Melodi Grand Prix 2010

5.6K visninger
8 minutter lesetid
75

Hadde vi ikke visst bedre, så kunne en tro at avstemningen var rigget, som takk for at Tyskland reddet Hellas utav ‘finanskrisen’. Er det politikk i Grand Prix, eller ikke? Hva skal vi si? Var det den beste som vant?

Personlig hadde jeg svært annerledes favoritter, noen mer sjelfulle melodier og tekster som Russland og Sverige som utmerket seg, med Kypros og Danmark i den fengende genren.

Vi kan bare måpe, når vi ser hvor forskjellig musikk smaker vi har, mellom øst og vest Europa, og sør og nord Europa. Nabo stemmegiving hele veien.

Hvorfor kunne vi ikke bare rett og slett akseptere at så forskjellige er vi, så fantastiske er vi på hver vår måte, – og ikke å søke å gjøre alle lik, med EU metoder og økonomiske verktøy? Hvorfor skulle vi søke å mikse alle disse forskjeller i en felles EU standard?

Ta for eksempel vinneren Tyskland. Lena Meyer er en søt jente, og helt ok fremførelse, men jeg sitter ikke med følelsen av at den beste vant. Jeg har også observert hvordan mainstream media legger favorittstempel på noen i god tid på forhånd, og da er det ofte den som til sist vinner. Så også i år. Så lett ledes massen til det talte og vedtatte.

I så måte, ved hjelp av medias propaganda, kan en si at det er politisk bestemt, av mediahusenes eiere, hvem som skal vinne. De har lagt føringen for hvermannsens avstemming på forhånd. SÅ stor makt har massemedia, så lenge alle ser til dem som autoriteter.

Hvorfor er det i tilfelle en slik agenda, for hvem som skal hedres med seier, og hvem som skal tape?


«Engelskmennene vil gjerne ha tyskernes levestandard, men arbeide som tyskerne, det vil de ikke».

Margaret Thatcher (Dagbladet 29.5.2010)

Dagbladet skrev idag den 29. mai 2010: Langt liv skal gi sein pensjon i EU.
«EU kommisjonen vil knytte pensjonsalderen til forventet levealder i medlemslandene. Ikke mer en en tredel av et voksent liv skal tilbringes som pensjonist.
«I Frankrike gikk fagorganisasjonene til streik torsdag for å heve pensjonsalderen.»
«EU dokument avslører at folk må ta lengre arbeidsdager og gå i pensjon seinere, eller det er fare for et smertefullt sammenfall av mindre utbetalinger fra og større innbetalinger til pensjon, heter det»
«I 2060 ventes europeerne å leve sju år lenger, og da må pensjonsalderen heves til 70 år»
(Enkel løsning; Bare å pøse på med chemtrails og annet, så sparer de noen kroner i pensjoner).

Slavekontraktene, samfunnskontraktene, utvides.

Babels Tårn i Babylon
Babels Tårn i Babylon

Vi kommer til å se megakrasj mellom verdier, prioriteringer og politiske disposisjoner i Europa. Det vil bli et mageplask for EU som institusjon. Den vil ikke overleve sannsynligvis, og det er vel like greitt. Ubevisste politikere fortsetter kjøret, i håp om å redde sitt prestisjeprosjekt, inntil prosjektet deres strander av seg selv.

Det er de facto fascisme om det er samrøre mellom storindustri og myndighetene i landene (eller i overnasjonale institusjoner som EU), etter Moussolinis definisjon. Vi ser at ALL politikk legges opp for næringsliv. Ingenting går i vanlige menneskers favør.

Et ‘Arbeiderparti’som på 60 år ikke har klart å få til en mer rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital i fordelingen av virksomhet oppbygget ved hjelp av felles innsats, er ikke mye arbeider vennlig. Tvertimot har de bevist at de kneler for storkapitalen som alle andre.

Internasjonal Sosialisme = Nasjonal Sosialisme. Dokumentasjonen er overveldende for det.

Tommeskruen strammes

Nå skal vanlige folk bidra ennå mer, for at storkapitalen skal få ennå mer profitt (?). Disse folkene har ikke hverken vett eller forstand til å vite når tommeskruen er skrudd hardt nok til. De har ikke magemål. Folkevandringer og innvandring og utvandringer er alltid begrunnet i næringslivets behov for arbeidskraft, men i lavkonjunktur går regningen for disse ‘gjestearbeidere’ over på fellesskapet; deg og meg. Agendaen ødelegger hele Europa.

Storindustrien ødelegger ikke bare vårt land for sin profittmakismering, men også i andre land skaper de nød og ulykke for å nettopp motivere slike folkevandringer vi har sett, istedenfor at alle folk får lov å utvikle seg og trives i fred og ro i sine respektive hjemland.

Jeg har ingenting imot Tyskland, langt derifra. Skandinavia og Tyskland er igrunn nærmere hverandre enn de tror. Langt nærmere i sjel, selv om vårt Kongehus ætter fra det Britiske Kongehus, så er Skandinavia tuftet mye mer på den tyske grundighet og nøysomhet, enn det aristokratiske Britiske Samveldet, med sin historie for kolonisering og utnytte ethvert elendig land og folk de kunne finne på å dra noen pund sterling utav av. Jfr. Cecil Rhodes.

Men der er mange mennesker i Europa som ikke ønsker å leve opp til Tysklands effektivitet og økonomiske overlegenhet, som ikke er enig i at penger er alt her i livet, og at økonomisk budsjettdisplin, for mange kadaverdisiplin, skal styre enhver menneskelig aktivitet og utfoldelse. Noen lever for å arbeide, andre arbeider for å leve.

Det er faktisk mange som mener at mennesker er ikke produksjonsfaktorer i et industrielt system, med eneste mål og mening i livet å være arbeidsslave for kapital interesser. Der er mer med livet enn det. Spesielt for folk som er åndelig bevisst.

Rasende demonstrasjoner i Hellas mot å bli underlagt Tysk kadaverdisiplin
Rasende demonstrasjoner i Hellas mot å bli underlagt Tysk kadaverdisiplin

På denne bakgrunn må sees reaksjonene i Hellas i disse dager, hvor pensjonsalderen skal settes opp. For noen grupper i Hellas er pensjon langt ned i femtiårsalderen, og derfor har de en gjennomsnittlig levealder på mer enn 81 år fordi de har et bedre liv. Tyskland har nettopp hevet pensjonsalderen fra 64 til 67 år. Grekerne har andre verdier. Sitte på pub med et glass vin og nyte livet. Er de noe dårligere mennesker for det?

Men nei, EU vil ha alle til å følge Tysklands kadaverdisiplin, budsjettdisiplin – og via overnasjonale institusjoner som IMF og Verdensbanken, så presses disse ideologier på andre land, som i utgangspunktet ikke er disponert for dette. Dermed har en et garantert middel for å skape sosial uro.

Europa er et fantastisk kontinent, alle så forskjellig, så fantastisk på hver sin måte, men som EU søker og gjøre til en homogen gruppe av en kollektiv grå masse av lydige produksjonsfaktorer i storindustrien, ved hjelp av massiv media propaganda, felles lovgivning, omforente ‘verdier’, med ingen annen basis enn det de kan finne opp over champagneglassene i Brussel. For de åndelig orienterte er det ingen tvil om at det nye Europa de søker å skape, er bare et nytt Babylon.

Ingen tvil om hvorfor storkapitalen etter hvert flytter sine aktiviteter til Kina og India, hvor der er mer lydige undersåtter som ikke streiker og opponerer mot dem hele tiden, fordi Kina spesielt vel ikke er berømt for sine menneskerettigheter. Og hvor lønningene er langt lavere, for deres profittmaksimering. Denne flytting av aktivitet blir deres hevn mot den obsternassige middelklassen både i Europa og USA. Men allerede er streiker og opptøyer begynt i Kina også, så de har bare enn viss tid der også.

Men hvorfor har noen gitt disse krefter lov til å akkumulere slike rikdommer at de kan styre vår samfunnsutvikling?

Lenge leve Europa’s mangfoldighet

Europa eksisterte i fred i århundrer før visse krefter begynte å skape kriger og indre uro, og så skulle de samme krefter skape EU som et fredsprosjekt for å unngå de kriger som de skapte (hegeliansk dialektikk). Lykkes deres prosjekt med Europa, blir neste steg globalt hegemoni.

Det beste hadde faktisk vært å la vært enkelt land, som hvert enkelt individ, få utvikle sin egenart og sine særegenheter. La vært enkelt nasjon (og person) få være i fred med sin individualitet. EU vil aldri klare å bli annet enn strømlinjeformet og i enden tyrannisk, fordi det i sin natur er fascistisk, dets ånd fra Romatraktaten er dets basis, og den ånd var å tjene storindustrien (Romatraktaten var ‘Kull- og Stålunionen’ opprinnelig – industrisamarbeid, markedsføring, fritt marked, etablert av industri tyconer).

Før Europas politikere forstår at det er ikke deres oppgave å tjene storindustrien, men å tjene folk flest, så vil Europa gå mot sin gradvise de-generering, hvor ikke individualitet og forskjellene blir satt pris på, men kun målt etter hvor homogent samfunn de makter å skape, med hjelp av ymse tanke kontrollerende mekanismer, samt veiet og målt etter hvor lydige og effektive tjenere de er for storindustrien. Dessverre.

Det ser ut for meg som om Europa takket Tyskland for å ta ansvar i Europa med denne Melodi Grand Prix 2010 seier. En beslutning som ble tatt idet media husene utferdiget sine ‘favoritter’. For det var knapt den beste som vant.

Vil dermed det tyske effektive og profittable system som ser ensidig på mennesker som produksjonsfaktor i industrien fortsette å dominere Europa, siden propaganda maskinen har utvalgt å kåre disse til vinnere, – og indoktrinere folk denne oppfatning, før avstemning? Vi kan bare spørre, og observere fortsettelsen.

Norge bør snarest lukke grensene. Kjøre sitt eget løp. Ta vare på sitt folk, som politikerne er valgt av, og satt til å tjene, mer enn å ivareta storindustrien, og la folk selv bekymre seg om næringsutvikling, og ikke overlate det til politiske broilere som ikke har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv.

Og by the way; Hvem i huleste har definert Rothschilds Israel som del av Europa, og dermed som deltager i denne Europeiske musikk konkurranse? Jeg trodde Israel lå i Midt Østen jeg? Dumme meg. Må skyldes at Rothschild -dets eier- har tilhold i The City, den suverene staten i hjertet av London.

Og vinneren er…

Her er min vinner………..definitely….sjel, budskap, emosjonell ærlighet, innlevelse….

Anna Bergendahl – This Is My Life (Sweden)

Om å være fornøyd med sitt liv, med seg selv, om å bare være istand til å være FRI , for eksempel til å BELIEVE – tro hva en vil.

«Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand
Cause this is my life, my friend, and I can’t be no one else

I don’t wanna run; I don’t wanna fight
I don’t wanna hide; I just wanna stay free, to be me
I don’t wanna win; I don’t wanna lose
I don’t wanna play; I just wanna remember, my name».

Ikke til å undres over at Europas styresmakter ikke vil ha sanger om frihet og trosfrihet på topp, og gjør sitt beste for å slippe å høre slikt.

En lysets engel med et viktig budskap mot en mørkets krefter har valgt for oss,  en innholdsløs og patetisk sang (jfr. farge på kjole)?

Jeg er fullstendig likgyldig til erke-engler, aliens, avatarer og utopiske messiaser og Maytreaer som skal redde verden fra ulykken.

Verden har sine egne engler, men de velger dem bort. Hjernevasket gjennom media hvem folk skal stemme på, for å gjennomføre sine politiske agendaer;

Se 666 i antall videoer
Se 666 i antall videoer

666 (se antall videoer over i bildet) er ‘Dyrets Merke‘ ifølge Johannes Åpenbaring.

Hvorfor? En patetisk verden.

Så trist over at det virkelig kan programmeres ved media propaganda at en intetsigende og patetisk sang om å ha ren truse og lakkerte tånegler for å finne kjærligheten i Melodi Grand Prix 2010, kan være bedre enn det en svensk engel frembringer som synger om å være fri, om å få lov å være seg selv (uten mental kondisjonering), ønsker ingen konkurranse, bare være seg selv.

Denne personen har allerede funnet kjærligheten i seg selv, og trenger ikke søke utenfor seg….eller lakkere tåneglene og alltid ha ren truse for den.

Hvorfor? Fordi verdens ledende krefter vil ikke ha individualitet, og frie mennesker. De vil ha samarbeidsvillige og lydige mennesker, uten sjel, uten egne tanker, og dermed uten frie viljer, til deres krigsagendaer.

Verden takker som alltid nei til det gode, – til fordel for det som verden programmerer dem som det gode, av politiske årsaker.

EUROPA – You’re DOOMED !

Må G-d vise nåde med alle involvertes sjeler……., som går til det skritt å forføre mennesker hva de skal mene og stemme på, med resultat at der ingen fri tanke er lenger, og dermed heller ingen fri vilje. DET er Dyrets Merke – 666. Deception. Tanke-kontroll.

Det er ved G-d’s nåde at vi ikke vet alt for mye om fremtiden vår.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

75 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
13 år siden

Enig med deg der. Mediene skaper et favorittstempel og det blir fort sånn at folk stemmer på «favoritten» når man er i tvil hvem man liker best.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Mediene virker ikke på meg da jeg ignorerer spill for galleriet som Idol, fotball, billige perverse såpeoperaer, Grand Prix osv.
Prøver å forstå tilvarelsen isteden og koser meg med bøker eller noe som dette: http://www.youtube.com/watch?v=CIE0E3h1IwU&feature=related

Hver enkelt kan stenge dører for søppelet verdens makthavere forsøker å mate dem med eller svelge det.
Smak og behag.

jab
jab
Abonnent
13 år siden

Denne artikkelen skrev du godt, og det uten et eneste bibelsitat.
6er

Maarit M. Hanssen
Forfatter
13 år siden

Den tyske nittenårige Lena, som vant ikveld med sin sang » Satellit » synes jeg fortjente å vinne med sin enkle fremstillingen akkurat som hennes landsmann ( kvinne ) Nicole, som var bare 17 år i 1982 når hun vant med sin sang » Ein bisschen Frieden » ( den lille freden ). Jeg hørte på den på nytt akkurat nå og fikk tårer i øynene. Det begynner å være lenge siden sangen gikk gjennom Europa som en frisk pust.:

Lenas sang fra ikveld » Satellit » har litt mørke undertoner hvis man vil tenke på det, nemlig akkurat som marsj-takter med trommer i bakgrunnen. Marsjerer tyskere igjen ? Dette var bare noen intusjoner jeg fikk når jeg hørte sangen på nytt.
Melodi Grand Prix viser mangfoldigheten blant de europeiske kulturer, men sangene er utvannet når det er lov til å synge på engelsk og de fleste velger dette språket i finalen. » Ein bisschen Frieden » fra 1982 er finest på tysk språk.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

«Lenas sang fra ikveld ” Satellit ” har litt mørke undertoner hvis man vil tenke på det, nemlig akkurat som marsj-takter med trommer i bakgrunnen. Marsjerer tyskere igjen ? Dette var bare noen intusjoner jeg fikk når jeg hørte sangen på nytt.»

Dette er ikke en marsj. Det er en Mambo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_%28music%29

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Mørke undertoner pga trommer/rytme?

De fleste sanger i dag har «trommer i bakgrunnen» Ikke noe skummelt med det.

Selv synes jeg sangen var hverken spesielt mye bedre eller verre enn resten av søppelmusikken som er Grand Prix’s særpreg, så det eneste tilløp til konspirering her må vel være låtskriveres/produsenters hårreisende mangel på respekt for gjennomsnittslytterens intelligens…

911Hoax
911Hoax
Abonnent
13 år siden

Jeg synes den beste vant.
Apropos; http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6rskriving

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Jeg gikk litt til og fra og så og hørte litt stykkevis og delt.. jeg har heller ikke fått fulgt med på introduksjonene i forkant av finalen, i år. Mitt inntrykk var at nivået var mye lavere i år enn siste årene.. jenta som vant var sjarmerende og jeg synes det var greit at Tyskland vant også.. de kan få litt annet enn bare pepper..

Crocobird
Crocobird
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tenkte også det samme. Fint at det Tyske folket kan få noe å være stolt av. Men som sagt, jeg og min far så masse vis av nabo stemmer. Det er jo ganske normalt å prøve å få nabo landet til tops, men det blir ikke akkurat noen «fair» konkuranse, hvertfall ikke når folk stemmer på favoritten.
Fant mange jeg synes hadde talent. Noen rolige og noen med litt «futt» i.
Men det er mye som tyder på en ny marsj i Tyskland.
Spørsmålet er bare om de rekker det…

nackastrand2010
nackastrand2010
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

25% av profitten til arbeiderne? Høres interessant ut, men jeg er dessverre ikke interessert, fordi jeg ikke er villig til å ta risikoen med å måtte dekke 25% av underskuddet også. Min bedrift i fjor gikk med underskudd, og som arbeidstager måtte jeg da selv ha dekket 300.000 kr. Mao ville jeg nesten ikke fått lønn :-)

Er det slik du vil ha det? Skyve risikoen over på arbeidstaker sånn uten videre? Det må da gå an å bruke hjernen! De arbeidstakere som ønsker risiko, kan vel bare investere i aksjer?????

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ja, Björn Afzelius er en legenda nå. THEY fikk ham død i 1999 bare 52 år gammel. Hvis jeg ikke husker feil så døde han av hurtig og progressiv kreft slik som så mange andre fotsoldater har dødd av de senere år, musikere og forfattere og andre kulturarbeidere, også i Norden. Også i Norge.
En trøst er at det hver gang det skjer står 10 flere for å stige inn i deres plass.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

For meg så høres det ut som om jenta synger baklengs,en helt merklig besvergelse aktig måte og synge på, man ser og at hun bruker iluminati tegnet flere ganger i sine musikk videoer, låten er og mye brukt som filmusikk i tegnefilmer sånn som man ofte ser i iluminati produserte tegnefilmer som Aladin og Lion King osv

Ikke nok med det men øverst til venstre på siden på låta hennes står det 666-Videoer, neppe telfeldigt ;)

Nå er ikke jeg nor tilhenger av satanistiske låter så da falt mit valg på den noe mer fargerike Spanske bidaget selv om den og virka litt skummel
Heldig vis så reddet Jimmy Jump det innslaget :D

Tibet is not China som Jimmi sier :)

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Hun står faktisk oppført med 666 videoer ja…’helt tilfeldig’, som en tilfeldighetsteoretiker ville sagt :)

Når det er sagt, tror du har en god ‘sense’ på mye som skjer nå. Som man sier; follow the money. Men folket er helt ‘gone’, man nekter å se at verden styres av en relativt liten gjeng rablende gale psykopater, så vi får vel som fortjent. Det er kun en ting de frykter, og det er det faktum at vi er ekstremt mange flere enn de, og hvis hver og en av oss nekter å følge normer/regler, så har de tapt.

«Grammpri» ja….fått med meg at den tyske låten var favoritt, og er ikke overrasket av at den vant som følge av dette. Og som alltid, fiksing av resultater eller ikke, folket lar seg lede av massemedia, ingenting overrasker meg lengre.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

For oss litt oppe i åra,så vant kanskje ikke den beste,men om man antar at de langt yngre stemmer,og at stemmene blir talt riktig,så er det knapt noen overraskelse at Tyskland vant.Den eneste moderne melodien,og den eneste på lista i år som har hitpotensiale på vanlige hitlister.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Om dette er tilfeldig eller ikke skal jeg ikke komme med bastante påstander om, men på en annen side…Hva annet skal man forvente av JEW-ro’eh-(VI)SION Song Contest?

ro’eh: seer, prophet, (prophetic) vision

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  HAy-RA
13 år siden

Det er ikke noe annet å forvente av JEW-ro’eh-(VI)SION,
men masser kunne jo boikotte debilistisk spill for galleriet…
Var det for mye å forvente av masser?

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Jeg skal være enig i at av de bandene som deltok var det russland som leverte det nærmeste hva man kan kalle ekte musikk. Men jeg vil uansett si at jeg hadde helst sett at Keep of kalessin hadde representert Norge.

Se på fremførelsen med haukeblikk og analyser teksten
http://www.youtube.com/watch?v=jBPpDEqfDmE&feature=related

Tekst:
Born king of the underworld
The heir to the land of fire
Reptilian majesty
Awaken your desire

Into the flames we march
To greet our newborn master
Into the flames we burn
To burn as slaves hereafter

Your seal is broken

Help me to uncover our power
Save me from your old, covered lies
Grant me the power of the Dragon Tower
Give me the mind to set us free

He is the eldest
His name has not been spoken
In the old tongue, for centuries
Not even whispered by the old ones

From the furthest shores
It’s time to break the seal
Reptilian majesty
Your silence is broken

Help me to uncover our power
Save me from your old, covered lies
Grant me the power of the Dragon Tower
Give me the mind to set us free

Help me to uncover our power
Save me from your old, covered lies
Grant me the power of the Dragon Tower
Give me the mind to set us free

-Til dere som er faste lesere av NS burde det være unødvendig å presisere at dette er gjallarhornblåsing/whistleblowing deluxe.

Satanister?
Nope, satanister går ikke i svarte skinnklær og nagler, -de går i dress.

NightHawk
NightHawk
Abonnent
13 år siden

Makan til skepsis. Ikke at jeg liker Grand Prix, men se underholdningen i det også. Ikke bare at alt og alle skal ta dere ;-)

NightHawk
NightHawk
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Helt klart. «ta dere» var et utrykk. Er selv i mot EU.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  NightHawk
13 år siden

Skeptisk til MGP?
Ta oss?

Nei, da er jeg heller mere skeptisk til dette:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007881

NightHawk
NightHawk
Abonnent
Svar til  HAy-RA
13 år siden

Steike. Er med deg der ja.

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

Crocobird skrev:

«Tenkte også det samme. Fint at det Tyske folket kan få noe å være stolt av.»

Har noen hørt Helene Fisher synge Ave Maria? Slå opp på YouTube!
(Forresten var hun født i Sibir av innflyttere fra Tyskland–)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

da var det jødiske innflyttere fra Tyskland på evig jakt etter bedre økonomiske vilkår. Så snart Tyskland ble pålagt å amme jøder, flyttet de tilbake til brystet.

trackback
13 år siden

[…] […]

Michelle
Skribent
13 år siden

Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet:

1. alle som jobbet der måtte ha micro-chip på iD-en sin og kom ingen steder uten den og ble kontrollert ved alle innganger (så langt jeg tror)
2. alle som jobbet var delt opp i et hierarki der de fikk bare bevege seg der de jobbet, altså området delt inn i system/kategorier
3. den fine sange og temaet som skulle samle Europa, kunne minne om samling av NWO-mind-controlled-slaves
4. UK som jo har dronningfamilien som står over frimurerne og andre hemmelige sekter/ordener/secret societies/klubber fikk et ekstra innslag med sin kommentator og også nevnt ekstra backstage før avstemmingen
5. alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til tyskland
6. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..

Michelle
Skribent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

kjære goe J.Johansen, evig takk for all kjærlighet du gir og at du forstår, klem!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
13 år siden

666 jenta er av den ypperste eliten fra vatikanet :)

http://www.vl.no/kultur/article23241.zrm

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

«Tysk mentalitet»? Tror dette er feil ord…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Kjente du igjen halskjedet og tatoveringen på underarmen til Lena Meyer Jarle ?

Jovist var hun satanist med sitt flørtende og forførende blikk :)

Den nye Grand Prix-stjernen bar et kors fra det kristne brødrefellesskapet Taize under finalen. Dette bruker hun i alle sammenhenger

Korset er formet som en due og er Taizebevegelsens logo. Taize ligger i Frankrike. Brødrefellesskapet består av over hundre brødre som tilhører den katolske og ulike protestantiske kirker. De kommer fra mer enn 25 ulike land. Taize er ikke et lukket kloster, men et åpent fellesskap som besøkes av cirka 100.000 unge fra hele verden hvert år.
På venstre arm har Lena tatovert en speiderlilje, et symbol for jentespeidere og som mange bruker for å vise renhet og uskyld.

Taizebevegelsens er det ypperste av den ypperste elite innen den katolske bevegelse og kirke

Skjønte med en gang at det var noe med den jenta som skurret

Sånn personlig så mener jeg det ikke burde vært lovlig og bruke satanistiske besvergelser for og levere et undeligende budskap inn i hodene på folk for og få stemmer nok til en seier
Sånt lukter det juks av :)

« Forrige artikkel

USA, Slipp Sliding Away

Neste artikkel »

Betraktninger om tilværelsen fra det nære og fjerne

75
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x