Du leser nå
Bakgrunnen for tankekontroll

6 minutter lesetidBakgrunnen for tankekontroll

Mind control er hvordan noen ønsker å kontrollere våre tanker og atferd.

Konspirasjonsteoretikere og andre snakker ofte om mind control, men hva er det egentlig? Ordene kan oversettes til norsk som tankekontroll, kontroll av de mentale aktiviteter hos et menneske. Det store spørsmålet er hvorfor noen ønsker å kontrollere våre tanker og atferd. Denne lille artikkelen forsøker å finne svar på disse to spørsmålene.

I engelskspråklige litteratur, spesielt den amerikanske, finnes det titalls bøker, som handler om tankekontroll, eller mind control. Ordet i seg selv gir negative vibrasjoner. Det er noe negativt med ordene ‘mind control’. Noen har ønske om å invadere det helligste hos oss, vår tankevirksomhet og vårt indre liv. Noen ønsker å overvåke og kontrollere våre forestillinger og vår atferd.

Historisk blikk på tankekontroll

Den siste boken, som jeg har lest om tankekontroll er Jim Keiths «Mass Control: Engineering Human Consciousness«. ( Forfatter Jim Keith døde under mystiske omstendigheter høsten 1999 etter å ha lagt frem en teori om at prinsesse Diana var gravid når hun døde i bilulykken i august 1997. Bilulykken kunne være arrangert ).

I Jim Keiths bok kommer det frem en rød tråd gjennom historien om tankekontroll: rasehygiene fra 1800-tallet og nazi-ideologi som baserte seg på psykiatriens fremmarsj og militær tankekontrollteknologi for å presse og avsløre fremmede soldater og til sist CIAs tankekontrollprogrammer for å kontrollere befolkningen frem til dagen i dag:

  • Rasehygiene
  • Nazi-ideologi
  • Psykiatri
  • Tankekontrollteknologi
  • CIAs tankekontrollprogrammer

Rasehygiene

Rasehygiene ble kalt ‘evgenikk’ av den engelske psykologen  Francis Galton i 1883:

Sir Francis Galton (født 16. februar 1822, død 17. januar 1911) var en britisk antropolog, utforsker, oppfinner, statistiker og en pionér i eugenikk ( en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding), psykolog og forsker i den menneskelige bevissthet og grunnlegger av den vitenskap som måler mentale funksjoner; psykometrikk. Han var medlem av «Royal Society» og ble adlet i 1909. Galton var søskenbarn til Charles Darwin og barnebarn til Erasmus Darwin. ( Wikipedia )

Eugenikk er «en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding». Opprinnelsen av eugenikk er i darwinismen evolusjonsteorien som påstår at artene forandrer seg.

Nazi-ideologi

Den tyske nasjonalsosialismen, nazismen, programfestet eugenikk, rasehygiene og eksperimenterte og myrdet tusenvis av svake mennesker; åndsvake, handikappede, sinnsyke, eldre mennesker, jøder, sigøynere, homofile osv. for å dyrke frem den ariske rasen, den hvite kaukasiske rasen som de kalte for overmennesker. Overmenneskenes oppgave var å ta verdensherredømme og rendyrke den rene rasen.

Nazi-doktorer begynte å tukle med psykiatrien som ble forandret til å kontrollere i stedet for å behandle. Et av målene var å kontrollere atferden til befolkningen. Nazistene begynte eksperimentere med rusmidler som meskalin og LSD blant psykiatriske pasienter. Flere av pasienter døde grunnet overdoser og påvirkningen av disse rusmidlene.

Psykiatri

Psykiatrien gjorde atferdskontrollen til «behandling».

Den sveitsisk fødte doktor Adolf Mayer ( 1866-1950 ) er grunnlegger for den nyere tidens psykiatri som har utviklet seg i de forente stater USA siden forrige århundreskiftet og opp til 1950-årene. Mayer grunnla «den moderne psykiatriens» diagnostiseringssystem ved å gå gjennom tusenvis av pasienthistorier fra de store psykiatriske sykehus i Europa og i USA. Hans arbeid kulminerte seg i den første samlingen og systematiseringen av psykiatriske diagnoser i DSM i 1952.

DSM står for «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» som er en håndbok for mentale sykdommer. Det er den amerikanske psykiatriforening APA ( American Psychiatric Association ) som står for utgivelsen av denne. DSM er oversatt til titalls av ulike språk og brukes av leger verden over for å klassifikere og sette diagnoser på mentale sykdommer. Adolf Mayer fant ut kriteriene for diagnoser for to hovedsykdommer innen psykiatri, dementia praecox ( schizofreni ) og manisk depressiv sykdom. Disse to hoveddiagnoser danner grunnlag for å se forskjeller innen andre typer av psykiske sykdommer.

Psykiatri er et gresk ord og betyr helbredelsen av sjelen. Dessverre baserer psykiatrisk behandling seg for kontroll av pasienten mest ved hjelp av såkalt psykofarmaka medikamenter. Det betyr at pasienten blir kjemisk lobotomert med svære bivirkninger som tap av følelsesliv eller utflating av følelser. Pasienten føler ikke verken sorg eller glede.

Den europeiske psykiatrien ble videreført blant annet hos Keiser Wilhelm Institutt ( fra år 1911 ) nå Max Planck  Institutt for Psykiatri i München. Det er verdt å merke seg at Max Planck Institutt er eieren av de norske HAARP-fasilitetene EISCAT i Troms og på Svalbard.

Tankekontrollteknologi

Teknologien bak mind control har mange fasetter. Psykiatrien bruker psykofarmaka ( kjemisk lobotomi ), lobotomi, elektrosjokk, rusmidler og psykoanalyse for å kontrollere pasienter under det falske flagget som de kaller for behandling. NAV står for sosial kontroll med sosialkontor, barnevern og kontor for de arbeidsløse osv. Media ( aviser, TV, radio og Internett ) fører en massiv tankekontroll av hele befolkningen og styrer personers sosiale og seksuelle atferd. Det samme gjelder utdanningssektor, universitetene og kirke ( ødeleggelsen av familier har stått på agenda i flere tiår ).

Etterretningstjenestene setter opp PSYOPer ( psykologiske operasjoner ) mot intetanende mennesker for å herse og plage dem med hemmelige metoder i hemmelighet. Elektronisk kontroll med mikrobrikker (RFID) er bare en del av mind control. Den mest klandestine ( hemmeligst ) del av den og blir utført av det militære i samarbeid med andre etterretningstjenester ved hjelp av de mørke sidene av helsevesenet og private helseforetak.

Det er hevet over tvil at det foregår hemmelig stråling av individer som en del av psykologisk krigføring mot landenes egen befolkning med sterke bivirkninger og til og med død som resultat. Det har blitt hevdet at det foregår drap av brysomme mennesker i Norge ved hjelp av strålevåpen og  elektromagnetiske våpen.

Flere norske elektroingeniører har forklart teknologien bak elektromagnetiske våpen, blant annet i boken Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg. Flere har opplevd lyder og tale direkte til hjernen og drapsmenn nesten uten unntak forklarer i retten at de hørte noen som oppmuntret dem til å begå drap, at de hørte stemmer som befalte drap.

CIAs tankekontrollprogrammer

MKUltra er den amerikanske etterretningstjenestens (CIA) mind control-program med hele 149 underprosjekter. MKUltra ble bygd opp i begynnelsen av 1950-årene som et hemmelig tankekontrollprosjekt som omfatter hele spektret av det menneskelig liv inkludert det fysiske og psykiske individ.

Eksperimenteringen har ført til at kontrollørene vet alt om et menneske gjennom mind control-teknologi. De kan vite alt om hva målpersonen tenker, ser, hører, føler, drømmer osv. Jim Keith beskriver teknologien i sin bok ‘Mass Control’ som nevnt ovenfor. Ofrene for teknologien har beskrevet teknologien og elektroingeniørene har dokumentert den.

Det er over tvil at teknologien eksisterer.  Menneskekroppen og det bevisste og ubevisste sjelelige liv har blitt avslørt. Menneskets gener har blitt kartlagt. Superdatamaskiner analyserer ofre som er blitt sammenkoblet med satellitt-tilknyttede datamaskiner. Hvis du er et slikt offer så kan du ikke være sikker på at tankene dine er dine egne. Du kan være fjernstyrt.

Hva kan vi gjøre

Det aller viktigste er å få informert befolkningen. Deretter må vi kreve at mind control-programmer avsluttes da de er ulovlig, kriminelle og tramper på menneskerettigheter og menneskehetens etiske normer.

Det er veldig viktig å informere nordmenn med deres eget språk ved å oversette mind control-litteratur og artikler til norsk samt skrive artikler på norsk osv. De få av oss som har blitt bevisst mind control-problemet er ikke organisert og har ingen nettverk eller økonomiske midler til arbeid for å informere nordmenn. Vi tar utgiftene fra egen lomme.

«Now that you have read this book, it is time to act. As always, I advise against illegality and violence. We must expose the nature of totalitarian control, its technologies, its agents. We must safeguard against further incursions against our freedom, our humanity. We must end the mass control of mankind in our lifetime». (Jim Keith)

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
83%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
17%
Om forfatter
Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter » Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science – fiction. HAARP i Norge «. Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Kommentarer

28 kommentarer på "Bakgrunnen for tankekontroll"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste