Årdalsdrapene og hathviskerne

15.4K visninger
40 minutter lesetid
67

(Oppdatert 30.august 2015) De fryktelige drapene om bord i Valdresekspressen den 4. november 2013 synes planlagt. At gjerningsmannen skulle ha gått amok, var løgnen som gav udåden troverdighet. Han ble fremstilt som syk, men var en profesjonell drapsmann: Han drepte på oppdrag, for å skape frykt – og frykten ble forsøkt brukt for å antenne hat.

 

Besatt av demoner, forside VG, trikkedrapet Oslo, 6. august 2004.
Besatt av demoner, forside VG, somalier, trikkedrapet Oslo, 6. august 2004.

Drapene på bussen fra Årdal forferdet oss. Engasjerte, livsopptatte og vennlige mennesker ble uten forvarsel brutalt revet ut av sine liv, bort fra sine familier, fra slekt og fra venner. Dører ble ubønnhørlig lukket og vi sto maktesløse tilbake, lammet og bekymret. Det hele syntes så meningsløst, så grusomt unødvendig og umotivert. Men var det også virkelig slik? Drap som synes tilfeldige, krever særlig oppmerksomhet: Var det tilfeldige bare tilsynelatende? Hva om det fantes noen som kunne ha nytte av mordene? Hva om det hele var iscenesatt for å oppnå noe? Nettavisene kom meget raskt på banen. De fokuserte på en afrikaner som hadde mistet kontroll over sine følelser og handlinger. Han var blitt nektet opphold i landet. Han skulle utvises. Det må ha vært nervesammenbrudd. Han kom fra krigsområde, var sikkert krigsskadet. Han hadde gått amok. Dette kom i nettavisene allerede før politiet hadde rukket å komme frem til åstedet.

 

Pål Nesfossen, Redningsmann
Pål Nesfossen, Redningsmann

Som Hanne Skartveit skrev i VG tenkte mange av oss: «De siste tiårene har det foregått ting i denne delen av Afrika som de færreste av oss klarer å forestille oss. Folkemord, voldtekter, tortur og massakrer. Barn som har sett foreldre bli drept, barn som har lemlestet og drept andre barn.» (VG, 6. november 2013). Etterhvert kom det frem i nettmedia at det måtte være synd på mannen. Han hadde sikkert ikke ment det. Han hadde mistet kontrollen. Han måtte han vært syk. Kanskje var han til og med bevisstløs i gjerningsøyeblikket? Gjerningsmannen ble oppfordret til å komme ut av bussen. Han ble kastet i bakken og teipet på hender og føtter av rednings- og brannmennene. Han rakk å fortelle dem at han ønsket å bli overgitt politiet. En sterkt forvirret mann som akkurat hadde mistet sans og samling, gått fullstendig berserk og knivdrept tre voksne mennesker, forandret seg plutselig til å bli konsentrert og samlet, slik at han kunne be om å bli overgitt politiet? Men redningsfolkene kunne fortelle mer. De fortalte oss at mannen var uanfektet. Han var til og uberørt av det han akkurat hadde gjort. Han hadde varmt blod på hendene, men syntes å være iskald. Og det var rart. Man går ikke berserk og er rolig samtidig. Man kan ikke være forvirret, drevet av galskap og samtidig være uanfektet. Brann- og redningsfolkene var på åstedet. De så og hørte gjerningsmannen.

 

Hvem var han egentlig? Han hadde møtt en landsmann på Grønland i Oslo, to ganger. Han fortalte aldri hvorfor han hadde dratt fra hjemlandet eller om han hadde spesielle problemer, bortsett fra at han trengte å låne penger. «Jeg vet ikke om det var en reise til hjemlandet han ville ha penger til», fortalte ambassadørens kilde (DB 8/11-13). Gjennom det Dagbladet gjengav synes drapsmannen å være et menneske formet av flerårig vestlig utdannelse. Han gav inntrykket av å være et menneske som gjerne var godt informert. Han spurte nøyaktig etter det han trengte, fortalte ingenting fra eget liv. Som om han var en tilbakeholden karakter. Han ble beskrevet som taus, ettertenksom.  Vilkårlige drap har siden 70- og 80-tallets terroristiske herjinger i Europa stått i en særstilling, kjennetegnet ved mangelen på motiv. Nettopp dette jagde frykt og forferdelse inn i mange. Fordi det kunne treffe enhver. Først senere etterforskninger viste at mord av tilfeldige forbipasserende hadde en hensikt. Var det dette vi kanskje nå hadde blitt vitne til i Årdal?

 

 

Drept av den voldsomme eksplosjonen på venterommet ved jernbanestasjonen i Bologna i 1980. Hva slags folk finner på slikt?
Drept av den voldsomme eksplosjonen på venterommet ved jernbanestasjonen i Bologna i 1980. Hva slags folk finner på slikt?

 

Bomben i Bologna

Italienske Bologna, en høyt elsket universitetsby i 1980. En sensommer lørdag formiddag var det på jernbanestasjonens venterom fullt av lekende barn, mødre og fedre, slektninger og venner. Noen strikket, noen snakket, noen leste aviser. På perrongen utenfor sto noen og røyket. Klokken 1025 eksploderte et tidsinnstilt sprenglegeme, skjult i en koffert. Et skarpt smell, et kolossalt lufttrykk jagde splinter, murrester, vindusglass og istykkerrevne mennesker gjennom lufta med en ødeleggende kraft. Veggene ble blåst ut, taket ble revet opp og falt ned. Størrelsen og tyngden av takrestene drepte mange, til og med et ventende tog i spor 1 ble skadet. Noen sårede og drepte ble kastet helt inn under toget. I en sky av sementstøv under rester av takbjelker og takplater lå et mylder av døde, blodige, forvridde og istykkersprengte kropper. Noen gråt, noen stønnet av smerter, andre skrek. Først dager senere kunne man beklage at 85 mennesker var døde, over 200 ble lemlestet, skadd og såret. Opprydningsarbeidet var helt forferdelig, fortalte en av redningsmannskapene. Ennå gråter folk ennå over det som skjedde, over det meningsløse, over å ha fått sine liv ødelagt fordi noen mente at en bombe skulle eksplodere akkurat der, akkurat på det tidspunkt.

Fra Aftenposten (AP) den 4. august 1980.
Fra Aftenposten (AP) den 4. august 1980.

 

Gjørv-rapporten 2012
Gjørv-rapporten

I 22. juli-kommisjonens rapport 2012, s. 50 heter det, under overskriften Høyreekstreme og antiislamister: «De fem store terrorangrepene som høyreekstreme hadde gjennomført før 2011, var alle utført i en periode hvor de samfunnsmessige og politiske utfordringene var vesentlig annerledes enn i dag; … Den dødeligste aksjonen fra ytre høyre var bomben på jernbanestasjonen i Bologna i 1980, der 85 mennesker ble drept. Senere samme året eksploderte bomben på Oktoberfesten i München og drepte 13 i tillegg til gjerningsmannen selv, og over 200 skadde. Gjerningsmannen, den høyreekstreme Gundolf Köhler, antas å ha vært alene om attentatet. …Høyreekstremister har som nevnt også stått bak flere høyt profilerte voldsaksjoner i Norge». Det står utvetydig i Gjørvrapporten at de høyreekstreme sto bak terroraksjonene. Dermed var det de høyreekstreme som er farlige. Var det den hele og fulle sannhet?

 

«I etterforskningen av angrepet i Bologna, forfulgte de italienske dommere, da de hadde en stor erfaring i slike saker som følge av at de i mange år hadde måttet undersøkelse statlig vold og terrorisme, straks sporet av det ekstreme høyre. Imidlertid gjorde det italienske secret service under general Santovito alt i sin makt for å få dommerne bort fra de riktige sporene ved å gi dem falske spor og gal informasjon. Ifølge dommerne, som registrert i rettsdokumentene den 23. november 1995, ‘sendte SISMI oss mye informasjon som knapt var verifiserbar for å lede oss inn i utmattende og uproduktive spor og undersøkelser’. General Giuseppe Santovito avanserte helt til topps i SISMI takket være frimurerlosjen Propaganda Due, som han var medlem av. I 1982 ble han fjernet fra sin stilling som følge av skandalen i brorskapet. Han døde i 1984 i Firenze som følge av en operasjon, men hans død regnes som et resultat av mord dekket av parlamentets etterforskningskommisjon av P2 » (voltairenet.org).

 

Historiker, Regine Igel, Tyskland
Historiker, Regine Igel, Tyskland

Regine Igel skriver: «Høydepunktet av den teknikk som den hemmelige tjeneste benyttet seg av gjennom å legge ut falske spor, fant sted ved bombeeksplosjonen i jernbanestasjonen i Bologna hvor 85 mennesker ble drept. Først konstruerte man et libanesisk spor som pekte mot Al-Fatah-ledere og italienske, spanske og vesttyske høyreekstremister som gjerningsmenn. Dette kostet etterforskerne 10 måneders verdifull tid. Siden ble mistanken rettet mot KGB, tilslutt mot franskmennene». At de la ut en blanding av sanne og falske spor, blokkerte for sannheten i mange år. Så er det ikke det minste rart, at rettsforhandlingene om attentatet først kunne begynne seks år etter hendelsen» (s. 259). Etter mange års vanskelig og komplisert etterforskning ble dom bekjentgjort den 23. november 1995, hvor blant annet «den nyfascistiske terrororganisasjon Ordine Nuovo ble anklaget for å ha utført angrepet og to agenter fra SISMI sammen med Licio Gelli, lederen av frimurerorgansisasjonen Propaganda Due ble dømt for å ha hindret etterforskningen» (wikipedia.de).

 

Historikeren Olav Njølstad, som var medlem av 22.julikommisjonens sekretariat, skulle egentlig ha kunnskap om at de som kun skyver ansvaret for terrorangrepet i Bologna i 1980 over på de høyreekstreme alene, bare har gjort halvparten av leksen sin. For bakmennene hadde planlagt det slik. De som trente, utstyrte og ledet de høyreekstreme. Njølstad var i kommisjonen som historiker. Han skulle være garantien for at beskrevne historiske begivenheter var i tråd med sannheten. Alikevel unnlot Njølstad ganske enkelt å kommentere de oppsiktsvekkende etterforskningsresultat som allerede 6 år etter ulykken begynte å dukke opp. Kanskje passet ikke sannheten inn i rapporten? For nettopp denne løgnen skulle bli en bærebjelke.

 

Felice Casson, statsadvokat, dommer og politiker
Felice Casson, statsadvokat, dommer, Italia

Om bombeeksplosjonen på Oktoberfesten München i 1980, heter det hos Regine Igel, s. 127: «Med offentliggjøringen av en undersøkelse våren 2005 om den hemmelige militsorganisasjon Gladio som fantes i alle NATO-land, ble mistanken bekreftet om at bak bombeangrepene på Oktoberfesten i 1980 sto høyreekstremister som var organisert i Gladio» … «Gianadelio Maletti, tidl. sjef i den italienske militære etterretningstjenesten, avslørte – som allerede nevnt – i rettssalen i Milano i begynnelsen av 2001 at CIA hadde koordinert aktiviteter av høyreekstreme grupper, ikke bare i Italia, men også i Tyskland». Teksten antyder at reaksjonære miljøer i statsapparatet hadde trådene i sine hender, både hva bomben på Oktoberfesten i München angikk, men også bomben i Bologna. Gladio var en militsorganisasjon bygd opp av den statlige hemmelig tjeneste som fikk sine ordre fra NATO. Disse opplysninger var resultat av et gravearbeide som allerede hadde pågått i mange år i Italia av modige mennesker. Den som begynte opprullingene var advokaten, politikeren og dommeren Felice Casson. Han fikk saken om bilbomben i Peteano som i 1972 drepte tre politimenn, i hendene. Han skjønte at mange ting gjengitt i etterforskningsdokumentene ikke kunne stemme og oppdaget etterhvert at de såkalte fascistiske høyreekstreme ble styrt av folk som satt høyt oppe i det italienske statsapparatsystemet.

 

Professor Daniele Ganser, Historiker, Sveits
Professor Daniele Ganser, Historiker, Sveits

Daniele Ganser (s. 139): «I juni 2000 ble den 326 siders avslutningsrapport lagt frem. Konklusjonen var at disse terroraksjonene i Italia (som til da hadde kostet livet til 491 sivilister og 1181 sårede og lemlestede), alle bombene, disse militære aksjoner var organisert, forberedt og støttet av menn innenfor italienske statlige institusjoner, som man for kort tid tilbake også hadde funnet ut, av menn som hadde forbindelser med den amerikanske hemmelige tjeneste. «Fascist og terrorist Vincenzo Vinciguerra fortalte dommerne i 1986: ‘Det var i Italia akkurat som i Argentina, lederne av Montoneros (venstregeriljaen) sto i forbindelse med militærjuntaen. I Argentina og Italia hersket den samme logikk, nemlig å grunnlegge organisasjoner som offisielt hevdet seg mot staten, men som samtidig ble ledet av menn som var tett forbundet med den» (Regine Igel, s. 246).

 

Alberto Franceschini, tidligere medlem av den Røde Brigade, fengslet fra 1974 til 1992, fortalte til en parlamentarisk undersøkelseskommisjon: «Som vi har sett, taler mye for at ledelsen av venstrefascistiske terrorister gikk via agenter som fikk sine ordre enten direkte av de ansvarlige folkene fra den hemmelige tjeneste eller de fikk dette via Hyperion skolen i Paris (Hyperionskolen, NATOs europeiske terrorstyringssentral, hvorfra våpen ble fordelt til den Røde Brigade, baskiske ETA, irske IRA og den tyske RAF, Regine Igel s. 234/250). «Historikeren Aldo Gianulli, som arbeidet som rådgiver i den parlamentariske undersøkelseskommisjon om Gladio og terrorvirksomhet, betonte ganske riktig at Stay-Behind-organisasjonen idag internasjonalt må undersøkes på basis av NATO-dokumenter. Det virkelige tema er idag å få tilgang til NATOs arkiver» (Daniele Ganser s. 140/141).

 

De høyreekstreme

I det grisgrendte Norge er det vanskelig å stikke seg vekk i en folkemengde. Vi er ganske enkelt ikke så mange. Når vår største by har en størrelse på to bydeler av Berlin, er det forholdsvis enkelt å holde oversikt. Helgefyll, slåssing i drosjekøer, foran pølseboder og ved inngangsdørene til utesteder er det vi har å by på hva aggressivitet angår. At noen blir drept, er ikke til å unngå, men det ropes det ikke så høyt om. Idag har vi stort sett ingen kultur igjen på omgang med aggresjoner. Ola og Kari er konfliktskye og går stille i dørene. Italia har sin årelange fascistiske historie og dermed kunne unge og middealdrende voldsberedte menn rekrutteres fra dem. Store byer som Amsterdam, Berlin og London har sine andeler av sinte menn. Der kunne de kanskje også stikke seg vekk. Men ikke i Norge. Norge har små, familiære og oversiktlige forhold.

Alikevel har 22.juli kommisjonens rapport i kapittel fire, mellom sidene 50-53, klart å bruke ordet høyreekstrem, trettien ganger. Det er snakk om å smøre så tykt på at også døve skal høre, at også blinde skal lese. Hvorfor? Selv har jeg ikke støtt på et større høyreekstremt miljø til dags dato, på tross av at jeg er født her til lands, er oppegående og våken, iakttagende og samfunnsengasjert, har hatt barn på skole her og interesserer meg for alt som rører på seg. Jeg har møtt noen ‘høvdinger’, men de er få, de er mye alene, hver på sin haug. De har tenkt gjennom mangt, er engasjerte, men bundet opp av en sosial tvangstrøye. Å påstå at de utgjør en trussel, er en villfarelse.

lippestadogjagland4
Lippestad og Jagland med fellesuttalelse, Telemark Arbeideravis 22.juli 2013, offentliggjort på en utvalgt dato.

 

De som hevder at høyreekstremisme i Norge utgjør en fare, kan ikke ha satt seg inn i terrorens historie i Europa. Alikevel ser vi i media at folk fra Forsvarets Forskningsinstitutt og andre lignende organisasjoner regelmessig går ut med advarsler om den høyre- og islamekstremistiske fare. De vil formidle troverdighet og henviser bl.a. til Anders Behring Breiviks brutale massemord på Utøya som bevis på høyreekstremisme i Norge. Undertegnede er av den oppfatning at Breivik aldri var høyreekstremist, men en blek, selvopptatt ung mann ute på noe han aldri forsto rekkevidden av. Han lot seg manipulere. Hans handlinger ble en ulykke for ham selv, hans ofre og deres familier, men også for hans egen familie, slekt og kommende slektsledd. Etter min mening har vi ingen større ekstremistgrupperinger i Norge av betydning, men vi har mange provokatører.

 

Olav Njølstads påstand om at de høyreekstreme alene sto bak bombesprengningen i Bologna og på Oktoberfesten i München, synes allerede etter de få utsagn fra nevnte historikere og andre, å være halve sannheter. Geir Lippestads uttalelser om de manges sympatierklæringer til Breivik sammen med hans litt for ofte gjentatte frykt for høyreekstreme, synes å være bestilt. Kanskje hadde de mange lettvinte uttalelser i media, men også påstandene i kommisjonens rapport helt andre motiv?

 

Bombeterror av togpassasjerer i Madrid mars 2004, 191 drepte , 1800 lemlestet, skadet og såret.
Bombeterror tog Madrid 2004

Statsterror mot sivilbefolkningen har blitt utført siden andre verdenskrig med utgangspunkt i et mindre, men høyt posisjonert maktmiljø i USA. Det gjelder samfunnsstyring ved hjelp av vilkårlige drap, en fryktens hersketeknikk. Miljøet har i årenes løp etablert seg i alle europeiske lands statsstrukturer, også i Norge. De av våre ledere og politikere som ikke er en del av dette, føler seg tvunget til å la det skje. Bakmennene røper seg bare gjennom metoden. For den har forblitt den samme i mange år, derfor er også underskriften gjenkjennelig. Taktikken dengang, synlig i Italia, Tyskland og Belgia, var først å bruke høyre-fascistiske grupper, siden venstre-fascistiske grupper. Da var befolkningen opptatt med å se til venstre eller høyre, og oppdaget ikke de som satt lenger opp og trakk i trådene. De har siden utvidet taktikken. De siste årene ble ofte soloterroristen benyttet, også kalt Lone Wolf, den ensomme ulv. Da kunne de legge skylden på en gjerningsmann og hans dårlige psyke. Det ble planlagt detaljert og minutiøst, de hadde egnet gjerningsmann, våpen, sprengstoff, falske spor og dekkhistorie. De hadde makt innenfor avis- og mediaredaksjonene. Det gjaldt å konstruere fete overskrifter for å lede leserne på avveier. Slik sikret de seg på alle kanter. Siden vi har vært vitne til dette i en årrekke, har vi også lært deres fotspor bedre å kjenne. Og kanskje hadde de ikke tenkt på alt, alikevel. For det var noe som var helt umulig å skjule. Det var selve meningsløsheten. Drapene hadde ingen mening. De var fullstendig unødvendig. Hos terrorplanleggerne sto nettopp det meningsløse i fokus. Det var selve hovedmotivet. De få skulle drepes for at de mange skulle treffes. Årdalsdrapenes meningsløshet var den samme meningsløshet vi hadde sett så mange ganger før. Kunne det være et spor? Det var ikke før NRKs Yasmin Syed den 6/11-13 offentligjorde et anonymt leserbrev, at dette ble tydelig for meg. For dette var ikke et helt vanlig leserbrev. Jeg stusset da jeg så brevet vedkommende hadde skrevet, for jeg kjente språket fra tidligere.

 

De anonyme brev

 

Yasmin Syed, Dagbladet 7/11-13
Yasmin Syed, Dagbladet 7/11-13

Når noen offentliggjør et anonymt brev, vil de noe. At Yasmin Syed forklarer sitt initiativ å legge ut et anonymt brev med innvandrerhat som «artig», synes jeg fortjener oppmerksomhet. Hun oppholdt seg på Vestlandet dagen etter tragedien og var inneforstått med en offentliggjørelse av det anonyme brev på NRKs nettsider. Det må ha vært etter at hun fikk vite om den fryktelige tragedie i Årdal: «Jeg la det egentlig bare ut fordi jeg synes det var artig, sier hun» (Dagbladet 7/11-13).

Den 5/11-13 eller kanskje tidligere, fikk hun brevet som lød slik: «Du skal nu tydeligvis ha et program om dialekter/dialektene, sprog/sproget osv., vårt, Det Norske! For det første: Hva faen er det du tillater deg?, du, som jo er innvandrer, og som ikke hverken kan eller vet noe som helst, og da altså heller ikke om vårt sprog og våre dialekter!?! Dessuten kommer du altså med det så helt gale, at “norsk riksmål”, Oslosproget, “er” fra dansk!”!, noe som du altså ikke har funnet på/ut selv, men har kopiert av/fra andre! Jævla faen!». Under rettsaken mot Anders Behring Breivik, den 6/5-12, kom følgende brev til leder av gruppen for de etterlatte etter Breiviks brutale mord, Trond Henry Blattmann: «Jaså!? Så du har hele Norges befolkning med deg? Hvor har du det fra?, din jævla dumming og sosialklient! For en vrangforestilling!, frekkhet og galskap! Die jævla faen! Du er dessuten splitter pine gæærn, og noe aldeles jævla sjuk»!

To særegne brev uten underskrift. Det siste signaliserer det store, mørke miljø av høyreekstremister i norske bygd og byer. Det første har budskapet ‘vi som hater innvandrere’. Etter min mening var det samme skribent bak begge brevene.

Hvem var denne mannen? Hva lå bak hans siste brev?

Vi har lest et oppkonstruert leserbrev som skulle være et skriftlig uttrykk for fremmed- og innvandrerhat. Det var nok ingen lett oppgave å lage. For den som hater kan normalt ikke bruke språk. Hatet er en sterk følelse som gir seg uttrykk i instinktlignende, ubevisste handlinger, likestilt med å slå med knyttet neve eller å frese som en katt. Straks man begynner å formulere dette i språklige vendinger, hentes hatet opp i bevisstheten og mister mye av sin kraft. Forfatteren følte seg åpenbart vel, var selvsikker og ikke minst, trygg da han arbeidet med dette. Det var som om han var en slags livstidsansatt, noe som ikke finnes i det private næringsliv. Idag er det bare i staten og da aller helst høyere oppe i systemet, gjerne etterretningstjeneste eller høyere militære stillinger som avler slike fastgrodde holdninger. Hva ville han med brevet? Ville han gjøre seg viktig? Tidspunktet for offentliggjørelsen av hatbrevet på NRKs nettside var den 6/11-13. Brevet lå altså i NRKs redaksjon ihvertfall allerede den 5/11-13, få timer etter drapene i Årdal. Det var altså skrevet for tidlig til at man kunne karakterisere brevet som et skrytebrev, da drapene ennå ikke var særlig kjent. Men brevet var tydelig rettet mot innvandrere. Kunne det være en forbindelse mellom brevet og Årdalsdrapene?

 

Gjerningsmannen

 

Pass fra Egypt, pass kan overalt kjøpes, til enhver tid, så mange man måtte ønske.
Pass fra Egypt

Drap med kniv krever kunnskap, styrke og våpentrening. Var mannen en profesjonell drapsmann? Pressen utdypet ikke at gjerningsmannen i Årdal kunne ha vært en militært utdannet spesialist. Men det var Nesfossens første tanke da han fikk se mannen komme ut av bussen (kl.18.47), en «godt trent soldat». Normalt sett ville pressen kaste seg over en slik historie. Istedet fikk vi høre ting som: «Han levde et normalt liv på mottaket» (Tor Brekke, Hero Norge, Dagsrevyen 5/11-13), «en stille og rolig person». Mens de etterlatte tenkte videre: «Han hadde ikke den store kjøkkenkniven med seg uten grunn», sa bussjåførerens sønn til VG. Sønnen har helt rett. Hvorfor gikk han på bussen for å drepe? Vi må ikke glemme at det er like livsfjernt og unormalt å drepe i Afrika som i Norge. Afrikanere er like sjokkerte over dette som europeerne, asiatene og amerikanerne. Han kjente ingen av dem. Ingen av hans ofre kjente ham. Han drap alle. Hvem var han? Kanskje var han bare født i Sørsudan? Kanskje var hans pass fra et annet land? Kanskje hadde han fått sin trening i et tredje land?

 

VG spør: «Men kan dere tenke dere at gjerningsmannen hadde store psykiske problemer, at handlingen ikke var overlagt»? AD: «Jeg mener at det er bevisst. Når du drar med deg en kniv på bussen, og du har dratt fra Årdal uten å si fra hvor du skal, og du venter til bussen er på en øde strekning, så mener jeg at det er en tildels planlagt handling», sier Dahl (bussjåførens sønn, Anders Dahl til VG 8/11-13).

 

«NRK.no får opplyst at de tre drepte på Valdresekspressen ikke har skader som tyder på at de fikk forsvart seg. De døde trolig raskt av skadene de ble påført» (NRK 7/11-13). «Etter hva ambassaden har fått opplyst, har 30-åringen bodd i Sudans hovedstad Khartoum siden midt på 1990-tallet. Deretter har han oppgitt at han reiste til Egypt og senere Israel før han til slutt søkte om asyl i Spania. Det er ingen grunn til å tro at han har vært soldat eller kan ha blitt traumatisert på annen måte, om våre opplysninger stemmer. Han har ifølge egne opplysninger ikke vært i krigsområdene», sier ambassadør Bol Wek Agoth (AP 7/11-13). Det sier han på tross av at han ennå ikke hatt en samtale med mannen. Han hadde ikke møtt ham. Møtet skulle først finne sted den 8. november, ifølge hans egne opplysninger. Fra dette møtet har vi intet hørt.

 

Hvor var han født, hvem var hans familie, hans venner? Hadde han flere pass, utstedt av hvem? Hvilken bakgrunn hadde han, kunne han flere språk? På hvilke steder hadde han oppholdt seg og hvor lenge? Hvorfor vet vi ikke mere om våpenet? Det måtte ha vært sylkvasst. Noe som lignet en kjøkkenkniv, skrev VG. Hvorfor har vi ikke sett et foto? Hvem fant på ordet busskapring? Nettavisene var tidlig ute i offentligheten med ordet busskapring, lenge før noen visste noesomhelst. Var det ment å være et avledende begrep? Kom han og hans beste venn til Norge samtidig? Reise de sammen til Årdal? Var vennen også med gjerningsmannen til Israel? Vi vet idag at visse miljø innenfor den israelske stat har fostret mang en terrorist. Derfor ville det være nærliggende og viktig å etterforske sørsudanerens opphold i Israel.

 

Husby og Sørheim mente at Breivik var utilregnelig. VG 29/11-2011
Husby og Sørheim mente at Breivik var utilregnelig. VG 29/11-2011

Kan drapene på Valdresekspressen i februar 2003 og trikkedrapet i august 2004 kan sees i lys av dette? Vi har allerede flere likhetspunkter. Kanskje hadde gjerningsmennene, en sørsudaner, en etioper og en somalier, fra samme område i Afrika, møtt hverandre? Det måtte ha vært en grunn til at alle tre valgte en stor, uhåndterlig kniv. Alle tre anskaffet den, tok den med inn på buss og trikk for å bruke den. For alle gjaldt det at en Mora tollekniv ville ha ligget langt bedre i hånden. En tveegget dolk ville vært langt skarpere. Hvorfor dette store, grove og uhåndterlige? Skulle kanskje knivene se slik ut for å støtte opp under en psykiatrisk diagnose? Etioperen som drepte bussjåføren på Valdresekspressen i 2003 ble dømt til psykiatrisk behandling av Valdres tingrett (AP 2/2-2005). Somalieren som drepte på trikken i 2004 ble dømt til tvungent psykisk helsevern: «Ifølge forsvarer Heidi Bache-Wiig husker ikke tiltalte noe som helst av det som skjedde og vil derfor svare nei på skyldspørsmålet» (AP 6/4-2005).

 

Rettspsykiaterne sto fra første stund av i rettssalene som kongene på haugen. De hadde stor medvind i offentligheten. Straks de kom på banen, bukket og neiet de fleste av oss. Tenk, de hadde en innsikt og forståelse for sykdom i sjelen, vi aldri ville få. Så trodde vi at det var sant, det de fortalte. Vi trodde at rettspsykiater Bertold Grünfeld og Torgeir Husby alltid hadde rett, at de forsvarte de svakeste blant oss. Vi trodde på de mange gode presseoppslag, vi gav dem vår tillit. Men fortjente de virkelig den?

 

Drapsstedet en langdistansebuss

 

Tel Aviv, buss sprengt av sprengstoff, plassert på forhånd, 21.november 2012, 17 personer skadd, 3 alvorlig.
Tel Aviv, bussbombe, 2012

Vi kjenner til at noen satt igjen mindre sprenglegemer i vesker og kofferter, før de selv gikk av bussen. Sjåfør og flere passasjerer ble drept av en voldsom eksplosjon. Vi kjenner også til at noen har kommet på bussen forkledt som vanlig passasjerer, men har i det skjulte båret sprengstoffbelte på seg. Underveis har de utløst tenningsmekanismen og siden drept både seg selv, sjåfør og intetanende medpassasjerer. Begge deler har skjedd i Tel Aviv, Israel. Det har også blitt myrdet passasjerer gjennom sprengning av innebygd sprengstoff, montert bakerst i bussens mellomgulv i dobbeltdekkerbussen i 2005, Tavistock Square, London og muligens også i den vanlige reisebuss ved Burgas Airport i Bulgaria i 2012. Så langt har ingen sprenglegemer eksplodert på buss i Norge. Men vi har to ganger hatt knivdrap ombord på en langdistansebuss. Til og med den samme bussrute drevet av samme busselskap. Knivdrap har oftest skjedd i raseri og affekt eller det stikk motsatte, overlagt og kaldblodig fordi det kunne utføres lydløst. Drap med kniv etterlater et fryktelig inntrykk på alle.

 

Hvorfor bussen som åsted? Valdresbussen var en langdistansebuss. Bussen har i løpet av årene vært grunnen til at mange kunne komme seg frem, at mange kunne treffe hverandre. Og mere, den var et bilde på vårt samfunn, av den likeverd og den likestilling vi gjerne gir hverandre, der den kjørte avgårde med alle slags passasjerer i all slags vær. Den var på en måte et Norge i miniatyr. Kunne det ha vært grunnen til at en bussrute som denne ble valgt for udåden? For det var ikke mord i en leilighet eller i et havnekvarter, heller ikke i en bar eller på en taxiholdeplass. Det var ikke drap som man kunne avskrive som private eller personlige, slik vi kjenner mange av dem. Var dette åsted et symbolsk åsted, stedfortredende for hele vårt land?

 

Psykiatriens endelige fallitt

 

Psykiatriens fallit.
Psykiatriens fallit.

For meg er det påfallende at noen vil styre dette gjennom psykiatrien: Mannen mente det ikke. Han ville det ikke. Mannen har ikke ansvaret for dette. Han var syk i gjerningsøyeblikket. Han var utilregnelig. Ja, nå har noen anbefalt ham å nekte for at han var gjerningsmannen. Hans advokat har ikke latt en anledning gå ifra seg hvor han kunne understreke hvor vanskelig mannen har det. Han tar det tungt, har det vanskelig og tøft. Mannen er syk, han er alvorlig syk. Det ser ut som om rettsprosedyren forlengst har tatt av, vel og merke i pressen, med markedsføringens metoder. Er det fordi allmennheten skal mykes opp? Ikke engang avhør, langt mindre rettssak har funnet sted. Er det fordi folk flest, når saken kommer så langt, skal godta at gjerningsmannen skal erklæres utilregnelig i gjerningsøyeblikket? Han skal erklæres uskyldig, skal ikke straffes, men skal dømmes til psykiatrisk forvaring. I mine øyne er dette et misbruk så alvorlig at det ikke bare er spørsmål om vårt rettsvesen er dugelig, men også psykiatrien fremstår som ubrukelig.

 

Ikke mulig å være mer schizofren, uttalte psykiater Torgeir Husby i rettsalen om trikkedrapsmannen , gjengitt av AP, 3∕5-2005.
Ikke mulig å være mer schizofren, uttalte psykiater Torgeir Husby i rettsalen om trikkedrapsmannen, fra AP, 3∕5-2005.

Psykiatri har aldri vært en fullverdig vitenskap. Den reale erkjennelse av sykelige sjelelige tilstander er like liten som før, selv om mange i en årrekke ved hjelp av hvit lagerfrakk, titler og mange ord har villet fremstille psykiatrien som seriøs. Institusjonene som rene oppbevaringsanstalter og et hemningsløst forbruk av medikamenter, på skattebetalernes regning, taler sitt klare språk. Helbredelse kan man knapt snakke om, mens bivirkninger av medikamentene er omfattende. Er ikke vår klippefaste tro på psykiatrien snart moden for revisjon? Er psykiatrien i realiteten utdatert? Kanskje sogar moden for museum og utstilling?

 

VG skriver: «Vil oppnevne tre sakkyndige. Politiet har begjært at det oppnevnes tre sakkyndige som vurderer hans psykiske tilstand opp mot straffelovens bestemmelse om at psykotiske ikke skal straffes. Ifølge forsvareren er siktede preget av det som skjedde mandag kveld og av situasjonen – både fysisk og psykisk. – Han ble utsatt for en tøff pågripelse, opplyser Verling. Siden politiet brukte over én time på å komme til stedet, ble 30-åringen pågrepet av brann- og ambulansepersonell» (VG 7/11-13). Hanne Skartveit VG skriver: «Det er vanskelig å se for seg at vårt helsesystem kan undersøke hver og en for eventuelle traumer og psykiske skader. Norsk psykiatri er allerede under sterkt press. Det er bare de sykeste som får hjelp» (VG 8/11-13).

 

 

psy1, aftenposten 081113

Fra Aftenposten 8/11-13
Fra Aftenposten 8/11-13

 

 

Særlig overskriftene I Aftenpostens nettavis var i disse dager usedvanlig følelsesladne. Det synes meg å være tydelige forsøk på å føre leserne inn i et bestemt spor. Noen ville ha gått så langt som å anklage Aftenpostens nettjournalist for manipulasjon. De faktiske forhold tyder på at mannen er en profesjonell drapsmann. At han idet han gikk av bussen, tenkte på hva han skulle si til rednings- og brannmennene, bekrefter hans profesjonalitet. Hans misgjerninger var ingen handlinger gjort i en psykotisk sjelelig tilstand (amok – å drepe i vilt raseri), men var rene henrettelser.

 

De anonyme hatbrev

 

 

Det anonyme leserbrev 6/11-2013
Det anonyme leserbrev 6/11-2013

Da jeg så Yasmin Syeds brev forsto jeg at hendelsen i Årdal kunne ha et motiv. Det finnes folk som er interessert i å skape hat som skal forårsake blodutgydelser. De arbeider for å piske opp hatsbølger. De har ressurser, reiser byggverk av løgn og misbruker pressen. Ved hjelp av overskrifter som dekker til virkeligheten, produseres det forklaringer. De skal være plausible og sannsynlige, men skal dekke over sannheten. For å sikre seg at begivenhetens gang går slik de ønsker, bruker de provokatører. De sørger for friksjon og varme, slik at folkemassene når frem til kokepunktet. Man må ha forutsetningene på plass, de rette følelsesmessige omgivelser. Provokatøren er som proppen i badekaret, en værhane som i det rette øyeblikk skal kunne snu været, han bruker aggressivitet beregnende for å hisse sentrale aktører til ekstremvold på kort varsel (Field Manual 30-31B*).

 

I en slik prosess blir anonyme hatbrev satt inn for å skape den rette stemning. Da det ikke er så mange som bruker tid på å skrive anonyme brev, vil jeg se nærmere på dette. De som skriver prøver å få oss til å tro ting som ikke stemmer. De utnytter vår manglende kapasitet, i tillegg har de ‘tentakler’ langt inne i media slik at brevene blir offentliggjort. Den ‘psykisk pressede afrikaner som går amok’ har alle kjennetegn på å være en dekkhistorie. Det anonyme brev ser ut til å være en del av den samme historie. Var det et forsøk på å skape grunnlag for en større konflikt? Hadde vi nå fått så mange mørkhudede innvandrere i Norge, at dette kunne brukes? Skulle drapene i bussen være gnisten? Gnisten som skulle antenne det hele? Merk setningen i det anonyme brevet: «du, som jo er innvandrer…».

 

Hvem var han som skrev brev til Yasmin Syed i NRK? Vår mann kjeftet høylytt. Han likte det. Hvorfor våger han å skjelle ut andre, offentlig? Er det bare mangel på høflighet? Kanskje er han under overflaten et herskesykt maktmenneske? Liker han at andre kryper for ham? Har vi med en bortskjemt, narsissistisk, godt voksen mann å gjøre?

 

Provokatør og informant Christian Høibø, PST
Provokatør og informant Christian Høibø, PST

Etter min mening er dette egenskaper som lever i bakgrunnen av hans brev. Men det var ikke hovedmotivet. I forgrunnen levde noe som så ut til å være planlagt spill. Det aggresjonsbildet han foreviste gikk igjen hos flere. Derfor jeg mener han har kolleger. Det var en fellesnevner. De var flere i samme miljø. Han og hans kolleger foretok disse «angrep», ikke fordi de tilfeldigvis kjedet seg, men fordi de arbeidet etter en større plan. De bygget på et større puslespill, bit for bit. Slik jeg leste meldingene signaliserte de alle fremmedhat. Hans brev viste ham som fullstendig uberørte av at to fryktelige tragedier hadde funnet sted, det viste hans ringeakt for andres nød og sorg. Hans type, som det finnes mange av både i politi og militære, forveksler manglende medfølelse med styrke. Han viste seg frem som sterk, men skjult bak en anonyme maske. Som type er han den som straks angir sin beste venn, hvis noe går galt. Han er feig. Han merker seg nøye i hvilken retning de andre går, så sluntrer han langsomt, umerkelig etter. Han er ingen idealistisk høyreekstrem som man kan finne i europeiske millionbyer, men en simpel medløper, en reaksjonær. De reaksjonære tror på makt og voldsbruk. De føler seg trygge i maktstrukturerte miljø.

 

Svensk politi har det også. Fra s. 415: «Av alla polisdistrikt hade Norrmalmspolisens vaktdistrikt VD1 vid den här tiden erhållit det absolut sämsta ryktet med avslöjanden om fascistiska grupperingar och ett otal anmälningar om misshandel som typiska ingredienser. Kulmen nåddes hösten 1983 då en grupp polismän från VD1 anhölls för misstänkt övervåld i tjänsten» (Ole Dammegårds bok om mordet på Oluf Palme).

 

Vi leser at det svenske politiet vegrer seg hårdnakket for å innrømme fakta. Men selv om det tar tid, slåes det ubønnhørlig fast. Det finnes et meget reaksjonært miljø innenfor Stockholm Polis. Sunt er det ikke, men heller ikke unormalt. Voldsberedte menn tiltrekkes maktposisjoner, som nattsvermere tiltrekkes gatelyset. Særlig utsatt er etterretningstjenestene, spionreirene og de mange spesial-sikkerhetsavdelingene. De reaksjonære var også flertallet av de mange ‘velvillige hjelpere’ under Hitler, Stalin og siden Østtyskland. Voldsberedte og feige, en skjebnesvanger blanding. De har alltid vært en del av vårt samfunn. I vår cyber-tid har de naturligvis spesialisert seg på nett-tjenester. De er fortsatt anonyme. De opptrer under falsk navn, falsk alder og falsk kjønn.

 

Hathviskerne

 

 

Anonymt brev til Blattmann 6.mai 2012 gjengitt på NRK.no
Anonymt brev til Blattmann 6.mai 2012 gjengitt på NRK.no

I forbindelse med en artikkel jeg hadde på nett, stilte jeg meg beredt for å være kontakt med interesserte lesere. Her møtte jeg også de som kalles blogg-troll. Jeg ble fullstendig tatt på sengen. Først trodde jeg de mente sine ytringer ærlig og oppriktig, men jeg ble ført bak lyset og inn i irrganger. Der stilte de seg i posisjon, før de angrep og overfalt. De var meget aggressive. De viste en usedvanlig frekk, uhøflig og en målrettet, destruktiv holdning i sine første møter med fremmede mennesker. Som en slags nettets hooligans, pøbler som ikke kan snakke, men bare slå, sparke og spytte. Deres hugging og kniving hadde system. Det gikk igjen hos flere. Kanskje hadde de én lærebok, én manual? System og metode krever skolering, skolering koster penger. Er finanser med i bildet, er det også sannsynlig at de sitter i samme organisasjon. Jeg kunne ikke komme på andre steder i vårt lille land hvor slike miljøer av en viss størrelse fantes enn i militærets eller politiets sikkerhets- og overvåkingsapparat. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), har over 500 ansatte, mens Cyberforsvaret, nå på størrelse med hæren, luftvåpenet og marinen, har 1100 ansatte (AP 18/9-2012). Cyberforsvaret har samfunnssikkerhet gjennom overvåkning som hovedoppgave.

 

Først trodde jeg at disse modige menn blogget på fritiden, men slik var det ikke. De opererte i arbeidstiden, om kvelden, også i de sene nattetider, særlig helger. Med en sterke eim av aggressiv ‘høyre-ekstremisme’. At det i kjølvannet av Årdalsdrapene kom en forsterket innsats mot Telemarksavisens redaktør Ove Mellingen vekket mange spørsmål hos meg. Bakgrunnen var Mellingens leder i egen avis hvor han, som den kristenmann han er, oppfordret å unngå hat. Ifølge Mellingen selv likte ikke troll-bloggerne, som fremstilte seg som høyreekstremister, hans utsagn mot hat. De kastet seg som et glefsende hundekobbel over ham på avisens egen blogg. Man kunne tro at ‘høyreekstremister’ bare leste nettaviser. Men disse bloggere viste en interesse for spesielle tekster.

 

Redaktør Ove Mellingen, Telemark Arbeideravis
Redaktør Ove Mellingen, Telemark Arbeideravis

For Telemarksavisen er ingen nasjonal avis. Det er en liten lokalavis. Og bloggerne reagerte på Mellingens leder i egen avis. Hvordan fant de denne leder? Den leder de siktet til kunne de nemlig ikke finne på nett. Dette kunne en av avisens damer på kundeservice opplyse meg om. Jeg forsto av det at enten måtte ‘høyreekstremistene’ daglig kjøpe alle aviser i papir- eller elektronisk utgave. Det syntes å være tungvint. Kanskje abonnerte de ganske enkelt på utklipp fra et digitalt utklippsbyrå. Utklipp sortert etter søkeord de selv hadde oppgitt? Bloggerne fremstilte seg som innvandrerhatere og rasister, som Mellingen antyder. Deres prosjekt var å puste på glørne som Årdalsdrapene skapte. De kastet seg over denne setningen i Mellingens leder (6/11-13): «Men man må heller ikke la denne typen tragiske hendelser føre til et blindt hat mot alle utlendinger, mot alle asylsøkere, mot alle som ikke tilhører vårt omforente hvite, norske, noen ganger selvgode fellesskap». Siden denne setning hadde de prøvd å komme Mellingen nærmere inn på livet. De hadde nok fektet det beste de hadde lært, skal man dømme etter Mellingens svar:

 

Mellingens ledersvar (20/11-13): «Sant å si har det oppstått en smule hektisk debatt på TA-bloggen de siste ukene. Det er et lite kobbel anonyme deltagere som har kastet seg utpå og drøfter min tidligere oppfordring om å unngå hat og hevn i forbindelse med det tragiske trippeldrapet i Årdal og andre lignende saker. Det interessante er graden av selvinnsikt hos noen av disse folkene. De har nemlig reagert aller mest krakilsk på oppfordringen om å unngå hat».

 

Tar vi redaktørens ord på alvor, kan bloggernes utagering ha vært en del av en plan de har utøvd over hele blogg- og chatverdenen i Norges by og bygder. Skulle i etterdønningene av afrikanerens stygge drap på Årdalsbussen, hat mellom ola nordmann og innvandrere med mørkere hudfarger, vekkes? Hatbloggere var nok ute på alle mulige nettsteder siden 5. november 2013. De har i hovedsak truffet barn, unge og trygdede og pustet sin egen dårlige ånde på dem i håp om at den skulle fenge. Dette var hathviskerne.

 

 

Fylkesmann grovt sjikanert, fra nrk.no, 12. november 2013
Fylkesmann grovt sjikanert, fra nrk.no, 12. november 2013

 

 

overvaaking
Forsvaret, som skulle beskytte landet mot angrep utenfra, spionerer nå istedenfor på sine egne borgerne gjennom et kostbart abonnement hos Retriever.no.

Hos Politiets Sikkerhetstjeneste og i den militære etterretning arbeider mange reaksjonære, folk som lett griper til voldsbruk. De mener seg viktige for hele nasjonens trygghet. Ikke uten grunn kalles denne del av miljøet ‘brunt’ eller ‘svart’. Av alle steder i vårt samfunn, er det først og fremst blant dem som skal forsvare nasjonen mot angrep utenfra, men også blant dem som skal opprettholde lov og orden, at de reaksjonære finnes. De stikker seg ikke åpent frem, men er anonyme. Men de har måttet vite hva de var med på. De har måttet vite hvorfor de skulle gjøre det de gjorde og når de skulle gjøre det. Tar vi innover oss det enkle faktum at de fant frem til avislederen ved hjelp av medieovervåking fra et digitalt utklippsbyrå, så visste den anonyme brevskriver, men også bloggerne Mellingen omtaler, hva som skulle skje mandag den 4. november i den mørke bussen. Da var hathviskernes opptreden en mindre del av en større operasjon. Da var også dette et prosjekt med mange deltagere, en terroraksjon med militær presisjon. Alle eventualiteter måtte være forberedt. Gjerningsmann, våpen, de falske spor, dekkhistorie, media. Alle detaljer måtte være på plass. Alle skott måtte være vanntette.

 

Men hvorfor? Skulle Årdalsdrapene først brukes til å skape almen frykt? Skulle denne siden kanaliseres og forsterkes til hat mot mørkhudede innvandrere? Skulle veien skulle gå fra ulmende glør til lys lue? Det kan se slik ut. Til slike formål er internett og nettavisene perfekt. Man kan påvirke folk flest over hele landet, uten å vise ansikt. Ser vi de mange litt for fete overskrifter i nettavisene i denne konteksten, ser vi et stygt misbruk. Holder vi de forskjellige anonyme ytringer i etterkant av Årdalsdrapene opp mot hverandre til sammenligning, synes budskapet å være: «Over hele landet vil vi tenne et hat mot alle mennesker med fremmed hudfarve». Kan dette virkelig være motivet bak mordene i Årdal? Teknikken som brukes er kjent. For også alt det Breivik representerte, skulle hates. Å berede grunnen for hat var motivene bak hans drap. Denne rystende og forskrekkelige hendelse for så mange mennesker ble av bakmennene kaldt og kynisk tatt med i beregningene som kostnader. Generasjoners lidelser for mange mennesker var for dem rene utgifter. Bakmennene ville bevege et helt folk. Derfor måtte det gjøres stort, det måtte være på nyhetene, i overskriftene både lenge og vel. Det var bakgrunnen til at Breiviks manifest ble gjort viden kjent ad mang en forunderlig vei. Vi var nokså overrasket, mange av oss, da vi iakttok dette. Vi skjønte på tonefallet at dette ble støttet langt oppe i statsmakten. Denne gang var det en ‘avvist asylsøker’ som drepte. Nå var det alle hans like, alle mørkhudede innvandrere og asylsøkere som skulle hates. Kjennetegnet på dette var for meg redaktør Mellingen, som traff spikeren rett på hodet. Den anonyme brevskrivers hensikt var i første omgang å gi inntrykk av et stort, ukjent, mørkt miljø av høyreekstreme. Den andre gang ville han gi inntrykk av at innvandrerhat hadde grobunn i befolkningen. Han tok på seg rollen som stemmen fra folkedypet.

 

Etterord

 

 

Fra hjemmesiden til overvåkingsfirmaet retriever.no, pr 25/01-14
Fra hjemmesiden til overvåkingsfirmaet retriever.no, som overvåker alle blogger, alle sosiale medier,  alle landets aviser, fjernsyn og radio.

Gjerningsmannen hadde oppholdt seg få uker i landet. Han måtte ha fått nøyaktige instruksjoner. Han ble kjent med vår juridiske praksis å be om å få bli overgitt politiet. Han visste at han kunne nekte for å ha utført misgjerningene. Som om det ikke var nok, nektet han også for å la seg avhøre. For meg ser det ut som om noen holder sin mektige hånd over gjerningsmannen og tøyer grensene helt til ytterkant. At gjerningsmannen ennå i januar 2014 står fast ved sin påståtte sykdomserklæring, nå er han allerede alvorlig syk, kan tyde på nevnte støtte. At hans relativt uerfarne forsvarsadvokat føler seg tung nok til å være opphavsmann for slikt med hele befolkningen som publikum, kan være det faktum som bekrefter antagelsen.

 

Om de andre utøvere er det å si: Ikke mange hatbloggere og anonyme brevskrivere viser samme holdning. Ikke mange hatbloggere og anonyme brevskrivere handler etter samme mønster. Ikke mange hatbloggere har tilgang til kostbar medieovervåking. For meg var dette fellesnevnere som pekte i en retning. For da jeg lette etter mediebyrået, fikk jeg opplyst at det gamle utklippsbyrå Argus var gått inn i firmaet Retriever. Retriever leverer den beste og mest omfattende overvåkning av aviser, sosiale medier og private blogger, du kan ønske deg. Og på dets hjemmeside reklamerte, overraskende nok, forsvaret, for den beste service og produktkvalitet. Forsvaret hadde altså siden 2012 hatt et omfattende abonnement på full medieovervåking, derfor hadde de Mellingens avisleder. Da var hatbloggerne enten å finne i deres egne rekker, eller de hadde gitt utklippene til PST. Forsvaret overvåker det norske folks bevegelser med det største cybermannskap og de tyngste investeringer noensinne for den slags, fra Kolsås utenfor Oslo. Det synes meg mest logisk at dette var hatbloggernes arbeidsplass. En liten, bortgjemt avdeling for sterkt virksomhetskritiske tjenester. Det var de samme som sjikanerte fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som sendte de ubehagelige e-poster, de stygge tekstmeldinger og telefonhenvendelsene med rasistiske ytringer. Anonymt, må vite.

 

Trippeldrapstiltalte omkom ikke i Bergen fengsel, han ble myrdet

 

Da advokat Fredrik Verling allerede tidlig i prosessen som afrikanerens forsvarer gikk ut i media og understreket litt for overdrevent at mannen var syk, synes jeg saken luktet rart. Å overdrive pressemeddelelsene og attpåtil gjenta dem flere ganger, var for påfallende. Jeg ringte ansvarlige politietterforsker ved Sogn og Fjordane politikontor for å fortelle hva jeg trodde. Men det var som å spytte i motvind. Etterforskeren ville ikke høre på det jeg hadde å si, bryskt og bestemt avviste han alt jeg skulle si nesten før jeg fikk åpnet munnen.

 

Advokat Fredrik Verling, fra fengslingsmøte i Bergen
Advokat Fredrik Verling, fra fengslingsmøte i Bergen

I mine øyne står et bestemt miljø står bak dette og deres spesialitet er selvmord eller ‘selvmyrding’. Man myrder folk som begynner å gå egne veier, stopper dem på en slik måte at det ser ut som selvmord; og hvis det er noen som tviler på det, truer man dem med sosiale- og/eller økonomiske virkemidler. Dette har vært fariseernes, de judaittiske rabbiers, senere judaistiske sionisters, fremgangsmåte ovenfor alle som har villet bryte med den rådende oppfatning (1). Med en egen form for brutal fremferd har de løst sine problemer. Etterhvert har metoden blitt kjent. Og drapslisten er lang som et vondt år. At også afrikaneren visste for mye, skjønner vi. Han hadde kunnet fortelle oss mye om det som egentlige hadde skjedd. Men de ville at vi skulle tro på NRKs, VGs og Dagbladets mange meddelelser: At mannen var psykotisk og at han drepte av fortvilelse. Slik var det altså ikke. Dette var deres Way of Deception, som Ostrowky uttrykker det, bedrageriet. Victor Ostrowsky var på god vei til å bli sjelelig syk av måten Mossad arbeidet på, han hoppet av.

 

Og fakta omkring drapene på Valdresekspressen passer som hånd i hanske i det mønster sionistene i Israel gjennomfører når det er noe som ikke passer dem. Da Verling gang på gang gikk ut i pressen for å understreke afrikanerens psykotiske tilstand, noterte jeg meg dette, men skjønte ikke dengang hva fremtiden skulle bringe. Jeg ble ubehagelig overrasket og skjønner i dag at dette må ha vært planlagt fra begynnelsen av. Det er mange veier til rom. Hvorfor selvmord ble utveien, vet jeg ikke. Selvmord har kanskje fortsatt en slags allmenn aksept, da de fleste ikke stiller ubehagelige spørsmål. Det må være grunnen til at sionistene holder på med dette ennå. Ikke bare den tyske CDU-politiker Uwe Barschel ble ‘selvmyrdet’ i 1987 (2); også i Norge har vi hatt ‘selvmord’ av kjente mennesker.

 

Mest kjent idag er kanskje minister Tore Tønne som utførte et såkalt selvmord i 2002. Mon tro om han ble obdusert, om det var sovemidler i hans magesekk og blod, slik det var med Uwe Barschel? Også deres egne folk, Israels ambassdør i Oslo i 2012, den sympatiske mannen Michael Eligal, døde først av selvmord, ble det sagt. Kanskje var dette for mistenkelig, for de forandret etter en tid like godt dødsårsaken; så døde han ikke av selvmord lenger, men av kreft i stedet. Det høres jo meget bedre ut og er et slående eksempel på den kjente og mye brukte jiddiske overraskelsestaktikk, chutzpah. Det oser av velfølelse og sterk selvtillit. Jeg fant dengang (2012) på nett meddelelsen fra ambassaden om at det var et høyst beklagelig selvmord. Nå finner jeg ikke dette lenger, så den er vel blitt fjernet. Skulle gjerne ha hørt hva hans familie kan fortelle. Så hykler de tåredryppende i etterkant om det ‘triste budskap’, hvilken fin mann han var og hvor god jobb han hadde gjort. Dette er de judaistiske sionisters varemerke med stempel og underskrift.

 

Sudaneseren
Peter Roy Paul Beak, født 1982 i Sudan, død Bergen fengsel 2014

Dessverre står det dårlig til i Den norske stat. Forråtnelsen innenfra må ha kommet svært langt. At noe slikt kunne hende på Valdresekspressen i 2013 bekrefter dette. Her var det ikke bare sentralt sittende folk i UDI og justisdepartementet, men også folk i det brunsvarte Politidirektoratet (POD) som må ha hatt med dette å gjøre. Kanskje flere. Folk forbundet med den israelske sionisme. Men det behøver ikke å ha vært mange i antall, men de må ha vært sentralt sittende. Det norske militærets innerste cyberansatte har (kanskje måttet) spille med på laget.

 

Dette ble planlagt og utført av folk som ikke har en eneste motforestilling mot å drepe andre av maktpolitiske og sosiale grunner; drepe mennesker som ikke har gjort noen fortred, mennesker som ante fred og ingen fare der de satt slumrende i kveldinga på bussen, og siden den vennlige og imøtekommende bussjåfør som satt bøyd over rattet for å bringe busspassasjerene sikkert over fjellet ned til hovedstaden. Logikken tilsier at denne rå handling må ha vært støttet av sentralt sittende folk i det norske statsbyråkrati. Det skulle ikke være vanskelig for en uavhengig etterforskningskommisjon å finne frem til hvem det må ha vært. Og motivet? Etter min mening å skape gnisninger mellom den norske befolkning og innvandrere. Noe som ikke er lett å begripe uten å ta med seg hva sionistene egentlig har planlagt og tenkt med innvandringen her til lands.

 

Advokat Fredrik Verling, fra fengslingsmøte i Bergen
Advokat Fredrik Verling, fra fengslingsmøte i Bergen

Det er klart, jeg har vært en rystet iakttager utenfra. Jeg har lest det pressen meddelte. Jeg fikk til og med tilsendt alle utgavene av VG som hadde nøyaktige og detaljerte beskrivelser. Det som skjedde krever at så mange av oss som mulig reiser seg opp fra sofaene. Hvis vi ikke gjør noget, eser dette nemlig utover land og strand som brøddeig og kveler oss alle. Da dette er miljøer som lyver seg til alt mulig slags snusk og driver med markedsføring og reklame, også når det gjelder den slags handlinger, har jeg vært ytterst mistenksom fra første øyeblikk. Derfor har jeg måttet pusle sammen min egen historie etter det jeg fikk opplyst. Så kan jeg selvfølgelig ha tatt feil på enkelte eller flere punkter; men den som studerte aktene, så at advokat Fredrik Verling var den som eksponerte seg. Han var en bærende og sentral personlighet i det hele. Vi får håpe han får rikelig belønning for dette. Vi kommer aldri til å glemme hans navn og hans innsats. Når det gjelder afrikanerens sykdom, kan det hende det var medikamentering med i bildet, slik at morderen ble omtåket og syk. Å omkomme etter et hopp fra 4 meters høyde, for en trenet soldat, er besynderlig.

 

Lenker og henvisninger: Se eget avsnitt under lenker, foto og litteratur.

Lenker, foto og litteratur

 

Han er fysiskt og psykisk skadd, sier hans advokat: http://www.dagbladet.no/2013/11/07/nyheter/innenriks/bussdrap/ardal/bergen_tingrett/30195053/ 1.11343111
Iskald og uanfektet: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Han-var-iskald-og-uanfektet-7365680.html
Mannen emosjonsløs, virket iskald: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10153063
Ble drept uten kamp: http://www.nrk.no/sognogfjordane/_-ble-drept-uten-kamp-pa-bussen-1.11343111

Gjørvrapporten nedlasting: http://www.regjeringen.no/smk/html/22julikommisjonen/22JULIKOMMISJONEN_NO/RAPPORT.HTM

Om bombeattentatet i Bologna og general Santovito: http://www.voltairenet.org/article30102.html

Om bombeattentatet i Bologna om SISMI og Licio Gelli: http://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_von_Bologna_1980

Foto bombeattentat på togpassasjerer i Madrid 2004: http://terrortrendsbulletin.com/category/madrid-train-bombing/

Foto drept i Bologna: http://www.documentingreality.com/forum/f237/death-pictures-bologna-station-127553/
Foto pass Egypt: http://www.uriks.no/egypts-haersjef-apner-for-a-bli-president/#.UuKTXkPKzGY

Foto psykiatri: https://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-3/

Hatbrev Trond Blattmann : http://www.nrk.no/ostfold/etterforsker-trussel–og-hatbrev-1.8121546
Hatbrev Yasmin Syed: http://www.nrk.no/kultur/yasmin-syed-skjelt-ut-av-seer-1.11340947

Foto Valdressekspressen slepes: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article8954849.ece

Fylkesmann grovt sjikanert: http://www.nrk.no/sognogfjordane/grovt-sjikanert-etter-trippeldrap-1.11352028
Drap på Valdresekspressen i 2003, med en diger forskjærkniv: http://www.aftenposten.no/iriks/Hva-med-Baloky-6342441.html

Hans eneste venn sendt ut av landet: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Han-hadde-n-venn_-og-Ahan-ble-sendt-ut-mandag-3001612.html
VG spesial, drapene på Valdresekspressen: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/spesial.php?id=9197
Trippeldrapsiktet kan bli i flere år: http://www.nrk.no/nyheter/1.11343670
Om trikkedrapet: http://no.wikipedia.org/wiki/Trikkedrapet

Foto Breivik dekkhistorie: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10053869

Foto provokatør og informant Christian Høibø: http://www.nrk.no/norge/pst-informant-slapp-straff-1.10954131
Om provokatør Christian Høibø: http://www.nrk.no/norge/_-pst-agenten-var-en-provokator-1.10921322
Foto redaktør Ove Mellingen: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3663318.ece

Foto overvåking: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3728629.ece

Cyberforsvaret: http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/cyberforsvaret/Sider/cyberforsvaret.aspx
Forsvarets mediesenter reklamerer for den beste overvåkning (pr 11.januar 2014), “pålitelig medieovervåkning”: http://www.retriever-info.com/no/category/media-coverage/

Utdrag om CYFOR, Cyberforsvarets organisasjon for fremtiden, CTO: Avdelingen bidrar til samfunnssikkerhet gjennom overvåking og informasjonsinnhenting, og ved å levere infrastruktur og virksomhetskritiske tjenester til sentrale deler av statsforvaltningen.

  • Field Manual, Alle NATO-medlemmers etterretningstjenester, politiets og militærets, har arbeidet etter US Field Manuals, antageligvis også FM 30-31B, som beskriver når provokatørene skal sette inn ekstrem vold. Slik har Pentagon og US State Department gjennom NATO styrt Norges indre anliggender helt siden 2.verdenskrig. Idag sterkere enn noen gang. Se også http://en.wikipedia.org/wiki/US_Army_Field_Manual_30-31B

Den svenske forfatter Ole Dammegård, fra boken Statskupp i Slow Motion, 2012: http://www.lightonconspiracies.com/sis.html

Sitat fra boken Daniele Ganser, NATO Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, tysk utgave Orell Füsli Verlag 2008.
Sitat fra boken Regine Igel, Terrorjahre, Herbig Verlag, Muenchen 1997.
Foto av Felice Casson fra boken Andreotti, Politik zwischen Geheimdienst und Mafia, samme forfatter, Herbig Verlag 1997. Egne oversettelser fra tysk og engelsk til norsk.

 

Lenker og henvisninger til teksttillegg 30. august 2015:

 

Døde uten å ha forklart seg, Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Trippeldrapstiltalt-dode-uten-a-ha-forklart-seg-7701852.html

Tiltalte hoppet i døden, Bergens Tidende: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Trippeldraps-tiltalt-hoppet-i-doden-3195805.html

Foto Peter Roy Paul Beak: https://www.frieord.no/innenriks/ett-ar-siden-margaret-ble-brutal-revet-bort-i-ardal/

Trippeldrap på buss i Årdal, samleside, NRK: http://www.nrk.no/nyheter/1.11337491

Legene koblet ham fra respirator, VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bussdrapene-i-aardal/trippeldrapstiltalt-i-aardal-er-doed-legene-koblet-ham-fra-respiratoren/a/23293732

Michael Eligal til minne:http://embassies.gov.il/oslo/NewsAndEvents/Pages/Michael-Eligal-til-minne.aspx#p

Eligal døde av kreft:http://www.miff.no/norge-og-israel/2012/09/11Ambassad%C3%B8rMichaelEligalerd%C3%B8d.htm< “>1 Beskrevet detaljert og samvittigshetsfullt av journalist og forfatter Douglas Reed in boken “The Controversy of Zion

1 Beskrevet detaljert og samvittighetsfullt av journalist og forfatter Douglas Reed i boken “The Controversy of Zion”.
2 Beskrevet detaljert og tillitsvekkende av den tidligere mossadagent Victor Ostrowsky i boken “Geheimakte Mossad” (tysk utgave 1994).

 

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

67 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Simon Elvedahl Solnes
Simon Elvedahl Solnes
Abonnent
10 år siden

Det var også Bombetrusler mot værnes utenfor Trondheim, der jeg holder til

Simon Elvedahl Solnes
Simon Elvedahl Solnes
Abonnent
10 år siden

Også bare Plutselig helt stille og rolig etterpå. En Falsk flagg opperasjon er gjærne en event med Flere Hendelser og øvelser og ulykker

Simon Elvedahl Solnes
Simon Elvedahl Solnes
Abonnent
10 år siden

Jeg er helt sikker på at det var en slags Falsk flagg opperasjon fra Amerikansk side i Den perioden.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/deler-av-oslo-sentrum-evakuert-etter-gasslukt-4155652.html#.UyhIbfl5Oqs

http://www.tv2.no/nyheter/oslo-sentrum-ble-sperret-av-etter-funn-av-mistenkelig-koffert-4155080.html#.UyhIavl5Oqs

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10127897

Jeg har en lang liste med artikkler, og allt Dette skjedde med kort tids mellom rom, par uker, Drap på buss, skole buss i fyr og flamme, bombe trusler 3 – 4 plasser i landet, tilfeldigheter med bensinstasjon og gasslukt, osv osv

Det var noe med allt dette som ikke er tilfeldigheter

2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

Nå må konspirasjonstenkerne våkne! Fordi noen må vekke resten av folket.
Mye av sannheten ligger på andre siden av en nå syltynn hinne som sprekker..
Se gjennom illusjonene og bli fri
Se gjennom illustrasjonene og sett They fast. Fast..
Leser du videre bør du få et nytt syn på hva som skjedde, -og ikke, på Utøya..
Stikkord: kongelige, adel, uran, sjakk, infiltrasjon av penge-UFO- mafia Oslo-Bergen- distriktsforgreninger, skuespill, roller og identiteter..

Konspirasjonstenkere må ta inn over seg at på noen felt er og blir vi lurt.
Konspi-miljøet og alternative media er, som samfunnet forøvrig, infiltrert – og vi får en mix av bevisste avsløringer og bevisste feilspor, som UFO/alien-hoaxen.
Samtidig er det i første omgang bare vi som er i nærheten av å forstå hva som foregår.
Folk flest ser ut til å være hardt rammet av brød og media-sirkus..
Det relativt nye nå er jo det store omfanget av identitets- juks.
Multiple identiteter er fortsatt en høyst levende realitet. En gang var det Shakespeare og Bacon i samme person.
http://postimg.org/image/bkhdrrczt/

Så var det Disney, Hitler, Graham Green, Prince Philip,
ironisk nok nazijeger Wiesenthal og selvfølgelig en Rothschild samlet i få personer ..
http://s24.postimg.org/z0tvvb6rp/wiesnytale.jpg
http://postimg.org/image/f52f05kyz/

Det er folk med konstruerte og skjult symbolske navn. Fungerende i politikk, politi, jus, (u)vitenskap, presteskap og HEF (!), media – inkl den alternative, næringsliv, m.m. Og i alt som har med brød og sirkus og penger og makt å gjøre. Og de følger oppskriftene i Sions V. Protokoller..
Og bibelprofetiene..
Skriften, zionprotokoller og knight templars antyder enkelt sagt at ulver i fåreklær er og har vært infiltrert i alle lag av samfunnet, og selv de vi har stor tillit til kan være skjulte monstre..
Det ville være en sensasjon dersom dette spillet ikke foregikk den dag i dag.
Som sagt tidligere, nøkkelen til å få slutt på skuespillet, er å dra maskene av. Brutalt må det gjøres i form av illustrasjoner. Et kjempestort puslespill bør ha en visuell effekt for å se helheten, det blir vanskelig når alle brikkene bare er grå. Bruk øyne og hode..

Tilbake til Årdal:
VIPer er deltakere og blir ikke drept..
Samme oppskrift i alt fra 2.verdenskrig og Holocaust til skolemassakre, 22.juli og Årdal”drapene: VIPer på begge sider, aktører, overgripere og ofre. Falske vitner og avtalt (skue)spill. Som dagsaktuelle Ukraina. Men som regel også mange uskyldige ofre som nærmest fungerer som cover up for bandittene som er ufattelig kyniske med sin høye, men umoralske intelligens. Det er ikke nasjonene eller folk flest som er uenige, det er de styrende globalistene som påvirker dem som gjør dem det. Putin er skuespillervenn med Obama. De følger bare regien som er satt eller settes fortløpende. Nå er scenen satt i Ukraina. Alt kan skje..
Hitler mot eller med Churchill, enige om uenighet og krigsspill?:
“When the true extent of the horror of the holocaust began to unravel at the end of the war, Chanel’s numerous close relations with anti-semitic and Nazi-sympathizing British officials, aristocrats and members of the royal family became a big threat. Remember the Duke of Westminster and his dog named “Jew”? Yeah.” It was in this circle that Chanel had previously spent time with figures such as the soon-to-be Prime Minister Winston Churchill.
Les mer:
http://followkarenellis.com/coco-chanel-was-definitely-a-nazi/
http://postimg.org/image/m2hl5ffwr/
http://postimg.org/image/jkb6ohfep/
Dobbeltagenter er egentlig multippelagenter arbeidende kun for globalistene?
http://no.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Lahlum

Identitetsjuks og agenter i alle aktuelle posisjoner muliggjør bløff om fødsel- og dødsdato, og antall døde slik at folket blir ført bak lyset og ting slutter å bli magisk og kun er tragiske bedrag. Ulykker og terror som skjer på magiske tidspunkt, eller med magiske mellomrom, er ofte falsk flagg aksjoner.
For å forstå må du tenke som They, linken til numerologen i en av kommentarene foran er viktig på mange måter..
”Hensikten med artiklene er å vise at de kongelige kjenner til tallenes makt og at de faktisk er aktive brukere av denne oldtidsvitenskapen. De kongelige har stor makt over folkemassene, og de vet at når man lager symboler, skaper symbolene sin egen kraft og energi.”
”Historien forteller om Tempelridderne som gravde etter skatter i Kong Solomons tempel og kom seg angivelig unna med “hemmeligheter” om kosmiske og religiøse tall, hellig geometri, astrologi, astrofysikk, osv.
Solomons første tempel stod i 33 år, og Kong David regjerte i Jerusalem i 33 år.”
http://www.numerologensverden.no/dopes-prins-george-den-23-oktober/

-undersøkelser avslører at vitenskapen har ikke gått tapt på veien, den brukes svært aktivt av høyere grupperinger i samfunnet som f eks kongelige, vatikanstaten, politikere og samfunnstopper som er frimurere. De er ekstremt opptatt av pythagoras grader, tall, datoer, numerologi, kong solomon og symboler–

Husk at det er mulig for eliten å jukse med slike tall om eliten. Graham Green ( i Tante Augusta) skriver om slikt juks med både fødsel- og dødsfall-datoer. Og personer som kler varierende identiteter. Husk at det knapt er skille mellom fiksjon-filmer-skuespill og det vi opplever som virkelighet. Og frekkheten til disse skapningene har absolutt ingen grenser. Navn og personalia er oppdiktet på fritt grunnlag eller slik at det passer inn i faen-kabbalaen. En matrix med fantastiske ”tilfeldigheter” blir satt opp av frimurere og satanister ved selv å styre offisielle tall og dato for fødsel og død og ikke minst selvkonstruerte ulykker og terror hvor antall menneskeliv fra eller til kun er viktig for numerologiens og magiens skyld:
http://goo.gl/iFmBMV

-Men rapporten er egnet til å spre uhygge blant togreisende. Fire ganger har NSB-tog på mystisk vis kollidert eller vært nær ved å kollidere mellom klokken 13 og 14 på dagen. Ved alle hendelsene kan nordgående tog ha fått grønt signal i stedet for rødt.
Ett av de fire tilfellene er Åsta-ulykken.
Ifølge rapporten er gale lyssignaler i tillegg en høyst mulig årsak til Tretten-ulykken i 1975 samt to nesten-ulykker på norske skinner. Alle har skjedd mellom klokken 13.00 og 14.00.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-82907
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=4240945

They står bak de ”menneskeskapte” klimaendringene, i den grad denne eliten kan kalles mennesker.. Tørke i trøndelag:
-Brannen startet i tettstedet URAN i Flatanger mandag kveld.
-Alle 33 fastboende i sikkerhet
-77 fritidsboliger, flere reiselivsanlegg, småbåthavn og kaianlegg er også innenfor brannområdet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121291
http://www.numerologensverden.no/ser-du-samme-tall/
Vil blande uran fra russiske atomvåpen med norsk stein
– ”Det er fortsatt 20 000 atomvåpen igjen i verden. Hvis man blander uranet fra disse ladningene med thorium, kan man utnytte mer av energien og få langt færre avfallsstoffer enn det amerikanerne klarer i dag, poengterer stipendiat Sunniva Rose.” Les mer:
http://www.apollon.uio.no/artikler/2013/1_energi_vaapenuran.html

“Since 1995, Jacob Rothschild and the Rothschild Family won 80% of the world’s uranium. Individual property owners now typically own only the top 6″ of soil on their land. Everything else, presumably down to the center of the earth, is owned by the City of London. Today, this global land grab is comprised of countless local land grabs.” Les mer:
https://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2008/06/04/princess-dianas-mother-is-a-rothschild/

Norge brenner – igjen!
http://www.numerologensverden.no/ar-2014-en-fraktal-av-tidligere-globale-ar-7/

”Disse uniformerte mennene, soldater eller agenter, var med å hjelpe ofrene rett etter at bomben var gått av. En uhyggelig tanke er at de gjør at det for å få oversikt over antall døde. Dermed vet de hvor mange som må dø på Utøya for at de skal nå tallet 77. Et tall de fikk på trykk i VG samme dag.”
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

Bløff om identiteter og tomme kister er en del av forklaringen, kommer tilbake til det. Først mer om sjakk, Carlsen og Tesla..
http://www.numerologensverden.no/sjakkgeniet-magnus-carlsen-egentlig-synsk/

Nesten alt i ett. Verdens overgripere. Innavl. Identitetjuks. Rothschildfam. – Bank, Disney – underholdning og sirkus, Newman og Redford – skuespill og regi, kongelige, politikk, politi, rettsmedisin og hjerneforskning, Nazi og Marx. USA, Israel, Russland, Serbia, Sveits, UK og ikke minst Norge. 22. juli og Årdal. Og ikke minst sjakk..
http://postimg.org/image/fj5ej9f87/
fortsetter..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Midt i tragedien: Falske vitner, falske dødsfall, multiple identiteter..
Utgangspunkt er den omtalte dåpen av prins George. Hovedpersonen er tenkt brukt til framtidig multippel agent for globalistene. Akkurat som andre medlemmer i de familier. Språk- og dialektmektige med kunnskaper og skuespilleregenskaper som overgår det meste. Det samme med frekkhet og kynisme. Jeg advarer mot å se på dette kun med overfladiske blikk og bare avfeie det med tilfeldigheter, og at likheter finner du alltid mellom alle mennesker. Vær så snill også å se på sammenhengene og tenk deg til mulig agenda. Husk Serbia-sporet i Årdal- og Sigrid saken, i tillegg til 22.juli, serbiavenn Thorvald = Jacob Rothschild, alt er kommentert i artikler her på Nyhetsspeilet. Det meste av eliten i Norge hører, i tillegg til andre slektstrær, også inn her:
http://www1.rothschildarchive.org/genealogy/
Norge er med andre ord et rottereir for Rothschildene. Sviket er enormt, nordmenn er de bare i skallet. Globalt svik overfor sitt kveg= du og meg.

Du bør ikke lese videre dersom du har aversjon mot holocaustfornektere og banning i kirka og helst vil leve i egen runde boble om at jorda fortsatt er flat. Her kommer en prøve og prøvelse på omstillingsevne..
Sigrid-saken = minus 1 drept
Årdal”drapene” = minus 3 drept
Holocaust = minus xxxxxxx.. drept
22.juli = minus xxxxx.. drept

Falske vitner?
http://postimg.org/image/nw9xph77n/

I forhold til tidligere påstander om at verken Sigrid eller noen av ”ofrene” på Valdresekspressen egentlig døde, er det ikke en eneste bemerkning foreløpig på det. Dersom noen nære pårørende i det følgende føler seg tråkket på, så skal jeg be innstendig om uskyldning. Men da bør de stå fram umaskert med fullt navn, slektsforhold til vedkommende, og bilde vedlagt uten lateks lag eller foto shop. I dyp respekt for de virkelige ofrene og deres pårørende, ønsker jeg kun å hjelpe til med å søke sannheten.
En påminnelse om skytekonspirasjonen Sandy Hook og identiteter:
http://www.youtube.com/watch?v=WWZ_lVmivLY

Kong Harald» gikk på grunn
Kong Harald vil være tilbake i rute igjen fra Bergen 28. april (2011), sier Norum til NTB.
Det var 227 (!!!!!) passasjerer om bord i skipet.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-76785
Numerologen
27. juli 2012 •
Minnet om Alexander Dale Oen skal markeres under OL-åpningen i dag den 27.7., 2 måneder og 27 dager etter han han ble funnet død på rom 227.

Boeing-777 savnet med 227 passasjerer og 12 mannskap savnet (2 barn) fra Malaysia Airline.
http://www.numerologensverden.no/ar-2014-en-fraktal-av-tidligere-globale-ar-7/
Leser du videre får du kanskje en forståelse av hvordan They kunne bestemme og justere antallet drepte 22.7 til 77, som de på sitt sedvanlige okkulte vis forhåndsannonserte. Husk at familieforholdene ofte egentlig er (biologisk) forskjellige fra den matriksen vi er lært.
fortsetter..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

22 innbudte gjester , 7 faddere for lilleprinsen:
Seven godparents were named. In the picture below, starting at the left on the top row: William van Cutsem (longtime friend of Prince William’s), Julia Samuel (friend of the late Princess Diana), Jamie Lowther-Pinkerton (former private secretary to William, Kate and Harry), Emilia Jardine-Paterson (went to school with Kate at Marlborough College). Bottom row, from left: Zara Tindall (Prince William’s cousin and daughter of Princess Anne), Earl Grosvenor and Oliver Baker (friend of William and Kate’s from St. Andrews University).
http://www.bbc.co.uk/news/uk-24636263
Og her er alternative identiteter til samme personer:
http://postimg.org/image/y8ja42ziv/
Dermed er allerede tallet 77 22/7 for høyt. Flere i minus når en kryper ned i hvert enkelt kaninhull, som ingen ende har, og er i nettverk. Bildene taler for seg, hver og en må tenke selv, kun et lite dypdykk:

1. William van Cutsem:
http://postimg.org/image/7igmsgbpd/
http://postimg.org/image/5pm5x7ya5/
http://postimg.org/image/zaf8489c5/
http://postimg.org/image/gtfw8w7dt/

2. Julia Samuel:
http://postimg.org/image/n7s4j5ijn/
3. Jamie Lowther-Pinkerton:
http://postimg.org/image/yff7fv50j/Lowterliepinkerton.jpg
http://postimg.org/image/6jxp41g6l/
http://postimg.org/image/ihl0ne24r/
http://postimg.org/image/6ltx14w41/
http://postimg.org/image/60e81fxw7/
4. Emilia Jardine-Paterson :
http://postimg.org/image/v0ekt6q5z/
5. Zara Tindall:
http://postimg.org/image/g6wbl0gtp/
http://postimg.org/image/9vjhx84rn/
http://postimg.org/image/r0zzhpvs3/
http://postimg.org/image/micu7ayux/
http://postimg.org/image/8lq9vx0df/
6. Earl Grosvenor:
http://postimg.org/image/rhmuz8p7p/
http://postimg.org/image/fx7n40cod/
http://postimg.org/image/gl057k2mx/
http://postimg.org/image/cw3xdm5kl/
7. Oliver Baker:
http://postimg.org/image/ee0hxdmqh/
http://postimg.org/image/wy22gktn3/
http://postimg.org/image/72o6m4tmf/
http://postimg.org/image/g0j6o5bqt/
http://postimg.org/image/6psvjfpzr/
http://postimg.org/image/g6r70bkl3/
http://postimg.org/image/beivm474z/
http://postimg.org/image/jl5gjxumv/
http://postimg.org/image/nzeg2oymv/
http://postimg.org/image/lxigx85bv/
http://postimg.org/image/jf9evabhp/
http://postimg.org/image/vvrkon1a9/
http://postimg.org/image/imhdnjlsz/
http://postimg.org/image/lqtdifznl/
http://postimg.org/image/v4xglde6n/
http://postimg.org/image/8uqlzrvk3/
http://postimg.org/image/wl21dd2jd/
http://postimg.org/image/aeuyqctnd/
http://postimg.org/image/qwa6zf6lp/
http://postimg.org/image/y0dtjbgbd/
http://postimg.org/image/73uppndq9/
http://postimg.org/image/oc6syv1hd/
http://postimg.org/image/oeoshaqzd/
http://postimg.org/image/9cs8meirn/
http://postimg.org/image/er2llh4e1/
http://postimg.org/image/59k2rnazp/
http://postimg.org/image/x1lfbwf2v/
http://postimg.org/image/w6q8b8duh/
http://postimg.org/image/4r5r7dt09/
http://postimg.org/image/a5bztryfz/
http://postimg.org/image/jq9q085kx/
http://postimg.org/image/jq9q085kx/
http://postimg.org/image/c8o71m9sz/
http://postimg.org/image/8iccz9lo7/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Kongelig infiltrasjon UiO:
http://postimg.org/image/7e24mjxfz/
http://postimg.org/image/5ft4tgi91/
http://postimg.org/image/h6okf3jbl/
http://postimg.org/image/f5y0u9n69/
http://postimg.org/image/kegn8jg4l/
Sjakk
http://postimg.org/image/fwbl8h93f/
http://postimg.org/image/kegn8jg4l/
http://postimg.org/image/6mjuxywir/
http://postimg.org/image/hhap117g7/
http://postimg.org/image/z3s070y77/
http://postimg.org/image/3wljxract/
http://postimg.org/image/ji6jspdsz/
http://postimg.org/image/i46zb7d2z/
http://postimg.org/image/taj3usbn3/
http://postimg.org/image/91q6gnawn/
http://postimg.org/image/dxap33135/
http://postimg.org/image/fgpfbb26p/

Bergen-Pengemafia- UFO
http://postimg.org/image/h8ji6ulbb/
http://postimg.org/image/5wb6c5v5j/
http://postimg.org/image/579h7ro19/
http://postimg.org/image/ckfv12ubt/
http://postimg.org/image/8j98gkjll/
http://postimg.org/image/rhlvx86cv/
http://postimg.org/image/maht1isk1/
http://postimg.org/image/ce8y85b9f/
http://postimg.org/image/qbg78xatl/
http://postimg.org/image/lfwq6qchv/
http://postimg.org/image/nem872fgj/
http://postimg.org/image/7pn9ryv3r/
http://postimg.org/image/7awfleqpl/
http://postimg.org/image/6gng6on2z/
http://postimg.org/image/6gng6on2z/
http://postimg.org/image/6z62qaerp/
http://postimg.org/image/b78y1jb8r/
http://postimg.org/image/x0pruffxn/
http://postimg.org/image/u4932c13r/
http://postimg.org/image/rgnwlc7ud/
http://postimg.org/image/k54yt0owx/
http://postimg.org/image/xq3u0d6rd/
http://postimg.org/image/jp5ch0koj/
http://postimg.org/image/pjtka96r1/
http://postimg.org/image/k7v507p1z/
http://postimg.org/image/nmdbgpn35/
http://postimg.org/image/lrquz90hb/
http://postimg.org/image/5dxlpo235/
http://postimg.org/image/vapzljj9r/
http://postimg.org/image/ri8emb3wl/
http://postimg.org/image/o2arq3a2h/
http://postimg.org/image/hytme51yz/
http://postimg.org/image/ui8cmyopx/
http://postimg.org/image/5cog0ec21/
http://postimg.org/image/h0mwmpkcb/
http://postimg.org/image/4f0guhe9v/
Og det slutter ikke der.. -0 drepte på Utøya?
Årdal..
http://postimg.org/image/5mzwg0f5v/
http://postimg.org/image/gfw46lwp5/
http://postimg.org/image/a3ga3lrg5/
http://postimg.org/image/6we5oesax/
http://postimg.org/image/93scvmkq5/
http://postimg.org/image/qs26nnjvx/

og hvor er pressen? Langt pkokkerivold:
http://postimg.org/image/hbjtq6qw5/
http://postimg.org/image/dgei15nr9/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Til tross for at det foreligger mange bevis på at rettssaken mot Anders Behring Breivik var en farse og åpenbart skriptet, har jeg personlig ikke sett noe som helst til innsigelser fra eller kommentarer om dette fra pårørende etter terroren på Utøya, må tillegge at jeg ikke kaster bort mange sekunder pr måned på beviselig høykriminelle norskspråklige massemedia. Dette har vært en forunderlig tilstand opp til dags dato, finner det passende å nevne dette nå når 2Q11 bl.a. skriver “0 drepte på Utøya?”. Sett i lys av alvorlighetsgraden i denne saken, må alt sjekkes opp og detaljert verifiseres samt publiseres offentlig

Google { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/search?q=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no }

Digressivt angående Malaysia Airlines flight MH370,
#1887: Marine Links Entrust to Serco Time on Root Kit Key, Boeing’s Mycroft ZigBee MI-3 http://www.abeldanger.net/2014/03/1887-marine-links-entrust-to-serco-time.html

Quote: Most likely scenario: MH370 was taken off course to ‘harvest’ Freescale Intellectual Property. Boeing-USAF-AWACS electronically snatched the “off course” B777 and flew it to SAFE HARBOR to as far away as Karaganda, Kazahstan. I was flying for Air Astana in Kazakhstan from Feb ’08 to Aug ’09 after being banished from NWA ( by ALPA ) due to exposure of Boeing Uninterruptible Auto Pilot, see this: Boeing Uninterruptible Autopilot http://www.youtube.com/watch?v=B5C1aYniIFA * Se også youtube kommentar * Google: { Field McConnell + ALPA + Boeing Uninterruptible Autopilot https://www.google.no/search?q=Field+McConnell+%2B+ALPA+%2B+Boeing+Uninterruptible+Autopilot } ..

Google { Malaysian Airlines Flight MH370 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+Malaysian+Airlines+Flight+MH370+site%3Aabeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

De angivelige iranerne med falskt pass på Malaysia Airlines flight MH370 har helt like føtter, klonet, dvs photoshopped, noen som kjenner igjen opplegget mhp amatørmessighet og kynisme? http://postimg.org/image/t0ox8tq93/ I facebook http://tinyurl.com/o4bbkuo

Malaysia Mystery SAME Legs! http://www.youtube.com/watch?v=YYhS1SnftmI

Bilde kilder,
Did pilot commit SUICIDE? CIA boss says it is one theory agency is looking at as Malaysian police say they are carrying out psychological profiles of everyone on plane http://www.dailymail.co.uk/news/article-2578020/Why-cellphones-missing-Malaysian-Airlines-passengers-ringing-Family-members-claim-loved-ones-smartphones-active.html
Passengers with stolen passports identified

“Voice of Russia Interview with Lt. Col (Ret.) Field McConnell – Malaysian Airlines Flight 370 – Stealth Technology ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-18/#comment-107569

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Antall drepte på Utøya er på vei mot null. Her er flere i minus, avstanden fra Levanger til Trondheim er overkommelig for kjærester:
http://postimg.org/image/w2vjrb8cj/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Sandy Hook: Whole City Got FREE Houses! https://www.youtube.com/watch?v=a5dbk0zIiVo&list=UUSQJwLIjE3Knm4xRQzZ4ldw&feature=share

Hvor mye penger, og hvem fikk ifm terroraksjonen på Utøya og i Oslo? De som står bak har åpentbart eget pengetrykkeri. Ingen ble drept i terroraksjonen i Sandy Hook

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Google { Sandy is a 2012 hurricane, Serco has main office in Hook https://www.google.no/search?q=Sandy+is+a+2012+hurricane%2C+Serco+has+main+office+in+Hook } og, Hans, noter, er media tabu

Digressivt,
Ron Paul reminds me of a Disney cartoon and Hollywood

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Insiderne har skjønt at de er avslørt. De øvrige har i liten grad forstått.
Et forsøk på å rette opp den skjevheten følger her, du kan følge tankerekken og se hvordan kabalene går opp hele tiden. Betingelsen er at hjernen innstilles på + og ikke minus. Den skal ikke forsøke å utelukke men i stedet positivt se etter likheter og åpne muligheten for at ulike identiteter er samme person eller nær slektning. En laaaang rekke med bildesamlinger i denne kommentar: http://www.nyhetsspeilet.no/2014/01/aardalsdrapene-og-hathviskerne-2/comment-page-2/#comment-107491
– Sitat: http://postimg.org/image/4f0guhe9v/
Og det slutter ikke der.. -0 drepte på Utøya? Sitat slutt.
Spørsmålet er: Kan det være mulig ut fra anatomi og fysikk at det er samme person bak identitetene:
1) Maria Maagerø Johannesen (”drept” på Utøya) og Celia McCorquodale?
http://postimg.org/image/z9i6og4p9/
Kontrollsjekk blir da
2) Foreldre-søster-venninne:
http://postimg.org/image/t84vgsv2r/
Før vi går detaljert og forklarende videre så konstaterer jeg at så langt tyder mye på at vi snakker om en gigantisk britisk konspirasjon i Norge utgående fra de rojale og kretsen rundt. Tallet 77 skal ytterligere ned. Det største problemet i slike saker er ikke å skaffe indisier og bevis. Nå er det over 13 år siden 911, og det finnes mange mennesker der ute som enda ikke har forstått konspirasjonen fordi den er for utrolig til å tro på. I tillegg raser ens eget verdensbilde i grus og det blir for slitsomt å bygge et nytt, dermed velger svært mange å lukke øyne og ører, og i tillegg stikke hodet inn i grushaugen. Og ved hjelp av det enkle selvbedraget, nemlig å spørre seg selv og andre: ”hvordan i alle dager skulle det gå an å gjennomføre dette i praksis uten å bli avslørt? Glem det, din konspi-idiot..” ( Men det er kortslutning, punkt a: det er beviselig gjennomført en konspirasjon/ falsk flagg aksjon, deretter punkt b: hvordan fikk They det til? I den rekkefølgen..)
Slik også med 22.juli. Her er sannheten om mulig enda mer utrolig, selv konpirasjontenkerne tar i stor grad feil. I rene ord:
Det engelske kongehuset med forgreninger er involvert. Og ikke på en hvilken som helst måte. Med falske identiteter har de infiltrert det norske samfunnet, by og den innerste og ytterse bygd. Lært seg språk og dialekter. Tatt samfunnsansvar, fra russepresidenter og andre verv, sittende på begge sider i politikk m.m., i samarbeid eller ulike identiteter av samme person. Kunnskapsrike, kontaktskapende og dyktige, men underliggende agenda er polarisering, juks, utbytting og (de)forming av samfunnet i henhold til Sions v. Protokoller og George Orwells 1984. Alt snudd på hodet. Symptomatisk i dag med krigsforbrytere med best tillit i Arbeiderpartiet og NATO. Hvor lettlurte er egentlig AP-velgere som tror løgnhalsene og agentene Stolt. og Stør. har hjerte sitt der..
Det store stuntet for disse familiene (=Breiviks/ Parker Bowles sine terrorceller) bosatt rundt om i landet har vært 22.7. Først gedigne smell i Oslo som satt psyken til de fleste litt ut av spill. Etter min oppfatning et ukjent tall drepte, men færre enn 8. Deretter en gedigen aksjon på Utøya der voksne og ungdommer med en fot i UK og en i Norge brukte sine skuespilltalenter. Ukjent antall drepte, min hypotese: løskrutt og 0 drepte! Og et gedigent apparat av politi, media og falske vitner som desinformanter. Et grenseløst svik overfor godtroende mennesker innen- og utenfor landets grenser.

Mer om Spencer-familien for de uinnvidde:
http://no.wikipedia.org/wiki/Familien_Spencer
UK lange tradisjoner med infiltrasjon av det norske samfunn.
Det engelske kongehuset og Gerhardsen, og husk som regel skuespilleridentitet på si..
http://postimg.org/image/uf775s8hj/
http://postimg.org/image/xw0pmr5mp/
Kongelige og skuespilleridentitet på si..
http://postimg.org/image/dwzl0ontj/
http://postimg.org/image/5uwzvsb63/

Slektskap Spencer, Kolberg og Brende..
http://postimg.org/image/k8z8sa0xt/
http://postimg.org/image/hms35mqzx/
http://postimg.org/image/q996inyy7/
Eldste datter til Earl Spencer (bror til lady Diana), Kitty ligner på jente fra Sarpsborg ”død” på Utøya. Husk se etter trekk som er felles, ikke etter forskjeller i sminke, fototekniske- og andre forhold som lett kan endres:
http://postimg.org/image/4eabzpecl/
Realitetskontroll, respektive mødre:
http://postimg.org/image/mareubxx1/
Apropos adel:
http://postimg.org/image/aqr35apbj/
Kittys kjæreste ligner på gutt fra Sarpsborg ”død” på Utøya:
http://postimg.org/image/elobflokv/
http://postimg.org/image/lp84uyxab/
Kittys yngre tvillingsøstre, Lady Amelia og Eliza Spencer:
http://postimg.org/image/t9z7qop0v/
http://postimg.org/image/as3jr95ih/
George McCorquodale:
http://www.gettyimages.no/detail/news-photo/dianas-brother-charles-earl-spencer-with-his-nephew-george-news-photo/76435429

Linaker søster?
http://www.e-manonline.com/blog.php?entry_id=6129
http://postimg.org/image/pwk9zh85z/
Far?
http://postimg.org/image/o6o12ytyh/
http://postimg.org/image/5s729cxbj/
Mor?
http://postimg.org/image/w4c0ezmwf/

og familiebåndene slutter ikke der..

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

2Q11, innstiller du sjelen din på å finne likheter finner du likheter som lett går over til å bli identiteter, høyt spill, foreslår du bruker kunstig intelligens hvis du vil gå den veien, hvis ikke blir det vanskelig for deg å skille mellom identisk og assosiativt.
Vi bør likevel innse, de finnes manipulerte beslutningstakere i Norge, som sikkert er blitt lovt både det ene og det andre. Natosjef rollen har sikkert kostet noen kroner og muligens noen skjulte avtaler som vi ikke vet noe om. Hva med Utø kirurgen, som bare falt om på en ski ferie. Nå er han borte, hva med rønken bildene, de også borte nå? sammen med filmene fra regjeringskvartalet?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Utrolig, ingen reagert på rekonstruksjonen av Utø, en av soldatene bærte ‘NSA flagg’ på overarmen, utrolig ingen la merke til det.
Ref: NRK brennpunkt.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

22. juli 2011, verdens mins suksess fulle terror aksjon, avslørt før det gikk 2 år, sammenlignet med USA som har brukt 10 år og fremdeles strever.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Tror jeg forstår hva du mener Seitasis. Høyt spill før brikkene er på plass og man ser hele bildet. Men jeg ligger godt foran det jeg legger ut, og har sett nesten hele bildet. Føler meg trygt balansert i sporet, og sannsynligheten for tilfeldigheter er mindre enn sannsynligheten for kloninger eller parallelle verdener.. Sjekk Sandy Hook hoax.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Hello, come on! To be or not to be are not the question. The question here is:
are we living in parallel worlds, among clones, or just among a few clowns making hell at tellus? (no other options..)
Sannsynlighetsberegn denne for eksempel:
http://postimg.org/image/4ggr24yn5/
(hentet over: ” Far? http://postimg.org/image/o6o12ytyh/
http://postimg.org/image/5s729cxbj/ “)

Sandy Hook paralleller:
http://hunternewsandmedia.wordpress.com/2013/05/03/were-the-sandy-hook-victims-really-in-the-news-in-2006/
http://www.expatglobalventures.com/reeducate-yourself/sandy-hook-911-recordings-removed-from-net-the-hoax-is-unravelling/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Sandy Hook og skuespillere er temmelig vanskelig å argumentere mot, 2Q11. Mønster programmer (apper) kan likevel gjør livet litt lettere og vitenskapelig.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Sannsynlighetsberegn denne for eksempel:
http://postimg.org/image/4ggr24yn5/
Definitivt ingen likhet.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

For ikke å bli misforstått, to ikke identiske personer, men mulig far, sønn.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Her er det faktisk du som beveger deg på usikker grunn Seitasis. Du er en skarp observatør, men her er det til din ulempe, så lenge du ikke åpner for følgende:
1) I dette konkrete eksemplet er tidsforskjellen mellom fotografiene ca13år.
http://letsrollforums.com/showpost.php?p=244200&postcount=569
2) Skifter du mellom identiteter går du normalt ikke inn for å ligne på deg selv i en annen personifisering. Disse folka er eksempelvis som skuespillere svært drevne på å gå opp og ned i vekt på kort tid og om nødvendig putter de inn en pute på magen slik det gjøres på film og teater. Kløfter i eksempelvis haka kan de lage eller viske ut med diverse teknikker.
3) Det er svært vanskelig på bildedatabaser på internett å finne hver for seg et øre som ligner like mye, en øyekrok og et fronttannbitt det samme. Når alle tre forhold matcher, så er tvilen ganske sparsom hos meg, tatt de øvrige matchende sammenhenger i betrakning..

Et annet eksempel, ovenfor omtalte :

http://postimg.org/image/jm0sm3auh/
( http://postimg.org/image/4ltse5rkn/ )
To flekker, som kan være tilfeldig lignende, på begge identiteter:
http://postimg.org/image/4ltse5rkn/

Her mener jeg at brukt på rett måte, så setter det menneskelige øye, intiusjon og nøye overveielser fullstendig teknologien i skyggen (elektronisk gjenkjenning). Men bruk gjerne teknologi som støtte, det gjør jeg jo selv..
Jeg legger svært lite vekt på de to flekkene på halsen, men ser på hvordan leppene møtes, leppelinje, øyeform, utstråling, -og slik kan en fortsette uendelig på hvordan vi kan bevisstgjøre det hjernen vår utfører for oss kontinuerlig ubevisst. Men den har en tendens til å skille, i stedet for å analysere likhetene i samme grad. Uvitenskapelig, ja gjerne for meg, det viktigste er å vite hva en ser. Og sammenhengene, når en ser de, er jo overbevisende..

Lina(e)ker og de kongelige:
Howard Linaker was then installed as third principal, by Peter. Having previously served as first principals in the Royal Arch, John and Howard bring experience to the positions that also allow time for the newer members of the chapter to gain experience before moving to the higher offices.
http://www.westlancsfreemasons.org.uk/2013/04/steven-reid-attends-the-royal-preston-chapter-installation/

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/royal-ascot-pictures-queen-katherine-1961699
Star studded: Gary Lineker and his wife Danielle chat to Strictly Come Dancing judge, Bruno Tonioli and model Jackie St Clair while sipping champagne in their box

Read more: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2344002/Queen-waves-happily-Royal-Ascot-alongside-Duke-Duchess-Cornwall-despite-Prince-Philips-absence.html#ixzz301xe4yMH

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/06/18/article-2343833-1A6284DB000005DC-718_964x604.jpg

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

obsann, her er de omtalte flekkene:
http://postimg.org/image/jw93fx31v/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Nedre høyre mitt tann på personen til høyre, ligger utenfor tannen til venstre. På personen til høyre ser det ut til å være motsatt.
http://postimg.org/image/4ggr24yn5/
Mulig det finnes andre forklaringer på dette, alder,tannfyllinger osv.
Jeg klarte jo å skrive at de ikke lignet, det var jo en grov feil, av meg.
Kanskje det er bare mine egen negative erfaringer, som spiller inn.
Flere av bildene dine, har jo ført til nye oppdagelser for meg, så jeg er egentlig bare fornøyd.
Er det noen unormalt som dukker opp, vet jeg, 2Q11 vil være blant de første, som oppdager det.

2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

Nå må konspirasjonstenkerne våkne! Fordi noen må vekke resten av folket.
Mye av sannheten ligger på andre siden av en nå syltynn hinne som sprekker..
Se gjennom illusjonene og bli fri
Se gjennom illustrasjonene og sett They fast. Fast..
Leser du videre bør du få et nytt syn på hva som skjedde, -og ikke, på Utøya..
Stikkord: kongelige, adel, uran, sjakk, infiltrasjon av penge-UFO- mafia Oslo-Bergen- distriktsforgreninger, skuespill, roller og identiteter..

Konspirasjonstenkere må ta inn over seg at på noen felt er og blir vi lurt.
Konspi-miljøet og alternative media er, som samfunnet forøvrig, infiltrert – og vi får en mix av bevisste avsløringer og bevisste feilspor, som UFO/alien-hoaxen.
Samtidig er det i første omgang bare vi som er i nærheten av å forstå hva som foregår.
Folk flest ser ut til å være hardt rammet av brød og media-sirkus..
Det relativt nye nå er jo det store omfanget av identitets- juks.
Multiple identiteter er fortsatt en høyst levende realitet. En gang var det Shakespeare og Bacon i samme person.
http://postimg.org/image/bkhdrrczt/

Så var det Disney, Hitler, Graham Green, Prince Philip,
ironisk nok nazijeger Wiesenthal og selvfølgelig en Rothschild samlet i få personer ..
http://s24.postimg.org/z0tvvb6rp/wiesnytale.jpg
http://postimg.org/image/f52f05kyz/

Det er folk med konstruerte og skjult symbolske navn. Fungerende i politikk, politi, jus, (u)vitenskap, presteskap og HEF (!), media – inkl den alternative, næringsliv, m.m. Og i alt som har med brød og sirkus og penger og makt å gjøre. Og de følger oppskriftene i Sions V. Protokoller..
Og bibelprofetiene..
Skriften, zionprotokoller og knight templars antyder enkelt sagt at ulver i fåreklær er og har vært infiltrert i alle lag av samfunnet, og selv de vi har stor tillit til kan være skjulte monstre..
Det ville være en sensasjon dersom dette spillet ikke foregikk den dag i dag.
Som sagt tidligere, nøkkelen til å få slutt på skuespillet, er å dra maskene av. Brutalt må det gjøres i form av illustrasjoner. Et kjempestort puslespill bør ha en visuell effekt for å se helheten, det blir vanskelig når alle brikkene bare er grå. Bruk øyne og hode..

Tilbake til Årdal:
VIPer er deltakere og blir ikke drept..
Samme oppskrift i alt fra 2.verdenskrig og Holocaust til skolemassakre, 22.juli og Årdal”drapene: VIPer på begge sider, aktører, overgripere og ofre. Falske vitner og avtalt (skue)spill. Som dagsaktuelle Ukraina. Men som regel også mange uskyldige ofre som nærmest fungerer som cover up for bandittene som er ufattelig kyniske med sin høye, men umoralske intelligens. Det er ikke nasjonene eller folk flest som er uenige, det er de styrende globalistene som påvirker dem som gjør dem det. Putin er skuespillervenn med Obama. De følger bare regien som er satt eller settes fortløpende. Nå er scenen satt i Ukraina. Alt kan skje..
Hitler mot eller med Churchill, enige om uenighet og krigsspill?:
“When the true extent of the horror of the holocaust began to unravel at the end of the war, Chanel’s numerous close relations with anti-semitic and Nazi-sympathizing British officials, aristocrats and members of the royal family became a big threat. Remember the Duke of Westminster and his dog named “Jew”? Yeah.” It was in this circle that Chanel had previously spent time with figures such as the soon-to-be Prime Minister Winston Churchill.
Les mer:
http://followkarenellis.com/coco-chanel-was-definitely-a-nazi/
http://postimg.org/image/m2hl5ffwr/
http://postimg.org/image/jkb6ohfep/
Dobbeltagenter er egentlig multippelagenter arbeidende kun for globalistene?
http://no.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Lahlum

Identitetsjuks og agenter i alle aktuelle posisjoner muliggjør bløff om fødsel- og dødsdato, og antall døde slik at folket blir ført bak lyset og ting slutter å bli magisk og kun er tragiske bedrag. Ulykker og terror som skjer på magiske tidspunkt, eller med magiske mellomrom, er ofte falsk flagg aksjoner.
For å forstå må du tenke som They, linken til numerologen i en av kommentarene foran er viktig på mange måter..
”Hensikten med artiklene er å vise at de kongelige kjenner til tallenes makt og at de faktisk er aktive brukere av denne oldtidsvitenskapen. De kongelige har stor makt over folkemassene, og de vet at når man lager symboler, skaper symbolene sin egen kraft og energi.”
”Historien forteller om Tempelridderne som gravde etter skatter i Kong Solomons tempel og kom seg angivelig unna med “hemmeligheter” om kosmiske og religiøse tall, hellig geometri, astrologi, astrofysikk, osv.
Solomons første tempel stod i 33 år, og Kong David regjerte i Jerusalem i 33 år.”
http://www.numerologensverden.no/dopes-prins-george-den-23-oktober/

-undersøkelser avslører at vitenskapen har ikke gått tapt på veien, den brukes svært aktivt av høyere grupperinger i samfunnet som f eks kongelige, vatikanstaten, politikere og samfunnstopper som er frimurere. De er ekstremt opptatt av pythagoras grader, tall, datoer, numerologi, kong solomon og symboler–

Husk at det er mulig for eliten å jukse med slike tall om eliten. Graham Green ( i Tante Augusta) skriver om slikt juks med både fødsel- og dødsfall-datoer. Og personer som kler varierende identiteter. Husk at det knapt er skille mellom fiksjon-filmer-skuespill og det vi opplever som virkelighet. Og frekkheten til disse skapningene har absolutt ingen grenser. Navn og personalia er oppdiktet på fritt grunnlag eller slik at det passer inn i faen-kabbalaen. En matrix med fantastiske ”tilfeldigheter” blir satt opp av frimurere og satanister ved selv å styre offisielle tall og dato for fødsel og død og ikke minst selvkonstruerte ulykker og terror hvor antall menneskeliv fra eller til kun er viktig for numerologiens og magiens skyld:
http://goo.gl/iFmBMV

-Men rapporten er egnet til å spre uhygge blant togreisende. Fire ganger har NSB-tog på mystisk vis kollidert eller vært nær ved å kollidere mellom klokken 13 og 14 på dagen. Ved alle hendelsene kan nordgående tog ha fått grønt signal i stedet for rødt.
Ett av de fire tilfellene er Åsta-ulykken.
Ifølge rapporten er gale lyssignaler i tillegg en høyst mulig årsak til Tretten-ulykken i 1975 samt to nesten-ulykker på norske skinner. Alle har skjedd mellom klokken 13.00 og 14.00.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-82907
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=4240945

They står bak de ”menneskeskapte” klimaendringene, i den grad denne eliten kan kalles mennesker.. Tørke i trøndelag:
-Brannen startet i tettstedet URAN i Flatanger mandag kveld.
-Alle 33 fastboende i sikkerhet
-77 fritidsboliger, flere reiselivsanlegg, småbåthavn og kaianlegg er også innenfor brannområdet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121291
http://www.numerologensverden.no/ser-du-samme-tall/
Vil blande uran fra russiske atomvåpen med norsk stein
– ”Det er fortsatt 20 000 atomvåpen igjen i verden. Hvis man blander uranet fra disse ladningene med thorium, kan man utnytte mer av energien og få langt færre avfallsstoffer enn det amerikanerne klarer i dag, poengterer stipendiat Sunniva Rose.” Les mer:
http://www.apollon.uio.no/artikler/2013/1_energi_vaapenuran.html

“Since 1995, Jacob Rothschild and the Rothschild Family won 80% of the world’s uranium. Individual property owners now typically own only the top 6″ of soil on their land. Everything else, presumably down to the center of the earth, is owned by the City of London. Today, this global land grab is comprised of countless local land grabs.” Les mer:
https://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2008/06/04/princess-dianas-mother-is-a-rothschild/

Norge brenner – igjen!
http://www.numerologensverden.no/ar-2014-en-fraktal-av-tidligere-globale-ar-7/

”Disse uniformerte mennene, soldater eller agenter, var med å hjelpe ofrene rett etter at bomben var gått av. En uhyggelig tanke er at de gjør at det for å få oversikt over antall døde. Dermed vet de hvor mange som må dø på Utøya for at de skal nå tallet 77. Et tall de fikk på trykk i VG samme dag.”
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

Bløff om identiteter og tomme kister er en del av forklaringen, kommer tilbake til det. Først mer om sjakk, Carlsen og Tesla..
http://www.numerologensverden.no/sjakkgeniet-magnus-carlsen-egentlig-synsk/

Nesten alt i ett. Verdens overgripere. Innavl. Identitetjuks. Rothschildfam. – Bank, Disney – underholdning og sirkus, Newman og Redford – skuespill og regi, kongelige, politikk, politi, rettsmedisin og hjerneforskning, Nazi og Marx. USA, Israel, Russland, Serbia, Sveits, UK og ikke minst Norge. 22. juli og Årdal. Og ikke minst sjakk..
http://postimg.org/image/fj5ej9f87/

Midt i tragedien: Falske vitner, falske dødsfall, multiple identiteter..
Utgangspunkt er den omtalte dåpen av prins George. Hovedpersonen er tenkt brukt til framtidig multippel agent for globalistene. Akkurat som andre medlemmer i de familier. Språk- og dialektmektige med kunnskaper og skuespilleregenskaper som overgår det meste. Det samme med frekkhet og kynisme. Jeg advarer mot å se på dette kun med overfladiske blikk og bare avfeie det med tilfeldigheter, og at likheter finner du alltid mellom alle mennesker. Vær så snill også å se på sammenhengene og tenk deg til mulig agenda. Husk Serbia-sporet i Årdal- og Sigrid saken, i tillegg til 22.juli, serbiavenn Thorvald = Jacob Rothschild, alt er kommentert i artikler her på Nyhetsspeilet. Det meste av eliten i Norge hører, i tillegg til andre slektstrær, også inn her:
http://www1.rothschildarchive.org/genealogy/
Norge er med andre ord et rottereir for Rothschildene. Sviket er enormt, nordmenn er de bare i skallet. Globalt svik overfor sitt kveg= du og meg.

Du bør ikke lese videre dersom du har aversjon mot holocaustfornektere og banning i kirka og helst vil leve i egen runde boble om at jorda fortsatt er flat. Her kommer en prøve og prøvelse på omstillingsevne..
Sigrid-saken = minus 1 drept
Årdal”drapene” = minus 3 drept
Holocaust = minus xxxxxxx.. drept
22.juli = minus xxxxx.. drept

Falske vitner?
http://postimg.org/image/nw9xph77n/

I forhold til tidligere påstander om at verken Sigrid eller noen av ”ofrene” på Valdresekspressen egentlig døde, er det ikke en eneste bemerkning foreløpig på det. Dersom noen nære pårørende i det følgende føler seg tråkket på, så skal jeg be innstendig om uskyldning. Men da bør de stå fram umaskert med fullt navn, slektsforhold til vedkommende, og bilde vedlagt uten lateks lag eller foto shop. I dyp respekt for de virkelige ofrene og deres pårørende, ønsker jeg kun å hjelpe til med å søke sannheten.
En påminnelse om skytekonspirasjonen Sandy Hook og identiteter:
http://www.youtube.com/watch?v=WWZ_lVmivLY

Kong Harald» gikk på grunn
Kong Harald vil være tilbake i rute igjen fra Bergen 28. april (2011), sier Norum til NTB.
Det var 227 (!!!!!) passasjerer om bord i skipet.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-76785
Numerologen
27. juli 2012 •
Minnet om Alexander Dale Oen skal markeres under OL-åpningen i dag den 27.7., 2 måneder og 27 dager etter han han ble funnet død på rom 227.

Boeing-777 savnet med 227 passasjerer og 12 mannskap savnet (2 barn) fra Malaysia Airline.
http://www.numerologensverden.no/ar-2014-en-fraktal-av-tidligere-globale-ar-7/
Leser du videre får du kanskje en forståelse av hvordan They kunne bestemme og justere antallet drepte 22.7 til 77, som de på sitt sedvanlige okkulte vis forhåndsannonserte. Husk at familieforholdene ofte egentlig er (biologisk) forskjellige fra den matriksen vi er lært.

22 innbudte gjester , 7 faddere for lilleprinsen:
Seven godparents were named. In the picture below, starting at the left on the top row: William van Cutsem (longtime friend of Prince William’s), Julia Samuel (friend of the late Princess Diana), Jamie Lowther-Pinkerton (former private secretary to William, Kate and Harry), Emilia Jardine-Paterson (went to school with Kate at Marlborough College). Bottom row, from left: Zara Tindall (Prince William’s cousin and daughter of Princess Anne), Earl Grosvenor and Oliver Baker (friend of William and Kate’s from St. Andrews University).
http://www.bbc.co.uk/news/uk-24636263
Og her er alternative identiteter til samme personer:
http://postimg.org/image/y8ja42ziv/
Dermed er allerede tallet 77 22/7 for høyt. Flere i minus når en kryper ned i hvert enkelt kaninhull, som ingen ende har, og er i nettverk. Bildene taler for seg, hver og en må tenke selv, kun et lite dypdykk:

1. William van Cutsem:
http://postimg.org/image/7igmsgbpd/
http://postimg.org/image/5pm5x7ya5/
http://postimg.org/image/zaf8489c5/
http://postimg.org/image/gtfw8w7dt/

2. Julia Samuel:
http://postimg.org/image/n7s4j5ijn/
3. Jamie Lowther-Pinkerton:
http://postimg.org/image/yff7fv50j/Lowterliepinkerton.jpg
http://postimg.org/image/6jxp41g6l/
http://postimg.org/image/ihl0ne24r/
http://postimg.org/image/6ltx14w41/
http://postimg.org/image/60e81fxw7/
4. Emilia Jardine-Paterson :
http://postimg.org/image/v0ekt6q5z/
5. Zara Tindall:
http://postimg.org/image/g6wbl0gtp/
http://postimg.org/image/9vjhx84rn/
http://postimg.org/image/r0zzhpvs3/
http://postimg.org/image/micu7ayux/
http://postimg.org/image/8lq9vx0df/
6. Earl Grosvenor:
http://postimg.org/image/rhmuz8p7p/
http://postimg.org/image/fx7n40cod/
http://postimg.org/image/gl057k2mx/
http://postimg.org/image/cw3xdm5kl/
7. Oliver Baker:
http://postimg.org/image/ee0hxdmqh/
http://postimg.org/image/wy22gktn3/
http://postimg.org/image/72o6m4tmf/
http://postimg.org/image/g0j6o5bqt/
http://postimg.org/image/6psvjfpzr/
http://postimg.org/image/g6r70bkl3/
http://postimg.org/image/beivm474z/
http://postimg.org/image/jl5gjxumv/
http://postimg.org/image/nzeg2oymv/
http://postimg.org/image/lxigx85bv/
http://postimg.org/image/jf9evabhp/
http://postimg.org/image/vvrkon1a9/
http://postimg.org/image/imhdnjlsz/
http://postimg.org/image/lqtdifznl/
http://postimg.org/image/v4xglde6n/
http://postimg.org/image/8uqlzrvk3/
http://postimg.org/image/wl21dd2jd/
http://postimg.org/image/aeuyqctnd/
http://postimg.org/image/qwa6zf6lp/
http://postimg.org/image/y0dtjbgbd/
http://postimg.org/image/73uppndq9/
http://postimg.org/image/oc6syv1hd/
http://postimg.org/image/oeoshaqzd/
http://postimg.org/image/9cs8meirn/
http://postimg.org/image/er2llh4e1/
http://postimg.org/image/59k2rnazp/
http://postimg.org/image/x1lfbwf2v/
http://postimg.org/image/w6q8b8duh/
http://postimg.org/image/4r5r7dt09/
http://postimg.org/image/a5bztryfz/
http://postimg.org/image/jq9q085kx/
http://postimg.org/image/jq9q085kx/
http://postimg.org/image/c8o71m9sz/
http://postimg.org/image/8iccz9lo7/
Kongelig infiltrasjon UiO:
http://postimg.org/image/7e24mjxfz/
http://postimg.org/image/5ft4tgi91/
http://postimg.org/image/h6okf3jbl/
http://postimg.org/image/f5y0u9n69/
http://postimg.org/image/kegn8jg4l/
Sjakk
http://postimg.org/image/fwbl8h93f/
http://postimg.org/image/kegn8jg4l/
http://postimg.org/image/6mjuxywir/
http://postimg.org/image/hhap117g7/
http://postimg.org/image/z3s070y77/
http://postimg.org/image/3wljxract/
http://postimg.org/image/ji6jspdsz/
http://postimg.org/image/i46zb7d2z/
http://postimg.org/image/taj3usbn3/
http://postimg.org/image/91q6gnawn/
http://postimg.org/image/dxap33135/
http://postimg.org/image/fgpfbb26p/

Bergen-Pengemafia- UFO
http://postimg.org/image/h8ji6ulbb/
http://postimg.org/image/5wb6c5v5j/
http://postimg.org/image/579h7ro19/
http://postimg.org/image/ckfv12ubt/
http://postimg.org/image/8j98gkjll/
http://postimg.org/image/rhlvx86cv/
http://postimg.org/image/maht1isk1/
http://postimg.org/image/ce8y85b9f/
http://postimg.org/image/qbg78xatl/
http://postimg.org/image/lfwq6qchv/
http://postimg.org/image/nem872fgj/
http://postimg.org/image/7pn9ryv3r/
http://postimg.org/image/7awfleqpl/
http://postimg.org/image/6gng6on2z/
http://postimg.org/image/6gng6on2z/
http://postimg.org/image/6z62qaerp/
http://postimg.org/image/b78y1jb8r/
http://postimg.org/image/x0pruffxn/
http://postimg.org/image/u4932c13r/
http://postimg.org/image/rgnwlc7ud/
http://postimg.org/image/k54yt0owx/
http://postimg.org/image/xq3u0d6rd/
http://postimg.org/image/jp5ch0koj/
http://postimg.org/image/pjtka96r1/
http://postimg.org/image/k7v507p1z/
http://postimg.org/image/nmdbgpn35/
http://postimg.org/image/lrquz90hb/
http://postimg.org/image/5dxlpo235/
http://postimg.org/image/vapzljj9r/
http://postimg.org/image/ri8emb3wl/
http://postimg.org/image/o2arq3a2h/
http://postimg.org/image/hytme51yz/
http://postimg.org/image/ui8cmyopx/
http://postimg.org/image/5cog0ec21/
http://postimg.org/image/h0mwmpkcb/
http://postimg.org/image/4f0guhe9v/
Og det slutter ikke der.. -0 drepte på Utøya?
Årdal..
http://postimg.org/image/5mzwg0f5v/
http://postimg.org/image/gfw46lwp5/
http://postimg.org/image/a3ga3lrg5/
http://postimg.org/image/6we5oesax/
http://postimg.org/image/93scvmkq5/
http://postimg.org/image/qs26nnjvx/

og hvor er pressen? Langt pkokkerivold:
http://postimg.org/image/hbjtq6qw5/
http://postimg.org/image/dgei15nr9/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Mona Andersson, hvorfor finner du ikke ut hvem som har styrt the bigsis?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Etter en kommentar på nyhetspeilet angående 22 sender de inn “the cleaner” for å unngå at vi skal oppdage noe, ting blir borte fra internett (men finnes i arkivene). Hvis du klarer å finne kommentaren er du dyktig. Dette er angående Nr 4. (se tidligere kommentarer)

http://www.washingtonpost.com/politics/janet-napolitano-through-the-years/2013/07/12/911abe2e-eb06-11e2-a301-ea5a8116d211_gallery.html#photo=20

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Bilde tatt Nov. 14, 2011 prøv å finn ut når “bigsis” kom til Norge, uff søkemotorene virker hvis ikke…..

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Dobbelt sjekket, ser faktisk ut at søkene virker greit nok i dag nå, i motsetning til tidligere. Ingen ting er bedre en det. Her er en før NSA avsløringene:

“Jeg registrerer at regjeringen har utvidet mandatet til det tidligere justisdepartementet slik at det kan løse mer av de oppgaver som USAs Department of Homeland Security løser. Gratulerer til Grethe Faremo med ny jobb og lykke til i samarbeide med Janet Napolitano (Big sis)”

http://www.monticello.no/2011/11/11/justis-og-berdskapsdepartementet-homeland-security/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Hathvisker, ja jeg føler meg som en nyttig hathvisker idiot, det beste jeg kan håpe på angående nr 1. er at journalistene starter å snakke sammen, og kartlegger kilden(e). Selv om jeg skaper dualisme og polarisering og fjerner tildels søkelyset fra dem kan summen i det lange løp være positivt.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

mange lurer sikkert på hvorfor jeg skriver så mange feil, grunnen er ganske enkel søkemotorene .Den siste kommentaren skulle vært filmenet istedet for filmene osv

vaken
vaken
Abonnent
10 år siden

“Norway’s Terror as Systemic Destabilization: Breivik, the Arms-for-Drugs Milieu, and Global Shadow Elites”

http://www.globalresearch.ca/norway-s-terror-as-systemic-destabilization-breivik-the-arms-for-drugs-milieu-and-global-shadow-elites/26154?print=1

Kjellern
Kjellern
Abonnent
10 år siden

Solid og omfattende gjennomgang hvor ting sette inn i en sammenheng massemedia aldri gjør. Mye tyder på at aksjonen på Utøya var styrt av politiet og at de bevisst trenerte innsatsen slik at den eller de andre skytterne skulle få komme seg vekk. Det ble rapportert av en av de overlevende at en skytter svømte et stykke ved siden av han på vei mot land.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
10 år siden

Finnes det noen klarere bevis på 22. juli, og hvem som gjennomførte ugjerningen enn disse?
1. Se på Deltagruppen i gummibåten. Tror noen at en slik gruppe ville ha kjørt mot en kulesprutende desperado, med lommene fulle av søkker i en gummibåt som går i 3-4 knop? uten at det var deres egne?
http://www.nrk.no/norge/trente-pa-utoya-scenario-1.7847582

2. Er det ikke spesielt at det er 5 dagers øvelse, på akkurat det som skal skje? Vanligvis heter det gjennomkjøring. Og det står IKKE Anti-terroroøvelse, men det som det skulle bli “Terror-øvelse”
http://www.dagbladet.no/2011/08/26/nyheter/innenriks/22-07-11/terror/utoya/17829075/

3: Ungdommene som ble beskutt sa selv at det var flere. Det var politiet som sa det bare var 1:
http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

4. Dette som beskrives her, 3 grader opp på 4 møter,av en ukjent. er helt umulig i dette systemet. Han som bekrefter det, stod selv i Oslo, og senere ved Utøya og kikket med kikkert…Tilfeldig? Dette ble ingen sak i rettsaken:
http://www.frimurer.no/ordenen/den-terrorsiktede-var-ingen-aktiv-frimurer

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Eddvin
10 år siden

tillegg til siste punkt over, mannen til høyre nede.
http://boufosnews.wordpress.com/2011/07/30/the-norway-tragedy-in-pictures/explosion-in-oslo-pic-christian-aglen-twitter-105422014/
Så var det Nr. 3 Det gis ut 2 filmer nesten identiske, fra en pålitelig kilde. Den som ble klippet feil havner oss NRK den som ble klippet rett viser de selv,nå husker du det 2Q11.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

2Q11, du er den eneste i Norge som har fremlagt det sterkeste beviset for 22, og det er er helt naturlig at du har glemt det. Du er den eneste i Norge som har beskrevet forskjellene mellom de nevnte to filmenet. Dette er hovedbeviset for 22 og ingen andre klarte det. DET ER HOVED BEVISET, den lille detaljen som har katastrofale følger for den styrende sektor og kun noen få giddet å undersøke, sjekke det ut selv. Vi kommer vi aldri til nr.4 før noen dette følger opp.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Så nå er det ganske enkelt, enhver journalist som trykker på denne knappen vil avsløre deler av den styrende sektor i Norge. ( og ikke la oss glemme vg som ikke fikk vite om 22.)

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

http://postimg.org/image/tlv817n65/
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/comment-page-7/#comment-101680
Stå på Seitasis. Det som få har skjønt, bortsett fra de som står bak, er at spillet er slutt, og tilbaketrekkingen er i full gang. Avsløringene er et faktum som det ikke går an å snakke eller drepe seg bort fra..

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

http://postimg.org/image/tlv817n65/ YES. Så hvem tror dere klippet disse 2 filmene? En naturlig overgang til nr 4?
Nr 2. http://boufosnews.wordpress.com/2011/07/30/the-norway-tragedy-in-pictures/explosion-in-oslo-pic-christian-aglen-twitter-105422014/
“3 grader opp på 4 møter,av en ukjent. er helt umulig i dette systemet”. (se Eddvin)
Er begge feil, alt feil ?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Sven-Inge Johansen, trenger å oppklare hvorfor 22 ble mer i fokus, grunnen er ganske enkelt, beskrivelsen din er såpass nøyaktig og detaljert, jeg må vente på obduksjons rapporten for å si noe mer, den vil mest sannsynlig bekrefte det du har skrevet (meget vanskelig å drepe 3 stk og ikke avsløre hvilken trening du har). Håper du skriver mer.
Det var siste ord fra “se det som de er” for noen måneder.
NB angående nevne bilde finner du mye mer hvis du graver, og løsningen på nr 2, ingen vanlige mennesker går fra en “satans bål” når det brenner mest, uff du skulle aldri gått mot folkemassene for tidlig uten å bytte klær, bildene ligger der.
Ser frem til å lese det du i fremtiden skriver.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Seitasis, du fortsetter? Du er viktig. Er det dette du tenkte på?
http://postimg.org/image/wegtpx5vb/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Hei glemte å nevne kommentaren til Maarit M. Hanssen, fra 11. 11. 2013, kl. 14:21 “Han kommer ikke til å si eller fortelle noe til politiet. Ingen samarbeid fra hans side. Han blir i psykiatrien uten dom” , imponerende ?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

OK, det er vanskelig, å si jeg har ikke nok data. Så skaff nok data da?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Etter hendelsen, dukker det opp , flere mørkebrune ansikter på TV skjermen (NRK). Brukes NRK som et middel for å bygge opp toleranse? Selv om De er utmerkede “hallo damer”/journalister, så blir tidspunktet litt feil, selv om det sikkert er politisk fornuftig.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Inne på noe der ja Seitasis, akkurat som artikkelforfatteren er det. Takk til han.
Agendaen er viktigst. Noen liv fra eller til spiller ingen rolle, rollene er det de forskjellige identitetene som står for..
I dette tilfellet var det faktisk fra, altså ingen drepte. Som sagt før, vi blir lurt trill rundt hele tiden..
http://postimg.org/image/ovc30pge1/
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-7/#comment-104938
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-7/#comment-105269

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Årdalbløffen, en satanisk seanse med NRK som satans(k)anal og eliten i hovedrollene.
Familieforhold, bevis i mine øyne, så det holder:
http://postimg.org/image/z9dna9ao3/
http://postimg.org/image/jnuxmhjwv/
http://postimg.org/image/aw1ewitff/
http://postimg.org/image/6ojy9xzwt/
http://postimg.org/image/cxbnt9707/

thomasmann
thomasmann
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Jeg mener at vi Nordmen har blitt påført nok smærte, altså ettersom vi er så behjelpelige med og gi menesker som har hatt det vanskelig en ny start, hvorfår er det ingen respekt og få her til lands? jeg mener ikke at alle skal bli dratt under samme kam men at en del personer skal kome hit og voldta/ drepe og kreve er helt feil! og rasisme er får lenge siden blitt ett ord som dere misbruker, hva har menesker gjort med meg hvis jeg har foreksempel voldtatt/drept noen i israel?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  thomasmann
10 år siden

Vi var et folk som holdt sammen, det er lett å utnytte det, ved å importere andre verdi syn. Nisselua var noe flott engang før andre verdisyn ble mikset.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Har denne artikkel den skjulte hensikt å anklage Mossad, men samtidig frikjenne de muslimske terror-organisasjoner?

Faktum er at muslimene har rømt ut fra Sør-Sudan, etter at dette ble et “kristent” land. Fra Sudan har kristne reist over til Sør-Sudan, på søken etter religionsfrihet.

Sansynligheten er mye større for at han har fått trening hos araberne i Betlehem eller Jaffa, enn at han er trent av Mossad.

Begge sider har sine svin på skogen. Men Mossad jobber ikke på denne måten. De er mer målrettede.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
10 år siden

“Forfatters agenda er entydig å bidra til at den fulle sannheten kommer frem.”
Ok, hvilken konklusjoner har du dratt angående 22. Finest det beviser:
1. Pressen viste om det før det skjedde?
2. Frimurerlosjen viste om begge stedene før hendelsene.
3. AB var ikke aleine.
4. NSA/FEMA knyttet til 22?
Synnergi er viktig, håper 2Q11/ Falcon kan være litt aktive da.
Libya hendelsesforløp: Sønnen til Gadaffi lager trøbbel i Sveits, USA oljeselskaper dras ut av Libya, deretter krig.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Dugnad i mange land. Over tid og ved enkelthendelser. Flere av de samme aktørene hver gang. Aksjoner i Norge, som på Valdresekspressen, Vågåmaset, Sigridsaken og Utøyamassakren, med skuespillere fra Rothschilders, Rockefellers, Goldsmiths, P.Bowles, kongelige og adelige, med sine utallige figurer og identiiteter. Ofte tilsynelatende hyggelige, (tunge)taleføre og gavmilde folk..
Bildemontasjer som forsøksvis svarer litt på det du er inne på Seitasis:
http://postimg.org/image/8x293puub/
http://postimg.org/image/4vj2j0q3r/
http://postimg.org/image/sg1dw5h45/
http://postimg.org/image/drtzffqr9/
http://postimg.org/image/jd8leajr5/

les også (blanding sant og usant..):
http://majorityrights.com/norwegian.massacre#fjordman
http://www.alarabiya.net/articles/2008/07/24/53655.html
http://no.wikipedia.org/wiki/John_Fredriksen
http://no.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi
http://libyen17feb.blogspot.no/2011/09/verwarloste-privatvideos-aufgetaucht.html
http://nortrib.com/content/view/6370/
http://www.usasurvival.org/ck9.08.2011.html
http://www.iol.co.za/dailynews/news/mystery-surrounds-gaddafi-s-daughter-hana-1.1128102#.UvA8v7Qz26R
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/9967203/Gaddafis-daughter-thrown-out-of-Algeria-after-she-set-fire-to-presidential-residence.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2298832/Gaddafis-wife-children-secretly-granted-asylum-British-ally-Oman-fleeing-Algerian-hideout.html

Predict= forutse/forutvite?, 22/7 og 911
Frimurer -sjakkmønstret gulv..:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-81901
Norulv Øvrebotten Kongens virkelige makt i en krise for landet – 2:
”Da Ingelin Killengreen uventet fikk ny jobb i februar i år, var terroraksjonen i Oslo og på Utøya allerede planlagt, og det ble disponert ut fra en detaljert kjøreplan, som om det skulle ha vært en sending i “Ukeslutt” i mine velmaktsdager i NRK. Da jeg var med å lage mange av datidens mest populære program. Ofte var jeg produsent og la opp kjøreplan for sendingen og trakk i alle trådene. Hvis jeg ikke satt i studio. Vi var alltid et team på tre. Pluss teknikere.”
”Det er en artikkel i dagens Dagblad papirutgave skrevet av Astrid Meland.Den omhandler en bok som ble stoppet av Arbeiderpartiet i Norge.Selv om Thorvald Stoltenberg benekter han skal ha vært involvert i dette så sier artiklen at han og UD var tungt inne i arbeide med å stoppe boken i 2001.”
http://jonarnefoss.wordpress.com/2011/07/03/treholt-var-ikke-den-eneste-overloper-fra-arbeiderpartiet/#comment-79

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Til 2Q11,(og andre). siden du vet svaret på 3. Så noen stikkord til 1 og 2 (siden jeg vet ikke om du vet).
1. Leie fly, bilder lagt ut 1 time før.
2. Går feil vei,mot folkemassen, med samme klær.
Løser du 1 og 2 og “repper” nr 3, Så tror jeg noen kommer til å beskrive nr 4.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Vi kan ta flere detaljer om 22.7 under en 22.7 artikkel litt senere. Kort:
1. Jeg husker det ble lagt ut flyfoto av Utøya i media før skytingen begynte..
(beviser intet sikkert, men en rekke andre indisier finnes)

2. Toppene i Frimurerlosjen og “tempelriddere” som insidere var planleggere av begge hendelsene, jfr illuminatikort med combined disasters ( http://www.riksavisen.no/?p=10443 )

3. Det sier seg nesten selv at ABB ikke var aleine. Alle med åpne øyne, sans for proporsjoner og bevegelse, må se av de levende bildene der sjåføren går fra varebilen v. regj.bygn. at han umulig er ABB. Ett eksempel av mange..

4. Her tenker du på noe konkret som jeg ikke tar foreløpig. Generelt sett henger alt sammen med alt. Libya, NSA/FEMA/SNOWDEN/22, alt er et spill for galleriet, planlagt og regissert for max polarisering. Symbolisme i alt. Splitt og hersk..

Apropos leie av fly og planlegging.Tilbake til Årdal:
“Bildet av statsminister Jens Stoltenberg ombord i et leid helikopter er tatt i forbindendelse med en annen reise til Frøya.
18. mai 2011 fløy Statsminister Jens Stoltenberg i privatleid helikopter fra Trysil til Vågå.”
“Etter Vågå-besøket dro Stoltenberg videre til Årdal.”
( Gorm Kallestad, Scanpix ) :
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3592921.ece
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/storbrann-ved-hyttefelt-i-trysil-4120282.html#.UvKMhrQz26Q
http://www.nrk.no/trondelag/brannen-blussa-opp-igjen-pa-froya-1.11506265

Tempelridder på pilegrimsferd til Nidaros med Tesla og klimabløff:
http://postimg.org/image/vyyvs0mr9/

http://www.nrk.no/ho/ny-madonna-av-800-ar-gammel-eik-1.11514305
http://www.oa.no/nyheter/article7145889.ece

“Inne i katedralen oppsøker jeg Den sorte madonna som i århundrer har vært mål for pilegrimer. Hun er en de mange orientalske Mariaer i Frankrike, ofte forfulgt av nidkjære prelater, men elsket av folket. Le Puy og pilegrimsveien har mye å by på for den som går i dybden av vår kristne historie. Her er ennå spor etter tempelridderne og johanitterne, etter katharerne, etter maurerne, etter hundreårskrigen mellom engelskmennene og franskmennene, men først og fremst etter pilegrimene. I mer enn tusen år har de flokket av sted mot Santiago, 1600 kilometer lengre vest nær verdens ende, Finisterre.”
http://www.merlot.no/pilegrimsveien-del-2#attached-page-toggler-subpage-4

http://www.numerologensverden.no/dopes-prins-george-den-23-oktober/

og mønsteret heller mot sjakk..
http://www.pinterest.com/pin/554224297864660035/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Bare angående Bilde. Noen er så klarsynt at de leier et fly dagen før, skal det lønne seg må å vite at det kommer til å bli solgt dagen etter, ( med andre ord bildet’ s normal salgspris – flyleie ville ikke gitt profitt)
Neste utrolige klarsyn er å ligge bildet ut for salg ca en time før (se pressens bildebaser, submit time).
Etter hendelsen blir bildet kåret til årets bilde. Kanskje du ser noen sammenhenger som ikke jeg ser.
“Vi kan ta flere detaljer om 22.7”, enig.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Hvem er script authors and kiddies ifm terroren på Utøya og i Oslo 22. juli 2011?

Google { script kiddie site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=script+kiddie+site:abeldanger.net }

Digressivt, hvem er skript, manus, forfattere og småunger ifm svinesprøyte terroren i Norge og globalt i år 2009?

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

kaotiker
kaotiker
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

“Digressivt, hvem er skript, manus, forfattere og småunger ifm svinesprøyte terroren i Norge og globalt i år 2009?”

Her tror jeg du har misforstått begrepet “script kiddies”. “Script kiddies” henviser til crackere som benytter scripts fremfor “kunnskapsbasert” cracking. Det er en nedlatende betegnelse av crackere som anses å være på bunnen av hierarkiet.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Sven-Inge Johansen
10 år siden

Visste du at Israel har seksti tusen ulovlige arbeidsimmigranter fra Afrika? 60.000 personer har kommet fra Sudan og Eritrea gjennom Egypts ørken kalt Sinai. Jeg har selv sett endel av disse i Jerusalem, der de møtes i offentlige parker til fest lørdag kveld. De fleste av dem er muslimer, men fredelige. Hva om noen av disse blir plukket opp av voldelige palestina-arabere og gitt trening?

Disse seksti tusen afrikanere blir ikke kastet ut av Israel. Fordi det ikke finnes noe sivilisert land som vil ha dem. Egypt vil ikke ha dem, Eritrea og Sudan er uaktuelle pga ustabile regimer. De får bli i Israel unntil videre. Ifølge eldgamle lover skal man i Israel behandle en fremmed på en god måte.

Uansett, Mossad angriper ikke tilfeldige ofre. De er ikke intressert i øke spenningen mellom Israel og de ulike arabiske interesser.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

“Mossad angriper ikke tilfeldige” Har du har glemt Lillehammer, en Marokkaner er da et tilfeldig offer.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

” Ifølge eldgamle lover skal man i Israel behandle en fremmed på en god måte.”
Hvilken lover refererer du til?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Bare så det er … jeg har vært i Israel og jødene jeg har møtt,har vært utrolig hyggelig mot meg, Har også vokst opp i Norge blant jøder og jeg elsket dem flotte mennesker. Israel Politikk er noe helt annet. Men hvorfor styrer ikke Norge USA….

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. Andre Mosebok, kapittel 22.

Når din bror blir så fattig at han ikke kan greie seg lenger, skal du ta deg av ham som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke kreve rente eller fortjeneste av ham; du skal frykte din Gud, så din bror kan livberge seg hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Tredje Mosebok, kapittel 25.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Revelation 11:8
“Their dead bodies will lie in the public square of the great city, which prophetically is called Sodom and Egypt, where also their/our Lord was crucified.”
Tolkes Bibelen bokstavlig kan den tas til inntekt for alt mulig. Her står det vitterlig at – our Lord – også ble korsfestet i Egypt. Ble han korsfestet to ganger eller på to steder samtidig? Kan det være at Egypt betyr noe annet enn landet Egypt, og at fortellingen om Israels folk som det står i Bibelen er en legende(allegory).

(-Egypt means the dark lower part of the body. That
part of the body below the Solar Plexus is Egypt, or the
Kingdom of Earth, hades, lower Egypt and the seat of sex desire (Pharaoh) or the animal passions, appetites, etc.)

Michael Tsarion – Biblical Deception Egypt Jews and Jesus

« Forrige artikkel

CFRs planlegning av Pax Americana

Neste artikkel »

Litt grunnleggende info om vaksiner

67
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x