Melodi Grand Prix 2010

5.6K visninger
8 minutter lesetid
75

Hadde vi ikke visst bedre, så kunne en tro at avstemningen var rigget, som takk for at Tyskland reddet Hellas utav ‘finanskrisen’. Er det politikk i Grand Prix, eller ikke? Hva skal vi si? Var det den beste som vant?

Personlig hadde jeg svært annerledes favoritter, noen mer sjelfulle melodier og tekster som Russland og Sverige som utmerket seg, med Kypros og Danmark i den fengende genren.

Vi kan bare måpe, når vi ser hvor forskjellig musikk smaker vi har, mellom øst og vest Europa, og sør og nord Europa. Nabo stemmegiving hele veien.

Hvorfor kunne vi ikke bare rett og slett akseptere at så forskjellige er vi, så fantastiske er vi på hver vår måte, – og ikke å søke å gjøre alle lik, med EU metoder og økonomiske verktøy? Hvorfor skulle vi søke å mikse alle disse forskjeller i en felles EU standard?

Ta for eksempel vinneren Tyskland. Lena Meyer er en søt jente, og helt ok fremførelse, men jeg sitter ikke med følelsen av at den beste vant. Jeg har også observert hvordan mainstream media legger favorittstempel på noen i god tid på forhånd, og da er det ofte den som til sist vinner. Så også i år. Så lett ledes massen til det talte og vedtatte.

I så måte, ved hjelp av medias propaganda, kan en si at det er politisk bestemt, av mediahusenes eiere, hvem som skal vinne. De har lagt føringen for hvermannsens avstemming på forhånd. SÅ stor makt har massemedia, så lenge alle ser til dem som autoriteter.

Hvorfor er det i tilfelle en slik agenda, for hvem som skal hedres med seier, og hvem som skal tape?


“Engelskmennene vil gjerne ha tyskernes levestandard, men arbeide som tyskerne, det vil de ikke”.

Margaret Thatcher (Dagbladet 29.5.2010)

Dagbladet skrev idag den 29. mai 2010: Langt liv skal gi sein pensjon i EU.
“EU kommisjonen vil knytte pensjonsalderen til forventet levealder i medlemslandene. Ikke mer en en tredel av et voksent liv skal tilbringes som pensjonist.
“I Frankrike gikk fagorganisasjonene til streik torsdag for å heve pensjonsalderen.”
“EU dokument avslører at folk må ta lengre arbeidsdager og gå i pensjon seinere, eller det er fare for et smertefullt sammenfall av mindre utbetalinger fra og større innbetalinger til pensjon, heter det”
“I 2060 ventes europeerne å leve sju år lenger, og da må pensjonsalderen heves til 70 år”
(Enkel løsning; Bare å pøse på med chemtrails og annet, så sparer de noen kroner i pensjoner).

Slavekontraktene, samfunnskontraktene, utvides.

Babels Tårn i Babylon
Babels Tårn i Babylon

Vi kommer til å se megakrasj mellom verdier, prioriteringer og politiske disposisjoner i Europa. Det vil bli et mageplask for EU som institusjon. Den vil ikke overleve sannsynligvis, og det er vel like greitt. Ubevisste politikere fortsetter kjøret, i håp om å redde sitt prestisjeprosjekt, inntil prosjektet deres strander av seg selv.

Det er de facto fascisme om det er samrøre mellom storindustri og myndighetene i landene (eller i overnasjonale institusjoner som EU), etter Moussolinis definisjon. Vi ser at ALL politikk legges opp for næringsliv. Ingenting går i vanlige menneskers favør.

Et ‘Arbeiderparti’som på 60 år ikke har klart å få til en mer rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital i fordelingen av virksomhet oppbygget ved hjelp av felles innsats, er ikke mye arbeider vennlig. Tvertimot har de bevist at de kneler for storkapitalen som alle andre.

Internasjonal Sosialisme = Nasjonal Sosialisme. Dokumentasjonen er overveldende for det.

Tommeskruen strammes

Nå skal vanlige folk bidra ennå mer, for at storkapitalen skal få ennå mer profitt (?). Disse folkene har ikke hverken vett eller forstand til å vite når tommeskruen er skrudd hardt nok til. De har ikke magemål. Folkevandringer og innvandring og utvandringer er alltid begrunnet i næringslivets behov for arbeidskraft, men i lavkonjunktur går regningen for disse ‘gjestearbeidere’ over på fellesskapet; deg og meg. Agendaen ødelegger hele Europa.

Storindustrien ødelegger ikke bare vårt land for sin profittmakismering, men også i andre land skaper de nød og ulykke for å nettopp motivere slike folkevandringer vi har sett, istedenfor at alle folk får lov å utvikle seg og trives i fred og ro i sine respektive hjemland.

Jeg har ingenting imot Tyskland, langt derifra. Skandinavia og Tyskland er igrunn nærmere hverandre enn de tror. Langt nærmere i sjel, selv om vårt Kongehus ætter fra det Britiske Kongehus, så er Skandinavia tuftet mye mer på den tyske grundighet og nøysomhet, enn det aristokratiske Britiske Samveldet, med sin historie for kolonisering og utnytte ethvert elendig land og folk de kunne finne på å dra noen pund sterling utav av. Jfr. Cecil Rhodes.

Men der er mange mennesker i Europa som ikke ønsker å leve opp til Tysklands effektivitet og økonomiske overlegenhet, som ikke er enig i at penger er alt her i livet, og at økonomisk budsjettdisplin, for mange kadaverdisiplin, skal styre enhver menneskelig aktivitet og utfoldelse. Noen lever for å arbeide, andre arbeider for å leve.

Det er faktisk mange som mener at mennesker er ikke produksjonsfaktorer i et industrielt system, med eneste mål og mening i livet å være arbeidsslave for kapital interesser. Der er mer med livet enn det. Spesielt for folk som er åndelig bevisst.

Rasende demonstrasjoner i Hellas mot å bli underlagt Tysk kadaverdisiplin
Rasende demonstrasjoner i Hellas mot å bli underlagt Tysk kadaverdisiplin

På denne bakgrunn må sees reaksjonene i Hellas i disse dager, hvor pensjonsalderen skal settes opp. For noen grupper i Hellas er pensjon langt ned i femtiårsalderen, og derfor har de en gjennomsnittlig levealder på mer enn 81 år fordi de har et bedre liv. Tyskland har nettopp hevet pensjonsalderen fra 64 til 67 år. Grekerne har andre verdier. Sitte på pub med et glass vin og nyte livet. Er de noe dårligere mennesker for det?

Men nei, EU vil ha alle til å følge Tysklands kadaverdisiplin, budsjettdisiplin – og via overnasjonale institusjoner som IMF og Verdensbanken, så presses disse ideologier på andre land, som i utgangspunktet ikke er disponert for dette. Dermed har en et garantert middel for å skape sosial uro.

Europa er et fantastisk kontinent, alle så forskjellig, så fantastisk på hver sin måte, men som EU søker og gjøre til en homogen gruppe av en kollektiv grå masse av lydige produksjonsfaktorer i storindustrien, ved hjelp av massiv media propaganda, felles lovgivning, omforente ‘verdier’, med ingen annen basis enn det de kan finne opp over champagneglassene i Brussel. For de åndelig orienterte er det ingen tvil om at det nye Europa de søker å skape, er bare et nytt Babylon.

Ingen tvil om hvorfor storkapitalen etter hvert flytter sine aktiviteter til Kina og India, hvor der er mer lydige undersåtter som ikke streiker og opponerer mot dem hele tiden, fordi Kina spesielt vel ikke er berømt for sine menneskerettigheter. Og hvor lønningene er langt lavere, for deres profittmaksimering. Denne flytting av aktivitet blir deres hevn mot den obsternassige middelklassen både i Europa og USA. Men allerede er streiker og opptøyer begynt i Kina også, så de har bare enn viss tid der også.

Men hvorfor har noen gitt disse krefter lov til å akkumulere slike rikdommer at de kan styre vår samfunnsutvikling?

Lenge leve Europa’s mangfoldighet

Europa eksisterte i fred i århundrer før visse krefter begynte å skape kriger og indre uro, og så skulle de samme krefter skape EU som et fredsprosjekt for å unngå de kriger som de skapte (hegeliansk dialektikk). Lykkes deres prosjekt med Europa, blir neste steg globalt hegemoni.

Det beste hadde faktisk vært å la vært enkelt land, som hvert enkelt individ, få utvikle sin egenart og sine særegenheter. La vært enkelt nasjon (og person) få være i fred med sin individualitet. EU vil aldri klare å bli annet enn strømlinjeformet og i enden tyrannisk, fordi det i sin natur er fascistisk, dets ånd fra Romatraktaten er dets basis, og den ånd var å tjene storindustrien (Romatraktaten var ‘Kull- og Stålunionen’ opprinnelig – industrisamarbeid, markedsføring, fritt marked, etablert av industri tyconer).

Før Europas politikere forstår at det er ikke deres oppgave å tjene storindustrien, men å tjene folk flest, så vil Europa gå mot sin gradvise de-generering, hvor ikke individualitet og forskjellene blir satt pris på, men kun målt etter hvor homogent samfunn de makter å skape, med hjelp av ymse tanke kontrollerende mekanismer, samt veiet og målt etter hvor lydige og effektive tjenere de er for storindustrien. Dessverre.

Det ser ut for meg som om Europa takket Tyskland for å ta ansvar i Europa med denne Melodi Grand Prix 2010 seier. En beslutning som ble tatt idet media husene utferdiget sine ‘favoritter’. For det var knapt den beste som vant.

Vil dermed det tyske effektive og profittable system som ser ensidig på mennesker som produksjonsfaktor i industrien fortsette å dominere Europa, siden propaganda maskinen har utvalgt å kåre disse til vinnere, – og indoktrinere folk denne oppfatning, før avstemning? Vi kan bare spørre, og observere fortsettelsen.

Norge bør snarest lukke grensene. Kjøre sitt eget løp. Ta vare på sitt folk, som politikerne er valgt av, og satt til å tjene, mer enn å ivareta storindustrien, og la folk selv bekymre seg om næringsutvikling, og ikke overlate det til politiske broilere som ikke har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv.

Og by the way; Hvem i huleste har definert Rothschilds Israel som del av Europa, og dermed som deltager i denne Europeiske musikk konkurranse? Jeg trodde Israel lå i Midt Østen jeg? Dumme meg. Må skyldes at Rothschild -dets eier- har tilhold i The City, den suverene staten i hjertet av London.

Og vinneren er…

Her er min vinner………..definitely….sjel, budskap, emosjonell ærlighet, innlevelse….

Anna Bergendahl – This Is My Life (Sweden)

Om å være fornøyd med sitt liv, med seg selv, om å bare være istand til å være FRI , for eksempel til å BELIEVE – tro hva en vil.

“Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand
Cause this is my life, my friend, and I can’t be no one else

I don’t wanna run; I don’t wanna fight
I don’t wanna hide; I just wanna stay free, to be me
I don’t wanna win; I don’t wanna lose
I don’t wanna play; I just wanna remember, my name”.

Ikke til å undres over at Europas styresmakter ikke vil ha sanger om frihet og trosfrihet på topp, og gjør sitt beste for å slippe å høre slikt.

En lysets engel med et viktig budskap mot en mørkets krefter har valgt for oss,  en innholdsløs og patetisk sang (jfr. farge på kjole)?

Jeg er fullstendig likgyldig til erke-engler, aliens, avatarer og utopiske messiaser og Maytreaer som skal redde verden fra ulykken.

Verden har sine egne engler, men de velger dem bort. Hjernevasket gjennom media hvem folk skal stemme på, for å gjennomføre sine politiske agendaer;

Se 666 i antall videoer
Se 666 i antall videoer

666 (se antall videoer over i bildet) er ‘Dyrets Merke‘ ifølge Johannes Åpenbaring.

Hvorfor? En patetisk verden.

Så trist over at det virkelig kan programmeres ved media propaganda at en intetsigende og patetisk sang om å ha ren truse og lakkerte tånegler for å finne kjærligheten i Melodi Grand Prix 2010, kan være bedre enn det en svensk engel frembringer som synger om å være fri, om å få lov å være seg selv (uten mental kondisjonering), ønsker ingen konkurranse, bare være seg selv.

Denne personen har allerede funnet kjærligheten i seg selv, og trenger ikke søke utenfor seg….eller lakkere tåneglene og alltid ha ren truse for den.

Hvorfor? Fordi verdens ledende krefter vil ikke ha individualitet, og frie mennesker. De vil ha samarbeidsvillige og lydige mennesker, uten sjel, uten egne tanker, og dermed uten frie viljer, til deres krigsagendaer.

Verden takker som alltid nei til det gode, – til fordel for det som verden programmerer dem som det gode, av politiske årsaker.

EUROPA – You’re DOOMED !

Må G-d vise nåde med alle involvertes sjeler……., som går til det skritt å forføre mennesker hva de skal mene og stemme på, med resultat at der ingen fri tanke er lenger, og dermed heller ingen fri vilje. DET er Dyrets Merke – 666. Deception. Tanke-kontroll.

Det er ved G-d’s nåde at vi ikke vet alt for mye om fremtiden vår.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

75 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

IIIILLLLUUUUMMMMIIIINNNNAAAATTTTIIII

Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Austria) 2014 LIVE Eurovision Second Semi-Final

Lyrics http://wiwibloggs.com/2014/03/18/rise-like-phoenix-lyrics-conchita-wurst/43451/#

Revelations, musicians, saints, sisters of isis and their obedient nazi templars & Switzerland base + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1922&start=1

Quote: REVELATIONS 18:22-24. APOCALYPSE 18:22-24. OFFENBARUNG 18: 22-24.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+18%3A22-24&version=KJV 22 And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee; 23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived. 24 And in her was found the blood of prophets, and of saints, and of all that were slain upon the earth.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Ref. video i forrige kommentar og nedenfor fra finalen, knights templar V foran hele scenen og bak og over artisten, samt antydet sol hieroglyf, Herr/Frk Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Austria) 2014 LIVE Eurovision Grand Final

Lisens- og abonnementfritt miljø ift massemedia her som gjorde at jeg med glede gikk glipp av dette internasjonale barnetvprogrammet, var også veldig praktisk, foretrekker forøvrig bl.a. Toto-Falling in between live in Paris 2007

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Conchita Wurst: Quotes of the day
“This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are – we are unity and we are unstoppable.”
http://blogs.montrealgazette.com/2014/05/11/quotes-of-the-day-conchita-wurst/

Ja, men ustoppelige er de nok ikke, Conchita brukt som èn brikke i et politisk sjakkparti kan bli interessant fremover.

Illuminati, pyramiden og øyet i showbiz
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/illuminati-pyramiden-øyet-gjesp/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Proverbs 29:23 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+29%3A23&version=KJV 23 A man’s pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

Eurovision Song Contest, Conchita Virgin Mary, Christianity & Phoenix Female Hormons Gender Bending +

Quote: ENDTIMES: DOCTORS MAKE US SICK, BANKS STEAL OUR MONEY, POLICE BEAT US UP, SHOOT AND KILL US INSTEAD OF DEFENDING US AND UNDEFINEABLE CREATURES IN WOMEN`S CLOTHES AND A BEARD GET PRAISED AND WORSHIPPED http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Conchita http://en.wikipedia.org/wiki/Sacha_Baron_Cohen http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Djerassi http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/oct/30/carl-djerassi-inventor-of-contraceptive-pill

Guillotine with 13 Osiris stones near Château de Roquefixade, Castle, in the middle of french forest + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1952&start=1

Matthew 23:12 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+23%3A12&version=KJV 2 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

Sverige kom på første plass i Melodi Grand Prix i natt med slageren ” Euphoria ” i Baku i Aserbajdsjan. Velfortjent etter min mening. Showet var fint og vellykket. Gratulerer Baku og gratulerer Sverige og Loreen.
http://www.vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=10070844

Norsk media har forsøkt å svartmale regimet i Aserbajdsjan til det håpløse, men nattens show viste at svartmalingen er bare politisk og smålig. Misunnelsen har ingen grenser ser det ut til. NRK har gått i presjen for å svartmale Baku-regimet derfor var det fortjent at Norge kom på siste plass.

CillaBee
CillaBee
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Mm. Aserbajdsjan er jo et foregangsland hva angår demokrati og menneskerettigheter. For ikke å snakke om det nesten totale fravær av politisk korrupsjon, eller den fremragende velferdsstaten de forvalter med penger fra olje- og gassvirksomhet.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

I høsten 1979 var jeg i Baku som student ved Moskva Universitet. På den tiden var Baku fredelig slumrende by. Vi tok studieturer til oljefeltene ved det Kaspiske havet. Folk var velstående. Vakten på heisen ved hotellet smilte hele tiden – tennene hans var av ren gull. Vi fikk omvisning i en moske men ikke i noen kristen kirke. Noen av oss fikk mottakelsen hos partisjefen Alijev, som ble president i 1991 etter Sovjetunionens fall. Hans sønn ble president i 2003.
Landet er ikke et diktatur uansett hva NRK måtte mene.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Selvsagt er ikke landet et diktatur… Det er jo Norge det, stemmer ikke det? Stakkars oss vi har det så fææælt her i landet! Skulle ønske jeg var heisvakt med gulltennet i Baku:(

Du er vel ikke så naiv, Marit, at du tror det kun er NRK som “svartmaler” dette korrupte hølet av et land…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Gulltenner, skulle det være… Uæææ, kanskje jeg til og med hadde lært meg å skrive skikkelig hvis jeg bodde der.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Vandalf
12 år siden

Nei Vandalf, det er ikke bare NRK som svartmaler Baku-regimet. Og jeg aner grunnen til det også. Regimet har olje opp til ørene, det er grunnen til svartmaling. Norge med statsminister Jens Stoltenberg i spissen vil ha kloene på oljen til Baku-regimet. Men Alijev kan sparke ut Statoil fra landet når som helst. Derfor aggressiv svartmaling av frykt om å bli sparket ut. Statoil gjør den skitne jobben først, glatter ut veien til USA, som vil ha oljen til Alijev.

Glucifer
Glucifer
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Og hva er dine kilder til disse påstandene Maarit?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Sludder og vås, Marit. Dette er et diktatur av verste sort, og ser man ikke det er det på høy tid å skaffe seg kikkert…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Vandalf skrev
Det er jo Norge det, stemmer ikke det? Stakkars oss vi har det så fææælt her i landet! Skulle ønske jeg var heisvakt med gulltennet i Baku:(

Mole.
Antall fattige barn i Norge er økt med minst 50.000 de siste fem årene og 100.000 barn lever nå under fattigdomsgrensen, ifølge Fafo.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/flere-fattige-barn-i-norge-3367640.html

Derfor har vi flere fattige i Norge:
http://www.dagbladet.no/2010/07/27/nyheter/forskjells-norge/fattigdom/innenriks/12725196/

Fattigdom
http://no.wikipedia.org/wiki/Fattigdom

Nordmenn flest har bare én fjerdedel av Norges samlede formue.
Norges ti prosent rikeste har tre ganger mer enn de 90 prosent fattigste
http://www.tv2.no/nyheter/okonomi/skattelisten/norges-ti-prosent-rikeste-har-tre-ganger-mer-enn-de-90-prosent-fattigste-3616936.html

FN: – Norge er verdens
beste land å bo i
http://e24.no/makro-og-politikk/fn-norge-er-verdens-beste-land-aa-bo-i/20116395

En liten prosent av disse menneskene over er sikkert helt enig med deg Vandalf, sikkert noen som har gulltenner også, amalgam var tross alt lagd for massene.
;)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Antall fattige bestemmes av definisjonen “fattig”. I Norge er definisjonen 50 % av medianinntekten, som var på 411.000. Median er den midtest observasjonen i en gruppe. Så alle som tjente under 205 500 i 2010 var per definisjon fattige. Både Røkke, Fredriksen, Stordalen, Olsen, Hagen, Rieber og de andre har hatt nullinntekt opp gjennom historien, og ble definerte som fattige da. Jeg har også befunnet meg i denne “fattigbåsen”, hvilket er helt meningsløst. Det andre er at definisjonen ikke tar høyde for antall i familien, men teller bare husstanden. Så hvis en familie har mange barn, blir husholdningens inntekt delt på flere. Dessuten tar den ikke hensyn til at folk studerer, tar et sabbatår el. Den norske definisjonen er dermed svært mangelfull og egentlig ikke gyldig. Man bruker samme definisjon i EU, men da er grensen 60 % av medianinntekten. Verdensbanken har satt en dollar om dagen i inntekt som sin definisjon.

Å være fattig har egentlig ikke noe med inntekten å gjøre, men hvilke behov man får dekket med de pengene man har. Hvis man ikke har inntekt, men likevel får dekket behov gjennom arbeid for kost, losji, helsetjenester og klær er man da fattig? Så definisjonen på fattigdom burde settes etter i hvilken grad man fikk dekket primærbehovene – ikke inntekten.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg begynner å bli temmelig lei denne sutrementaliteten som er nordmenns stygge varemerke. Norge er en utopisk oase for de aller fleste mennesker i denne verden, hvor vi sammenlignet med ethvert land har det overmåte godt.

Jada, her er ting å ta tak i, noe annet ville vært merkelig.

Ps: den kritikken som fremsettes mot norske mydnigheter (om man kan kalle sure oppstøt for kritikk) av flere her inne ville kvalifisert til rundjuling og fengsling i Aserbajdsjan…

Altså; man må klare å ha perspektiver på ting. Å sammenligne Norge med Aserbadsjan hva angår levestandard og rettigheter for folk flest er som å sammenligne gull med hm, hva skal vi si? Bæsj er ordet…

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Det er vel på sin plass å minne om at Dick Cheney, ex-visepresident i USA og Halliburton, i mai 2001 la frem en rapport om sikring av olje til USA.
Der het det at egenproduksjonene ville falle fra 8,5 millioner fat pr. dag til sju millioner pr. dag i 2020. Samtidig skal forbruket øke fra 19,5 millioner til 22,5 millioner fat.
Hvis du merker av de 570 militærinstallasjonene til USA på et verdenskart, vil du se hvordan de er ligger opp til oljereserver og rørledninger over hele verden.
Så at de nå svartmaler Aserbajdsjan, kan meget godt være en del av en strategi, men skal man forstå dette så må man først ta inn over seg at media faktisk er styrt.
Hvorfor tror dere at media moguler, og sjefen for Reuter, helt fra starten har värt en viktig del av Bilderberger samlingene?
Bare på en dag i Sverige så var det tre program på samme kanal som i alle fall gir meg en anelse av agendaer i vestlig media.
Den ene var en amatørmessig film om hvor grusomt det er i Iran: Alltid små saker som blir blåst opp, mens en million drepte i Irak som følge av krig og boikott, det er bare slik som det skal være i den vestlige kontrollerte presse.
Den andre var en liten klissen historie om en enkeltsak i Russland om Putins ungdomsforbund som skal sikre nasjonen herredømmet over eget land. Skjønner godt at de mobiliserer.
NATO og deres allierte avsetter jo regjeringer som utfører lovlige administrativ styring av eget land, når de finner det betimelig.
Det siste TV-programmet var om en husmor som hadde skrevet bok om det grusomme Libya. Hun ble intervjuet og hadde ingenting å komme med, rimelig nok. Men hun kunne fortelle at mannen hadde glemt passet og ble stoppet av politiet som var svært bryske fordi de lurte på hva han gjorde i landet.
Jeg kjørte en gang på autostradaen i daværende Vest Tyskland, og måtte stoppe litt ut på kveldingen ved veikanten. Da spratt det ut fra skogen to bevæpnede og sortkledde sivile som lurte på hva i helvete vi hadde der å gjøre. Forferdelig land!!
I USA jobber de på spreng med å finne andre løsninger på energi krisen som vil komme, men det som ligger under er at de håper på å komme opp med patenterte metoder som kan gi de selv fordeler.
Og for guds skyld, glem ikke måleinstrumenter som sikre inntekter!!
Derfor er fri energi så viktig, både å holde igjen for de som har installert seg på toppen, og viktig for oss andre om vi skal møte fremtiden som frie mennesker.
Skal vi unngå å bli slaver i et gigantisk fascistisk prosjekt, så bör vi sette oss grundig inn i Bilderbergernes historie.
Les Gaarders artikler om Bilderbergerne. Kjøp en bok om emnet, prøv å se dette i en historisk kontekst.
Kanskje du vil bli stilt over for en av de erkjennelsene som mennesket trolig frykter mest av alt:
At en selv har tatt feil!
Sammenhengene vi trodde var så klare var kanskje ikke det allikevel!

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Showet var produsert av tyskerne, så det sier nok ikke særlig mye om Aserbadjans kapasiteter.

Det er ikke svartmaling, det er kritikk. Kritikk som var helt på sin plass.

trackback
12 år siden

[…] any explanation from the norwegian authorities on what kind of mass deception that played out at Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, in Oslo, an explanation I was requesting in this article. Are we really having a democracy, as […]

trackback
12 år siden

[…] ennå ikke fått noen forklaring fra myndighetene på hva slags massesuggesjon som utspant seg på Telenor Arena Melodi Grand Prix 2010, forklaring jeg utba meg i denne artikkel. Har vi egentlig et demokrati, så lenge borgerne ikke […]

trackback
14 år siden

[…] begynte å se på dette om hvorvidt Melodi Grand Prix kan være rigget, ved hjelp av doktrinene i Edvard Bernays bok ”Propaganda’. Det vil si at de media […]

baugen
baugen
Abonnent

“Master Sergeant William Olsen was captured during the Korean War by the Communist forces in late 1950 and taken to the Kangye prisoner of war camp. There the Chinese who ran the camp set out to “reeducate” him and his fellow prisoners as to the true nature of the war, namely that “they were the victims of the warmongers and were the aggressors in Korea” (U.S. v. Olsen, 20 C.M.R. 461 (1955)). This “reeducation” was in no way haphazard. It was systematic and relentless, involving countless hours of lecturing, group discussion, and interrogation. The Chinese called this treatment of the POWs “lenient policy,” because it was short on threats and long on “persuasion.” Over the course of the war, it proved remarkably successful. It got American POWs to do things the Germans during World War II had never gotten them to do. They informed on each other, frustrated each other’s escape attempts, and in one way or another almost all collaborated with the enemy. The capstone of the Chinese strategy was “start small and build,” a technique that the psychologist Robert Cialdini describes thus:

Prisoners were frequently asked to make statements so mildly anti-American or pro-Communist as to seem inconsequential. (“The United States is not perfect.” “In a Communist country, unemployment is not a problem.”) But once these minor requests were complied with, the men found themselves pushed to submit to related yet more substantive requests. A man who had just agreed with his Chinese interrogator that the United States is not perfect might then be asked to make a list of these “problems with America” and to sign his name to it. Later he might be asked to read his list in a discussion group with other prisoners. “After all, it’s what you believe, isn’t it?” Still later, he might be asked to write an essay expanding on his list and discussing these problems in greater detail.

The Chinese might then use his name and his essay in an anti-American radio broadcast beamed not only to the entire camp but to other POW camps in North Korea as well as to American forces in South Korea. Suddenly he would find himself a “collaborator,” having given aid and comfort to the enemy. Aware that he had written the essay without any strong threats or coercion, many times a man would change his image of himself to be consistent with the deed and with the new “collaborator” label, often resulting in even more extensive acts of collaboration. (Cialdini, p. 76)

The issue that arose in the aftermath of the war was whether soldiers who had committed treason might argue that “brainwashing” of the kind Cialdini here describes constitutes a kind of duress. Generally courts have refused to extend the notion of duress this far. After all, the kind of “coercive persuasion” involved usually did not contain actual threats of physical harm—that’s what makes it brainwashing. But many commentators have insisted that in at least some such cases the defendant comes to be so far in the thrall to some power as to warrant the invocation of the excuse nonetheless. The most famous recent case in which duress-by-brainwashing was unsuccessfully argued is that of Patty Hearst, the newspaper heiress, who was kidnapped by a group calling itself the Symbionese Liberation Army and who let herself be “persuaded” to participate in a bank heist. Since she was not actually forced to participate, but did so “voluntarily,” she was denied the duress excuse.”

http://law.jrank.org/pages/1124/Excuse-Duress-Brainwashing.html

nicodemus
nicodemus
Abonnent
14 år siden

fuck .melodi gran prix….
danmark burde ha vinnet…..smiler

nicodemus
nicodemus
Abonnent
14 år siden

her er ynglings musikken mit..!
forever angel…….

håper i liker dette nummer….smiler

nicodemus
nicodemus
Abonnent
Svar til  nicodemus
14 år siden

hvis forever angel..havde veret med i melody gran prix….
havde den vinnet med 100%………
men mener danmark burde ha vinnet……8 point fra norge…
hmme dk.. plejer at få 12 point fra norge..!! ??
men men….tyskland var ikke best..!!!! i øjnene mine..!!

Jonny
Jonny
Abonnent
14 år siden

Ekte.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

J.J. – Vel, jeg syns at i utgangspunktet så er “tysk mentalitet” et litt underlig begrep. Jeg kan forstå “tysk karakter”. Men syns uansett ikke at vi skal ha negative assosiasjoner til hverken tysk karakter eller tysk mentalitet. “Tysk” er jo bare betegnelsen på et folkeslag. (Mer eller mindre.) Og det er da ingenting i veien med å være tysk?

(Hva er norsk mentalitet?)

Og så er det en ting til: jeg tror tyskerne har fint lite å si i Tyskland. Slik jeg forstår det blir Tyskland styrt av utlenninger, og at slik har det vært siden 1945.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

J.J. Hmm… Jeg tror jeg er uenig. Men det er vel lov.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

“Tysk mentalitet”? Tror dette er feil ord…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Kjente du igjen halskjedet og tatoveringen på underarmen til Lena Meyer Jarle ?

Jovist var hun satanist med sitt flørtende og forførende blikk :)

Den nye Grand Prix-stjernen bar et kors fra det kristne brødrefellesskapet Taize under finalen. Dette bruker hun i alle sammenhenger

Korset er formet som en due og er Taizebevegelsens logo. Taize ligger i Frankrike. Brødrefellesskapet består av over hundre brødre som tilhører den katolske og ulike protestantiske kirker. De kommer fra mer enn 25 ulike land. Taize er ikke et lukket kloster, men et åpent fellesskap som besøkes av cirka 100.000 unge fra hele verden hvert år.
På venstre arm har Lena tatovert en speiderlilje, et symbol for jentespeidere og som mange bruker for å vise renhet og uskyld.

Taizebevegelsens er det ypperste av den ypperste elite innen den katolske bevegelse og kirke

Skjønte med en gang at det var noe med den jenta som skurret

Sånn personlig så mener jeg det ikke burde vært lovlig og bruke satanistiske besvergelser for og levere et undeligende budskap inn i hodene på folk for og få stemmer nok til en seier
Sånt lukter det juks av :)

Michelle
Skribent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

kjære goe J.Johansen, evig takk for all kjærlighet du gir og at du forstår, klem!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
14 år siden

666 jenta er av den ypperste eliten fra vatikanet :)

http://www.vl.no/kultur/article23241.zrm

Michelle
Skribent
14 år siden

Jeg elsker GP og syntes showet var fantastisk! Men det var bare synd at NWO hadde en del kontroll og påvirkning over showet:

1. alle som jobbet der måtte ha micro-chip på iD-en sin og kom ingen steder uten den og ble kontrollert ved alle innganger (så langt jeg tror)
2. alle som jobbet var delt opp i et hierarki der de fikk bare bevege seg der de jobbet, altså området delt inn i system/kategorier
3. den fine sange og temaet som skulle samle Europa, kunne minne om samling av NWO-mind-controlled-slaves
4. UK som jo har dronningfamilien som står over frimurerne og andre hemmelige sekter/ordener/secret societies/klubber fikk et ekstra innslag med sin kommentator og også nevnt ekstra backstage før avstemmingen
5. alle drev å holdt høyrehånden i lufta som kunne gi assosiasjoner til tyskland
6. Tyskland vant, jeg er fan av låten, bare likte ikke at Tyskland vant etter innslaget der alle holdt høyrehånden i luften..

trackback
14 år siden

[…] […]

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

Crocobird skrev:

“Tenkte også det samme. Fint at det Tyske folket kan få noe å være stolt av.”

Har noen hørt Helene Fisher synge Ave Maria? Slå opp på YouTube!
(Forresten var hun født i Sibir av innflyttere fra Tyskland–)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  baugen
14 år siden

da var det jødiske innflyttere fra Tyskland på evig jakt etter bedre økonomiske vilkår. Så snart Tyskland ble pålagt å amme jøder, flyttet de tilbake til brystet.

NightHawk
NightHawk
Abonnent
14 år siden

Makan til skepsis. Ikke at jeg liker Grand Prix, men se underholdningen i det også. Ikke bare at alt og alle skal ta dere ;-)

NightHawk
NightHawk
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Helt klart. “ta dere” var et utrykk. Er selv i mot EU.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  NightHawk
14 år siden

Skeptisk til MGP?
Ta oss?

Nei, da er jeg heller mere skeptisk til dette:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007881

NightHawk
NightHawk
Abonnent
Svar til  HAy-RA
14 år siden

Steike. Er med deg der ja.

« Forrige artikkel

USA, Slipp Sliding Away

Neste artikkel »

Betraktninger om tilværelsen fra det nære og fjerne

75
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x