Bla i tag

Gro Harlem Brundtland- Side 3

Den nordiske modellen for verden?

Menneskerettigheter og borgerrettigheter står ovenfor et formidabelt backlash i vår tid. Hvorfor?

Om Bilderberg og Bilderbergmøtet 2010

Det er tid for årets topphemmelige møte blant maktens supertungvektere: Bilderberg !

Årets Bilderbergmøte blir arrangert i Sitges i Spania i tiden 3 – 6 juni.

Nyhetsspeilet har her gleden av å publisere en Bilderberg-artikkel som gjennomgår årets deltagere og hvem de representerer. Artikkelen inneholder også bakgrunnsinformasjon om Bilderberg og en analyse av aktuelle utfall av Bilderbergmøtet

Det onde samfunn

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre.

Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt

En av Norges mest profilerte og kjente politiske fanger er tvangsinnlagt.

Globalistenes fremste agent

Politikerne har vist Janusansikt til folket og har brutt grunnloven ved å gå bak Norges befolkning i EU-saken.

Fascisme overtar for demokrati i Norge

Når politiske krefter slås sammen med næringslivsinteresser blir lovverket etterhvert omgjort til å tjene næringslivets interesser på bekostningen av befolkningen. Det er fascisme i et nøtteskal.