Bla i tag

Freud

Historien om PR og hvordan en halv sannhet er en hel løgn

Bak dette ordet er et annet og det er ”Propaganda”.

Vitenskapen famler fortsatt i mørket

Vitenskapens selvpålagt begrensninger om å kun forholde seg til materialisme, objektivitet og rasjonalisme skaper total uforstand når det gjelder innsikt i minneskets bevissthet.