Også den norske drømmen kan bli til et mareritt

Meningskrise? På tide å se en annen vei?

2.9K visninger
8 minutter lesetid
16

I en artikkel i ”The Guardian, mandag 13. juli 2009, skriver Charlie Brooker følgende (fritt oversatt): Selve strukturen av samfunnet bryter sammen rundt oss på alle kanter. Hva i helvete skal vi tro på?

Alt har gått feil. Våre tro i alt har blitt knust av en serie med sjokkerende avsløringer som har ristet vår kjerne til dens kjerne. Du kan ikke røre deg uten å komme bort i institusjoner som kollapser. TV, økonomien, politiet, parlamentet og nå nylig pressen … alle blir avslørt for å være stappfull med løgnere, bastarder, opportunister, bøller og skitt.

Og vi visste. Vi visste. Men vi var dypt inn i fornektelse, som en partner med utro ektefelle som kjenner til den triste sannheten men prøver sitt beste å overse det. I de siste 18 måneder har sannhetens spottlys svingt hitt og ditt og den ene institusjonen etter den andre var plutselig eksponert for å være presis like råtten som vi alltid trodde den var.

Akkurat nå har all vår tillitt blitt tømt ut av de gamle institusjonene og det er ingen annen sted å plassere den. Vi trenger nye institusjoner å tro på og det fort. Det spiller ingen rolle hva de er laget av. Strikk dem ut av hyssing, ull, hva som helst. Hurtig, hurtig, før vi begynner å tilbede innsekter.

Kilde: Guardian.co.uk.

Frittalende nyhetskilder har forsøkt i lengre tid å peke på det faktum om at mange av storsamfunnets mest solide ankerpunkter er pill råtne når det gjelder integritet, troverdighet og ærlighet. Vitenskapen, religioner, politikken, militæret, politiet, reklamen og massemedia – alle sammen serverer deg løgner. Du har blitt dupert, løyet til, lurt, undertrykket og manipulert i lang, lang tid. Det er veldig mange nå som begynner å ane at deres verste mistanker faktisk stemmer – som denne engelske forfatteren beskriver. Dette problemet skaper et nytt problem.

Trosvakuumet den nye faren, den nye muligheten

Fremtidens største epidemi kommer ikke fra menneskeskapt influensa, bioterror vaksineløsninger eller noe slik.  Den kommer i form av en eksistensiell krise. Menneskets mentale kart bæres opp av kompliserte trossystemer som forsvares så langt som mulig. Når disse likevel bryter sammen er den enkelte rett og slett fullstendig ”satt ut av spill”. Navigering i livet er ikke lenger mulig uten et troverdig kart. Derfor spår jeg at mange kommer til å miste sin forstand i vakuumet som oppstår. Det å bli ”satt ut” er en potensielt farlig tilstand.

Den hypnotiske faren ved å bli ”satt ut”

Det er en allmennkjent faktum innen hypnose om at det å bli satt ut av balanse, mentalt, emosjonelt eller fysisk, kan utnyttes til å fylle vakuumet med hypnotiske forslag fordi ”kritisk faktor” er fraværende mens en blir ”satt ut”. Slike forslag kan forlede det intetanende offeret videre i selvbedrag der en ikke lengre tjener sine beste interesser. Denne hypnotiske forståelsen er noe som en god scene hypnotisør utnytter til gangs som underholdning. Dette vet jeg fordi det er en del av min kompetanse som NLP-instruktør. Metoden er kjent også av alléverdens psykopater – som en intuitiv forståelse av hvordan menneskets psyke fungerer under spesielle forhold. Innsikten utnyttes til gangs hos karismatiske predikanter. Den ble brukt av den amerikanske regjeringen under ”terror angrepet” 11, september for å igangsette terrorkrigen slik at vi ville be om å miste flere og flere friheter i bytte for beskyttelse. I Irak ble det kalt ”Shock and Awe” – nettopp for å understreke hvordan USA mestrer å sette andre nasjoner ”ute av spill”. Forfatteren Naomi Klein beskriver hvordan metoden ”Shock Doctrine” blir brukt til å sette hele områder ute av spill for så å tilby løsninger som overtar hele infrastrukturer under en ”utslettende kapitalisme” som suger området tomt for ressurser, for så å etterlatte en haug med søppel før den går videre til neste ”krise rammede området”. Når du ser det, så ser du det overalt – verden ledes av psykopater. De er få men de er mektige. Uten disse hadde verden vært en veldig annerledes sted å være.

Når du tenker deg godt om, har du allerede blitt hypnotisert mange ganger av de institusjonene du lenge har kastet din lit til. De har manipulert deg ditt hen gjennom sine snedige budskap, public relations, propaganda, disinformasjon ad nausium. Du blir på nytt satt ut når du oppdager det faktum om at din virkelighetsoppfatning er basert på løgner, illusjoner, bedrag og svik. Du er i en svært sårbar situasjon når du har det slik. Det er den kommende epidemien. Det store spørsmålet blir hva skal du fylle vakuumet med? Nå at du er blitt sparket ut av din komfortsone – det vil si illusjonen om at tilværelsen skal være uanstrengende og at du kan stole på autoritetene og myndighetene for å vite hva som er ”riktig” for deg – må du bare ta det innover deg at du må finne ut hva som stemmer på egen hånd. Du må begynne å tenke og handle for deg selv dersom du skal ivareta dine beste langsiktige interesser.

I den forbindelsen har jeg noen gode råd. I den engelske artikkelen, skriver forfatteren at vi må finne noe nytt å tro på og der ber jeg si STOPP! Har du ikke trodd lenge nok på forskjellige forslag om hvordan tilværelsen henger sammen? Den første antagelsen jeg inviterer deg til å utfordre er at du bare kan tro om tilværelsens underliggende skjulte strukturer. Utsagnet, ”Det er mye rart mellom himmel og jord”, er et gammelt stoppested for den nysgjerrige søkeren. Utsagnet er en tankevirus. Den impliserer at det går ikke an å vite noen ting om det du ikke kan se med dine fysiske sanser. Det er vitenskapens fundamental påstand, og den har du kanskje også trodd på i mange år.

Når du først har oppdaget løgnene, er det lettere å finne sannheten

I søken etter en erstatning til dine gamle illusjoner må du avvise påstandskunnskap som du ikke selv kan sjekke ut for sin gyldighet. Du trenger å ta krysspeilinger i kunnskapslandskapet for å undersøke om det du blir fortalt faktisk ikke skaper konflikter. Om du så finner disse må du ikke ta kompromisser fordi du da slipper inn tankevirus i din nye forståelsen av virkeligheten. Det finnes kart du kan bruke slik at du på kort tid kan erstatte forvirring med viten. Det tar litt tid. Det koster energi og det er det mest viktig sak du har for deg for øyeblikket. Nesten mer viktig enn å gå på jobb. Hvordan skal du ellers navigere om du ikke har et kart du kan stole på?

Det letteste er pistol

Den som oppdager at de har blitt holdt som livslange fanger i løgnaktige illusjoner blir som regel veldig sint, forbannet og sur. Følelsene trenger et sted å få utløp. Den mest naturlige responsen i denne situasjon er å melde seg inn i revolusjonen. Ta med deg geværet og marsjere mot Stortinget, NRK, Blinderen, Rådhuset og kakseboligene til de som har brukt deg som en økonomisk melkeku. Vi kommer nok til å se plenty med dette frem til høsten når nyhetene om at WHO forsøker å ta liv av massene ved å først lage en designerinfluensa, for så å tilby en livsfarlig designer vaksine som har livstruende bivirkninger. Dette må være det siste strået. Folk kommer til å renne ut i gatene og henge de skyldige i et voldsomt blodbad.

Bli gjerne med på demonstrasjoner, gjør din mening kjent for psykopatene om at du ikke vil finne deg i deres fangenskap lengre. Jag dem gjerne til skogen, men bruk ikke vold. Det er da du blir nemlig en del av problemet. ”De” har nemlig brukt vold på deg i alle år fordi ”de” har levd i den antagelsen om at ansvar og grenser handler bare om ikke å bli tatt på fersk gjerning. Selv om de fortjener å bli skutt, la dem pine heller i fengsel.

Tenk deg godt om. Verden har opplevd mange revolusjoner, den franske revolusjonen, den russiske revolusjonen, den spanske revolusjonen,  den amerikanske revolusjonen osv, osv. Dette spillet fortsetter problemet langt ut i evigheten. Det eneste som skjer, er at mange mennesker blir drepte og nye ledere trer til for å fylle plassen til de gamle. De som kaller seg eliten bare bytter plass og strukturen som støtter systemet forblir uberørt. Det er strukturen som er problemet. Det er strukturen som stadig får den enkelte til å tro at du må ha en leder, en regjering som styrer deg og som forteller deg hva som er riktig og viktig. Det er strukturen som forteller deg at du trenger en prest, predikant eller guru som bindeledd for å treffe på ”Gud”.

Den bakenforliggende strukturen som aldri utfordres

Vi mennesker har to sosiale institusjoner som har ansvar for å sanke og videreformidle innsikt, kunnskap og viten – disse kaller vi for vitenskap og religion. Dersom du har lest mine tidligere skriv som vet du at jeg mener disse institusjoner har alvorlige mangler – de er ikke hele. De representerer bare halvparten av menneskets hjernehalvdeler. De mangler den andre siden. De trenger integrering. Det lar seg gjøre å lage noe nytt – en utvidet form for vitenskap som knytter materie med ånd, det rasjonelle med det transrasjonelle (kjent som irrasjonelle), det objektive med det subjektive.

Det er nemlig vitenskap og religion som har alltid fått deg til å ”tro” at du ikke kan vite om livets underliggende struktur – tilværelsens hemmeligheter. Det er vitenskap og religion som får deg til å sette kampen om tilværelsen mellom ”oss” og ”dem”. Det er vitenskapen og religion som får deg til å tro at vold er en akseptabel løsning til dine og mine problemer. Menneskene som tar styringen tror det samme som deg. Noen må lede de mange fordi det store flertallet ikke har intelligens nok til å lede seg selv.

Den største krisen

Frykt er den mest brukt metode for å bevege massene av styringseliten. Derfor går vi fra krise til krise. Akkurat nå er det krise med klima endringer, energikrisen, pandemier, overbefolkning, bier som forsvinner, mangel på vann, mangel på mat og for all del, må vi ta med terror truslene. Den aller største krisen handler faktisk om noe som er veldig nært oss alle – vår bevissthet – vi vet ikke hvem vi er. Vi vet ikke hva bevissthetens essens er. Vi har faktisk en kollektiv spirituell krise. Vi lever i en åndelig vakuum. Kanskje du blir på nytt satt ut. Du trodde du leste tidligere om at jeg hadde noe å si mot religioner og nå snakker jeg nettopp om religioner. Der tar du feil. Religioner handler om tro. Vi må vekk fra tro om spørsmål som er så viktig og som har forledet oss til å skape så mye elendighet.

Ny viten

Istedenfor en revolusjon, trenger vi en evolusjon av bevissthet. Først kom religion, så kom vitenskap og begge to institusjoner har kastet barnet ut med badevannet. Begge to har fornektet ressursene som de trenger for å være hel. Fordi jeg har beveget meg i et landskap der jeg har sjekket ut hva som skjer med denne integrert form for forskningsredskap, vet jeg hva vi finner. Vi finner oss selv. Vi oppdager vår åndelig identitet, opphav og hensikt. Vi oppdager ressurser som har vært hemmeligholdt i tusenvis av år. Vi finner ut at vi faktisk trenger hverandre, at vi er knyttet sammen gjennom en fellesnevner – bevissthet. Vi oppdager at alt som har bevissthet er knyttet sammen og vi oppdager at så å si alt har bevissthet.

Istedenfor å strikke sammen en ny tro slik at vi fortsetter inn i fremtiden på den samme gamle veien kan vi se en annen vei. Vi kan dermed oppdage sannheten og vi kan oppdage den viten vi trenger for å komme oss videre i vår egen utvikling. Der finner du frihet, selvstendighet, innsikt, visdom og kraft som du tidligere trodde du måtte ha utenfor deg selv. Når du oppdager denne nye viten og du har oppdaget deg selv og gjort deg opp en mening om hvordan du vil forholde deg til resten av universet har du tatt det største skrittet i riktig retning for en virkelig ny alder. Du har kommet ut av mørket. Du har seiret. Psykopatene har ikke lenger makt og myndighet. Flertallet har tatt den fra dem. Denne troverdighetskrisen kan bli en nådegave. Du har nå anledning til å søke etter nye og langt mer meningsfulle kart for å finne frem i fremtidens terreng?

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Se opp for den Karismatiske Bevegelsen! http://www.endtime.net/norsk/karisma.htm Sitat: I dag er det mange som søker til karismatiske møter. Flere blir forbauset over hva de opplever. På karismatiske møter kan en oppleve undre, helbredelser, mirakler, hyl, skrik, usammenhengende tale, kommandobesvimelser ved symbol-berøring, hypnotiske repetisjoner og suggererende ord, hysterisk og ukontrollert latter, målløshet, opprakte armer samt ekstatisk adferd. Den sterke emosjonelle rusfølelsen blir av tilhengerne tolket som bevis på åndens nærhet og inngripen. Tør du å være med på å stille noen spørsmålstegn ved disse ovenfornevnte manifestasjonene? Vi skal ikke dømme noen mennesker, det har vi ingen rett til, men vi har rett til å bedømme saken, hvilke krefter som ligger bak. ..

False Flag Chemical Attack in Syria – El Kaide Teröristleri Sınırda Türk Malı Kimyasallarla Zehirli Gaz Üretiyor http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-92676

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

«VG og Dagbladet har et perverst behov for å trykke bildet av “han vi ikke nevner navnet til” på forsiden. Vi ønsker ikke å ha et bilde av han på vår arbeidsplass. Han skal glemmes og ikke eksponeres. Så lenge avisene velger en slik forside, velger vi å snu avisene. Hjelp oss å holde butikken ren for slik tabloid dritt og hold Dagbladet og VG snudd.»
http://nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7734073

Tenk om flere kunne gjøre dette oftere og i langt flere saker, det beste hadde vrtæ om folk sluttet å kjøpe massemedia til folket krevde foranring i gravearbeidet til journalistene.

Noe som er veldig vrient når vi vet hvem som eier og indirekte styrer media, samt at massene fores og fråtser i tabloidforsider, jo mer gossip og sladder jo mer selger de.

Lillit
Abonnent
14 år siden

Hva med å slutte å tro.
Vi er vel blitt så vant til å nøye oss med å tro, når det er å vite som virkelig er luxus.
Vi må unne oss den luxusen som har blitt tatt fra oss.
Kunnskap. Ikke bare om hvem som snylter hvem, men om hvordan vi kan total rense oss for illusjonene som går så mye dypere enn politikk.

Unrestrained
Anonym
Svar til  Lillit
14 år siden

Skal du finne ut av hvem som snylter hvem så må du vel tro på noen?

ArneLo
Abonnent
Svar til  Unrestrained
14 år siden

Her trengs vel ingen tror. “På frukten skal treet kjennes” er vel et ordtak du også er fortrolig med :-)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Fant en bønn for det Iranske folket på http://www.aswynn.co.uk/index.php

Er ingen ekspert på Iran, men har vondt av folket som lider. Håper denne ikke støter noen, i hvert fall.

Det er jo en stund siden sommersolverv, men den virker sikkert ennå!

A blessing for all Iranians and Persians demonstrating against Iranian government.

I call on Verethragna, as the Boar, may he rage through the ranks of the Basiji the Iranian Islamic police, may their riots shield shatter, may their helmets and viziers mist up, may their body armour fall, may their batons slip out or their hands. May they break rank and disperse.

I call on the goddess Anahita, lady of the waters, may she give courage to the demonstrators, may she help them to continue the struggle, may she provide love and nourishment to those already arrested and heading into the pits of the Islamic regime’s prison. May she bring light into prison cells.

I call on Mithra, may the lord of truth walk beside all who are fighting the Great Lie that is the regime, may he support all the bloggers who are telling the truth and let their messages reach out to wide world.

I call on the Sun at his height, may his light and warmth feed the fire and passion of the demonstrators.

I call on Atar, lord of fire, once again burn the three headed beast that stole the Divine Glory (right of rulership), may the right of rulership be returned to the people, and their voices and votes counted.

I call on Vayu, lord of wind, to blow away deceit, to interfere with police helicopters and stop them flying, to shorten the breath of the Islamic police and stop them chasing protestors. May the Basijis be out of breath, and tired.

I call on Tishtrya, the star Sirius, lord of rain, summer Solstice marks your time, Tir take thy form of Young Man/Woman, and march beside the Youth of the Persian nation, as they march towards black clothed police. Show them how you
overcame the darkness before.

I call on Homa may she heal the wounded, may she remove the demonstrators bullets wounds, and baton bruises. May she fuse the demonstrators with ecstasy and joy and remove fear from their minds.

I fly to of mount Davamand and I call the gods of my Ancestors: Verethragna, Anahita, Mithra, Atar, Vayu, Tishtrya, Homa liberate your land of Persia. Return to thy rightful place and land, thy children in their time of darkness I beg of
thee.

Come in their hour of need, and hold the line against the coming hordes, thy temples shall be rebuilt and past glory restored. You have not been forgotten.

All this I call at Summer Solstice, the height of sun’s power.

Summer Solstice is called Tirgan in Iran, or Persia.

Any political correctness melts with images of the Islamic religious police, the Basijis beating and killing protestors.

My creed of love and peace, takes a tea break.

I see my arms transform into hawk’s wings, my head into a falcon, each breath takes me deeper, as avenging Horus emerges. Shaking with love and anger for an oppressed nation. It’s Father’s day tomorrow, so I take the mantel of Horus, son
risen to avenge all the father’s killed and imprisoned by Iranian government in last 30 years, Osiris slain and risen god. Horus with his right eye the sun and left eye the moon.

I flap my wings in face of Basijis and blind them, so their aim misses their target and the protestors; my croak a distraction to the black shirts.

I call on Verethragna, as the Boar may rage through the ranks of Islamic police, may their riots shield shatter, may their helmets and vizers mist up, may their body armour fall, may their batons slip out or their hands.

As Mithra Yasht says:
“We sacrifice unto Mithra, the lord of wide pastures, …. sleepless, and ever awake; ‘Before whom Verethraghna, made by Ahura, runs opposing the foes in the shape of a boar, a sharp-toothed he-boar, a sharp-jawed boar, that kills at one stroke,
pursuing, wrathful, with a dripping face; strong, with iron feet, iron forepaws,iron weapons, an iron tail, and iron jaws;
‘Who, eagerly clinging to the fleeing foe, along with Manly Courage, smites the foe in battle, and does not think he has smitten him, nor does he consider it a blow till he has smitten away the marrow and the column of life, the marrow and
the spring of existence. ‘He cuts all the limbs to pieces, and mingles, together with the earth, the bones, hair, brains, and blood of the men who have lied unto Mithra.
‘For his brightness and glory, we offer him a sacrifice worth being heard”.

So again I call on the goddess Anahita, lady of the waters, may she give courage to the demonstrators, may she help them to continue the struggle, may she provide love and nourishment to those already arrested and heading into the pits
of the Islamic regime’s prison. May she bring light into prison cells.

I call on Mithra, may the lord of truth walk beside all who are fighting the Great Lie that is the Islamic regime, may he support all the bloggers who are telling the truth and let their messages reach out to wide world.

I call on the Sun at his height, may his light and warmth feed the fire and passion of the demonstrators.

I call on Atar, lord of fire, once again burn the three headed beast that stole the Divine Glory (right of rulership), may the right of rulership be returned to the people, and their voices and votes counted.

I call on Vayu, lord of wind, to blow away deceit, to interfere with police helicopters and stop them flying, to shorten the breath of the Islamic police and stop them chasing protestors. May the Basijis be out of breath, and tired.

I call on Tishtrya, the star Sirius, lord of rain, summer Solstice marks your time, Tir take thy form of Young Man/Woman, and march beside the Youth of the Persian nation, as they march towards black clothed police. Show them how you
overcame the darkness before.

I call on Homa may she heal the wounded, may she remove the demonstrators bullets wounds, and baton bruises. May she fuse the demonstrators with ecstasy and joy and remove fear from their minds.

Brightest of Blessings!

Magi Nabarz

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Jeg likte denne veldig godt Mike. Much respect! Måten du skriver på er en inspirasjon for meg, og sikkert mange andre også. Jeg leser en bok som heter DMT – the spirit molecule . Et ulovlig stoff som lages naturlig i din hjerne. Det er stoffet som blir produsert i “pineal-gland” og blir kalt “the seat of conciousness” Det er her vi kommer når vi blir født, det er der vi drar fra når vi dør. Vet du om noen måter å få aktivert dette, for det er en fin måte å bli kjent med den spirituelle verden på.

En annen ting jeg har stor håp til, er at den iranske revolusjonen som pågår idag, kan faktisk føre til en stopp i Nwo’s tredje verdenskrig planer. I dag holdt en veldig annerkjent imam en veldig rørende tale under fredagsbønnen, hvor han ba om å få alle fangene løslatt og at dette vi gjør mot folket vårt, på ingen måte er Islamsk.

Planen har vært lenge at Ahmedinedjad skal være en badman i media. Og med dette siste som skjedde i Iran, hjalp det Usa og Israel med å få enda en grunn til å gå til angrep på atomannleggene. Derfor hjalp CIA med å få demonstrasjonene igang, som de gjorde i 1953, og 1979.

Obama og Hillary er allerede på hugget med å gi opp rakketskjoldet i Europa under et forhandlingsmøte med Russland, i bytte mot at russland sluttet å gi Iran anriket uran. Russland sa nei.

Ahmedinedjad er en del av NWO, desverre. Forhåpentligvis så vil et nytt Iran, holde Israel og Usa borte fra plenen for en ganske god stund.

En revolusjon må skje i alle land. Det eksisterende styret må byttes ut, og vi må erstatte det med et helt nytt et, ingen reform, evolusjon er reform på en måte siden man utspringer på det gamle. Vi trenger en lederløs motstandskamp, alle må ut på gatene, delta i demonstrasjoner og kreve et alternativ til tyrani.

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Til Mike: Beklager så mye at jeg kom til skade for å være på feil artikkel. Skal ikke gjenta seg.

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Til Kjetil: Det ligger en del info.på nett vedrørende allergier og den vanlige influensavaksinen .Er man allergisk mot egg, hønseprotein samt div. andre innhold i den vanlige influensavaksinen så skal man ikke ta den! Vet du hvordan dette stiller seg i forhold til vaksinen mot svineinfluensa?
Hva med de andre stoffene vaksinen inneholder, får vi vite noe om disse i tilfelle allergi?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Fra artikkelen;

“Vi har faktisk en kollektiv spirituell krise. Vi lever i en åndelig vakuum.”

Jeg kunne ikke vært mer ENIG…

Problemstillingene du reiser i denne artikkelen er livsviktige, slik jeg ser det.

Det moderne samfunn er en maskin som måler suksess ut i fra sosial status, materiell velstand og makt.

Midt i all denne streben etter aksept, lykke og suksess ser det ut til at man har glemt/mistet noe essensielt underveis, nemlig ethvert menneskes åndelige dimensjon.

Nøyaktig hva denne åndeligheten er vet jeg ikke, men at den er der er jeg sikker på.

Jeg har tidligere definert religion som menneskets begrensede måte å forklare det uforklarlige på, men slik jeg ser det kommer også de fleste religioner til kort her. Legg til at de gjerne også er kuppet av makthavere for å kontrollere massene, så skal man lete godt for å finne svarene vi alle søker (selv om ikke alle er klar over denne søken, så er den der, den er bare godt bortgjemt/undertrykt).

Denne ustoppelige jakten på stadig mer rikdom og velstand, fra enkeltpersonsnivå til stater, organisasjoner og selskaper, har ført vår verden på kanten av stupet hva angår dens ressursgrunnlag. Enten man liker det eller ei, så vil dette kunne få katastrofale konsekvenser for oss alle…

Hva har dette så med menneskets åndelighet å gjøre?

Kanskje jeg er naiv nå, men jeg er overbevist om at dersom vi mennesker var mer bevisst på denne dimensjonen og ga den næring (ikke bare fokusere på våre materielle behov), ville også forståelsen av at samfunnet er i ferd med å komme ut av kontroll øke. Og derav muligheten til å gjøre noe med det før det er for sent…

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Jeg støtter en rekke av dine synspunkter og ditt syn på verden. Slik jeg også har funnet, også gjennom mine studier av autentisk kabbalah, så er vårt ego hovedproblemet.

Vi er her på jorden for å fullføre meningen med skaperverket, for å forstå, fullt ut, hvordan alle krefter som påvirker oss fungerer og å kunne leve i harmoni med ethvert individ både materiellt, immateriellt, vegetabilsk, animalsk og menneskelig.

Slik verden er nå føres vi ut i ytterligere kaos fordi vi rett og slett følger vårt ego fremfor det å gi ubetinget, naturen er designet for å gi ubetinget, det er balansen mellom ønsket om å gi og ønsket om å ta som er skakkjørt hos mennesket.

Nå ser vi symptomene av en påbegynnt krise, akkumulert opp gjennom tusener av år, vi har mottatt mange sjanser fra naturens side, men vi ville ikke lytte, hverken da, eller nå…?

Hvis vi ikke lytter nå, og faktisk gjør noe med våre indre verdier, ønsker og behov og bearbeider vår intensjon i tråd med dette, ja, da er det ikke lett å si hvor alvorlig det hele vil bli.

Verktøyet for å oppnå dette ligger der, det er i grunn et veldig enkelt verktøy, men det vanskeliggjøres av våre egoistiske kalkulasjoner. Dermed må alle gjennomgå en korreksjon før verden kan komme til forståelse av hva det vil si å føle ubetinget kjærlighet – likhet med skaperens atributter om du vil.

Vi vil heller ha æren for å gjøre alt selv, vi anser oss selv som over naturen, over andre mennesker og sammenlikner oss selv med andre for hver minste ting. Dette leder til misunnelse, hat, krig, elendighet, forskjeller mellom fattig og rik og ønske om å utrydde andre raser, andre trosretninger osv.

Ønsket om å herske over verden er kun et primitivt utfall av at vi alle ønsker likhet med gud, å oppnå ubetinget kjærlighet til alt og alle, isteden går vi i dypere og dypere sirkler av ego.

Er dette negativt eller positivt?

Sett i evighetsperspektiv er dette ifølge kabbalah svært positivt, fordi det presser den universelle organismen mot en ny fødsel, den virkelige fødselen av mennesket slik vi er ment å leve. I samhold, i unity og i ubetinget kjærlighet til alt og alle.

Dette virker som en eventyrhistorie gjør det ikke? Kan det være mulig spør andre seg?

Og det er det ikke tvil om at det kan, vi er omgitt av ubetinget kjærlighet fra naturens side, vi er bare så opptatt av vår egne lille verden at vi ikke evner å se det.

Dermed kalles kabbalah (Lekabel – the right way to receive) the hidden wisdom. Fordi det er skjult for våre 5 sanser og åpnes kun for de som er villige til å korrigere sine indre atributter i retning av det å gi, gjør med din neste som du selv vil bli behandlet er kanskje det ypperste om man virkelig forstår dybden i dette bibelske utsagnet.

Så, ja vi kan…og ja vi må…Vi tvinges nå til det, og vi kan gjennom denne nye muligheten oppnå spiritualitet på rekordtid OM vi ønsker det av hjertet og søker de rette kilder.

For meg har autentisk kabbalah vært denne kilden, selvom jeg har en laaang vei å gå, så kan jeg si at brikkene begynner å falle på plass, og det blir bekreftet på daglig basis. Til tross for min skepsis i starten vet jeg nå at det vi går igjennom er av det gode, det finnes ingen mørke krefter som vil triumfere over kraften i ubetinget kjærlighet, ikke et gang et snev av ekte kjærlighet.

Så hva er kjærlighet? Det kan ikke forklares, det kan kun føles av den person som er villig til å gå veien og korrigere sitt indre. De små glimt av lykke vi får en sjelden gang er kun en liten smakebit for å gi oss ytterligere appetitt, å bygge våre desires. Jo mer man jobber med sine ønsker om å gi, jo sterkere blir ønsket om å gi.

Man dyrker et frø, som i starten gror sakte, men som på sikt blir et stort tre, kun gjennom å tiltrettelegge for vekst kan dette gjøres, derav vår frie vilje. Vår frie vilje er muligheten til å velge våre omgivelser. Hvem vil vi omgås, hva vil vil la påvirke oss, hvilke bøker vil vi lese, hvor vil vi bo etc…

Om du ønsker å lese mer om dette så er denne boken fantastisk å begynne med…
Bail Yourself Out:
http://www.altshop.no/nettbutikk/bail-yourself-p-446.html

Denne selges til innkjøpspris og er ikke der for inntjening av noen, boken er laget for å bidra til å skape et nytt paradigmeskifte i verden i dag. Et skifte du selv kan være i kontroll av.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

Flott artikkel, Mike, og morsom illustrasjon! Den eksistensielle krisen vil komme ja, i kollektivt format. Og krisen vil bringe frem forskjellige kvaliteter i forskjellige personer: mange vil bli psykotiske og forvirrete (man kan kanskje si at de er det allerede, men at det nå skjules bak deres konvensjonalisme), mange vil forfalle til de kriminelle og dyriske kvaliteter i seg selv, og noen vil greie å hente frem “the stuff that heores are made of”.

« Forrige artikkel

Nyhetsspeilet rapporterer fra “En ny verden”

Neste artikkel »

Utrolige patenter fra Amerika

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x