Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

4.7K visninger
26 minutter lesetid
5

Den vitenskapelige modellen av menneskets psykologi fører til galskap. Ikke bare blir mennesketsinnet splittet, den blir splittet på en måte som sikrer at den blir evig fortapt. Ingenting er slik det ser ut til å være.
Det er en allmenn oppfatning om at menneskets ”irrasjonelle” krefter trenger å bli holdt under ”bevisst”/rasjonell kontroll. Om vi ikke er i stand til å gjøre denne oppgaven selv er staten mer enn villig til å bidra med en hjelpende hånd. Du kan få gratis medisinering og et livslang opphold på en institusjon om du ikke tilpasser deg ”normen”. Flere har merket seg at det faktisk er et tegn til intelligens å ikke være tilpasset et ”sykt” samfunn. Kan det tenkes at vi har blitt forledet av vitenskapelig uforstand, feilaktig merkelapper og holdninger som fører oss vekk fra å oppdage et mye rikere og meningsfylt psykisk landskap med langt flere ressurser enn de fleste har rukket å drømme om? Denne forfatteren påstår at det absolutt er tilfellet. Problemene med den eksisterende modellen av psykologi begynner allerede med merkelappene vi bruker for å beskrive de groveste oppdelingene av sinnet. Slik som jeg ser det er verstingene:

• Det ”bevisste” sinnet

• Det ”ubevisste” sinnet

• Det ”irrasjonelle”

Begrepene impliserer faktiske forhold som ikke stemmer med virkeligheten. Jeg vil vise hvordan det ”bevisste” sinnet er det som har minst bevissthet og har færrest ressurser, hvordan det ”ubevisste” sinnet er det som har mest bevissthet, flest ressurser og hvordan det irrasjonelle, istedenfor å være ulogisk, crazy, gal, uten verdi eller hensikt, er der vi finner forstand, visdom og innsikt som er faktisk forbigår menneskets såkalte rasjonelle ressurser. Med andre ord – Menneskets forståelse av sin egen psyke er stort sett snudd på hodet i forhold til virkeligheten. Derfor ender altfor mange mennesker opp som gisler av sitt eget sinn i uforstand. Det er på tide at vi kommer ut av denne psykologiske mørketiden som er bundet til materialisme.

Klassisk vitenskap har gitt allmennheten en feilforståelse om at vi alle er biologiske tilfeldigheter. Den mener at hjernen produserer bevissthet gjennom de fysiske prosessene som foregår i hjernen. Den mener også at du har kun én kilde til signaler i deg selv og det er derfor ”intuisjoner” er sett på i psykiatri som ”psykoser”, eller sterke forvrengninger av virkeligheten skapt av kjemisk ubalanse. Enda verre er det at vitenskapens vrangforestillinger om bevissthetens essens fører til en storpolitisk tendens til å undertrykke massene som oppfattes som farlige skapninger. Det er fordi klassisk vitenskap har begrensninger som utelukker alt som ikke er materialistisk, rasjonell og objektiv fra vitenskapelig studier.

De fleste mennesker bærer i seg en aning om at det er mye mer på gang enn det vi blir fortalt når det gjelder livets mysterier. Vi skjønner at det er mye mer mellom ”himmel og jord” – men har ikke peiling på hvordan vi skal skjære gjennom sløret for å avmystifisere det gåtefulle. Den teknologiske utviklingen har for lenge siden passert vår spirituell utvikling og det er fordi vitenskapen fornekter eksistensen av det som ikke er fysisk. Vitenskapens grunn premiss er at materie er universets mest grunnleggende bestanddel og at selv bevissthet kan forklares ut fra de fysiske prosessene som foregår i hjernen. To generasjoner med forskning rundt nær døden opplevelser tilsier at vitenskapens grunnpremiss er moden for utskifting. Bevissthet er noe som hjernen ikke skaper. Den er heller som en mottaker av bevissthet – som er usynlig, ikke målbar, men målbevisst og meget intelligent. Det er derfor vitenskapens modell må endres til å akseptere ånd, det subjektive og irrasjonelle. Først da har vi en vitenskap som kan arbeide med bevissthet like godt som den kan med raketter.

Det som jeg her presenterer er ikke grepet ut av luften. Det har skjedd mye i og utenfor tradisjonell forskning rundt bevissthet og menneskesinnet de siste 50 årene. Takket være hjerneforskning om hjernens todeling og spesialiseringsevner, forskning rundt nær døden opplevelser, atferdspsykologi, Nevro-Lingvistisk Programmering og hypnose, bl.a. er vi i stand til å kartlegge ”hvem gjør hva” i forhold til sinnets såkalte ”bevisste” og ”ubevisste” ressurser. Resultatene er veldig overraskende.

Det ”bevisste” sinnet

Det ”bevisste” sinnet er den delen av oss som vi mest identifiserer oss med. Vi tenker på det som kilden til intellektet, vår intelligens, rasjonelle handlinger og fornuft. Det bevisste sinnet er sjefen for resten av personligheten. Det bevisste sinnet har store problemer med å gi fra seg kontrollen og forlate sin post.

De aller fleste mennesker i dag, identifiserer seg helst med det ”bevisste” sinnet. Hele merkelappen impliserer at det ”bevisste” sinnet er det som er våkent, oppegående og intelligent. Det ”ubevisste” er noe som mange har et heller anstrengt forhold til. Det bevisste sinnet er normalt assosiert med intellektet, fornuften vår – det rasjonelle sinnet, alt vi er oppmerksomme på mens vi er våkene. Det er denne delen av vår psyke som liker å holde ”kontrollen” over resten av vår psyke. Denne funksjonen har støtte i Sigmund Freuds konklusjoner om sinnets natur. Disse er også sammenfallende med den klassiske kristne troen om at ”djevelen” bruker menneskets emosjoner og ubevisste ressurser som sin lekeplass. Videre er hypnose ”djevelens” redskap. Her finner vi kilden til mistenkeliggjøring av verdien, troverdigheten og nyttegraden av medfødte indre ressurser. Fragmentering av sinnet gjør at konflikten mellom det bevisste og ubevisste overgår det bevisste sinnets evne til å oppdage hva det er den egentlig driver med.

En nærmere undersøkelse rundt hva det bevisste sinnet faktisk er i stand til å ”kontrollere” avdekker store mangler i forhold til evner og egenskaper som det bevisste sinnet faktisk besitter. Selv rasjonell tenkning synes å komme til kort når jeg spør et menneske om hva deres bevisste sinn egentlig er i stand til å kontrollere. Det er normalt å høre en famlende respons som ikke helt henger på greip om hva det bevisste sinnet egentlig driver med når den driver med sin ”kontrollfunksjon”. Nå nylig hadde jeg en fin bekreftelse på dette fenomenet på en TV opptreden på TV-FEM. Kveldens tema var drømmer og undertegnende var gjest for anledningen. En rutinert, anerkjent, kvinnelig skuespiller deltok i panelet og fortalte om gjentatte mareritt hun hadde som skuespiller opp gjennom livet. Om og om igjen var hun på scenen i sine drømmer, på feil sted, med feil rekvisita, feil replikker, fullstendig forvirret og ute av kontroll. Utfordringen for anledningen var å finne frem til en meningsfull tolkning til kvinnens mareritt. Vi må selvfølgelig ta høyde for at drømmen kommer fra hennes irrasjonelle ressurser slik at vi ikke kan forvente noen form for intelligent svar eller…..?

Istedenfor å fortelle henne hva jeg tenkte og mente, brukte jeg en lett hypnotisk transe slik at hun kunne selv oppdage sine egne svar på hvordan hennes drømmer skulle forståes. Jeg hadde sterke mistanker om hva saken handlet om da hun fortalte meg hvordan hennes scenearbeid vanligvis gikk for seg. Hun beskrev seg selv for å være en, ”control freak”. I transen fikk hun et klart og tydelig svar – det var hennes ”ubevisste” sinn som fortalte henne hvordan hennes sceneopptreden ville bli dersom bare hennes bevisste sinn hadde deltatt på scenen. For å si det med andre ord. Hennes ”ubevisste” prøvd å fortelle hennes ”bevisste” hvor fattig, talentløst og udugelig hun var uten sine ”ubevisste” ressurser. Uten det ”ubevisste” var hun intet annet enn en ”dust”. I min verden var det faktisk et veldig intelligent og meningsfylt svar hun fikk. Kanskje det ”bevisste” sinnet fortjener en annen merkelapp, en som bedre beskriver dens evner og ressurser. Hva med det ”lite bevisste” sinnet?

En oppsummering av ressursene som det lite bevisste sinnet besitter, ser slik ut:

1. Det lite bevisste sinnet har en stor begrensning på omfang av hva det kan være oppmerksom på til en hver tid – mellom 5 og 9 ”enheter” med informasjon. Dette er forskningsresultater fra Miller 1956. Det vil si at det lite bevisste sinnet har mellom 5 og 9 lommelykter som den lyser opp sin verden med.

2. Disse lommelyktene kan ha varierende fokus og styrke. Det er forskjellen mellom ”konsentrasjon” og fravær av konsentrasjon.

3. Det lite bevisste sinnet kun er utstyrt med korttidsminne slik at det vi nylig var bevisst på sitter fortsatt lagret i hukommelsen og dermed tror vi at vi er fortsatt bevisst mer enn det vi faktisk er.

4. Det lite bevisste sinnet har ”vilje kraft” – som et viktig redskap. Den er vår velger i livet. Den peker ut de retningene vi ønsker å gå. Vilje kraften er nesten aldri i stand til å konkurrere mot det ubevisste sinnets sine krefter når det er en konflikt på gang. Dette fører ofte til en situasjon der viljekraften oppfattes som dysfunksjonell eller udugelig. Sannheten er heller at den brukes på feil måte.

5. Det lite bevisste sinnet evner å tenke abstrakt og arbeide med symboler.

6. Det lite bevisste sinnet bruker hovedsakelig språk for å kommunisere.

7. Det lite bevisste sinnet liker å klassifisere – sette opplevelser i båser.

8. Det lite bevisste sinnet tenker sammenhenger mellom årsak og virkning – rasjonell tenkning – selv om logikken ikke alltid er særlig god.

9. Det lite bevisste sinnet er veldig viktig i starten av læreprosessen mot automatisk atferd. Det er da vi ”knoter” med det vi driver med.

10. Det lite bevisste sinnet blir fort slitent og må hvile.

11. Det lite bevisste sinnet speiler, ikke helt men delvis, den dominerende hjerne halvdelen – hos mennesker som er høyre hendt – venstre hjerne halvdel. Det er en delvis årsak til at det lite bevisste sinnet synes å ønske å være den dominerende ressursen når det gjelder bevissthet.

12. Det lite bevisste sinnet er opptatt av klokketid.

13. Det lite bevisste sinnet arbeider med matte og regning. (ikke geometri)

Denne listen av egenskaper viser at det lite bevisste sinnet er mye mindre betydningsfull en den liker å innrømme. Det lite bevisste sinnet er absolutt den svakeste parten i dette forholdet med det såkalte ”ubevisste sinnet. Når det er sagt, er det viktig å ta inn over seg at fravær av disse ressursene i hverdagen fører nesten til en autistisk tilværelse.

Det ubevisste sinnet

Da Sigmund Freud oppdaget det ubevisste for over hundrede år siden mente han at det var en rest fra vår dyrisk fortid. Det var opphavet til alle menneskets voldelige tendenser og uhemmet seksuell atferd. Nesten som en søppelplass å regne var det ubevisste sinnet ”undertrykket” av det bevisste for vårt eget beste. Det er derfor vi bruker begrepet ”underbevisste” noen ganger for å beskrive denne siden ved psyken. Denne forståelsen av det ubevisste sinnet ble hos Freud til han døde. Has datter Anne ga støtte til hans meninger og hun ble en viktig del av psykologiens og psykiatriens utvikling. Det viser seg at Freud hadde fullstendig misforstått det ubevisste sinnet og det har ført til to grove hindringer for menneskets videre forståelse av seg selv.

Freuds forståelse av det sinnets organisering
Freuds forståelse av det sinnets organisering

Freuds forståelse av det ubevisste sinnet som en farlig skapning ble bare forsterket ved hans observasjoner under første verdenskrigen. Ideene ble så videreført til de politiske krefter på denne tiden og de var ikke snaue med å gripe fatt i den ideen om at massene trengte å bli kontrollert for å trygge den sosiale strukturen i samfunnet. To ulike mekanismer ble innført i samfunnsstrukturen for å sikre kontroll funksjonen. Den første var å etablere et samfunn basert på forbruk. Dette skapte en form for frivillig fengsel der individet ble opptatt med å kjøpe seg lykken med sitt arbeide. Den andre mekanismen var konformsamfunnet som psykiatri utviklet. Mønstre i atferd hos mennesker ble gjenstand for statisk analyse og dersom din personlighet gjorde at du falt utenor gitte ”normer”, betydde det at du hadde en sykdom og burde medisineres. Denne historien er beskrevet i detalj i filmen, ”The Century of the Self”. Denne filmen belyser psykiatriens egentlig agenda – kontroll, undertrykkelse og mishandling av sinnets medfødt behov for å sprenge grenser, være unik og uttrykke intelligens.

En av de største oppgavene til det ”ubevisste” sinnet er å være autopilot for all automatisk atferd – det inkluderer oppgaver som vi normalt forstå som under kontroll av det bevisste sinnet. Språk, regning, logikk, motorikk og alle vaner – gode, dårlige og funksjonell styres av det ubevisste sinnet. Mens du leser denne teksten er det ”ubevisste” sinnet opptatt med å gjøre en veldig automatisk prosess – du leser og forstår flytende. Om du tror det er ditt bevisst sinn som burde ta æren for oppgaven, tar du grundig feil.

Som jeg snart vil vise, er det ”ubevisste” svært overlegen det ”bevisste” sinnet. Ikke bare har den langt flere ressurser, det ”ubevisste” er bevisst det som det bevisste sinnet er oppmerksom på før det bevisste sinnet. Det ”ubevisste” sinnet kunne mye heller bli kalt, ”Det førbevisste sinnet”. Så hvordan skal vi bedre forstå denne siden ved vår personlighet – egentlig?

Det førbevisste sinnet fungerer som en assistent til det bevisste sinnet ved å flette sammen bevisste og ubevisste prosesser og egenskaper til én enhet. Den beste måten å forstå denne egenskapen på er å tenke på det førbevisste sinnet som en autopilot. ALLE dine automatiske atferdsmønstre er en funksjon av ditt førbevisste sinn. På grunn av denne funksjonen tror det lite bevisste sinnet at det gjør en hel del mer enn det egentlig gjør. Denne funksjonen er, for det meste, fullstendig integrert hos de fleste mennesker. Det er et organ i hjernen som kalles Corpus Callosum – en bundt med nevrologiske forbindelser som betinger kvaliteten av dette samspillet og samarbeidet.

Et lite sidespor om hjernen og dens evne til å overføre bevissthet

Jeg nevner hjernen i denne forbindelsen fordi dens nevrologisk tilstand reflekterer sinnets evne til å sende bevissthet til kroppen slik at den kan handle og manifestere opplevelser, handlinger og erfaringer. Hjernens helse er med andre ord betydningsfull for sinnets evne til å bruke hjernen for å uttrykke seg selv. Ikke bare er integrering av hjerne halvdelene viktig i denne forstand, men også hvor mye du bruker hjernen til å lære nye ting i løpet av livet. Nevrologien bruker et ”use it or lose it” prinsipp og det vil si at jo mer du lærer, desto lettere er det å lære mer. Hjernen får flere nevrologiske synapser jo mer du bruker den. Hjernens kjemi er også viktig – Det er en hel del kjemiske forbindelser som nedsetter hjernens evne til å fungere. Kvikksølv – som også brukes i vaksiner i dag er en av disse. Fluor er en annen. Denne kjemikalien gjør hjernen sløv og passiv. Hitler brukte fluor i drikkevannet på fangeleiere for å holde folk passive. Fluor har ingenting med tannhelse å gjøre, likevel er 70 prosent av vannet i USA er behandlet med fluor. Pinal kjertelen i hjernen er assosiert med sinnets ”tredje øye” og er symbolisert av en kongle. Denne kjertelen er kjent for å ta ekstra skade ved inntak av fluor. Bruk av psykofarmaka/lykkepiller er heller ikke å anbefale dersom du ønsker en oppegående bevissthetsstrøm i hjernen. De fleste er ikke klar over at det store flertallet som begår massedrap – også på skoler – er under behandling av “antidepressive” medikamenter. Vi hører veldig mye om kontroll av skytevåpen etter slike drap, men lite om kontroll på bruken av antidepressiver.

Når bevisstheten møter veggen i hverdagslivet, og depresjon, angst, søvnløshet og stress bygger seg opp, er det verste en kan gjøre å gi hjernen medikamenter slik at den fungerer mindre hensiktsmessig. Slike løsninger løser aldri kjerneproblemet – de demper bare symptomene slik at ”pasienten” kan leve med sitt problem i en heller nummen tilstand. Når vi kommer mer i kontakt med visdommen som er å finne hos det førbevisste sinnet, oppdager vi at meningen med å møte disse utfordringene er å arbeide gjennom dem slik at vi løser problemene underveis og lærer. En depresjon, for eks. er egentlig en konflikt der individet ikke er i stand til å oppdage tilfredstillende løsninger. Løsningene, eller fravær av disse er å finne hos individets mentalt kart – det er ikke noe feil med virkeligheten. Problemet er hvordan vi oppfatter den og hvilken regler vi bruker for å spille sammen med virkeligheten. Dette mentale kartet er, hos de fleste mennesker, en mindre utviklet sak fordi den bygger på svarene på hvordan vi oppfatter bevissthetens essens. Det, hos de fleste, er et ubesvart, eller uavgjort spørsmål. Med gode konfliktsløsningsredskaper kan de fleste depresjoner forsvinner som dugg for solen fordi det rasjonelle sinnet tenker fullstendig feil i forhold til problemets struktur og dens løsning. Dette er fremtidens psykologi.

Tilbake til autopiloten

Det lite bevisste sinnet er så lite begavet og utrustet at den er nødt til å ha en autopilot for å fungere og leve. Hvem ellers skulle holde livet i deg mens du sover? I Hawaii er det en eldgammel åndelig modell av psykologi som kalles for Huna. Der kalles det lite bevisste sinnet for ”uhane” og det førbevisste sinnet for ”unihipili”. De bekrefter forståelsen av det førbevisste slik, ”En som arbeider i det skjulte på vegne av den andre. Den arbeider med stor presisjon, forsiktighet og eleganse. Den kan, derimot bli sta og lei dersom det lite bevisste sinnet krever for mye eller driver for mye med kontroll. Forståelsen om at ditt førbevisste sinn er din autopilot skaper en del endringer i innlæringsprosessen for automatisk atferd. Det lite bevisste sinnet må være veldig aktiv i starten på innlæringen. Så fort det ubevisste begynner å forstå hva det er som ønskes, vil den overta og det lite bevisste sinnet blir fritatt til å gjøre andre ting. Det er ditt førbevisste sinn som kjører bil for deg, som går for deg, som leser for deg. Langt i fra din fiende, er ditt førbevisste sinnet vel minst 90% av din total personlighet.

Hvor kommer det førbevisste sinnet fra?

Det førbevisste sinnet er langt i fra en rest fra din dyrisk fortid. Det jeg vil påstår her er veldig omdiskutert, men jeg mener å ha et godt epistemologisk grunnlag for å si at ditt ubevisste sinn er en midlertidig fragment del av summen av hvem du er – jeg velger å si ”sjelen”. Ditt lite bevisste sinn i denne sammenheng er partneren til det førbevisste sinnet. Etter døden er disse samlet. Mens du lever her det lite bevisste sinnet en illusjon om separasjon. Forholdet er slik for at du lærer skal gjennom ”prøve og feile” metoden eller gjennom fri vilje. Systemet gir individet den rikeste anledning til å hete en stor bredde av erfaringer. Denne informasjonen henter vi fra to svært omdiskuterte kilder der begge bruker en utvidet form for vitenskapelig modell for bedre å studere bevissthetens essens. Den første kommer fra studier av nær-døden opplevelser. Den andre kommer fra bruk av hypnose på helt vanlig menn, kvinner og barn slik at det ubevisste forteller om seg selv, det som skjer etter døden og det faktum om at vi lever mange liv. Om du synes dette virker som tatt helt ut av luften, tar du helt feil. Millioner av mennesker har tilgang til minner om tidligere liv, planlegging av nye liv og sin entré til en ny kropp og et nytt liv. Mønstrene gjentar seg på tvers av alle tverrfaglige grenser og grenser skapt av kultur, tro, alder, religion og rase. Det viser seg også at det er ingen konflikter mellom det som forskere lærer fra nær døden opplevelsen og minner som vi har tilgang til, enten som spontane eller gjennom hypnose. Det vil si at ”du” er ditt førbevisste og lite bevisste sinn i en samlet forstand.

Ressursene hos det førbevisste sinnet

Ressursene hos det førbevisste sinnet er nokså enorme. For å beholde en passende artikkellengde er jeg nødt til å gi kun en liten overskrift, der jeg ellers kunne ha skrevet mange sider. Leseren som synes denne informasjon er noe de ønsker å gå mer i dybden på kan bestille Livets Håndbok på forfatterens websider. Boken er 500 sider og gir en grundig forklaring på det som får en overfladisk behandling her.

1. Det førbevisste sinnet har en enorm kapasitet til å arbeide raskt og med store mengder informasjon. Hastigheten til hjernens førbevisste prosesser er vitenskapelig beregnet til mellom 200,000,000 og 2,000,000,000 biter med informasjon per sekund (2 giga Hz – 200 mega Hz..)6 Mengden av forskjellige funksjoner som ivaretas av førbevisste prosesser bare ved kroppslige funksjoner er enorme. Hver eneste celle i kroppen er forbundet med det interne kommunikasjonsnettverket for å ivareta individuelle og felles behov for integritet og levedyktighet.

2. Det førbevisste sinnet er i stand til å arbeide med informasjon i et langt større omfang av sansespektret, både i styrke og bredde, enn det lite bevisste sinnet. Det er derfor ønskekvist, pendel og andre signal forsterkere fungerer som de gjør. Tester viser at signalene er meningsfulle og korrekte dersom det førbevisste og lite bevisste sinnet arbeider godt sammen.

3. Førbevisst oppmerksomhet tar aldri pauser eller sover.

4. Det førbevisste er ansvarlig for automatisk lagring, styring og sortering av minner og oppfatninger – på samme vis som all annen automatisk atferd. Det vil si at det førbevisste sinnet er har ansvaret for hele langtidshukommelsen.

5. Det førbevisste sinnet er kilden til emosjoner. Emosjoner er et produkt av kroppsfornemmelser og interne bilder, lyder, lukt og smak i en eller annen sammensatt kombinasjon. Alle følelsene er å betrakte som intelligente spørsmål fra det førbeviste til det lite bevisste sinnet om, ”Hva vil du ha mer/mindre av?”

Fordi følelser er ivaretatt av det førbevisste sinnet og det er også den delen som har tilgang til langtidshukommelsen, er det en direkte sammenheng mellom det som du er lidenskapelig interessert i og det som er faktisk din agenda for dette livet. Det er ikke ”egosentrisk” å følge disse signalene – det er faktisk det eneste riktig du kan gjøre – følge dine lidenskaper så gjør du det som er riktig for deg selv og for verden!

6. Det førbevisste sinnet lagrer bort minner med uoppløste negative emosjoner – undertrykker for det lite bevisste sin skyld.

7. Før bevisst oppmerksomhet har ansvar for å presentere uoppløste minner for rasjonalisering og frigjøring av negativ energi (smerte m.m.) når tiden er riktig. Det førbevisste undertrykker uoppløste minner der det er behov for beskyttelse, inntil det finnes strategier for rasjonalisering hos det lite bevisste sinnet.

8. Førbevisst oppmerksomhet har som oppgave å bevare og vedlikeholde kroppen. Den har oversikt over kroppens nåværende tilstand og kunnskap om kroppens ideelle tilstand. Den opprettholder kroppens integritet og helhet. Det virker som dette kan overstyres ved bevisste budskap til ubevisst oppmerksomhet om å initiere sykdom eller til og med personens dødsprosess.

9. Førbevisst oppmerksomhet har som oppgave å være en oppasser/en tjener, å følge instrukser og få oppgaver av det lite bevisste sinnet. Systemet forlenger utviklingsprosessen mot gradvis større selvbevissthet. Først veldig sakte gjennom ubevisst læring (uten retning) – så bevisst læring når det bevisste og ubevisste begynner å ha et positivt forhold til hverandre.

10. Førbevisst oppmerksomhet mottar negasjoner ved å lage en sanserepresentasjon i form av noe i likhet med et forbudsskilt. Tester viser at negasjoner øker sjansen for misforståelse med opp til 30%. Ubevisst oppmerksomhet kan ikke alene forstå negasjoner. ”Ikke tank på flammer”! Et bilde av flammer må først produseres som en mental forestilling i sinnet for å gi setningen mening. Konsekvensen av denne spilleregelen for ubevisst oppmerksomhet er tydelig.

11. Førbevisst oppmerksomhet har en tendens til å forstå verbale budskap på en bokstavelig måte. Budskapet, “Kan du lukke døren?” tolkes på to forskjellige måter. Uttalelsen er egentlig et ja/nei spørsmål angående din ferdighet i dørlukking. Dette er også den måten førbevisst oppmerksomhet har en tendens til å tolke spørsmålet på. Lite bevisst oppmerksomhet har en tendens til å tolke budskapet som et indirekte spørsmål om faktisk å lukke døren.

12. Førbevisst oppmerksomhet tar kritikk som et personlig angrep. Effekten av dette fenomenet blir å iverksette en eller annen form for beskyttelse. Tendensen er at førbevisst oppmerksomhet stenger av for å slippe å høre.

13. Førbevisst oppmerksomhet bruker metaforer som et viktig kommunikasjonsredskap. Førbevisst oppmerksomhet er dyktig til å finne mening i komplekse symboler og metaforer. Dens evne til å fremstille et fantastisk symbolspråk i form av drømmer er bare ett eksempel på denne evnen.

14. Førbevisst oppmerksomhet er stadig på søk etter å oppdage og integrere ny kunnskap. Liteb bevisst oppmerksomhet kan bli trøtt av å lære. Førbevisst oppmerksomhet underholdes faktisk ved å ta til seg ny informasjon og organisere den på en meningsfull måte.

15. Føærbevisst oppmerksomhet arbeider etter et prinsipp om minst mulig motstand / anstrengelse – ikke fordi den er lat, men for å konservere energi.

16. Førbevisst oppmerksomhet trenger repetisjon for langvarige prosjekter og innlæring av ny atferd eller kunnskap.

17. Førbevisst oppmerksomhet har som oppgave å produsere, lagre, sortere og overføre “livsenergi”. Livsenergi er ikke allmennakseptert i vesten. Mange andre kulturer har klare begreper for å beskrive hva dette er. I Hawaii heter det mana, manamana og manaloa, I Østen er den kjent som Chi, eller Qui. I India kalles det for ”Prana”. Livsenergi finnes i levende mat, fersk rent vann og luften. Den er også assosiert med pusten.

18. Førbevisst oppmerksomhet fungerer best som en hel og integrert enhet. Det trenger ingen andre ”deler” for å fungere. Den er derimot utsatt for de interne konflikter som følger av disintegrerte deler som går i veien for hverandre. Indre konflikter av denne art forbruker energi. Metaforisk kan personligheten sammenliknes med en bedrift med mange ansatte. Bedriften fungerer best når alle er enige i forhold til deling av arbeid, ansvar og oppgaver. Blir bedriften splittet, synker også effektiviteten.

20. Førbevisst oppmerksomhet har en intellektuell intelligens på samme nivå som en gjennomsnitts 7-åring. Intellektuell intelligens refererer til den rasjonelle og logiske utviklingen. førbevisst oppmerksomhet bruker en heller enkel form for logikk. Den kan virke barnslig. Allikevel har ubevisst oppmerksomhet høy intelligens på andre måter og i andre former.

Det førbevisste sinnet – en oppsummering

Ved siden av å være autopilot for alle dine automatiske funksjoner, lager for alle dine minner og egenskaper, ferdigheter, ser det ikke ut som om det førbevisste sinnet har på noen som helst måte negative intensjoner i forhold til det lite bevisste sinnet. Det som holder oss i livet, er ikke vår fiende. Istedenfor undertrykkelse og kontroll som Sigmund Freud formanet til, er vi mye mer tjent med å gi det førbevisste sinnet positiv oppmerksomhet. Vi trenger å be om tilgivelse for vår tidligere uforstand – og gi et troskapsløfte som overgår den vi gir til andre. Ditt førbevisste sinn vil aldri forlate deg eller være utro mot deg.

Hvis det virker som om det er mye rot hos ditt førbevisste sinn, er det din oppgave å sortere og rydde opp i rotet. Det er min opplevelse om at utvidet forståelse av det førbevisste sinnet plasserer oss i det indre rommet der alle de andre dørene til våre største hemmelighetene ligger lagret. Det er herfra vi er i stand til å lære om tidligere liv, som menn og kvinner – om hverandre fordi bevissthet i seg selv er uten kjønn. Dualiteten i mellom energiene som begge har er noe som også speiler dualiteten i høyre og venstre hjerne halvdelene. Disse energiene kommer til slutt mot en integrering. Det er her vi oppdager også våre agendaer for dette livet her og nå. Vi finner ut at den er å finne i våre lidenskaper. Våre emosjoner viser oss veien. Noe av det som mest er overraskende for enkelte er at vi oppdager via det førbevisste at den har kontakt med en annen bevissthet som er vår hjelper, rådgiver og magiker – høyere bevissthet. Som et bilde av den vi beveger oss i mot mange millioner av år i fremtiden har det førbevisste kontakt med en veiviser av rang – en som arbeider i et nettverk av ubeskrivelig proporsjoner og som forer oss med svært viktig informasjon om oss selv, om løsninger til ting vi arbeider med, om fremtidens begivenheter og mye, mye mer. Denne informasjonen kommer til deg via ditt førbevisste sinn – som drømmer og som ”inspirasjon” – som psykiatri misvisende tolker som ”psykose”.

Det “irrasjonelle”

Ordet betyr, ufornuftig, uten logikk, crazy, gal, noe vi ikke kan stole på. Som Trygve Hegnar sa som kommentar til Prinsessens Engleskole, ”Vi lever tross alt i en rasjonell verden”! Han gjør kanskje det. Jeg vet at jeg gjør det ikke. Det er for fragmentert for meg. Det ”irrasjonelle” er langt i fra uten fornuft og intelligens. Det viser seg at vi finner her en intelligens som langt overgår de rasjonelle ressursene våre. Derfor vil jeg kalle de heller ”transrasjonelle” ressurser. De er forhøyet i forhold til de rasjonelle.

Transrasjonelle responser kalles ”irrasjonelle” rett og slett fordi fornuften har ingen forklaring som passer dens verdensmodell for deres eksistens. Husk at de fleste mennesker er hellig overbevisst om at de er ”alene” som det lite bevisste sinnet. Denne delen av bevisstheten er ute av stand til å forstå kilden til våre emosjoner, langt mindre deres struktur og sammensetning – ikke uten hjelp fra noen som har den innsikten. Det samme gjelder drømmer. De rasjonelle ressursene er ute av stand til å forstå budskapene fordi den utelukker deltakelsen av andre nivåer av bevissthet i livet vårt. Den har ikke grepet på helheten, bare den umiddelbare virkeligheten som den oppfatter her og nå.

Muligheten for å hente ”guddommelig” innsikt og inspirasjon, har lenge vært kjent i kretser som har våget å eksperimentere, for å strekke kreative grenser. Inntil nylig har mulighetene for å oppnå kontakt vært nokså uforutsigbar. En ting, som de fleste enes om, er at endrede bevissthetstilstander synes å være en fellesnevner i forsøket på å nå nye nivåer av bevissthet. Forfattere, musikere, vitenskapsmenn og mystikere har hatt sine individuelle og spesielle fremgangsmåter som de likte å følge, for å komme forbi standardnivået av innsikt, intelligens og kreativitet. Mottakerne av denne spesielle formen for inspirasjon og kunnskap ga kilden ulike navn. Det er ikke så rart når ingen allmenn godtatt modell innen psykologi, har tatt høyde for noe annet enn hjernens ressurser som kilde til intelligens. En ting alle disse har felles, er erkjennelsen av at inspirasjonen ikke kom fra dem selv. Den kom alltid fra en informasjonskilde som var utenfor. Jeg kaller dette ”kanalisering”. Det vil si at subjektet bare er en kanal for budskapet, ikke selve kilden. Jeg har samlet på et lite knippe eksempler, for å understreke hva jeg mener.

Komponisten, Giuseppe Tartini, som også oppfant den moderne fiolinbuen, fikk inspirasjon til sin mest kjente komposisjon, ”The Devil’s Sonata” i en drøm. Han drømte at djevelen hadde blitt hans slave. Tartini ga han en fiolin for å se hva han kunne gjøre med den. Til sin store overraskelse spilte djevelen melodier som tok helt pusten fra ham. Aldri hadde han forestilt seg noe så vakkert og så dyktig gjennomført. Da han våknet, grep han fiolinen og forsøkte å gjengi det han hadde hørt i drømmen. Tartini sa at ”The Devil’s Sonata” var det beste han noen gang skrev, selv om den ikke kunne måle seg med det han hadde hørt i drømmen sin.

Den tyske dikteren, Goethe, beskrev for en venn hvordan det var å skrive, ”Werther”: ”Jeg skrev boken nesten ubevisst, som en somnambulist, og var forbauset over hva jeg hadde gjort.” Den Engelske dikteren; William Blake sa følgende om ”Milton”: ”Jeg har skrevet dette diktet fra umiddelbar diktering, tolv og noen ganger tyve eller tretti linjer på en gang, uten planlegging og noen ganger mot min vilje.” Komponisten Richard Strauss sa:”…det virket for meg som om jeg ble diktert av to helt forskjellige, allmektige ….Jeg var absolutt bevisst på at jeg ble hjulpet av noe mer enn en verdslig kraft, og at det ga respons til mine bestemte forslag.” Puccini, beskrev inspirasjonen til ”Madam Butterfly” på følgende måte: ”Musikken til operaen ble diktert til meg av Gud; Jeg var bare instrumentet som satte det på papir og kommuniserte det til et publikum.”

I de fleste religiøse trossystemene har vi med en personlig maskulin figur å gjøre som vi kaller for ”Gud”. Det som kanskje er nærmere sannheten er at det eksisterer et hierarki av bevissthetsnivåer som ligger over vårt eget. Enkelte av disse kan vi ta kontakt med enten direkte eller indirekte via vårt eget ”førbevisste” som kan ta imot informasjon som de formidler. Er det da ”Gud” vi snakker med eller bare en av de mange som er til stede for å dele med oss det de vet. ”Kanalisering” er ingen fremmed konsept i mange religiøse trossystemer. Selv den kristne Bibelen er omtalt som delvis kanalisert. Og som all annen kanalisert informasjon, må det settes i en sammenheng, testes ut for sin gyldighet og utfordres med våre kritiske sanser – før vi tar det på alvor.

En av de tingene som skiller informasjon som er kanalisert fra høyere bevissthet er at det er ”superlogisk”. Det vil si at du blir ute av stand til å krangle med stoffet. I 1993 var jeg frivillig hypnotisert som en del av en øvingsavtale jeg hadde med en kollega. Uten å be om det, viser det seg at jeg var koblet opp til høyere bevissthet. Så sikker var jeg på denne kobling at jeg sa til min ”guide”, ”Spør meg om det du vil”. Jeg legger ved et lite utsnitt. Spørsmålet forut handlet om ”frykt” og hva det var godt for.

“Ikke godt for noe. For å skjønne veien må du vite hvordan den ikke er. Først da kan du vite hvor den er. Det er en av de store…store, viktige grunner til å være på det fysiske plan. For å erfare hvordan det ikke skal være. For å søke, hvordan det skal være. Til å se lys, fordi vi har sett mørke. Til å kunne velge. Derfor er det dualitet, for å kunne velge. Kjærlighet krever dualitet fordi kjærlighet er å velge. Frihet til å velge. Forstår du hvorfor dualitet? Dualitet er en del av frihet og kjærlighet fordi uten dualitet, vil vi ikke lære å velge. Uten å lære å velge vil vi ikke lære om frihet. Derfor valg. Derfor dualitet, for å ha valg.”

Det var ikke ”jeg” som denne informasjonen kom fra. Det var absolutt noe utenfor meg og den hadde sin egen måte å sortere opplevelser på. Denne kunnskapen var ikke i min eie på det tidspunktet. En ting jeg kan si er at jeg ikke kan finne noen feil i tenkningen her. Alt stemmer. Kan vi kalle noe slik for ”Irrasjonell”?

Menneskets førbevisste responser som vi kaller ”fobier” er også beskrevet som ”irrasjonelle”. Det finnes ingen god forklaring på hvorfor en skal være redd for høyder, fugler, katter eller hunder – noen ganger. Det er bare det at fobier kan ha satt seg hos det førbevisste lenge før det lite bevisste sinnet var til stedet – det vil si i tidligere liv. Det er også slik at det førbevisste har som oppgave å undertrykke hendelser som den mener det førbevisste ikke er i stand til å takle. Det vil si at det førbevisste er utrustet med dømmekraft om det lite bevisste sinnets evne til å forstå og sortere hendelser. Det viser seg også at det førbevisste lærer med ekstra påtrykk all ting som foregår veldig hurtig. Barn som kaster en død fugl, overraskende i ansiktet til et annet barn er mer enn nok for at et voksent forstandig mann skal ha fobi for fugler. Det er faktisk en rasjonell grunn til det.

En oppsummering

Nå, ved veis ende for denne omgang har jeg lagt frem evidens for at vi er tjent med å tenke på enkelte av våre egne ressurser med andre merkelapper som faktisk bedre beskriver deres plass i vårt liv. Det er mye mer å skrive om og i tiden som kommer vil det komme flere artikler etter hvert. Denne psykologiske virkeligheten er veldig annerledes enn den som vitenskapens psykologi er i stand til å forstå seg på. Tenk selv hvilken av disse modellene er du mest tjent med å leve etter. Hvis du synes at denne tilnærmingen vekker interesse vil du kanskje ha lyst til å vite mer – kanskje mer trinn for trinn. Denne virkelighetsforståelsen er fullstendig dokumentert i min bok Livets Håndbok. Den kan bestilles fra mine websider – www.acnlp.no – her kan du også laste ned to andre bøker som omtaler bevissthet i forhold til samfunnet, og en liten historie som heter ”Spillet”. Disse er gratis.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
14 år siden

[…] folk mot å ta svineinfluensa-vaksinen, er et samarbeid mellom organisasjonene Nyhetsspeilet.no http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/psykologiske-l%C3%B8gner-merkelappene-er-feil/, NWO Resistance Norge http://resistancenorge.org/, Boilingfrog og Folk for Frihet. (TV 2 er ikke […]

Tufsetom
Tufsetom
Abonnent
15 år siden

Flott artikkel, veldig interessant. Hvor får jeg kjøpt boken din Livets Håndbok, gjerne med meditasjons-cd. Fant ikke noe sted på hjemmesiden din hvor jeg kunne bestille, og et søk på ISBN nr gir bare referanser til nettbutikker jeg ikke finner noe bestillings-skjema på heller. Mulig min iver blender meg, så om du vil peke ut retningen – blir jeg veldig takknemlig.

J.Johansen
Forfatter
15 år siden

Veldig bra artikkel, som jeg nok må studere langt nøyere for å få med alle poengene. Etter n’te antall rødvinsglass er det begrenset hva en får med seg, men et sentralt moment i dette bilde mener jeg er Freuds elev; Carl Gustav Jung, som vel kjente Freud bedre enn de fleste, tok avstand fra dette at alt nødvendigvis skulle dreie seg om seksualitet, og lanserte begrep som det ubevisste / det kollektive ubevisste.

Jung er bare nødt til å bli nevnt i forbindelse med en artikkel som dette, hvilket herved er gjort:

En stor mann.

“What is not brought to consciousness, comes to us as fate.”
“Hva som ikke er bragt til bevisstheten, kommer til oss som skjebne.”

– Carl G. Jung

‘Skyggen’, er et psykologisk begrep introdusert av Jung. Den er alt i oss som er ubevisst, undertrykt, underutviklet og fornektet. Disse er avviste mørke aspekter av våre egne vesen, i tillegg til noen lyse, så der er store positive underutviklede potensialer i Skyggen som vi ikke kjenner, fordi alt som er ubevisst vet vi ingenting om.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-mørke/

Takker for utmerket informasjon.

« Forrige artikkel

Verdens åndelige mørke

Neste artikkel »

Selvrealisering er kanskje noe mer enn du trodde

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x