Psykopolitikk
Psykopolitikk

Psykopolitikk – dets opphav og implementering

5.7K visninger
10 minutter lesetid
74

Presentasjon av en lærebok som ble brukt i kommunist opplæringen både i USA og Russland fra starten av 1930-årene. Vær du din egen dommer,om du gjenkjenner elementer av dens innhold som relevant, og tilnærmet gjennomført i våre vestlige samfunn idag. Lenins Andre Internasjonale, – den nåværende Tredje Internasjonalen – et sosialistisk internasjonalt nettverk, på folkemunne kalt den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen. Har de lykkes sett i forhold til dens dogmer i ‘Hjernevask Manualen’ (Brainwashing Manual)?

Vi kan se på psykopolitikk ikke bare som et ledd i å sette prominente dissidenter i vanry og bruke psykiatri for å tie dem, men også i en bredere forstand hvor frykt og terror blir brukt for å lamme hele befolkninger til underkastelse, for å temme enhver lyst og evne til å gjøre opprør mot elitens politiske målsettinger. Jeg tar med også dette hvor de bruker, frykt, klimaendringer, terror, Nimburu, krig, sykdom (svineinnfluensa) og depresjoner (finans), ALT for å skremme folk til underdanighet, og takke dem for deres ‘kloke’ styring.

Jeg begynte å se på dette om hvorvidt Melodi Grand Prix kan være rigget, ved hjelp av doktrinene i Edvard Bernays bok ”Propaganda’.  Det vil si at de media utroper som favoritter på forhånd, i de fleste tilfeller blir vinneren, fordi mennesker er så suggestible, lett å påvirke.  Fordi de vil helst tenke og tro det som alle deres likemenn og -kvinner tenker og tror. Ingen vil være ‘mot normalt’ – som Leif Juster spøkte med i sin tid. Kan media, statsinstitusjoner, andre mennesker, autoriteter, skape en homogen oppslutning, ved hjelp av propagande, frykt og terror (gjerne ved hjelp av psykiatri for de som media propaganda ikke biter på) ?

Det er i tilfelle svært farlig, for med det er mennesket tatt fra noen reell fri tanke, og vil dermed ikke heller ha noen fri vilje, idet der igrunn er bare en ting å velge. ALT de mener og tror, vil være produktet av noen slags slik induksjon av etablerte sannheter, som noen andre enn en selv definerer. Dette er ‘Dyrets Merke’ i tilfelle. Veldig skummelt.

Husk at kommunismen var aldri et “arbeiderklasse opprør.” Den ble skapt av Illuminati (kabbalistiske bankfolk og anglo-amerikanske elite med ‘blått blod’) for å få til et verdens diktatur; det vi idag kjenner som Den Nye Verdensorden.

“The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev

“In October 1917, we parted with the old world, rejecting it once and for all. We are moving toward a new world, a world of Communism. We shall never turn off that road. Mikhail Gorbachev

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a new world order. Mikhail Gorbachev, before the UN, December 7, 1988

Kommunistene ser mennesket som “en mekanisme uten individualitet.” Det er i hovedsak et avansert dyr, som skal sosialiseres og kollektiviseres.  Som et dyr kan mennesker bli tvunget til å tro og gjøre hva som helst gitt den rette kombinasjonen av terror, bedrag, narkotika og vold utøves mot dem, for å holde dem på plass, i sin kaste, og la eliten tenke og dominere for dem.

Det vil alltid være forskjell på proletatiat og kapital i et kommunistisk system, fordi om ikke ville det samme kommunistiske system overflødiggjøre seg selv. Hvorfor ikke like godt forkaste den elitære tenkning at en trenger noen kapitaleiere, og politisk elite, hvilket på forunderlig vis også ligger til grunn som en basis i kommunismen, – som en selvfølge?

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Helsedirektør Karl Evang var MotDagist, og ansvarlig for å implementere det meste av ‘helse’ lovgiving i sin embetstid som strakk seg fra 1938 til 1972, bare avbrutt av krigen. “Karl Evang var lege, folkeopplyser og embetsmann. Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang”, sier Wikipeda.

Et av de mest kjente ofre for dissident psykopolitikk i Norge i vår tid er Synnøve Fjellbakk Taftø. En kan undre på hvorfor det har vært så mange utenlandske ‘leger’ (mengeler) rundt Synnøve. Sannsynligvis fordi det er lettere å få dem til å skade vårt folk, med bevisst ‘evil intent’ som i den presenterte manualen defineres og utbroderes, enn noen av våre egne…..

Nedenfor følger et oversatt utdrag fra boken “The Brainwashing Manual – Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics”, med forord av Laventi Beria,  i kommunistpartiet fra 1917 sammen med Lenin, og Stalins dekadente sjef for det Hemmelige Politi (CHEKA). Ansvarlig for GULAG systemet.

La oss se litt hva slags styringsmekanismer de benyttet i den tid. Kanskje vi kan lære noe. Kanskje noen etterlatenskaper finnes i vår tid?

Denne forfatters kommentarerer nedenfor i uthevet skrift.

Hjernevask Manualen

PSYCHOPOLITICS = kunsten og vitenskapen om å hevde og opprettholde herredømme over tanker og lojalitet av enkeltpersoner, ledere, byråer, og masser, og påvirkning og erobringen av fiendens nasjoner gjennom “mental helse”.

Lydighet er et resultat av makt. (s. 28)

Ved psykopolitikk er våre målsettinger effektivt effektuert. Å produsere maksimalt kaos i fiendens kultur er vårt første og viktigste steg. Våre frukter er dyrket i kaos, mistillit, økonomisk depresjon og vitenskapelig uro.

En psykopolitiker må arbeide hardt for å produsere maksimalt kaos innen “mental helse”.

For å nå disse målene må psykopolitikeren knuse alle “hjemmesnekrede” mentale helse fremstøt (i Amerika).

Brainwashing Manual
Brainwashing Manual

Du må jobbe til alle lærere i psykologi ubevisst eller bevisst lærer bare kommunistiske doktriner under dekke av “psykologi”. Du må arbeide til alle leger og psykiatere er enten en psykopolitiker eller en uvitende assistent til våre mål.

Du må oppnå et slikt vanry for sinnsykdom som mental tilstand [hvor farlig den er for seg selv og andre] og gi slik autoritet over din uttalelse at ikke en eneste statsmann [ELLER KVINNE] som blir merket som såden, kan igjen bli gitt tiltro av sitt folk. Du må jobbe helt til selvmordsraten øker som følge av mental ubalanse er vanlig, og ikke bevirker noen generelle undersøkelser eller bemerkning i den anledning.

Du må gjøre disse behandlingene vanlig og akseptert. Og du må feie til side enhver behandling eller en gruppe personer som søker å behandle med effektive midler.

Du må dominere som respektert mann innen psykiatri og psykologi. Du må dominere sykehus og universiteter.

Du må frembære myten om at bare en europeisk lege er kompetent innen sinnsykdom og som dermed kan frembære unnskyldning blant dere for den høye forekomsten av utenlandske fødsler og opplæring. Hvis og når vi inntar Wien skal dere få et felles grunnlag, og kan komme der og ta instrukser som tilbedere av Freud sammen med andre psykiatere.

Folket må bringes inn i troen på at hvert individ i samfunnet som er dissidenter … mot innsats og aktiviteter for å slavebinde hele nasjonen, må anses å være en vanvittig person … og … gis elektriske støt, og gjøre dem fantasiløs og føyelig for resten av sine dager. (II-Ch.12)

I USA har vi vært i stand til å forandre arbeidene til William James, og andre, … og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og dataene for Dialektikk Materialisme inn i lærebøkene i psykologi, til en slik grad at de som grundig studerer psykologi blir med en gang en kandidat til å akseptere rimeligheten av kommunismen. Ettersom hver eneste stol i psykologien i USA er opptatt av personer vi står i forbindelse med, er konsistent bruk av slike tekster garantert … Ved å utdanne stort sett det utdannede lag av befolkningen i prinsippene for kommunismen kan dermed gjøres relativt lett. “(II, Ch. 11)

Selv om det ikke er selvsagt at elektrisk støt har noen terapeutisk verdi, mer enn å lage den enkelte mer fornuftig, er det tilstrekkelig resultat at straff verdien det vil skape i pasientens større samarbeidsorientert holdning (s. 19)

[Så når denne boken ble skrevet på 1930 tallet, så visste allerede våre institusjoner som Gaustad og andre at dette ikke hadde noen terapautisk verdi, men kun en straff for opprørskhet og gi pasienten en ko-operativ holdning.]

Hvis psykiatriske sykehus som drives av religiøse grupper eksisterer, må de diskrediteres og lukkes, uansett hva det koster, for det kan skje at tallene for behandlingenes suksessrate i slike institusjoner skulle bli kjent, og at mangelen på oppgangen i statens institusjoner kan sammenlignes med dem, og dette kan føre til en bevegelse for å plassere geistligheten ansvaret for de sinnssyke. Hvert argumentet må fremføres så tidlig som mulig, for å overvinne enhver mulighet for dette skulle kunne skje.

Skap kaos med psykopolitikk. Etterlat en nasjon som lederløse. Drep fiendene våre. Og bring til Jorden, gjennom kommunismen, den største fred Mennesket noensinne har kjent. [aka OBAMA – Messias’s fred]

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. “(II-14)

Et lands lov må nøye lages for å unngå eventuelle rettigheter til en sinnsyk person. Eventuelle foreslåtte lover eller grunnlovsendringer som gjør påført skade av den sinnssyke kriminelt, bør bekjempes til det ytterste, med argumentet at kun voldelige tiltak kan lykkes. Hvis loven ønsker å beskytte den sinnsyke, som den normalt ikke gjør, ville hele psykopolitikk programmet mest sannsynlig kollapse.

Psykopolitikk er en høyverdig kostnad. Med den kan du utrydde våre fiender som insekter. Du kan forkrøple ledernes effektivitet ved å skape sinnssykdom i deres familier gjennom bruk av narkotikum.

Dersom kommunistiske forbindelser til en psykopolitiker skulle bli avslørt, bør det kunne knyttes til hans egen uforsiktighet, og han burde selv straks bli stemplet som en eksentrer innenfor sin egen profesjon.

Enhver skriving om noe av en psykopolitisk natur, som uheldigvis avslører seg selv, bør forhindres. All skriving av faglitteratur om sinnssykdom og behandlingen av den skal unngås, først og fremst av sikkerhetsformål, og for det andre av det komplekse språket som gjør den uforståelig. De faktiske tallene for behandling eller død må aldri bli annonsert i noen aviser. Enhver undersøkelse for å avdekke om psykiatri eller psykologi har noensinne kurert noen skal umiddelbart avmotiveres og ledd av, hånet, bør og mobilisere på dette tidspunkt alle psyko-politisk agenter i nasjonen. Først bør det ignoreres, men hvis dette ikke er mulig, så må hele vekten av alle psykopolitikere i nasjonen bli mobilisert.

Forfattere av litteratur som søker å vise bildet av et samfunn under full mental kontroll og tvang, bør få hjelp å gjøres æreløs eller til å begå selvmord og ved diskreditering av deres arbeider.

Eventuell litteratur liberalisering av helbredelse praksisen bør umiddelbart bli bekjempet og beseiret. All helse praksis bør avgjøres på autoritative nivåer, og ingen andre meninger skal bli tatt med, da disse kan føre til eksponering.

Bevegelser for å forbedre psykiatrien bør bli invadert og ødelagt

Kommunistiske arbeidere innen media bør beskytte den (psykopolitikken), der det er mulig, ved å slå ut av spill, gjennom Psykopolitikk, enhver person som ensidig angriper den. Disse, i sin tur, bør bli overtalt til å gi all mulig publisitet til fordelene med psykopolitiske aktiviteter under overskriften “vitenskap”.

Død og vold mot personer som åpent angriper kommunismen i en nasjon bør anses som forbudt. Voldsom aktivitet mot en slik person kunne bringe deres martyrium. Karakterdrap (de-famation), og påstander om sinnsykdom alene bør brukes, og de skal til sist bli brakt under administrasjon av psykopolitiske operatører, slik som psykiatere og psykologer under vår kontroll.

Last gjerne ned og les hele boken (engelsk) (Høyreklikk. Last ned som..):
https://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/06/PSY_TheBrainwashingManual.pdf

Meningsmåling om psykopolitikk

“Selv 100 millioner lik har ikke fjernet kommunismen fra den intellektuelle dagsorden. Ironisk nok, siden kommunismen insisterer på at det er praksis som avgjør en idés kvalitet”, sier Morgenbladet.

Hvor kommer denne lojaliteten til et mislykket samfunnssystem fra?

Min uformelle meningsmåling (minustomler) i et kommentarfelt i en tidlig versjon av denne artikkel, viste at det er 100% av populasjonen i vårt land som liker psykopolitikken, og helst vil bevare den som den er. Det finnes ikke en eneste ting i våre statistiske data som påviser at noen har noe som helst imot den.

“Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.”
– Henrik Ibsen. VILDANDEN

Livsløgn
Fra Wikipedia, den frie encyklopedia

“En livsløgn er en illusjon eller et sjølbedrag som står sentralt i ein persons oppfattelse av seg sjøl og sitt liv og virke.

Begrepet ble popularisert i Ibsens skuespill Vildanden med det kjente sitatet Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme. Ibsen er trolig årsaken til at begrepet livsløgn er i allmenn bruk i de nordiske land, mens den engelske oversettelsen life lie riktignok blir brukt men i mindre omfang. Uttrykket oversettes til Lebenslüge på tysk, noe vi finner både i tyske oversettelser av Ibsen og i den tyske oversettelsen av skriftet Livsløgn og livssannhed[1] (1896) av den danske forfatteren Johannes Jørgensen.

I boken The Quintessence of Ibsenism (1891) av George Bernard Shaw skriver Shaw at Ibsen gjennom begrepet livsløgn stiller opp realisme og idealisme mot hverandre[2]. Shaw tolker Ibsen til fordel for realismen og mener at mange finner livet så ubehagelig at de maskerer livet med idealisme og skaper et “falskt” liv for seg selv. Shaw fastholder at jo lenger man beveger seg fra virkeligheten, jo mer skade gjør man på seg selv og menneskene rundt en når man prøver å opprettholde fasaden. I skuespillet presenteres også den motsatte oppfatning, personifisert i figuren doktor Relling, som mener at livsløgnen kan vere med på å holde oppe et menneske som ellers ville gått til grunne.”

Den svenske Næringsminister Bjørn Rosengren sier i 1999 på Svensk TV: “- Norge er den siste Sovjet-staten”.

Mon hadde han rett?

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

74 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

George Bernard Shaw er nevnt i artikkelen. Han er en av de tidligste medlemmene av fabian society http://www.google.no/search?q=george+bernard+shaw+fabian+society , og organisasjonens respektløse agenda står i samsvar med Shaw’s livssyn, se spesielt del 2 i det følgende:

Fabian Society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=126#M7891

Relatert,
Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/comment-page-4/#comment-81278

George Bernard Shaw mottok en nobelpris http://www.google.no/search?q=george+bernard+shaw+nobel+prize på tross av at han åpenbart potensielt var en farlig mann. Hvilken ideologisk forurensning er nobelinstituttet rammet av eller fundamentert på? En annen beviselig farlig personlighet som har mottatt nobels fredspris er Heinz «Henry» Alfred Kissinger som er ettersøkt for krigsforbrytelser http://www.google.no/search?q=henry+kissinger+wanted+war+crimes

Lytt til vitnemål om Henry Kissinger og andre fra: Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All Interview http://www.youtube.com/results?search_query=Kay+Griggs%3A+Colonel%27s+Wife+Tell-All+Interview
.
Relatert,
Prime Minister Stephen Harper: Zeitgeist Movement Exposed – Glenn Beck On the The Fabian Society http://www.abeldanger.net/2012/01/prime-minister-stephen-harper-zeitgeist.html

Leo Sayer – One Man Band

trackback
13 år siden

[…] dem som ikke er skeptisk til noe mainstream politisk propaganda, som ofte ikke engang vet at det er propaganda, eller noe som deres ledere ved universiteteter og høyskoler har fortalt dem. De har ikke lært […]

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Min Scientolog-venn sendte meg denne samling av linker:

http://www.scientology.org
Det offisielle nettstedet til Scientologi

http://www.lrh.org
De offisielle sidene om L. Ron Hubbard. Hvem var han, og hva han gjorde.

http://www.narconon.org
Rusavvenningsprogram basert på teknologier som LRH utviklet, hvor ca
80 % forblir rusfrie selv to år etter fullført program.

http://www.narkonon.dk
Den danske narcononsiden, mange nordmenn har fått hjelp av
Narconon Danmark.

http://www.narconon.a.se
Den svenske narcononsiden.

http://www.behandlingshem.org
Svensk Narconon, avdeling i Huddinge.

http://www.volunteerministers.org
Vi har et frivillig hjelpekorps som trår til i spesielle situasjoner,
også i Norge.

http://www.criminon.org
Rehabiliteringsprogram for kriminelle, det hjelper så lite å bare sperre
folk inne!

http://www.notodrugs-yestolife.org
Opplysningskampanje om stoff- og rusmisbruk, mye bra å lese og å laste ned.

http://www.cchr.org
Om Menneskerettigheter, sannheten om Psykiatri, ADHD og Ritalin.

http://www.kmr.nu
Den svenske siden om Menneskerettigheter

http://www.mmk.info
Den danske siden om Menneskerettigheter

http://www.freedommag.org
Magasin for frihet og opplysning. Mange heftige artikler om forhold du
aldri ser i vanlig presse og magasiner.

http://www.wise.org
Administrasjon på sitt beste, hvordan bygge opp en / din bedrift ved hjelp
av LRH Administrasjonsteknologi.

http://www.nydetox.org
Hvordan hjelper Scientologi heltene fra 11. sept.? Se selv.

http://www.dianetics.org
Kunnskapen om sinnet, ikke helt slik som “ekspertene” mener at det er….

http://www.able.org
Syns du at du kunne ha lært mer på skolen? Husker du det du lærte?
Sannheten om dysleksi.

http://www.twth.org
Enkle og ikke-religiøse leveregler, se hvordan enkle ting kan forandre
hele land.

http://www.purification.org
En sunn sjel (thetan) i et sunt legeme.

http://www.scientology.org/en_US/news-media/index.html
Internasjonal FAQ side.

http://www.silentbirth.org
Hvorfor skal fødsel helst foregå uten prat og støy?

http://www.iasmembership.org
Den Internasjonale Assosiasjonen for Scientologer.

http://hvaer.scientologi.no
Web utgaven av boken Hva er Scientologi. Meget informativ.

http://www.youthforhumanrights.org
De 30 menneskerettighetene filmatisert, samt
historien om hvordan menneskerettighetene ble til.

http://www.psychcrime.org
Les om avsløringene av psykiatriens svindel og hva som gjøres.

http://www.humanmind.org
En eventyrlig reise til kunnskap og forståelse av hva det menneskelige
sinnet er.

stevenson
stevenson
Abonnent
14 år siden

The Directed Energy ( DE ) weapons, mostly EMF and acoustical weapons, act on the
psyche and the body of human beings and all living creatures. They have been called many names:
Psychophysical weapons, weapons of the information warfare,
neurological means, information operation means, psychotronic weapons, means for remote neural monitoring, cognitive weapons, active denial systems, weapons of electronic warfare, means of neuro-linguistic programming, means for behavior modification, mind invasive weapons, mindcontrol and electronic harassment weapons, means of influence technology, computerized brain washing machines, devices to zombie people, to induce mental and physical illness, means for hostile surveillance, people zappers, weapons of mass destruction, a.s.o..

According to the ICRC the use of
these weapons possibly could violate the article 3 of the Geneva Conventions and according to prominent Sir Hugh Beach from London possibly also the article 36 and article 35 paragraph 2 of the 1st Additional Protocoll of 1977, the s.c. Sirus-article. The European and United Nations Conventions against torture have been ratified by every notable state.

This new class of weapons had to be tested on unaware, not informed humans, who of course did not consent to such experimentation. The Nuremberg Code of Conduct for experimentation with human subjects, is part of the Customary Law and the UDHR. The Code lists ten points, which universally have been adopted after the Nuremberg trials of war criminals by the Nuremberg Military Tribunals.

But many national agencies have been tempted by the exceptional features and qualities of the new weapons: They are absolutely silent and invisible, act with the speed of light or sound, leave almost no traces on the biological targets, are able to penetrate almost any obstacle and it proves difficult to develop effective shielding , they can be delivered from afar and from hiding-places , can be mingled with only civilian and peaceful uses of electromagnetic technology, represent the best of total surveillance tools and more.
They show all of the characteristics of the ideal weapon for any aggressor, but can be also useful in defense.

3. Some effects of Directed Energy weapons
The lethal and physically very strongly incapacitating effects of these arms are not considered here. Nor their qualifications as weapons of mass destruction.
Only the survivors of non-consensual experimentations and the experimenters themselves can tell the audience of these other effects.Whatever the victims` individual experiences may have been, they in unison speak of unsupportable, horrific and barbaric tortures by these means. They speak of “ electronic concentration camps and mental
slavery “, which disable their mental and physical capabilities and cause a multitude of pains. According to the Russian scientist and politician J. J. Leonov[1] from Moscow, Boris Ratnikov [2], or Timothy L. Thomas [3], Prof. Dr. M. A. Persinger[4] , Jelena Blinnikova[5] , Prof. Dr. Igor Smirnov [6], Carole Smith [7] , John McMurtrey [8],[9] or Dr. Robert Becker [10] this „technotronic, electronic delirium“ can be imposed on any human being. All of a sudden someone else is in command in man ` s own reign , in his mind and his body. This constitutes the biggest breach of privacy imaginable and man is
deprived of his most cherished and most valuable good: his freedom, his free will. No more he can be the master of his own destiny – and therefore he is no more responsible for his actions.
These cognitive weapons play havoc with all the human senses ( see [11] ,4 – 10 ) and lead them astray: The victims are suffering from voices and sounds in their heads, with closed eyes or in sleep they have to endure artificial pictures or movie-like dreams ( s.c.“vivid dreams” ) or are forced to read endless texts like from newspapers, they suffer from halluzinations of smells and odors, their taste is altered, they have sensations of being touched. Pains in different parts of the body are common, as well as unwanted sexual arousal , disorientation and vertigo. Sleep deprivation or the induction of instant sleep are also telltale signs of psychic manipulation. Every muscle of their body can be unvoluntarily activated, contracted, muscle twitchings or muscle cramps are also regularly reported. The mimicking or cloning of all emotions is one of the preferred activities of the mind manipulators [12]. Memories for specific life periods can be erased and false
memories implanted, mostly during sleep. Of course hypnotic or a myriad of
unaccountable subliminally delivered and induced conditions can be produced, symptoms of physical or mental illnesses – there is no limit for the unethical and coercive behavior of the devilish operators, applied day in day out, year after year, onto the victims. These operators must be the pride of any Dr. Joseph Mengele or any Sr.Thomas de Torquemada.

trackback
14 år siden

[…] er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler […]

trackback
14 år siden

[…] i kulissene, som Bilderbergerne, så tør de ikke åpne munnen, eller slipe pennen. De er dermed psykopolitisert til taushet. Ganske så effektivt. Jfr. at Dagens Næringsliv ikke engang tør å ta tak i Goldman […]

bin Laden
bin Laden
Abonnent
14 år siden

STOPP DEBIL-PARASITTER!
Bilderbergs jødebesetning med øvrige pro-sionistiske nyttige idioter forsøker å presse de tvilende til å si “ja” til bombing av Iran:
According to Tucker, Bilderberg luminaries are dismayed at the fact that “many important people” are not attending this year because, due to increasing exposure, invitees are “getting in trouble at home” and constituents are embarrassing them by asking irate questions such as “what are you doing with these monsters?”
…but more alarmingly according to Tucker, the majority of Bilderberg members are now in favor of military air strikes on Iran.
(http://www.prisonplanet.com/bilderberg-agenda-revealed-globalists-in-crisis-supportive-of-attack-on-iran.html).

Akademik Levashov som sendte oppskrift til fredelig løsning på alle problemer på jorden til jewropeiske regjeringer og “vitenskapsmen”, har ikke fått noen respons.
Han hevder at denne generasjonen blir den siste på prisonplanet hvis den ikke gjør innsats og stopper jøde-psykopater.

En av desperate jøde-psykopater Brzezinski uttrykte bekymring for massers politiske oppvåking, men klokka tikker og faen jobber med saken på spreng.
Hvis det ikke blir samlet en kritisk masse ute foran lokale broilerhus, så brenner alle sauer sammen med parasittene på atombål.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Jødemordere hadde med seg “dødslister” med bilder til de aktivistene som skulle drepes.
De fleste av drepte fredsaktivister ble drept av jødene på kloss hold med kontrollskudd i hode ifølge tyrkiske leger som utførte obduksjon.
I ni lik av jødenes ofre fant tyrkiske leger omlag 30 kuler.
Øyenvitner rapporterte at jøder druknet i sjøen andre beskutte uten å sjekke om de var døde eller sårede.
Jøder lot ikke besetningen å gi sårede aktivister akutt medisinsk hjelp, men satte håndjern på blødende mennesker isteden.
Tyrkisk advokat Basim Mansour, som besøkte de internerte aktivistene, møtte to kvinner fra skipet som fortalte ham at de så hvordan jødene har bundet to passasjerer fra Mavi Marmara og kastet dem levende i sjøen.

Av de 19 drepte fredsaktivistene fikk Tyrkia overlevert 9 kropper med 30 kuler.
Jødene erklarte at skjebne til de andre 10 drepte var ukjent.
28 barn har mistet sine fedre.

Jødisk humanisme.

Den egyptiske legen som var med i flåten, sier at jødemorderne åpnet ild mot dem straks de ble lastet ned fra sionistisk helikopter. De nektet å gi medisinsk hjelp til de sårede slik at flere døde av blodtap.

Humanisme på jødisk vis.

Fredsaktivister som fant tilgjengelige gjenstander til å forsvare seg mot jøder, klarte å ta våpen fra noen “elite-jødemordere”, men har ikke brukt det mot overgripere. De kastet våpen på sjøen.

Fredsaktivistenes humanisme.

Sionistiske militante har drept fotografen, mens han filmet angrepet. Og så annonserte sionistisk misdannelse “israhell” at dens mordere var tvunget til å drepe ham som en «fighter», selv om han var bevæpnet med bare kamera.

Gud forbanne og straffe jødemordere og sionistisk misdannelse “israhell”.

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Kjäre Jarle J. Du har gjort selveste Underet! Å treffe blink gang på gang med dine artikler. Må bare takke deg for din iherdige vilje til å grave og söke etter faktabasert kunnskap for å formidle “the Truth“.

Det er faktisk en sammenheng mellom flere av artiklene her på Nyhetsspeilet, der de på ulike måter rörer ved årsak og virkning av et stort internasjonalt “maskineri“ som er laget for å forvirre og lage kaos, slik at “They“ i det skjulte kan lage det som de vil skal väre det fremtidige globale systemet, eller “The New World Order“, som det kalles av de involverte…

I denne artikkelen rörer du virkelig ved röttene til den globale trusselen mot menneskenes frihet når det gjelder den frie tanke og den frie vilje.. “Psychopolitics“, som er det internasjonale navnet på dette begrepet som i artikkelen er oversatt til psykopolitikk, har värt -, og er – , grunnlaget i en skjult agenda som i dagens samfunn omfatter bl.a. psykiatri, som er en menneskeskapt vitenskap, der bl.a. årsakene til de ulike mentale“sykdommene“ står oppfört i diagnostiske manualer som “ukjent årsak“…

Artikkelen refererer til håndboken i psykopolitikk, og det er flere detaljer omkring den boken som også kan belyse den tidligere internasjonale politiske situasjonen i mellomkrigstiden, bl.a. at den samme boken som var brukt som lärebok Sovjet i 1936, også ble tatt over av amerikanerne og oversatt til engelsk, for bruk i bl.a.Amerika…

Vi vanlige mennesker har blitt lurt inn i en polarisert tenkning der vi skiller mellom oss og “them“, og det bildet er veldig tydelig i det hjemlige politiske landskapet, men også i det internasjonale landskapet, der vi har blitt opplärt til hvem som er ”de gode“, og hvem som er “de onde“….

Fakta er at “de hemmelige tjenestene“ arbeider internasjonalt og er som en stor famile som samarbeider på tvers av landegrenser og politisk eller religiös tilhörighet…På samme vis er også Frimurerne forbundet…, med ulike ståsteder både politisk og religiöst, men sammen om målet….
De franske frimurerne, som var de siste som stod utenfor, gikk inn i det globale samarbeidet med engelsk- og amerikansk-frimureri i 1984, og siden da har det värt internasjonalt og globalt samarbeid…
Du J.J., har vist i dine artikler og kommentarer at du har forstått denne biten, der du bl.a. henviser til “MotDag-istene“ som allerede på 1930-tallet var organisert i den “röde“ kampen for å infiltrere og sakte og sikkert bygge opp et skjult system på innsiden i det norske systemet. I en tidligere kommentar nevner du også Bukovsky, en russisk avhopper som forteller om at Europa er nå i ferd med å innföre det Sovjetiske psykopolitiske systemet over hele Europa, med bl.a psykiatri som et av “verktöyene“. http://www.brusselsjournal.com/node/865

For oss som har lest alternativ historiekunnskap er det ikke så vanskelig å finne ut at både nazismen og kommunismen er skapt av de samme kreftene, for å splitte Europa, slik at vi skal la oss herske over uten å forstå at alle de menneskelivene som har gått tapt bare var “sauer“ som måtte ofres for at den virkelige og totale kontrollen, den såkalte globale “New World Order“ skulle födes…Men å utdype dette krever for mye plass her…
Men oppsummert kan det sies som at Gorbachev åpnet dörene for det Sovjetiske psykopolitikk-systemet til hele Europa, og Europa har takket ja….

Den siden som mangler i J.J.s artikkel er ledetråden fra psykopolitikk til “psychotronics“, en form for elektronikk som er laget for å påvirke menneskers psyke. Det kalles også “implants“, eller “microchip“, og kunnskapen hos vanlige mennesker er veldig liten hva disse örsmå elektroniske dippeduttene kan påföre mennesker av smerte, tortur, lidelse, manipulering og programmering, og også död….
http://www.icomw.org/archives/index.asp

http://www.icomw.org/archives/alexander.asp

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_psychotronicweapons15.htm

Andre sider ved “globaliseringen“ enn å innföre Sovjetiske-psykopolitikk i hele Europa, er måten dette blir gjort på gjennom å benytte det samme systemet som allerede eksisterer, pakke det inn i noe som ser ut som “forskning“ fra utsiden, som f.eks Adferdsforskningen til NATO og Siemens…

Hvis noen skal “nöytraliseres“ er det i dag enkelt å angripe dette mennesket med psykopolitiske verktöy, slik at dette mennesket närmest ödelegger seg selv gjennom “remote-programmering“ og “remote-control“, gjort fra avstand….Disse som utförer slike “nöytraliseringer“ kalles gjerne for “laptop-krigere“, siden de arbeider gjennom computere fra avstand…Dette er også den nye formen for krigföring som er innlemmet i NATO i psyk-ops-operasjoner (psykologiske-manipulerings-operasjoner gjort fra avstand gjennom teknologiske dippedutter), og kommer også inn i begreper som `´info-war“, som er den nye formen for krigföring som omfatter computere og elektronisk utstyr, også “psychotronics“ – eller implants, som det også kalles…. Hvordan det enkelte menneske best kan “angripes“ forklares i detaljer i Brain-washing-manualen, http://www.scribd.com/doc/29064802/Brainwashing-A-Synthesis-of-the-Russian-Textbook

Scientology-siden av artikkelen til J.J. har rötter i virkeligheten, siden scientologene tradisjonelt benytter seg av det samme systemet som “de hemmelige tjeneste“, bare med forskjellige utgangspunkt.. Scientologene har brukt dette til “opplysning“ og “åndelig oppvåkning“, mens “de hemmelige tjenestene“ har brukt dette til å blinke ut mulige “opprörere“.
E-meter” er en liten håndholdt maskin som kunne måle “motstanden“ i et menneske, og også dermed si noe om i hvilken grad dette menneske trengte “behandling“ i form av kurser og utviklingsprogram. Denne, og liknende typer av maskiner har blitt, og blir benyttet av “de hemmelige tjenestene“, for å peke ut “mulige farlige mennesker“, som kan bli et problem for det eksisterende politiske systemet….
Dette er bare veldig kort og forenklet sagt, og det hadde trengtes mange sider for å forklare flere sider ved denne maskinen som i sin tid ble konfiskert av FBI ….Men som altså fortsatt er i bruk..

Vil gjerne takke J.J. og Nyhetsspeilet for en fantastisk innsats for det norske folk gjennom forlkeopplysning som pågår her på Nyhetsspeilet…
“The Truth will set you free“……

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

Jeg vet nå at det forrige innlegget mitt er kommet for langt bak i sidetallet, derfor vil jeg gjenta det her.

Det handler om noe Marx skrev, om at arbeidere er fremmedgjorte for sitt arbeid og produksjonsmidlene bør eies av arbeiderne.
Jeg har det vel igrunn kun fra annenhåndslittertur, og har laget min egen tolkning av det til egen nytte og bruk.

-Men jeg synes dette er svaret på ganske mye.

Arbeid er kanskje det som definerer individet mest. Man spør ofte nye mennesker man møter på fest, hva heter du, og hva driver du med (referer til type arbeid.) De fleste da referer til et eller annet engasjement de har fått på bakgrunn av en eller annen utdannelse de har tatt.

Utdannelsen er bygd opp slik at arbeideren skal fylle en funksjon, og en funksjon alene. Utover dette så lærer hun ikke så mye.

Mange går i sitt arbeid, leverer sitt arbeid, skattes skyhøyt av sitt arbeid, får til sitt daglige brød, en smule opium og sirkus, og er generellt misfornøyd.
For dem er det fritiden som teller. Siden de ikke har så mye fritid utenom i helg og ferie, fylles helg og ferie med en frihet de ikke har hatt tid til å tenke gjennom om gir det maksimale utbytte av frihet. Dvs helgfyll, og sydentur.

Dette er selvfølgelig en oversimplifisering, men trenden er der. 37,5 timers arbeidsdag 5 dager i uka. Sliten når kommer hjem og vil slappe av forran tven.

Hvis man bygger opp sin egen arbeidsplass derimot, eller tar del i en som er bygd opp/holder på å bygge opp, gjennom aksjekapital. Så får arbeidet en helt annen mening. Da går det ann å slite i jobben, for å få den til å rulle og gå 14-16 timer dagen, og det føles meningsfullt. Jobb og fritid viskes ut, og man ser hele tiden etter muligheter for å kombinere hygge, med ting som gavner biznizzen.
-Og det er flott. Da defines du av ditt arbeid, og du er selv ditt arbeid. Din inntekt avhenger av den. Om du er flink, flittig og dyktig tjener du penger, om du ikke gjør det gjør du ikke.
Som aksjeeier slipper du unna med 28% skatt, og alt du klarer å utgiftsføre på firmaet slipper du både å betale skatt og moms av.
DVS om du bygger kontor på huset som er firmaet ditt, så er det penger du slipper å skatte og momse av, og huset blir over 60% billigere enn om du hadde gjort det som privatperson.

-Da er du ikke fremmedgjort for arbeidet ditt, og du eier dine egne produksjonsmidler.
Du bruker ikke hjernevaskelsen fra hverken skole eller fremmed arbeidsplass, du utvikler autonomi og selvstendighet.

-Folk må ta del i det de er en del av, og ikke kun styres fra oven. Rimiarbeiderne må eie Rimi, og selv bestemme hvordan bedriften skal utvikles og utformes.

…og det er en kommunistisk tanke.

kjell108
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

“Arbeid er kanskje det som definerer individet mest. Man spør ofte nye mennesker man møter på fest, hva heter du, og hva driver du med (referer til type arbeid.)”

Ja, hvis man vil bli venn med noen så er det lurt å vite navnet. Det neste man vil etablere er hvordan personen er, om har har selvtillit eller ikke. Her kan ikke spørre direkte, men man kan si “nydelig vær” / “koselig sted”, og se på responsen. Hvis responsen er “ja i-i-i-k-ke s-s-s-ant”, så mangler han selvtillit og man beveger seg til noe annen. Når den første testen er bestått gjelder det å etablere sosial rang, eksempel “Er du student”? Det er et uskyldig spørsmål, hvis svaret er ja betyr det at han er blakk, men har en framtid. Hvis han har jobb men ikke penger blir det rating 1. Hvis han har penger men ikke jobb blir det en sekser. ;)

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  kjell108
14 år siden

Hvis jeg spør deg hvem du er, da vil du antagligvis svare noe sånt som: John Cleese, komiker. Jeg kunne da respondert: hvor har jeg sett deg før? Og du ville sagt: Jeg er han som gikk Hitler gangen i Hotell i Særklasse, eller blandt de første til å tørre å drite ut jesus i Life of Brian.

Jeg er Ubu, autistkonsulent, spiregrunder, kaptein, gårdsslave, far og hjerneskada filosof. -man definerer seg selv utifra hva man gjør, og hva man har opplevd. -Man skaper seg gjennom hva man gjør. Man blir slik man handler. -og livet dreier seg i stor grad om arbeid for de aller fleste.

Et “individ” er et utrykk som så mye annet stammer fra gårdsbruket, og ble brukt til å skille ut et individ fra flokken av dyr.

jeg kan godt finne på å si: Arbeith macht frei (ellerhvordandetnåstaves) For jeg mener det, arbeid gjør en fri. Dvs om man kan arbeide for seg selv eller sitt selv. -Om man kan velge arbeid utifra hvem man er, og i større grad enn å bli det arbeidet man blir satt til.

Selvtillitt er kanskje en stor og viktig egenskap ved en person, som også sier mye. Men det er en variabel som er svært så lite konstant over tid og sted, at den fungerer som regel dårlig til å skille ut et individ fra flokken.

Det andre poenget du indikerer om personens kjøpekraft, er jeg enig er kanskje mer definerende for personen, da det aller meste kan kjøpes for penger, og man trenger ikke selge sitt arbeid til stat og selskap om man kan betale for seg. -Har man penger er man dessuten større skikket til å kjøpe sin egen arbeidsplass.

Det tredje poenget ang sosial rang, er nok også meget sigende for hvordan en person ser på seg selv. Sosial tilhørighet, og klassetilhørighet. Dvs definere seg selv gjennom ytre kjennetegn som klær og utseende ol velge omgangskrets, venner og slikt.

Men jeg mener nå at arbeidet er den viktigste faktoren, og at det således er synd at det er så få som faktisk eier seg selv, gjennom å eie sin arbeid, og dermed sin hverdag.

I USA var det tideligere veldig populært med “family farming” og den store grunderånden føler jeg at vi har derfra. Folk startet sine egne små selskaper, og leide ut sine tjenester på markedet. Man hadde enkeltmannsforetak som tok seg av de aller fleste jobber; pølsesalg, dagligivarehandel, vasking, matproduksjon, småindustri osv osv Man utviklet frihets- og selvstendighetstradisjoner. Og det var viktig at staten skulle holde seg litt på avstand fra folk som ønsket å bruke sine friheter.

Det er veldig vanskelig idag i Norge å starte en småskalabedrift. Bare hvis man ønsker å selge pølser på gata så må man gjennom en mattilsynsgodkjenning som koster 8000kr, man må trekke inn MVA fra folk som handler enten 25, eller 14% avhengig av hvor maten spises, hvis andre skal jobbe for deg arbeidsgiveravgift 14%, skatt, pensjon, feriepenger osv. alt skal regnskapsføres og godkjennes av autorisert regnskapsfører som tar 500kr/t osv. Poenget er at det er vanskelig å starte opp en liten sjappe i Norge fordi det er så mange forhold å ta hensyn til. -Det utvikles en politisk korrekt tradisjon for at det er noe skittent ved å drive buisness, og at det er mer redelig å være arbeidstager i en bedrift eller stat.

At arbeideren skal bli mindre fremmed for sitt arbeid, og eie sin egen tid og arbeid ser jeg som veldig viktig del av frigjøringsarbeidet menneskeheten har foran seg.

Men det går samme vei med USA også. Nå skal de og få seg moms. Først er det nå 4%, men det går nok ikke lang tid før det er Norske tilstander også der.
I Norge skal alle varer som videreselges til forbrukeren skattelegges med 25%. Det synes jeg er ganske drøyt. Det betyr at hvis jeg har et firma og skal gjøre en vaskejobb hos deg, så må jeg fakturere en lønn, og legge til en fjerdedel av det i moms og deretter betale en tredjedel av det igjen i skatt, itillegg til kanskje en fjerdedel i regnskapsføring. -Det sier seg selv at det blir ikke mye igjen til meg, og at det er mye lettere for meg å siframeg den vaksejobben til fordel for et svært selskap hvor jeg kan ansettes. Disse igjen kan overleve fordi de er så store og kan ta igjen en masse besparelser ved volum.
En avgift som feks 8000 til mattilsynet er ingenting for en bedrift som McDonald, men det er mye til Ola som vil selge pølser.

Således fremmedgjør staten folk fra sitt arbeid ved å ta så stor plass, og vanskeliggjøre innovasjon.

trackback
14 år siden

[…] fri tanke er lenger, og dermed heller ingen fri vilje. DET er Dyrets Merke – 666. Deception. Tanke-kontroll. Det er ved G-d’s nåde at vi ikke vet alt for mye om fremtiden vår. VN:F [1.8.1_1037]please […]

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

En liten kommentar til:

Det er mukig at samfunnsformere som Carl Evang , Johan Scharfenberg og lignende pakk var fiedtlige til lutterdommen tilåbegynnemed, men de oppdaget snart at denne var et godt redskap til å holde folk i trelldom tankemssig, følelsesmessig og dered også handlingsmessig, og integrerte den etterhert i arsenalet sitt.

Trinity
Trinity
Abonnent
Svar til  Nixo
14 år siden

Lutheranismen er mer politikk enn religion. Det meste av spiritualitet renset ut, sammen med alt feminint. Martin Luther var medlem av rosenkorsordenen, betyr det noe? Hører sjelden den orden nevnt her..

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Veldig mye som står i artikkelen passer på Norge som samfunn, bortsett fra på ett punkt.

Religiøs lutterdom er herilandet en del a normalstandarden som benyttes til å undertykke folks frie tanker og følelser.

Og lutterske stiftelser av dierse slag har vært og er en integrert del av undertrykkeslesapparatet – tenk bare på hordan taterne undertryktes med religiøse institusjoner som middel.

Og lutterskinspirert puritanisme, tankeundertrykkelse og følelsesundertrykkelse er en del av alle samunnsinstitusjoners prosedyrearsenal, også i de tilfellene hvor Gud og Jesus ikke nevnes.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Nixo
14 år siden

Parasittene bruker kirker på samme måte som propaganda-medier,- til hjernevasking og mental undertrykkelse, stemmer.

Otto
Abonnent
14 år siden
ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

En tanke ved kommunismen, eller kommunstisk ideologi jeg liker er den at arbeiderne skulle/burde eie produksjonsmidlene.
Og det fantastiske er at dagens system er helt ypperlig konstuert for nettopp dette. Bedrifter kan organisere seg som et aksjeselskap, og tilby arbeiderne andeler i bedriften.
På denne måten kan man sikre motivasjon for arbeiderne, man får delt risiko ut til arbeiderne slik at de selv må avgjøre hvor mye arbeidsplassen er verdt og mulighet for gratisarbeid i krisetider for å redde arbeidsplassen. Bedriften slipper utbetalinger av bonuser. Arbeiderne får mulighet til å ta ut overskudd med 28% skattesats. Og være demokratiske medbestemmere på arbeidsplassen. Arbeidsmarkedet får en viktig faktor å regulere etter
Det er idetheletatt en vakker idealistisk selskapsløsning til beste for alle parter; bedriften, arbeidere og samfunn.
et beste er at vi allerede en samfunnsform som muliggjør det idag.
-Potensialet blir bare ikke brukt for det det er verdt idag.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

Verken kommunisme, imperialisme, sionisme eller nazisme er en løsning.
En slik praksis under “perestrojka” førte til at arbeidere ble hverandres verste fiender da “felleskap” begynte å dele ut fortjenesten som bonuser.
Dette endte med at bedriftene ble “solgt” til jøde-oligarker for 5 øre.
De sistnevnte tenkte kun på rask fortjeneste, de reduserte lønninger til nivå nok for vann og brød, har ikke holdt bedrifter ved like, noe som førte til at bedriftene ble totalt ruinert til nå.

Ikke tro at moralen er mye høyere i Norge og det blir “en vakker idealistisk selskapsløsning” her. Samme menneskefaktor (kameraderi, sjalusi, m.m.) vil knuse søte drømmen din, gutt.
Uten moral og forståelse av karmaloven har menneskehet ingen sjanser.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Jeg skjønner ikke hvorfor du kan foretrekke at det skal sitte en elite og eie firmaet. Hvis alle ansatte på RIMI eide feks 30 prosent av aksjene, og kunne møte opp på generalforsamlingene, enten personlig eller gjennom en representant. Avgi sin stemme på om overskuddet skulle utbetales til eierne, eller reinvisteres, eller gies som utbytte til sjefene, så er jeg sikker på at det ikke RIMI Hagen ville tjent like store summer som han gjør, og jeg er sikker på at det ville vært flere ansatte som hadde hatt råd til å gå på byen og spise middag en lørdagskveld.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

Jeg bygger ihvertfall bedriften min opp etter et slikt system. Hvor arbeiderne mine får v’ære med på avgjørelser, ta del av overskudd de produserer, og kanskje må ta en støyt hvis det skulle gå nedover med butikken.

Det synes jeg bare er rett og rimelig.
Jeg er en fyr med god arbeidsmoral, på alle jobbene jeg har vært engasjert i, før jeg startet for meg selv.
Jobbet i bedrifter som gikk med stort overskudd, og tjente penger for aksjonærer. Gjorde det lille ekstra og alt sånn der. …men idag forstår jeg ikke hvorfor. Jeg skulle heller vært av dem som sneik meg til ekstra røykepause, sluntra unna der det gikk ann ol. For å si det med Marx …jeg var vel egentlig fremmedgjort for arbeidet mitt.

Hvilken spesiell kompentanse har den jevne aksjonær for bedrifter? De har kompentanse på hvordan få mest mulig penger ut av et selskap. -Dette går ofte på tross av miljø, arbeidere, samfunn osv.
Hvorfor skulle vanlige arbeidende folk være dårligere til å ta generalsforsamlingsbeslutninger? evnt fagforbunder?

Kom med noen argumenter til hvorfor arbeidere ikke bør eie sin egen arbeidsplass, istedenfor å avfeie det gjennom å kategorisere poenget mitt inn under en ideologi med et hav av implikasjoner.

De “kommunistiske” forsøkene i Kina, Russland, Cuba osv ga ikke arbeiderne stemmerett i bedriften de jobbet i. -De kom således aldri helt i mål.

Selskapsformen Aksjeselskap er således helt ypperlig for dette formål.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

Jeg foretrekker ikke at noen eiere skal sitte med 99% av fortjenesten, ubu. Virker som om du er en hyggelig uttak fra regel. Regelen er at sjefer bryr seg kun om å vise sin loyalitet til herren og presse ut av ansatte maksimalt. Ville selv gjerne ha det slik at mennesker oppførte seg som mennesker mot hverandre, ikke som hyener.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

Eiere får bestemme over 100% av overskuddet i en bedrift. Slik er det bare, og det er helt riktig. Så innkalles det til generalforsamlingsmøte, og eierne gir sine stemmer basert på eierprosent til hvordan disse pengene skal forvaltes. -Skal de reinvisteres? skal de taes ut som utbytte? skal neste års lønninger økes? Skal daglig leder skiftes ut? Skal pengene invisteres i neste års budsjett for markedsføring? osv
Aksjeeirne, dvs eierne av bedriften. -De som har betalt for arbeidsplassen, må selvfølgelig få noe igjen for pengene de har invistert. Hvis ikke burde de heller ha satt pengene i banken og hevet rente. Hvis ikke ville det ikke vært noe innovasjon i landet vårt. -Selvfølgelig skal eierne råde over 100% av fortjenesten i en bedrift.
Spørsmålet er hvem er disse eierne? Hvorfor forsøker ikke den jevne arbeider å skaffe seg aksjer i selskapet han jobber i? Hvorfor forsøker ikke aksjeeierne å selge ut noen aksjer til de ansatte? Hvorfor fordeles ikke aksjene strategisk?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  ubu
14 år siden

Hør dette, ubu, og ta dine ansatte med til jødisk ambassade i helgen:

Ser at du er den eneste levende her på NS.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

Men tror du virkelig at bedrifter ville gått nedom og hjem hvis arbeiderne tok mer del i eierskapet av bedriften sin?

Sånn helt uavhengig av hva du eller jeg mener om Israel, jøder, imperialisme, nazisme, kommunisme og gaza og sånn?

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Tja, hva har jeg å vinne på å stå frem med fullt navn? Bortsett fra å gjøre det lettere for overvåkerne?

Forresten har jeg mottatt dødstrusler. Er glad for at vedkommende som kom med truslene ikke visste hvor jeg bor. Det finner man jo ut om man har noens navn. Navn, telefonnummer eller adresse.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg synes det er fornuftig å ha et nick fremfor å oppgi fullt navn om man diskuterer på nett og har litt divergerende meninger, men drittsekkene som overvåker lurer man aldri, de vet alltid hvem noen er bak en profil uansett anonymitet.. og du bør ikke overdrive forsiktigheten ved å slutte å stole på gode folk du møter, og de kan også være på nett..

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Da er det bare en mulighet igjen for oss nickers – The Invisible College – :

http://www.theinvisiblecollege.net/invisible_college_tv_programme_1.htm

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Nei, JJ, jeg frykter ikke systemet, og det har sin pris selvfølgelig.
Jeg signerer med mitt fulle navn e-brev til broilere og anmeldelser av jødiske organisasjoner for terrorfinansiering til politi og PST.
Signerer mine poster på forumer som bin Laden fordi jeg sympatiserer med hans syn ang. situasjonen i verden og menneskers mål i livet.

Prøver å sende signal til Bush&psykopater med dette at de ikke skremmer meg med sine trusler mot “terroristenes sympatisører”.
Sier med min signatur: FUCK YOU, psykopater.

Agent Happolati
Agent Happolati
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Takker for mer utfyllende info. Jeg betviler ikke at psykiatrien ble misbrukt i Sovjet. Både i politisk sammenheng, og sikkert også på pur diabolsk faenskap. Jeg betviler ikke at Beria var en sadistisk drittsekk og en utspekulert hjerne bak grufull statsterror.
Mye av dette skulle være godt dokumentert og vel belyst.

Men jeg betviler at den tendensiøse håndboka er ekte.
Jeg betviler at all psykiatri har en ond agenda.
Jeg betviler at psykiatri blir brukt som politisk virkemiddel i dagens Norge.
Jeg betviler ektheten av det Trotsky-sitatet ovenfor.
(..og at han og Lenin var elskere. Hvor i all verden har du det fra? Lenin mislikte Trotsky sterkt.)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Agent Happolati
14 år siden

Jeg kan svare på spørsmål angående jøde-bolsjevikkenes sodomi.
Sovjetisk forfatter Marietta Shaginjan (av armens opphav, “kristen” altså) utga en bok basert på hennes funn i kommunistpartiets arkiver.
Hun dokumenterte at Lenin og Zinovjev (husker ikke hans egentlige jødiske navn) levde som kona og mann selv om Lenin hadde en offisiell kona Krupskaja (navnet tyder på jødisk opphav), men de hadde ikke barn.
Vil ikke spekulere hvorfor, har ikke data.
Trotski var Lenins homse-elsker, noe Shaginjan dokumenterte med en sitat fra Trotski`s brev til Lenin: “hvordan har vår proletarsk-bolsjevikkiske rompa det? Jeg kommer snart og skal pusse den.”

« Forrige artikkel

Nå har de begynt å skyte mot oss

Neste artikkel »

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre

74
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x