Massehypnose i moderne tid

5K visninger
8 minutter lesetid
60

Jeg har en god innsikt i hypnose og hvordan det brukes innenfor en terapeutisk setting for å utrette presis og positiv tilgang til innsikt og ønsket endring. Som NLP-instruktør er det en del av mitt fag. Jeg underviser i det når jeg lærer bort NLP. Jeg har også innsikt i hvordan hypnose brukes bevisst og ubevisst for å manipulere individer og masser. Kildene til denne form for hypnose er familien, psykopaten, kirken, massemedia, reklame og styringsmakten. Denne artikkelen er ment til å informere leserne om noen av de metodene som blir brukt for tiden for å styre deg gjennom frykt for at du skal ta beslutninger som er i noen andres beste interesser og ikke dine.

To ulike teknikker brukes som hovedmetoder når det gjelder manipulering av massene. Den ene er å komme med skjulte budskap i en setning i form av det som kalles ”forutantagelse”. I arbeidet til John Grinder og Richard Bandler – Structure of Magic 1&2 som var deres første bøker om Nevro-lingvistisk Programmering – har John Grinder lagt ut 21-23 lingvistiske mønstre i det engelske språket som lager forutantagelser helt automatisk. For at du skal kunne forstå det jeg her snakker om vil jeg dele med deg en vits som setter det hele på spissen:

Et vitne var underforhør av en advokat i en rettssak. Advokaten forlangte at vitnet svarte på hans spørsmål kun med et ”Ja/Nei” svar. Vitnet nektet. Dommeren forlangte at vitnet gjorde som juristen forlangte og da sa vitnet til dommeren, ”Dersom du kan svare meg ett spørsmål på denne måten vil jeg gjøre det”. Dommeren sa, ”Ok”. Vitnet spurte, ”Har dommeren sluttet å ta i mot bestikkelser”?

Nøkkelordet her er ”sluttet” – hvilket impliserer at noe har begynt, men det er ikke sagt direkte. I mitt arbeid med NLP har jeg avslørt ca 42 lingvistiske mønstre som setter opp slike forhold. Det heter seg i hypnose at om du legger tre eller flere slike forutantagelser i en og samme setning, vil ikke det bevisste sinnet være i stand til å utfordre alle og dermed vil kommunikasjonen virke hypnotisk. Det vil gå et budskap inn bakdøren som du ikke er oppmerksom på. Denne type kommunikasjon brukes  mye i mobbing.

Kjennskap til disse språkmønstrene er et viktig forsvar mot uønsket hjernevasking, hypnotisering og påvirkning gjennom propaganda – også kjent som ”public relations”. Relativ til denne artikkelen er begreper som vi har blitt veldig vant til å høre gjennom massemedia. ”CO2 utslipp”, ”klimagasser”, ”drivhus effekten”, ”global varming”, ”menneskeskapte klima endringer”. Alle disse er lite utfordret av massemedia og de er så å si aldri utfordret av det store flertallet som kjøper antagelsene og konklusjonene som våre myndighetene deler ut til oss gjennom media. Faktum er at klima debatten er ikke ensidig. Det er enorme mengder med klima forskere som roper ut om at solen har en langt større påvirknings effekt på vår klima enn mennesket. At polene smelter er også en sak som er opp til diskusjon. Problemet er at vi bare får servert ensidig informasjon og jeg vet at mesteparten av den informasjon ikke stemmer med virkeligheten. Ja vi har klima endringer. Vi har også militære makter som sverger til at de skal ”eie” været innen 2025 – dersom verden holder sammen så lenge. Det er mange nye patenter som har med klima endring å gjøre og de går under mange navn. Så menneskeskapte klima endringer – ja noe – men de er mest skapt av våre militære styrker og de har ikke gode intensjoner for helheten. Likevel skal vi betale skatt. Vi skal preges med dårlig samvittighet og bli påvirket til å gjøre våre barn til angivere. ”Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet” – hvis det ringer en bjelle. Vel se på bildene på slutten av denne artikkelen – gjør opp din egen mening.

Den metoden som jeg har lyst til å skrive mer om her er den metoden som kalles ”sjokk induksjonen”. Det er fort gjort å drive med ”øyeblikkelig” hypnotisering via sjokk. Metoden brukes som en naturtalent av en dyktig psykopat. Ved å sette ett eller flere mennesker ute av balanse, fysisk, emosjonelt, mentalt eller på hvilket som helst annen plan, vil deres ”kritisk faktor” – logiske vurderingsevne – være fraværende mens de er ute av balanse. Når en blir dyttet og mister balansen, varer denne tiden noen få del-sekunder. Ved ulykker av så å si alle slag varer tiden opp til en time. Ved menneske skapte eller naturlige katastrofer kan tiden vare i flere dager. En terapeutisk hypnotisør kan bruke denne tiden til å stoppe blødning, bedre prognoser for overlevelse, minske på brannskader og skape ro. En manipulator vil bruke denne tiden til å programmere sin audiens med det budskapet han vil at de skal ha.

Dette skjer ved så å si alle de store terrorangrepene rundt om i verden. En grundig undersøkelse av hendelsene indikerer at de største konspirasjonsteorier er de som blir lansert av styresmaktene og massemedia. De som jeg har undersøkt grundig er 11, september 2001 i USA, 7.7 bombingen i London, Madrid, og Bali. Det er også mye som er mistenkelig rundt det som har skjedd i blant annet India relativ nylig. Falsk flagg terror har historisk sett alltid blitt brukt for å manipulere følelsene til massene for å gå til angrep på en fiende som blir pekt ut av den som står bak angrepet. Nå i det siste har det kommet noe nytt og det er noe alle trenger å gjøre seg oppmerksomme på.

Naomi Klein har skrevet en bok som heter, ”The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism”. Hun beskriver hvordan sjokk brukes ovenfor grupper av mennesker for å sette disse ut av balanse. Krig, økonomisk nedsmelting, terrorangrep og naturkatastrofer er alle former for sjokk som kan brukes for å få et større eller mindre samfunn til å si ja til noe de normalt ville si nei til. I dette tilfelle er det politikerne som kommer frem for å tilby løsinger. I den nyere tid er terrorangrepet i USA 11, september 2001, ”Shock and Awe” – krigen i Irak og orkanen i New Orleans alle gode eksempler der denne fremgangsmetoden har vært benyttet. Det blir en form for organisert plyndring som foregår. Næringslivet overtar med våpenmakt. I USA er det privatiseringen av hæren med, Halliburton, Brown and Root og Blackwater. Når disse opptrer i krigen i Irak, er de ikke en gang straffbar under militære eller landets lover. Som agent 007 filmene, har den lisens til å drepe uten konsekvens. I Irak er det privatiseringen av hele landets infrastruktur og naturressurser. I New Orléans er det strandeiendommer og hele bydeler som er overtatt av næringsinteresser med økonomisk støtte som skulle gå til de som selv var rammet – de fattige. Vi ser de samme fenomener i det jordskjelv og tsunamirammede områdene i Stillehavet der større strandområder har blitt til nye turistområder.

Hele denne filosofien ble utviklet av økonomen Milton Freidman tidlig i 60-tallet. Han gikk inn for en ekstrem utgave av frie markeder, minimum skattelegging av næringslivet, og privatisering av infrastrukturen uten involvering fra regjeringer. Prosjektet ble først forsøkt gjennomført i Chile under Diktatoren Augusto Pinochet. Økonomien i Chile gikk fullstendig feil vei. Mange av de som likte Freidmans teorier mente at sivil kaos, krig eller naturkatastrofer kunne bane veien for fremtidige muligheter for å utprøve ideene til Freidman.

Globaliserte kjeder er i stand til å fullstendig overta konkurransesituasjonen i steder som ikke allerede er økonomiske fristeder. Små aktører i næringslivet går konkurs over natten. De økonomiske globalistene fungerer som gribber på stedets naturressurser. Med en bruk og kast mentaliteten, beveger de seg fra sted til sted og etterlater seg hauger av søppel og en infrastruktur som suger de gjenværende menneskene fullstendig tom for det som måtte være igjen.

Det eneste forsvar mot denne form for økonomisk- og frihetsvoldtekt er gjenkjenning av mønstrene i atferd mens de pågår. På denne måten blir stedets befolkning ikke så lettlurt når forslagene om hjelp kommer fra storkapitalisten med en tilsynelatende hjelpende og åpen lommebok.

Kapitalisme har vokste seg stor og grådig og det har blitt mer og mer ”kapitalisme opp i tryne på oss alle”. Storbanker får redningspakker fra styresmakter mens sjefene hover inn enorme lønninger og skattetrykket øker på borgerne for å betale for festen. I Norge der vi har noe som heter ”Terra kommuner”, har kommunepampene spekulert i pengene fra kommunekassen fylt med inntekter fra kraft industrien – som egentlig er en del av alle våres infrastrukturer. Kommunepampene har gamblet med sin grådighet opp mot enda mer skarpe og grådige rådgivere som driver med investering (les gambling). De har tapt alt de investerte og følgelig har alle disse kommunene innført eiendomsskatt på eiendommer som er allerede kjøpt av penger som er skattet hardt nok fra før av. Her er økonomisk ”disaster” brukt for å tvinge tiltak på kommuneborgeren på en måte at de ikke kan si nei. En annen respons hadde vært mer passende – fengselsstraff for rådgiverne og for kommunepampene som gamblet med penger som ikke var deres. Det hadde reflektert en høyere grad av etikk og integritet. Men akk  – ikke den gangen nei.

For tiden er vi i Norge forledet til å tro at den økonomiske faren er over, at vi kan slappe av og gå tilbake til våre komfortsoner der vi kan slippe å tenke. De vil at vår fri vilje skal gis hen til ”myndighetene” fordi det vet hva som er best for oss. Vel jeg er  ikke så sikker på at det er sant. Den som leser nyheter fra Internett kan følge med Amerikansk økonomi og se at det holder på å skje enda en ny krakk. Det vil selvfølgelig ta de som forvalter Norges Oljefond med stor overraskelse, akkurat som det siste ”krakket”. Hvis jeg er informert om det som holder på med å skje, så burde de som blir betalt millioner i lønn for å være våkne følge med og ta mottiltak.

Det er gode sjanser for økonomisk katastrofer å ramme oss i Norge. Det er gode sjanser for menneskeskapt helse katastrofer å ramme oss i Norge (WHO-flu og vaksinen som er erklært som biologisk våpen). På toppen av dette kan det komme de mest merkelig av hendelser som vi vet lite om. Grunnen til dette er at jeg stadig undres over hvorfor Norge er med på å sprøyte himmelen med gift stoffer og hvorfor Norge er med på HARP – militær forskning på skalar energi som kan fremkalle jordskjelv, styre orkaner og påvirke jetstrømmen. Gjør et Google søk – gjør dine egne hjemmelekser. De lyver til oss alle så det holder – de lyver til oss selv om tegnene er i himmelen er utvetydig – det må koste dem en hel masse og de må ha en eller annen grunn til det og den sannheten vil de ikke ut med – fordi de mener vi vil gjøre opprør, eller flippe ut i redsel – uansett må vi være forberedt i fremtiden. Så vi ikke så lett blir satt ut og manipulert til å si ”Ja” til noe som ikke er i våre beste interesser.

Chemtrails sprøyting i Norge – hva slags katestrofe burde vi gjøre oss klar for?

Kjære Statsminister. Jeg vet du må ha greie på det. Du vet hvorfor frølagret ble laget – sammen med støtte fra Monsanto bl.a. Du vet noe er i ferd med å skje. Det er enten en konspirasjon som er så syk at du vet vi vil gjøre opprør om vi fikk greie på det, ellers er det et tilltak for å få til noe annet som vi ikke skal få vite om, kanskje fordi du tror det vil skremme oss. Jeg mener vi har rett til å vite. Om du trenger å friske opp noen av dine minner så leggger jeg ved noen bilder her slik at ingen blir så overrasket når en eller annen katestrofe kommer vår vei og du vil at vi skal tro du ikke viste noe om det. Alle disse bildene ble tatt  i tiden mellom 17 – 18 september, 2009 – Røyken kommune syd for Oslo. Det ser ikke ut som om finanskrisen har ramet chemtrails industrien.

chemtrails1-180909

chemtrails2b-180909

chemtrails3-180909

chemtrails-05
chemtrails4-190909

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitasis
Seitasis
Abonnent
9 år siden

Kommer vi ut av hypnosen nå, iallefall en journalist, med 25 års erfaring, beskriver hva som foregår, nyhetene blir vridd for å tjene en skult agenda.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
9 år siden

Her er en som kan knuser masse media hypnosen, lytt og lær, noen i Norge som føler for å gjøre det samme?

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

Russell Brand og Naomi Klein er faktisk en del av massehypnosen. Sjekk hvor mye plass Russell Brand får i “the messmedia”.
Viktig obervasjon: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/massehypnose-i-moderne-tid-hvordan-det-gj%c3%b8res/comment-page-3/#comment-5091

Her må vi selv få orden ut av kaos. Framstår som gode som Jesus, men Satanister og skuespiller hele gjengEN?
http://postimg.org/image/glc07q4x7/

Flere Jesus (Hall)illuminert i Elden?
http://www.splashnewsonline.com/2012-09-03/geri-halliwell-speaks-up-about-russell-brand-relationship/

Vi Coactus
Vi Coactus
Anonym
Svar til  2Q11
9 år siden

Spørs om ikke det er en anna ‘ose’ det er snakk om her, nemlig psykose. Men nå har det seg slik i psykratien at den psykotiske oppfører seg annaleides enn det store flertallet og da blir det slik at når flertallet i sin oppførsel er syk i nøtten og pling i bollen og de få er friske, vil mindretallet få diagnosen psykotisk. Nytale kan jo brukes til så mangt-, vitenskap=skapt viten, govern-ment=tanke-kontroll, enter-tain(t)-ment=under-holdning, TV=television (uttale tell-a-vision)=fjern(t)-syn, osv.
Something phony ’bout phoenicians phonetics..

Vi Coactus
Vi Coactus
Anonym
Svar til  Vi Coactus
9 år siden

+terra=gammalt navn på jordkloden. Tast inn “terror” i google translate (engelsk) og trykk på høytaleren og hør uttalen, tast så inn “Terra” og hør uttalen- forskjell? Tast så inn “War on Terra” og oversett fra italiensk til norsk- og hva får vi da??

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Om følgende forhold er holdning- under eller over beltestedet, smekken eller snippen kan diskuteres. Jeg er ute av telling. Men først og fremst gjensidig personlig markedsføring og oppskrift på
Brød og Sirkus så folket skal slippe å tenke på det som betyr noe:
G.søk russell brand girlfriend:
http://goo.gl/Sq4mKf

G.søk Geri Halliwell boyfriend:
http://goo.gl/YOGzF5
(J.Chr. Elden glemt?) Det ser ut til at det ikke bare er Hall i Elden, (http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/comment-page-16/#comment-110945 )
– men også Sol og Halliwell på Eldenkontoret:
http://postimg.org/image/49ghxyt09/

Vi Coactus
Vi Coactus
Anonym
Svar til  Seitasis
9 år siden

-og denne:

Otto
Abonnent
14 år siden

Angående artikkelens tittel, Massehypnose – og masseterrorisering – i moderne tid, Top Polish leaders opposing euro and swine flu vaccines wiped out in mysterious plane crash

* The Government of Poland, The Constitution *

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Når man vet hva man skal se etter er det ofte svært interessant å følge med på propagandaen man blir servert.
Er man bevisst og klarer å skille mellom fakta og fiksjon og samtidig være oppmerksom på hvilke metoder som brukes for å få en til å føle seg på en spesifikk måte, er det i aller høyeste grad informativt å se på tv.

Grunnen til at jeg ikke ser på tv er fordi idiotboksen fort kan bli litt avhengighetsdannende og en form for tidsfordriv, samt at effekten av å se passivt på noe er at man fort blir passiv selv.
Den høyfrekvente hviningen fra tv når det står på er også svært slitsomt å høre på- faktisk er det veldig vanskelig å oppfatte da denne frekvensen er på grensen til hva øret vårt klarer å fange opp.
Dyr er forøvrig svært sensitiv til slike lyder og vil bli merkbart plaget av støyen etter en stund.
Selv er jeg overbevist om at støyen kombinert med den elektriske strålingen sløver oss ned til en zombifisert tilstand.

Merker det spesielt godt i perioder hvor jeg ser mye tv/data og trener samtidig at jeg er voldsomt ukonsentrert og slapp. Jeg merker også veldig stor forskjell på når man sover med mobilen på kontra av.
Er det bare meg som merker disse tingene?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

“Er man bevisst og klarer å skille mellom fakta og fiksjon og samtidig være oppmerksom på hvilke metoder som brukes for å få en til å føle seg på en spesifikk måte, er det i aller høyeste grad informativt å se på tv.”

Nettop! Internett viser deg valg, mens TV-en er ensrettet mot spesifikk agenda. I dag eier sionistiske jøder over 96 % av verdens media. Og du kan bare gjette at det du ser på TV-en kommer fra en bestemt filter. Jeg har ventet og ventet for å se en dokumentar på National Geographic Channel om sannhet fra 9/11. Det er forbløffende at de ikke viser noe “annet” enn “bevislegging” av den offisielle versjonen! :)

Samtidig benekter de klart noe annen teori om livets dannelse enn evolusjonen. Slike propaganda kanaler som kaller seg selv som “vitenskapelige” er en skam for vitenskapen som blinder folk til vannvidd.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  coolio
14 år siden

Merker faktisk det samme som deg coolio, jeg blir stresset av TV’en og (u)lydene fra den. Sover også bedre med mobilen av og har av/på brytere på alle strømkilder som slukkes før jeg krabber til køys.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Helt enig med dere alle sammen.
Ser jeg mye på TV så blir jeg sløv og føler ubehag.
Sitter jeg for lenge på data så blir jeg litt kokt i hodet og irritert på samme måte som om en prater lenge i mobil
Men er sånn som Mike sier, jeg koser meg når jeg ser Dokumentarer på Bilderberg canalene og dem andre nyhets kanalene og ser hvor forvrengt fakta blir for en eller annen agenda ….
Prøver så godt som overhode muligt og ungå strålekilder…
TETRA nettet har jo en ekstrem skadelig frekvense som dem på Ambulanser og Brannvesen som har vært med og testa har blitt alvorlig syke av.
Over 500 millioner har det kosta til nå og utvikle det og en vanlig mobil hadde gjort en mye bedre jobb.
Sykeste eksprimentet som noen sinne er satt i gang og er blitt en kjempe skandale.

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

Artikkel om subliminal persepsjon og den moderne markedsfundamentalismens makt over sinnene …

http://pandorajournalen.wordpress.com/2009/09/26/subliminal-persepsjon-eller-den-moderne-markedsfundamentalismens-makt-over-sinnene/

Otto
Abonnent
14 år siden

Massehypnose, den mest avanserte og brukte. Hellige skrifter, såkalte hellige skrifter, skrevet og omskrevet i generasjoner, med profetier som vi himmelfalne observerer går i oppfyllelse. Hva er dette? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=51#M4700

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Otto
14 år siden

Flott Otto :)
Sto masse kloke ord på den siden der :)
Synd ikke Steinar Bastesen og Kyst partiet er på tinget lenger og representerer oss :(

Larsedge
Larsedge
Abonnent
14 år siden

Fra Wikipedia:
“Naomi Klein was brought up in a _Jewish_ family with a history of _left-wing activism_.”

White Rose
White Rose
Abonnent
14 år siden

How to brainwash a nation:

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  White Rose
14 år siden

En hver form for økonomi som ikke greier å gjenspeile reelle verdier,som gull,eiendom,olje,hva som helst egentlig,kan ikke vokse uendelig.Verdier som ikke finnes som annet enn tall,vil før eller senere gå i “oppløsning”.
Jeg vet ikke hvor mye reelle verdier som finnes på jorden i dag,og hvordan de på noen måte skal kunne prissettes(og det er vel kjernen),men at summen av det vi kjenner som penger er uendelig mye større,enn de i dag kjente reelle verdier ,er vel hevet over all tvil.
Derfor er det nok mer enn bare sannsynlig at verden står foran en rekke med lignende finanskriser som den vi allerede har sett.
Om det vil være en bra ting,på kort eller lang sikt,er ikke godt å vite.Om det allerede sannsynlig planlagte utfallet av dette vil bli en felles verdensøkonomi,tror jeg vi skal forsøke å bevare separat økonomi så lenge som mulig.Om vi står ovenfor en felles økonomi i hele verden,så vil all kapitalmakt bli samlet på svært få hender,og da er monopolet like rundt hjørnet,og en ny lang periode med imperialisme er realiteten.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Uenur
14 år siden

Det er nettop poenget med “boble-økonomien”. Etter at Federal Reserve ble opprettet i 1913, har verdien på dollar falt over 90 ganger! Samme gjelder for andre lands valuta (inkluder Norge) som bruker “sentralbank” systemet. Uopplyst befolkning “tror” at prisene har gått opp på verdier / varer som bolig / mat, men i virkeligheten er det verdien på valuta (kroner) som har gått ned. Dette kommer av at bankene trykker opp for mye penger til å skape “kunstig” inflasjon. I tilfeller der hyperinflasjonen oppstod som i Tyskland etter børs-krakket og i Zimbabwe i nyere tid, viser klart at de pengesedlene vi dør hverdag for kan falle totalt i verdig når som helst!
Vi har hatt flere hyperinflasjoner gjennom historien i de områdene krigene herjet. Dette tjener finans-institusjoner godt men ødelegger alt for vanlig mann i gata. Dermed har du helt rett, når du sier at en boble-økonomi kan aldri vokse over himmelen, den sprekker i visse perioder. Sist gang var det i fjor da finansbobla sprakk. Før det var det da IT-bobla sprakk. Altså dette er en galskap satt inn i system vi elsker sååå mye! :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

Sitat fra artikkelen:
”Kapitalisme har vokste seg stor og grådig og det har blitt mer og mer ”kapitalisme opp i tryne på oss alle”.”
Det blir feil å kalle dette for kapitalisme, når noen få regjerer hele systemet og monopoliserer allt som er. Kall en spade for en spade og si gjerne MONOPOLISME . For det er akkurat det det er, og det er så langt unna ekte kapitalisme som det går an å bli. Kapitalisme med stor K, er noe vi alle har vært avhengige av igjennom tusener av år og gjerne mer. Det er trasig at ”leftisene” både i og utenfor den gruppen som kan kalle seg ”våkne”, bruker selvmotsigende påstander om Kapitalismen, som kun monopolistene tjener på. For hvilken monopolist vil ikke ha et sterkt ønske om å få fjernet Kapitalismen?

evilbug

In Liberty.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hei Mike!

Forståelse av at penger ikke gir noen mening med livet kommer veldig klart til uttrykk gjennom Bertram Dybwad Brochmanns livssyn og samfunnslære.

Jeg kan derfor anbefale følgende bøker:

“Fandens Efterlatte Papirer” av Bertram Dybwad Brochmann”
“Det Frie Samfunds Forlag” i Bergen 1934.

“Totalitets Økonomien” av Sivilingeniør G. E. Bonde.
“Bondes Forlag” i Bergen 1966

Den siste boken kan bestilles via denne linken:
http://www.samfunnsliv.no/bonde.htm

Den første boken må man høre med Avisen Samfunnsliv om de kan fremskaffe.

Forøvrig kan jeg anbefale å lese Bertram Dybwad Brochmanns taler i Stortinget ved å gå inn på denne linken:
http://www.norgespartiet.no/leserinnlegg/59-brochmanns-taler-i-stortinget.html

Lars Rønbeck

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mike skrev:
”Når det er sagt så er kapitalisme også roten til denne negativ utvikling.”
Niks, det er utnyttelsen av Kapitalismen som har ført til monopolisme. Sosialisme betyr nødvendigvis ikke noe ondt det heller, men ønsket om sosialistiskt samfunn har også blitt utnyttet av noen få. Da kaller man det gjerne kommunisme, som i bunn og grunn er MONOPOLISME.

Mike skrev:
”Kapitalisme betyr at en kan investere penger i noe og la pengene arbeide for deg isteden for at investoren selv skaper verdier for sirkulasjon i systemet.”
Nå beveger du deg helt ut i yttergrensene for hva man kan kalle Kapitalisme. Hardbarka Kapitalister ser med skepsis på ”pengebytting”, fordi det ikke skaper noe, og holder seg unna slikt.
Kapitalisme er kort fortalt: Bruken av myntenheter i handel. Ofte for å selge ting/tjenester man selv produserer.
Men, det er nettopp denne grunnleggende formen for Kapitalisme, ”kapitalistene” (monopolistene) hater så grenseløst, fordi det det skaper en makt- og verdibalanse der ute blandt folket. Makt som de ønsker å inneha ene og alene.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

Jeg er ikke enig i tanken om at det er noe gale med oss mennesker og idéen om at vi må elevere oss for å klare å leve på en harmonisk måte med kloden.
Problemet er ikke at vi er mangelfull og inkapabel til å leve, problemet er at den kulturen vi har opparbeidet siden landbruks-revolusjonen har systematisk brutt ned alle våre kunnskaper om kunsten å leve.

Mennesker har eksistert i tre millioner år ca, og i alle de tre millioner årene har vi levd i ett med naturen på lik linje med alle andre dyreformer. Men for ca 10 000 år siden fikk vi idéen om at vi var bedre enn det og introduserte overflod av dyrking av mat og konseptet med å låse inne maten slik at folk måtte jobbe med matdyrking for å få mat.

Feilen vi gjør er å forbinde vår ødeleggelse av kloden i dag som en del av menneskelig natur. Det er ikke tilfelle, det er en del av vår kultur.
Der finnes fortsatt kulturer som ikke lever slik som vi har vokst opp til å tro er den eneste måten for mennesket og leve på. De blir færre og færre, men det er fortsatt noen i amazonas, og rundt omkring ellers i verden.

Disse menneskene lever i naturen, av naturen, og antropologer vil fortelle oss at de lever lykkeligere enn vi i vår kultur gjør.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

Temmelig imponerende at jeg har fått meg en eller flere hatere her!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  evilbug
14 år siden

coolio
Er da vel ingen som hater deg her, men du forventer vel ikke og komme inn på et forum med annerledes tenkende og si til dem at alt rundt oss stort sett er sånn som myndighetene sier og tro at du bare får pluss tomler ??
Så din var var blandt dem høyest rangerte i Norge og da sitter du sikkert på noen hemligheter og masse info ;)
Del litt med oss så får du nok mange venner og pluss tomler :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  evilbug
14 år siden

Far skulle det stå.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

Er tydeligvis en eller to skaller som trykker minus på alt jeg sier uansett :)

Helt i orden for min del, bare en observasjon.
Jeg sitter ikke på noen hemmeligheter eller info som vil fryde konspirasjonsnøttene. Mest fordi NATO som organisasjon ikke er kriminell.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

coolio skrev:
“Mest fordi NATO som organisasjon ikke er kriminell. ”

Der beviste du at du aner ingenting annen det som kommer ut på tv / avisa :)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

Det faktum at jeg hverken ser på tv eller leser avisen beviser at du tar fullstendig feil. Det er klart at jeg har problemer med å dokumentere at jeg ikke ser på tv uten å gi dere personopplysninger til menneskene rundt meg.

At du tror Nato er en grunnleggende kriminell organisasjon beviser at du tror alt du blir servert av pseudointellekters tolkning av realiteter i deres konspirasjonsteorier.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  evilbug
14 år siden

coolio: Når jeg ser “barn” blir drept av NATO-angrep med unnskylding for terrorister, så tror jeg at de er kriminelle. Da kan du bare tro hva du vil coolio.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det har vanligvis med høyde og trykk i luften å gjøre,samt at det er flere typer drivstoff.Flybensin er ikke bare flybensin lenger.At drivstoffet i seg selv er høyst usunt er det ingen tvil om,men at det skulle være chemtrails…Det som vises på filmen som en chemtrail,det er akkurat det som står igjen på himmelen her,hver eneste dag,inkludert over vår to nærliggende flyplasser.En millitær,og en sivil.
Altså.Det er temmelig mye her som kan fysisk og vitenskapelig dokumenteres som riktig.Det at det skulle dreie seg om chemtrails kan derimot ikke bevises(så vidt meg enda bekjent),så derfor velger jeg nok den mest sannsynlige forklaringen enn så lenge. Det er faktisk langt flere godt dokumenterte ting som tyder på at vi lenge har hatt kontakt med aliens,enn for at dette er ekte chemtrails!
Man skal være forsiktig med å gjenta en ting mange nok ganger til det blir “sant”.-Og det gjelder nok ikke bare myndighetene.

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=vuP9KYgSUcQ
Nevada 2149 46 sek ut i filmen kan man tydelig se en contrail som forsvinner imens en Chemitrail fortsetter å ese ut og bli til en sky.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det er nettopp det jeg har gjort det siste året! jeg har ikke registrert meg her før jeg har vært rimelig trygg på at jeg alene ikke har greid å finne den dokumentasjonen jeg er ute etter.Likevel forstår jeg hva du sier,og til dels er jeg jo enig i at det er best å tenke selv,hvilket jeg tror jeg er i stand til.Mitt sinn er åpent,og at det er langt mer som foregår enn vi aner,og får vite er jeg ikke i den ringeste tvil om.Enkelte ting som mange anser som direkte oppspinn,forteller min sporhundnese meg at det er en reell og ekte mulighet for at kan være rett,men det har ikke skjedd med dette fenomenet,og all min intuisjon,i tillegg til all manglende dokumentasjon forteller meg at dette ikke kan stemme.
For det første,så er helt vanlig eksos i stand til å skape skylingnende spor etter fly,og her jeg bor går det både rutefly og millitærfly over,hver dag,med slike spor etter seg.Her bor det omtrent ikke folk,så det er fint lite å forgifte.Ikke er det slik heller,at det er noen dager de ikke slipper ut slike spor.Jeg har bodd her hele livet,og så lenge det er noenlunde skyfritt,så har alle fly fra 1970 + – slike spor etter seg.Burde jeg ikke vært død? Millitærbasen er ikke langt borte i luftlinje,og sporene strekker seg helt til flyplassen.-Vil de være interessert i å forgifte seg selv?
Ruteflyene går frem og tilbake OVER den millitære flyplassen,og legger igjen akkurat slike spor som er beskrevet som chemtrails .-Ville ikke DE ha stoppet dette,slik at de millitære som altså også legger igjen spor over sin egen flyplass,ikke skulle blitt forgiftet.
Nei.Her er det ennå alt for mange usikkerhetsmomenter.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Chemtrails! Virker å være populært på denne siden!
Jeg er også av den oppfatning at det er temmelig mye vi ikke blir fortalt av våre,og andres myndigheter,men altså: Det ser ut til å være allmen enighet om at chemtrails er en realitet på dette forum i alle fall.-Det jeg savner etter å ha finkjemmet siden er dokumentasjon,og da mener jeg skikkelig dokumentasjon!
Jeg vil helst vite hvem som styrte flyet som slapp ut svineriet.-Men jeg VIL vite navnet på de/han/hun som ev har fløyet opp i en chemtrail,og tatt en prøve av utslippet.Jeg vil vite hvem som analyserte det,og hva resultatet ble.Iom at jeg sannsynligvis ikke vil forstå en ev saksdokumentasjon,vil jeg også ha et navn på en udiskutabelt utdannet person som kan fortelle meg hva innholdet i skyen kan gjøre med folk på normalt språk.
-For! Om ikke dette allerede er gjort,så er det for tidlig å konkludere med at fenomenet er reellt farlig.
At “noen” har sagt det,eller at noen som kjenner “noen” har sagt det,holder heller egentlig ikke.Da hjelper det liksom ikke å skrive bøker om det heller.Det blir litt som med bibelen;man må tro uten å vite..

Kjetil S
Skribent
Svar til  Uenur
14 år siden

Da foreslår jeg at du begynner å undersøke/forske/søke/etterforske. Det er ikke slik at denne siden har som formål å formulere en objektiv “sannhet” som alle skal tro på. Det er mer slik at man skal bli stimulert til å tenke selv. Og i så måte kan du, Uenur, bidra. Kanskje du kan finne “beviser” som bidrar til kritisk tenking. Hva du VIL ha av andre syhes jeg du kan finne selv…

Jeg er selvsagt fullstendig klar over at det er mindre slitsomt og mindre paradigmatisk utfordrende å være skeptisk og utfordre påstandene som fremsettes, enn det er å faktisk begynne å undersøke selv for så å sette frem egne påstander (som igjen er utsatt for kritikk). Noen vil kalle det feigt eller kanskje endog ryggradsløst, men helt klart mindre slitsomt og utfordrende…

greenbeam528
Abonnent
14 år siden

“Tessla var manisk opptatt av talla 3, 6 og 9” Merk datoen
18.09.09 3×3=9 6×3=18 osv. Noen som prøver å si noe
her? Noen som etter sigende også er sykelig opptatt av
symbolikk og tall??
Og for en markering! men av hva?

greenbeam528
Abonnent
14 år siden

Her er skrekkscenarioet 18.09.09 kl.1300 -2100 oppsumert
Har ikke ord, bare uendelig trist!!!

Hva kan en gjøre mot slike feige arrogante angrep?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Sjokkdoktrinen er obligatorisk lesning! Bra at du tar opp denne Mike!

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Du er en utrolig god journalist Mike. Uten deg ville jeg vært mye fattigere på informasjon om verden vi lever i. Så takk skal du ha:)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Glimrende artikkel som alltid Mike :)
siste 3-4 dagene så har det vært enormt med chemtrail i Hurumlandet, Oslo, Bærum, Asker og Østfold mm…
Det toppa seg i går da flyene gikk konstant og alle stripene ble lagt perfekt sånn at på slutten av dagen var det null fri sikt og hele himmlen dekka med chemtrail
Du har helt rett at dette umuligt kan være bra for oss siden ikke myndighetene informerer og heller velger og hemligholde de siden dem vet vi hadde gjort opprør vist vi hadde vist hva det dreia seg om.
Det kjipe er jo seff at det er vi som betaler for “gildet”
Brukte en del timer i går hveld/natt på og se noen dokumentarer og lese artikler om Nikola tessla.
Er bare helt utroligt hva et sånt supergeni viste og klarte og utvikle for 100 år siden, alt vi ser rundt oss i dag er det han som har skapt, Vekselstrøm, kraftledninger, dynamoer, generatoret, trådløse overføringer, fjernkotroller, og mye mye mer, men etter en del år så begynt det og vokse frem en mørk side hos han og han fikk en besettelse av og utvikle supervåpen.
Først var det et frekvensvåpen som kan ødlegge all masse som boligblokker, jordskjelv osv med bare og bruke små energimengder i samme frekvenz, så var det våpenet som sendte enorme mengder høyfrekvent energi ut i atmosfæren og som laga enorme tordenvær mm etter det så kom en partikkelkanon som skyter protonståler over uendlige avstander og knuser alt det treffer, fly bare plukkes ned fra himmlen osv.
Alt dette er testa og er bevist fungerer.
Da han døde 85 år gammel så konfiskerte Amrikanske myndigheter alle papirer og noteter og det han hadde for så og gi noe tilbake til Tessla museumet noen år etter….
Tessla var manisk opptatt av talla 3, 6 og 9 og gikk aldri inn på hotell rom og lignende som ikke hadde dem talla i seg..
Han hadde og jevnlig kontakt og samtaler med romvesner ifølge han selv, noe som alle rundt han prøvde og skyve under teppet så han ikke skulle bli oppfatta som en gærning..
Når jeg ser på hva all teknologien hans har ført til i dag så minner han mere om en demon fra helvette en noen frelser for oss.

Hadde blitt en flott artikkel vist noen av journalisten hadde tatt seg tid til det her på nyhetsspeilet :)

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hei Mike!
Spørsmålet er om dette med Hydrogen gass til drift av bil, hus og hjem kan bli en egen artikkel i Nyhetsspeilet?
Kan du eller noen andre som leser dette skrive en slik artikkel?

Dette med Hydrogen gass som drivstoff er vel en av Teslas oppfinnelser om jeg har skjønt det riktig? Det blir jo ikke noe eksos eller forurensning av dette drivstoffet. Bare vanndamp.

Her er en link til en demonstrasjon av en enkel Hydrogen Celle.
Har selv bygget akkurat denne cellen for å teste dette og det fungerer som bare det.
Som leserne vil se er strømkilden et bilbatteri.
Man må tilsette ca. 1 teskje bakepulver i vannet for å få dette til å fungere.

Slik bygger man en enkel Hydrogen Celle for selv å teste at det virkelig fungerer.
Og man må bruke rustfritt stål til dette.

http://www.youtube.com/watch?v=pMtUBc0rhPE&feature=related

Og dette er den mest optimale konstruksjonen jeg har kunnet oppspore frem til nå – Sid Cell
Denne mannen har virkelig tenkt.
Jeg har bestilt og fått tegningene til denne cellen fra Sid i Amerika.
Det koster imidlertid 5000 å få skåret til disse platene inklusive neoprenpakningene mellom hver plate.

Man kan selvfølgelig bestille hele pakken av Sid, men jeg tenkte jeg kunne få det rimeligere ved å skjære til platene her hjemme.

http://fireinthewater.com/

Her kjører han sin prototype og den produserer noe voldsomt med Hydrogengass.
Ser frem til å kunne bygge en slik.

http://www.youtube.com/watch/v/5f17mZqLDeU

Og her er en som monterer Sid Cell i sin bil, etter On Demand Prinsippet.
Det betyr at man produserer drivstoffet mens man kjører.

http://www.youtube.com/watch?v=RH3NtRvj-A0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VJ8EC0_q0aY&feature=related

Ellers kan man forsyne et helt hushold + bil med energi via Hydrogen-celle og solcelle panel.
De har et slikt prosjekt i Nord Amerika som dere kan studere her.

The Hopewell Project
http://www.youtube.com/watch?v=xEdQRVQtffw&feature=related

Her sitter altså politikerne med nøkkelen til klimakrisen midt i hendene.
Men er dette på den politiske dagsorden? Ikke en eneste debatt om dette til tross for at den norske staten driver med forskning på hydrogendrift av bil. Men det er som sagt ikke basert på “On Demand” prinsippet.
For det er noe som faktisk hvermansen kan bygge selv, og det ønsker ikke politikerne skal skje.

Nei, klimakrise er bare en bløff og en svindel og et politisk virkemiddel for å kontrollere oss.

Jeg har derfor diskutert med flere om muligheten til å få startet “Norsk Hydrogendrift forening” som et prosjekt for alle som vil være med.
Poenget er å få med dyktige folk over hele landet som i sin tur rapporterer til foreningen om sine erfaringer, slik at alle får del i utviklingen.

Da vil kanskje energikrise til slutt bli historie.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Flere forsknings-prosjekter har klart å få produsert vanndrevne biler, og frienergi til husholdning som gjør folk “uavhengig” av “statlige” skatter / avgifter / plikter. Dette er noe våre politikere er fullt klar over, og de vet at om de slipper til disse “ideene” i allmenn produksjonen, avslutter dems kariere som politiker! For da er alle folk i et samfunn fri for unødvendige betalinger til staten. Husk at all den “vitenskapelige” utviklingen vi har hittil nå, hadde rene penge-økonomiske interesser eller mer kontroll over andre mennesker. Bankeiere gir ikke slipp på det djevelske pengesystemet se selv har utviklet. Dermed presses vi alltid ned på en så lav teknologisk nivå som mulig at vi bare tror at “main stream” utviklere / oppfinnere er de eneste riktige utviklere / oppfinnere..

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Hei arifkarim!

Må svare deg under mitt eget innlegg fordi svar knapp mangler under ditt innlegg.

Ja jeg tror derfor det vil være riktig å danne en forening for videre utvikling av hydrogen teknologi. En forening med lokale lag over hele landet bestående av lokale “Petter Smart’er”, bilmekanikere som kan montere diverse løsninger i bil, folk med kunnskaper om elektronikk osv.

Fri energi må frem i fokus. Og dersom det begynner å rulle biler på veiene som går på vann – altså hydrogen gass – kan ikke systemet holde dette skjult for allmenheten lenger.

Jeg ivrer derfor selv etter å få bygget en Hydrogencelle etter konseptet til Sid Young http://fireinthewater.com/
Nettopp for å kunne vise det frem. Gjøre videoopptak med norsk tale. Få etablert en hjemmeside for “Norsk Hydrogendrift Forening” som kan få ut budskapet til allmenheten osv.

De av dere som tenner på ideen er velkommen til å ta kontakt via Norgespartiets kontakt knapp på siden vår, slik at vi kan få realisert et slikt prosjekt. Dette skal selvfølgelig være en upolitisk forening. Men det er jo å håpe at flere politikere skjønner dette og setter saken på dagsordenen.

Så håper jeg som sagt at Nyhetsspeilet kan satse på en egen artikkel om Hydrogendrift. Det vil bidra sterkt til å få et slikt prosjekt realisert, og da vil det som du er inne på svekke systemets makt over oss.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hvor og hvilke beviser snakker du om?

Tesla var en sympatisk og god mann som ville det beste for folk. Mulig at han var tvunget til å prøve å utvikle supervåpen, men tviler på at han fikk besettelse av det utifra det jeg har lest om ham.

Har du sett noe han har skrevet eller sagt som antyder at han snakket med romvesener? Dette er interessant ettersom slike ting skjer ifølge The law of One.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Kanskje du bør holde kjeft eller se noen dokumentarer selv før du utalerer deg.
Tviler på at du er mere kompetent til og utale deg en dem som har forska på han hele livet og dem som har kjent han personligt……….
Vist du ikke har noe bedre og finne på en og prøve og få alle som skriver komentarer på nyhetsspeilet til og fremstå som tullinger så har jeg en gledlig nyhet til deg, det fins faktisk en medisin som er 100% fri for bivirkninger og helt gratis som funker utoligt bra på sånne som deg.
Fitte kalles det ;)

Jed Dye
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Utrolig arrogant du Smurfen. Slutt å skjelle ut folk som ikke har samme oppfattelse av ting som deg. Dette du fortale om Tessla klinger ikke hos meg heller. Kan det være desinfo du har tatt for fakta?

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

På tide å jekke seg ned to hakk her smurfen… la folk ha meninger uten at du skal be dem holde kjeft. Du er ikke i noen posisjon til å be folk holde kjeft.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Sorry……klart jeg ikke er i posisjon til og be andre holde kjeft.
Dere har rett begge 2.
Leser en artikler om Tesslas oppfinnelser så får man jo ikke vite så mye om han som person….. ser man derimot dokumentarer om hans liv så får en vite alt om han……
Må gjerne kritisere meg, det bryr meg ikke, men coolio provoserte litt da han kalla andre her inne for spinnville og er nedlatende og usaklig…..
Seff så bør jeg ikke la meg provoser en sen lørdagskveld

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jeg spurte da vitterlig etter bevis/kilde som bekrefter det før jeg sa at det ikke stemte med det jeg har lest.
Sa jeg at det ikke stemte?

Dokumentarene jeg har sett om Tesla har stort sett handlet om kniveriet mellom ham og Thomas Edison i tillegg til visjonen om fri energi.

Jeg har vært usaklig én gang som jeg kommer på, da jeg spøkte med at Mike ikke vil forlate et medium som skaper blest om temaet han skriver bøker om og tjener penger på.
At noen ikke tåler å høre kritikk eller skepsis betyr ikke at det er usaklig.

At noen ber meg holde kjeft er helt greit, det er lov til å være trøtt og sliten. Derav kom også den spinnville kommentaren min, som jeg angret på, men ikke kunne redigere vekk.

Det hadde vært en fordel i dette forumet om man hadde en profil på individene her hvor man kunne få opp en liste over innleggene våre. Er svært tungt å bla side opp og side ned for å finne tilbake til ett spesifikt innlegg eller en debatt som man gjerne vil fortsette med.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Ja, Tesla var forrige århundrets en av beste oppfinneren. Han var med på utvikle AC-strøm samt første energi-kraftverk som gikk på vannstrøm. Uten hans ideer og oppfinnelser, kunne ikke vi aldri ha hatt levende lys om natten, og ikke å snakke om alle de oppfinnelsene som skjedde via det han kom frem til: “Universets hemmeligheter ligger i bølgenes forskningen”

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Iflg. RA-kanaliseringen var Tesla også en vandrer:

“Questioner: Is this how we learned of nuclear energy? Was it mixed with
both positive and negative orientation?

Ra: I am Ra. That is correct. The entities responsible for the gathering of
the scientists were of a mixed orientation. The scientists were
overwhelmingly positive in their orientation. The scientists who followed
their work were of mixed orientation including one extremely negative
entity, as you would term it.

Questioner: Is this extremely negative entity still incarnate on Earth?

Ra: I am Ra. This is correct.

Questioner: Then I would assume that you can’t name him. So I will ask
you where Nikola Tesla got his information?

Ra: I am Ra. The one known as Nikola received information from
Confederation sources desirous of aiding this extremely, shall we say,
angelically positive entity in bettering the existence of its fellow
mind/body/spirit complexes. It is unfortunate, shall we say, that like many
Wanderers the vibratory distortions of third-density illusion caused this
entity to become extremely distorted in its perceptions of its fellow
mind/body/spirit complexes so that its mission was hindered and in the
result, perverted from its purposes.

Questioner: How was Tesla’s work supposed to benefit man on Earth, and
what were its purposes?

Ra: I am Ra. The most desired purpose of the mind/body/spirit complex,
Nikola, was the freeing of all planetary entities from the darkness. Thus, it
attempted to give to the planet the infinite energy of the planetary sphere
for use in lighting and power.

The Law of One, Book I, Session 11
130

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Håvard og coolio
Her er en kjempefin dokumenter fra History channal om Tessla i 5 snutter som også bekrefter alt jeg skrev over.
Er en veldig grundig kjempe bra dokumentar så får dere gjøre opp egne meninger.
ligger noen hundre dokumentarer til på nett vist denne gir mersmak :)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Kikker på den nå :)

Lars Rønbeck
Abonnent
14 år siden

Dere bør lese SJOKK DOKTRINEN av Naomi Klein.
Se denne linken.
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2831857

Boken kan bestilles herfra eller fra annet sted:
http://www.haugenbok.no/resultat.cfm?st=free&q=sjokk doktrinen

Lars Rønbeck

« Forrige artikkel

Journalisten som kastet sko på Bush fri fra fengsel

Neste artikkel »

Demontering av demokrati

60
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x