Swapan Dasgupta

Swapan Dasgupta er en senior konservativ Indisk journalist som var sjefsredaktør for India Today ukesmagasin til 2003.

Indiadom: Inhumanitet i Norge

Den norske 'velferds'-modellen sett fra India, ser ikke så bra ut som nordmenn gjerne liker å tro om den selv. Mulig det indiske ektepar får sin rett til slutt, men de 100-tusener av norske familier som er rammet må nok leve med tilstandene som de er. Noen kaller det barnehandel hva norske myndigheter driver med.