Psykopolitikk
Psykopolitikk

Psykopolitikk – dets opphav og implementering

5675 visninger
10 minutter lesetid
74

Presentasjon av en lærebok som ble brukt i kommunist opplæringen både i USA og Russland fra starten av 1930-årene. Vær du din egen dommer,om du gjenkjenner elementer av dens innhold som relevant, og tilnærmet gjennomført i våre vestlige samfunn idag. Lenins Andre Internasjonale, – den nåværende Tredje Internasjonalen – et sosialistisk internasjonalt nettverk, på folkemunne kalt den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen. Har de lykkes sett i forhold til dens dogmer i ‘Hjernevask Manualen’ (Brainwashing Manual)?

Vi kan se på psykopolitikk ikke bare som et ledd i å sette prominente dissidenter i vanry og bruke psykiatri for å tie dem, men også i en bredere forstand hvor frykt og terror blir brukt for å lamme hele befolkninger til underkastelse, for å temme enhver lyst og evne til å gjøre opprør mot elitens politiske målsettinger. Jeg tar med også dette hvor de bruker, frykt, klimaendringer, terror, Nimburu, krig, sykdom (svineinnfluensa) og depresjoner (finans), ALT for å skremme folk til underdanighet, og takke dem for deres ‘kloke’ styring.

Jeg begynte å se på dette om hvorvidt Melodi Grand Prix kan være rigget, ved hjelp av doktrinene i Edvard Bernays bok »Propaganda’.  Det vil si at de media utroper som favoritter på forhånd, i de fleste tilfeller blir vinneren, fordi mennesker er så suggestible, lett å påvirke.  Fordi de vil helst tenke og tro det som alle deres likemenn og -kvinner tenker og tror. Ingen vil være ‘mot normalt’ – som Leif Juster spøkte med i sin tid. Kan media, statsinstitusjoner, andre mennesker, autoriteter, skape en homogen oppslutning, ved hjelp av propagande, frykt og terror (gjerne ved hjelp av psykiatri for de som media propaganda ikke biter på) ?

Det er i tilfelle svært farlig, for med det er mennesket tatt fra noen reell fri tanke, og vil dermed ikke heller ha noen fri vilje, idet der igrunn er bare en ting å velge. ALT de mener og tror, vil være produktet av noen slags slik induksjon av etablerte sannheter, som noen andre enn en selv definerer. Dette er ‘Dyrets Merke’ i tilfelle. Veldig skummelt.

Husk at kommunismen var aldri et «arbeiderklasse opprør.» Den ble skapt av Illuminati (kabbalistiske bankfolk og anglo-amerikanske elite med ‘blått blod’) for å få til et verdens diktatur; det vi idag kjenner som Den Nye Verdensorden.

“The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev

«In October 1917, we parted with the old world, rejecting it once and for all. We are moving toward a new world, a world of Communism. We shall never turn off that road. Mikhail Gorbachev

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a new world order. Mikhail Gorbachev, before the UN, December 7, 1988

Kommunistene ser mennesket som «en mekanisme uten individualitet.» Det er i hovedsak et avansert dyr, som skal sosialiseres og kollektiviseres.  Som et dyr kan mennesker bli tvunget til å tro og gjøre hva som helst gitt den rette kombinasjonen av terror, bedrag, narkotika og vold utøves mot dem, for å holde dem på plass, i sin kaste, og la eliten tenke og dominere for dem.

Det vil alltid være forskjell på proletatiat og kapital i et kommunistisk system, fordi om ikke ville det samme kommunistiske system overflødiggjøre seg selv. Hvorfor ikke like godt forkaste den elitære tenkning at en trenger noen kapitaleiere, og politisk elite, hvilket på forunderlig vis også ligger til grunn som en basis i kommunismen, – som en selvfølge?

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Helsedirektør Karl Evang var MotDagist, og ansvarlig for å implementere det meste av ‘helse’ lovgiving i sin embetstid som strakk seg fra 1938 til 1972, bare avbrutt av krigen. «Karl Evang var lege, folkeopplyser og embetsmann. Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang», sier Wikipeda.

Et av de mest kjente ofre for dissident psykopolitikk i Norge i vår tid er Synnøve Fjellbakk Taftø. En kan undre på hvorfor det har vært så mange utenlandske ‘leger’ (mengeler) rundt Synnøve. Sannsynligvis fordi det er lettere å få dem til å skade vårt folk, med bevisst ‘evil intent’ som i den presenterte manualen defineres og utbroderes, enn noen av våre egne…..

Nedenfor følger et oversatt utdrag fra boken «The Brainwashing Manual – Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics», med forord av Laventi Beria,  i kommunistpartiet fra 1917 sammen med Lenin, og Stalins dekadente sjef for det Hemmelige Politi (CHEKA). Ansvarlig for GULAG systemet.

La oss se litt hva slags styringsmekanismer de benyttet i den tid. Kanskje vi kan lære noe. Kanskje noen etterlatenskaper finnes i vår tid?

Denne forfatters kommentarerer nedenfor i uthevet skrift.

Hjernevask Manualen

PSYCHOPOLITICS = kunsten og vitenskapen om å hevde og opprettholde herredømme over tanker og lojalitet av enkeltpersoner, ledere, byråer, og masser, og påvirkning og erobringen av fiendens nasjoner gjennom «mental helse».

Lydighet er et resultat av makt. (s. 28)

Ved psykopolitikk er våre målsettinger effektivt effektuert. Å produsere maksimalt kaos i fiendens kultur er vårt første og viktigste steg. Våre frukter er dyrket i kaos, mistillit, økonomisk depresjon og vitenskapelig uro.

En psykopolitiker må arbeide hardt for å produsere maksimalt kaos innen «mental helse».

For å nå disse målene må psykopolitikeren knuse alle «hjemmesnekrede» mentale helse fremstøt (i Amerika).

Brainwashing Manual
Brainwashing Manual

Du må jobbe til alle lærere i psykologi ubevisst eller bevisst lærer bare kommunistiske doktriner under dekke av «psykologi». Du må arbeide til alle leger og psykiatere er enten en psykopolitiker eller en uvitende assistent til våre mål.

Du må oppnå et slikt vanry for sinnsykdom som mental tilstand [hvor farlig den er for seg selv og andre] og gi slik autoritet over din uttalelse at ikke en eneste statsmann [ELLER KVINNE] som blir merket som såden, kan igjen bli gitt tiltro av sitt folk. Du må jobbe helt til selvmordsraten øker som følge av mental ubalanse er vanlig, og ikke bevirker noen generelle undersøkelser eller bemerkning i den anledning.

Du må gjøre disse behandlingene vanlig og akseptert. Og du må feie til side enhver behandling eller en gruppe personer som søker å behandle med effektive midler.

Du må dominere som respektert mann innen psykiatri og psykologi. Du må dominere sykehus og universiteter.

Du må frembære myten om at bare en europeisk lege er kompetent innen sinnsykdom og som dermed kan frembære unnskyldning blant dere for den høye forekomsten av utenlandske fødsler og opplæring. Hvis og når vi inntar Wien skal dere få et felles grunnlag, og kan komme der og ta instrukser som tilbedere av Freud sammen med andre psykiatere.

Folket må bringes inn i troen på at hvert individ i samfunnet som er dissidenter … mot innsats og aktiviteter for å slavebinde hele nasjonen, må anses å være en vanvittig person … og … gis elektriske støt, og gjøre dem fantasiløs og føyelig for resten av sine dager. (II-Ch.12)

I USA har vi vært i stand til å forandre arbeidene til William James, og andre, … og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og dataene for Dialektikk Materialisme inn i lærebøkene i psykologi, til en slik grad at de som grundig studerer psykologi blir med en gang en kandidat til å akseptere rimeligheten av kommunismen. Ettersom hver eneste stol i psykologien i USA er opptatt av personer vi står i forbindelse med, er konsistent bruk av slike tekster garantert … Ved å utdanne stort sett det utdannede lag av befolkningen i prinsippene for kommunismen kan dermed gjøres relativt lett. «(II, Ch. 11)

Selv om det ikke er selvsagt at elektrisk støt har noen terapeutisk verdi, mer enn å lage den enkelte mer fornuftig, er det tilstrekkelig resultat at straff verdien det vil skape i pasientens større samarbeidsorientert holdning (s. 19)

[Så når denne boken ble skrevet på 1930 tallet, så visste allerede våre institusjoner som Gaustad og andre at dette ikke hadde noen terapautisk verdi, men kun en straff for opprørskhet og gi pasienten en ko-operativ holdning.]

Hvis psykiatriske sykehus som drives av religiøse grupper eksisterer, må de diskrediteres og lukkes, uansett hva det koster, for det kan skje at tallene for behandlingenes suksessrate i slike institusjoner skulle bli kjent, og at mangelen på oppgangen i statens institusjoner kan sammenlignes med dem, og dette kan føre til en bevegelse for å plassere geistligheten ansvaret for de sinnssyke. Hvert argumentet må fremføres så tidlig som mulig, for å overvinne enhver mulighet for dette skulle kunne skje.

Skap kaos med psykopolitikk. Etterlat en nasjon som lederløse. Drep fiendene våre. Og bring til Jorden, gjennom kommunismen, den største fred Mennesket noensinne har kjent. [aka OBAMA – Messias’s fred]

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(II-14)

Et lands lov må nøye lages for å unngå eventuelle rettigheter til en sinnsyk person. Eventuelle foreslåtte lover eller grunnlovsendringer som gjør påført skade av den sinnssyke kriminelt, bør bekjempes til det ytterste, med argumentet at kun voldelige tiltak kan lykkes. Hvis loven ønsker å beskytte den sinnsyke, som den normalt ikke gjør, ville hele psykopolitikk programmet mest sannsynlig kollapse.

Psykopolitikk er en høyverdig kostnad. Med den kan du utrydde våre fiender som insekter. Du kan forkrøple ledernes effektivitet ved å skape sinnssykdom i deres familier gjennom bruk av narkotikum.

Dersom kommunistiske forbindelser til en psykopolitiker skulle bli avslørt, bør det kunne knyttes til hans egen uforsiktighet, og han burde selv straks bli stemplet som en eksentrer innenfor sin egen profesjon.

Enhver skriving om noe av en psykopolitisk natur, som uheldigvis avslører seg selv, bør forhindres. All skriving av faglitteratur om sinnssykdom og behandlingen av den skal unngås, først og fremst av sikkerhetsformål, og for det andre av det komplekse språket som gjør den uforståelig. De faktiske tallene for behandling eller død må aldri bli annonsert i noen aviser. Enhver undersøkelse for å avdekke om psykiatri eller psykologi har noensinne kurert noen skal umiddelbart avmotiveres og ledd av, hånet, bør og mobilisere på dette tidspunkt alle psyko-politisk agenter i nasjonen. Først bør det ignoreres, men hvis dette ikke er mulig, så må hele vekten av alle psykopolitikere i nasjonen bli mobilisert.

Forfattere av litteratur som søker å vise bildet av et samfunn under full mental kontroll og tvang, bør få hjelp å gjøres æreløs eller til å begå selvmord og ved diskreditering av deres arbeider.

Eventuell litteratur liberalisering av helbredelse praksisen bør umiddelbart bli bekjempet og beseiret. All helse praksis bør avgjøres på autoritative nivåer, og ingen andre meninger skal bli tatt med, da disse kan føre til eksponering.

Bevegelser for å forbedre psykiatrien bør bli invadert og ødelagt

Kommunistiske arbeidere innen media bør beskytte den (psykopolitikken), der det er mulig, ved å slå ut av spill, gjennom Psykopolitikk, enhver person som ensidig angriper den. Disse, i sin tur, bør bli overtalt til å gi all mulig publisitet til fordelene med psykopolitiske aktiviteter under overskriften «vitenskap».

Død og vold mot personer som åpent angriper kommunismen i en nasjon bør anses som forbudt. Voldsom aktivitet mot en slik person kunne bringe deres martyrium. Karakterdrap (de-famation), og påstander om sinnsykdom alene bør brukes, og de skal til sist bli brakt under administrasjon av psykopolitiske operatører, slik som psykiatere og psykologer under vår kontroll.

Last gjerne ned og les hele boken (engelsk) (Høyreklikk. Last ned som..):
https://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/06/PSY_TheBrainwashingManual.pdf

Meningsmåling om psykopolitikk

«Selv 100 millioner lik har ikke fjernet kommunismen fra den intellektuelle dagsorden. Ironisk nok, siden kommunismen insisterer på at det er praksis som avgjør en idés kvalitet», sier Morgenbladet.

Hvor kommer denne lojaliteten til et mislykket samfunnssystem fra?

Min uformelle meningsmåling (minustomler) i et kommentarfelt i en tidlig versjon av denne artikkel, viste at det er 100% av populasjonen i vårt land som liker psykopolitikken, og helst vil bevare den som den er. Det finnes ikke en eneste ting i våre statistiske data som påviser at noen har noe som helst imot den.

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.»
– Henrik Ibsen. VILDANDEN

Livsløgn
Fra Wikipedia, den frie encyklopedia

«En livsløgn er en illusjon eller et sjølbedrag som står sentralt i ein persons oppfattelse av seg sjøl og sitt liv og virke.

Begrepet ble popularisert i Ibsens skuespill Vildanden med det kjente sitatet Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme. Ibsen er trolig årsaken til at begrepet livsløgn er i allmenn bruk i de nordiske land, mens den engelske oversettelsen life lie riktignok blir brukt men i mindre omfang. Uttrykket oversettes til Lebenslüge på tysk, noe vi finner både i tyske oversettelser av Ibsen og i den tyske oversettelsen av skriftet Livsløgn og livssannhed[1] (1896) av den danske forfatteren Johannes Jørgensen.

I boken The Quintessence of Ibsenism (1891) av George Bernard Shaw skriver Shaw at Ibsen gjennom begrepet livsløgn stiller opp realisme og idealisme mot hverandre[2]. Shaw tolker Ibsen til fordel for realismen og mener at mange finner livet så ubehagelig at de maskerer livet med idealisme og skaper et «falskt» liv for seg selv. Shaw fastholder at jo lenger man beveger seg fra virkeligheten, jo mer skade gjør man på seg selv og menneskene rundt en når man prøver å opprettholde fasaden. I skuespillet presenteres også den motsatte oppfatning, personifisert i figuren doktor Relling, som mener at livsløgnen kan vere med på å holde oppe et menneske som ellers ville gått til grunne.»

Den svenske Næringsminister Bjørn Rosengren sier i 1999 på Svensk TV: «- Norge er den siste Sovjet-staten».

Mon hadde han rett?

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

74 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Kjetil S
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Hei JJ

Synes egentlig det med scientologene er ganske interessant.

Jeg anbefaler deg å sjekke ut bindingene mellom Jack Parsons, Jet Propulsion Laboratory, NASA, Aleistar Crowley (OTO) og Hubbard. Om du ikke har lest dette før, tror jeg du vil bli overrasket.

«I deduced that he is in direct touch with some higher intelligence. He is the most Thelemic (http://en.wikipedia.org/wiki/Thelemic_mysticism) person I have ever met and is in complete accord with our own principles» – Jack Parsons i et brev til Aleister Crowley

Personlig tviler jeg derfor på at Scientologene driver av-programmering. Jeg tror de driver med noe helt annet, som jeg er sikker på at du ikke ville likt.

Sirus
Sirus
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Hegelianskdialektisk tenkning.

Tror du har flere poeng her,Kjetil. For aa ikke bli forvirret,maa en huske paa aa ha med seg NWO tankesettet. For hvordan kan ett hav av mennesker som gjor og ikke gjor «oppror» kontrolleres under ett multisystem,slik vaart sammfun er?
Det mest effektive blir aa sette opp mange polariserings systemer(tesis+antitesis),med sine synteser. For aa ha kontroll maa du skape og kontrollere begge motsatte punkter. Dermed kontrollerer du ogsaa syntese skapelsen mellom dem. Ingen i dette systemer blir 100% fornoyde,men sitter igjen med en aksept om at de «ungikk» det verst tenkelige som var en av disse ytterpunktene. Dette er ett ekstremt effektivt psykologisk verktoy,som NWO bruker hele tiden. Zeitgeist er ett prakteksempel paa dette innenfor konspirasjons feltet,og mange gaar «fem-paa». Venstresiden i politikken er ikke i opposisjon til hoyre siden. De er der for aa skape syntese. Mao ett rigget system. Om en skal finne «basen» i nwo saa maa en se etter de som setter ut tesene og antitesene. Eller ta en syntese og dele den opp tilbake i tese og antitese. En som ikke har dette tankeverktoyet med seg i sin «sannhetssoken» vil gaa seg vill,og ende opp med aa uvitende stotte nwo.

http://amazingdiscoveries.org/amazing-discoveries-search-results.html?cx=003870614616679280462%3A3fjidtvxcms&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&Q=hegel&sa.x=0&sa.y=0&sa=Search#361

stevenson
stevenson
12 år siden
Svar til  Kjetil S

The O.T.O. and the Church of Scientology
After Crowley’s death, Freemason L. Ron Hubbard acquired the O.T.O. leadership in America. Robert Anton Wilson, co-author with Timothy Leary of Neuropolitics in 1977, explains that «Hubbard’s system is derived largely from Aleister Crowley…. Hubbard was a member of Crowley’s Ordo Templi Orientis in the 1940s; and Hubbard later… invented a system which seems, to those of us who know both, very similar to the system taught by Crowley in the O.T.O.»33
Hubbard was initiated into the O.T.O. in 1944 by Aleister Crowley himself. After Crowley’s death, the O.T.O. was headquartered for a time in Hubbard’s Church of Scientology. In 1992 The Auditor, the journal of Scientology, reports that there are 146 Scientology centers worldwide, with 54 of them in the United States and Canada alone.34 Time Magazine, May 6, 1991, reports «700 centers in 65 countries….»35
This greater number includes Scientology affiliates, many of which are front organizations. Time lists them, along with their frightening implications. Sterling Management Systems (SMS), formed in 1983, recruits dentists, chiropractors, podiatrists and veterinarians,
guaranteeing them increased income if they attend seminars and take courses that typically cost $10,000. SMS’s true aim is to hook
these professionals for Scientology, who in turn will recruit their patients. Another such group, Citizens Commission on Human Rights, is at war with psychiatry, its primary competitor. The Commission typically issues reports aimed at discrediting particular psychiatrists and the field in general. HealthMed, a chain of clinics run by
Scientologists, promotes a grueling and excessive system of saunas, exercise and vitamins designed by Hubbard to purify the body. It solicits unions and public agencies for contracts. Narconon is a chain of 33 alcohol and drug rehabilitation centers in twelve countries. Some of these centers operate in prisons under the name «Criminon.» Both are classic vehicles for drawing addicts and cons into the cult.
Concerned Businessmen’s Association of America holds anti-drug contests and awards $5,000 grants to schools as a way to recruit students and curry favor with education officials. Way to Happiness Foundation has distributed more than 3.5 million copies of Hubbard’s booklet on morality to children in thousands of the nation’s public schools.
Applied Scholastics is attempting to install a Hubbard tutorial program in public schools. The group also plans a 1,000-acre campus, where it will train educators to teach various Hubbard methods.36
The title Church of Scientology is a deception. It is neither Christian nor scientific.
Speaking to Hubbard’s theology, Time says, «In the 1960s the guru decreed that humans are made of clusters of spirits [thetans] who were banished to earth some 75 million years ago by a cruel galactic ruler named Xenu.»37
In 1967 the Internal Revenue Service stripped the Church of Scientology of its taxexempt status. The Masonic-dominated American Civil Liberties Union and the Masonic-created National Council of Churches supported Scientology’s position that it
is being «persecuted» by anti-religionists. Time countered by confirming that Scientologist defectors and critics are themselves continually persecuted by this socalled church. For example, L. Ron Hubbard taught his hierarchy how to use the law against its enemies. The law can be used very easily to harass,» he said, «and enough
harassment on somebody who is simply on the thin edge anyway.. will generally be sufficient to cause his professional decrease. If possible, of course, ruin him utterly.»38
Another time Hubbard warned his followers in writing to «beware of attorneys who tell you not to sue.. .the purpose of the suit is to harass and discourage rather than to win.»39 The legal goal of Scientology is to bankrupt the opposition or bury it under
paper.

Edith Miller, in Occult Theocrasy (1933), names many of the offspring of English
Freemasonry. We will list the major ones by nation, including some that appeared
after the publication of Miller’s book
England: Societas Rosicruciana in Anglia, Ancient and Primitive Rite of Memphis, Theosophical Society, Order of the Golden Dawn, Stella Matutina, Fabian Society, the Round Table Groups, rock and roll stars, and illegal drugs.
Germany: Illuminati, Strict Observance, Martinist Order,
Tugendbunds, Anthroposophical Society, O.T.O. and the Thule Society.
France: Scottish Rite, French Grand Lodge, Grand Orients, Jacobins,
Communism, Socialism, Alliance Israelite Universelle, League of Nations, European Economic Community, and the United States of Europe.
Italy: Carbonari, Young Societies, Propaganda Duo (P-2) drug running lodges, and the Mafia.
Russia: Nihilists, Anarchists, and the Soviet Union.
Moslem countries: Moslem Brotherhood.
America: Scottish Rite, York Rite, Eastern Star, Shriners, Odd fellows, Mormons, Jehovah’s Witnesses, Christian Science, B’nai B’rith, Ku Klux Klan, Lucis mist, O.T.O., Process Church, Church of Scientology, National Council of Churches, Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, the United Nations, and the New Age Movement.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Kunne ikke vært mer enig! Her startet jeg en tråd med spørsmål:
«Hvorfor blir barna tvangssendt til skolen?»
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1063314
Gammel men fortsatt en heftig debatt! ;)

kj
kj
13 år siden

Kunne jeg, tror du Johansen, få svar på et enkelt spørsmål før du sletter meg!
Når jeg leser dine artikler, syns jeg du hopper fra den ene båsen til den andre – noe som gjør det veldig vanskelig å vite hvilket ståsted du har og hvilket handtak en skal holde seg i!

Så spørsmålet mitt er; om du egentlig er Scientolog.

Jeg går sterkt ut fra at du vil lese dette, både før og etter radering, i pakt med den beste kommunistiske og totalitære handlemåte. Og deretter treffe de nødvendige tiltak. Jeg er redd for om en ikke hyller eliten her inne, er det ingen nåde.

Jeg fatter bare ikke din overeksponerte trang til hele tida å linke til Lenin, Edvard Bull og kommunismens klamme grep! Her i landet!

Prøv å beveg deg bort fra 20 åra, og til dagens samfunn – liberalismen –” casinokapitalismen” som er noe annet enn proletariatets diktatur. Du syns kanskje ikke kapitalkreftene og deres agenda er noe problem av betydning!
Slik jeg ser det, er det nettopp slike krefter som er i stand til å måle seg med de energier som du så inderlig hater!

Kanskje det ikke er så enkelt for mange av oss å sette seg inn i hvordan samfunnsforholdene var i 20 og 30 tallets Norge.

Muligens at Arnulf Øverlands foredrag holdt i Studentersamfundet i 1931 kan gi en aldri så liten pekepinn. Øverland forlot sitt kommunistiske ståsted på 30-tallet, nettopp på grunn av Stalin!

http://folk.ntnu.no/spreeman/stuff/landeplage.html

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  kj

Kj har bare to saker på sin agenda her inne og det er å kommentere, vri og vrenge, gi stikkpiller og analyser som stiller 1. JJ og 2. Singoalla i et mest mulig merkelig og dårlig lys. Dette er hans eneste intensjon og tema, fra tråd til tråd, helt uavhengig av hva som måtte være tema som andre diskuterer der. Han vet svært godt at ikke JJ er scientolog, men noen har ment at han selv er det.. jeg vet ikke om jeg deler det inntrykk men noen påstod det til meg en gang. Han nevner det nok her kun for å touche innpå tema..

kj har lest hver eneste bokstav som noensinne har kommet fra min hånd her inne, og sikkert også hva JJ skriver..imponerende eller hva?! Han må ha det travelt bare med det og blir svært frustert om han ikke kan få lagt seg fordi jeg er våken.. da spør lurer han på om jeg ikke klarer å finne av knappen på min pc osv. han er redd for hva jeg kan komme til å røpe forstår du BB, for jeg vet for mye, også om han.. i likehet med JJ. Så kampen går ut på å få oss fjernet/kneblet for godt, slik at kj kan sove og være våken når han selv vil.

Han leter med lupe etter noe som kan brukes til å knuse eller mobbe de to nevnte personer. Han har forøvrig 2 andre profiler minst, den ene med bilde og navn, ja leserne skulle bare visst! Men mange vet og ser hvem han er.. så han tar det nok ikke så tungt om han slettes. Og om han kommer inn til ditt forum Belzebob, så garanterer jeg at det blir ikke med eget navn og bilde.. Hadde han gjort det og vært ærlig ville du blitt overrasket.. og han har jo sitt eget forum så jeg tror ikke han vil skjenke deg særlig av sin verdifulle tid..

Hvor mange medlemmer har du hos deg nå da BB? Som jeg sa til deg er det ikke så lett å lage et slikt forum fordi det finnes mange av dem og folk er opptatt på mange fronter, men mitt sted er jeg svært fornøyd med :-). Etter det du har sagt nå og hvem du vil invitere, så kan iallfall jeg og mine likesinnede slå fra oss tanken om at det forum er av interesse. Mobbere er vanligvis de man vil beskytte seg mot.. et eget forum for mobbere.. som i utgangspunktet var ment å være et rent holocaustforum… vel.. men OBS BB, kj tåler ikke at temaet holocaust, annen verdenskrig m flere diskuteres så.. blir ikke lett da.. Hvordan vil du løse det BB? Spent på å høre..
men bevares, dere kler hverandre og fortjener hverandre, lykke til! :-)

Det som gjør kj så lett å gjennomskue skal jeg ikke ramse opp her, men det er bare en eneste person med den agenda og interesse av å sværte de 2 nevnte personer.. dermed behøver ingen være i tvil, i tillegg røper han det på utallige andre måter.. det er en ren skjær fornøyelse å innlemme de siste kommentarene i den fra før av rike og avslørende samling, takk :-)

Rainbow
Rainbow
13 år siden
Svar til  Singoalla

«Kj har bare to saker på sin agenda her inne og det er å kommentere, vri og vrenge, gi stikkpiller og analyser som stiller 1. JJ og 2. Singoalla i et mest mulig merkelig og dårlig lys.»

DET greier du helt fint selv Singoalla….

«Han har forøvrig 2 andre profiler minst, den ene med bilde og navn»

Hmmm, det er vel en annen her inne som har det, ikke sant….

BiggusD
BiggusD
13 år siden
Svar til  kj

Det som du, KJ (og forsåvidt også Johansen) må se til å forstå snart er at for den etablerte makten er det knekkende likegyldig _hvordan_ de beholder og øker sin egen makt, innflytelse og rikdom. Psykopater bruker mennesker rundt seg som verktøy til sin egen fortjeneste, og er det ett fellestrekk mellom finansherrer, religiøse ledere og politikere er det nettopp denne egenskapen.

Liberalkapitalismen sentraliserer makten hos de aller rikeste og undertrykker massene. Kommunismen sentraliserer makten hos de aller mektigste og undertrykker massene. Organisert religion sentraliserer makten hos de øverste geistlige og undertrykker massene. Jeg ser ingen lyspunkt her – they are all the same. De er ute etter pengene våre, arbeidskraften vår og hjertet vårt og når de får tak i det klemmer de ut alt de trenger før de kaster det i søpla og beveger seg videre til neste mål.

Slik sett er Johansen observasjon, ondskapens ansikt i Kommunismen og dets speilbilde i dagens sosialdemokratiske Norge, helt riktig – men tolkningen hans forutsetter at ondskapen er anti-religiøs, uten å tenke over at religion som statsmakt og maktutøvelse er og har alltid vært psykopatenes virkemiddel for å oppnå kontroll over massene. En ting skal jeg forsikre deg om JJ, og det er at om Kristendommen tar seg opp i popularitet og anseelse igjen så får ikke du ha din tro i fred – de kommer til å rive ditt troende hjerte ut av brystet ditt og spise det mens du ser på. Slik er makten. Det er den som er ond, og ikke merkelapper som «Kristen», «Satanist» eller «Kommunist».

Demokratiet slik det har blitt (ikke slik det var tenkt) er den perfekte måte å sørge for at de som er ved makten forblir ved makten til evig tid. Hele poenget med den desentraliserte statsmakten slik den ble dannet i Frankrike etter Revolusjonen var å hindre den etablerte makten i å ta kontroll over og undertrykke Folket. Det er derfor vi har det systemet vi har i Norge i dag, det var en fornuftig måte å forhindre et totalitært regime på, og sørge for at ingen gruppe ble undertrykt av Staten. Denne forståelsen for demokrati er nå totalt forsvunnet. Den har blitt erstattet med et system som sørger for at mektige menn bytter på å være den synlige front for en regjering som gjør alle beslutninger bak lukkede dører. Landet styres ikke av valgte representanter men av folk som blir ansatt av disse, og som ikke får sparken når den synlige regjeringen bytter navn en gang hvert fjerde år.

Hvis de kjører landet på ræva slik som det har skjedd i Hellas, så går de ikke fra stillingene slik som styremedlemmene i et konsern hadde forventet – og folkene som har gjort disse beslutningene er ikke glansbildet som bortforklarer ting på TV, men de som er ansatt av dem. Hvis Folket hadde krevd at de ansvarlige må straffes for sine handlinger og viser mistillit til regjeringen er det eneste som skjer at noen navn byttes i medieavdelingen og så er det business as usual. Det som har skjedd i Hellas er landssvikeri, intet mindre. Men hvis Folket hadde reist seg og forlangt en total opprensking i systemet, hva tror dere hadde skjedd da?

Det hadde blitt stygt. Det skal jeg love dere! Demonstrasjoner hadde blitt meid ned av opprørspoliti. Lederne for demonstrantene hadde blitt anholdt for terrorisme, og sannsynligvis blitt henrettet. Det hadde blitt en nedslakting av sivile, og i en slik unntakstilstand hadde nyvalg blitt utsatt «until further notice».

Dette er fordi at enhver regjerings første og fremste oppgave er å sørge for sin egen overlevelse – alt annet er underordnet. Dette gjør de med de demokratiske prinsipp i hende, for Regjerningen – det er Folket det! Men dette kunne ikke være lengre fra virkeligheten.

Det at det representative demokratiet sørger for at totalitære regimer aldri kan finne sted er den fremste illusjonen av dem alle. Faktum er at sosialdemokratiet er det perfekte despoti – for hvordan kan man drepe en slik mangehodet Hydra? Når man hugger hodet av den, gror den bare et nytt. Og opprør mot kroppen dens er ulovlig og blir besvart med vold. Da er det bedre med en eneveldig konge, for han kan avsettes om Folket reiser seg mot han. Forskjellen mellom Demokrati og Monarki for folk flest er minimal, bortsett fra håpet om endring.

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  BiggusD

Enig med det meste, kan legge til at «demokrati» skaper følelse av maktesløshet hos masser på den måten at det er samme parasittene fra ultra-venstre til ultra-høyre velgere får velge mellom.
Hvis masser fortjener et verdig liv, må de kjempe for det.
De kan rette opp sin feil da de legitimerte parasittenes makt ved siste valget-uten valg, og demonstrere mistillit til regjerende gjeng.
Samle underskrifter, gå i titusen-tog og kreve deres avgang.
Neste provisoriske regjeringen må bli valgt for overgangsperiode med et mål – å endre grunnlov til favør for folket, slik at
velgere får full kontroll over makthavernes aktiviteter og kan avsette dem med umiddelbar virkning.
Problemet er massenes forferdelig treghet, latskap og feighet.
Masser har over seg dem de fortjener.

kj
kj
13 år siden

Jeg elsker inntelligente mennesker, Singoalla. Jeg fryder meg over dine innlegg, uansett hvor virkelighetsfjernt jeg syns det måtte være!

Det gir meg en følelse av noe opphøyd ved deg, som ikke alle kan matche!

På tross av vår uoverenstemmelser, er det noe ved deg som gjør meg glad!

Forstå det den som kan!

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  kj

Du liker å leke med ilden tydeligvis.. og du er skadefro, sadistisk..
Men om du skal slettes så må det være din hovedprofil og ikke bare dine ekstra-mobbeprofiler.. tenk over det. Og tenk over at om du hadde oppnådd det du har kjempet for i mer enn et år nå, så ville alle beviser straks blitt offentliggjort et annet sted. Dessuten er det en alvorlig og lovstridig sak, å drive offentlig og organisert mobbing over tid. Og det har mange sagt klart ifra om. Dine påstander om at jeg har agenda og bruker Synnøve, avslører bare at du selv har agenda og bruker mennesker, det har vi også sett. Det er trist at du aldri blir trett av å bedrive karakterdrap på meg, noen som leser det stygge du skriver kan tro det er noe i det. Men for meg avslører du kun ditt eget. Du vet svært svært godt selv at jeg har gått gjennom ild og vann for Synnøve og viste usvikelig lojalitet med henne allerede for mer enn et år siden.. så du vet selv at dine egne anklager ikke har noen rot i virkeligheten.

At du snakker om eventyr og diagnoser osv, beviser bare hvor liten evne du har til empati og forståelse for andre mennesker. Evne til selvinnsikt har du heller ikke, dine anklager avslører kun din egen bagasje..

Vel takk for komplimentet om det på noe vis kan tolke slik, men jeg kan ikke være særlig intelligent siden jeg ikke er hverken jøde, kvasi-jøde eller skap-jøde.. jeg er bare goyim.. dvs et undermenneske, kanskje ikke engang menneske i visses øyne.. og derfor kan man vel gjøre hva som helst uten dårlig samvittighet.. samvittighet er da også noe man må utvikle og som ikke alle har.

Og jeg må si at middelaldrende menn som ynder å henge forsvarsløse kvinner opp i galger og gapestokker, tråkke og spytte på oss offentlig osv, også vel vitende om at den aktuelle kvinnen ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg eller ta til motmæle på stedet dette pågikk, det sier mye om den som gjør slikt.. Kan du kj svare meg ærlig på hva du prinsipielt synes om slike mannfolk, som er istand til slikt og også gjentatte ganger over tid? Hils fotsoldatene :-) Er veldig spent på ditt svar på dette konkrete spørsmål..

Slater
Slater
13 år siden
Svar til  Singoalla

Skal ikke du holde deg for god for personangrep, liksom?

Otto
13 år siden

Bruk av psykologi for å erobre makt er mest preget av forledende, svikefulle, løgnaktige og kriminelle illusjoner. Ett par aktuelle eksempler; Er monarkiet riktig beskrevet i eventyrene? Fasit: Nei, dets makt er i hovedsak erobret blodig og strategisk. Er 9/11 commission report en beskrivelse av virkeligheten? Fasit: Nei, derfor også navnet 9/11 omission report

Falcons’ Thinkbox * Intelligence, hidden truth, esoterism, power, crime, freemasonry, illusions, etc * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa. Quiz, gåte: Why don’t, won’t or can’t mainstream media tell you anything or everything about the following topics? Hvorfor skriver massemedia nesten ingenting om de fleste av følgende temaer, kan de ikke, vil de ikke eller har de ikke lov?

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Takker JJ for en ny strålende artikkel. Hvor finner du alt dette? Ikke det at jeg skal lete selv, for du gjør en langt bedre jobb enn hva jeg ville gjort, men den innsats og reseach som ligger til grunn er imponerende. Når det gjelder selve innholdet i artikkelen er dette skremmende, for selv om ideen er gammel, lever den videre, som den nazistiske og fascistiske. Man kan ikke drepe en ide med makt, trusler eller tvang, og tid er heller ingen faktor. THEY forsøker nå å overkjøre andre ideer, som den muslimske. Det vil dem ikke lykkes med, for det har historien aldri klart. Mulig at en ide kan bli undergravet og går i glemmeboken for en periode, men den vil alltid dukke opp igjen.

At noen, som «kj», ikke klarer å henge med, er dessverre hans problem, ikke andres.

«Så spørsmålet mitt er; om du egentlig er Scientolog.» Hadde man lest artiklene til JJ ville man skjønt at han ikke er det, men om han er det, ville fremdeles ikke det vært et problem. Hva han er og hva han står for, må han svare for selv, slik alle andre i samfunnet må – ingen skal legge ord i munnen på andre – ei heller tanker i andres hode.

«Jeg går sterkt ut fra at du vil lese dette, både før og etter radering, i pakt med den beste kommunistiske og totalitære handlemåte. Og deretter treffe de nødvendige tiltak. Jeg er redd for om en ikke hyller eliten her inne, er det ingen nåde. » Du har ikke fått med deg konseptet om at de aller aller fleste på NS er i mot eliten, kommunismen og totalitærismen – de fleste -ismer for å mer presis.

Skorpionen
Skorpionen
13 år siden

Her kan man lese alle de 21 punktene i Veien til lykke-heftet i sin helhet. Der heftet spres i store mengder går kriminaliteten ned og ting roer seg.
http://www.thewaytohappiness.org/about/resources-and-downloads/e-books/?id=19219w

BelzeBob
13 år siden

Jeg klikker på «About» og finner ut at dette er scientologi. Fortell meg: hvor mange mennesker har scientologien ødelagt? Hva sier den statistikken? Snakker ikke bare om økonomisk plyndring her, men også psykisk plyndring. Scientologiens kjølvann er fullt av lik. Trodde dette var noe alle visste. (T.o.m. scientologene. Men de må jo tie.)

Uffda
Uffda
13 år siden

Takk for artikkel. Mye av stoffet er klart pensum på ditto skoler i bla psykologisk krigføring.
Scientology eller andre teoretisk formulerte dilletanterier holder ikke vann og er ikke mer enn en annen tilnærmingsmetode eller hjernevask. Kan nok være nyttig som sletteprogram for noen, men egner seg ikke som operativsystem.
Vi er blitt avprogrammert og frarøvet vårt orginale operativsystem, mulig som en forberedelse til 2012 og de nye dispensasjoner som da vil bli oss til del.
JJ du liker musikk og i den kan vi muligens finne noen ryggmargsreflekser til å bygge videre på, men det krever aktsomhet og innsikt i fundamentale prosesser som svært få har disiplinert seg til å kunne gjøre nytte av.

Lykke til videre:

Uffda
Uffda
13 år siden
Svar til  J.Johansen

James 3
Two Kinds of Wisdom
13Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
14But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth.
15Such «wisdom» does not come down from heaven but is earthly, unspiritual, of the devil.
16For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.
17But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
18Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness.

Med andre ord det er på tide å slette hardisken å gjøre den klar til oppdatering :-)

Uffda
Uffda
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Gleder meg som et barn.
La gå med hele skiten, ikke noe å samle på dessverre.
Husk det er spesialavfall! :-)

Peace be still – Peace be still – Peace be still

BelzeBob
13 år siden

http://www.whyweprotest.net/no/

Det skorter heller ikke på dokumentarfilmer om scientologenes forbrytelser. Youtube er jo tilgjengelig.

Og at scientologien er Hollywood stjernenes religion nr.1 burde jo også fortelle oss noe..

Kjetil S:

Yep, Hubbard var jo stor fan av Crowley. (Psykopater liker hverandre.)

Kjetil S
13 år siden
Svar til  BelzeBob

Korrekt bob. Og Crowley er en skikkelig god-gutt, ikke sant?

Nå må jeg innrømme at min kjennskap til scientology er tilnærmet ikke-eksisterende. Ikke føler jeg for å oppdatere meg særlig heller. Organisert «religion» er ikke min greie.

Agent Happolati
Agent Happolati
13 år siden

Johansen:
Tittelen på artikkelen var lovende, men jeg ble skuffet over innholdet. Etter min mening sauser du det hele inn i en, etter hvert, svært velkjent demagogi som gjør artikkelen nesten ubrukbar som utgangspunkt for en debatt. Hoppende fra kjepphest til kjepphest i en frenetisk ”stream-of-conspiracy-consciousness”. Sånn sett ligner du kanskje mer på gammel-kommunistiske agitatorer enn du selv vil like :-)

Jeg ser heller ikke at du bringer noe nytt til bordet angående autensiteten av teksten. Du sier at den har vært brukt siden begynnelsen av 30-åra, noe jeg antar du har hentet fra selve boka, ikke fra eksterne kilder. Men hvor velkjent tror du dianetics var i 30-åras Sovjet? Hvor vanlig tror du psykiatriske institusjoner drevet av religiøse organisasjoner var i 30-åras Sovjet? Dette er psykopolitikkens hovedmotstandere i håndboka og er i seg selv et god indikasjon på at den er skrevet av og for amerikanere på et senere tidspunkt.

Hubbard har så vidt jeg vet aldri selv innrømmet å ha skrevet den, slik du indikerer i din første kommentar. Men hans sønn, L Ron Hubbard Jr har pekt ut sin far som forfatter og Hubbards redaktør (editor) har gitt detaljerte opplysninger om hvordan boka ble til. Når i tillegg ordvalg og stil lukter umiskjennelig Hubbard, samt at håndboka var ukjent for verden før Scientologene publiserte den på begynnelsen av 50 tallet, så peker pilene veldig mot at dette er et oppdiktet propagandaskrift. Skrevet med en bevisst agenda for øyet.

Argumentet med at ”uansett hvem som skrev det, om det er ekte eller ikke, så har innholdet vist seg å stemme” er det samme man blir møtt med hvis man betviler autentisiteten til tekster som Sions vise protokoller, ”A Racial Program for the Twentieth Century”, ” Rabbi Rabinovich’ tale”..osv. Like fullt presenteres gjerne disse tekstene, eller utdrag fra dem, som ”Bevis A” når de onde planene for verdensherredømme skal avsløres. Dette farger og styrker virkelighetsoppfatningen til dem som velger å tro på dette slik at det til slutt er uvesentlig om utgangspunktet er reelt eller ikke. ”Det er jo akkurat sånn verden er!” Det blir til en sirkel av indoktrinering (hjernevasking?) som jeg er sikker på opphavsmennene til disse skriftene ville frydet seg stort over.

Jeg har overhodet ingen tro på at ”psykopolitikk” og psykiatri brukes for eliminere meningsmotstandere i dagens Norge. Verken den siste innleggelsen til Taftø, eller denne artikkelen, klarer å overbevise meg om dette.

Agent Happolati
Agent Happolati
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Takker for mer utfyllende info. Jeg betviler ikke at psykiatrien ble misbrukt i Sovjet. Både i politisk sammenheng, og sikkert også på pur diabolsk faenskap. Jeg betviler ikke at Beria var en sadistisk drittsekk og en utspekulert hjerne bak grufull statsterror.
Mye av dette skulle være godt dokumentert og vel belyst.

Men jeg betviler at den tendensiøse håndboka er ekte.
Jeg betviler at all psykiatri har en ond agenda.
Jeg betviler at psykiatri blir brukt som politisk virkemiddel i dagens Norge.
Jeg betviler ektheten av det Trotsky-sitatet ovenfor.
(..og at han og Lenin var elskere. Hvor i all verden har du det fra? Lenin mislikte Trotsky sterkt.)

bin Laden
bin Laden
13 år siden

Jeg kan svare på spørsmål angående jøde-bolsjevikkenes sodomi.
Sovjetisk forfatter Marietta Shaginjan (av armens opphav, «kristen» altså) utga en bok basert på hennes funn i kommunistpartiets arkiver.
Hun dokumenterte at Lenin og Zinovjev (husker ikke hans egentlige jødiske navn) levde som kona og mann selv om Lenin hadde en offisiell kona Krupskaja (navnet tyder på jødisk opphav), men de hadde ikke barn.
Vil ikke spekulere hvorfor, har ikke data.
Trotski var Lenins homse-elsker, noe Shaginjan dokumenterte med en sitat fra Trotski`s brev til Lenin: «hvordan har vår proletarsk-bolsjevikkiske rompa det? Jeg kommer snart og skal pusse den.»

Uffda
Uffda
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Da er det bare en mulighet igjen for oss nickers – The Invisible College – :

http://www.theinvisiblecollege.net/invisible_college_tv_programme_1.htm

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Nei, JJ, jeg frykter ikke systemet, og det har sin pris selvfølgelig.
Jeg signerer med mitt fulle navn e-brev til broilere og anmeldelser av jødiske organisasjoner for terrorfinansiering til politi og PST.
Signerer mine poster på forumer som bin Laden fordi jeg sympatiserer med hans syn ang. situasjonen i verden og menneskers mål i livet.

Prøver å sende signal til Bush&psykopater med dette at de ikke skremmer meg med sine trusler mot «terroristenes sympatisører».
Sier med min signatur: FUCK YOU, psykopater.

« Forrige artikkel

Nå har de begynt å skyte mot oss

Neste artikkel »

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre