Drap og ødeleggelsenes hærtog er i bevegelse, kommer demonene også nordover til Europa? https://abcnews.go.com/International/years-war-rise-terrorism-led-current-israel-hamas/story?id=103840069

Netanyahu går amok, den gale hund

506 visninger
22 minutter lesetid

Tøft at Roger Waters på rent menneskelig grunnlag har engasjert seg for palestinernes, les arabernes vanskelige skjebne, hva de har måtte tåle i Gaza og på Vestbredden; han har måttet ta mye pes fra sionistene for akkurat det, støtter ham helhjertet, hør ham, her.

Benjamin Natanyahu står i spissen for globalistene. Det er de som driver frem Agenda 2030 og har etablert begrepet bærekraft, som vil ha verdens befolkning vaksinert, med vaksiner produsert av fanatiske eugenikere. Vår egen Gro Harlem Brundland, Støre og Barth Eide tilhører dem. De har ikke mye godt å fare med, er korrupte inntil margen. De snakker høyt om det løgnaktige klima-narrativet, mens de bak bedrag knebler vår industri slik at den langsomt kveles. De vil stjele våre realverdier, oss vil de fattigdom og slavetilværelse. De sprayer og forurenser himmelvelvene slik at de kan skape storm, flom og tørke for fryktens skyld, de vil ha Norge full av forurensende vindturbiner, mens resten av oss må sitte i et kaldt mørke, hvis det ikke blåser.

Viser ikke brevet helt tydelig hvor globalistene kommer fra: “Det jødiske folket vil være sin egen Messias. Folket vil oppnå verdensherredømme gjennom utvanning og oppløsning av andre raser, fjerne landegrensene, utslette monarkiet og etablere en global verden der jødene; les khazarjødene overalt vil ha alle privilegier. I denne nye verdensorden vil Israels barn innsette alle politiske lederne, uten at noen tør å yte motstand. Regjeringene til de forskjellige folkene som utgjør den globale verden vil bli overtatt av jødene. Jødiske herskere vil avskaffe privat eiendom og bruke statlige ressurser overalt. Dette oppfyller løftet i Talmud, som sier at når den messianske tid kommer, vil jødene eie all eiendom i hele verden.” Baruch Levys brev til Karl Marx, 1928. Vi skjønner hvor WEFs Klaus Schwabs vyer, The Great Reset, ble hentet fra, her.

De er eliten som i sine palass vil leve flott på salg av vannbasert produsert strøm, naturgass og olje, fordi de har makten, bukten og begge endene, mens de ingen anelse har om at de er avhengige av samfunnets store fellesskap. De vil være som Gud, bestemme over liv og død, mens de kjører båten i full fart på grunn.

Folk som tydelig gikk ut med egne begrunnede meninger som Hans-Erik Dyvik Husby (død 19. november 2021) og Jon Hustad (død 12. oktober 2023) likte de ikke. Dette er små miljø av enøyde, fulle av redsel, fulle av angst og derav et manisk kontrollbehov som mener, fordi de har penger, seg berettiget til å styre andre. I et nøtteskall.

Men dette har en lengere forhistorie. Netanyahus bakfolk har planlagt og arbeidet for dette over lang tid. At han nå kaller til krig i Midtøsten, og for første gang offentlig ofrer sine egne borgere, kan være begynnelsen på en nytt kapittel, et forsøk på å få tilbake den politiske makt som de har sett gli vekk mellom fingrene, covidpandemien, verdensomspennende vaksinering for befolkningskontroll slo feil, det viste tydelig over hele verden hva slags hensynsløse folk vi hadde med å gjøre, krigen i Ukraina kostet mange liv, var totalt meningsløs og er kanskje heldigvis i ferd med å dø bort av seg selv, begge deler Netanyahus; les sionistenes initiativ.

Det ser ut til at mange nasjoner soldater nå skal samles i Israel und Netanyahus generalers kommando. US-spesialsoldater har allerede ankommet, SAS-soldatene fra UK ankommer snart, tyskerne har sagt at det er “deutsche statsreson” å hjelpe Israel. Som om Israel trenger hjelp.

Vi merker allerede her at noe ikke stemmer, de lyver. Skal vi nå få en ny 911 med en ny evig krig mot terror; tegn fra Netanyahu tyder på det, de skal ut å jakte på terrorister høyt og lavt, sist gav det US-våpenindustrien (tipper at familiene Rotschild, Rockefeller og Wallenberg har store aksjeposter), de største inntektene; jeg mistenker at hvite kristne europeere henger høyt oppe på terrorlistene. Det gjenstår å se hvordan de skal få arrangert det.

I mine øyne var Hamasangrepet den 7. oktober en falsk flagg-aksjon. Motivet for å ville utrydde mennesker de ikke liker, undermenneskene, mennesker ikke verdt en negl av en jøde, som det heter i Talmud, er fullt av logiske hull, møllspist. Det vekker undring. Alikevel bør vi ikke glemme at vi som ikke tilhører denne gruppe av dypstatsledere, er alle underordnet dem, de står langt over oss, vi er alle “goyim”.

De er ikke jøder, men khazarer med bakgrunn fra Babylons bankvesen, de dyrker skikkelser som Belsebub, også kalt Ba’al fra førkristi tid som gjerne tar imot barneoffer, idag identifiserer de seg som marxister. De skjuler seg bak de virkelige jøder. Men – de viser først tydelig hvem de er når tiden er moden. Planlegging går langt tilbake. Et snart 100 års gammelt brev til Karl Marx gir en antydning. Vi igjenkjenner WEFs Klaus Schwabs vyer om fremtiden.

Kommunistisk-babylonsk hersketeknikk

Benjamin Netanyahu annonserer krigen mot Hamas og Gaza, Sky News, her.

Det har siden 1945 vært tette politiske bånd mellom Israel og politiske elitemiljøer i Norge. Etterretningsmiljøet Mossad fikk i sin barndom trene i Asker, kunne vi lese i norske aviser i sin tid. Det er vel hevet over enhver tvil at det var Mossad (i samarbeid med NATOs avdeling for terror i Shape ved Bruessel) som trakk i trådene ved Utøya-terroren, en av deres mange terroroperasjoner som alle går under navnet befolkningskontroll. De sprengte seg sin politiske maktvei med andres blod, død og fordervelse slik at de forskjellige europeiske befolkninger gjennom skrekk og gru lærte seg hvem som egentlig bestemte. Man finner ikke en kaldere kynisme.

Slik fikk de snudd samfunn etter samfunn i sin retning mot total lydighet, en ikke ukjent kommunistisk-babylonsk hersketeknikk, som Menachem Begin ble en beryktet stamfar for.

Stamfar Menachem Begin (1913-1992), her.

For Israel, marxistenes høyborg, blir styrt av disse folkene idag, det er andres blod og smerter de er ute etter, fordi de vil styre samfunnene for å karre til seg deres ressurser, andres realverdiene står for dem i høysetet. De viser ugjerne sine ansikt, men foretrekker å styre ved hjelp av bedrag, bedrag og løgn. Netanyahu er blant de få som viser hvem han er.

De har siden krigen stått for all terror i Europa og har tvunget seg inn i landenes statsapparater. Hos oss ser vi tydelig marxistenes tenkning i bl.a. Landbruksdepartementet, Mattilsynet og Barnevern, som i løpet av få år har skapt mye lidelse hos mange av våre samfunnsborgere, særlig husdyrbønder og unge mødre. De marxistiske tjenestefolk har den ubehagelige egenskap at de hevner seg brutalt hvis de føler seg tråkket på, en maktsykdom fra en lavtstående selvbevissthet. Vil de enda høyere i hierarkiet og leve som kong Midas, som rikspolitiker, en forlokkende karriere for mange, forplikter de seg til regelmessig å avlevere en offentlige trosbekjennelse til herrefolkets avgud, holocaustnarrativet.


Staten beskyttet oss ikke lenger, nå trenger jeg et gevær: “The system failed to protect us. I need a gun now,” Shai Danon, intervju David Icke (her).


Sionistene har idag miljøer av fanatiske snushaner i alle statsetater, de sørger også for trusseltelefoner og ubehagelige kommentarer på Facebook og andre steder, hvis de mener de kan oppnå noe ved det og tyr hvis intet annet virker, også til fysisk trakassering og det som verre er. For dem som ikke kjenner disse mørkladne skikkelser ennå, kan de være vanskelig å identifisere, men et av kjennetegnene er at de ikke tar ansvar for sine handlinger, de stikker av.

General og politiker Moshe Dayan (1915-1981) etablerte i sin tid begrepet Mad Dog, den gale hund, som overskrift for nasjonen Israel, det har de siden gjort sitt beste for å etterleve, her.

Den nye verdensorden skal ledes fra Jerusalem, Netanyahu rydder vei for dette. Han tar ibruk hvilket midler som helst. Han er vidt og bredt beryktet. Når han åpner munnen i offentligheten, kommer det løgn ut av den, alltid. Hans skjulte krig mot sivilbefolkningen i Syria og Irak, med ISIS som sine NATO-betalte krigere, forårsaket mye forferdeligheter, det var også meningen. Men han har langt mer på kappen.

ISIS mange halshugginger av sivile, var etter min mening, alle beordret fra hans kontor. Halshugging har vært et typisk kjennetegn for denne folkegruppe, et slags karaktertrekk fra helvete.

Forfatteren Eustace Mullins mente det hadde med deres tidligere meget fattige kår å gjøre, de utførte overfall på ørkenkaravaners kjøpmenn i nattens mulm og mørke for å skaffe seg tilgang til ressurser de selv ikke hadde, overfalt de reisende bakfra, holdt hodet fast i den venstre, mens de skar over halsen på dem med høyre hånd. Denne forskrekkelige uvane har blitt sittende frem til idag. Det er fortsatt et brennaktuelt tema. Husk utryddelsen av nesten hele familien Fogel i Itamar, Israel i 2011 (her).

Krigen i Ukraina er også hans krig, utført av UK, USA og NATO, han gir ordrene. Hans innpisking av Europas statsministre under covidpandemien, viste at han sto i spissen for terroren bak vaksinene, også for det kommende EU-vaksinepass. Han strever etter all politisk makt ved å skape angst, redsel og skrekk. Han har mye å stå til ansvar for.

Falsk flagg-operasjon som drap mange tusen intetanende mennesker

Hans rakett mot Beiruts sivile havn i Libanon i august 2020 som drap bortimot 300 mennesker øyeblikkelig og lemlestet mer enn 2000, var hans verk. Dette er veien Israels dypstat går og alltid har gått, men vi har ikke villet se det. ISIS-ekstremistene gjør alltid det Netanyahu vil, fordi det er han som sørger for deres mat på bordet. Det betyr at Hamas helt klart kan være forkledde ISIS-krigere, ISIS-krigerne betalt av NATO, drapstrente- og drapsvillige unge menn som synes det er spennende å få drepe barn, kvinner og menn i oppdrag av en stat. Slik så Hamas’ overfall ut for de som var på Ravepartyet i Sør-Israel, 5 km fra Gaza, denne skjebnesvangre lørdag (New York Times, her).

Men hele krigsoperasjonen var full av logiske hull, vi skjønte det da vi fikk høre hva som hadde skjedd, normalt sett dekker de over sine feil med nye løgner, men denne gangen droppet de dem, merkelig. En nesten klassisk falsk flagg-operasjon.

At over 1000 mann kom gjennom ubevoktede grenseportene, med traktorer, paraglidere og motoriserte varianter av dette, var forbløffende. Det hadde aldri skjedd før. At det tok borti 8 timer før IDFs vaktmannskaper rykket ut, var forskrekkende, da begynte det først å demre for folk at her var det verre ting på gang. Det var sjokkerende at dypstaten Israel helt åpenlyst ofret sine egne ungdommer, sine egne familier. 

Var den israelske dypstat endelige blitt som general og politiker Moshe Dayan ønsket, den gale hund, knurrende, glefsende farlig med åpen siklende kjeft og lysende vanvidd ut av øynene? Vi må holde dette gjentatt ganger for øynene, slik at vi kan begripe det: De lot Hamas, deres egen kontrollerte opposisjon, drepe jødiske ungdommer som hadde strømmet sammen fra hele Israel til en gigantisk dansefest for å få god nok grunn til å hevne seg, til å drepe palestinerne og bombe deres hus i Gaza. Mens Palestinerne i Gaza, omkring 2, 3 mio barn, kvinner og unge menn, gjennomsnittsalder 17 år, ante fred og ingen fare. De visste ingenting om det som utspilte seg.

Hamas angriper Israelske byer, her.

Dypstatens politiske miljø betraktet seg selv som høyerestående vesener, som kongelige, som keiserlige, som guddommelige herskere, meget mer verdifulle enn andre, så høytstående at de så ned på alle andre, som befant seg langt der nede. Der oppe i høyden var atmossfæren de pustet i alltid fylt av de iskaldeste vinder. Palestinerne, les arabere; var for dem laverestående vesener, lavere enn hundene, som de krypende kakerlakkene der nede. Den israelske stat spyttet på dem, foraktet dem, gjorde deres liv fullt av ubehagligheter, av smerter og død, daglig over år.

Raveparty og Hamas’ motor-paraglider, 260 skal være drept under angrepene fra Hamas, 3000 besøkende var tilstede, her.

Men det vi i Europa ikke er klar over ennå, er at de forakter alle av en annen opprinnelse. I særdeleshet hvite, kristne europeere. Derfor streber de etter all makt i Europa, så de kan bemektige seg de europeiske lands naturrikdommer, alle lands realverdier, så intelligent langsomt og så intelligent elegant at ingen merker det før de er borte, forsvunnet fordi ingen er våkne; så plutselig en dag står vi der sultne, uten bukser og sko på beina, mens den kalde vind blåser. Gaza og Vestbredden er bare objekt for deres brennende hat, objekt de kan bli høye på. Men straks det er borte, vil de febrilsk søke seg et nytt, for på nytt å kunne bli høye, det var derfor det varmet de kalde sjeler å bli kalt herrefolket.

Hamas skyter om seg i Sderot, by rett utenfor Gaza, nordlig del, se video Twitter, her.

Det er befolkningskontroll: “Its a part of population management, from the controler, if you like”, Shai Danon, intervju David Icke (her).

Det klart at Hamas-aksjonen var minutiøst planlagt i samarbeid med US-krigsspesialistene og NATO. Men aksjonen hang alikevel ikke sammen, konstruksjonen vaklet, løgnene slo ingen hele broer, det var uferdig, det var rart at Netanyahu og hans generaler alikevel lot det skje. Dypstaten Israel var alltid avhengig av å ha full kontroll, det var derfor de trengte Hamas. Men hadde de startet aksjonen for tidlig? Det var uvanlig mange løse tråder. Var det noen i toppetasjene som ville utrydde seg selv?? Begå selvmord?

Hamas var dypstaten Israels egen kreasjon, men Det muslimske brorskap fikk ta æren, de var også sionistenes politiske konstrukt, et instrument for å herske over muslimene.

Husk billedet bak var det engelske frimureri, med lorder, grever og gentlemen, det mondene liv i de rike engelske fyrstehus. Det var i 1928 en kolossal forlokkelse for mange fattige egyptiske menn å få tilgang til et slikt høyerestående sosialt fellesskap, som attpåtil finansierte skoler, sykehus og gav almisser til fattige familier. Men det var en (honning-)felle.

Det var Det muslimske brorskap som banet veien for islamisters selvmordssprenginger med dynamittbelter og håndgranater. Som sendte barn fullpakket av sprengstoff inn i folkemengder. Det var Brorskapet som sto bak all islamsk brutalitet i det politiske liv. Men grunnlagt og bygget opp av sionister for å få makt over muslimene (artikkel Nyhetsspeilet, her).


En stank av å være forrådt: “Its a stench (stank) of betrayal, not only me saying it , also people in the army are saying it”, Shai Danon, intervju David Icke (her).


Netanyahu hadde tatt krigen inn over Israels landegrenser, hadde tillatt Hamas å ta livet av jøder i Israel, de hadde til og med gitt ordre om metodene, de var ytterst brutale fordi det skulle brukes, de mange foto, videosnutter, blodige og skremmende. Det så ut som om Netanyahu og hans folk hadde falt sine egne i rygge. Men alle hadde glemt at Netanyahu og konsortene ikke var jøder, at de var politiske hijackere fra begynnelsen av. De som begynte å lete etter sannheten, ville jo ganske raskt finne den. Ville de ekte jødene i Israel oppdage dette tidsnok? Var det derfor Netanyahu og generalene lot aksjonene være så lette å gjennomskue? Det lå jo helt klart og tydelige opp i dagen, det var jo sogar til å ta å føle på.

De reklamerer for brutalitet, de hater kristne

Musikkfesten, Rave party ble i siste sekund flyttet til en usikret område langt i sør, meget mistenkelig. Bekrefter ikke det en falsk flagg-aksjon? Er det rart Israels innbyggere følte seg forrådt? Fra Facebook. Berettelse fra en overlevende fra Raveparty, angriperne var drapstrente soldater, var de ISIS? Video, her. Hva skjedde med tvillingene som arrangert festen, artikkel, her.

Vi skjønner at her foreligger gamle planer og strategier, tenkt ut og detaljert for mange år siden, som ikke har fokus på verken Gazas eller Vestbreddens palestinere, men på helt andre ting. Drevet fremover av miljøer som i det offisielle beveger seg som skygger bak løgn og bedrag, hele tiden. Vi som står utenfor merker bare deres handlinger, deres slue sjakktrekk og strategi, drevet forover av en altoppspisende havesyke og grådighet. Det var i et slikt oppdrag videosnuttene fra forferdelighetene feide gjennom internett, over twitter, telegram, tik-tok og facebook, den ene blodigere enn det andre. Folkene fra dypstaten Israels mørke bakrom hadde brukt mye tid på å få det lastet opp på internett. Det var vesentlig at dette skulle ut i de mange globale værelser. Og mange fulgte nøye med.

For dypstaten ville drepe ekte jøder igjen, akkurat slik de hadde gjort under Andre verdenskrig. De fortsatte å bruke jødene for sine politiske mål.

På nytt fikk vi i fullt alvor høre om henrettelser, om de halshuggede babyer, om voldtekt av småjenter, drepte bestemødre, om nakkeskudd i mørket, om nyfødte babyene kastet ut oksygensenger ned på harde sementgulvet, om weapon of massdestruction, masseødeleggelsesvåpen, om lampeskjermene av menneskehud, om såpe kokt av menneskefett fra lik, om babyer spiddet på bajonettene. Kunne historiene være virkemidler? “Atrocity propaganda”, grusomhetenes propaganda?

For det var de samme bakmenn som under verdenskrigene, vi kjente igjen dette som sionistenes språk, de var også slik, ekstremt brutale, de sugde sin livsenergi ut av brutalitet mot andre.

Shai Danon, jødisk fredsaktivist og familiefar, Israel i samtale med David Icke, her.
Ravepartiet ble angrepet av bevæpnede Hamas som kom helt overraskende, seilende i paraglidere, 260 ungdommer skal ha blitt drept, se video, her.

I en årrekke ble hæren nedgradert, planer for å ødelegge bibelen, det jødiske folk, the jødiske nasjon dukket opp: “Downgrading the Israeli army over the years, taking the elite of the army, the officers, the generals, etc., the politicians, paying them to go into …. Waxner fund (Leslie Herbert Wexner), which is part of Ford foundation, which is here to destroy the Bibel, the jewish people, the jewish nation, the israeli Nation, the hebrew nation. This is an ongoing plan, before the 2cnd World War, before what is called the Holocaust. Its been going on for many years,” Shai Danon, intervju David Icke (24:03, her).

Var videosnuttene egentlig verktøy, som skrujern og skiftnøkkel, fordi de hadde kastet seg ut i eksessiv brutalitet, truet de for å få makt over de siste av Europas politikere? Var det viktigste med brutalitet å vekke frykt hos europeiske ledere og rikspolitikere? Var ikke nivået noe slikt som: Gir du ikke oss dette nå, dreper vi din bestemor og voldtar dine døtre? Akkurat som de gale hundene.

Vi må huske på at Gazas befolkning visste ingenting om Hamas’ angrep på Israels territorium. De visste ingenting, men plutselig ble de revet i filler, bombardert, plutselig eksploderte store boligblokker og falt sammen til støv, bilene i gatene ble spreng så ingenting brukelig var igjen, de som ikke hadde kunnet komme seg unna, døde eller ble lemlestet, særlig gamle mennesker og små barn.

OPS; brutale bilder fra Gaza, 14. oktober 2023, video Telegram, her og her, den 15.oktober, her.

At Netanyahu har kommet langt i å grisebinde europas politikerne, er helt tydelig, de har det travelt i disse tider med å offentliggjøre sin “religiøse tro” på og tilhengerskap til Israels stat som det hellige, utvalgte folk, via offentlige innlegg om holcaust, jøder og israel. Det er ikke slik fordi de på egen hånd har valgt det, men fordi de vil vise sin lydighet; de er underdanige. De gjør seg selv til mat for løgn, mens de i virkeligheten nærer demoner, bare slik har Israels gale hunder kunne bli så mektige. Covidpandemien har vært en slik demon. Likeså de katastrofalt virkende mRNA-vaksinene.


Det er bedre å dø og ikke bli kidnappet og voldtatt, det er bedre å drepe sin egen familie først. Tro aldri på rikspolitikerne, tro aldri på avisene og fjernsyn: “Its better to die, and not be kidnapped and raped, its better to kill ur own family first. Never believe your government, never believe your media.” Shai Danon, intervju David Icke (her).


Er Israel en rasiststat: “That I am shit, that I am garbage,” se video om afrikanske flyktninger fengslet i Israels ørken, her.

Hvordan ble videosnutter, aviser og fjernsyn brukt? På samme måte som i Ukraina? Er det mere krig på fjernsyn enn i virkeligheten? Overdriver de, lyver de, slik at vi ikke skal skjønne hva de holder på med?

Er det som egentlig finner sted, utryddelser av palestinere i Gaza? Dekket bak løgn?? Den israelske dypstat har flere svin på skogen:

Israel har interneringsleire for svarte fra Afrika. Det betyr fengselsopphold med strenge forholdsregler. De liker ikke svarte afrikanere, de gjør alt for å unngå å slippe dem inn i landet, de vokser seg store på å hate mennesker av andre raser. Det er de som er haterne. Stiger de opp på Den nye verdensordens trone, blir det meget verre for alle de som ikke bukker i støvet, blir krypende og gjør seg bedende.

Hvis denne uttalelse stemmer, setter det mye på hodet av det aviser og fjernsyn hevder, det kan være Huma Abedins foreldre vedkommende hadde i tankene, jeg tror det nettopp kan ha vært slik. Poenget er å fremme et visst narrativ som støtter tanken om terrorisme og den evige krig mot terror. Fordi det åpner alle nasjoners statlige pengesekker. Innlegg fra Facebook.

Da vil alle andre raser være deres palestinere, også nordmennene. Da får vi som fortjent. Det skal smerte meget. Unge israelere blir oppdratt til å hate fra barnsben av, en menneskelig katastrofe.

Kommer de til makt, kommer de til å vise sitt hat også her til lands. Vi skjønner at ikke alt er som media hevder, vi skjønner at det er mye propaganda ute å går, mange løgner og mye bedrag:

Sky News Intervjuer dr Basem Naim, det kan ha vært arrangert for å støtte et visst narrativ, Max Igan understreker at befolkningen i Gaza ikke har noe med Hamas å gjøre, Hamas har vært tilstede uten støtte i befolkningen. Se Igans video, her. De visste heller ingenting om hendelsen før bombene falt. Det har alltid vært den israelske stat som har gitt Hamas betydning. Se video, her.

Doctor Basem Naim fortalte Sky News journalist Mark Austin at bare Israelske soldater ble drept. Han kunne garantere, “100% guaranteed,” at gisler tatt av Hamas ville være trygge. Det kan være riktig. Men drap kan også være propaganda, de kan ha vært utført av Mossads egne spesialister, Netanyahu kan man ikke ha tillit til, men jeg kjenner ikke Basem Naim, men leser hans ord: “Hamas drap ingen sivile”, se her.

Men dr Naim kan også være Israels betalte og kjøpte mann. Da sier han det han har fått ordre om å si, med sikkerhet. For aksjonen bar preg av teater, bedragsoperasjon med ekte mord, slik de har gjort før, med blodutgydelser, det gjør det hele så virkelighetsnært. Internasjonale tilskuere pr fjernsyn og internettvideoer tror da at hele historien er helt ekte.

De hadde falt sine egne i ryggen. Helt åpenbart. Det var et bedrag, så gjennomsiktig, så lett gjennomskuelig. Ville jødene nå oppdage at Netanyahu ikke var jøde i det hele tatt, at han og hans folk var politiske hijackere. Det fortelles at NATO er khazarjødenes europeiske arme, det har blitt avdekket et intimt samarbeid mellom Mossad og NATO i mange terroraksjoner Mossad sto for, også Utøya (artikkel Utøya, her). Media har denne gang gjort et poeng av at våpen har kommet fra Ukraina. Fordi de gjorde det, fordi det var et viktig poeng for dem å få frem, er det mere sannsynlig at de nye og kostbare våpen kom fra NATO og khazarjødenes egen våpenindustri i USA.

Ville endelig Israels ekte jøder bli rasende?

Shai Danon, jødisk fredsaktivist og familiefar, Israel i samtale med David Icke, her.

Å forsvare seg selv er umuliggjort, dette kan ikke fortsette slik, de fører jo oss rett til slaktebenken: “The whole protocole to protect yourself is fucked up, its bad, it’s not to protect us, its to lead us to slaughter,” Shai Danon, intervju David Icke (42:20, her).

Var Hamas egentlig tidligere ISIS-ssoldater fra Syria, engasjert av Israel, men betalt av NATO? Vi vet at Israel hadde styringen på ISIS helt inn i Irak. ISIS utførte hva Israel hadde befalt. Til gjengeld kunne sårede ISIS-medlemmer komme på sykehus i Israel. Netanyahu offentliggjorde denne gang under det han kalte “invasjon” at Hamas var ISIS-soldater.

Var det forklaringen på at over 1000 av dem kom over grensen på traktorer, paragliders og andre fartøyer uten å bli stoppet, og først etter 8 timer ble møtt av bevæpnede IDF-soldater i oppdrag for å forsvare sitt eget lands befolkning? At Hamas var hans egne? Ikke en katt kunne komme usett over grensen ifølge tidligere IDF-sikkerhets-soldater. Nå var det plutselig fritt leide. Ingen tvil om at det her var samarbeid.

Tidligere kvinnelig IDF sikkerhets-tjenestesoldat, Twitter, her. Tidligere kvinnelig IDF sikkerhets-tjenestesoldat, Efrat Fenigsons video, her. Tidligere mannlig IDF sikkerhets-tjenestesoldat: IDF knew about it, full cooperation, her.

Israel har fra tidlig av hatt ekspertise i å skjule sine misgjerninger. Falsk flagg? Det var det. For å ta livet av 2,3 mio mennesker? Nettopp.


Prominent Israeli Rabbi Mizrachi, New York: “It has to be an inside job”… se Steven Ben-Noon, Israeli News Live, her.


Eugenikerne, de ekte nazistene finansierer Israel

Israels dype stat representerte aldri jødene. Jødene var bare innmaten i en simpel honningfelle. Netanyahus dypstat var den skarpt bevæpnede spydspiss av eugenikerfamilienes politiske imperium, som den farlige og gale vaktbikkje, som sammen med en rekke nøkkelfamilier som Rockefeller og Wallenberg, var gjennomsyret av forakt for alle andre raser enn sin egen. Rothschild hadde allerede bygget og betalt for Knesset-bygningen, dypstaten var fra tidlig av en del av Rothschildsimperiet (NRK om Rothschild, her).

Tidl. IDF-sikkerhetssoldat Efrat Fenigson i Israel, hør oppdatering 8. oktober, Twitter, her, Telegram, her.

Det tok sin tid før jeg oppdaget at det ikke bare var penger de var interessert i. Jeg kunne lenge ikke tro at de virkelig hatet de hvite kristne fra Europa og USA, heller ikke at de så det som et hellig oppdrag å utrydde de unyttige og overflødige, det var de hvite kristne de mente.

Hva har skjedd med den sterkeste hæren i verden, hvorfor var grensestasjonene vid åpne, det er noe som ikke stemmer her: “What happend to the strongest army in the world? How come the border crossings were wide open? Something is very wrong here, something is very strange”, tidligere IDF sikkerhetsoldat, Efrat Fenigson, her.

Det var derfor Netanyahu hadde oppdraget å forkynne troen på covidpandemien, det livsfarlige virus som skulle bekjempes med de langsomtvirkende dødelige injeksjoner fra khazarenes egne pharmagiganter Pfizer og Moderna, mRNA -covid-injeksjon rett i blodbanene. Bak Netanyahu sto WHO som hadde sagt ja til oppdraget å representere Likudpartiets ytterste ønsker og injisere Europas forskremte befolkning etter at fjernsyn og avisene hadde gjort sitt. Mens Netanyahu gjorde det han kunne for å skjule sin sentrale posisjon i det hele.

Israel hadde under Menachem Begins Likud vokst seg opp til å bli en av Europa sterkeste militære makter med atomvåpen og atomare raketter. Nå kunne de endelig åpne dørene til den virkeligheten. Hamas hadde fått fritt leide til drap, mord og åpne henrettelser på gatene. ISIS hadde kommet tilbake, de samme ISIS som tidligere i Syria og Irak halshugget sine ofre. I løpet av dagene fra 7. oktober og frem til 12. oktober var over 1300 israelere drept, ble det sagt, flere dusin var bortført til Gaza, mange lemlestet på verste vis, mens fellesnevner var at de trodde at staten Israels trygge og effektive IDF-soldater ville beskytte dem. Det var ikke tilfelle; de hadde fått ordre å bli sittende foran sine overvåkningsskjermer i bunkerne, med våpnene på fanget.

Det var de samme soldater, godt trente gutter og jenter, som ikke fikk jage vekk Hamas’ stormtropper med sine traktorer, paraglidere i morgengryet den 7. oktober som strømmet tungt bevæpnet inn over de åpne grensestasjoner fra Gaza og Vestbredden til Israel. Alikevel – Egypt hadde offentlig advart Israel 10 dager før det skjedde, om at noe var i gjære, noe var under planlegging, men det ble oversett, hør Israeli New Live, her.

Shai Danon, jødisk fredsaktivist og familiefar, Israel i samtale med David Icke, her.

For å kunne beskytte oss selv, trenger vi skarpe våpen og skuddsikre vester: “For self-protection we should all have guns, now, yesterday, we should all have automatic rifles and bullet proof vests, this is another tick that have been played on us, the population, a lot of the israeli population have been injected with shit injection by their own government, brainwashed, hypnotized into believe some fake bullshit story,” Shai Danon, intervju David Icke (42:49, her).

Siden 1970-tallet har Menachem Begins hemmelige terrortropper sammen med NATOs hemmelige armeer stått for terroraksjoner, det gjaldt å styre befolkningene i Europa og USA, befolkningskontroll kalte de det, etter forbilde av Trotsky, Lenin og Stalins Rothschild-styrte revolusjonen i Russland i 1917, millioner av lik var det de etterlot seg, ofrenes formuer forsvant samtidig.

De har i årevis arbeidet for å overta makten i hele Europa, de har allerede sine folk inne i statsstyret i alle europeiske land.

Den nye evige krig mot terror

David Icke om den sabbateiske kult bak dypstaten Israel, et merkelig fenomen, vanskelig å begripe, han treffer full blink i sin betraktning, her.
Hva synes de orthodoxe jøder i London, UK, om det som nå skjer i Gaza, oktober 2023, se her.

Israels dypstat utøver apartheid, de er rasistene, de skjulte det, men gjør det bare så lenge det er nødvendig, bare til de har fått bukten og begge endene, for det er det de arbeider for. Politisk forfølgelse og rasisme, diskriminering og undertrykkelse var deres internasjonale varemerker, vi hadde sett det dukke opp i svingene i en årrekke. Skulle ISIS være ansiktet på den nye evige terrorist?

Det var påfallende hvor mange unge menn i soldatmoden alder som ankom alene til de europeiske land som asylsøkere, sist nå til Lampedusa i tusentalls: Spørsmålet er om dypstaten i det skjulte vil bevæpne disse og finne opp det brennbare tema som kunne utløse bevæpnede kamper. Slik ville de i løpet av kort tid trylle frem ørkenlignende krigslandskap over Europa av det som tidligere var prektige kulturlandskap, akkurat slik Netanyahu sto for i Syria og Irak. Nettopp under påskudd av å jage terrorister? Våpenindustrien ville gni seg i hendene.

Fra Israels ødeleggelser av Gaza, oktober 2023, foto, Intercept, her.

Skal vi måtte se italienske Venezia og Firenze brenne, tyske Køln og Dresden stå i rykende ruiner, franske Paris og Bordeaux, spanske Madrid og Barcelona som branntomter med tusenvis av døde, forbrente lik? Fordi vi ikke stoppet det som skjedde i Gaza? Hvis vi blir stående med henda i lomma, er svaret ja.

Var det derfor dypstaten Israel akkurat nå rykket ut med en åpen krigserklæring, nasjonen hvis dypstat har drept, såret og lemlestet folk både i omgivelsene og globalt siden landets tvangsmessige opprettelse, readiness for war (her)?

Fordi dette på ny ville gi dem muligheten av alle slags lovløse handlinger? Det ser sånn ut: Europa kan bli den neste slagmark, europeerne de neste palestinere, ofret under en liksom-evig jakt på terrorister. For palestinerne i Gaza og på Vestbredden var bare et påskudd, det var her det kunne begynne.

Mike Adams, her.

Hva skal dette egentlig være godt for? Som Mike Adams sa det; “the Gaza open air prison is a pilot program for globalist extermination of us all”, Gaza er et testprosjekt (hør Mike Adams, her) for FNs kommende 15 minutters byer, slik sett i en større sammenheng er Gaza vår alles fremtid. En slik utvikling kan forhindres; vel og merke hvis vi klarer å rive oss vekk fra propagandafjernsyn, fra propaganda-avisene, slik at vi skjønner hva som egentlig er iferd med å skje, da har vi en sjanse. Først forstå, siden handle.


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

4.5 2 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Israel grunnla Hamas for fortsatt å kunne terrorisere palestinerne

Neste artikkel »

Det globale helsetyranniet

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x