Bla i tag

vitenskap

Donald Sutherland er i ferd med å sprette ut øyeeplene i filmen Invasion of the Body Snatchers fra 1978.

Det hender stadig vekk ting som ikke lar seg forklare

Det hender stadig vekk ting som ikke lar seg forklare. Det er fenomener som ikke hører hjemme innenfor den grensen av viten som menneskene har skaffet seg og som strider mot alt vi mener er sunn logikk.

Utfordre din oppfatning av virkeligheten

Jeff Lieberman, en MIT-utdannet kunstner, forsker og ingeniør, tar et vitenskapelig utgangspunkt for å beskrive mystiske opplevelser.

500 år gammelt kart endrer verdenshistorien

Menneskehetens historie er i stor grad et mysterium. Vi vet lite og mye av det vi tror vi vet, synes å være svært tvilsomt i kjølvannet av nye bevis i tillegg til eksisterende informasjon som utfordrer vår nåværende forståelse av verden.

Vitenskap vs åndsvitenskap

Vi ser nærmere på hva vitenskap er: dens historie, teori og praksis.

Betraktninger om tilværelsen fra det nære og fjerne

Plasma er kalt den fjerde tilstand av materie, men i forhold til dens presens over alt i universet er det kanskje bedre å kalle den mest fundamental tilstand for materie.

Vitenskapen: Paradigmer, dogmer og skjulte direktiver

Thomas Kuhn vektla paradigmer og paradigmeskift i forståelsen av vitenskapens utvikling. Hvor korrekt er dette antikonspirative synet når det gjelder USA fra 1940-tallet og utover?

Det tredje alternativet – fremtidens vitenskap

Er det mulig at tenkningen rundt vitenskapens premisser har vært overforenklet og dermed feil? Det ser ufornektelig slik ut når vi bruker selv enkel systemtenknings regler på ryddighet. I så fall er oppskriften til et gedigent paradigme skifte å finne på disse sidene.

Vitenskapen famler fortsatt i mørket

Vitenskapens selvpålagt begrensninger om å kun forholde seg til materialisme, objektivitet og rasjonalisme skaper total uforstand når det gjelder innsikt i minneskets bevissthet.

Også den norske drømmen kan bli til et mareritt

Meningskrise? På tide å se en annen vei?

Ettersom løgnene, avsløringer, sviket, bedrageriene kommer i lyset, dukker enda et problem opp. Når illusjonen forsvinner, hva da skal vi tro på?