Bla i tag

nazis

Foto fra demo i London, 2018, https://bsnews.info/academics-serve-israels-useful-idiots/

Israel acting like Nazis in Gaza, sier MP Gerald Kaufmann

Forord: Siden nå Netanyahus Israel markerer sitt sentrum i Covid19 pandemien, er tiden inne å studere dem nærmere. Her har vi både tekst og tale til en mann som aldri la skjul på sine vel begrunnede standpunkt, han var Member of Parliament og en sefardiske jøde, Gerald Kaufmann. I sin tale fra 2009 karakteriserer han