Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler

24162 visninger
10 minutter lesetid
63

Hver uke finner man en statusrapport på Paoweb som hevdes å være levert av stjernenasjonen Sirius på vegne av de som kaller seg for the Galactic Federation of Light. La oss ta for oss denne spesifikke formen for informasjon det finnes så mye av på nettet.

VIKTIG OPPDATERING!

Red. kommentar viktig oppdatering: Nyere informasjon fra Taigeta i Pleiadene som er i kretsløp rundt jorden sier følgende om The Galactic Federation of Light (det samme gjelder Ashtar Command):

As we have said so many times, people must unite and create a real resistance where they rebel en masse and do not comply with the directives of governments. Mass rebellion is the key. Or they will die. Federation, «Galactic Federation of Light» will do nothing. Because they are the Cabal behind everything, the ones who are causing everything that is seen on Earth today.

https://www.swaruu.org/en/transcripts/alliance-trump-and-more-yazhi-swaruu-s-larger-perspective-extraterrestrial-communication

Les videre med dette i bakhodet og gjør opp din egen mening. Overnevnte oppdatering er med stor sannsynlighet riktig og det betyr at vi må se på informasjonen nedenfor som et skoleeksempel på hvordan jeg og andre kan bli lurt av tentaklene til kabalen. Vi alle lærer på veien tilbake til kilden.

Sheldan Nidle

Jordisk mottaker på Paoweb.com er Sheldan Nidle som har skrevet en rekke bøker og gitt ut et titalls DVD-er med foredrag om samfunnets illusjoner og jordens overgang til et galaktisk fellesskap med utenomjordiske vesener. Han forteller at han henter sin inspirasjon fra sin oppvekst med utallige turer på et moderskip fra Sirius, samt telepatisk kontakt via en avansert implantat i hodet som gjør det teknisk mulig for han å kommunisere direkte med denne utenomjordiske føderasjonen.

Den Galaktiske Føderasjonen av Lys (GFL) oppgir at de er tilstede over jordkloden i en høyere frekvens som kun er synlig via UV-kamera under spesielle forhold. Deres formål hevdes å være å beskytte og assistere menneskeheten i en oppvåkningsprosess frem mot 2012 og forbi. De sørger for blant annet å forhindre bruk av atomvåpen samt å assistere menneskeheten med en overgang til full bevissthet i 5. dimensjon.

Jeg har tatt en nærmere titt på Sheldan Nidles bøker og DVD-er for å forske nærmere på informasjonen han har gjort tilgjengelig. Blant de foredragene han har lagt ut finner man DVD-en «Tour a Sirian Mothership» som tar for seg en rekke detaljer om hvordan det er på innsiden av et svært avansert moderskip, «Inner Earth, your future home» beskriver hvordan menneskers fremtidige liv vil utarte seg i den indre jordkloden som befinner seg i en parallell virkelighet og «Landings 101» forbereder deg til masselandingene (First Contact) fra de utenomjordiske og hvordan denne prosessen vil bli gjennomført i detaljer før og under den første uka og så over de nærmeste fire månedene.

Dette materiellet er ytterst spesielt og intet kan bevises naturlig nok, så om du krever dokumenterte beviser for det han presenterer så kan du se bort fra dette stoffet. For andre så kan det være interessant å ta en nærmere titt, spesielt for sci-fi-fans.

Sheldan Nidle viser videre i sitt materiell en innsikt via GFL i menneskets historie (som er en helt annen enn hva som står i historiebøkene), menneskets opprinnelse og hvordan verden egentlig styres av den mørke losjen (negative utenomjordiske), Illuminati og «the Secret Government» som omtales med fellesbetegnelsen kabalen.

Den siste oppdateringen fra GFL finner du nedenfor. Gjør deg opp en mening selv. Dette er informasjon som enten faller deg til hjertet eller som du med letthet avfeier som eventyr.

Oppdatering fra GFL den 28. juli 2009

7 Cauac, 2 Pop, 5 Caban galaktisk tid.

Selamat Jarin! Vi kommer igjen med mer å fortelle deg. Denne virkeligheten deres fortsetter å falle sammen overalt med hurtigvoksende sprekker rett under overflaten. Panikken er stigende blant kabalen, hver eneste rømningsvei er blokkert og deres transportmuligheter er sperret av våre Jordiske allierte. Nå er sluttspillet i gang og vi ser med selvsikkerhet at «løkken» synker ned over hodene på disse beleirede skurkene!

Disse sluttspillene setter forløpet for forhåndsbetingelsene for vår ankomst: den globale leveransen av velstandsmidlene; de brå endringene i større regjeringer; og de omfattende nasjonale og personlige gjeldsslettingsprogrammene. De nye styresettene er dedikert til verdensomspennende fred og samarbeid, og full innsats for å fjerne menneskeskapt forurensning fra din verden.  Sistnevnte vil nødvendiggjøre avsløringen av lenge undertrykte og skjulte teknologier, samt en slutt på UFO-dekkhistoriene. Imidlertid vil alt dette bare forkynne avsløringen av en langt mer betydelig og aktivt fortiet fakta: deres sensasjonelle transformasjon til fullt bevisste Lysvesener!

Denne fundamentale overhalingen av deres dualistiske virkelighet er et kritisk element i den guddommelige plan. Mørket tok fullstendig over deres verden etter Atlantis undergang for rundt 13 årtusener siden. I de første sju årtusener gikk dere gjennom fire gylne tidsaldere, men deres mørke overherrer, Anunnakiene, knuste hver og en henholdsvis ved hjelp av global oversvømmelse, ild fra himmelen, ild fra jorden og nok en oversvømmelse. Disse rundene med ødeleggelser ble påført dere som et forsøk på å slette de fragmenterte minnene dere beholdt fra den siste tidsalder i Atlantis og den godt bevarte historien om menneskelighetens moderland, Lemuria. Disse minnene ligger fremdeles i dere, og dette er årsaken til at alle forsøk på å validere disse minnene er «forstyrret» av den mørke kabalen. Og allikevel fortsetter reelle historier fra «den indre jordkloden» å utfordre «fakta» som dras ned over øynene dine av mørket.

Så lenge disse enerådende virkelighetsfordreierene kan fortsette med å få deg til å tro på sine oppdiktede versjoner av virkeligheten, så vil deres kontroll over dere fortsette. Når dere tar tilbake deres indre styrke, vil ikke den mørke virkeligheten kunne overleve lengre, og denne uunngåeligheten er det som skremmer kabalen aller mest!

Himmelen har brukt de to siste århundrene på å forberede denne verden for en storslått transformasjon i bevissthet. Fremveksten av Opplysningstiden har født mer enn begynnelsen av ny vitenskap; det har bragt frem en periode med nye tanker og filosofi hvor konseptet med «de kongeliges guddommelige rett» ble utfordret og en begynnende tro på individuell suverenitet ble tillatt luftet. Denne selvrådige tiden ble uunngåelig kortvarig: tyranner reagerte forutsigbart til denne trusselen og ulike påståtte maktbegjærere, nylig frigitt fra de gamle baner, uttrykte sine bekymringer via den sedvanlige gamle krigstaktikken, nye skatter og hatske forfølgelser av «kjettere».

Inn i denne verden kom Saint Germain med en plan om å gjøre om de gamle restriktive metodene. De Opphøyde Mesterne kunngjorde en ny måte å definere rikdom på, som raskt grodde et raseri over hele Europa. Disse avtalenes endelige, hemmelige hensikt var faktisk å bli en av hovedinstrumentene for å rive ned de tilsynelatende usynlige mørke kreftene. I mellomtiden sådde den amerikanske borgerkrigen frø for svært mange andre ting!

Saint Germain og mange andre Opphøyde Mestere, slik som Hilarion og Serapis Bey, rettet så sin oppmerksomhet mot den neste vesentlige begivenhet. Amerika skulle bli symbolet på en ny type ledelse: en demokratisk republikk sentrert rundt et nytt forhold mellom selvstendige borgere, statene og en fri nasjonal republikk. Hun hadde potensialet til å bli en viktig prototype som kunne tjene som et fundament for opprettelsen av et galaktisk samfunn. Hun representerte et avgjørende steg i denne retningen og krevde således et virkelig unikt dokument for å markere begynnelsen.

For å sikre korrekt opprettelse av denne opprinnelige teksten, overvåket Saint Germain prosessen personlig, og dette ga grobunn for myten om hvordan Uavhengighetserklæringen ble skrevet. I henhold til historien ble den «gamle mannen» på den andre siden av gangen rett ovenfor Jefferson stadig rådspurt om den presise ordleggingen som skulle benyttes. Deretter endret kun Franklin noen få korte fraser for å gjøre det mer konsist. Resten er historie, som de sier.

Etter dette første historiske steget, banet den nye amerikanske republikken vei mot opprettelsen av den Amerikanske Grunnloven, som var neste steg i å forme den nødvendige prototypen. Mens grunnloven i virkeligheten var et forsøk på å styre nasjonen vekk fra prinsippene i Uavhengighetserklæringen, var dette knepet delvis forpurret av Bill of Rights (begrensinger på hva regjeringen kan og ikke kan gjøre i forhold til personlig frihet, red.mrk.). Og så forble de grunnleggende konseptene for Amerika på plass. Nå fulgte en vent og se-periode hvor mørket begynte å infiltrere sin hemmelige agenda for å undergrave den nye Amerikanske republikk.

Komplottet medførte en langsom overtagelse av Amerika ved å opprette et ulovlig, hemmelig aksjeselskap, the District of Columbia, og deretter drukne hennes potensiale i en enorm innenlandsgjeld skapt av sentralbanken (Federal Reserve, red.mrk.) og dens bank- og regjeringsallierte. Dette forræderiet er nå helt tydelig å se for alle, og tiden for å avslutte dette er kommet.

Denne vedvarende konfrontasjonen bak kulissene mellom Lyset og den mørke kabalen former Amerikas historie og definitivt også resten av deres verden. Imidlertid har derimot kabalen ervervet seg en akilleshæl i form av sin økende tillit til teknologi. På tross av kabalens samlede anstrengelser ved å benytte teknologi for å slavebinde menneskeheten, er teknologien i stedet blitt menneskets redning. For at tyranni skal florere må folket føle seg kraftløs.

Likevel har vi her en situasjon hvor deres hurtigvoksende elektroniske teknologi virkelig har fostret opp en kommunikasjonseksplosjon verden over, som har ledet til personlig styrke og en påfølgende økning i bevissthet. Deres overflod av elektroniske «smarte enheter» slår hull på mørkets kontroll ved hjelp av umiddelbar nettilknytning og spredning av informasjon, og ved å muliggjøre organisering av spontane demonstrasjoner på tross av undertrykkelse og sosial manipulasjon.

Det å nekte å finne seg i de gamle trykkende paradigmene hjelper til med forandringen mot Lyset og var uunngåelig. Den guddommelige planen spesifiserer disse sluttider som punktet for endring av denne virkelighet. Det er tiden for et enerådende herredømme å miste sitt stive grep på maktens tøyler. Idet vi observerer at dette finner sted, fryder vi oss sammen med vår Indre Jord-familie i alt det dere gjør. Vi benytter vår ekspertise til å assistere våre Jordiske allierte og sikrer deres felles suksess, som er å velte ned mørket og manifestere resten av sluttspillet vi snakket om. Denne prosessen involverer deltagelse fra både Jordas menneskehet og oss. Mange vidunderlige overraskelser vil dukke opp som vil lede til global velstand, nye regjeringer, og selvsagt, vår masselanding i deres verden.

Vår kommende landing som helhet er kulminasjonen av deres nåværende reise. For å få dere dit så har en rekke spesielt orkestrerte manøvrere blitt påbegynt, som inkluderer å la verden forstå hva som har blitt brygget på i de siste tiårene. Den virkeligheten du kjenner er i ferd med å bli drastisk endret, hvor den storslåtte gaven med global velstand bare er første fase i en operasjon som leder direkte til første kontakt.

Vi har tatt på oss en hel del ansvar for å skyve dette oppdraget fremover så raskt som mulig. Vi gjør dette med glede, vel vitende om at denne prosessen er den beste måten å ankomme første kontakt. Vi er her under guddommelig bestemmelser og er følgelig villig til å gjøre det som er påkrevet for å fullbyrde vårt oppdrag. Og så nærmer det guddommelige øyeblikk seg for å bringe inn deres storartede fremtid!

I dag har vi snakket om de akselererende endringene i din verden. Deres virkelighet er klar for forandring og å bli noe som er mye mer tilpasset for fullt bevisste Lysvesener. Vår flåte fortsetter å være klar. Den er fullt ut forberedt for å utføre en masselanding på et øyeblikks varsel! Vit, kjære Dere, i deres Hjerte av Hjerter at den utallige Tilførsel og endeløse Fremgang av Himmelen er definitivt Deres! Så Er Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! og Vær i Glede!)

Finnes det en galaktisk føderasjon som tatt ut av filmverdenen?
Finnes det en galaktisk føderasjon som tatt rett ut av Star Trek?

Oppsummert

Etter en slik særdeles spesiell oppdatering med en enda mer spesiell kilde så må man stille seg et spørsmål: Hvordan kan vi tro på noe slikt?

For å få svaret på dette så må du bruke hjertet i stedet for hodet. Du må kjenne etter og finne ut selv hva som er sannheten for deg. Noen har et indre ønske om å være en del av oppstigelsen som mange snakker om, mens andre velger å ha et kritisk blikk på slik informasjon og gå en annen vei.

Menneskets frie vilje gir deg mulighet til å velge selv hva du ønsker å tro.

Vær bevisst på din rolle. Den usikre prøver å latterliggjøre informasjon og påtvinge sitt synspunkt på andre og dermed overstyre menneskets frie vilje. Mesteren greier å akseptere at andre gjerne har et annet synspunkt enn seg selv og forstår at dette er en del av hvert enkelt individs læreprosess i nåværende liv. Begge to har derimot valgt dette som sin bane og ingen av de er bedre enn den andre.

Om oppdateringen resonerte i ditt hjerte så finner du flere oppdateringer fra de som hevder å være fra Den Galaktiske Føderasjonen av Lys hos Paoweb.com.

Der kan du blant annet lese at føderasjonen består av over 200.000 ulike stjernenasjoner og har over 4 milliarder offiserer, noe som trolig gir en flåte med et mannskap på rundt 100 milliarder. Fascinerende lesning er det uansett hva man velger å tro eller ei.

Det finnes også mange andre som hevder å kanalisere fra GFL. For mer informasjon så gjør noen enkle søk på internett. En av de mer kjente er entiteten som kaller seg SaLuSa. Merk deg at noen kanaliseringskilder ikke nødvendigvis består av ren informasjon basert på faktorer som at personen som tar ned informasjonen kan være farget av egne meninger, ønsker eller at evnen til å skille egne tanker fra den telepatiske informasjonen ikke er perfeksjonert.

Hvis man velger å tro, og tolker hovedlinjene som Den Galaktiske Føderasjonen av Lys gir oss, så ser vi at ut over det å se gjennom illusjonene i samfunnet så er essensen en åndelig oppvåkning til full bevissthet.

Det er ditt Lys og evnen til å akseptere andre uten bedømmelser eller fordommer som plasserer deg på stien til opphøyelse. De utenomjordiske vil assistere menneskeheten, men vi må selv gjøre jobben med å rydde opp i verdens kaos og finne den indre mesteren i oss selv.

Frank Aune er grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Abonnere
Varsle om
guest

63 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Det er åpen himmel over oslo nå og hvis noen ser mot rettning nordøst så er det en veldig klar stjerne som lyser veldig sterkt, for så å bli svak, om du ser godt etter så dukker det opp et rødt lys under og et blått lys vedsiden av, jeg vet at det ikke er et fly siden jeg har sett på den i over en time nå og den forandrer ikke posisjon! Merkelig aktivitet rundt stjernen! Faen jeg skulle hatt Kamera mitt her!!

Edward Alexander
13 år siden

Mine venner,

Den Galaktiske Føderasjonen av Lys, eller Galactic Federation of Light som det kalles på Engelsk, er bare tøv.

Dette er en kopi av det ekte broderskapet, Great White Brotherhood, eller det Store Hvite Broderskapet om man vil benytte norsk. Dette har intet å gjøre med romvesener, men tvert imot åndelige mestre som på et høyere plan av eksistensen har opprettet en Orden som har som mål å gjøre mennesket og andre bevisste på segselv og sannheten.

St Germain som nevnes er forsåvidt en av disse mestre, og kan spores tilbake i historisk tid flere hundre år. Teosofien tar for seg disse mestre på en forholdsvis grei måte og det har ikke noe som helst å gjøre med romvesener – det har å gjøre med personer som tidligere har levd sine fysiske liv både her og andre steder, og siden har forlatt den fysiske verden og nå befinner seg på det jeg kaller høyere plan.

Blant disse kan navnes kjente historiske personer som Jesus.

Det finnes intet romskip i bane rundt jorden, intet Galaktisk Føderasjon av Lys, og folk må heller begynne se dypere inn i seg selv enn å se etter hjelp utenfra – hjelpen vil aldri komme derfra men kun fra en selv.

Angående Mars , Månen, osv. så lever det Mennesker der, ikke romvesener, og mennesket nå på Jorden kom opprinnelig fra Mars (vel om man går lengre tilbake i tid kom det også fra andre steder før Mars, Menneskerasen er meget velspredd i Universet).

Dette er mine ord, du kan tro som du vil men føl gjerne litt etter hva du egentlig tror på, og ta deg gjerne tid til å lese litt på min egen side http://PleiadianTalk.blogspot.com for mer informasjon.

Jeg er her for å gi dere sannheten, løgn og bedrag har pågått lenge nok.

Med dypeste fred og kjærlighet,
Maggador

Terje
13 år siden

Hei Frank, her kommer det en artikkel som jeg har ventet på lenge. Takker for linken. 14 okt i 2008 var en dag mange rundt om i verden kikket opp på himmelen jeg var en av de, det kostet meg faktisk 3000 kr da jeg kjørte rett inn i en laserkontroll. Natt til 14 okt tente vi fakler på utsiden av huset for og ønske GLF velkommen. Skuffelsen ble stor da ingen dukket opp. Men jeg er overbevist om en ting denne datoen fikk mange til og våkne. Jeg er rimelig overbevist til og med ekstreme skeptikere kikket opp på himmelen 14 okt i fjord. Jeg har fremdeles ikke mistet motet og håper de dukker opp en dag. Jeg er overbeist på at dette er veien og gå for og presse frem sannheten. Man finner masse info om dette på nettet og tror at noe av denne infoen er sannhet. Man må ha tunge rett i munnen når man skal sile ut det som man tror ikke er sant.

Mulig Obama skal komme med en offentliggjøring i nov ang besøk av vennligsinnede alien. Mulig dette har noe med GLF og gjøre, det er bedre at en leder i denne verden kommer med denne infoen før det skjer slik at regjeringer rundt om i verden ikke skal bli satt i et dårlig lys.

Terje.

skulb
skulb
13 år siden
Svar til  Terje

Det bør kanskje nevnes at Obama ikke er annet enn en mafiaskurk fra Chicago. Faktisk er mange av de viktigste støttespillerne hans fra tiden der nå i fengsel for svindel og underslag. Noen av dem driver rasistiske menigheter eller de eksperimenterer med prosjekter for sosial kontroll og manipulasjon av fattige områder på vegne av Ford Foundation, mens de selv lever i sus og dus i millionvillaer, akkurat som Obama.

Det er ikke min sak hva slgs absurditeter folk velger å tro på, mer hvis du venter deg åpenbaringer og frelse fra The Hope Pope er du virkelig ute og kjøre. Han er om mulig enda mer korrupt enn Bill Clinton, og det sier ikke så rent lite.

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden

Den som er relativ fersk i søken etter alternativene til de løgnene vi blir servert i skolen, kirken, og fra massemedia kan ha vansker med å svelge ideen om at vi ikke er alene i universet. Hjernevaskingen har tross alt pågått i mange år og resultatet er at folk flest velger ikke å forholde seg til noe så kontraversielt. Jeg kom over et lite skriv på Internett i går som jeg har kopiert inn i min computer da den gir god støtte til den alternative forståelsen om at universet er faktisk fylt med intelligent liv – langt mer intelligent enn det vi har på denne planeten. Jeg liker særlig den siste repoliken.

Den spesifikke troverdigheten til Nidle vil jeg ikke ta stilling til – Jeg vet nok allerede til å påstå at de er der ute og følger med i hva som skjer her. At vi ser mer og mer til dem er et tegn til at denne planeten også er utsatt for endrede energier som gjør deres presens lettere å oppfatte.

Posted By: PAYBACKCOMESSOON

Alien Existence and the Human Race
There are documentaries proving that in ancient days our ancestors were recording out of world visitations right up until the present day.
The discovery of ancient Sumerian tablets and their extra terrestrial meanings have been analyzed by Zecharia Sitchin, an author of books with explanations for human origins involving ancient astronauts.
The amazing “geoglyphs” seen in the Nazca Desert, a plateau that stretches more than 80 kilometres between the towns of Nazca and Palpa on the Pampas de Jumana in Peru are more than evident.
People such as Walter Haut, the public information officer (PIO) at the 509th Bomb Group based in Roswell, New Mexico during 1947 claims he seen the alien autopsy after the “weather balloon” crash.
People such as Dr. Jesse Marcel, Jr., who wrote the book The Roswell Legacy and other witnesses have come forward to discuss the remains of metals and last alien breaths of the occupants.
Robert Scott Lazar claims to have worked from 1988 until 1989 as a physicist at an area called S-4 (Sector Four), located near Groom Lake , Nevada , next to Area 51.
According to Lazar, S-4 served as a hidden military location for the study of extraterrestrial flying saucers. Lazar says he saw nine different discs there and provides details on their mode of propulsion.
Dan Burisch claims to have worked in the 1990’s as a microbiologist at an area called Area-51 and S-4, located near Groom Lake, Nevada .
According to Burisch, he came in contact with an extra terrestrial J-Rod and also witnessed a highly advanced technology referred to as the “Looking Glass” that could project into the future.
In an interview with Discovery Channel reporter Irene Klotz, astronaut Edgar Mitchell who achieved success in Apollo missions claimed that UFO and alien existence is a reality.
Dr. Stephen Greer founded the Disclosure Project in 1993 focusing on promoting the eyewitness accounts of hundreds of military and governmental personnel.
Thousands of witnesses reported, filmed or seen “The Phoenix Lights” which occurred in 1997 and then repeated once again in 2007, a decade later.
In 1997, the movie “Night Skies” came out with regards to this occurrence, following movies that claim to be based on the events of close encounters such as “Communion” and “Fire in the Sky”.
Then Governor of the state of Phoenix, Fife Symington has come forward on the Larry King Talk Show as a witness to the 1997 event with his own concerns about the famed Phoenix Lights.
Jaime Maussan, a highly recognized media official in Mexico and now globally recognized has held conferences regarding the evidence of alien existence on video at numerous conventions.
Millions of people report UFO activity across the world, astronauts and pilots report them, governors and police report them, millions of general citizens report encounters of various degrees and sightings.
However, N.A.S.A. and S.E.T.I. specifically are in the field of searching for them, and they can’t find them with all that expensive equipment?
Either tens of millions of people around the world are liars about encounters and sightings; or federal governments and their strategic departments such as S.E.T.I. and N.A.S.A. are liars. Pick a side!
POLITICAL AND TECHNOLOGICAL COINCIDENCES
Nikola Tesla in 1934 was featured in the New York Sun and New York Times for the pending release of “Teleforce”, a particle beam projector, and his patents also included instrumentation that was reported to “manipulate weather”.
The worst New York earthquake is reported to have been an occurrence by the steel beam operations of Tesla. After his death, the USA and Russian governments both went after Tesla’s patents.
The President of Haiti, Jean-Bertrand Aristide, claimed the USA was forcing him out of power and was replaced in office as the UN Forces came onshore in June of 2004.
Then a few months later in September of 2004, the Haiti flood of Tropical Storm Jeanne kills thousands of Haitians in what would lead to a flood of horrors.
The Indian Ocean Tsunami of Boxing Day 2004 that affected Sri Lanka, India, Thailand and Indonesia came a few months later killing hundreds of thousands of people.
Then along came the Hurricane Katrina flood of New Orleans in August of 2005. The horrors of these natural disasters have yet to return, and the coincidences in timing, yet to be explained.
Al Gore released a movie months after the Hurricane Katrina disaster, entitled, “An Inconvenient Truth”.
Was weather manipulation possible between the summer of 2004 and 2005 a result of using the Nikola Tesla “weather manipulation” patents from the 1900’s?
Thousands of years went by and then all of a sudden the new age of machines, technology and communication comes from out of nowhere.
Society jumped thousands of years ahead virtually overnight in technological, medical and scientific advancement. Guess what has also jumped ahead?
The reports of UFO encounters, stories of alien assisted secret operations, moon based landings, and nowadays even the rover explorations of Mars.
The Space Age is here, so are the aliens that helped guide this new age of technology.
Our levels of communication through cell phones and the internet are phenomenal. The ability to use “Google” to see our own cities and vehicles from satellites in space is proof of the new Space Age.
Communication has become what was recently unimaginable. We are in the age of being capable of “communicating” with advanced technological races.
CROP CIRCLE FORMATIONS
Crop Circles have been investigated to contain high fields of radiation and traces of a high percentage of iron, combined with aluminum, in a ratio that cannot be achieved with conventional technology. In simple terms, the traces of particles are not from Earth.
Investigators on the scene have analyzed the crop formations. They state that the spiral can be varied in its construction, but generally the plant is bent over at 90 degrees to the standing crop around it.
Their analysis from the field also leads them to believe that the force in creating these circles are extremely rapid. Like “one quick swoosh”.
The only thing missing here is “aeronautics”. Since these imprints are best seen from the sky, the decisions made for positioning the imprints are most likely made from the very same sky.
Review any image of a real crop circle today and they all have one thing in common, they are “coded imprints in geometric design”.
Is our race is communicating with other races in an advanced version of “morse code”?
Morse code was information transmitted using rhythm, and the crop circles of today imprint information with advanced geometrical algorithm in their designs.
Ironically, nobody ever witnesses the creation of a crop circle in progress, which means, there is INTENT to make these messages without witnesses.
This also means there is a PURPOSE for making these crop circle messages without any witnesses.
David Sereda, who produced and directed “From Here to Andromeda”, theorized that U.F.O.’s are designed with advanced frequencies that are not detected by human eyes or radar.
Millions of witness testimonies exist, thousands of pictures and videos exist, and yet people still wonder if crop circles and aliens are a reality of our times.
The need to hear confirmation of alien existence from government officials is over. The need for the mainstream media to broadcast reports of government officials confirming alien existence is over.
A smoking gun is not necessary. The bullets are lying all over the damn place.
© http://www.cablenations.com 2009

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Kjenner jeg USA rett, så er den neste krigen «krigen mot aliens». De vil nok få lurt oss til å tro at utenomjordiske er på vei for å ta oss. Det skal ikke så mye til for å få oss til å tro noe slikt i dagens samfunn. To ord fra Obama og hele verden tror på det. Jeg tviler sterkt på at Obama kommer til å offentligjøre noen Aliens rase eller noe utenomjordisk i det hele tatt. Det vil jo være det samme som å få alle mennesker til våkne opp og se på seg selv annerledes. Det er «de» nok ikke interessert i.

Tombraider
Tombraider
13 år siden

Tusen takk Frank.
Det er slike utfordrene artikkler vi trenger her i nyhesspeilet.
Nå er det bare opp til Mike Cechanowicz å ta safettpinnen på norsk.

Tombraider
Tombraider
13 år siden

Hei Armin er visst flere som ser Galactic Federation of Light på himmelen på dagtid.
31Juli
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2565856/UFO-five-fly-in-fab-formation.html

ArneLo
13 år siden

UFO observasjoner er vanlig hver dag her på kloden, hvis en følger feeden på sott.net, Our Haunted Planet så er det tydelig at det er ett eller annet på gang. Men det bekrefter ikke forklaringene om at det er Galactic Fed. som står bak. At UFO og ekstrajordelige finnes er høyst sannsynelig, men hva agendaen er…. ?

Galactic Fed. bruker samme retotikk som USA når de skal ut og sloss for frihet og demokrati så jeg er skeptisk til om dette egentilg er en kanalisering som er troverdig. Tvang, våpen osv er handlinger jeg tillegger STS polariteter (Service to self)

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden

Jeg kom over denne linken i dag – det er den første av en 4-delt film som viser bilder som NASA har forsøkt å hjemme bort – UFO-er som er helt enorme. På samme sted er det en 7 delt film som viser intervju med diverse kjentfolkk i UFO – disclosure prosjektet.

Enjoy
http://www.youtube.com/watch?v=qup-95joGcc

evilbug
evilbug
13 år siden

Jeg synes det er synd at Nyhetsspeilet som _kunne_ ha blitt til noe, poster slikt useriøs erketøv som dette.
ARRGH.

Vandalf
Vandalf
13 år siden

evilbug; Jeg synes det er synd at du bare slenger med leppa fremfor å fremføre en saklig argumentasjon. Dette er barnslig og destruktivt.

Selv er jeg skeptisk som bare pokker til mye av det som serveres på Nyhetsspeilet, men jeg velger å begrunne mine synspunkter. Det burde du også gjøre, om du vil bli tatt seriøst.

Selv opplever jeg at mine skeptiske synspunkter blir møtt med respekt og saklig motargumentasjon når debattanter er uenige med meg. Det gir grunnlag for interessant og fruktbar debatt, noe slikt «erketøv» som du her bedriver ikke på noen som helst måte gjør…

ARRGH…

evilbug
evilbug
13 år siden

Men Vandalf..
Hva er egentlig poenget med å bruke tid på påstander som det ikke finnes beviser for, og attpåtil forsøke å fremføre det som om dette er »viktig»? Hvem som helst med litt fantasi kan dikte opp slikt noe og poste det på nett.
Man trenger vel ikke være særlig intelligent for å lukte stanken av slikt, uansett hvor velskrevet, og hvor mange fine ord som er brukt. Hadde du trodd meg hvis jeg skrev med velvalgte ord om at jeg har vært på Pluto og hilst på »lysvesnene» der, uten å ha ei fille bevis?
Hvor lettlurte skal folk tillate seg å bli da? Her har vi en verden som er i ferd med å rakne i alle sømmene, og så setter man seg ned å skriver »seriøse» innlegg om regelrett PISS. Hææææ?
Ja du kan jo anklage meg for å være en useriøs debattant. Det er jo et vanlig trekk når man har dårlige argumenter har jeg sett.

evilbug
evilbug
13 år siden

Slik Nyhetsspeilet er pr. dags dato, så kan man i allefall ikke påstå at nettstedet er en »fare for rikets sikkerhet» for å si det slik. Her blir det postet allt for mange tannløse artikkler til å utgjøre noen fare for etablissementet.
Jeg tør vedde på at de derimot ønsker slikt vrøvl velkomment. Fungerer fint for å villede folk med naiv tilhengighet til »New Age» og andre kvasireligiøse bevegelser..

Mina
Mina
13 år siden

evilbug: Kanskje du skulle finne et nettsted som er av interesse for deg? Nok av dem vet du! Før du slenger rundt deg med utsagn som New Age burde du nok finne ut hvem som har tilknyttning til den gruppen. Du tar nok grundig feil der!

Wunjo
Wunjo
13 år siden

evilbug; Hva syns du Nyhetsspeilet skulle skrive om, da? Har lest alle innleggene dine, og er fortsatt like blank når det gjelder hva du står for.

Vi som leser og kommenterer her er stort sett voksne mennesker, skulle jeg tro, som ikke er så lettlurte. Tvert i mot er enkelte av oss temmelig kritiske. Men etterhvert lærer man seg til å være litt ydmyk og respektere andres meninger og synspunkter.

Hva er det du vil ha tatt opp, da? En verden som rakner i sømmene, javel. Hvorfor gjør den det? Hvem har ansvaret? Hva kan vi gjøre? Kom med konstruktive innspill.

evilbug
evilbug
13 år siden

Mina og Wunjo
For min del kan »Nyhetsspeilet» skrive om hva de vil, men jeg har et sterkt ønske om at de »Cut the Crap», for å si det slik. Å skrive om UFO’er er greit, men man tar ikke de utsvevne vrøvlet uten fysiske beviser og later som at det er seriøst. Slikt er MSM fyllt til randen av (se dagens artikkler om ville påstander ang. Irans »atomvåpenprogram») , og da trenger vi vel ikke enda ett nettsted.

Vandalf
Vandalf
13 år siden

evilbug;

Jeg anklager deg ikke for å være useriøs. Du ER useriøs, så enkelt er det.

Du henter deg riktignok noe inn igjen når du forklarer bakgrunnen for din «vrede», men hverken du eller jeg trenger å opptre respektløst overfor skribenter, debattanter eller motdebattanter.

Det finnes en rekke mennesker som er genuint opptatt av det du kaller «kvasireligiøse bevegelser» og hvem er du til å dømme hva de tror, mener eller bruker tiden sin på?

Jeg er ikke nødvendigvis uenig i det du skriver, selv har jeg fremført lignende argumenter i flere innlegg, men det er ikke det som er poenget her. Poenget er formen du velger som er unødvendig fiendtlig…

Du finner forøvrig en rekke mer slagkraftige nettsteder/blogger enn Nyhetsspeilet, dersom det er kamp mot «etablissementet» du ønsker å bedrive. Til det er denne siden altfor konspiratorisk i sin tilnærming til de mange ubalansene vårt samfunn har både lokalt og globalt, etter min mening, vel og merke…

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Syns Nyhetsspeilet gjør en glimrende jobb med å dekke det meste som er der ute. Både det som er jordnært og det som er «far fetched». Vi er forskjellige mennesker som skriver her med et felles synspunkt som er å oppvåke flest mulig mennesker til vi når «critical mass» og kan bruke det til å gjøre en forandring i samfunnet vårt. New age, andre utenomjordiske raser finnes, det er mange mennesker som har sett ting på himmelen, jeg er faktisk en av dem. Denne artikkelen ga meg et lite smil på fjeset, what if

:D

Gå til «samfunn» og les artikklene der hvis du vil være med å redde verden.

evilbug
evilbug
13 år siden

Vandalf skrev:
»Jeg anklager deg ikke for å være useriøs. Du ER useriøs, så enkelt er det.»
Jo takk i lige måde du. Er det fordi jeg ikke utrykker meg slik du vil, at jeg blir »useriøs». Da kan jo jeg kalle deg for useriøs, fordi du kaller meg »useriøs». Tikk takk, tikk takk. Pendelen svinger…
Du kan røyke sokkene dine på at jeg mener alvor med det jeg skriver, og hittils har jeg gitt masse argumenter. Om de er gode, er det opp til dine øyne å vurdere. Men å kalle meg…. Ja da…

evilbug
evilbug
13 år siden

»New age, andre utenomjordiske raser finnes, det er mange mennesker som har sett ting på himmelen, jeg er faktisk en av dem.»
Jeg har selv »ufo»-bilder på PC’n som jeg har tatt med mitt eget kamera. Men jeg har ingen beviser enda, selv om jeg har disse bildene, at det finnes »utenomjordiske raser». Jeg har bilder med noe rart på. Et så pragmatisk syn har jeg på den saken.
Er det mulig at utenomjordiske raser finnes? Javisst, og det ville vært utrolig om de ikke gjør det.
Har jeg tatt bilder av fartøyet dems? Ikke vet jeg.

« Forrige artikkel

Mennesker har besøkt Mars

Neste artikkel »

Mystisk objekt på himmelen