Bla i tag

SarsCov2

Foto fra video: https://rumble.com/vxhjtf-who-new-world-order-what-you-can-do-in-the-next-18-months-to-safe-our-world.html

WHOs snarvei til NWO; stikk kjepper i hjulene

“SarsCov2 -viruset hadde 6-8 måneders levetid, SarsCov2-pandemien skulle fra lengst ha vært avsluttet; men det er den ikke. Nødlovene gjelder fortsatt. De skjuler virkeligheten, det er den eksperimentelle vaksineringen, folk blir syke og dør på grunn av at den innholder grafén-oksid.” Video fra 15. mars 2022, se her. Hvorfor den norske regjeringen ennå holder fast