Arbeiderpartiet vil gå videre med, er det arven etter ‘de eldste’ eller er det arven etter de som døde? Om Gro Harlem Brundtland skal, som media påstår, være det planlagte offeret, for sympati, så er det et dårlig tegn på at ‘de eldste’ tar kontroll over partiet igjen.

 “En gjenfødelse må komme – en ny tid, med nye idealer – da de åndelige verdier igjen er blitt målet, og de materielle bare blir middel.” – Fridtjof Nansen.

Sympatien bør gå til ungdommene, ikke til de som lever i aller beste velgående og vil profittere på sympatibølge, og som for en stor del kan ha bidratt til å skape forvirrede psyker og sinn.

Enhver mann eller kvinne er ikke annet enn et produkt av sitt samfunn. Men det enkle er ofte å skylde alt på denne mannen, og aldri for enkelte å se på samfunnets bidrag til å skape det mennesket det engang ble, og da tenker jeg ikke på ABB, men generelt, fordi jeg vil ikke dømme…… nok av dem som tar seg av det…..

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. – Albert Einstein

Hvordan møter menneskene situasjonen? Kanskje de som ser nasjonen utenfra kan se bedre nasjonens sjel enn vi selv?

Gode nordmenn

En tysk avis artikkel sa:

“Selv i sin dypeste sorg blir nordmenn ikke hysterisk. De motstår hatet. Det er utrolig å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til de dypeste tråder av sine sjeler. De gråter i verdighet. Men ingen sverger å ta hevn. Isteden ønsker de enda mer humanitet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige sterke sidene ved det lille landet. ” 

“Even in their deepest sorrow the norwegians don’t get hysterical. They resist the hate. It is amazing to see how politicians and the whole country reacts. They are sad to the deepest thread of their souls. They cry in dignity. But nobody swears to take revenge. Instead they want even more humanity and democracy. That is one of the most remarkable strengths of that little country.”

Unntak finnes dessverre. For hva ser vi? Jeg har vært i sjokk, nærmest målløs i dagevis. Ikke bare av aksjonen i seg selv, men like mye av reaksjonene til den.. Jeg er forferdet. Virkelig forferdet. Mennesker som tror seg bedre enn denne mann lager hatgrupper og opprop om dødsstraff på FaceBook. Hvordan er de bedre?

Bevissthetsnivået hos ‘gode nordmenn’ er ikke likt :

Politiet frykter lynsjestemning når Breivik skal i retten
http://www.tv2.no/nyheter/​innenriks/krim/politiet-fr​ykter-lynsjestemning-naar-​breivik-skal-i-retten-3545

Etter min mening er dette -disse menneskene i lynsjestemning og hatmodus- ikke av denne nasjonens sjel, like lite som den politiske sionismen noensinne var det.  Nå får galskapen bare få brenne seg ut individuelt og kollektivt av den kollektive psykose. Healingen kan starte.

Den Norske sjel

Nasjonens sjel er summen av det norske folks sjeler, om de er politisk aktiv eller ikke. Etter andre verdenskrig er det mange som mener at Arbeiderpartiet har tiltatt seg den rett å definere nasjonens sjel, men det er ikke noe spesifikt partis rett til å gjøre det. Nasjonens sjel er den summen av innbyggernes sjeler gjør den til.  Symbolsk sett er det derfor litt betenkelig at den AUF representant fra Hordaland som har vært drivkraft i AUF’s fornying, ble drept, mens hans leder rival ble geleidet til en båt tidlig, etter hva ryktene sier. Er dette et omen, så går dette feil vei.

Dette er bare trist med slike reaksjoner, og et tegn på at den bevisstheten som skaper elendigheten er til stede i aller høyeste grad, selv hos de som tror seg gode av å reagere på urett på slik inadekvat og åndsløs måte, jfr. Einstein at ‘Ingen problemer kan løses med den bevissthet som skapte problemene’. Klarer ikke å lese hvordan manges sjel kommer til uttrykk nå, – ikke pent. Det forteller jo mer om dem selv enn det sier noe om ABB?

Det er som regel i vanskelige tider det kommer frem hva som bor i folk, hva de er laget av, og viser hva som med fordel kan ‘korrigeres’.

Det gåes i tog IMOT terror, men bedre å gå FOR samhørighet. Men husk at bevisstheten er individuell – før den blir kollektiv, hver for seg må hver av sjelene løfte den kollektive bevissthet. Den kan ikke annet enn gro organisk, og aldri overfra og ned som politikken stort sett gjør.

Vil dette bli brukt politisk?

Det gjenstår å se hvordan spesielt venstresiden vil bruke denne tragiske hendelse politisk. Skaperen plasserte folk i forskjellige land av forskjellige årsaker, det er den naturlige orden, og det beste er om vesten og alle kunne slutte utbyttingen av land og riker, så migrasjonene og folkevandringene kunne blitt avverget. Alle har det best der de naturlig hører hjemme. Det er genetisk. Skrevet i DNA.
Der finnes noe som heter geografisk horoskop jeg prøvde engang, som viser i hvilken laylines og steder på jorden et menneskes energier er best hjemme i. ALLE har best av å være i det miljø og klima de er naturlig født inni.

At noen søker å bygge Babel/Babylon/EU/FN’s EnVerden utopier, som ikke er basert på fredfylt og vennskapelig samarbeid, men på elitistisk tvang, – ved mindretallets tvang over flertallets ønsker, er like bortkastet forsøk som det har vært tidligere i historien, og vi kan se resultater som vi ser her.

Som Jerusalem Post sier:

“Europas utkants høyreekstremister representerer en reell fare for samfunnet. Men Oslos knusende tragedie bør ikke få lov til å bli manipulert av dem som vil dekke over den nedverdigende feilslutning i multikulturalismen.”

“Europe’s fringe right-wing extremists present a real danger to society. But Oslo’s devastating tragedy should not be allowed to be manipulated by those who would cover up the abject failure of multiculturalism. “
http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=230788

For en gangs skyld er jeg enig med Jerusalem Post.

Endløsnung

Gi nå Palestinerne sitt land fra 1967, og sørg for at jødene får være i fred innenfor de grenser som FN har vedtatt.

Da er saken og den individuelle og kollektive galskapen løst. Den kollektive psykose helbredet.

Ungdommene hadde tiden for seg, men den ble brutalt avsluttet.

Tiden er begrenset for alle å bli venn med egen og sin nasjons sjel i den begrensede tid vi alle har fått til rådighet, idet så mye død – også vil minne den enkelte på menneskets dødelighet og skrøpelighet. Tiden er kort. Bruk den vel. Må dette gå bra, og la de ungdommene som døde få være fremtiden, og ikke den eldre politiske garde som ofte nok viser at de muligens mangler både sjel og hjerte, og vanskelig kan representere nasjonens.

http://youtu.be/MoLkklInNBc

Lykke til.

Relatert

Terrormassakren kunne vært unngått
http://onarki.no/blogg/2011/07/terrormassakren-kunne-vaert-unngatt/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

543 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Enok
Abonnent
12 år siden

Etter å ha lest dette berømte manifestet av ABB,kan jeg se at han bestilte og mottok 99% flytende nikotin (C10H14N2) fra Kina.
Han forteller at dette skulle brukes for å “smøre” ammunisjonen med,som igjen medførte en rimelig sikker død,selv på de som ble “bare “skadet.
(0.5-1.0 mg/kg kan være en dødelig dose for voksne,og 10 mg for barn.Men selv ved 5mg,vil et voksent menneske kunne få store forgiftninger)
http://answers.google.com/answers/threadview?id=517663

Nå vet jeg ikke om han virkelig innfiserte ammoen sin,men bare det at denne personen fikk fatt i dette giftstoffet så simpelt og billig,er vel ikke noe annet enn meget skremmende.

– Hvordan kan det ha seg at dette er fullt mulig å kjøpe over internett for en billig penge ?(er det ikke et lovregulert middel?)

olav
olav
Abonnent
12 år siden

Rune Vattne skriver mye bra i bloggen sin, her om Utøya og ABB.
http://www.runevatne.no/blog

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Utøya-frivillige ble “Årets Navn” !

VGs lesere har kåret de frivillige som hjalp til ved Utøya 22. juli til “Årets Navn” i 2011.

31 av de frivillige tok onsdag imot prisen på vegne av en frivilliggruppe som består av over 100 personer og kunne pryde torsdagens VG-forside, med overskriften “Heltene”.

– Jeg tror at når hele nasjonen nå har uttrykt et ønske om å hedre dere, løfte dere fram og si tusen takk for det dere gjorde, så er det fordi dere viste ekte mot, ekte medmenneskelighet og ekte handlekraft da det trengtes som mest, sier VGs redaktør Torry Pedersen til VG.

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/21783

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Bare én måned før terroraksjonene 22. juli øvde Forsvaret og politiet på et scenario som var svært likt terroren på Utøya. Da var gummibåten som fraktet politiets Delta-styrke til Utøya, byttet ut med Forsvarets helikoptre.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7847582

I et intervju med Aftenposten 14. september bekreftet politidirektør Øystein Mæland at instruksen «skyting pågår» gjaldt på Utøya. Men som Aftenposten skrev i går, mener Mæland tre uker senere, i et svarbrev til en av familiene som mistet en sønn på Utøya, at «hendelser av den alvorlighet og kompleksitet som det politiet sto overfor 22.7.2011, krever en annen tilnærming enn det som er beskrevet i instruksen «skyting pågår».
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-snur—igjen–Instruksen-gjaldt-6676405.html

Når man ser dette i sammenheng med hele hendelsen, så trenger man ikke å være noe rakettforsker for å se at AUF-erene på Utøya ikke var førstepri. denne dagen. Men hva kunne være viktigere enn å redde AUF-ere på en øy med en kristensionistisk skytedesperado?

Et sentralt spørsmål rundt dette må være NÅR Delta (beredskapstroppen) var ferdige med å evakuere regjeringen, hvor mye dette forsinket den nølende Utøya-aksjonen, og hvor mange AUF-ere ble drept som følge av forsinkelsene.

Det er overhodet ingen tvil om at AUF-erenes liv ble nedprioritert til fordel for VIP-enes sikkerhet, og man er naiv om man tror noen statsledere er villige til å ofre seg for sine egene fotsoldater. Derfor vil jeg anta at denne biten vil bli undratt granskningen. Fordi det vil skade arbeiderpartiets omdømme og rekruttering om det skulle vise seg å være slik.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Det er faktisk en gammel legende/profeti i en del land, at sannheten/redningen, vil komme fra Russland/Spirituality will come from Russia, blir vel synonymt med begrepet – Lyset fra Nord..

Russland tilhører også oss her nord, på et vis selv om vi ikke tenker så mye over det. Det tyder på at et eller annet skal komme her nordfra, det kan være sannheter, det kan være åndelig lys, det kan være proessser som starter her, kanskje til og med med et terrorangrep på en vakker hjerteformet øy, som setter igang sterke følelser slik at en hel nasjon reagerer med kjærlighet fremfor å vise hat og gjengjeld. Jeg vet ikke, det er bare tanker om hva det kan være.

En annen ting det samtidig kan være, er at Russland kommer til unnsetning på noe vis, eller avslører sannheten for oss, om en del ting som gjelder våre egne myndigheter og DET har vi sett i det senere. De har vært svake og nok med sitt en tid, men er mer på banen igjen nå. Deres statlige TV selskap også, RT, de har avslørt mye. Jeg tror ikke de gjør dette for å være snille og søte, men at det er litt på pur F, at de vil avsløre hvordan vi blir bedradd av våre myndigheter, at de er kjeltringer, siden det var hva vi lærte om Soviet.

Tror også at de nå er mer på offensiven og vil komme mer tilbake på verdens-arenaen i lederposisjon selv.

De har avslørt en rekke ting som f eks at det var en døds-stråle over huset til Michael Jackson, av avansert teknoligi, da han døde, altså at han ble drept.

De har avslørt Colour revolutions, altså at det er stråmenn og organiserte folk som setter igang disse opprørene, eller at USA/CIA er bak, som de beskrev det. Antagelig også det som skjer i England og Israel nå. Det er en blanding, tror jeg, av misnøye over tid, samt at aktører tenner gnisten og nærer opp, får igang opprøret så kommer vanlige folk med etterhvert men det er styrt.

Det har kommet info fra Russland som noen av oss tror er sannferdig ang hva som virkelig skjedde ang denne hendelse, 22/7, samt at Norge skal ha bombet vannforsyningen til Libya mens vi ble angrepet her og at vi muligens ble robbet for hele eller deler av oljefondet mens vi var med på at det samme ble gjort mot Libya. Men, kan vi være sikre på at det er sant? I så fall, er det utrolig hva som dekkes over av nyheter. Og vi stusser. Tiden vil vise..

Er fullstendig klar over at russerne er kommet meget langt, på en del områder også lengre, når det gjelder dette med parapsykologisk forskning og også en del innen Mind control-teknologi osv, men det har også vært samarbeid på tvers av landegrensene også under den såkalte kalde krigen det var likevel en viss enhet og kontakt på toppen, mens det ble fremstilt slik som det ble til oss, fordi man trengte et fiendebilde og ville ruste opp.

Imidlertid så kan Nostradamus tolkes dithen at freden til slutt skal komme, etter 27 år med krig, ved at “de to ved polene blir venner”. Noen tror det er snakk om USA og Russland, men det vil vise seg. I så fall bør man jobbe for å få disse til å bli forsoning/venner snarest mulig, slik at fred kan komme raskt..

Bakunin
Bakunin
Abonnent
12 år siden

Må bare taste inn noen ord.,,
mk ultra vet mange her inne mye om,
Ingen her inne som vet at flere nasjoner kan ha hatt, og har kunnskap om esoterisk allmenkunskap,?
Tror dere det var bare amerikanere som fikk folk med seg etter ww2 op paperclip var sikkert bra for US, men at ikke store bjørn tok med seg litt kunnskap er latterlig å tro, les litt om amerikansk angst etter krigen, så skjønner man litt av dette. Jeg vet. Dere tror.. ikke tro at bjørnen sover. Spør Bobby F.
Og ja, vi har faktissk noen gode kilder her i landet som de over dammen ikke vil få!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Aksel: Det er rystende at du kan si noe slikt, i en sådan stund. Ikke bare i en land av dyp sorg for de pårørende og hele nasjonen som er rammet, men også for alle de som forstår nok til å sørge dypt over at også nasjonen er tapt.

Michelle: Takk for du er ærlig omkring dette, du ville gjemt deg eller stukket av, og det har også jeg forståelse for, det er naturlig at man blir lammet av skrekk i en slik situasjon, ikke alle er super-menn, avregistrert er seg selv lik, han kan være litt supermann på enkelte måter slik jeg kjenner ham, og slike trenger vi også i denne tid, noen som er litt tøffe i trynet. Om vi hadde hatt flere slike hadde det muligens vært håp. Noen tom tømme som ramler mest er han definitivt ikke. Den beskrivelsen passer bedre på de horder som intet forstår men likevel ramler ganske heftig her inne til tider.

Det er naturlig og gut-reaction om man blir lammet og stivner eller flykter. Det kan man forstå. Imidlertid har smurfen rett når han sier:

Her har en leder tatt på seg ansvaert med å passe på over 600 barn, barnas foreldre stoler på det. Første som skjer når han hører noe som smeller er å rømme med ferja og det ikke mindre en 9.5 km bort og overlate samtlige barn han hadde ansvartet for til slakt. Hva slags menneske gjør noe slikt ?

Ikke nok med det det første fyren klarer å lire av seg er at nå må hele Norge stemme AP for å vise sin avsky mot terrorister. Det han mao sier er at stemmer du ikke AP så er du en terrorist. Her har 70 barn blitt drept og det utnytter han på en ond og kynisk måte til å drive valgkamp på.

Her har smurfen og avregistrert helt rett. Man kan muligens forstå hans feighet, men at han har sviktet sitt ansvar for andre mennesker er udiskutertbart. Å redde eget skinn er en ting, å stikke av med fergen slik at andre ikke kunne reddes, å ikke ha en eneste tanke i hodet om å sende båten tilbake eller organisere noe som helst for de andre, men haike til Oslo! Nei, det er og blir uetisk. Også slik han snakker om det etterpå.

Mange vlle vært rede for å dø og ofre livet for sine egne barn. Men ferre er villig til å gjøre det samme for andres barn. DOG må man være sitt ansvar bevisst og han kunne organisert noe I DET MINSTE DA AN SELV VAR TRYGG! AT han ikke gjorde det engang, er kritikkverdig, JA!

Og om vi ikke sier fra om det, så tror noen det er ok adferd. Not.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Jeg er også enig i at det blir feil å tie ihjel all kritikk bare fordi det har skjedd noe grusomt. Det er viktig å vite hvor man står og det er vikitg å poengtere at som leder, eller i det hele tatt som voksen blant barn er det IKKE i orden å løpe unna som en feiging for å redde sitt eget skinn i krisesituasjoner. Det samme gjelder for kapteiner på store skip. Dersom feighet skal tilgis og glemmes fordi det har skjedd noe grusomt, da er det neimen ikke rart at landet forfaller. Mannekyllinger finnes det nok av! På tide at menn tør å si ifra igjen og fortelle mannekyllingene at de har feilet og trenger skjerpings! Jeg kritiserer IKKE tenåringer som løper avsted i panikk. Jeg snakker kun om de voksne menneskene jeg har navngitt og voksne mennesker generelt.

singoalla er du sikker på at du ikke tar feil av meg og en annen nå da, du antyder at du kjenner meg.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Avregistrert: Ja de er viktig å forsøke å lære av feilene og også å definere hva som er ok og forventet av en leder, slik at de som er helt uegnet som ledere ikke blir valgt til det eller setter seg i en sådan situasjon. Mange vil være ledere men få er egnet. La de som øker makt for Guds skyld aldri få den, sa Platon. Følgene ser vi i dag. Og vi bør kanskje skifte ut noen ledere. Stoltenberg var ikke på Utøya og hadde en helt annen rolle. Men selv om jeg er kritisk til mye ved han og hans regime, skal han ha ros for å ha håndtert rollen offisielt svært bra. Rett skal være rett.

Føler meg ganske sikker på at jeg vet hvem du er ja. Om jeg tar feil eller ikke blir det da du som kan være sikker på, og ikke jeg. Om du vet med deg selv 100 % sikkert at vi alri har snakket med hverandre eller hatt noen kontakt, da tar jeg feil. Det svaret vet du, ikke jeg. Men jeg har ikke tenkt å avsløre hvem du er, for det er ikke pent. Registrerer imidlertid at vi har et ganske likt syn og ståsted i dette, og således er allierte i ånd og mål i en del saker.

Bubba
Bubba
Abonnent
12 år siden

Hvordan kan du vite at det var MANGE på utøya som døde i forsøket på å redde sine yngre medmennesker når du selv sier at dette er noe vi aldri får høre om. Logisk brist.

Synes for øvrig det er lavmål å kritisere de overlevende for hvordan de agerte på Utøya. Ingen, ikke en gang en supermann som deg, kan på forhånd vite hvordan de reagerer når de kommer i en slik situasjon. Tøff i trynet er du. Tomme tønner romler som kjent mest.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  Bubba
12 år siden

glem det. jeg hadde dødd førsøket.

Aksel
Aksel
Abonnent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Helt sikkert. Du hadde vel lett deg ihjel etter spillkontrollen din.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  Aksel
12 år siden

nei. jeg hadde dødd i forsøket sa jeg. om du ikke tåler å høre meg si det rett ut, fordi du ikke er av samme kaliber selv, så kan du heller klappe igjen enn å snakke til meg.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Ungdommer vet høyst sannsynlig ikke hvordan et våpen fungerer. Mange ble igjen på øya istedet for å legge på svøm fordi de ikke visste at en rifle ikke er treffsikker på 150 meters hold. De følte det utrygt å svømme utover. Det betydde nok døden for mange, som ikke ble guidet av en voksen person. Voksne mennesker skal være tilstede og redde ungdommer. Ikke gjemme seg!

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Det bryr jeg meg ikke noe om. Voksne mennesker, den ene leder for auf,stakk av fra øya i skuddsikker “panser”ferge. Den andre en 29 år gammel kokk, gjemte seg mens ungdommer ble slaktet. Feil Michelle. Voksne mennesker skal aldri, og da mener jeg ALDRI svikte barn på den måten. Heller dø i forsøket og “gå ned med det synkende skipet med kvinner og barn” enn å stikke av eller gjemme seg! Det er alltid, av en eller annen grunn, rottene som først forlater det synkende skip og noen må si det som det er. Og de får hversågod å tåle å høre det! Det var MANGE på utøya som døde i forsøket på å redde sine yngre medmennesker vi aldri får høre om.

Michelle
Skribent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Jeg personlig vil ikke gi kritikk av de som løp, jeg tror jeg fort selv ikke hadde sett noen annen utvei enn å legge på svøm, men selvsagt beundringsverdig til de som ofret sine liv for å hjelpe andre, også tenker jeg på de som dro ut i båter på vannet i kuleregnet for å plukke opp folk, landets helter!

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Jeg gir ikke kritikk av “de” som løp. Og jeg gir ikke kritikk av de som steg ombord i fergen og ville dra. Jeg gir kritikk til Eskil Pedersen som ikke kom tilbake med fergen og gjorde noe mer eller bare sendte den utover og ble igjen selv. Han var LEDER for auf`s 600 ungdommer. Han skulle bedt folk hoppe i sjøen 300 meter ute og snudd, gjentatt prosedyren ELLER blitt igjen på øya og gjort noe annet. Guidet ungdommer eller ett eller annet. Jeg er enig i at å stå der og vente til båten ble full ville være en feil avgjørelse, for da hadde alle blitt skutt. Men. Båten skulle returnert med EP og kjørt rundt langs vannkanten. 50 personer kunne gått ombord,lagt seg ned på dekk og vært skjermet for skuddene. Panserfergen Thorbjørn kunne vært SELVE REDNINGEN på utøya. Men det får vi aldri vite.

Michelle
Skribent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Ja jeg kan se det er litt rart at fergen ikke ble sendt ut på vannet igjen. Jeg tror ikke de forstod hva som foregikk. Nå må vi også huske at han har forklart at han trodde straks Norge var i krig og at til og med deler av PST og Politi var med på det utrolig nok. Han turde ikke stole på noen og fikk sikkert panikk tenker jeg. I slike situasjoner ofte vet man ikke selv hva man tenker eller sier eller gjør..
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/aufleder-foelte-jeg-ikke-kunne-stole-paa-noen-3548832.html

Michelle
Skribent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Det kan være at de lot fergen vente for at politi skulle bruke den over?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

I så fall Michelle gjør det ikke saken bedre, at politiets behov hele tiden settes foran barn og unges behov. Deres adferd henger ikke på greip. Ingen nevner fergemannen, var ikke det også en voksen person? Og med en stor ferge til å kunne redde noen av de som la på svøm og var utslitt og som den første sivile som kom til ikke fikk reddet fordi poliitiet beordret han til å stoppe og konfiskerte hans lille båt. Han har enda det vondt, og vil ha det resten av livet pga alle de han så i vannet som han ble nektet å redde. Hva med den store båten som en ferge tross alt var? Hvor hadde fergemannen hodet – ingen nevner han.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Enig med deg Av

Her har en leder tatt på seg ansvaert med å passe på over 600 barn, barnas foreldre stoler på det
Første som skjer når han hører noe som smeller er å rømme med ferja og det ikke mindre en 9.5 km bort og overlate samtlige barn han hadde ansvartet for til slakt

Hva slags menneske gjør noe slikt ?

Ikke nok med det det første fyren klarer å lire av seg er at nå må hele Norge stemme AP for å vise sin avsky mot terrorister

Det han mao sier er at stemmer du ikke AP så er du en terrorist

Her har 70 barn blitt drept og det utnytter han på en ond og kynisk måte til å drive valgkamp på

Er det mulig ?

Eskil Pedersen – feghetens ansikte

http://www.youtube.com/watch?v=LzdxNuCSGDc

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Det samme gjelder for deg Peter Dyredal Nielsen, kokk på utøya, 29 år gammel. Du gjemte deg inne på fryserommet ditt og tisset i salaten. Hvorfor tok du ikke en kniv og forsøkte å redde ungdommene? Voksne mennesker, dere skal ofre dere for ungdommer som er i livsfare! Du er ingen helt Peter Dyredal Nielsen. Du er feig.

Monika Bøsei og Trond Berntsen,to voskne mennesker som døde i forsøket heller enn å løpe å gjemme seg. De er helter, blant mange ungdommer og båtførere som også reddet mange. Men ikke du Peter Dyredal Nielsen og ikke du Eskil Pedersen. Dere var bare feige.

Michelle
Skribent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Fordi vitner har bekreftet at det var minst to andre snik-skyttere som løp rundt på øya, såkalte NWO Super Soldiers, sikkert klonet også, og slike programmerte roboter har man ingenting å stille opp mot uansett, selv med en kjøkkenkniv i handa..

jcd
jcd
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

NWO Super Soldiers? Klonet?

Kilder?
Hvor tar du fra?

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Ansatte i media er kjempestore mannekyllinger med høy krage. Etter terrorangrepet kom det veldig klart frem hvordan AP og media tenker og hvor stor avstand det er mellom vår tankegang og de som styrer. ALLE synes terrorhandlingene var grusomme, men å høre hvordan mange av de uttaler seg og hvordan de tenker var virkelig avskrekkende. Eskil Pedersen reddet sitt eget skinn og lot ungdommene være igjen på øya. Slike mennesker har ikke de personlige kvalitetene jeg forventer av de som styrer landet, men sånn er de. De har en tankegang som er feil, feig og naturstridig om ikke systemet var lagt opp til det. Det er mennesker som mener det flertallet mener uansett hva det hadde vært, og det skinner gjennom lang vei. Kjøre rundt med en stor ferge uten å plukke opp folk, eller forsøke å redde noen som helst. PYSE! Ja jeg sier det. PYSE!

Aksel
Aksel
Abonnent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Han er en guttunge, Avregistrert, ikke mye eldre enn de som ble skutt. I tillegg tipper jeg uten å kjenne deg at både du og jeg i tilsvarende situasjon kanskje hadde vært opptatt av å redde vårt eget skinn. Ooops, kanskje tar jeg munnen for full. Kanskje gjelder dette bare meg. Kanskje ville du opptrtådt som en superhelt. Jeg vet ikke. I alle fall er det lett å sitte to uker etterpå og være tøff i kjeften på nettet. Anonym og alt.

AssFaltum
AssFaltum
Abonnent
12 år siden

“”- Vi må stoppe dem som hisser til konflikt-“” (overskrift i Dagbladet)

Og nå risikerer den som sier noe nedsettende om regjeringen og dens politikk å bli arrestert, få alt datautstyr beslaglagt, og bli spanet på i lang tid fremover med hjelp fra FBI (innebærer da at hotmail og paypalkontoer kommer i norsk pollitis hender).

ABB hadde mer rett enn jeg først trodde, synd han oppererte alene, utfallet kunne ha vært annerledes, han gagnet ikke saken.
Massesuggesjonen vi ser nå, fører til at folk ikke lenger tør å si sin mening for ikke å risikere å bli misslikt.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  AssFaltum
12 år siden

““- Vi må stoppe dem som hisser til konflikt-”” (overskrift i Dagbladet)”

Ja, hvem er det som hisser til konflikt? De eneste som gjør det og GÅR INN i konflikter er regjeringer – det er de som kriger. 99,999 % av befolkningen gjør det ikke.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Selvsagt. Om norsk politi har noe som helst å gjøre med ABB`s politiutstyr er det kjekt for dem at det var en skredder i “Praha” som sydde den..så glemmer vi det. Politiet sa jo at det var en fyr i praha..så da tenker vi ikke mer på det.

Justitia
Justitia
Abonnent
12 år siden

Mykje løge her. Ikkje førstegangsteneste i Norge. Men går til Russland for privat millitærtrening når Russland er fienden? Privat i Russland? Har dei slikt der då? Var han ikkje antikommunist? Yttre høgresida i politikken?

Eg trur eg las ein plas her på Ny S at uniforma skulle ha vorte sydd hjå ein skreddar i Praha? Eller hugsar eg feil? Treng ikkje vera sanninga..

Ja, ein lyt merka seg kva dei fokuserar på. Det er mykje pes i media no når det gjeld debattar, meiningsytringar og på Altnett har dei sletta profilar og diskusjoner og stramma inn noko agaslaust, høyrde eg.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Jeg har ikke linken men det sto i vg eller dagbladet at han var i hviterussland og tok privat militærtrening.

Jdg tror ikke russland har noe med han å gjøre utover det. Men at hans politiuniform skal ha vært falsk, det tviler jeg på. Vi har heller ikke sett bilde av den falske politilegitimasjonen han brukte. Jeg tror ikke det var falskt. Hvorfor fokuserer ikke media på det? De fokuserer på altmulig fra bloggere til internettshopping forut for ugjerningen, men ikke hans “falske” politiutsyr?

Spørsmålet må vel være hvor han har fått tak i det. Man klarer ikke å lage slikt alene. Han er med andre ord ikke alene.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Avregistrert sier: 14 år senere er han blitt terrorist med russisk militærtrening og ringer politiet under massakren og sier “Breivik. Kommandør. Oppdrag utført. Overgir seg til Deltagruppen”.

1. terrorist med russisk militærtrening – ? Hva mener du?
Tror det er noe her jeg ikke har fått med meg har han vært i millitæret der?
ER det i så fall tilfeldig at en viss info også kommer fra Russland?

2. HVILKET nr i politiet ringte han?
Nødnr? Det vanlige? Og hvorfor kom han frem og ikke andre?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Avregistrert sier: Militæret var raskt ute for å proklamere at han aldri hadde gjort førstegangstjeneste. Men hvorfor ikke? Hva er det forsvaret egentlig driver med? 14 år senere er han blitt terrorist med russisk militærtrening og ringer politiet under massakren og sier “Breivik. Kommandør. Oppdrag utført. Overgir seg til Deltagruppen”. Det er noe som ikke henger på greip, det er i allefall sikkert.

Ja det kan man trygt si, mye henger ikke på greip her.

Det kan ligge noe der eller ikke. Vi sitter vel alle med en rekke spørsmål vi gjerne skulle hatt svarene på, slik at vi forhåpentlig kunne få alle brikkene på plass. Forhåpentlig får vi de fleste svarene etterhvert.

Mange unge gutter snakket om forskjellige tips og knep om hvoran de kunne slippe unna da, bruke et år av sitt liv i millitæret, nå slipper visst de fleste unna, etter hva jeg forstår. Han kan likevel ha vært under millitærets hemmelige forskning og påvirkning. Slikt er top secret, det får vi ikke vite, men om de var spesielt raskt ute med å si han ikke har hatt med dem å gjøre, kan det være en indikasjon på at det kan være noe der.

Er spørsmål er hvor lenge dette kan ha vært planlagt.. tenker ikke på fra hans side, det var jo i flere år, men det kan ha vært planlagt enda lengre av andre, helt tilbake til hans sesjon og tidliger.e. dersom han var en manchurian candidate. Dette høres sprøtt ut for noen, jeg vet, men slike ting planlegges faktisk uhyre lang tid i forveien.

Samme tanker kan man gjøre seg rundt symbolet til arbeiderpartiet, rosen. Tilfeldig? Hvor lenge har de hatt det symbolet og vet noen hvorfor de valgte akkurat det, hvem bestemte?

Noen spurte også HVEM som anbefalte han for å bli frimurer, TO personer som er medlem må ha gjort det, hvem? Kan vi få vite det kan det være noe der. For meg ser det ut til at hensiken er å sverte frimurerne, for det er det vi ser i praksis og det kortet ble spilt ut fort.. derfor kan de være doble, lakeier de som anbefale ham dit slik at man siden kunne sverte ham og dem. O jeg var frimurer ville jeg vært mistenksom til de som anbefalte ham..

Det sies at han ikke var opptatt av greiene deres. Det motsies av de som påpeker at facebooksiden hans tyder på det motsatte.. Vel, men den er faket i følge smurfens berømte link, og det at den ble endret mens han satt i varetekt, kan se ut til å tyde på at det er riktig. Andre hadde neppe tilgang til den bortsett fra de som har tilgang til alt da, e-tjenestene..

Uenur
Uenur
Abonnent
12 år siden

Det ligger noen tester til grunn fra sesjonen for å få avtjene verneplikt.Den gangen “alle” skulle inn uansett,la de lite vekt på disse,men etterhvert som behovet for rekrutter begynte å avta,så spillte disse testene større og større rolle.Bare små fysiske eller antatt psykiske avvik resulterte derfor i et enkelt “ikke tjenstedyktig”. Massemorderen befinner seg i et årskull som var noen av de første til å bli “avviste” i stor skala på sesjon. I ettertid lar forsvaret heller være å innkalle så mange,men tar heller i mot de som viser interesse i utgangspunktet,+en og annen etter innfallsmetoden.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

En annen ting jeg har lurt på er, hvorfor ble ABB stemplet “ikke tjenestedyktig” av militæret når han var på sesjon? Militæret var raskt ute for å proklamere at han aldri hadde gjort førstegangstjeneste. Men hvorfor ikke? Hva er det forsvaret egentlig driver med? 14 år senere er han blitt terrorist med russisk militærtrening og ringer politiet under massakren og sier “Breivik. Kommandør. Oppdrag utført. Overgir seg til Deltagruppen”. Det er noe som ikke henger på greip, det er i allefall sikkert.

« Forrige artikkel

Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?

Neste artikkel »

Massemedia tilnærmer seg Nyhetsspeilet

543
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x