Historien om PR og hvordan en halv sannhet er en hel løgn

4.4K visninger
25 minutter lesetid
37

Det hører til sjeldenheter at jeg leser noe i Nettavisen som vitner om integritet, sakelighet og et forsøk på å fremføre ærlighet til leseren. I dag er en av de tidene og det er å finne blant Aftenpostens debatt innlegg skrevet av Tove Steinbo. Hun skriver at hun er bekymret over antallet PR-medarbeidere som brukes innen politikken og selvfølgelig næringslivet. Hun tar for seg konsulenter og rådgivere også, men disse vil jeg for øyeblikket ikke sette fokus på. De kan faktisk ha en veldig høy grad av integritet. Hos PR-medarbeideren er saken en annen. De neste to avsnitt er klippet fra starten av innlegget i Aftenposten.

”Politikere som lar seg velge inn på Stortinget er vel også såpass taleføre, og så ærlige, at de våger å uttrykke sine standpunkter og meninger med egne ord? Slik er det ikke! skriver Tove Steinbo.

Alt pakkes inn, bortforklares og selges til dem som lytter.

Makt og innflytelse

Det er med lettelse jeg leser at også NRKs Christian Borch er bekymret over at antallet PR-medarbeidere, konsulenter og rådgivere øker, og at de får større makt og innflytelse i vårt samfunn. Flere enn meg ser faren! Verst er det, når det politiske miljøet blir stadig mer avhengig av både ansatte og innleide konsulenter. Og ekstra betenkelig er det når de som gir råd tidligere selv har vært politikere. Honorarene kan være skyhøye. Det hørte vi blant annet i Røkke-saken.”

Så hva er problemet med PR eller ”Public Relations”? Ordet beskriver bare relasjoner til et publikum. Det virker uskyldig nok. Bak dette ordet er et annet og det er ”Propaganda” – De fleste har en veldig annerledes emosjonell respons til å mota propaganda for en ide, produkt eller handling. Vi vet vi blir løyet til fordi propaganda er ikke sannheten, det er hvordan noen andre ønsker vi skal oppfatte hva sannheten er. Det er et begrep som heter, ”You cannot spinn the truth”. Sannheten står for seg selv og lar seg ikke bli til noe mer sant dersom en legger noe til eller trekker noe i fra. Her på Nyhetsspeilet forsøker vi å vise i artikkel for artikkel hvordan det store flertallet har blitt løyet til, dupert og manipulert av styringsmyndigheter, næringslivet og større globale organisasjoner til at du skal tro at virkeligheten din er en annen enn det den faktisk er.

Vel – la meg gi deg en liten innføring i den første mannen som oppfant begrepet ”Public Relations”. Han er faktisk den amerikanske nevøen til Sigmond Freud – mannen som fikk vitenskapelig aksept for den ideen om at menneskets ubevisste sinn var en farlig skapning og at den trengte å bli overvåket og kontrollert av politiske myndigheter for å trygge storsamfunnets fremtid.

Edward Bernays – verdens første spinndoktor

Mens Sigmund Freud var i ferd med å utdype og forske mer inn på hans teorier om menneskets ubevisste sinn var Freuds nevø, Edward Bernays opptatt av sin egen karriere som presse agent i USA. Han ble ansatt av den Amerikanske regjeringen for å promotere USA’s krigsføring mot Tyskland og deres allierte. Woodrow Wilson hadde proklamert at han gikk til krig, ikke for å gjenopprette de gamle grensene og imperier, men for å bringe demokrati til Europa. Bernays gjorde en svært god jobb med sin oppgave om å markedsføre denne ideen. Bernays ble invitert av Wilson for å bli med til Europa for å overvære fredsavtalene ved slutten av krigen. Mottakelsen av Wilson i Europa overrasket Bernays. Propagandabudskapet om at Amerikanerne hadde gjort Europa trygg for demokrati ble kjøpt og godtatt av massene. Woodrow Wilson ble en helt sett fra massenes perspektiv. Når Bernays betraktet reaksjonen til menneskemassene, lurte han på om han kunne gjøre den samme form for massepåvirkning også i fredstid.

”Hvis man kunne bruke propaganda for krig, kunne man helt sikkert også bruke det til fredstid”. Samtidig ble Bernays klar over at ordet ”Propaganda” hadde nok fått et dårlig rykte på seg etter hvordan det ble brukt i krig. ”Public Relations” ble en god erstatning da ingen hadde noen negative følelser knyttet til ordet. Bernays satte opp et lite kontor i New York og kalte seg for ”Public Relations Counsuler”.

På denne tiden hadde USA blitt et industrialisert land med store menneskemasser samlet i byene. Bernays trengte å finne på noe lurt. Han bestilte boken som Freud hadde skrevet i bytte for en eske med sigarer. Bernays ble fascinert av tanken om at mennesket hadde skjulte og irrasjonale krefter som kunne utnyttes. Han lurte på om han kunne tjene penger ved å manipulere menneskets ubevisste sinn. Det var, på denne tiden, en akseptert sannhet om at informasjon driver atferd gjennom rasjonelle prosesser. Det viste seg at Freuds teorier tilsa at det beslutningsprosessen var styrt mye mer av irrasjonelle prosesser og følelser som individet hadde liten oppmerksomhet på. Bernays ideer om å appellere til irrasjonelle prosesser var banebrytende på sin tid. Alle andre brukte ren faktainformasjon. Derfor ble effekten av Bernays ideer lett å analysere og måle.

Freud hadde i hvert fall delvis rett i forhold til at mennesket styres av komplekse ubevisste mønstre. Beslutningsprosessen styres alltid av følelser som det siste ledd i et heller kompleks sammenlikningsprosess der vi visualiserer ulike alternativer og konsekvensene av disse. Den som føles best er den som vi, til slutt velger. Denne strategien brukes av alle mennesker som er flinke til å ta beslutninger. Eksperimenter på mennesker som har mistet tilgang til sine følelser viser også at disse har vanskelig for å ta beslutninger da det siste brikken i deres beslutningsstrategi blir borte.

Dette utnyttes selvfølgelig også i dag gjennom reklame, media propaganda og PR fra næringslivet og politikken. Vi snakker om å ikke bruke sannheten for å informere men å servere en fordekt løgn.

Individet som er uoppmerksom på sine egne emosjonelle responser, er mer utsatt for manipulasjon i forhold til valg i livet. Individet som er blitt bevisst strukturen av sitt eget indre kart har langt større sjanser for å få en god balanse mellom intellekt og følelser i forhold til valg. Det er, dessverre, få som er såpass selvbevisst i skrivende stund.

Bernays ble kontaktet av presidenten for de Amerikanske tobakk produsentene med en utfordring. Han lurte på om Bernays kunne gjøre noe med en tabu om at kvinner ikke skulle røyke åpenlyst. Arbeid med dette prosjektet ble en dramatisk demonstrasjon av hvordan en liten begivenhet kunne påvirke mange mennesker til å endre sine tanker. Vi kan godt skrive denne begivenheten inn under begrepet massehypnose. En av dagens eksperter innen psykoanalyse fortalte Bernays at sigaretter ble betraktet som en ubevisst penis. Hele koblingen mellom sigaretter og mannens penis måtte redefineres. Den årlig påskeparaden i New York var åstedet for en enorm propagandatriks. Bernays fikk en rekke unge kvinner til å skjule sigaretter under sine kjoler. På hans signal skulle de dra frem sine sigarettene og tenne de i kor.

De deklarere at de røykte ”frihets fakler” som en protest mot den mannsdominerte tabu. Like etter først verdens krig var begrepet frihet nesten hellig. Bernays hadde funnet den perfekte redefinering av kvinnens forhold til å røyke. Bernays fikk pressen til å stille opp som et tips om at det skulle skje en betydningsfull begivenhet.

Resultatet er historisk. Frihets fakkelen var et symbol som få kunne krangle når deg galt kvinnens rett til å røyke. Symbolet ble at kvinner skulle assosiere røyken med uavhengighet og makt. Kvinner fikk smaken på røyken og en ny samfunnsgruppe med avhengighet ble slapt for tobakksindustrien. Dette bekreftet at salg hadde mer med følelser å gjøre enn noe annet. Reklame rettet mot kvinner i denne tiden skapte alltid assosiasjoner mellom intelligens, frigjøring, selvstendiggjøring og røyking. Sannheten var heller det motsatt. Røyking er heller koblet til avhengighet, kreft og vond lukt!

Det amerikanske masseproduksjonsapparatet ble veldig fort oppmerksom på Bernays tankegang og suksesser. De så for seg at det kunne bli et stort problem i fremtiden, at masseproduserte varer kunne flomme over markedet og at det kunne komme en tid når alle forbrukere ble mettet med sine behov. På dette tidspunktet var reklamen rettet mest mot varer og tjenester som var ”nødvendig” for markedet. Varer ble solgt på verdier som lang levetid og praktisk nytte. Teknologien hadde så vidt rukket å kunne produsere et overskudd av nødvendig varer og tjenester.

Berneys tok teoriene til Freud og viste næringslivet hvordan de kunne påvirke mennesker til å ønske ting de ikke trengte. De måtte bare lage en bro mellom masseproduserte varer og deres ubevisste behov og ønsker. Disse ideene skapte også en politisk satsning for hvordan massene kunne styres. Ved å tilfredsstille massenes indre selviske ønsker, ble de lykkelige, passive og føyelig. Det ble starten på noe som kalles ”The All Consuming Self” eller ”Det evige forbrukende individet” som dominerer verden også i dag.

Det ble klart at et skift i kulturen var nødvendig for å ivareta fabrikkenes evne til å produsere varer. Kulturen måtte skifte fra å være basert på behov, til å bli basert på ønsker. Dette ble gjort slik at forbrukeren kunne lettere uttrykke sin individualitet gjennom valg av varer og tjenester. ”Ekspress yourself”, er fortsatt en kjent reklame mantra selv i dag. Den gangen ble begrepet skapt for at klesindustrien kunne selge mange ulike type plag til ulike typer kvinner. Massene måtte omformes slik at ønsker overskygget behov. Forbrukeren hadde ikke blitt skapt enda. Massene var heller kjent som arbeidere. Bernays var mannen som brakt forbrukermentaliteten til massene.

Bernays var også den som begynte å bruke utvalgte klær, merkevarer og biler som skjult reklame i filmindustrien. Denne teknikken fungerer like bra i dag. Han forsto at når det ubevisste lagde koblinger mellom to ting, trengte ikke disse koblingene ha noe med virkeligheten å gjøre. Deres legitimitet besto gjennom fullstendige irrasjonelle prosesser.

Uniformering skulle ut og erstattes med individualisering og selvaktualisering via assosiasjon til filmstjerner og andre kjendiser. Han fikk pressen til tro at propaganda faktisk var avhengige rapporter. Det pressen skrev ble så oppfattet som nyheter hos massene. I 1927 skrev en journalist at en bølge av forandring hadde skyllet over USA. En borgers største plikt var ikke lengre lojalitet og deltakelse i samfunnet, men heller som forbruker – ”consumer” – og på den måten få hjulene i USA til å gå rundt. Dette var nettopp også budskapet fra den Amerikanske presidenten George Bush etter terrorangrepet i 2001. Folk måtte gå ut og kjøpe ting, for at hjulene igjen skulle gå rundt. I dag i en tid da verdens økonomier klapper sammen i land som ikke produserer olje sies det samme – gå ut og bruk penger. Problemet er at denne formen for livsstil er rett og slett ikke bærekraftig. Vi er i ferd med å spise opp planetens ressurser. Det gjør vi fordi vi har blitt servert et annet PR-løgn og det er at fortløpende vekst er viktig for å bevare en god økonomi.

PR-i politikken

President College brukte Bernays for å redde hans politisk forbilde blant massene. Bernays fikk 34 forskjellige filmstjerner til å stille opp i det Hvite Huset. Tanken om å lage en ubevisst assosiasjonen mellom berømte og vellykte filmstjerner og en mindre likt College var en meget god oppskrift. Pressen gjorde sitt og politikk har siden aldri vært det samme siden. Bernays ble en rik og innflytelsesrik mann.

Samtidig ble Freud utsatt for økonomiske problemer i Østerrike. Bernays ble Freuds agent. Sigmund Freud ble en kjendis i statene. Freud var en skeptiker i forhold til massene og deres atferd. Han mente at massene var langt mer farlige enn han tidligere hadde tenkt. Han mente at mennesket, innerst inne, var et sadistisk og voldelig dyr. Freuds skriverier i 1920-årene fascinerte det Amerikanske publikumet. Skremmende var tanken om at menneskemassenes irrasjonelle krefter var så sterke at de kunne ødelegge hele regjeringer – slik som skjedde i Russland. Tenkere på denne tiden mente at demokrati, som metode, måtte endres på. Massene, på det tidspunktet, var for farlig for de som satt ved makten. Begrepet de ”forvirrede massene” – eller ”The bewildered herd” ble skapt. Psykologi måtte påvirke massene til å miste sin påvirkningskraft. Sosial kontroll måtte til.

Disse ideene må sees i lys av en annerledes forståelse av menneskets ubevisste sinn. Menneskets sjel er summen av det bevisste og ubevisste sinnet. Det bevisste sinnet, fra fødsel er ”blanke ark og nye tegne stifter” mens det ubevisste er en gammel personlighet i en ny kropp. Den bærer alle våre langtidsminner, agenda, innsikt, og kontakt med høyere bevissthet. Derfor er lidenskapen vår så viktig for å gjøre det som er riktig for deg selv som individ. Det bevisste sinnet har hukommelsestap for sin fortid og den har et ”mystisk” forhold til sitt ubevisste – dette er for at vi skal lære gjennom prøving og feiling. Det ubevisste er langt i fra en farlig skapning som Freud forsto. Problemet er at denne ideen har fått fotfeste som vitenskapelig bevist og dermed går undertrykkelse langt inn i psykiatrien, og politisk vitenskap. Derfor er det ikke farlig å lyve til ”flokken” de er så dumme likevel – ”sheeple” – du burde føle deg fornærmet.

Bernays skrev bøker som støttet de politiske tenkere. ”Managing Consent” (Håndtering av ettergivenhet) måtte til. Begrepet handler om å manipulere massene til å gi myndighetene tillatelse til å gjøre det de gjorde. Eliten var overbevisst om at massene trengte guiding fra myndighetene og autoritetene. Ved å appellere til massens dypeste ønsker og frykter kunne man styre mennesker den veien som lederne ønsket. Mennesket ble til ”lykke maskiner”. Jo mer mennesket forbrukte og uttrykte sin individualitet, ble de temmet og passive i forhold til maktapparatet.

Massene blir, på denne måten, lurt til å tro at selvrealisering eller selvaktualisering handler om ekstern tilfredsstillelse av behov, når det faktisk er en prosess der man begynner å lytte til sine egne indre signaler. Bernays ble på denne måten en ledende kraft i 1920-årene. Bernays brukte sin makt og innflytelse i denne tiden til å utvide sin påvirkningskraft og nettverk. Bernays så alle andre som stupide. I tiden forut for aksjemarkedets største krakk, fikk han massene til å låne penger for å kjøpe aksjer på det fri markedet. Aksjekrakket mot slutten av 1920-tallet sendte Bernays rikdom den samme vei som alle andres gikk. Krakket ødela hele forbrukermaskineriet.

Forbrukerne sluttet å kjøpe. ”Public Relations” ble sett på i unåde. Problemet er at mennesket har så lett for å glemme.

Urolige tider i forhold til sosial styring

Freud mente at mennesker måtte alltid kontrolleres. Frihet var farlig for samfunnet. Derfor måtte menneske være noe ulykkelig for å motivere de til handling. Hitler kom til makten ved å si at demokrati fører til kaos og selvisk egoisme. I mars 1933, lanserte Hitler en ny måte å forholde seg til massene på. Alternativet til demokrati var å binde menneske sammen. Propagandaministeren, Gøbbels gikk til verks for å gjøre ideene populære blant de tyske massene. Gøbbels brukte forståelsen av massenes responsreflekser som Bernays hadde oppdaget. Gøbbels prøvde å styre massene på enda bedre måter. Han raffinerte Bernays innsikt til en kunstform.

Pussig nok er det akkurat det som skjer i dagens storpolitisk agenda. Jeg gjentar sitatet fra 1991 Club of Rome Agenda – The First Global Revolution:

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

I dag er en stor del av verden med på å tro på at mennesket er årsaken til de fleste av jordens alvorlig problemer og global varming er ett av disse. Vi forsøkes å bli manipulert gjennom propaganda til å stå på og sloss for miljø vern. Det er nettopp derfor det er så vanskelig å vise de som ikke har sett hvordan de har blitt forledet fordi miljøvern er blitt en form for “hellig ku”. Jeg også er for miljø vern, men jeg går ikke  med på at CO2 er en farlig miljøgass.

Nå sies det at hunder avgir en større CO2 avtrykk enn store SUV biler – vel det er sant på en måte, det er bare at begge ideene er spinn – PR – Spinn Gale!

President Obama har begynt å fronte en form for tvungen “frivillighet” slik at militære kreftene kan avlastes og andre viktig samfunns oppgaver vil kreve at alle unge amerikanerene bruker en del av sin tid til frivillig tjeneste. Det høres ut som en god idea! Det samme synes også Hitler tilbake i 1930-tallet. Hitler Jugend! – også kjent som “Brown Shirts”. Nå skal amerikanske speidere trenes opp til å angrepe amerikanske veteraner som kalles “home grown radicals” fordi de vil forsvare konstitusjonen fra fiender innad i landet – det er det de ga ed på en gang. Begynner du å se paralleler – ser du i hvertfall ikke syner!

Hitler brukte massehypnose med stor suksess. Emosjonell ledelse ble nesten som en vitenskap. Også i USA var demokratiet i faresonen. Massene var sinte på fabrikkeierne. Roosevelt innførte en bred maktplattform som president. Roosevelt var overbevisst om at regjeringen måtte styre næringslivet. ”The New Deal ”ble skapt. Roosevelt mente at mennesker var rasjonelle vesener. Han ble hjulpet av en som het George Gallup. Bernays ideer ble utfordret. Gallup mente at mennesket ikke trengte å være manipulerte. Meningsmålinger ble skapt. Kraften ble rettet mot å gi menneskemassen en stemme. I 1936, ble Roosevelts andre presidentperiode sikret.

Dette skremte de store aktørene i næringslivet som mente at Roosevelt hadde alt for mye makt over deres domene. Makt kampen mellom næringslivet og regjeringen begynte. Bernays ble brukt for å forbinde tanken om demokrati til et fritt næringsliv. Det ble emosjonell taktikk i stor stil. Angrepet på kontrollen som Roosevelt hadde over næringslivet var intens og uavlatelig. Reklamekampanjen fortalte at det var næringslivet som ga frihet, ikke politikken. Nyheten ble også manipulert via media. Regjeringen sendte ut varsler om hvordan media var blitt manipulert og brukt av mennesker som hadde skjulte agendaer. Regjeringen så at denne tendensen var til stor fare for demokratiet. Problemet var at kapitalistene hadde Bernays på sin side og ingen kunne måle seg opp mot hans måte å argumentere på. 1939 – ble ”The Worlds Fair”, lansert. Berneys ble brukt av kapitalkreftene for å skreddersy et overbevisende budskap som var knyttet til begivenhetene. Demokrati og kapitalisme ble presentert slik at de ble oppfattet som om de hørte sammen i et demokratisk samfunn.

Næringslivet kunne respondere til massene på en måte som ingen andre kunne. Tanken om et ansvarlig borgerskap som Roosevelt fremmet, skulle byttes ut med tanken om borgerskapet som passive forbrukere. Dette var også nøkkelen til kontroll i demokratiske stater i følge Bernays. Det er lyster som ble styrte, ikke menneskene direkte. Kampen mellom ideene der mennesket var rasjonell, eller irrasjonell ble veldig mye påvirket av Hitler og andre verdens krigen. Hitler manipulerte massene med hat og frykt – mot jødene. Freud flyktet til England med sin datter Anne. Freud var da kreftsyk og døde kort tid etter. Krigen endret hvordan regjeringer behandlet massene. Evidensen som ble vist av dødsleirene i Tyskland etter krigen bekreftet at menneskets største fiende var seg selv. Igjen ble Bernays og Anne Freud brukt for å kontrollere menneskets irrasjonelle krefter. Bernays arbeidet da for CIA. Styringsmaktene var overbevisst om at Freuds ideer var korrekte. De gikk i gang med å finne frem til metoder for å kontrollere menneskets ubevisste sinn. CIA, styringsmaktene og næringslivet var alle engasjerte i tanken på hvordan menneskemassenes følelser kunne styres. Styringsmaktene mente at voldelige tendenser lå like under overflaten til menneskets sinn.

Under annen verdens krigen var mange soldater utsatt for mentale problemer. Militæret tydde til psykoanalyse for å løse problemene. Det var første gang psykologi hadde rettet oppmerksomhet på menneskets følelser, frykter og reaksjonsmønstre. Psykologene synes de fikk virkelig innside innsikt i borgernes tanker og følelser. Psykologene mente at soldatenes følelser ikke var en konsekvens av krigshandlinger, men heller at Freuds ideer stemte – at det irrasjonelle sinnet var årsaken til disse lidelsene.

Sett fra et åndelig ståsted er det klart at det ubevisste har svært negative reaksjoner til å bli manipulert til å begå drap mot andre mennesker. Hele ideen om å tjene i en krig går i mot alle de ubevisste standardene vi mennesker har. Det er nettopp derfor militæret gjør det de kan for å ”drepe” det indre før soldatene går ut i krig. Når de kommer tilbake med post traumatisk stress disorder – er det ikke militærets problem. Her ser vi også hvordan eliten skaper en krig og bruker problememnene som det skaper hos individet som bevis på at individet trenger undertrykking.

Tyskernes samtykke til de grusomme handlingene i Tyskland under krigen bekreftet enda mer ideene til psykologene. Det var en real frykt om at Amerikanske massene kunne også bli likedan. Den indre strukturen av mennesket måtte endres slik at den støttet demokrati på en bedre måte. Individet skulle bli demokratiske individer.

Anne Freud ble lederen av den psykoanalytiske bevegelsen. Anne mente at hun måtte føre frem sin fars teorier. Anne Freud var en hersker. Anne mente at det var mulig for mennesket å kontrollere sine ubevisste tendenser. Anne Freud mente at metoden som best kunne brukes for å igangsette og opprette denne kontrollen var ved å lære individet og massene til å la seg styre av samfunnets regler og normer – gjennom konform. Det vil si at innenfor gitte grenser, skulle alle være nokså like. Det er selvfølgelig Anne Freud som tok på seg oppgaven om å definere grensene. Det var ikke bare moralsk guiding, men heller også likhet på mange andre måter. Ego ble styrket hvis denne tilpassningen ble vellykket. Ellers kunne ego bli utsatt for de ubevisste kreftene som kunne kaste individet inn i kaos.

Homoseksualitet var et bestemt avvik i forhold til et konformsamfunn. Derfor var også det en sak som også måtte behandles som en slags sykdom. Kontroll over menneskemassene ble snart en agenda for regjeringen. ”The National Mental Health Act” i USA er en lov som koblet mentale og emosjonell avvik som sykdom. Tendenser som også er til stedet i dagens psykiatri ble skapt i denne tiden. Denne tendensen med å kvele all atferd, tanker, følelser og evner som er ”avvikende”, eller utenfor de foreskrevene rammene til normal atferd har utøvet vold på mange frie sjeler som kunne ha bidratt mye positivt om de hadde fått lov til å utvikle seg. Psykologier mente at mennesket måtte trenes til å kontrollere sine ubevisste krefter ved undertrykkelse. Psykoanalyse kunne skape et bedre samfunn.

Visjonen var at mennesket kunne endre seg via innsikt. Mot slutten av 40-årene gikk psykologiene og psykiaterne inn for å påvirke massene til mer selvinnsikt. Ekteskapsrådgivning gikk ut på det samme. Alt ble påvirket av Freuds ideer. Emosjoner måtte undertrykkes slik at personligheten ble ”bedre” og sunnere. Lidenskap måtte undertrykkes. Veien til lykke var å omforme seg til den eksterne verdenen. Ingen synes å stille spørsmålet om samfunnet som alle skulle legge seg inn under var, i seg selv, sunn og frisk.

Psykoanalyse ble brukt til å forme ikke bare menneskesinnet, men også næringslivet slik at massene kunne bli lydige forbrukere. The Institute for Motivational Research i USA ble formet av Dr. Ernest Diktor. Individet ble brukt som prøvekanin for å finne frem til hvordan de kunne ledes til å kjøpe varer og tjenester. De ville oppdage den hemmelige siden ved forbrukeren. I en form for gruppeterapeutisk setting, ble forbrukere utsatt for produkter og andre tilbud. Deres reaksjoner ble grundig studert av psykologer. Deres lyster og ønsker ble så kartlagte. Forbrukerens skam over bruk av ferdige produkter som en kakedeig blanding skapte et problem som ble løst ved å be forbrukeren legge til ett egg slik at skyldsfølelsen ble borte. Kampanjer som ”En Tiger på tanken” og ”Barbi dukken” ble skapt. Stabile samfunn måtte skapes ved å kjøpe produkter som kunne skape gode følelser og status. Dette ville føre til det beste samfunnet som kunne bli. Psykologer ble mer og mer mektig og rike gjennom bruk av Freuds ideer.

Som en direkte følge av Freuds ideer om det farlige ubevisste sinnet måtte en elite til for å guide massene til å bli passive forbrukere og demokratiske vesener. De skulle skape forhold som gjorde det mulig. Anne Freuds pasienter var prøvekaniner. Det viste seg at hennes pasienter faktisk hadde store personlige problemer og at psykoanalysen ikke hjelp. Likevel ble Anne Freud ble mer og mer mektig, til tross for at hennes ideer faktisk var feil. Politikerne brukte Bernays for å bruke frykt for å manipulere massene i den kalde krigen. Frykten for krig og kommunisme ble plantet i sinnet til massene.

Bernays var rådgiver til Eisenhower. Istedenfor å redusere frykt hos individet, mente han at frykt burde bli økt for å manipulere individet.

Utenlandske regjeringer som truet kapitalistiske bedrifters utbytte av landene ble redefinert som farlige kommunister. Guatemala var et offer for denne propagandaen. Kommunisme skremte Amerikanerne så mye at CIA fikk avsatt Guatemalas regjering. De igangsatt en terrorkampanje i et land de ikke hadde noen ting med. De bombet sivile mål og fikk det til å se ut som en kupp. Alt dette var for å tilfredsstille en bedrift som heter ”United Fruits”. Løgn på løgn ble servert som sannhet. Nixon gratulerte den nye lederen som CIA hadde plassert i lederposisjonen.

”The American Way of Life” var noe som måtte forsvares med makt om nødvendig. Siden massene var stupide, måtte de ledes. Det var nødvendig å manipulere massenes følelser for å nå sine mål. CIA mente at Russiske forskere hadde oppdaget en måte å hjernevaske individer. CIA mente at de også måtte mestre denne teknikken slik at de kunne fremme sine egne agendaer. Millioner av dollar ble brukt på universiteter for å fremme denne forskningen. Det var fortsatt mange som mente at menneskets ubevisste krefter måtte kontrolleres. Autoritetene var overbevisst over at de visste hva som var best for individet.

Elektrosjokk og LSD ble brukt for å viske bort minner – og lage nye mennesker. Massive doser med elektrosjokk kunne redusere individet til en grønnsak. Dr. Cameron var sjefen for disse behandlingene. Når individet ble vasket reint for sin fortid, ble sinnet reprogrammert via bruk av lydbånd. Forsøkene var mislykket. Psykologene begynte å forstå hvordan det var umulig å styre og kontrollere. Menneskesinnet var langt mer komplisert enn de tidligere trodde.

En psykologisk pasient med storprofil lagde bølger i samfunnet. Marilyn Monroe ble brukt som forsøkskanin for å styre sin bruk av alkohol og piller. Hun skulle bli en modell for konformsamfunnet. Hun ble forsøkt hjernevasket slik at hun kunne transformeres fra å være en hjelpeløs person. Hun begikk selvmord. Dette lagde sjokkbølger over USA – selv om det kanskje ikke var selvmord likevel. Mange begynte å sette spørsmål ved at lidelse var noe som var en sykdom. Det var for mye kontroll og for lite frihet.

Samtidig ble psykologiens bruk av manipulative teknikker ble satt under lupen. Mange ble oppmerksom på ”Planned Obsolence”, (varer som går ut på dato med hensikt) og sløsing med ressurser. Enkelte mente at samfunnet var blitt syk av alle godene som folk var ble vant til. Psykoanalyse ble brukt for korrupte formål. Markuza mente at konform og forbruk var faktisk det onde. Sykdommen lå på samfunnets mønstre. Ordet, ”Maladjusted”, eller, ”utilpasset”, ble brukt i psykologi for å manipulere. Fritenkende mennesker som Martin Luter King uttrykte at ”maladjusted” faktisk var en fordel.

Den politiske innflytelsen av psykoanalyse var slutt i 1970. Anne Freuds livslange pasienter begikk selvmord – i Sigmund Freuds tidligere hjem.

Public Relations og Politisk endring i moderne tid

Den historien som jeg har presentert om Freud og Bernays er for en stor del hentet ut fra en film som heter ”The Century of the Self” – en 4 timer lang BBC dokumentar om Freud familien og hva de betydde for storsamfunnet. Denne informasjonen viser også at i 1970 tallet så hadde vi en viss mulighet for å gå en annen vei når det gjelder politikk og psykologi. Jeg er gammel nok til å ha deltatt i denne tid med 68-generasjonens krav for større frihet.

Det er foreløpig ikke mange som har rukket å skrive hvordan denne tiden skremte livsskitten ut av de som hadde makten i denne tiden. Livsforsikkringsselskaper merket nedgang i påtegning av poliser – forbruker samfunnet var under sterk press. CIA og andre bokstav agencies i USA gikk mer under grunnen for å finne en ny fotfeste. De gikk stille i dørene og brukte den samme filosofien som før – at mennesket måte undertrykkes. For å tilfredsstille markedsøkonomien ble det tatt i bruk an ny form for reklame som forfinet den gamle måten å uttrykke individets unikhet og behov for selvaktualisering. Life Style Advertising ble til en kunstform – Jeg må innrømme jeg var med på den bølgen som reklame fotograf. Jeg ble faktisk dårlig av å stadig lure folk til å kjøpe varer og tjenester de ikke trengte.

I mellomtiden har PR-agentene bare blitt flinkere og mer raffinerte. Militærets makt har blitt forsterket med teknologi og Big Pharma – har blitt styrtrik på produksjon av medisin og vaksiner. Globaliseringskreftene har blitt faktisk mer farlige enn før fordi de har vokst seg store. Det er ikke mange igjen av den gamle skolen fra 68 generasjonen. De fleste har blitt sugd opp i en gedigen komfortsone. I mellomtiden har det kommet flere generasjoner til. Disse er nå mål for storangrep.

Allmennakseptert kunnskap – er for det meste designet for deg av PR-og reklame folk. Jeg tillater meg å komme med en knippe små og store saker som er allmenakseptert i dagens samfunn – de er alle løgner.

Gjentatte antagelser – Propaganda

En annen hypnotisk teknikk for å plante ideer inn i det ubevisste sinnet er ved gjentatte repetisjoner fra forskjellige kilder over lang tid. Når ”eksperter”, reklame, nyhetsdekning, avisen, bøker og kjendiser alle sier det samme, har det budskapet en tendens til å bli ukritisk, akseptert, godtatt og lagret som sannhet hos det ubevisste sinnet. Mange slike ideer er faktisk propaganda som noen har betalt mange penger for at du skal tro på deres budskap. Gode eksempler av slike budskap som faktisk er fullstendig feil er:

 • Medisiner gjør at du gjenvinner din helse
 • Vaksinasjoner gjør deg immun
 • H1N1 – Svineinfluensa er en naturlig mutasjon
 • Kvikksølv og squaline i vaksiner er helt ok for kroppen din
 • Sinnet og hjernen er to sider av samme sak – ”Sinnet er det hjernen gjør” (National Geographic magazine)
 • Kuren for kreft er like rundt hjørne – Den har blitt funnet og satt til side mange ganger.
 • Overgangsalderen er en sykdoms tilstand
 • Når et barn er syk, trenger det antibiotika
 • Sykehus er trygge og rene
 • Melk er en god kilde til kalk
 • Vitamin C er det samme som Ascorbic syre
 • Hjerte medisiner hjelper hjertet
 • Hensikten med helseindustrien er helse
 • FDA (Federal Drug Administration) tester alle medisiner før de kommer ute
 • på markedet
 • Å være gravid er en alvorlig medisinsk tilstand
 • Kjemoterapi og bestråling er effektive kurer for kreft
 • Flor i vannet (og i tannkrem og suge tabletter) beskytter dine tenner – Det er grunnstoffet i rottegift og gjør mennesket passiv.
 • Influensavaksiner beskytter mot influensa
 • Kronisk smerte er en naturlig konsekvens av alderdom
 • Allergi medisiner kurer allergier
 • Soya er den sunneste kilden for protein som finnes
 • Insulin sprøyter kurerer diabetes
 • Myndighetene vet hva som er best for deg.
 • Global varming er skapt av mennesker
 • ”Klimagasser” skaper global varming
 • Konkurranse gjør ting bedre og billigere
 • Globalisering er like naturlig som at sommeren kommer etter våren.
 • Begynner du å bli litt sjokkert enda? Alle disse uttalelsene er myter. Formuer har vært
 • brukt på å banke disse budskapene inn i bevisstheten til massene. Hver av disse
 • påstandene kan bevises falske ved å forske litt i den tilgjengelig databasen på
 • Internett. Jeg ønsker, for anledning, å legge til denne listen en del av mine favoritter.
 • Margarin er sunnere for hjertet enn smør
 • Mat som er behandlet for økt hold holdbarhet er sunnere for deg å spise
 • Den beste kuren for hyperaktive barn er å gi de Ritalin
 • Myndighetene lager koder for alle de vanskelige navn på kjemikalier de putter
 • i maten slik at det skal bli lettere for deg å bedømme om de er trygge å spise
 • Fargestoffene de bruker på godteri er trygge å spise
 • Det er en energikrise som preger verden i dag
 • Utarmet uran som de bruker i granater, bomber og kuler, er uran som er ribbet for farlig radioaktivitet
 • Terrorkrigen er en krig mot fundamentalistiske islamister som ønsker å overta
 • verdenen
 • De lange stripene du ser oppe i himmelen etter fly, som blir til skyer, er ufarlig
 • kondens – slik har det alltid vært.
 • ”Gud” er på din side og ikke hos din motstander
 • Vi må ha åpne grenser for utenlandske arbeidskrefter, ellers vil vi ikke ha nok
 • mennesker som kan arbeide i samfunnet
 • En fri kapitalistisk markedsøkonomi og demokrati er bra for mennesker
 • Hvis Norge investerte oljepengene i Norge, ville det medføre til en uholdbar
 • inflasjon
 • Det er likhet for alle under loven
 • Plast er trygt å drikke fra og lagre drikke i
 • Det er ingen giftstoffer i din sjampo – bare naturlige stoffer
 • Myndighetene er der for å beskytte deg – som person
 • Drikke uten sukker er sunnere enn med – ikke hvis det også inneholder bl.a. aspertame – maur gift (Zero Cola, Pepsi Maks og nesten alle lekse drikker som har lavere kalorier)
 • Det du blir fortalt om i nyhetene er sant.
 • Om du har sett en UFO, har du bare sett syner
 • ET-intelligens er utelukket menneskefiendtlig og der med farlig
 • Om det er liv ute i universet, så må det være langt mindre utviklet enn oss
 • Regjeringen vet hva som er best for deg.
 • FN’s agenda 21 er hovedsakelig et program for miljø vern
 • Du kan trygt kjøpe aksjer for å bygge på din økonomisk fremtid
 • Vi må ha renter på penger vi låner
 • Vi må alltid ha økonomisk vekst
 • Menneskeheten er til fare for Jorden
 • Mennesket er bare en litt mer viderekommet dyr
 • Barn som går på skolen blir klokere fordi de går på skole
 • Det er helt ok at politikere bruker PR for å pynte på sannheten.

  Så hva er PR sett fra det du nå har lært?

  PR er et redskap som fremmer løgner frem for sannheten og på det viset er det, som en metode, et redskap som forlenger levetiden til “Mørkealderen” vi fortsatt er i. Så jeg takker Aftenposten for denne dagens inspirasjon. Mye av stoffet for denne artiklen kommer fra min bok  på Internettsidene mine “Skjult Agenda”.

  http://www.youtube.com/watch?v=V0OrT-8gXMs

  Dokumentarfilm om Berneys

  Mike Cechanowicz

  Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  37 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Thor
  Thor
  Abonnent
  14 år siden

  Noe skurrer med Refsdals forklaring, på pressekonferansen så han ikke direkte inn i kameraet,når han ble spurt hva han følte når han ble holdt fanget,svarte han med spørsmål tilbake..Telefonforbindelse med ambasaden hadde han,men kunne ikke DOKUMENTERE at han var i fangenskap med videokamera som journalister har..er det noe gisseltakere vil ha så er det primetime opptak av at det er et gissel de har..og han kunne vel glatt ha filmet seg i fangenskap…?..Og innøvde forklaringer på hva han skulle si..Lyver så det renner av ham..Og om noen NORSK statsborger hadde blitt Kidnappet av “al-quada”(et data utrykk)så skulle Norske aviser ha vært fulle av førstesidestoff og kastet seg over politikere med om og hvordan får vi de/ dem løslatt… I scenesatt? Hva mener dere?

  Unrestrained
  Anonym
  14 år siden

  Genial liste Mike.. syns også alien agendaet kunne vært slengt på, men det er en fin fin samling løgner du har der.

  Unrestrained
  Anonym
  14 år siden

  “Og jeg tror John Keel treffer nærmere blinken når han sier at det er snakk om ekstrajordelige i stedet for utenomjordelige fenomener.”

  Hvis jeg forstår deg rett, vil si meg enig i dette, jeg tror heller det er snakk om falne engler eller broderskapets farkoster som kanskje har eksistert langt tilbake. Slik de bygde pyramidene kanskje? Dette samsvarer med Bibelen og Koranen (Lucifer/Ibiis) og gjør at det hele passer bedre sammen. William Cooper mente noe i denne retningen senere i livet sitt, før han ble henrettet utenfor hjemmet sitt i Arizona av politiet.

  Hollowoods extraterrestial vinkling er helt absurd og uten hold i virkeligheten, jeg er ikke i tvil om at dette bare er bullshit.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  Unrestrained
  14 år siden

  Hollowoods extraterrestial vinkling er helt absurd og uten hold i virkeligheten, jeg er ikke i tvil om at dette bare er bullshit.
  Der kan vi enes hundre prosent.. :-) Og William Cooper (R.I.P) hadde interesante innspill og innnsikt, men esoterisk kunnskap er et kompleks puslespill og han hadde nok ikke hele sannheten han heller. Men jeg liker holdninga hans :-)

  Since some of this information was derived from sources that I cannot divulge for obvious reasons, and from published sources which I cannot vouch for…(this) must be termed a hypothesis. I firmly believe that if the aliens are real, THIS IS THE TRUE NATURE OF THE BEAST. It is the only scenario THAT ANSWERS ALL THE QUESTIONS and places the various fundamental mysteries in an arena that makes sense. It is the only explanation which shows the chronology of events and demonstrates that the chronologies, when assembled, match perfectly.

  Unrestrained
  Anonym
  Svar til  ArneLo
  14 år siden

  Nei han hadde nok ikke alle svarene men tror han var nærmere enn de fleste, mannen ble jo drept ;)

  Er dette sitatet du har limt inn her av William Cooper? Ja, det stemmer han var av denne oppfatningen først, men han dekanterte og sa senere at ET’s var nettopp en del av NWO’s plan for å lure det amerikanske folk. Du har gått glipp av denne delen av Bill’s ettermæle.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  Unrestrained
  14 år siden

  Ja, i følge denne siden, som jeg regner som svært pålitelig i sin kildebruk:
  Excerpts from: A Covenant With Death by Bill Cooper

  Unrestrained
  Anonym
  Svar til  Unrestrained
  14 år siden

  OK, det er tydelig du velger de kildene som passer din programerte oppfatning. Synd det skal være så vanskelig å få deg til å høre på opplagte fakta. Du er utrolig kverrulerende og trangsynt, så jeg tok meg friheten til å finne frem en video hvor han sier dette. Det tok meg 20 sekunder å finne dette. Kanskje du burde lete informasjon på en noe grundig måte i fremtiden.
  http://www.youtube.com/watch?v=l46n7hEtswg
  For enda lettere for deg er det bare å spole frem til ett minutt ute i filmen og holde fokus på hva Bill sier i 15 sekunder så skjønner du kanskje at du tok feil.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  Unrestrained
  14 år siden

  Trangsynt og kverulerende? Hvor er det du leser, jeg henviste deg bare til en kilde…. Tok feil på hva? Har jeg noen sinne påstått at mennesker ikke har/har ufoteknologi i sin besittelse. Det har jeg aldri diskutert en gang. Hallo?

  Hva slags guru er du som kan fastslå at jeg er noe mer programmert enn andre? Du kjenner meg ikke i det hele tatt og dette er lagt utefor diskusjonen…!

  OGF
  OGF
  Abonnent
  14 år siden

  “PR er et redskap som fremmer løgner frem for sannheten og på det viset er det, som en metode, et redskap som forlenger levetiden til “Mørkealderen” vi fortsatt er i” Hva med PR-opagandaen om UFO? Hundrevis av filmer, tv-serier ,det berømmelige Mars Attack hørespillet fra 40-tallet osv. pluss dårlig skjulte “lekkasjer” fra diverse insidere.Jeg synes det har alle kjennetegn på å være nettopp det. Hvorfor overser dere på speilet dette? Av de ca.66 PR- sakene du henviser til, er altså ufo’er utelatt. Obama er vel av oss konspiratorikere avslørt som en NWO- puppet, men når det gjelder UFO’er (Jfr. Obama vil avsløre utenomjordisk kontakt), nei da er han plutselig sannheten selv!? Kan dette her være avansert hjernevask? Gode tanker til dere alle.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Det kan godt være at en del av lekkasjene i det siste er styrt av Noen. I det siste har observasjonene og videoklipp økt kraftig, feks i England. Dette gjør fenomenet vanskligere å overse og dermed så må Noen ut med skadekontroll og også en “nyprogrammering” av saueflokken. Jeg er spesielt på vakt når hovedbudskapet er “De kommer for å redde oss” og “”De er bare snille og søte”. Det er ingenting i historien som tyder på at dette stemmer.

  Men det forklarer ikke alle rapporten fra småaviser og vanlige folk om deres kontakt med ekstrajordelige vesner opp igjennom årene. Fakta beviser at dette skjer og har skjedd i umindelige tider. Operation Trojan Horse er en av de beste bøken om UFO fenomenet. Og jeg tror John Keel treffer nærmere blinken når han sier at det er snakk om ekstrajordelige i stedet for utenomjordelige fenomener. Desverre er boka sjelden og dyr, 130$ og oppover for en paperback.

  Jeg anbefaler deg å sjekke ut disse bøkene her, hvis du finner dem :-)
  UFOs and the National Security State – Richard Dolan
  The Eight Tower – John Keel
  The Stargate Conspiracy – Picknet and Prince
  Gods of Eden – William Bramley

  OGF
  OGF
  Abonnent
  Svar til  ArneLo
  14 år siden

  Se det, da kan jeg utdype mitt svar til deg her på dette innlegget.Svar-knappen er av og til ikke tilgjengelig på alle sidene her.Når det gjelder de andre henvisningene dine, så er noe av det første som slår meg, de personene/nettsidene du nevner, har vel fått litt vel mye plass i media!? Som vi vet, er det ikke hvem som helst som slipper til i de store mediekanalene. Jeg blir litt skeptisk ,når new-age profetene får såpass mye dekning. Ekstrajordelige… hmm.. det minner meg om newspeech. Det at universet etter hvert har blitt så svært, det er vel bare en påstand/teori, som vi vanlig dødelige bare må svelge, uten en sjanse til å kunne verifisere det selv? Når det er sagt, jeg trodde også lenge at den logiske slutningen var at det finnes/fantes avansert liv der ute et sted. Men, i det siste har jeg snudd litt på sakene,(fixedearth hjalp meg godt), og ser at det uendelige/ekspanderende univers støtter litt vel mye opp under alle de “nye” New-Age profetene,( Tsarion ,Maxwell ,Icke osv.) Jeg skal samle inn noen linker etterhvert, som går mer i min retning/forståelse, hvis du/dere har gidd til å sjekke, om en bare noen minutter på hver link.Mvh. OGF.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Er dette svar til meg, OGF? Jeg har aldri refferert til Tsarion ,Maxwell ,Icke e.a. ikke en gang på disse sidene, og kommer antageligvis aldri til å gjøre det heller. Heller ikke til new-age profeter som har mye dekning. Jeg tror instiktivt ikke på noe lengre, men sjekker selv. Så hvis svaret var til meg, ta deg tid til å lese å sjekke selv hva jeg skriver :-) Og jeg har hvis brukt John Keel litt feil når jeg så ekstrajordelige:

  Keel’s radical approach to viewing the unexplained such as UFOs, poltergeists, angels, and lake monsters as ultradimensional rather than extraterrestrial in origin. In other words, they’re not from outer space but exist all around us – vibrating at different frequencies. And sometimes they cross over, or become part of our dimension.

  Fixedearth, ja vist, de er da i hverfall helt ute. Kan du vise meg den logiske tråden her? Jeg har prøvd å sjekke den rabulerende nettsia deres uten å finne noe av verdi. Det finnes faktisk forsknig som er vitenskapelig. Hvor kommer kometene fra? Er det Gud som har mista dem mens han bowla? Her bør du kanskje ta deg litt tid til å tenke.

  Jeg er heller ikke sikker på at Kepler, Newton og Laplace traff spikkeren på hode. Jeg synes det elektriske universet kan være en frisk og uortodoks teori: Electricity Powers the Universe
  “The electric force between two charged particles, which can be attractive or repulsive, is thirty-nine orders of magnitude stronger than the gravitational attraction between them. That’s a one followed by 39 zeros. Such a number boggles the imagination. It is in the order of a millionth of a millimeter compared to 10,000 times the size of the known universe. Even in a plasma comprising just one charged particle in 10,000 – which would be typical of the interstellar clouds of dust and gas from which stars are formed – electromagnetic forces will dominate gravity by a factor of ten million to one. “

  OGF
  OGF
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  “Er dette svar til meg, OGF?” Ja, det var meningen det ja!

  ” Jeg har aldri refferert til Tsarion ,Maxwell ,Icke e.a. ikke en gang på disse sidene.”
  Nei, det tror jeg ikke du har, uten at jeg har lest alle innleggene dine..Det går vel ganske klart fram av mitt inlegg, at JEG, bruker Tsarion, Maxwell, Icke, som eksempler på disse nye “profetene”. Jeg setter dine kilder i samme kategori som . Det ser ut som du ikke har lest svaret mitt på første side heller. Jeg har tatt meg tid til å sjekke alle de fire referansene du henviser til. Har du tatt deg tid til å sjekke The Greatest Hoax av Charlie Samples? Når det gjelder fixedearth, er det nok riktig at de er ganske kontroversielle, men du bør være litt forsiktig med å stemple sånt som reinspikka tull. Når William Bramley som du referer til, sjeler ganske mye til L.Ron Hubbard sin filosofi og Bramley selv var medlem av mind control zombie gjengen i scientologikirken..De er som kjent glad i penger, og lar leg lett kjøpe. Det samme kan sies om de andre kildene som ikke er stort annet enn science fiction forfattere.
  “Jeg har prøvd å sjekke den rabulerende nettsia deres uten å finne noe av verdi”
  Men NASA som er notoriske løgnere som alle er betalt av de stakkars hardt prøvede amerikanske skattebetalere, ser du verdi i? Du mener det er forskning av vitenskapelig verdi de driver med. Hvis alle mener det samme, er det mange som ikke tenker selv, var det en som sa for en stund siden, jeg tror det var President Reagan .Det koker vel ned til personlig tro til slutt.
  Når det gjelder den electric universe teorien, er dette nytt for meg og høres ikke ut som den er basert på noe slags empirske data, og igjen leverer NASA data til denne teorien.
  Mvh OGF

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Jeg kan ikke se at jeg har referert til Nasa´s forskere. Hvor? Vær snill og ikke tillegg meg meninger jeg ikke har. Jeg har enda til gode å se at Nasa forfekter teorien om det elektriske universet. Har du noen kilder på det?

  Og at Bramley har vært scientolog stemmer, men han hoppet også av.. Og hvor får du det fra at bøkene jeg refererer til er Science Fiction? Fortell…..

  Forøvrig så synes jeg du forfekter et veldig svart/hvit perspektiv som gjør det uinterresant å forsette denne diskusjonen. Jeg foretrekker en mer opplyst, åpen og nyansert debatt.

  Ta vare

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Se der fant jeg din kommentar på forrige side….
  Dette er et svar på din kommentar på side 2, det er noe galt med siden her som slår ut i at jeg ikke kan få svart deg der. Tok noen søk på de referansene du nevner, ArneLo. Du fikk et forklaringsproblem med den nederste henvisningen! Sjekker du ikke dine egne henvisninger? Det tok meg ett minutt å finne hele Gods Of Eden, 260 sider, i PDF format, på GOOGLE!? Jeg vet ikke om jeg skal le eller bekymre meg…jeg forsøker allikevel å gi deg en henvisning eller to. Les , The Greatest Hoax , med Charlie Samples, pluss de viktigste tingene av William Cooper, PS: William Cooper forstod etter hvert at også han hadde blitt lurt ,når det gjelder UFO’er. Mvh. OGF.

  Forklaringsproblem med hva?
  Ett minutt å finne Gods of Eden: Bra, OGF. Jeg skjønner at jeg ikke var tydelig her, men jeg mente her først og fremst “Operation Trojan Horse”. Jeg har heller aldri uttrykk at disse bøkene inneholder den hele og fulle objektive sannheten. DET hadde vært naivt det….. Men de har interesante og velfunderte perspektiver.

  Kan du utdype ditt problem litt mer enn med latter eller bekymring?

  Og apropos velfunderte perspektiver så sjekket jeg din henvisning til Charlie Samples, som tenker høyt rundt sin personlige tolkning av bibelen vs. kristenfundamentalistene i USA. Ikke det at jeg umiddelbart klarer å se parallellen til mine innlegg rundt ET/Ultraterrestielle/paranormale fenomnener her, men jeg kan i hvertfall pekke på hva som umiddelbart disonerer hos meg.

  F.eks her(THE GREATEST HOAX):
  I find it impossible to believe that anything but the temple that was in existence in the day of Christ – 2,000 years ago, was the temple that was being referred to by Christ and his disciples, in verses one and two. It seems so obvious that the temple in question was the very temple of 2,000 years ago, and yet, the Bible teachers of America today would have us believe that Christ was actually talking about a temple 2,000 years in the disciples’ future.

  Why all the confusion? Was Christ intentionally misleading His disciples? Did He lie to them? If you believe that the temple in Matthew 24 was anything but what the verses so plainly say, then you must believe that Christ intentionally mislead His disciples; that He lied to them. I do not believe that Christ at anytime lied to His disciples. I believe that He told them exactly what He wanted to say – and they understood Him correctly.

  Ja det er faktisk mulig å dra andre konklusjoner ut av denne teksten. Særlig sett i lys av at Jesus(Jesinavarah) mest sannsynlig delte kunnskap om esoteriske/åndelige emner, ikke palestinsk arkitektur/materialistiske emner. Tempel er her mest sannsynlig da din kropp, ditt hjerte og ditt intellekt. Og derav er det fult mulig å tolke at dette dreier seg om å rive ned alt som er lært fra før av, sosial programmering, for å komme til den objektive sannheten. Dette perspektivet dukker opp i mang en esoterisk tekst. Hele resonnementet til Samples er jo basert på et snevet materialistisk paradigme.

  Merk deg, jeg sier ikke at det er sånt, bare at utfra min kunnskap så er det mest sannsynlig.

  OGF
  OGF
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Dette er til deg ArneLo. Ser at du har sjekket ut Charlie Samples, helt topp! “Kan du utdype ditt problem litt mer enn med latter eller bekymring?” Jeg kan nok utdype det, men noe må du nok finne ut selv, du tolker det på din måte, uansett hva jeg utdyper. Ser at du har sjekket ut Charlie Samples, helt topp! Jeg velger heller å fortelle hvor jeg står når det gjelder NASA. Jeg tror ikke at månelandingen fant sted, enhver som er villig til å tenke selv, finner fort ut at hele månelandingen er en løgnsuppe fra a til å.Hvordan er det mulig å ta så mange perfekte bilder, med et manuellt Hasselbladkamera. Det totale antall minutter på alle de såkallte “måneferdene”, var ca. 5000. Antall bilder er noe under dette, ca. 4800. Det vil altså si nærmere ett bilde i minuttet, alle helt perfekte. Dette er selfølgelig ikke mulig. Den intense varmen fra sola har dem også et stort forklaringsproblem på. En varmeveksler kan ikke fungere i et vacum. I et vacum er det hverken kaldt eller varmt. Det er først når solstrålene treffer en masse/objekt, at det utvikles varme. Dette,pluss mange andre rariteter ,gjør det til en av menneskehetens største bedrag. Mvh. OGF.

  ArneLo
  Abonnent
  Svar til  OGF
  14 år siden

  Hm, du springer litt i diskusjonen her, men men. Det er mulig at vi aldri har vært på månen, men i det store og det hele så er ikke et viktig dilemma for meg eller menneskeheten, tror jeg. Særlig i og med at det er svært lite etterprøvbare hypoteser.

  Vi er allerede langt uten for diskusjon av PR artikelenen til Mike, så i all respekt tror jeg vi avrunder her.

  Ta vare

  OGF
  OGF
  Abonnent
  Svar til  ArneLo
  14 år siden

  Et par linker som jeg glemte å legge ut i forbindelse med mitt forrige svar til deg ArneLo. “Hm, du springer litt i diskusjonen her, men men. Det er mulig at vi aldri har vært på månen, men i det store og det hele så er ikke et viktig dilemma for meg eller menneskeheten, tror jeg.” Det gjør ikke vondt et eneste sted, å springe litt.,men jeg tror det er veldig viktig! Av den enkle grunn at når de kan lyve om dette, så setter det standarden for hele seriøsiteten til NASA. Hvordan kan vi tro på resten av “oppdagelsene” i vårt visstnok gigantiske univers. Her er linkene: http://www.rolfkenneth.no/Moon-Mars.html, http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm. Mvh.OGF.

  ye
  ye
  Abonnent
  14 år siden

  Sjokkerende propaganda rettet mot barn i USA på barneTV for å ta vaksinen!!

  Media Manipulation is Underway!

  “Just like Sid, government-wide efforts to prevent flu are all about the science,” says the government site Flu.gov. The episode premiered on PBS Kids on Monday, October 26th titled ” Getting a Shot: You can do it!”

  Nesten nederst på denne siden:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/10/27/Obama-Declares-Swine-Flu-Emergency.aspx

  TruthHunter
  TruthHunter
  Abonnent
  14 år siden

  http://www.dagbladet.no/2009/10/27/nyheter/pr-bransjen/bjarne_hakon_hanssen/politikk/innenriks/8748894/

  Demokrati? hvorfor trenger man PR-rådgivere i et demokrati? holder ikke sannheten kanskje?

  ReXoR
  ReXoR
  Abonnent
  14 år siden

  Belzebob-

  Jeg oppdaget til min store overraskelse at det var mye sensur i kommentar feltet på denne artikkelen :
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/driver-de-krig-over-hodet-pa-oss/

  jeg er enda sint,skuffet og provosert-

  god dag :)

  BelzeBob
  Abonnent
  14 år siden

  ReXoR – sensur? Nei, det er ikke bra. Hva ble sensurert?

  gore33
  gore33
  Abonnent
  14 år siden

  Dere gjør en god jobb med å ta opp viktige saker som dette.
  Generelt litt flere kildehenvisninger hadde nok hjulpet på validiteten i teksten.

  Men fortsett det gode arbeidet!

  ReXoR
  ReXoR
  Abonnent
  14 år siden

  Hvorfor kommentare noe som helst da jeg risikerer at innlegget blir sensurert og slettet av NS sine moderatorer?

  Jeg er helt oppriktig lei meg etter de nye sensur skandalene på NS, føler meg stukket i ryggen,- av venner.

  SKUFFA!!!!!!

  ReXoR
  ReXoR
  Abonnent
  Svar til  Mike Cechanowicz
  14 år siden

  Sensur er vel sensur uansett om det er du eller andre som har slettet innlegg.

  De innleggene jeg refererer til angående sensur var etter MIN mening seriøse og saklige innlegg. At de blir fjernet ser jeg på som en stor svakhet fra nyhetsspeilet sin side. Blir litt lei når sirkelrunking er helt ok, men kritiske spørsmål og forespørsel av bevis på påstander er fyfy- er det ett slikt forum dere ønsker på NS?
  Har dere i NS laget en egen prosedyre for når og hvordan moderator kan sensuere?, eller er det bare opp til dagsformen til moderator?

  Når dette er sagt så synes jeg din artikkel var glimrende og jeg anser deg som en av de fremste forfatterne på NS. btw: virker som du har hatt mye fritid siste uken med tanke på at du har skrevet mange artikkler på kort tid. Bra gjort.

  smurfen
  Redaksjonen
  Svar til  Mike Cechanowicz
  14 år siden

  Beklager vist jeg hadde lagt inn kommenter om vaksiner her :)
  Lover og passe på neste gang at rett kommenter kommer under rett artikkel.
  Mange av artiklene her har jo bindinger til hverandre så ikke alltid like lett he he :)

  Jan Aage
  Jan Aage
  Abonnent
  14 år siden

  Glimrende artikkel Mike!
  Alt for få journalister tar seg tid til å analysere hvordan media har blitt formet av Berneys og hans meningsfellers syke og forvridde idealer om hvordan verden burde se ut. Dagens medier har antagelig overgått Berneys største forhåpninger over hvor mye innflytelse propagandaen skulle få over folket.
  Jeg legger ved en link til en god kortfilm fra Adam Curtis:
  The rise and fall of the TV Journalist

  Killuminati
  Killuminati
  Abonnent
  14 år siden

  http://e24.no/jobb/jobbytter/article3337237.ece

  “Hanssen starter nytt PR-byrå

  Tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen er en av skikkelsene i det nystartede PR-byrået First House.

  – Vår visjon er å være rådgiver i det vanskeligste kommunikasjonsutfordringene som opptar privat og offentlig sektor, sier Hanssen. ”

  Enda en ‘propagandaminister’ xD

  PR(Public Relations) er en finere måte å si propaganda på…men det er same shit.

  Armin Bahrami
  Forfatter
  Svar til  Killuminati
  14 år siden

  De “onde” skal gjøre seg selv “gode” ved å bestemme over informasjonstuben…
  Hvor mye skal vi egentlig tåle? Blir det ikke mer åpentlyst enn det her? Nazi Tyskland 1940 er her igjen. Lenge leve tankemilitsen – ikke voldlig-revolusjon!

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  Armin Bahrami
  14 år siden

  Så vidt vi har lært var jo begge verdenskrigene “planlagt” i forveien med godvilje fra den internasjonale banksters eliten. Ved å la Nazi-Tyskland bli som et eksempel for det som skjer idag, er dårlig eksempel, siden vi er alle manipulert av samme hender hele veien.

  Mer om Hitlers Nazi Tyskland og Amerikansk Frihetsmonarks “tilkoblinger”:
  http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html

  ArneLo
  Abonnent
  14 år siden

  The Century of the Self er også en ypperlig dokumentar over samme tema som du så bra tegner opp her, Mike.

  OGF
  OGF
  Abonnent
  Svar til  ArneLo
  14 år siden

  Dette er et svar på din kommentar på side 2, det er noe galt med siden her som slår ut i at jeg ikke kan få svart deg der. Tok noen søk på de referansene du nevner, ArneLo. Du fikk et forklaringsproblem med den nederste henvisningen! Sjekker du ikke dine egne henvisninger? Det tok meg ett minutt å finne hele Gods Of Eden, 260 sider, i PDF format, på GOOGLE!? Jeg vet ikke om jeg skal le eller bekymre meg…jeg forsøker allikevel å gi deg en henvisning eller to. Les , The Greatest Hoax , med Charlie Samples, pluss de viktigste tingene av William Cooper, PS: William Cooper forstod etter hvert at også han hadde blitt lurt ,når det gjelder UFO’er. Mvh. OGF.

  « Forrige artikkel

  Politiske fanger i kongeriket Norge

  Neste artikkel »

  Stopp massevaksineringen nå!

  37
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x