Bla i tag

PST- Side 2

Politiske fanger i kongeriket Norge

I et fritt samfunn skal det være "trygt" å ha upopulære meninger.

Redaktør anmelder norske politimyndigheter

Alarmerer både Helsingforskomiteen og Amnesty International for overgrep.

Per-Aslak Ertresvåg anmelder PST og myndighetene

I Norge blir uønskede elementer, politiske dissidenter og globaliseringskritikere utsatt for elektromagnetisk stråling.

Nyhetsspeilet TV presenterer: Per-Aslak Ertresvåg

Vi tok med kamera og møtte mannen bak bøkene "Makten bak makten" og "Sov mitt lille Norge"

Tabu-oversikten for norske redaktører

Norsk presse er strengt sensurert. Vi tar her for oss tabuer som norske media konsekvent unnlater å omtale.