Bla i tag

psykiatri- Side 2

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

Nyhetsspeilet publiserer her utdrag fra dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde sin nyeste bok ”Skjulte verdener”.

Her finner du ikke bare sannheten om utenomjordisk liv, om det hemmelige romprogrammet, om avansert høyteknologi som overgår science fiction, men også grelle perspektiver om "organisasjonen" som ved hjelp av den kriminelle og tildels grusomme USA-dikterte etterretningen holder store deler av Norge -

Åndelig oppvåkning som prosess

Meningen med psykisk helsevesen kan aldri være å exterminere menneskers åndelige prosesser får vi håpe?

Microchip er dyrets merke

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Hank om det norske statshelvete

Hans-Erik Dyvik Husby alias Hank von Helvete og Trygve Haug intervjuet av Jonas Forsang

Sprer psykisk.no usikkerhet i befolkningen?

Myndighetene har bestemt at psykisk helse skal mer og mer være en del av pensum på grunnskolen. Dvs at allerede på barneskolen skal det fokuseres på psykiske lidelser og hva som er normalt og ikke normalt.

doctor needle psychiatry
doctor needle psychiatry

Menneskerettigheter og psykiatri

”Dersom det foreligger motstrid mellom helselovene og menneskerettighetene, går menneskerettsloven foran.”

Er psykiatrien elitens våpen?

Blir psykiatrien brukt til å stue bort politiske meningsmotstandere, eller er dette en illusjon skapt av “konspirasjonsteoretikere” for å gi nåtidens politikere et dårlig navn? Denne artikkelen tar for seg Synnøve Fjellbakk Taftø, Fredrik Vollan, psykiatrien, EØS avtalen, ytringsfriheten og konspirasjoner.

Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt

En av Norges mest profilerte og kjente politiske fanger er tvangsinnlagt.

Hva skjuler massegraven ved Gaustad?

På Riis kirkegård, like ved Gaustad psykiatriske sykehus, er det en massegrav. I massegraven befinner det seg et ukjent antall ofre for nazi-eksperimenter som fant sted i etterkrigstiden.

Helseterror i offentlig regi

Helseministre kommer og går, mens folket forgår under statsråder som selv oppfordrer til å vise solidaritet.