Bla i tag

wayne Madsen

Bidrar Avaaz til at situasjonen i Syria nå kommer ut av kontroll?