Du leser nå
Hemmelighetene bak elitens hierarkiske onde globale NWO-agenda

33 minutter lesetidHemmelighetene bak elitens hierarkiske onde globale NWO-agenda

Den fulle avsløringen, av de dype og mørke hemmeligheter, er i disse dager godt i gang med fullstendig å oppløse makten til Khazar-mafiaen, maktens hierarki og deres onde agenda for en global Ny Verdensorden (NWO).

Av Preston James, Ph.D, publisert på «Veterans Today» 16. mai 2016. Oversatt av Johannes Kvam. (Oversetters anmerkning: dette har vært en ganske tung artikkel å oversette, så hvis språk, ordvalg eller setningsoppbygging virker komplisert eller merkelig, må du ha meg unnskyldt. Samtlige billedtekster er forfattet av oversetter).

Dette er en lang artikkel, så hvis du velger kun å lese den fete skriften og konklusjonene, kan det spare deg tid, men likevel gi et ganske godt innblikk i anklagene. Artikkelen er ganske esoterisk i sin natur, og er kun basert på personlig meninger, oppfatninger og feltundersøkelser av forfatter. Denne artikkelen er basert på observasjoner i feltarbeid og personlig intervjuer gjennom 30 år med tallrike personer i etterretninger og ledende individer i eliten, som på ingen måte er tilknyttet Veterans Today.

Jeg skulle helst ikke trodd på noe av det jeg fremlegger i denne artikkelen som sant. Men jeg har sett ­­så mange bevis på at jeg anser meg selv velkvalifisert, mer erfaren enn andre og har observert alt for mange faktiske bevis egenhendig til å betvile konklusjonene jeg nå fremlegger i artikkelen. Jeg har arbeidet sammen med føderale fløyteblåsere som motarbeider etablissementets hierarki, som uten tvil har blitt trakasserte av utenomjordiske vesener (og som dermed har vært støttende bevis for at slik tilstedeværelse finnes).

Likevel virker det fornuftig for meg å anta at det er en forbindelse mellom «de Få Utvalgte» i Elitens (Etablissementets) Hierarki (EH), der de sitter på toppen av pyramiden og kontrollerer, og Khazar-mafiaen (KM), som er verdens største kriminelle syndikat.

EH/KM er styrt av noen få utvalgte, hvor deres ondskap overskrider fantasien, de er kriminelt spinngale, sjelløse og rene psykopater – samtlige av dem som trekker i trådene på vegne av EH/KM. De starter kriger for å generere massedød og lidelser av uskyldige menneskelige, og de driver satanistisk pedofile operasjoner og rituell ofring av barn, alt for å rettferdiggjøre deres regime av hemmelig terror og tilegne seg mer makt. De gjør det ved å rane til seg mer rikdom og status, og for å gjøre viktige fremskritt i progresjonen mot deres eldgamle, fler-generasjons onde globale NWO-agenda.

Med mindre du er oppdatert og velinformert om den hemmelige stjernekrigen, den hemmelige skyggeregjeringen, Khazar-mafiaen og deres sidestykke i Elitens Hierarki, vil du trolig kaste bort tiden din på å lese dette. Uten den bakgrunnen er det lite sannsynlig at dette vil trenge inn i hodet ditt.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er svært kontroversiell og mulig støtende for den som er sterkt uenig med dens antagelser og konklusjoner. Min takk og annerkjennelse til ledelsen i Veterans Today (VT) som tillater slike kontroversielle artikler. Ikke tro at noen av de nødvendigvis er enige om innholdet som her gis, ei heller de som har gitt meg informasjon og bevis gjennom de siste 30 årene, som fremdeles er i live eller er døde (de fleste av dem er borte nå).

 

Det er noen svært dype og mørke hemmeligheter bak den onde globalist-agendaen for NWO, som Khazar-mafiaens hovedmenn har forsøkt å oppnå over de siste 1000 årene.

Da den gjennomsnittlige livsalder for «de Få Utvalgte» lederne, som sitter på toppen av Khazar-mafiaens hierarki, ikke er lengre enn de fleste mennesker (sjeldent mer enn 80-100 år), kan vi fastslå at det er noe annet som spiller inn her.

Mike Harris, finansiell redaktør og radiovert for VT (Short End of the Stick) har uttalt en rekke ganger, at en mange-generasjons entitet, som lever hundrevis av år, virker å være direkte involvert i denne onde agendaen.

Hvordan er det ellers mulig at denne fler-generasjonelle prosessen av oppdraget ser ut til å fortsette med slik fasthet?

Jeg har tidligere kalt denne mange-generasjoners entitet «Den Tredje Kraft», en ikke-menneskelig utrolig ond kraft, som arbeider gjennom spesielt utvalgte menneskelige familieblodslinjer. Mer om dette senere, under beskrivelsene av den Første, Andre, Tredje og Fjerde Kraft, og hvordan disse jobber mot og med hverandre.

Og hvis det finnes en Tredje Kraft, som regisserer og dirigerer denne progressive utrullingen av denne globalistiske agendaen som inkluderer utenomjordiske vesener/aktivitet, for slik ser det ut, betyr dette at de har ganske avansert påvirkning for effektfull rettledning for denne onde globale NWO-agenda.

Og vi vet nå – med sikkerhet – at det er en ufattelig ond agenda av pedofili, tortur av barn, ofring av barn og traumatisering av barn, påføring av massesykdommer og lidelser for mennesker over hele verden, massemord gjennom høyteknologisk rasehygiene, samt konstruksjon av en rekke kriger gjennom mange generasjoner.

Uten en form for et ikke-menneskelig eksternt vesen som leder og veileder de sjel-løse » Få Utvalgte», ville det virke umulig for blods-familiene å kunne opprettholde en slik velorganisert langsiktig plan over så mange hundre år.

Og det som er sikkert er at dette ikke-menneskelig vesenet står bak en gammel, fler-generasjons plan for å sentralisere alle regjeringer til et En Verdensorden (New World Order = NWO), som tjener de spesielle behov for «de Få Utvalgte» i Khazar-mafiaen, gir dem makt til å frata andre sin verdier, skade og ødelegge mange millioner uskyldige mennesker – som de vitterlig gjør.

Det skulle nå være opplagt for de fleste som studerer disse realitetene at «de Få Utvalgte» og deres undersåtter i Etablissementets Hierarki har mistet sin sjel, hvis de da i det hele tatt var født med én.

Disse onde folkene opptrer som kriminelt gale psykopater, uten menneskelig bevissthet eller sympati overfor andre, akkurat som ekte sosiopater, der frontallappen er krympet eller skadet til det punktet at de har total mangel på empati.

Folkene bak agendaen for NWO har en evne til å konsolidere makt over alle bransjer, etterretning og lovverk, verden over, og det er nå et veletablert faktum som er lett å observere.

Disse tiltakene har blitt gjort av Elitens Hierarki for å sentralisere deres makt og ta kontrollen fra og umyndiggjøre kommuner, samfunn og grunnlover, i samtlige nasjoner.

Et så langtrekkende fler-generasjonsforsøk viser stor visdom, kraftfullhet og en sofistikert forståelse av menneskelig masse-psykologi og metodikk for tanke-kontroll og evnen til å implementere dette effektivt.

Georgia Guidestone, der de 10 bud for globalistenes NWO er hogget inn i stein – på 8 ulike språk.

Kreftene involverte i den onde NWO-agendaen

Den Første Kraft er den grunnleggende egeninteressen av «vi» – Folket – for opprettholdelse av vår nasjonale arv og myndighet, og beskyttelse av de grunnleggende institusjonene mens vi vokter vår familiære karakter og moral.

Den Andre Kraften er selve systemet; systemet for de som ønsker å være onde tyranner, som i virkeligheten er sjel-løse kriminelle sosiopater med to ansikter. De maskerer sitt falske fjes som såkalte offentlige tjenestemenn, mens de virker i et vanvittig kriminelt galt psykopatisk ondt system, som tillater dem å utføre enhver ondskap de kan komme unna med i hemmelighet, slik at de kan tilrane seg mer makt og få mer kontroll over myndighetene for deres egen onde formål. Den Andre Kraft har virket i 100-vis av år, og eksisterer fortsatt, i dag styrt av mafiaen med utspring fra det gamle Khazar-riket.

Den Tredje Kraften er kilden til all ondskap i universet, og er i seg selv veldig handlingskraftig og utrolig tve-ansiktet. Han presenterer seg selv som lysets engel og opplysthet, når han står for akkurat det motsatte: det ultimate onde. Den Tredje Kraft er Lucifer (Satan, den høyst rangerte av de falne engler).

Den Fjerde Kraften er kilden til alt liv, godhet, kjærlighet, moral, etikk, lojalitet, karakter og den Gylne regel om å elske din neste som deg selv, og at du behandler andre som du selv vil bli behandlet. Den Fjerde Kraft er Gud Den Allmektige, den Aller Høyeste, Skaperen av Universet, som er den eneste evige kraft.

Det er ti dype, mørke hemmeligheter som Elitens Hierarki og noen få andre holder skjult, til og med internt for seg selv.

De 10 onde hemmeligheter

Den første dype, mørke hemmeligheten Elitens Hierarki har, er at deres toppledere; «de Få Utvalgte»; får energi og makt fra den mørke siden gjennom menneskelig komprimerende operasjoner (som regel pedofile «honningfeller») som effektivt muliggjør trusler eller bestikkelser av offentlig valgte representanter og ledere for store korporasjoner, slik at disse utfører viljen til «de Få Utvalgte», som normalt er anti-nasjonale, anti-menneskelige og ufattelig ondskapsfulle.

Vi vet med sikkerhet at Elitens Hierarki er statsdannelsens franchise av Khazar-mafiaen (som består av verdens zionist-bevegelse, stammedannelsen av babylonsk talmud, det satanistiske pedofile nettverk, Illuminatis hemmelige samfunn og Frimurernes øverste lederes hemmelige samfunn); alle ulike navn på den integrerte delen av verdens største og mest onde kriminelle syndikat i verden.

Og ja, Khazar-mafiaen er det største kriminelle syndikatet som plager Amerika, langt foran «Black Hand» og til og med Cosa Nostra, hvor ingen av disse brukte krefter fra den mørke siden for å tilegne seg makt, som pedofili eller barneofringer, slik Elitens Hierarki fra Khazar-mafiaen gjør.

Hvis Elitens Hierarkis første dype, mørke hemmelighet av daglig, massiv, menneskelig ødeleggelser hadde blitt trodd og akseptert som det faktum det er, ville folk reist seg opp, jaktet ned og fjerne disse rovdyrene på en eller annen måte.

Problemet er at folk har blitt hjernevasket av det kontrollerte massemedia. Dette inkluderer programmering fra Khazar-mafiaens televisjon og sofistikerte luciferianske globalist-programmering i skolene og høyere offentlige læringsinstanser de siste 50 år, der ofrene ikke er i stand til å tro noe, med mindre det er akseptert sant i det selverklærte «kristne» kontrollerte massemedia.

Den andre dype, mørke hemmeligheten i elitehierarkiet er at deres toppledere får energi og makt fra å myrde spebarn og barn, gjennom satanistiske ritualer, ved bruk av tortur og ofring av barn, så groteske at det ikke vil være høvelig å beskrive dem.

Enhver gjerningsmann i det Etablert Hierarkiet, som ved validerte og troverdige videoer ga sikker og enkel identifisering, og dermed ville blitt offentlig eksponert for sine handlinger, ville resultere i en umiddelbar hysterisk reaksjonen, og motivert til folkelige tiltak for å fjerne disse overgriperne og tilintetgjøre dem, som en øvelse i rendyrket borgervernslov.

Det er vanskelig for folk bare å lære om dette, og akseptere det som fakta, på grunn av den massive indoktrineringen som er gjennomført av massemedia og det offentlige skolesystemet, som vi vet er drevet fra hovedstedene til globalistiske NWO-agenter for det Etablerte Hierarkiet.

Ikke la deg lure, men grunnen til at (Hollywood-)skuespillere er så godt betalte er på grunn av sin enorme verdi for Etablissementet, for markedsføring av babylonske Talmud-verdier i massenes ubevisste gruppetenkning, noe som bidrar til å rettferdiggjøre en stammemoralsk kompromittert livsstil, som hindrer massene i å gjøre opprør mot dem, noe som vil føre til at dere regjeringstid med okkupasjon og terror kunne avsluttes – en gang for alle.

Elitens Hierarki har alltid jobbet hardt for å tilsmusse livsførselen til massene, ved å sørge for aksept for narkotika, perversiteter og umoralsk oppførsel. Slik skapes det ryggdekning for EHs egne onde livsstil, tilraning av ressurser og kapring av grunnlover.

Det er vanskelig for enhver befolkningen som Elitens Hierarki har bundet opp med babylonsk Talmud, som foreskriver ondskap, synd og råttenskap, til å moralsk protestere mot de onde, mens Elitens lever sin overdådige livsstil med ekstrem luksus ved å snylte på hardtarbeidende menn og kvinner. Den gjennomsnittlige amerikanske mann og kvinne jobber faktisk for å dekke sine livsoppholdskostnader, og ikke ved å svindle, lyve, jukse og rane ressurser fra andre for å øke sine fra før enorme formuer og makt som «de Få Utvalgte» og deres marionett-dukker i Hierarkiet gjør.

Den tredje dype, mørke hemmeligheten i Elitens Hierarki er at de blir personlig «salvet», gitt myndighet og instruert av det øverste nivået som av innsiderne refereres til som «den Tredje Kraft».

Denne Tredje Kraften har blitt beskrevet på ulike måter, alltid i mystiske og overnaturlige termer, som en sterk over-menneskelig kraft, som utøver ekstrem psykisk påvirkning, som kanaliseres gjennom noen få selekterte «Elite-Tjenere» av «de Få Utvalgte», og som driver Elitens Hierarki på dens vegne.

Etter å ha studert denne kraften og nøstet opp i den over mange år er jeg nå ganske sikker på at den ikke bare er ond av natur fra den mørke siden, men at den regisserer sitt eget verdensomspennende hemmelig Luciferianske Nettverk (som forblir gjemt i full synlighet) innenfor Høyfrimureriet, diverse tilhørende hemmelige samfunn og et hemmelig satanistisk pedofilt nettverk, som spesialiserer seg i barneofring.

Frimureriet, et sted hvor «jødiske» (les luciferianske) riter utføres.

Disse satanistiske ritualene innen Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen er alltid tosidig.

Det er at disse barneofringene­­­­ både blir brukt for pedofiles og tilknyttedes øyeblikkelige adrenalin-kick for sine egne personlige rus, samt en operasjon for å forsmå det menneskelige. Detaljerte beskrivelser av disse ufattelig onde handlinger kan i noen tilfeller sende mottakelige lesere i sjokktilstand, så det er uhensiktsmessig å bli spesifikk.

Mange av de som deltar første gang i disse ritualene forstår at de er satanistiske i sin opprinnelighet, men de forstår ikke at de gir opp sin sjel ved å delta, og åpner seg for besittelse av en enhet fra den Tredje Kraft. Denne entiteten fra den Tredje Kraft ønsker å bruke dem, men har verken lojalitet eller kjærlighet. Det gir tilgang til utrolige belønninger når de når et visst punkt, hvor de stiger stadig høyere, og i stadig mer onde innvielser.

På et slikt punkt viser en entitet seg til dem personlig, og gir dem all den rikdom, makt og status de måtte ønske dersom de vil selge sjelen sin. Når de gjør dette, og begynner å motta det som ble lovet av denne entiteten, får de sin egen veiledende ånd i hemmelighet, og den fungerer som deres operative consigliere (rådgiver).

Det de ikke får vite er at i det øyeblikket det ikke er behov for dem, vil denne entiteten dumpe dem og kaste dem på søppeldynga på sekundet.

Ikke bare har denne informasjonen blitt formidlet fra flere solide kilder, uavhengig av hverandre, trolig til vantro for den gjennomsnittlige person, for dette er noe jeg selv har hatt problemer med å tro, selv om jeg nå vet at det faktisk er sant.

Selv de som jobber på innsiden av ikke-erkjente programmer, med spesiell tilgang tilknyttet et hemmelige stjernekrig-system, som vet om dette, føler ofte fornektelsen svelle opp i deres bevissthet, som medfører større kognitiv dissonans, ofte etterfulgt med følelsen av desperasjon.

Den fjerde dype, mørke hemmeligheten EH er at den Hemmelige Skyggeregjeringen (HS) ble overtatt av den Tredje Kraften, og brukes til å fremme globalistenes NWO-agenda, for å samsvare med det den tredje Kraft har innpodet toppen av EH-kontrollørene, som er «de Få Utvalgte».

Den Hemmelige Skyggeregjeringen (i USA) ble satt opp under National Security Act av 1947 og 1952, som inneholder håndtering av ET/UFO-saker, de ulike hemmelige avtalene med ET-grupper, utnyttelse av teknologi fra forulykkede UFOer, og felles menneskelige/ET-prosjekter ved Dulce, Deep Underground Military Base (DUMB) (overset. anmrk: som også det finnes en av i Norge).

Holde deg unna aliens/ET – alle sammen!

Ved Dulce DUMB pågår det er et kostbart samarbeid mellom en viss ET-gruppe for å opprette en kur for en kreasjon fra deres Tredje Kraft, en «konstruert rase av android-typen», hvis genetikk forfaller raskt, samt en kollektiv innsats til å skape en syntetisk sjel, for å implantere arter opprettet av Tredje Kraft. Forresten, dette arbeidet har så langt mislyktes, og vil for alltid bli dømt som fullstendig fiasko, akkurat som alle de andre syntetiske raser av Tredje Kraft.

Den femte dyp, mørk hemmeligheten av Elitens Hierarki er at den Tredje Kraft faktisk er Lucifer og hans falne engler (Nephilim eller De Falne).

Lucifer (Satan) er kongen av «tve-ansikt» og er kun lojal mot sine undersåtter; hans sjelløse, besatte «tjenere»; så lenge de tjener et praktisk behov for ham, i å ta ned hele verden og sette opp sitt verdensomspennende Luciferianske kongedømme. Når nytten fra «de Få Utvalgte» og deres topp løpegutter er redusert, vil de alle bli kastet i historiens avgrunn.

Når Khazar-mafia ikke lenger er nødvendig, vil Lucifer sørge for at khazarenes synder blir fullt eksponert, og da legge mafiaen ned, samtidig med at hans egen identitet med sikkerhet blir avslørt og en mer akseptabel avløsning blir presentert. Khazar-mafiaen blir i disse dager vingeklippet over hele kloden, også i Amerika, og de «Få Utvalgte», deres topp undersåtter og tjenere kommer til å bli forvirret, og de vil reagere med vantro før sin velfortjent eksponering og død.

Men Khazar-mafiaen kan prøve å gjenopplive seg selv, for å få et nytt sosialt akseptabelt ytre, men det vil være altfor for sent, fordi de vil bli spaltet helt fra hverandre, i alle bauger og kanter. Dette vil skje når den Tredje Kraften forlater dem helt, og reiser seg opp i en ny kraft, som virker rettferdig, men vil ha fullmakt til å være selve symbolet på ondskapens doble ansikt.

Denne nye kraften vil være i stand til å projisere en mild omsorg utad, men vedta den dypest og mørkeste skjult ondskap i historien, som vil kulminere ved slutten av «verden», og ankomsten av den Fjerde Kraft, som vil avslutte de onde maktene fra den Tredje Kraft.

Den Tredje Kraft er den ultimate ondskapen i hele Skaperverket, mest fordi den effektivt er i stand til å forkle seg som opplysning og lys. Men tvert om er det faktisk skjult mørke, død og sofistikert menneskelige kapring av sjeler, hvor forkledningen gjør den i stand til å unngå anerkjennelse for hva den virkelig er.

Den sjette dyp, mørk hemmeligheten til Elitens Hierarki er at den Tredje Kraft får mer og mer av sin ekstreme makt ved å stjele menneskesjeler (dra dem bort fra den menneskelige verten og i skjul erstatte sjelen med en av sine enheter), og ved å stjele ens livskraft gjennom ekstrem menneskelig tortur, smerte, lidelse og drap.

Massedrap på mange uskyldige i krig er alltid basert på å sette soldater i en «Drep eller bli drept»-situasjon, som er nøkkelen til denne nådeløse blodsutgytelsen og voldsomme menneskeofring.

Det er pedofili og menneskelig elendighet, lidelse og ofring av mennesker, som ikke bare gir makt til den Tredje Kraft og hans enheter (de falne), men også styrker rekrutteringen og medlemmer av Elitens Hierarki, hvor de stiger inn i ulike, suksessivt høyere nivåer av innvielsesritualer, som er for ekkelt å detaljere her.

«De Få Utvalgte» lever i utgangspunktet av livsenergien av deres pedofili og rituelle ofringer, der ofrene mater de onde enheter som besitter dem, guider dem og styrker dem. Det øverste sjiktet av medlemmer av Elitens Hierarki, spesielt «de Få Utvalgte» (ikke bare menn, men noen kjente kvinner også) drikker ofrenes blod, etter å utsette dem for mest mulig tenkelig smerte, traumer og frykt, for å få deres hormoner som skilles ut i maksimal panikk.

Den syvende dype, mørke hemmeligheten i Elitens Hierarki (kun noen få) er at deres gamle, generasjonslange globale Verdensorden faktisk tilsvarer den onde agenda fra en viss ET-gruppe (Dracos), som i seg selv er den Tredje Krafts luciferske agenda, som også er den samme agendaen hierarkiet og «de Få Utvalgte» er så veldig opptatte av å utfolde.

Ja, dette er faktisk samme globalist NWO-agenda som den Tredje Kraft (Lucifer). Men det er den operative agendaen fra utenomjordiske (Dracos eller Dragons), hvilket tar ordre fra Lucifer selv.
Det er viktig for mennesker å forstå at denne onde globale NWO-agenda bare kan være avansert dersom visse samfunnsstrukturer har blitt oppnådd: Samfunnet må bli tilgriset opp til progressive grader med kriminalitet, narkotika, perversitet, ødeleggelse av genetisk definerte kjønnsroller, ødeleggelse av konvensjonelle ekteskap, ødeleggelse av familien; og alt dette kan bare oppnås ved etablering av neo-bolsjevikiske babylonske Talmud, som er forvrengninger av moral som akseptabel norm. Dette skaper selvfølgelig også bred dekning av ekstrem ondskap, synd og forbrytelser mot menneskeheten fra den Khazarske mafia og dens «Få Utvalgte».

Den åttende dype, mørke hemmeligheten som Elitens Hierarki besitter (kun et fåtall vet, samt noen få forskere som har oppdaget anekdotiske bevis eller blitt gitt lekkasjer fra hemmelige medlemmer av Stjernekrig-program) er at den Tredje Kraft har en rekke store psykotroniske og «maskerte» romskip (og dermed usynlig for mennesker).

Disse, for oss, usynlige romskip går i dype jordbaner og inneholder hundrevis av ET, spesielt avlet teknikere av androide-typen, som overvåker mennesker som avgir synske signaler, som kommer innenfor definerte algoritmeparametere.

ET overvåker kontinuerlig mennesker som er utpekt som mål, og distribuerer tilpassede psykotroniske løsninger og strømforsyningsløsninger, designet for å få dem tilbake til sine ønskede innstillinger, og på vei til å miste sin sjel, slik at Tredje Kraft kan nå målet og begynne nedsenkningen til jordoverflaten og gå fritt rundt i absolutt kontroll.

Fremmede ET er rapportert å ha tilgang til et «objektiv» kalt «looking glass», som er et apparat for å se inn i fortiden og fremtiden. Det ble hevdet at utenomjordiske arbeidere har tilgang til programmer for å respondere på dette, ved å kunne projisere bilder fra fremtiden, og dermed gi en mulighet til å predikere og forhåndsvise visse mål. Ulike regjeringer er i gang med begrenset psykotronikk og psi-tronic innsats for å gripe inn. Noen innsidere mener det har vært betydelige bevis utover enhver tvil at disse enhetene er defekte og unøyaktige.

Kvantedatamaskins algoritmer for anslag av atferdsreaksjoner (kontinuerlige analyse av handlingsløp og dens forutseendelse av fremtiden basert på disse) er langt mer nøyaktige når de bruker kompleks multivariabel analyse og millioner av avvikende modeller for prognoser og «gaming» ved hver situasjon, ved hjelp av høyhastighets beregninger.

Det har også blitt hevdet av ulike ET-«ambassadører», som har etablert daglig eller periodisk samarbeid med enkelte Elite-medlemmer (av de Få Utvalgte), at det finnes Himmelporter (Stargates), naturlig forekommende, samt avanserte ET-tidsmaskiner, som kan forvrenge eller deformere tid, eller brukes til å ta en enhet eller et menneske til en annen tidsperiode eller galakse. Jeg har ingen grunn til å tro eller mistro denne påstanden, men hvis den er sann, har en Fjerde Kraft med sikkerhet satt opp veldefinerte strikte «spilleregler», for å regulere bruken av slike.

Den niende dype, mørke hemmeligheten Elitens Hierarki har er at det finnes en Gud, Alfa og Omega, den Fjerde Kraft: som er den Allmektige Hersker og Skaperen av alt; den evige «Jeg Er», som har makt til å kontrollere hele universet og håndtere den Tredje Kraft når det er ønskelig, basert på Hans egen tidløse plan; og har satt på plass uforanderlige «spilleregler » som den Tredje Kraft og dens undersåtter må adlyde.

Den Fjerde Kraft har pålagt, og håndhever alltid, strenge «spilleregler» overfor den Tredje Kraft og Elitens Hierarki, som de må tilpasse seg. Den første regelen er at den Tredje Kraft og Eliten må gi informert samtykke til massene før de forsøker å kidnappe en sjel eller utsetter befolkningen for flere av deres eldgamle globale NWO-agenda. En annen regel i universet er at ET-grupper, som faktisk er syntetiske avkom av den Tredje Kraft, som er i en konstant tilstand av genetisk degradering og rare sykdommer, har blitt forvist til å leve under jorden og ha habitat i forskjellige dimensjoner og tidsperioder, med mindre de personlig blir invitert av en nasjons høytstående offentlige tjenestemenn.

Visse bestemte, men i lavt antall, av disse entitetene kan leve og arbeide i felles prosjekter, som de gjør. Dette er grunnen til at vi har hatt noen få tilfeller av ET og fremmede/menneskelige hybrider i Pentagon, og selv Det Hvite Hus, ulike ganger fra 1947 (og mulig tidligere).

ET’er kan ikke vise seg i noen større omgivelser, som en storby, eller lande sine skip og komme seg ut, eller gå blant oss utilslørte, fordi de er forhindret av den Fjerde Kraft å gjøre dette, nedsatt i reglementet fra denne Kraften.

De vil bare være i stand til å gå fritt blant oss i sitt opprinnelige utseende når et flertall av mennesker har mistet sine sjeler til den Tredje Kraft, ved å være vesentlig forsøplet og ødelagt. Det kan være nære på i dag, bare tenk på nedbryting av ekteskapet, familien, kjønnsroller og endeløs korrupsjon på alle nivåer i samfunnet og regjeringer.

Jeg hører ofte argumenter i forsøk på å diskreditere kraften i ulike avanserte våpen ET besitter, som partikkelstråler. Det lyder som dette: «Vel, hvis utenomjordiske var reelle, og det var faktisk ekte anti-gravitasjon kjøretøy, med slike ubegrensede energikilder, ville de sikkert bare lande og ta over hele jorden i løpet av noen dager!» Grunnen til at de ikke gjør dette er ikke manglende kapabilitet, eller fordi de ikke har forhåndsvåpensystemer eller ekstreme nullpunktet energisystemer, eller anti-tyngdekraft eller til og med avanserte behandlingsmetoder ved hjelp av spesielle lys og frekvenser. Men det er fordi den Fjerde Kraft har pålagt rigide regler, som forhindrer dette.

Hvis utenomjordiske (faktisk forråtner samtlige av Tredje Krafts syntetiske androide-raser progressivt) skulle ta over hele verden og gå fritt på overflaten vil det være fordi de gjorde det ved å ta sjelene til hvert menneske, en om gangen, og oppnå et flertall som ønsker å bli styrt av den Tredje Kraft direkte, fordi massene var blitt totalt rundlurt av Tredje Kraft, der hans ekstreme mørke har blitt misoppfattet som lys og opplysning.

Den tiende dype, mørke hemmeligheten til Elitens Hierarki er at Hemmelig Skyggeregjering er engasjert i en hemmelig Stjernekrig, i orbital atmosfære rundt Jordplaneten, gjennom vår galakses Melkevei, og i verdensrommet, kanskje til og med inn i forskjellige dimensjoner.

Det har vært pålitelige vitnesbyrd fra involverte piloter, som har vært ansatte i styrkene for denne Hemmelig Stjernekrigen, som er utført med strenge regler for drift og spesifikke vilkår og perioder med tjenesten, hvoretter sofistikerte forsøk på å slette hukommelsen fullstendig fra minne er gjennomført (blant annet ved hypnose og psyko-elektronikk).

Disse tiltakene har noen ganger mislykkes, slik mange av tilfellene med MK-Ultras; traume-basert, sjel-drap, post-traumatisk stress-type, a la Candy Jones/Sirhan-Sirhan/John Hinckley, som alle var under mind-kontroll. Mange MK-ultras begynner å erindre etter 20-30 år, etterhvert som deres konstruerte tilstand brytes ned.

For disse «Secret Space War»-piloter, når minnet svikter, bryter det ned mye raskere, vanligvis innen ett år eller mindre, men selv da er det vanlig å ha en «laissez-faire»-holdning om dette, sannsynligvis som en bieffekt av den livsstil de førte og mind-kontroll de ble utsatt for.

Konklusjon

Her er noen av de største problemene knyttet til hemmelighetene rundt ET og den Tredje Kraft. Og disse er ikke nødvendigvis kjente for Etablissementets Hierarki eller dets kontrollerende Khazar-mafiaen kriminelle lederskap, ei heller «de Få Utvalgte».

Den største hemmeligheten av alle er at den Tredje Kraft er desperat etter å opprettholde makten, og er en som selv Elitens Hierarki og «de Få Utvalgte» er klar over. For faktum er at den Tredje Kraft kan bli utslått av en betydelig masse, som for eksempel Psi-kraften i det amerikanske folk, eller ved den menneskelige befolkningen, noe som sannsynligvis betyr et betydelig antall, kanskje til og med simpelt flertall.

Noen i Elitens Hierarki og noen blant «de Få Utvalgte» innser at de kan tas ned hvis massene noen gang kommer til å vite sikkert hva deres hemmelige onde innvielsesritualer og belønninger består av (pedofili, barneofring, etc.). Denne betydelige massen, med sin psi-kraft, kan lett oppstå når sannheten om hva EH er en front for, nemlig Khazari-mafiaen, verdens største organiserte forbrytersyndikat, som i realiteten kun er en legemliggjørelsen av styrken fra den Tredje Kraft (Lucifer) og sine ET-enheter.

Straks de fleste mennesker vet at Elitens Hierarki er drevet av Lucifer, som har smittet dem og revet ut deres sjeler, og at Elitens Hierarki er gjennomsyret ondt og uten forhandlingsvilje, og at systemet kan bli revet ned ved komplett eksponering av sitt sanne ansikt og fryktelige synder, som pedofili og barneofring, ja, da er spillet over.

Heinz Kissinger m.m.fl. er snart ute av spillet, hvis mange nok ønske det.

Ynke hemmelighold av systemets doble natur og utenkelige synder av hemmelige satanistiske riter, som inkluderer pedofili og barneofring blant Elitens Hierarki, er helt nødvendig for opprettholdelse av deres makt, ja til og med deres videre eksistens. Uten ekstrem hemmeligholdelse, akkurat som ET-hemmeligheten om at de må adlyde Fjerde Krafts Spilleregler om å gi informert menneskelig samtykke, kan verken EH eller de utenomjordiske fortsette å velte ut sin onde globale NWO-agenda, faktisk ikke engang fortsette å manipulere med menneskelige samfunn i det hele tatt.

Det er derfor Elitens Hierarki har plassert så mange millioner kroner inn i deres gjennomkontrollerte massemedia, Hollywood, offentlige skoler og idrett (brød og sirkus). Dette for å holde folk under tanke-kontroll, og lede dem vekk fra sannheten, og holde dem okkupert og distrahert fra å tenke på de virkelig viktige saker i livet. Det kan for eksempel være å ruste seg med grunnleggende moral og anstendighet, samt lære sannheten om babylonsk talmudisme, bolsjevismen og neo-bolsjevismen, PNAC (Project for New America Century), de sentrale innen neokonservative og Etablissementets Hierarkis sammenrøring med satanisk ondskap og «salg av deres sjeler» for å tilrane makt, rikdom og berømmelse.

Ondskap kan ikke ha tak på samfunnet hvis de fleste medlemmer av det praktiserer den gylne regel fra den Fjerde Kraft, det vil si å elske din neste som deg selv, eller behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet. Det er som ordtaket uttrykt i den gamle filmen «Flim Flam Man», av hovedpersonen spilt av skuespilleren George Scott; du kan ikke lure noen som ikke vil ha noe for ingenting.

Er alle ET-enheter som opererer en ond kapasitet? Svaret er nei. Noen er programmert til å være humanistisk, og å spille en gunstig, men kunstig, rolle for å holde mennesker i høye maktposisjoner borte fra å forstå hva som egentlig ligger bak, og at de er skapt av den Tredje Kraft, som en egen syntetisk rase. Har de evige sjeler, slik som mennesker er skapt for å ha? Svaret er sannsynligvis ikke. Bare Gud den Allmektige har makt til å skape slikt.

Poenget er dette: den Tredje Kraft, Lucifer, hater Skaperen (den fjerde Kraft, Høyeste Hersker over Universet), og ønsker å ødelegge all Hans skapelse, og bytte det med sine egne kreasjoner, inkludert hans egen syntetisk rase av menneskelignende vesener. En del av Lucifers plan er å systematisk ødelegge alle mennesker og samtlige Guds skapninger, og erstatte disse med sine egne, som vil tjene og tilbe ham og hans system av grov onde.

En av mine dypt forankrede kontakter, med selv et utrolig godt kontaktnett av kilder (ikke forbundet med Veterans Today på noen måte), som eksisterer kun for å være en hengiven kristen, forsikrer meg om at Jesus er en personifisering av den Fjerde Kraft, hvor han frivillig led og døde for vår ondskap og synd. Etter tre dager sto han seg opp fra døden og dro tilbake for å sitte ved Gud den Allmektiges høyre hånd, og dermed gi opp sitt jordiske liv som Gud-mann, til å gi de av oss som tror på ham evig liv – sammen med ham og de andre som er under hans tilgivelse, nåde og beskyttelse.

Den samme kilden har argumentert overbevisende om at EH og sin gud Lucifer (ak a Tredje Kraft) alltid er løgnere og bedragere, alltid forpliktet til det motsatte av den normale moralen folk vil ha, og stadig må utføre pedofili, drap, tortur, rituell ofring og massemord, og dermed stjele andres livskraft for å sikre fortsatte overlevelse og makt. Ja, nå er dommen på vei mot KM og dens EH. Det er viktig å innse at mange som har blitt feilaktig angrepet, torturert, drept og undertrykt av Lucifer, KM og dens EH vil bli gjort hel av en kjærlig Gud den Allmektige, som vil gjenopprette livet i en ny, evig og sunn form.

Fordi Lucifer er avskåret fra Gud den Allmektige (ak a den Fjerde Kraft, kilden til all sannhet og liv), er Lucifer (Satan) dermed koblet fra evig sannhet, og feilaktig tror han kan vinne denne krigen mellom godt og ondt som nå blir utkjempet. Lucifers ende kommer til slutt å være den samme som Khazar-mafiaen og dens Hierarki; som nå raskt er på vei mot full eksponering via internett og jungeltelegrafen; som er total avkledd makt, tilintetgjørelse og en verdensomspennende utrydding.

Lucifers siste, men største bedrag, er ET-kortet han vil bruke for å overbevise massene om at mennesker ble skapt av gamle romvesener eller bare ved naturlig forekommende evolusjon, og at det er ingen evig Skaper (dvs Gud den Allmektige).

Lucifer planlegger å oppfostre en mann, som vil utvise god og suveren handlekraft, og vil midlertidig løse de globale økonomiske problemer med imponerende internasjonal/global statsledelse. Et flertall vil tro påstandene om at han er Messias, som har returnert til jorden for å redde menneskeheten fra forestående undergang og fortapelse. Han vil kalle seg Kristus, og lure mange til å tilbe ham som Gud den Allmektige (den Fjerde Kraft). For å oppnå aksept for dette, vil han måtte knuse Khazar-mafiaen, og eliminere «de Få Utvalgte» uten nåde, og vil fikse ting for en stakket stund. Men snart vil han begynne å ofre barn i sitt nye tempel, og vil bli en snikende tyrann.

Egentlig vil han forvandle seg å være den ekte og siste anti-Krist, den beste imitator av Jesus Kristus noensinne. Messias-imitatoren fra den Tredje Kraft er kun konstruert for å forføre mange, ved å tilsynelatende løse alle verdens problemer, for han vil lykkes, men kun i en begrenset periode. Kort tid etter, sannsynligvis i løpet av fem måneder, vil dom fra den Fjerde Kraft (Allmektige Gud, vår Skaper) falle på planeten Jorden, og Gud den Allmektige vil føre en kortvarig hard krig mot Lucifer (Satan) og hans falne medsammensvorne (samt hans jordiske tilhengere, oversetters merknad). Den anti-Krist vil samle alle hærer og all avansert ET-teknologi han har fått kontroll over, og kaste alt inn mot Guds invaderende hærer, i et massivt forsøk på å beseire Gud den Allmektige. Men alt dette vil være fånyttes, fordi den Tredje Kraft og ALLE hans følgere vil bli utslettet.

Takket være det verdensomspennende internett, den nye varianten av Gutenbergs trykkekunst, som kommuniserer enorme mengder historie, fakta og informasjon med lysets hastighet, i stedet for hastigheten på papir og blekk, er dagene til Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen nå alvorlig innsnevret, så følg med. Hvorfor er det slik? Fordi de kan ikke eksistere, og selv overleve, med en slik massiv eksponering som allerede er i gang.

Og som innsidere har rapportert; Putin og Russland har fortsatt dypt etablerte agenter penetrert helt inn i samtlige av israelske og amerikanske etterretninger, og har hatt full tilgang til alle NSA-nedlastinger i Tel Aviv under «Six Eyes»-traktaten fra dens begynnelsen. Det er nå soleklart at Putin og Russland, verdens nye reelle «good-guys», har alle NSA-nedlastinger av hvordan Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen angrepet Amerika 11. september 2001, samt mange andre amerikanske statlige forbrytelser begått av disse, og planlegger trolig å slippe dem ut på internett over hele verden på strategisk planlagte tidspunkter, hvor informasjonen vil medføre de største geopolitiske konsekvenser. Dette alene vil fullt belyse EH og KM for å konspirere i den samme satanistiske globale NWO-organisasjon, som Putin allerede offentlig har hevdet.

Han eller hun som har ører, la dem høre; han eller hun som har øyne, la dem se; og han eller hun som fortsatt har et hjerte, karakter og grunnleggende moral, og arbeider intuitivt med å bedømme forskjellen mellom godt og ondt, la dem bli klar over Khazar-mafiaen og dens Elite-hierarki, og hjelpe å avdekke dem for alle som vil lytte – familie så vel som venner.

Oversetters tillegg: Efeserne 6:12: For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high [places]. http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/59.htm

Les den originale artikkel fra Preston James her: http://www.veteranstoday.com/2016/05/16/deepest-darkest-secrets-behind-the-establishment-hierarchys-evil-globalist-nwo-agenda/

Les også denne artikkelen skrevet av Preston James, om City of London, Khazar-mafiaen og re-koloniseringen av USA, publisert 21. oktober 2016: http://www.veteranstoday.com/2016/10/21/the-city-of-londons-recolonization-of-america/

Samtlige artikler av Preston James på VT: http://www.veteranstoday.com/author/jim/

Mer om Lucifer her, forfattet av A. Freeman: https://hannahmichaels.wordpress.com/2016/12/11/who-lucifer-really-is-and-why-you-should-care/

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
57%
Opplysende
28%
Inne på noe
3%
Usikker
4%
Dårlig
8%
Om forfatter
Preston James

19 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *