Angrepet på nasjonens sjel

31.2K visninger
6 minutter lesetid
543

ABB var ifølge media en svoren sionist og anti-muslim, noen kaller ham ‘kristenfundamentalist’, men det er ikke oppgitt hvilken menighet han tilhører. Kristenfundamentalister som er sionister mener at alle som er imot Israel, de er imot G-d’s plan med Israel, og de vil bli forbannet.

AUF hadde tatt noen, for de i det sionistiske miljøet, veldig upopulære avgjørelser og vedtatt resolusjoner om det samme den seneste tid.

Den kollektive bevissthet skal kvitte seg med noe politisk og religiøs galskap nå. What goes around, comes around. For dette er ikke noe religiøst fenomen alene, først var det ideologisk og politisk ved avtale mellom den internasjonale sionisme ved deres leder Baron Rothschild og den britiske Utenriksminister Arthur Balfour, – Balfour Erklæringen.

Om nå avdøde Arbeiderparti nestorer som Håkon Lie og Jens Kristian Hauge (som skjenket Israel tungvann fra Norge) hadde nesten et ‘religiøst’  forhold til sionismen og Israel, så hadde presset fra ungdomsorganisasjonen nå gjort at Arbeiderpartiet hadde igjen blitt organisk, og ikke ovenfra og ned styring, for første gang siden andre verdenskrig. ‘De Eldste’ i partiet måtte lytte til ungdommen, eller de fikk bråk.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Om Arbeiderpartiet kjøpte Utøya og tok den i bruk, så snakker vi ikke om Arbeiderpartiet som nasjonens sjel, idet de ungdommene som var der denne gang virkelig utfordret Arbeiderpartiets ‘eldste’. Etter min mening var AUF på mange måter lik nasjonens sjel, og ikke den fra ‘de eldste’ i Arbeiderpartiet, den gamle utdøende bevissthet, som gjør sine siste krampetrekninger nå. Nye tider, ny bevissthet, mer kunnskap. Men vil den gamle bevissthet gi plass for den nye uten ‘sverdslag’?

Mange kristenfundamentalister hevder i fullt alvor at det kan være G-d som straffer AUF for å ta stilling MOT Israel’s interesser. De er så innbarka hjernevasket med disse mantra gjennom et helt liv, at de ser ingen annen løsning. Men vi ser at ideologisk og religiøs fundamentalisme er likeverdig i dette bildet. Fenomenet kom fra politikken etter andre verdenskrig, ikke fra religionen – når religionen ble politisert, men mange vil benytte anledningen nå……

Det gjenstår å se hva slags ‘sjel’ Arbeiderpartiet vil gå videre med, er det arven etter ‘de eldste’ eller er det arven etter de som døde? Om Gro Harlem Brundtland skal, som media påstår, være det planlagte offeret, for sympati, så er det et dårlig tegn på at ‘de eldste’ tar kontroll over partiet igjen.

 “En gjenfødelse må komme – en ny tid, med nye idealer – da de åndelige verdier igjen er blitt målet, og de materielle bare blir middel.” – Fridtjof Nansen.

Sympatien bør gå til ungdommene, ikke til de som lever i aller beste velgående og vil profittere på sympatibølge, og som for en stor del kan ha bidratt til å skape forvirrede psyker og sinn.

Enhver mann eller kvinne er ikke annet enn et produkt av sitt samfunn. Men det enkle er ofte å skylde alt på denne mannen, og aldri for enkelte å se på samfunnets bidrag til å skape det mennesket det engang ble, og da tenker jeg ikke på ABB, men generelt, fordi jeg vil ikke dømme…… nok av dem som tar seg av det…..

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. – Albert Einstein

Hvordan møter menneskene situasjonen? Kanskje de som ser nasjonen utenfra kan se bedre nasjonens sjel enn vi selv?

Gode nordmenn

En tysk avis artikkel sa:

«Selv i sin dypeste sorg blir nordmenn ikke hysterisk. De motstår hatet. Det er utrolig å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til de dypeste tråder av sine sjeler. De gråter i verdighet. Men ingen sverger å ta hevn. Isteden ønsker de enda mer humanitet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige sterke sidene ved det lille landet. » 

«Even in their deepest sorrow the norwegians don’t get hysterical. They resist the hate. It is amazing to see how politicians and the whole country reacts. They are sad to the deepest thread of their souls. They cry in dignity. But nobody swears to take revenge. Instead they want even more humanity and democracy. That is one of the most remarkable strengths of that little country.»

Unntak finnes dessverre. For hva ser vi? Jeg har vært i sjokk, nærmest målløs i dagevis. Ikke bare av aksjonen i seg selv, men like mye av reaksjonene til den.. Jeg er forferdet. Virkelig forferdet. Mennesker som tror seg bedre enn denne mann lager hatgrupper og opprop om dødsstraff på FaceBook. Hvordan er de bedre?

Bevissthetsnivået hos ‘gode nordmenn’ er ikke likt :

Politiet frykter lynsjestemning når Breivik skal i retten
http://www.tv2.no/nyheter/​innenriks/krim/politiet-fr​ykter-lynsjestemning-naar-​breivik-skal-i-retten-3545

Etter min mening er dette -disse menneskene i lynsjestemning og hatmodus- ikke av denne nasjonens sjel, like lite som den politiske sionismen noensinne var det.  Nå får galskapen bare få brenne seg ut individuelt og kollektivt av den kollektive psykose. Healingen kan starte.

Den Norske sjel

Nasjonens sjel er summen av det norske folks sjeler, om de er politisk aktiv eller ikke. Etter andre verdenskrig er det mange som mener at Arbeiderpartiet har tiltatt seg den rett å definere nasjonens sjel, men det er ikke noe spesifikt partis rett til å gjøre det. Nasjonens sjel er den summen av innbyggernes sjeler gjør den til.  Symbolsk sett er det derfor litt betenkelig at den AUF representant fra Hordaland som har vært drivkraft i AUF’s fornying, ble drept, mens hans leder rival ble geleidet til en båt tidlig, etter hva ryktene sier. Er dette et omen, så går dette feil vei.

Dette er bare trist med slike reaksjoner, og et tegn på at den bevisstheten som skaper elendigheten er til stede i aller høyeste grad, selv hos de som tror seg gode av å reagere på urett på slik inadekvat og åndsløs måte, jfr. Einstein at ‘Ingen problemer kan løses med den bevissthet som skapte problemene’. Klarer ikke å lese hvordan manges sjel kommer til uttrykk nå, – ikke pent. Det forteller jo mer om dem selv enn det sier noe om ABB?

Det er som regel i vanskelige tider det kommer frem hva som bor i folk, hva de er laget av, og viser hva som med fordel kan ‘korrigeres’.

Det gåes i tog IMOT terror, men bedre å gå FOR samhørighet. Men husk at bevisstheten er individuell – før den blir kollektiv, hver for seg må hver av sjelene løfte den kollektive bevissthet. Den kan ikke annet enn gro organisk, og aldri overfra og ned som politikken stort sett gjør.

Vil dette bli brukt politisk?

Det gjenstår å se hvordan spesielt venstresiden vil bruke denne tragiske hendelse politisk. Skaperen plasserte folk i forskjellige land av forskjellige årsaker, det er den naturlige orden, og det beste er om vesten og alle kunne slutte utbyttingen av land og riker, så migrasjonene og folkevandringene kunne blitt avverget. Alle har det best der de naturlig hører hjemme. Det er genetisk. Skrevet i DNA.
Der finnes noe som heter geografisk horoskop jeg prøvde engang, som viser i hvilken laylines og steder på jorden et menneskes energier er best hjemme i. ALLE har best av å være i det miljø og klima de er naturlig født inni.

At noen søker å bygge Babel/Babylon/EU/FN’s EnVerden utopier, som ikke er basert på fredfylt og vennskapelig samarbeid, men på elitistisk tvang, – ved mindretallets tvang over flertallets ønsker, er like bortkastet forsøk som det har vært tidligere i historien, og vi kan se resultater som vi ser her.

Som Jerusalem Post sier:

«Europas utkants høyreekstremister representerer en reell fare for samfunnet. Men Oslos knusende tragedie bør ikke få lov til å bli manipulert av dem som vil dekke over den nedverdigende feilslutning i multikulturalismen.»

«Europe’s fringe right-wing extremists present a real danger to society. But Oslo’s devastating tragedy should not be allowed to be manipulated by those who would cover up the abject failure of multiculturalism. «
http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=230788

For en gangs skyld er jeg enig med Jerusalem Post.

Endløsnung

Gi nå Palestinerne sitt land fra 1967, og sørg for at jødene får være i fred innenfor de grenser som FN har vedtatt.

Da er saken og den individuelle og kollektive galskapen løst. Den kollektive psykose helbredet.

Ungdommene hadde tiden for seg, men den ble brutalt avsluttet.

Tiden er begrenset for alle å bli venn med egen og sin nasjons sjel i den begrensede tid vi alle har fått til rådighet, idet så mye død – også vil minne den enkelte på menneskets dødelighet og skrøpelighet. Tiden er kort. Bruk den vel. Må dette gå bra, og la de ungdommene som døde få være fremtiden, og ikke den eldre politiske garde som ofte nok viser at de muligens mangler både sjel og hjerte, og vanskelig kan representere nasjonens.

http://youtu.be/MoLkklInNBc

Lykke til.

Relatert

Terrormassakren kunne vært unngått
http://onarki.no/blogg/2011/07/terrormassakren-kunne-vaert-unngatt/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

543 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
12 år siden

ABB hadde sterke sympatier for EDL, English Defense League.
Og han hadde kontakter der. Alt ifølge hans egne kommentarer på document.no

Les glimrende artikkel om EDL:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/stopp-israeliseringa-av-norge/

Ingen må tro at Frimurerne har noe med sann kristendom å gjøre.
Det er de samme ritualer/doktriner i Losjen som hos satanistene.
EDL og alle losjer er bare små steiner i den store pyramiden,
pyramiden styrt av Illuminatet. Dessverre.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/

Sjekk også glimrende artikkel på riksavisen,
http://www.riksavisen.no/?p=7752

Djevelen sprer hat og død, men den sanne Gud gir kjærlighet og liv.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
12 år siden

Frimureriet må avskaffes.

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Tre vesentlige ting aa undres over her.

1) Hvor er bildene av krateret etter bilbomben?

2) Hvorfor sier nyhetsankeret i Channel Four/ UK, John Snow, at politiet naar de ankom oeya, ropte etter skytteren med hans navn.

3) Hvorfor fremholder politiet at han var alene, naar en rekke av de som var paa oeya, ikke bare sier at det VAR to skyttere, men beskriver den andre ogsaa.

Man kan ogsaa spoerre seg om hvorfor helikopteret var paa sommerferie, AMK nektet aa sende ambulanser, Politiet oppfordret frivillige helter som hentet stakkars vettskremte ungdommer ut av det iskalde vannet til AA GI SEG. Hvorfor ser det ut for meg paa disse videoene som er lagt ut at «asfalten har loeftet seg» og hva med alle overvaakningsfilmene fra omraadet? Er de blitt hemmelige naa?

Jeg syntes det hele her virker tvilsomt med alle tilfeldighetene som medfoerte til sammen at saa mange ble drept. Jeg syntes begge episodene, baade bomben uten krater og AMK sin «stand down» vitner om at noe er fryktelig galt her. Klart AMK kunne send helikoptere osv til LANDSIDEN. De fikk ikke lov a politiet sier de. Det samme politiet som oppfordret heltene som gikk ut i baat i kuleregnet til aa GI SEG. Serioest… Hva er dette for noe????????????????

stjernebarn84
stjernebarn84
Abonnent
Svar til  Statan
12 år siden

Dette er absolutt viktige spørsmål, om det du legger fram som fakta, faktisk viser seg å være korrekt!

Beklager min utivenhet om denne saken, jeg har rett og slett ikke ork til å følge med på media dagen lang, det blir for sterkt rett og slett.

Jeg må derfor spørre deg:

1. Er det nødvendigvis slik at bilbomber MÅ lage krater?

2. Hvor har John Snow dette fra?

3. Vitneutsagnene er fra mennesker som kjempet for sitt eget liv. Kan vi ta absolutt alle detaljer i vitnenes observasjoner for gode?

RadikalAtheist
RadikalAtheist
Abonnent
Svar til  Statan
12 år siden

2. Fordi politiet ved hjelp av overvåkningskamerare eller bare ved å se på skiltene på bilen funnet ut at det var en utleie bil og sjekket med det firmaet at hvem som hadde leid denne bilen. De viste hvem han var alerede før de hadde ankmmet utøya..

RadikalAtheist
RadikalAtheist
Abonnent
Svar til  RadikalAtheist
12 år siden

så lenger ned nå at de ikke hadde sagt det med det jeg skrev over viste de.

bilbo_cloud
bilbo_cloud
Abonnent
Svar til  Statan
12 år siden

4) Hvor «lang» tid gikk det før vi fikk høre at politiuniformen var FALSK? Kan være gjetning, men det kan også være manuskript. Nøkkelen til mye kan ligge i de første nyhetsmeldingene.

5) TV2 ble stengt mens politiet lette etter bombe. Eller kanskje ble TV2 stengt fordi de gikk utenom manuskriptet og måtte dresseres. Let etter spor i de tidlige nyhetene fra TV2.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Jeg synes det er mye slapt politihåndverk i denne saken.

Her er et eksempel: En dansk person er savnet i Oslo: HAN VAR I OSLO SENTRUM DA DET SMALT.

Et spørsmål er: Hvis mannen var 2 meter fra bomben da den smalt – er det da mulig at han har forsvunnet helt – i likhet med 11. sept.-ofrene?

Av respekt for den savnede danskens pårørende og landet Danmark burde politiet ha tatt denne forsvinningen mer på alvor og knyttet det til det bombetekniske.

Hvis en del av de 8 drepte etter bombingen var i kontorer like ved – må det ha vært et mirakel hvis ikke mer enn 1-2-3 personer på gatenivå ble drept. Men hva med de som befant seg på fortauene like ved bomben da den gikk av? Det kan ha vært noen.

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

2 meter fra en slik eksplosjon betyr nærmest pulverisering av et menneske, energien som utløses river brutalt sagt et menneske fra hverandre. Det tar tid å søke etter biologiske rester og også gjennom det finne ut hvor mange personer som var i umiddelbar nærhet.

Starwolf
Starwolf
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

I den gaten hvor bomben gikk av er det faktiskt sjelden mye folk. Det er lite med utganger ut mot den gaten, og når det er godt etter kontrortid så vil jeg nå tro at gaten så og si er øde. Selv på en normal dag så er det lite folk i den gaten.

Jeg vet fordi jeg går ofte den veien som snarvei enn å gå i mer trafikerte gater som Akersgaten som går parallelt.

Hadde ABB satt bilen fra seg i Akersgaten ville nok de materielle skadene vært mindre, men dødstallene langt høyere pga det er mer åpen plass ved regjeringsbyggene i Akersgaten.

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Jeg ser jeg maa ha kreditkort for aa gjoere det, men sjekket akkurat muligheten for aa annonsere paa finn.no etter et bilde som viser krateret skapt av bilbomben, slik bilbomber tradisjonellt sett gjoer.

Desverre har jeg ikke kort, men legger oppgaven ut her til andre som eventuellt kunne tenkt seg aa se krateret. Jeg kan simpelt hen ikke se det noe sted i det hele tatt og det er vel egentlig strengt tatt veldig rart?

Friele
Friele
Abonnent
Svar til  Statan
12 år siden

kraterer var tydelig synlig på tv lørdag formiddag…omtrent like stort som en bil, og kansje CA 40-50 cm dypt..

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

John Snow just pulled back his statement:

jonsnowC4 Jon Snow
OK folks I have clarified: It was a mistranslation.Police did NOT call the terrorist’s name before his arrest: He just came when they called

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Fin artikkel JJ

Vi får tenne noen lys også i dag for all de stakkar ofrene og ikke bruke så mye energi på og stemple den ene eller andre, sannheten vil vi nok få om ikke så lenge uansett

Vil også oppfordre til å bare ignorere de falske skeptikerenes kommentarer som bare prøver å lage kvalme og forhindre at folket får vite sannheten sånn som alltid

Det er også lurt å ikke bruke så mye tid på å lytte til taler osv siden det er lett for å bli fanget inn i en okult massesugesjon som gjør at en ikke klarer å tenke selv, se bindinger og være skeptisk

PST-sjef Janne Kristiansen sier at det ikke er et eneste demokrati i verden som kunne stoppet dette, eneste som kunne ha forhindret denne tragedien var vist ABB hadde hatt en chip i hodet sier hun

Ikke vet jeg hvor seriøst dette er men han sier rett ut at han skal drepe jødene Jens og Torvald Stoltenberg og resten av AP Norge
Det er heller ingen tvil om at han har midler og kontakter til det som 33 graders frimurer og illuminati topp
Han er også blitt fengslet og torturert av norsk politi en rekke ganger for sine lekasjer til Camelot

CIA og Mossad har sovende terroceller som de kan bruke til sine formål i Norge og andre land akkurat når dem ønsker å aktivere dem

Leo Zagami Issues Numerous Threats

Jizuz
Jizuz
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hei smurf.

jeg forstår ikke helt det her..
“Det er heller ingen tvil om at han har midler og kontakter til det som 33 graders frimurer og illuminati topp
Han er også blitt fengslet og torturert av norsk politi en rekke ganger for sine lekasjer til Camelot” hvem snakker du om her? ikke ABB? han hadde bare noen fartsovertredelser på rullebladet sitt, og ikke kjenning av politiet fra før.
eller er det jeg som misforstår hvem du skriver om?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Jizuz
12 år siden

Smurfen siktet nok til Leo Zagami og videolinken under.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jizuz
12 år siden

Heisan Jesus :)

Sorry at det ikke ble forstålig for deg men det hjelper ofte å klikke på linkene som ligger i kommentarer vist det er noe du ikke forstår

Men du kan spare deg bryet, det var et skudd i blinde

Hvorfor blander du ABB inn i dette, han er jo bare en liten brikke i dette spillet ?

Hvem de skyldige bak den grusomme masakren kunne vi lese på NS for mange år siden

Terroristene smir mens jernet er varmt sånn som alltid, bare 3 dager etter hendelsen så går PST-sjef Janne Kristiansen ut og sier at det eneste som kunne forhindret dette var vist massene var chippet, riktignok så sier hun at dette vil vi ikke ha enda..
Men hun har servert løsningen til folket, nå er det bare til å vente til folket forlanger det, mao så planlegger dem flere terroraksjoner

Monica og en rekke andre har for lenge siden advart mot at eneste måten til å få folket til å akseptere chipping er å sette i gang falsk flagg opprasjoner

Nå kom den

PST-sjef Janne Kristiansen var i interjuvet i sted krystklar på at dette var EN gal mans verk som selv ikke STASI kunne fanget opp, hvem som helst og den vi minst venter kan være en grusom terrorist som kan sprenge oss i luften når vi minst venter det

Det snakkes allerede høyt nå om å fjerne eller inskrenke ytringsfriheten, grunnloven og ta bort artikkel 19 om ytringsfriheten i menneskerettigetene
Aviser skal forby folk å blogge under artikler siden det ene og alene er frihet og det at folk prater sammen som er direkte årsakene til at dette kunne skje

Det skal bli som under Nazi Tyskland og Hitler der media skal spy ut statspropagandaen 24/7 uten at folk får lest fakta i kommentarene under

Det går til helvette, det er bare å pakke kofferene og flytte til Nord Korea som vil være et mye friere land om kort tid

I Norge skal satanistene skape et terroregime og statshelvette

SMNWO ( Smurfer mot NWO )

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

«I Norge skal satanistene skape et terroregime og statshelvette»

Mener du dermed at Regjering, Storting og rettssystemet er satanistene i dette tilfelle?

Aksel
Aksel
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Fornøyelig… ; Chipper, «falsk flagg opprasjoner» og «mao så planlegger dem flere terroraksjoner». Må jeg få falle besvimt om av latter.

AssFaltum
AssFaltum
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Det var en amerikaner som sa:
AUF remind me during Hitlerjugend.

Sumo
Sumo
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

En liten gladnyhet på NRK radio i går; det ble formellt slått fast at ytringsfriheten er en menneskerettighet som overgår ALLE andre rettigheter. Dette er gode nyheter for bl.a. Nyhetsspeilet. Ærlighet varer lengst!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Bringer du X?-IlluminatiLeo Zagami til bords er du i nærheten av sannheten, eller?, http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_29.htm

Dr. Webster Tarpley http://tarpley.net/ , historiker, forfatter og kanskje den fremste terror-eksperten vi har. Ekspert på å forstå hvem som egentlig står bak de påståtte terrorister. Har f.eks skrevet bok og avslører hvem som virkelig sto bak likvideringen av den Italienske kristen-demokraten Aldo Moro http://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro Det var den fascistiske gutteklubben Propaganda Due (P2), drevet av en ikke lite innflytelsesrik Licio Gelli http://no.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due. Han overlot makten og lederskapet, eller det var mening han skulle få det. Til den nå ikke ukjente illuminati-defector? Leo Zagami som har fremsatt drapstrusler overfor statsminister Stoltenberg i intervjuet over i smurfens link http://leozagami.blogspot.com/

«Norway Terror Attacks a False Flag: More Than One Shooter on Island; Oslo Police Drilled Bomb Blasts; Was It NATO’s Revenge for Norway’s Decision to Stop Bombing Libya»?
http://tarpley.net/2011/07/24/norway-terror-attacks-a-false-flag/

«Norway: Don’t Be Hypnotized by the Fake Legend/Cover Story of Breivik the Patsy; Focus on the Moles and the Technicians, Especially the Second Shooter»
http://tarpley.net/2011/07/25/norway-dont-be-hypnotized/ (Intervju, must listen)

Tarpley diskuterer som flere her har nevnt Operation Gladio og Stay-‘Behind grupper http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_gladio.htm Hvilket er fortsatt eksisterende og operativ?

Webster Tarpley fremstår som den med nærmest plausibel forklaring på hva vi har opplevd. En false-flag. Ikke av våre Norske myndigheter. Men de virkelige myndigheter. De som kontrollerer de sataniske krefter i NATO, som kan effektuere en slik operasjon gjennom frimurer-pyramiden. Stoltenberg har vært og er gissel, for disse krefter og vi bør forstå at han står overfor krefter han selv kanskje ikke ser rekkevidden av. The usual suspect. Na-Zionistiske kabbalistic jewish-banksters, og deres demonic 33 grads frimurer syndikat som kontrollerer det meste på denne kloden.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Lynx:

Hvordan kan vi stole på en «terrorekspert» som sprer sludder?

«Oslo Police Drilled Bomb Blasts»

I 2010…

Det ville vært oppsiktsvekkende dersom man ikke trente på mulig terrorangrep.

Det er slikt man gjør i politi-og redningsetater. Trener på krisesituasjoner…

Og at man har en bombeøvelse betyr da vel ikke at man trener på å utføre terror.

Hallo i luken, da mann…

«Webster Tarpley fremstår som den med nærmest plausibel forklaring på hva vi har opplevd»

Grunnleggende uenig…

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Kan ikke du for en gangs skyld gjøre noen undersøkelser. Kan du ikke bare lytte til hva Tarpley har å fortelle. At du er uenig, endrer ikke kontroll-situasjonen i denne verden. Du har vært og fortsetter å være fryktelig naiv. Jeg akter ikke å bruke mer tid på dine counter-attack. Det begynner å bli slitsomt og kjedelig repeterende. Vi har studert dette i årevis. Du har tilbragt tid her nærmest som underholdning. Vel, showet har tatt en annen vending. Jo mer vi nærmer oss sannheten, jo mere målrettet og besluttsom har du blitt. Strange

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Det er naivt å se en terrorøvelse i 2010 i sammenheng med et terrorangrep i 2011.

Synes ikke du det, Lynx?

Det er naivt å konkludere med 2 skyttere på det nåværende tidspunkt.

Synes ikke du det, Lynx?

Når det gjelder Libya-motivet så tilsier jo det at en rekke andre land gså burde opplevd false-flagoperasjoner, ikke bare Norge.

«Jo mer vi nærmer oss sannheten, jo mere målrettet og besluttsom har du blitt. Strange»

Du mener den predefinerte sannheten du og dine likesinnede kT’ere har bestemt dere for uavhengig av hvilke faktaopplysninger som kommer for dagen?

Skal jeg begynne å liste opp blundere, unøyaktigheter og direkte løgner begått i deres desperate «sannhetssøken» så kan det bli en lang liste;

La oss se på noe;

Tor Karlstad publiserte 22.07.2011 15:58 en artikkel som slo fast;

«Etter dette falsk flagg angrep er nok alle nordmenn potensielle terrorister som må overvåkes og kontrolleres ennå bedre enn før.»

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/terrorister-bomber-norske-regjering/

Dette var altså en liten halvtime etter at de første meldingene om eksplosjonen kom.

Var ikke det vel tidlig å komme med slik informasjon? Er Karlstad delaktig i dette angrepet?

Det påstas både her og der at et politihelikopter var i luften og filmet udåden;

«Oslo Killer Anders Behring Breivik in Utoeya Island Filmed By Police Elicopter

http://www.youtube.com/watch?v=so1MJz1WSiI&feature=related
»

Vi vet at dette ikke stemmer. Det var en nrk-journalist på vei til Oslo for å filme regjeringskvartalet.

Flere hevder, blant annet Alex jones, at det ble avholdt en bombeøvelse 2 dager før terrorangrepet. Han linker sågar til et klipp som viser en øvelse fra mars 2010.

Hvorfor går ikke KT’media ut og dementerer slike uriktige opplysninger?

Dersom du kjemper for sannhet, hvorfor bidrar du til mer tåkelegging fremfor å korrigere beviselige feil?

Jeg kan hoste opp en drøss med andre uetterretteligheter fra dere såkalte sannhetssøkere, Lynx, men vi kan ta for oss de nevnte først.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Det som er greia her Vandalf er; jeg simpelthen NEKTER å tro at en mann kan begå en slik diabolsk, uhyrlig, velkoordinert og organisert handling uten å hatt hjelp, eller ikke vært under behaviour/mind-control. Det simpelthen finnes ingen ordinær psykologisk profil på at 1 mann kan gå på shootingspree etter å ha bombet landets regjerings-kontor. At han er rullende gal, er jo ikke tema. Hvordan kan han så kald, kynisk, målrettet og for han «suksessfullt» utføre noe slikt alene? Heres the thing. Denne mannen har praktisk talt levd i en spillverden i flere år. Han har reagert like kald, rolig, kalkulert og kynisk som da han spilte «samme» spillet. Enten alene har spillingen gjort ham istand til å utøve slik dyriskhet, noe som alene bør være gjenstand for undersøkelse. Eller hans mind-control, har ikke oppfattet at han har en ikke for han delaktig medhjelper (ikke spør om hvordan dette lar seg gjennomføre) Han var bare ikke alene om praktisk å drepe det antall på Utøya punktum. Spm. er jo hvor mye biologisk-menneskelig er han egentlig.

Andre ting, hvorfor kjenner politiet hans navn og kaller på han ved pågripelse
During his Channel 4 News broadcast on Friday evening, host Jon Snow asked “why police knew the killer’s name by the time they had arrived on the island,” reported the Telegraph live blog. http://www.veteranstoday.com/2011/07/23/norway-notes/

Bombe-eksplosjonen er en historie for seg. Hvor er restene av den varevognen han plasserte bomben i. Hvor er krateret en må anta skulle være etter en slik størrelse. Nå er ikke jeg sprenginings-ekspert men. Hvor stor skade vil en 500 kgs bombe gjøre. Noe skurrer i alle ledd.

Konklusjon: ABB (Alienbitchbastard) er et verktøy for den vanlige kabal, og har blitt groomed og spilt inn i den rollen, han nå enda ikke klarer å slå off-knappen av på. Han er i en rolle. Totalt uanfektet av hva som foregår. Not human

ola
ola
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Lynx: Jeg vet ikke om du så hu ene som ble intervjuet hu sa flere ganger at han ikke kunne være menneske, og det er nesten så man begynner å lure ja.

Er iallefall mye som skurrer, men jeg tror snuten kommer til å være like ubrukelige her som ellers.
Hadde de som ringte etter hjelp sagt det var en politimann som prøvde å selge hasj på utøya hadde de vært der på 15min.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Tror ikke du skal bruke så mye tid på en co-intelpro som kun er plasert her for å sabotere Lynx, en judas jobb mao

Jo nærmere vi kommer sannheten jo mer desperat blir han i å stoppe sannheten

På alle de tusner av «kommentarer» Vadal har levert her siste år så finner man ikke et eneste bidrag, kun sabotasje og kvalmende onlinere med grove personangrep mot dem som prøver å tenke selv, nå må snart NS få ryddet opp i parasitt problemet sitt

Se så kvalmende med å nevne noe få ubetydligheter over her som kan være feil, Hva med de tusenvis av feilene i main strem media siste dagene av stor betyding ? neida sånn prøver man å skjule

Nå kommer det mer og mer frem at det ligger noe okult bak masakren, venner av ABB sier han var lynende inteligens med svært gode taleevner og ikke minst han hadde en hypnotisk okult makt ove dem han talte til
Det er noe relgiøst over hele greia …

Nyhetsspeilet fikk rett igjen som i en årekke har advart mot EDL og NDL lignende grupper og advart mot at dem er truende til å bruke vold, ekstreme grupper som skepsis og HEF som støtter terrobombing av de med litt mørkere hud en oss såkalte hvite

Hadde Janne Kristiansen lest Nyhetsspeilet og lyttet til våre advarsler mot fremmenfiendlige grupper som ofte saboterer her inne så kunne denne tragedien kanskje vært unngått

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Som en god vane har jeg som oftest hoppet over alle dine innlegg Vandalf, makan til oppgulp og usakligheter, men skal ta meg litt tid til å kommentere ditt innlegg.

Hvorfor har du problemer med at personer stiller kritiske spørsmål? Det er bedre å stille et spørsmål for mye, enn et for lite! Bør absolutt være grobunn for en saklig diskusjon, men igjon og igjen kommer du med samme leksa med at å stille spørsmål er forkastelig i en slik situasjon. Det er nettopp i slike situasjoner som dette spørsmål må stilles!!

Du sier du kommer med en drøss med andre uetterretteligheter, jeg ser ikke mange i ditt innlegg. Poenget er jo å få luket bort slike teorier som om politihelikopteret var i luften, bombeøvelsen, 2 skyttere osv.

Jeg for min del ville sett selve bilen gå i luften, slik at vi ser at det er en bilbombe. Sier langt i fra at det IKKE var en bilbombe, men å publisere et slikt bilde vil jo legge spekulasjonen død.

Selvfølgelig kan dette være en terroraskjon begått av en person, men det kan også være noe annet. Slik jeg ser det var dette en innvandringsfiendlig person, som var nasjonalist på sin hals og mener AP har sviket landet sitt. Men slik jeg ser det er det kun AP som kommer styrket ut av denne terrorhandlingen og på toppen der har vi Stoltenberg som har gjort en veldig god jobb med å samle folket. Det er valg snart og sannsynligvis kommer dette til å gjøre at AP gjør et brakvalg, stikk i strid med det ABB ønsket å oppnå..

Uten å dra slutninger om noe som helst, så kan vi se på hvordan Naziene kom til makten i 1933. Det startet med at bygningen ble satt i brann, skylden ble lagt på kommunistiske terrorister. Reichstag resolusjonen ble signert noen dager i etterkant som skulle virke mot «krigen mot terror» Denne resolusjonen fjernet alle rettigheter for folket, som gjorde at Nazistene kunne gjøre akkurat som de ville.

Likhetstrekk finnes her og dette er langt fra respektløst mot ofrene, snarere tvert imot. Alle aspekter MÅ belyses i denne saken, uansett hvor ømt denne saken er.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Lynx;

Når man «NEKTER å tro at en mann kan begå en slik diabolsk, uhyrlig, velkoordinert og organisert handling uten å hatt hjelp»

Da har man allerede bestemt seg for hvordan man ønsker at denne saken skal se ut.

Det er ikke sannhetssøking. Det er virkelighetsbenekting.

PS:

Du sier:

«hvorfor kjenner politiet hans navn og kaller på han ved pågripelse»

Dette stemmer ikke. Han ble ikke oppropt med navn.

Har du virkelig ikke fått med deg det?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Vandalf
12 år siden

Vandalf: Moren min var ved postkontoret ved regjeringskvartalet 20minutter før det sprang, det kunne likeså vært henne som døde, men det hadde ikke stoppet meg fra å stille spørsmål, for de offerene som har forlatt oss, ikke bare i denne hendelsen, men hver gang mennesker dør uskyldig, så tror jeg de forlatte heller vil at vi skal finne sannheten fremfor å holde kjeft og kveles i sorg?

Det vi i Oslo stusser på, er hvorfor regjeringskvartalet sprang når det ikke var noen mennesker der ? Hele området har vært sperret og lukket i flere uker nå og ingen mennesker kan ferdes der.

Vi stiller spørsmål, fordi vi kan, vi har lov, liker du det ikke, kan du dra et annet sted. Jeg bare håper kona de har det bra og at du ikke juler opp henne for ting du har lest på nyhetsspeilet….

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Du bakgårdskatta Vandal. Du er nå avslørt. Jeg beklager overfor de andre kommentatorer. Jeg har egenhendig vært med på å hente denne lørva av en cointelpro agent inn i varmen, og praktisk ta han opp på fanget. Sakte men sikkert har han blitt så husvarm, og vi så vant til hans væren at vi ikke har sett hva vi har ombord. A two-faced agent-cat. Well, well, well., Jeg tror iallefall min tålmodighet overfor dine på stedet hvil taktikker er over. Du har ikke annet enn skapt splid og uro siden du kom. La meg spørre deg som en siste henvendelse til deg; hvordan føler du deg egentlig. Jeg mener å jobbe for å sabotere hele menneskehetens oppstigning til christos-bevissthet. Du må jo føle deg som en liten satan i den mørke skabb-pelsen din?

Adios sucker, you will not be back. Faktisk du har 26 000 år på å gjenopprette karma. Bon Voyage

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

RawKuz

Kanskje du burde lese innleggene mine, fremfor å hoppe over de?

Jeg har ingenting i mot at det stilles kritiske spørsmål. Jeg har imidlertid en aversjon mot dumskap, idioti og ondskap. Fremtredende kjennetegn ved manges «kritiske» spørsmål her inne.

Ikke alles, på langt nær, men de siste dagene synes jeg til fulle har demonstrert hvor fiksert enkelte her inne her på å knytte våre myndigheter til angrepet. Man benytter allerede tilbakeviste påstander som begrunnelse for ens egne teorier. Det er ikke bra i det hele tatt…

Det er ikke å stille kritiske spørsmål.

Jeg sitter med flere spørsmål selv, feks hvorfor politiet brukte såpass lang tid som de gjorde på å komme seg over til Utøya? Når får vi se overvåkingsbilder av bilen bomben var i? Bilder av ABB i Oslo? Hordan det har seg at han kunne lese fra sitt manifest under fengslingsmøtet? Hadde han det på seg da han ble tatt? Ble det hentet av advokaten i ettertid?

Men å stille spørsmål er en ting. Å påstå at det var en false flagoperasjon er noe ganske annet.

Enig?

Du sier;

«Poenget er jo å få luket bort slike teorier som om politihelikopteret var i luften, bombeøvelsen, 2 skyttere osv.»

Den er jeg med på, fullt og helt.

Det er imidlertid ikke det feks Lynx gjør over. Han bruker disse feilopplysningene for å underbygge en teori om at det var en false flagoperasjon.

Viktig at man ser denne forskjellen. Og det er slike uetterretteligheter jeg vil til livs.

Man ønsker vel ikke å plassere et ansvar for en slik hendelse hos noen på et feilaktig grunnlag?

Du sier videre;

«Men slik jeg ser det er det kun AP som kommer styrket ut av denne terrorhandlingen og på toppen der har vi Stoltenberg som har gjort en veldig god jobb med å samle folket.»

Men du har vel ikke tenkt å bruke dette i en bevisrekke for å underbygge en falseflag-teori?

Er det ikke bra at Stoltenberg har vist lederskap i en slik situasjon da?

Videre:

«Alle aspekter MÅ belyses i denne saken, uansett hvor ømt denne saken er.»

Enig, men er ikke du enig i at vi bør unngå å bruke tilbakeviste påstander som bevismateriale for å underbygge andre teorer enn den offisielle?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Lynx; du må gjerne gå løs på meg. Du er ikke den første.

Kan du ikke heller gi oss dine refleksjoner over at du bruker tilbakeviste påstander for å underbygge en konspirasjonsteori?

Armin;

Min kone synes du er en dust…

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Vandalf

Grunnen til at jeg har lest dine innlegg, er din måte å debatere på. Greit nok at alle teorier som blir fremsatt her viser seg å ikke være sanne, men dette gjøres ikke for å villede noen. Det kan være at konklusjoner tegnes for tidlig, som det ble gjort ved bombeøvelsen bl.a, men å gå til personangrep gagner ingen.

Mine uttalelser vedr. AP kommer styrket ut av det kan overhode ikke konkluderes med at det er et false-flag angrep. Pilen kan peke i den retningen, men en slik konklusjon kan ikke dras på et så tynt grunnlag.

Det verserer teorier om hva som har hendt på hele nettet, er langt fra bare her feilaktig informasjon blir brukt for å underbygge teorier. Var vel noe av det første media konkluderte med at dette var Al-qaida som stod bak, som ble kjappt tilbakevist. Det er derfor spørsmål stilles, for å få belyst hele hendelsen.

Spørsmål må stilles, jeg for min del har mer spørsmål enn svar på nåværende tidspunkt. Å konkludere med false-flag, eller hvasomheslt er alt for tidlig.
Det er derimot i sin fulle rett å spekulere i hva som har hendt, dette er med på å få belyst informasjon som at bombeøvelsen var i 2010, det var ikke et politihelikopter osv. Uten å ha stillt disse spørsmålene, hadde en heller aldri fått svar på det.

Derfor bør du og ellers alle andre, være veldig forsiktig med personangrep. Det at en person i beste viten deler en teori med andre, bør heller bli sett på som positivt og gi grunnlag for en konstruktiv diskusjon.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Armin: Hvorfor sprengte bomba i ferietiden?

-Fodi som Breivik selv sier: hensikten med attentatet var å overrekke et sterkt budskap som ikke kunne misforståes, ikke nødvendigvis drepe flest mulige mennesker.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Amerikansk kommentator mener AUF minner om Hitlerjugend.

– Det var skyting på en politisk leir, som minner litt om Hitlerjugend. Jeg mener, hvem har en sommerleir for ungdommer som bare handler om politikk? Det er foruroligende, sa Beck.
http://www.dagbladet.no/2011/07/25/nyheter/utenriks/usa/innenriks/politikk/17453053/

Instinkt
Instinkt
Abonnent
12 år siden

Hei JJ.
Nå er det lenge siden jeg har lest noe av deg. Dette var på tide=)! Jeg har i utgangspunktet vært utrolig uenig med deg, det er ikke sikkert du husker at jeg har skrevet litt kvasse motmeldinger tidliger. Nå vil jeg si at dette ikke er tilfelle lenger. På mange områder syntes jeg du har veldig mye bra og komme med, du virker belest og intelligent. Jeg har stor respekt for dine meninger og utsagn!.
Nå har jeg i løpet av våren kommet til og bli veldig opphengt i kristendom og historie. Dette er to utrolige temaer, og jeg mener at alle burde og trenger et kurs i historie. Det ligger så mye i fortiden som man dessverre har en tendens til og gå glipp av. Alle trenger en dose av historie for og forstå, dette gjelder kristendommens opprinnelse slik vi kjenner den, hva gjelder bibelens tilblivelse, keiser Konstantin og katolismen.
Tidligere var jeg veldig skeptisk til muslimer, jeg hadde sterke fordommer foret av media og medias tendens til og spille på oss vanliges frykt hva gjelder terror og grusomme handlinger. Jeg vil nå si at gjennom historie og forståelse av endel elementer kan jeg tildels skjønne dette hatet midtøsten har imot oss. Jeg tenker på måten de har blitt behandlet av oss hvite i århundrer. Iran f.eks, kanskje du har lest om det tildigere, men der finnes det et tilfelle på 50-tallet om jeg husker riktig, hvor oljesultne amerikanske/engelske sørget for store uroligheter. Jeg går ikke noe mer innpå det nå. Men pointet her var vel at det er viktig og finne sin egen oppfatning, og at for og finne den, må man gå igjennom historien, om den da ikke er forfalsket.?
Jeg har flere ganger tenkt aat det hadde vært utrolig spennende og diskutere med deg. Men nå lurer jeg på om du kunne tenke deg og svare på et par spørsmål? De passet vel nødvendighvis ikke inn her, men håper det går greit. Dette er vel forsåvidt personlige spørsmål.

1. Hva tenker du om bibelen og dens tilblivelse?
2. Hva tenker du om den allmenne kristendom?
3. Hvem og hva er Gud? ( Jeg tror på Gud, men ikke noen kristen Gud, i mine tanker tilhører ikke Gud noen menneskeskapt religion.)
4. Hva tenker du om Jesus. ( Jeg tror på Jesus, men har en mistanke om at hans opprinnelige budskap har blitt kapret og manipulert av maktsyke og mektige mennesker med en agenda, Katolismen??)
5. Hva tenker du om opprettelsen av staten Israel, og måten dette skjedde på? Kristensionisme ?
6. Hva tenker du om dette med «2012», Niburu, Aliens, Anunnakiene, De falne(enoks bok).?
7. Hva tenker du om vår fremtid, vår utvikling?
8. Tror du på instinkter, og eventuelt hva tenker du om det ?
Dette ble kanskje litt vel, men pytt.

Takk for svar. Hilsen fra Erlend.

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

Helt lurt og ikke bruke tid på å lytte til dem som holder taler, til dem som har enkelthistorier å fortelle og til dem sørgende i stort antall over hele landet.

Man må holde seg borte fra virkeligheta for ikke å bli fanget i det okkulte og i nettet til Mossad som selvfølgelig sto bak alt dette.

Er en usikker på virkeligheta kan en f.eks lese det famøse såkalte manifestet til *helten*. Der finner en noen virkelige *Pauli ord* om bla. Islam og muslimer.

Litt morsomt er det også at smurfen forsøker å lage et poeng av at denne sjelsfattige og lett påvirkelige massemorderen ville drepe jødene Stoltenberg og alle arbeiderpartiets medlemmer.
Morsomt fordi han tydeligvis ikke har fått med seg at ondskapens medhjelper mener at Israel er siste skanse mot islam. Det er faktisk et klart avvik fra nazismen.

Men alt som rører seg i hodene her er KT. Det er det eneste som er viktig. Alt er en konspirasjon. Alt har en sammenheng og planlagt.

Hørte du at noen sa at hat skal møtes med kjærlighet. At forsøk på knebling skal møtes med mer åpenhet. At frykt ikke skal styre oss.

Du sitter i en bortgjemt krok, mens hundretusener – et folkehav landet rundt møtes spontant for i fellesskap å markere sin medfølelse, men også for å tilkjennegi sin støtte for den norske åpenhet og demokratiet.

Men dette er jo ikke virkeligheta og noe som vi på alle måter må ta avstand fra.

Og demokrati har vi jo ikke.

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Sionisme, Israel, jøder…………

Er det ikke mulig å produsere noe her på NS som ikke inneholder disse termene. Er det virkelig slik at selv de tragiske hendelser i Oslo i helgen også må kobles til sionisme, Israel og jøder? Etter Tor Karlstads skivebom og deretter løskrutt i to påfølgende artikler kommer nå dette halehenget med de samme antydninger. Det må da være flaut å ikke ha annet å skylde all dritt på enn internasjonal sionisme og NWO?

JJ skriver:
ABB var ifølge media en svoren sionist og anti-muslim, noen kaller ham ‘kristenfundamentalist’, men det er ikke oppgitt hvilken menighet han tilhører. Kristenfundamentalister som er sionister mener at alle som er imot Israel, de er imot G-d’s plan med Israel, og de vil bli forbannet.

*anti-muslim; ja opplagt
*sionist; hvor har du dette fra?
*kristenfundamentalist; dette hørte jeg 2 ganger på radio, men kan ikke finne belegg for det noen steder. ABB kan vel kalles en slags «korsfarer» men ikke kristenfundamentalist, siden kristenfundamentalister tar avstand fra korsfarerne?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Hårsår antisionist?
Du har jo allerede svart

Statan
Statan
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Vi vet Maranata. Det er det som teller……. Det betyr ikke det samme som at vi vil, vi maa eller vi trenger. Vi vet………

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

ABB koblet seg selv til frimurere, Israel og høyreekstrem kristendom eller kristensionisme. Man er ikke frimurer uten å være sionist. Mens vanlige jøder venter på at tempelet skal bygges på nytt, prøver høyreekstreme jødiske og kristne sionister å få fortgang i prosessen ved å rive klippemoskeen. Dette er siste del av profetien og toppen av illuminatipyramiden som vil falle på plass når det blåses liv i den siste trumpeten. Murerne legger sten for sten, den som kontrollerer tempelhøyden kontrollerer verden. Man kan bare vente i spenning, blir det den kristne, jødiske eller muslimske messias som kommer?
Ingenting er farligere enn hjernevaskede religionssoldater.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

En kilde sier at det er Obama.

mikael
mikael
Abonnent
12 år siden

Jeg driter helt og holdent i Israelere og Israel.
Dette er noe helt annet, men nok om det, en må ut av landet for andre nyheter en den spikersuppa som serveres her på berget.
Israel hater.
Gut du må pinadø våkne up til det faktum at Israel er skapt inne i Palestina og hvoor mange ganger må jeg vise «ting» for at det sklir inn i innsiden av skallene.
Jeg hater absolut ingen, men enkelte klarer ikke for alt i verden å se hva de selv støtter i tykt og tynt. I seg selv respektabelt og nobelt nok, men en dag må virkeligheten demre også der, eller..
Forskjellige kart, merkelig nok er Palestina der, men Israel.?
Som dette fra andre verdens krig.
http://whatreallyhappened.com/IMAGES/PalestineMaps/IMG_5210.JPG
og eldre.
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/mapstellstory.html
er jeg en antisemitt for dette. Israel er kommet for å bli, men Palestinas retigheter er aldri tatt på alvor, aldri.
Jeg har ikke et fnugg av sympati for denne evinelige sippingen og konstante sutringen over Alle Andre, de liker oss ikke, buhu.
Kvalmende.
Hvor er engasjemanget for Palestinske barn, over 300 ble slaktet for noen år siden.
Stillhet var svaret.
Og les hva Israelske Høyresiden sier og gjerne les kommentarene, for de er ikke akurat medfølende, vis du har mage til dette.
http://frontpagemag.com/2011/07/20/the-quislings-of-norway/
du trur det ikke før du ser dette.
Og gå gjerne innom Jpost og Ynet, samt Hareetz å les selv om hvor De står i denne saken.
Kjenner noen han igjenn.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mordaren-mejlade-tidigare-sverigedemokrat_6345672.svd

Nei gutt, skal fordomer og gamle løgner bekjempes, må noen slutte og lyve.

m@ximus
m@ximus
Abonnent
12 år siden

Det som hänt i Norge är en otroligt tragisk händelse. Det går inte att beskriva i ord. Och jag gråter med dom som har förlorat sina när och kära. Tankar går också till dom offer som varit med om den här tragiska händelsen.

Det dyker upp ett par frågor. Å det är ang. bombens plassering.

Var är delarna från bilen? De borde ligga kvar ett par däck och felgar kanske en kardanaxel..?
Mythbusters sprängde en sementbil.

Delar av sement bilen ligger dock kvar på stället efter mytknäckarnas lek med 1,500kg dynamit.
Ja har sett några bilder med bilar i, hade inte ABB varit och hyrt sig en varebil för att frakta puffen i? -Har för mig jag läst de eller hör om de på TV. -Media myller. Möjligt jag misstar mig! På bilderna ser det ut som det är vanliga personbilar som är demolerade.

Bilder på regeringsbyggnaden visar en brand högt uppe i hörnet.. möjligt delar flygit in och satt brand på kontors lokalen? Det första som slog mig då jag fick se bilden av förödelsen var att puffen varit plasserad där uppe.
– Gå in på den här länken:http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10080585 så får du se vilken bild jag menar.
Längst ner på sidan finns också en bild serie. Bläddra dig fram till bild no.5/25. Det ser ut som ting har flygit UT från byggnaden..
– Bild 11/25 Ser det inte ut som en del av en dörrkarm ligger bakom personerna i bilden?
Ser det inte ut som puffen legat inne i byggnaden, när de ligger så mycket skrot som kanske skulle flygit in i stället om den stått utanför? Möjligt ja tar fel. Det kommer väll fram i polis rapporten.

ubu
ubu
Abonnent
12 år siden

Pieczenik på Alex Jones show mandag 25/7-11 gir den beste analysen/kommentaren om situasjonen til nå.

Han gir svært gode grunner til at hendelsen IKKE var en falsk flagg operasjon. -Det er en mann som har førstehandserfaring med, og kjennskap til falsk flagg operasjoner, psy-ops, bevissthetsmanipulasjoner, politisk analyse osv.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ubu
12 år siden

Det beste argumentet i falsk flagg fløyen, er disse greiene om to gjerningsmenn.
Ikke fordi vitner alltid har rett, men fordi vitnene observerte en annen skytter, og kunne beskrive detaljer ved hans utseende.

– Alle som har vært borti jus på et eller annet plan, vet at jussen ikke oppererer med absolutte beviser for eller mot. -Det er alltid en skjønnsmessig vurdering av vektlegging.

Dette bokmerket mitt, er dog ikke blitt oppdatert med alt enda. setter pris på hjelp til det.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110723/kan-vaere-flere
http://en.rian.ru/world/20110723/165350450.html
http://www.novinite.com/view_news.php?id=130515
http://www.blacklistednews.com/Was_there_a_SECOND_gunman%3F_Survivors_tell_police_of_attacks_in_two_different_areas_on_Norwegian_island_/14855/0/38/38/Y/M.html
http://www.cbsnews.com/stories/2011/07/23/501364/main20082436_page2.shtml?tag=contentMain;contentBody

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Artikkelforfatteren skriver:
“Selv i sin dypeste sorg blir nordmenn ikke hysterisk. De motstår hatet. Det er utrolig å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til de dypeste tråder av sine sjeler. De gråter i verdighet. Men ingen sverger å ta hevn. Isteden ønsker de enda mer humanitet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige sterke sidene ved det lille landet. “

Norge er en «kristen» nasjon. Selv vår grunnlov er tuftet på kristne verdier. I et muslims land derimot ville ropene om hevn vært dominerende. Det var forventet at Norge skulle bli rammet av terror, men man forventet at terroren kom fra militante/fundamentalistiske muslimer. Vi har alle sett at det meste av terror blir begått av disse, og at man søker å berede grunnen med frykt og deretter dominans. Her på NS har vi et helt knippe med artikkelforfattere som har et helt annet fokus: Internasjonal sionisme. For hver eneste mulighet som byr seg klager man på sionisme,Israel, jøder, mossad osv – for den stygge ulven heter NWO godt parret med nettopp sionisme.

Artikkelforfatteren skriver videre om «de gamle» i AP som må få avløsning av «de unge» i AUF. Den gamle bevissthet skal byttes med den nye bevissthet.
Ut fra hva artikkelforfatteren ellers skriver vil jeg tror det for hans del har to hensikter.
For de første er de unge deres alder tatt i betraktning ganske «historieløse» og lar seg lettere manipulere enn de som har levd en stund og selv opplevd historien. Håkon Lie var intelligent og en Israelvenn ut fra opplevelser i sann tid. Det samme kan sies om Trygve Lie. Hans memoarer kan alle lese, og han var ganske informert, og hadde grunnlag for sine uttalelser. Han sa rett ut hva som stod i veien for en fredsløsning mellom arabere og jøder.
For det andre har de unge i AUF et mye mer radikalt syn på Midt-Østen konflikten, preget at tidsånden og ikke av fakta og historiske realiteter.
Alt dette passer inn i artikkelforfatterens agenda.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
12 år siden

Finner ikke kommentarfelt / forum siden til e24 og dn.no, hegnar har også forandret forum siden på hegnar.no.
Ja, ting skjer raskt nå.

Michelle
Skribent
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

Ta print-screen og lagre alle sider som webarchive! Det er også hackere fra hemmelige internasjonale organisasjoner inne og lager kvalm. Mer og mer kommer frem i lyset! Tror ikke alt gitt helt etter planen nei for de negative aliensene i undergrunnsbunkersene..

panzer
panzer
Abonnent
12 år siden

«Terrorist proclaimed himself ‘Darwinian,’ not ‘Christian’
Norwegian’s manifesto shows Breivik not religious, having no personal faith».
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=325765

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Artikkelforfatteren skriver:
Endløsnung
Gi nå Palestinerne sitt land fra 1967, og sørg for at jødene får være i fred innenfor de grenser som FN har vedtatt. Da er saken og den individuelle og kollektive galskapen løst. Den kollektive psykose helbredet.

Dette må desverre betraktes som enfoldig tenkning basert på at jødene skal gi etter, og så vil araberene bli fornøyd. Si meg JJ, tror du på det du selv skriver?

I mai kom palestinernes president Mahmoud Abbas med uttalelser om at Palestina skal bli uten en eneste jøde. De kontroversielle uttalelsene kom i et møte med Den arabiske ligas overvåkingsorgan i Qatar.
«Den framtidige palestinske staten må bli tømt for jøder og bosettere og fra ethvert israelsk nærvær både militært og sivilt», sa Abbas. Reaksjonene fra israelsk side var naturligvis svært sterke og blir karakterisert som ren rasisme, etnisk rensing og i tråd med Hitlers holdning til jødisk nærvær.
Mahmoud Abbas har bevist at en som fornekter sannheten, fornekter alltid sannheten. For noen dager siden benekter Mahmoud Abbas i New York Times elementære historiske fakta. Ifølge hans artikkel var det vi som angrep de arabiske stater i 1948. Nå har han avslørt sin drøm om «judenrein»– et Palestina renset for jøder, sier Juli Edelstein, (Likud) minister for diasporasaker og informasjon. Finansminister Juval Steinitz (Likud) sier at uttalelsene til Abbas er rasistiske.
– Jeg minner alle om at Abbas benektet Holocaust i sin doktoravhandling, og dette bør reise noen spørsmål ved denne mannen, sier Steinitz.
– Disse alvorlige uttalelsene med etterdønninger fra de rasistiske utsagnene til Europas nazister, reiser nok en gang spørsmål ved hvilken partner vi har med å gjøre, sier Steinitz. Transportminister Jisrael Katz kritiserer også uttalelsene til Abbas.– Abbas´ sanne visjon for fred er følgende: Første trinn: Utrydding av jøder der. Andre trinn: Utrydding av jøder her. Jeg synes det virkelig avslører palestinernes sanne stilling, sier Katz. – Jeg vil minne alle om at vi har arabiske innbyggere i Israel, noe som er fullstendig akseptabelt. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe problem med jødiske innbyggere i en palestinsk stat hvis den blir opprettet, sier infrastrukturminister Uzi Landau (Israel Beiteinu). Han mener Abbas ikke lenger kan ses på som en som ønsker frihet eller fred. – I praksis strekker han nå strikken satt av rasister og terrorister i hans egne omgivelser, sier Landau om Abbas. Under møtet i Qatar i mai i år sa Mahmoud Abbas at palestinerne er fast bestemt på å videreføre sitt initiativ for å få FNs godkjenning av en palestinsk stat. Han la imidlertid til at dersom Israel ville gå inn for forhandlinger med Ramallah basert på grensene fra 1967 og en konstruktiv stans av bosettingene, ville palestinerne vurdere å utsette sin ensidige handlemåte. Abbas uttalelser mot israelsk nærvær i en framtidig palestinsk stat kom som et svar på Netanyahus tale i Washington uken før. Den israelske statsminister slo fast at Israel vil opprettholde kontroll over Jordandalen i en fredsavtale med palestinerne. Han sa også at noen av bosettingene vil bli værende på Vestbredden. Abbas kritiserte Netanyahu for å legge løsninger for saker som det skal forhandles om i en endelig avtale.
– Han krever anerkjennelse av Israel som en jødisk stat. Vi har avvist og vil avvise dette kravet. Vi vet hva han egentlig vil. Han ønsker å underminere det palestinske nærværet i Israel og hindre flyktningene å vende tilbake, sa Abbas i Qatar.

gexern
gexern
Abonnent
12 år siden

Det er en ting jeg ikke forstår, som skaper brist i deres logikk, konklusjoner og tankegang. Hvis Regjeringen er ond, alle utenlandske etteretningstjenester er egentlige terroristgrupper, og illuminati har makt over hele verden og styrer den, og støttes tydeligvis av frimurerne (morsomt, ettersom at slik kvasi-historie vanligvis sier at frimurerne er fienden til illuminati). Hvordan kan det da ha seg at alle dere fortsatt lever? Hvorfor er ikke dere likvidert eller «chipet»? Hvordan kan det ha seg at denne siden fortsatt er oppe og at dere får lov til å kommentere, kritisere og «søke etter sannheten»? (Merk at dette er ingen trusel, men spekulasjoner for deres fortsettende eksistens som er i strid med det dere sier om resten av verdens kontroll og makt.)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gexern
12 år siden

gexern

Problemet er at du tenker litt for firkantet. Verden er ikke så svart/hvitt. At Illuminati, NWO eller hva du vil kalle den gruppen med mennesker som faktisk sitter på 90% av makten, og 90% av pengene i verden – at denne gruppen har total makt er det idiotisk å påstå, og det fins nok ikke et friskt menneske i verden som faktisk tror på dette.

Med total makt trenger man ikke engang media. Det blir unødvendig. Man trenger hverken PST, CIA, NSA eller annet. Poenget å forstå er at verden er en slags slagmark der forskjellige krefter kjemper mot hverandre, og vi har komplekse reaksjoner av årsak->effekt, faktorer påvirker hverandre osv. Å ha verdensbildet «oss mot Al Queida» er idiotisk. Eller «venstre mot høyre», eller «de som er for demokrati mot de som er mot demokrati» osv osv osv. Eller «vi mot de onde reptilene fra Sirius B.» Man kan ikke se verden på en slik ..primitiv.. og ekstremt subjektiv måte.

Det man først og fremst må gjøre er å lære seg litt om elementær psykologi, både når det gjelder organisasjonen av et enkelt menneske, or organiseringen av samfunnet og verden. Vi styres ikke av våpen i den utviklede verden. Vi styres av psykologi. Uten å forstå hvordan psykologi/propaganda/suggesjon og det man kan kalle svart magi brukes både av de som er i maktposisjon og av de som ønsker å komme i maktposisjon, kan man ikke ha peiling på hva som faktisk foregår.

Svart magi, sier du? Svart magi vil si å påvirke og manipulere folk uten at de er klar over at de blir påvirket og manipulert.

Det andre man må gjøre, etter at man har forstått at de som har makten også gjør sitt beste for å kontrollere hvilken informasjon folket får tilgang til, er å på egen hånd sette i gang å forske på hva som faktisk foregår i verden. Bak alt hysteriet, propagandaen og den «ferdigpakkede» versjonen av virkeligheten. Nøyaktig hvem er det som faktisk har makt? Hvordan opererer de? Hvilke planer har de? Hva kan vi lære om dagen i dag gjennom å e tilbake på historien? Er den versjonen av historien myndighetene serverer oss gjennom massemedia og skolevesen egentlig den sanne historien? Osv osv.

Oppsummering:

1. Man kan ikke «tenke firkantet.» Man kan ikke tenke «enten A eller B» på den måten politikerne vil vi skal tenke («venstre» mot «høyre»). Man må skjønne at selv om prinsippene egentlig er enkle: rett/galt, sannhet/løgn, så er det hele store bildet utrolig komplekst og tar lang tid å forstå.
2. Man må lære seg å lese media på en helt ny måte og utvikle en ny relativitet.
3. Man må aktivt oppsøke informasjon utenfor hovedstrømmen. Ettersom hovedstrømmen selvfølgelig er kontrollert av de som sitter med makten – ettersom de er interessert i å fortsette å sitte der.

Preken slutt.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
12 år siden

Grete Faremo bedrer sitt rykte surfer på bølge av medfølelser
http://www.abcnyheter.no/Meninger/Borger/110726/«moren-min-heter-grete-faremo-pa-fredag-trodde-jeg-hun-ble-drept»

NATO utvidet krigen mot Libya den 22.07.2011,
bombet vannforsyningene til landet Faremo har gått til krig mot me SMS.

smurfen
Redaksjonen
12 år siden
Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

De siste brikkene?

Velg deres kilder med omhu…

Sagt om eutimes;

«Anyone who takes the site seriously, despite the evidence of its utter unreliability and lunatic views which springs to the eye almost immediately upon visiting it, is either a Nazi, an ideologue or a complete fucking idiot»

http://rationalwiki.org/wiki/European_Union_Times

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

upon visiting it, is either a Nazi, an ideologue or a complete fucking idiot”

Å dette hevder en side som skal tas seriøst?!?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Etter å ha lest litt rundt på siden synes jeg det er en ganske så presis oppsummering.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Jeg kan også bekrefte at siden i går har de i Ukrainske tv kanaler sagt det samme, 1+1 og UBCUA.tv
Når jeg fortalte at her i nyhetene sa de at alt er utført av en og samme mann, holdt dem på å le seg i hjel.
Kan dem ikke legge 2 og 2 sammen spør dem der nede.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

Le seg ihjel?

For en usympatisk gjeng…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Hørtes ut som en beskrivelse av den gapskrattende og hånende horde som stod klare her så fort tragedien skjedde, med geipene sine..
Kalte oss ynkelige og alt fælt, men hvor LITE fatter dere?!

Eller FORSTÅR dere, og må å sitte og benekte fakta likvel?!
FOR EN SUR JOBB! Takke meg til å plukke poteter!

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ja, dem ler seg ihjel av hvor lettlurte nordmenn er Vandalf, ikke av selve tragedien.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

De ler av nyhetsspeilet med andre ord?

Nok om det. Jeg klarer ikke se hvorfor vi skal feste lit til…

Hva var det du sa?

ukrainsk tv?

Huh?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Nei Vandalf, ikke nyhetsspeilet, det er jo ikke dem som kommer med nyhetene som vg, dagbladet, aftenposten printer.
Begynner du å bli trøtt Vandalf ? ja,det har nok vært mye info å svelge de siste dagene.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ok. Jeg synes fremdeles de fremstår som usympatiske, og jeg ser ingen grunn til at vi skal ta noe av det de kommer med for god fiks.

Kan du gi oss noen linker til disse kaukasuske, nei vent litt ukrainske tv-kanalene?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Det speiles og projiseres mye her..

Tar sjansen på å overbringe en ørliten hilsen fra smurfen, selv om jeg ikke har bedt om lov nå.. han fikk plutselig besøk, og derfor har han ikke svart og forklart mer her, men smurfen tenker å komme senere..

Den som venter på noe godt :-)

Smurfen vil forklare ang kilden og sier bl a:

«Ikke en eneste setning klarte dem å debunke..»

Vil ikke kopiere mer, fra en samtale, helten vår skal få snakke for seg selv.
Men jeg merket også at dere stusset lit og siden avledningsmanøvre..

Om det som står der kan verifiseres ut fra våre brikker og fakta ellers.
Da mener nå jeg at det har bestått sin prøve..

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Er dem usympatiske for at dem mener vi er lettlurte, ?
Du har alerede fått referanser til nyhetene jeg sikter til.
Bruk google translate så finner du alle svarene du leter etter.
Du kan få servert bevisene på ett sølvfat Vandalf, alikevel ville du ha stillt spørsmålstegn, hadde dem sagt noe annet en hva myndighetene og media i Norge gjør.
Jeg synes du stiller for mange spørsmål, og kommer med veldig lite egen info / oppklaringer selv.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

«Jeg synes du stiller for mange spørsmål, og kommer med veldig lite egen info / oppklaringer selv.»

Korrekt observert. Det er fordi jeg ikke har noe info/oppklaringer å komme med.

Det har ikke du heller, selv om du tror du har det.

Jeg har imidlertid en rekke kritiske spørsmål til «infoen/oppklaringene» du med flere kommer med.

Er ikke det i tråd med nyhetsspeilets ånd?

Å stille kritiske spørsmål, mener jeg…

BelzeBob
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Jeg tror snarere det er Mossad enn «vestlenningene» denne gangen. Tenk også på hvor bittert det var for AP med AUFerne som ble slaktet. AP er sjef i Norge, så jeg tror ikke de hadde gått med på noe slikt. 33erne i frimureriet prater sikkert sammen på tvers av landegrensene og gjør nok bare ting de er enige om. En gjeng med muslimer, eller en gjeng med hvemsomhelst kunne de kanskje ofret, men jeg tviler faktisk sterkt på om de kunne gått med på å ofre disse AUFerne. Elten bruker ikke å ofre sine egne barn. De ofrer derimot gladelig andres.

Er ikke dette et poeng? At disse norske statstoppene sannsynligvis mistet folk de var glad i, kanskje nære slektninger, den dagen? Nei, jeg tror ikke Stoltenberg hadde peiling, faktisk.

I likhet med Sigr tror jeg vi snakker om en «outside job.» Gjerne en Zio-jobb. Eller muligens bare en pling-plong gærning – som var Zio-påvirket.

« Forrige artikkel

Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?

Neste artikkel »

Massemedia tilnærmer seg Nyhetsspeilet

543
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x