Norges skyggeregjering og de virkelige terroristene

2.1K visninger
12 minutter lesetid

Europeiske stay behind-organisasjoner har en rekke ganger utført terroraksjoner mot sivilbefolkning i eget land – utenfor parlamentarisk kontroll.

I rekken av terroroperasjoner «under falskt flagg» slipper gjerningsmennene av en eller annen mystisk grunn alltid unna politiet. Dette er spenningsstrategier som kalkulerer med at ved hjelp av terroraksjoner vil folket søke beskyttelse hos den sittende regjeringen. Aktivitetene til den hemmelige bevæpnende organisasjonen i Italia, som ble kalt Gladio, styrt av militær etterretning og trent og støttet av CIA.

I vår tid finnes lignende tilfeller:

I september 2005 i Basra, ble medlemmer av de britiske spesialstyrkene SAS arrestert av irakisk politi – britene var kledd som arabere, hadde på seg parykker og en bil full av eksplosiver som de angivelig planla å detonere med fjernkontroll i et av de myldrende markedene i Basra. Medlemmene av SAS ble frigjort av den britiske hæren som stormet inn i den irakiske politistasjonen.

I boken NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe (2005) har den sveitsiske forskeren Daniele Ganser ved Institutt for strategiske studier i Zürich kartlagt hemmelige væpnede organisasjoner som er betegnet som stay behind-organisasjoner, eller Operasjon Gladio (Sverdet).

Disse gruppene, som ble opprettet av NATO og CIA i alle land i Vest- Europa under Den kalde krigen, hadde som oppdrag å gjøre undergrunnsmotstand mot Sovjetunionen hvis det ble invasjon. Disse væpnede organisasjonene var utenfor parlamentarisk kontroll i flere land, og rekrutterte ofte medlemmer fra høyreekstreme miljøer. De var underlagt NATOs Allied Clandestine Committee, ACC og Clandestine Planning Committee, CPC. Kodenavnene på gruppene varierte fra land til land.

Organisasjonene kunne hete SDRA8/STCmob (Belgia),Absalon(Danmark), TD BJD(Tyskland), LOK(Hellas),I&O(Nederland), ROC(Norge), Aginter Press (Portugal), SDECE(Frankrike), P26(Sveits) , Counter- Guerrilla(Tyrkia),OWSGV(Østerrike) eller Stay Behind (Luxembourg).

I 1990 vedtok Euparlamentet en resolusjon som fordømte Operasjon Gladio, og som krevde en undersøkelse av alle stay-behind-organisasjoner i Europa. I perioden fra 1969 til 1987 ble 491 uskyldige sivile drept og 1181 såret i terroraksjoner utført av Gladio

Det er kjent at flere av de hemmelige væpnende gruppene forlot sin opprinnelige funksjon, og deltok i krigføring mot det sivile samfunnet. I Italia, ble dette spesielt tydelig da det ble avslørt i 1990 med dokumentasjon fra dommeren Felice Casson som visste at en organisasjon, som var kjent under navnet Gladio, hadde under Den kalde krigen infiltrert De røde brigadene og utførte terroraksjoner i deres navn – mens den hele tiden utenfor kontrollen til både parlamentet og regjering. Gladio rekrutterte medlemmer fra de fascistiske organisasjonene Avanguardia Nazionale og Ordine Nuovo, og hadde i flere tiår vært under kontroll av en parallellstat som bestod av både italiensk militær etterretning (SID/SIFAR), frimurerlosjen i Italia kjent ved navnet Propaganda Due (P2), mafiaen og CIA.

I perioden fra 1969 til 1987 ble 491 uskyldige sivile drept og 1181 såret i terroraksjoner utført av Gladio. Et eksempel på en av disse aksjonene er terrorangrepet som fant sted den 2. august 1980 da 85 ble drept og 200 såret i venterommet på en jernbanestasjon i Bologna. I rekken av terroroperasjoner under falskt flagg slapp gjerningsmennene av en eller annen mystisk grunn alltid unna politiet.

Hensikten med disse aksjonene var å sverte omdømmet til det framgangsrike italienske kommunistpartiet og holde makten på hendene til det kristelig-demokratiske partiet ved hjelp av det som ble betegnet som «spenningsstrategien». Strategien kalkulerer med at ved hjelp av terroraksjoner vil folket søke beskyttelse hos den sittende regjeringen.

CIA ville på denne måten for enhver pris stoppe innflytelsen til Sovjetunionen ved å holde kommunistpartiet vekk fra en maktposisjon i parlamentet. Dette var også en strategi CIA forfulgte ellers i Europa. Av de øvrige europeiske stay behind organisasjonene, utførte flere av dem terroraksjoner mot sivilbefolkning i eget land.

Eksempler på dette er at det i Tyrkia, i 1977, var Counter Guerilla, involvert i snikskyting på demonstranter fra fagforeninger i Istanbul, hvor 38 ble drept og hundrevis ble såret.

Noen år før, den 20. april 1967, i nabolandet Hellas, var LOK involvert i statskupp hvor General Sylianos Pattakos tok kontroll over Hellas.

I 1990 ble det kjent at medlemmer fra TD BDJ stod bak en bombeaksjon i München i september 1980 der 13 ble drept og 213 mennesker såret.

jjkkjljljlk

Og i nabolandet Belgia, som var det landet som kanskje ble rammet hardest av terrorisme under falskt flagg etter Italia, var SDRA8 og STC/Mob. antagelig ansvarlig for en rekke aksjoner mot uskyldige sivile i Brabant-området hvor 28 ble drept og mange ble såret.

Terroristene ble aldri identifisert eller fanget, selv om det belgiske parlamentet forlangte å få en liste over gjerningsmenn utlevert fra ledelsen i den militære etterretningstjenesten.

Her er et kort  intervjuet  mellom forfatteren av boken  NATO’s Secret Armies, Dr. Daniele  og Kim Bredesen, Journalist for norske Le Monde diplomatique.

– I din forskning har du avdekket hemmelige bevæpnede organisasjoner som kan ha undergravet den demokratiske prosessen i flere land i Europa under Den kalde krigen. Kan du gjennom et eksempel kort forklare hvordan dette foregikk?

– Med de konkrete opplysningene vi har, for eksempel fra Italia, vet vi at aktivitetene til den hemmelige bevæpnende organisasjonen, som ble kalt Gladio, var styrt av militær etterretning og trent og støttet av CIA. Vi vet også at CIA ville at Gladio skulle angripe og svekke det sterke italienske kommunistpartiet. Gladio knyttet til seg høyreekstreme katolikker som var sterkt imot den ateistiske kommunismen, og de plantet bomber i Italia. Skylden ble så urettmessig lagt på kommunistene.

Det er hva en kaller terrorisme under falskt flagg. Noen medlemmer av den italienske militære etterretningen hevdet at CIA hadde beordret dem til å gjøre dette. Da enkelte italienske dommere fant ut at hemmelige bevæpnede organisasjoner hadde eksistert i staten, rapporterte de dette til senatorene, som var overrasket og sa: «vi visste ikke at dette eksisterte».

kklklklklklkl

I 1990 stod derfor Statsminister Giuolio Andreotti fram og sa «ja, dette er fakta, og den hemmelige organisasjonen eksisterte, men det var for å beskytte staten og for å kjempe mot russerne hvis de en gang skulle angripe Italia. Det var ikke ulovlig, det var en god ting.» Hvis du har en hemmelig bevæpnet organisasjon i et demokratisk samfunn, så er det vanskelig å garantere at den aldri vil angripe borgerne. Vi kan selvfølgelig ha bevæpnede organisasjoner i et demokrati, men de burde ikke være hemmelige. Hele grunnlaget for et demokratisk system er at du kontrollerer makten gjennom etterrettelighet og gjennomsiktighet.

Når dette er borte, vil faren for maktmisbruk være nærværende. Og vi kan vise til at i visse tilfeller, ikke bare i Italia, men også i Hellas, Tyrkia, Frankrike, Spania, Portugal, Tyskland og andre land, drev hemmelige styrker med maktmisbruk. «Hvis du har en hemmelig bevæpnet organisasjon i et demokratisk samfunn, så er det vanskelig å garantere at den aldri vil angripe borgerne»

– Stay behind gruppene er i høy grad et eksempel på hvordan terroroperasjoner rettes mot statens egne innbyggere. Men det skjer også at en stat bruker terroroperasjoner under falskt flagg mot en annen stat, eller fiender fra et annet land. Hvilke historiske eksempler kan belyse bruk av terroroperasjoner under falskt flagg mot eksterne fiender?

– I 1954 ble for eksempel Lavon-affæren avslørt. Medlemmer av den israelske militære etterretningen dro til Egypt og plasserte brannbomber i et postkontor og andre steder og fikk det til å se ut som om araberne var gjerningsmennene. Det er det som er hele poenget med terrorisme under falskt flagg, gjerningsmennene får det alltid til å se ut som om noen andre gjorde det. Det er en djevelsk strategi som ødelegger alle spor. Israelerne ville ikke at den britiske hæren skulle forlate Egypt, de ville at de skulle være der for å beskytte Israel fra angrep fra Nassers egyptiske hær som de fryktet. Det var derfor de utførte operasjonen.

På samme måte som CIA fryktet kommunistene, eller som den franske hæren fryktet uavhengighet for Algerie. Frykt spiller alltid en sentral rolle i terrorisme under falskt flagg. I Israel benektet daværende forsvarsminister Pinhas Lavon enhver kjennskap til operasjonen, og måtte senere forlate sin stilling da det ble kjent at han var ansvarlig. Det er derfor den er kalt Lavon-affæren.

Terroroperasjoner under falskt flagg er en realitet, og de er et politisk og militært redskap. Det er svært få mennesker som vet at de eksisterer. Også i Irak har vi hatt slike terroroperasjoner. I for eksempel september 2005, i Basra, ble medlemmer av de britiske spesialstyrkene, SAS, arrestert av irakisk politi. Irakerne ble overrasket over å finne ut at britene var kledd som arabere, hadde på seg parykker og hadde en bil full av eksplosiver som de angivelig planla å detonere med fjernkontroll i et av de myldrende markedene i Basra.

Det er derfor at britene også har utført operasjoner under falskt flagg. I dette tilfellet kunne ikke irakisk politi finne ut om britene ville skape terror og få det til å se ut som arabisk terrorisme. Grunnen er at de to medlemmene av SAS, som var fengslet i Basra, ble frigjort av den britiske hæren som stormet inn i den irakiske politistasjonen og jevnet ganske enkelt murene med tanks og tok med seg SAS-medlemmene hjem så de ikke behøvde å gjøre vitneutsagn.

klkkkkl

– Terrorisme under falskt flagg ser også ut til å tilhøre den gåtefulle verdenen av ubesvarte spørsmål rundt terrorangrepene den 11. september 2001. Hvilke av disse spørsmålene er det viktigst å søke svar på etter din mening?

– Når du tilnærmer deg 11. September, så er det svært viktig å først få et overblikk over de ulike teoriene som eksisterer i dag i forhold til hva som virkelig skjedde på denne datoen. det er tre teorier ifølge mitt syn. Den første er kalt overraskelsesteorien: Osama bin Laden er i Afghanistan sammen med Khalid Sheik Mohammed. Han tenker ut et plot og angriper USA. USA er totalt overrasket, Bush og Cheney visste ingenting om det og det er slutten på historien.

Mange tror på denne teorien fordi den er presentert i de fleste medier. Den andre teorien er den såkalte LIHOP-teorien, Let It Happen On Purpose. Den hevder at bin Laden igjen er i Afghanistan, han tenker at han vil angripe USA, og gjør det, ikke selv, men gjennom disse 19 araberne ledet av Mohammed Atta. Her vet Bush og Cheney at angrepet kommer, og lar det skje med vilje. Så i dette tilfellet er både bin Laden, Bush og Cheney kriminelle. Den tredje teorien om hva som skjedde den 11.september er at bin Laden igjen er i Afghanistan.

Han rir på en kamel og driver ikke med noe i det hele tatt. I stedet er det amerikanerne selv som utfører angrepene mot deres egen befolkning i form av terrorisme under falskt flagg og legger skylden på araberne. Denne er kalt MIHOP-teorien, Made It Happen On Purpose. Også kalt innsidejobb-teorien. Disse tre teoriene finnes over hele verden hvor de kjemper mot hverandre. I dag vet vi at det er den tredje teorien som er fakta.

Under hele den kalde krigen har regjeringer i Europa angrepet sitt eget folk, så 11. September må være en MIHOP og amerikanerne driver igjen og angriper sin egen befolkning for å kunne presse dem til støtte for å utkjempe imperialistiske kriger, noe de ikke ville akseptert hadde situasjonen vært en annen. Men fra et vitenskapelig synspunkt kan du ikke si «det har skjedd før, og nå kan det skje igjen, og selv om vi ikke har bevis er det et mønster vi er overbevist er det samme». Det er det første vi må forholde oss til. På den andre ytterkanten har vi folk som tror på overraskelsesteorien, og som sier at det er totalt utenkelig at demokratiske regjeringer ville angripe sin egen befolkning, at det er galskap, at det aldri har skjedd. Men folk som sier dette, argumenterer med følelsene, de vet ikke noe om den hemmelige krigføringens historie.

Se for eksempel på kunnskapen vi har om Northwoodsoperasjonen som ble planlagt i 1962 under Cuba-krisen. Kennedy stoppet riktignok iverksettelsen av planen. Men dette var en plan fra det amerikanske militæret hvor de ville angripe den amerikanske befolkningen med terror og sende passasjerfly inn i store bygninger, og få det til å se ut som om Castro gjorde det – og deretter bruke sinnet og hatet fra befolkningen til å angripe Cuba.

Og av en slik grunn er faktisk alle tre teoriene om 11. September mulige – overraskelse, LIHOP og MIHOP – det er det viktigste ved saken. Det er det første steget du må ta hvis du virkelig vil reflektere over 11.september på en seriøs måte. – vist en skulle gjennomføre en internasjonalt anerkjent kriminaletterforskning av terrorangrepene den 11. september, 2001, hvor ville det beste stedet være å lete først?

– Jeg mener det mest kontroversielle bevismaterialet som har blitt debattert mellom de tre teoriene, er data som stammer fra World Trade Center 7. Det er avgjørende at dette holdes atskilt fra WTC

1 og WTC 2 som ble truffet av fly klokken 8.45 og 9.00 på morgenen. De kollapset klokken 10.00 og 10.30, mindre enn to timer senere. Men folk er veldig forvirret angående detaljene rundt angrepet den 11.september i New York. Mange tror det bare var to skyskrapere som falt ned. Men faktum er at det var tre som kollapset.

Den tredje er WTC 7. Den kollapset den 11. september klokken 17.20 og det er en bygning på 170 meter, men det ble ikke truffet av et fly! Da er det bare to muligheter: enten ble den brakt ned med kontrollert nedriving ved hjelp av sprengstoff, eller så ble den brakt ned med brann. FEMA publiserte tidlig i 2002 en rapport hvor det stod at bygningen kollapset på grunn av brann.

«Om WTC 7 ble brakt ned med eksplosiver, så var det ikke Osama bin Laden som stod bak»

Men flere professorer i bygningssikkerhet fra Sveits sa at det ikke var mulig. Det var bare en liten brann, og den kunne ikke få ned denne store bygningen ned så hurtig som 7 sekunder.

Den offisielle Keanerapporten, publisert i 2004, omhandlet spørsmålet. Men det som overrasket med den, er at den ikke nevner eksistensen til WTC 7. Dette kontroversielle spørsmålet ble ganske enkelt omgått. For en historiker er dette en svært alvorlig unnlatelse. Keanrapporten er den offisielle historien om 11. September, men den er ikke et produkt av høy kvalitet, den er nærmest ubrukelig fra et historisk perspektiv fordi den ikke engang klarer å angi riktig antall skyskrapere som kollapset i New York.

De fleste borgere i vestlige land vil vel tro at de lever i en beskyttet verden og at staten med hjelp fra politi, rettsvesenet og lovgivende makt, sikrer en pålitelig beskyttelse. Men hvis denne faller bort, så vil den sosiale kontrakten definitivt være brutt. For en del mennesker er det vel derfor mest naturlig å ikke tenke på dette som en mulig realitet. Men hvis terrorangrepene den 11. september var en innsidejobb, så kan en ikke utelukke at det kan ha vært en parallellstat som stod bak, lik P2- losjen, mafiaen og den militære etterretningen i Italia på 70-tallet?

Hvis det var en amerikansk innsidejobb, som i MIHOP teorien vil det ta lang tid å finne det ut. Men om WTC 7 ble brakt ned med eksplosiver,
så var det ikke Osama bin Laden som stod bak. Dette er fordi det ikke en gang var med i rapporten. Ingen anklaget ham for å stå bak hendelsen. Så hvis det er kontrollert nedriving med eksplosiver, da  er dette en innsidejobb. Det finnes ingen annen logisk konklusjon. Og i så tilfellet har administrasjonen til Bush og Cheney visst om dette.

69% av befolkningen i USA sier at den offisielle historien er mangelfull og har faktafeil. Også ifølge forsker og spesialister innen berørte fagfelt innenfor 9/11 kan motbevise og forklare i detalj hva som gjør at tårnene bla. Aldri skulle ha falt som følge av styrtene. Og at flyene ikke er laget for den hastigheten flyene traff tårnene. Det er til og med dokumentert at 3 av flyene ikke hadde flyvinger den dagen. Og at flyene var i bruk etter ulykken burde vel også ringe en bjelle hos noen som bare svelger alt massemedia forer oss. Og teknisk sett hadde aldri flyskroget klart å kappe 3tommer tykt stål andre plasser en hvor motorene hadde truffet. Og nøkkelvitner i flertall som har utalt vel mye som strider med den offisielle historien. Som flere brannmenn. Politifolk og frivillige hjelpere. Eller at det ble funnet nanothermit groundzero under oppryddingsarbeidet.

Johnson visste om episoden i Tonkingulfen, Kennedy visste om Northwoods og Nixon visste om Gladio. Jeg kan ikke forstå at det er noen bak Cheney som hindrer Cheney i å vite hva som skjedde. Og jeg vet at folk er redde for å tenke – du har rett, det er et psykologisk spørsmål – folk er redde for å tenke at Bush og Cheney kunne myrde amerikanske borgere.

Alle burde ha lov til å gjøre opp sin egen mening. Og som Roosevelt sa, det eneste vi trenger å frykte er frykten selv. Den kan lamme deg totalt.

Kilder

Ganser, Daniele (2005): NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. Frank Cass Verlag, London. Ganser er seniorforsker ved Institutt for strategiske studier i Zürich, Sveits. Han er også bidragsyter med et kapittel i boken 9/11 & American Empire: Intellectuals Speak Out, som blir utgitt av David Ray Griffin og Peter Dale Scott i USA.

NATO’s Secret Armies

https://www.youtube.com/watch?v=k83L3I6Z35w

Gladio B and the Battle for Eurasia

https://www.youtube.com/watch?v=3q0qau8f0w8&list=UU7TvL4GlQyMBLlUsTrN_C4Q

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Flyktningestrømmen som skal bryte ned Europa

Neste artikkel »

Hvem drepte Jan Wiborg?

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x