Søren Dreier

Søren Dreier er eier og webmaster for Zen-Haven.dk, som søker å dyrke og formulere et frihetsbegrep som har til hensikt å inspirere til åndelige kvaliteter, som vi alle har og som derfor ikke er elitære, eller forbeholdt særlig utvalgte. Derfor speiler zen-hagen mange forskjellige spirituelle bud og retninger og arbeider med sin helt egne holdning til disse.

Hva gjør Kronprins Håkon på Bilderberg-møte?

Norsk økonomi designet for fall. Fare for norsk oljeformue, sett fra Danmark. Mange både i inn- og utland undres på hva de kongelige som skal representere alle borgere gjør på Bilderberger-møter, hvor de lett kan korrumperes til å tjene elitenes interesser mer enn borgernes. Hvem vil det norske lederskap berike mest?