Foto fra: https://asiamedia.lmu.edu/2017/12/31/one-harvard-students-view-fellow-students-stop-romanticizing-communism-it-is-evil/

Skrik og Gro, skrekk og gru

3.4K visninger
21 minutter lesetid
113

Hvor sannheten kan ligge begravet, vet bare den som ofte har lett etter den. Den som trekker i trådene, vil gjerne slippe å være den som stiller seg foran og tar støyten. Jeg visste lite om disse tingene, men er av nysgjerrig og vitebegjærlig natur, alltid åpen for nye innblikk. Her mottok jeg et anonymt bidrag om politisk-nasjonale forhold og deres respektive historiske røtter, ting jeg ikke kjente til fra før, men som vekker interessen for å forstå mere, særlig om suspekte kilder maktmenneskene øser av. I disse ondskapsfulle tider kan det være matnyttig å få høre tanker om demoner og hva demoner holder på med, så blir vi ikke stående fast i angsten, forskremte og handlingslammet.

Forfatter anonym


Skrik og Gro, skrekk og gru


Kommunismen er et demonisk prosjekt av skrekk og gru, med tusenårige røtter fra det svarteste hedenskapet i Babylon. Prosjektets målsetting er å slavebinde en samlet menneskehet, med noen få tusen psykopater på toppen. Siden 1694 har «The Crown» (City of London) vært det geografiske sentrum for slaveri-prosjektet. Prosjektets første institusjon var Bank of England, eid av en privat oligark-klikk. Det første disse psykopatene gjorde for å verne sitt finansmonopol, var å bygge opp verdens verste voldsagenter MI5/MI6, og deretter verdens farligste etterretningssystem SIS. Disse NGOs (non-governmental organizations) har operert på begge sider av alle store kriger og kriser de siste 300 år, og er selve kontinuitetsbærerne for verdens organiserte ondskap.

Fridtjof Nansen med familie, foto tatt ca 1902, her.

Norges hovedstad fikk en slavelenke til disse finansbaronene allerede i 1816 da Norges Bank ble grunnlagt i Kristiania. Vår sentralbank ble aldri rent statlig, men er basert på gjeld til internasjonale oligarker: Først til København, deretter til London og fra 17. mai 1930 til den global-korrupte sentralbanken BIS i Basel.

Det var neppe tilfeldig at vår falske nasjonalhelt Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen ble «borgerlig begravet» på den ufortjente datoen 17. mai 1930, samme dag som «sentralbankenes sentralbank BIS» ble opprettet i Basel. Nansens egen kjødelige grandonkel Herman Wedel-Jarlsberg var finansminister i Norge fra 18. november 1814 til 15. august 1816. Han fikk i 1816 gjennomslag for at Norges Bank skulle være privat eid, av den utenlandske overklassen som hans forfedre tilhørte. Begravelsesseremonien for Nansen ble holdt på Universitetet i Oslo, hvor Nobels fredspris ble utdelt fra 1901 til 1989.

Siden Nansen selv var blitt tildelt Nobels fredspris i 1922, ble Nansens begravelse en London-oligarkisk dødsfeiring for Nobel. London/Basels finansfyrster bedriver slike dødsfeiringer hvert år, ved at fredsprisen deles ut på Nobels dødsdag 10. desember. I en av verdens mørkeste hovedsteder Oslo, i årets mørkeste måned. Nansens fredspris i 1922 var en premie bestilt fra Londons krigsprofitører, som Nansen mottok for sin jobb for det globalistiske Folkeforbundet som disse oligarkene hadde skapt. 20 dager etter at Nansen mottok sin fredspris i Kristiania, ble oligark-prosjektet Sovjetunionen opprettet.

Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Marcus Møller Thrane ble født i Oslo 1817, som sønn av Norges Banks kasserer. Året deretter (1818) ble Karl Marx født i den tyske byen Trier, ved elva Mosel (se kart, her). Denne meget spesielle sideelva bukter seg som en slange fra byen Trier, hele veien nord-østover i det vakre ås-landskapet til den munner ut i Rhinen ved Koblenz. Dyrket Marx demoner fra den slangeformede elva Mosel da han skrev sitt «Kommunistiske manifest» i 1848?

Om demoner og onde ånder


Onde ånder med tilknytning til ferskvann og saltvann har fulgt kommunismen som en skygge i alle årene siden 1848. Den religiøse filosofen Marx var ingen næringslivsmann og heller ingen bankmann. Han trengte å imponere finansfolkene i London, slik at de ville finansiere hans planlegging av et framtidig verdensdiktatur, og det gikk de med på. Noen av Marx’ sjødemoner kan ha kravlet seg til Norges ferskvannshavn Drammen sent på høsten 1848. Der startet Marcus Thrane (trolig med hjelp av sin far) verdens første arbeiderbevegelse. Denne første kommunistiske arbeiderbevegelsen ble videreført i Oslo 1849, og som vokste seg veldig stor, trolig med bestikkelser fra Norges Bank hvor Thranes far var kasserer. Thranitter-bevegelsen spredte seg ut over landet, og omfattet 30 000 arbeidere i 1851. Men så ble Marcus Thrane og flere andre ledere fengslet fram til 1855, mens bevegelsen ble rigget ned uten å bli videreført. Marcus Thrane ble deretter dømt til fengselsstraff helt til 1858, men bygde seg en merkverdig internasjonal karriere etterpå.

Marx ble invitert til London i 1849, mens thranittene vokste voldsomt i Oslo. Det ser ut som om noen av Marx’ sjødemoner returnerte via elva Themsen, etter å ha fått startet sitt Thrane-prosjekt i Oslo. Marx påbegynte sitt onde livsverk i London 1849 og avsluttet det i London 1883, hjulpet av sjødemoner. Da Marx døde, skjedde det noe merkelig i Kristiania: Verdens første kultur-marxistiske bevegelse, Kristiania-bohemen, oppstod. Marx-sjødemonene som hadde vært innom i Kristiania da thranittene vokste fram i 1849, ser ut til å ha funnet veien tilbake til Kristiania rett etter at Marx døde i 1883, over 30 år senere.


Gro Harlem Brundtland har i godt voksen alder reagert mer og mere ømfindlig ovenfor sollys. Foto, her.

“Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.” Fra Matteus kap. 12.43.


Et ledig hus for kommunismens demoner var i Kristiania, byen hvor verdens først organiserte kommunist-bevegelse ble skapt i 1849. Sjødemoner som Marx etterlot seg, kan ha funnet det feid og pyntet hos Kristiania-bohemen, siden de allerede var kjent i denne byen. Hvorfor er sjødemoner viktige i kommunismen? For å forstå dette, bør vi eksponere en fatal svakhet i vår lutherske kirke. Kirken har arvet Vatikanets forvanskede versjon av de ti Guds bud. Bildeforbudet er fjernet, dette som er det annet bud. Bildeforbudet gis i Bibelen størst plass av alle bud.


“Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.” Fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 4-6.


Dette er et veldig viktig bud, fordi det nekter oss å dyrke avbildede demoner. Tre typer demoner er nevnt i budet: De som er i lufta, de som er på bakken, og de som er i vannet nedenfor jorda. De fleste bibeltolkere innser ikke at det er demondyrking denne teksten handler om, og bagatelliserer dette alvorlige budskapet. Men Gud vil ikke at vi skal vite mer om demoner enn det vi trenger for å overvinne dem. Kommunismen står for nedbryting av alle samfunnsstrukturer, og kjernefamilien i særdeleshet. Jo flere mennesker som er rotløse, jo lettere vil det gå å få innført verdensdiktatur. «Likestilling» hvor kvinner skal bli som menn i sjel og sinn og forsømme sin gudgitte oppgave som mødre, er et nøkkelpunkt. Samtidig erkjenner kommunismen de reelle maktforholdene bak kulissene. Kommunismens bakmenn er onde psykopater som dyrker babylonsk satanisme, basert på rituelle barneofringer i de dype kjellere.

Men kvinner har ikke har adgang i de dypeste skjelettkjellere. Derfor går gruvedemoner og fjelldemoner dårlig sammen med feminisme-prosjektet kommunismen. Sjødemoner framstår som en relativt «demokratisk» demonfamilie, velegnet til å inkludere kvinner på de høyere maktnivåene i kommunismen. Kvinner må initieres som hekser for å få like stor makt som disse mannfolkgjengene innenfor «secret societies» som er beskyttet av «men only». Og det er bare noen ganske få kvinner som kommer dit. Hekser må støtte seg på visse demonfamilier og holde seg unna andre, og kan ikke vandre fritt i terrenget på samme måte som de øverste maktmennene.

Sjøvold og Delta-troppen


De to verste maktkvinnene i verdenskommunismens historie er Alexandra Kollontaj (1872-1952) og Gro Harlem Brundtland (født 1939). De dyrket/dyrker sjødemoner pluss meksikanske dødsdemoner (Xibalba). Gro har i hele sitt voksne liv gamblet på at ingen vanlige nordmenn vil oppdage av hun er i sjødemoners vold, men der har hun bommet stygt. Demon-livsløpet hennes nærmer seg nå «punktum finale». Særlig etter at hennes fremste voldsutøver Hans Sverre Sjøvold er avslørt som våpenkriminell. Lenge var det helt greit for løgnmedia og puppet-politikere at PST-sjefen lekte cowboy med våpen inne på sitt kontor rett ved Akerselva i Nydalen, men Sjøvold har nå plutselig trukket seg som PST-sjef (se her). Nøtterøy-gutten Sjøvold røper med sitt navn at han er i sjødemoners voldelige favntak, siden hans opprinnelige etternavn var Andersen.

Hans Sverre Sjøvold trakk seg som PST-sjef 2. juni 2022, visstnok på grunn av sin langvarige våpenkriminalitet på eget PST-kontor. Men hva betyr det at han trakk seg? Sjøvold er utvilsomt Norges farligste mann, og slutter ikke over natta med å være det. Sjøvold er den eneste i kongeriket som både har politiutdannelse, juristutdannelse og ledelsesutdannelse kombinert med farlig erfaringsbasert kompetanse på alle feltene pluss militær muldvarpaktivitet inne på Rena leir. Sjøvold er en meget våpenkyndig voldsekspert med sin politibakgrunn. Han er en slu byråkrat, og en dreven medieformidler, pedagog og attpå til tungt involvert i dypstatens juksejus. Han har skaffet seg en lang paramilitær erfaring ved å sende ut Delta-troppen fra Manglerud politistasjon mens han var Oslos politimester 2012-2019.

Delta-troppen, også kalt politiets  beredskaps-tropp, (se her)

Delta-troppen kaller seg «Politiets beredskapstropp», men dette er et narrespill. Etter at Taraldrud-fortet ved Kolbotn kom på plass, er Delta-troppen blitt helt frakoplet politi-hierarkiet, og har under Sjøvolds regime kunnet operere som PSTs egen hær. PST er overordnet politiet, noe vi alle kan observere ved å filme PST-bygget i Nydalen, forskanset rett ved Akerselva. Politiet kommer aldri dit på besøk. PST mottar direktiver direkte fra utlandet, og disse kommandolinjene er ikke kjent, men Hans Sverre Sjøvold er nøkkelpersonen for å iverksette disse direktivene via Delta-troppen på Taraldrud. De siste årenes trusselvurderinger fra PST har vært et absurd medieteater, hvor Sjøvold gir advarsler om hva hans egne Gladio-banditter kan komme til å true oss etniske nordmenn med.

Delta-troppen i Norge ble startet opp i 1976, faktisk året før dens sjefsinstitusjon «Delta Force» ble startet 19. november 1977, med hovedkvarter i Fort Bragg, North Carolina, USA. Dette er en organisert venstre-ekstremisme, som offisielt sett ikke eksisterer! Slik er det blitt etter at selve statsapparatet ble venstre-ekstremistisk. Den siste venstre-ekstremist-bevegelsen som fikk lov til å vise at den var det, var Baader-Meinhof-banden, men egentlig hadde den bare vært en Gladio-styrke på linje med Delta-banden vi nå har i Norge.

Hadde politisk redaktør Olav Versto oppdaget ting han ikke skulle se? 1950 – 2011, foto her.

Baader-Meinhof-banden ble rituelt avsluttet ved at grunnleggeren Andreas Baader ble skutt i Stuttgart-fengselet 18. oktober 1977, men banden fikk vise en del krampetrekninger i årene etter hans død. Den norske paramilitære banden Delta-troppen opererer uten korrektiver innenfor den altfor brede gråsonen mellom norsk politi og militærvesen, noe som viste seg under 22. juli 2011. I realiteten var det Sjøvold som styrte både justisdepartementet (som politiansvarlig) og Delta-troppen (som formelt ligger under politiet og justisdepartementet).

Derfor var det «helt naturlig» at Delta-troppen var først inne på åstedene Regjeringskvartalet og Utøya, før brannvesen, politi, helsevesen og et fullstendig passivisert militærvesen. Delta-troppen er en bande styrt fra utlandet via Sjøvold som norsk koordinator, noe han har vært i 11 år, fra sommerferien 2011 og til 2. juni 2022.

Sjøvold hadde god kontroll på Anders Behring Breivik i 2011, fordi Delta-troppen trente kontinuerlig inne på Rena militærleir med Breivik boende få kilometer unna. Derfor var det «helt naturlig» at Breivik hadde Delta-troppens telefon-nummer og ringte dem to ganger etter «fullført oppdrag» ute på Utøya 22.07.2011. Breivik hadde i utgangspunktet rapporteringsplikt overfor Sjøvold via Delta-troppen, enten han gikk rundt og foretok denne sjødemonmassakren av ungdommer på egen hånd (i sjødemondyrker Gros onde ånd) eller hadde en beskyttet rolle som uniformert koordinator av skytingen. Breivik gikk uniformert rundt på øya for å markere at det bare var sivilkledde som skulle angripes.

Ble Per Erik Burud ofret? 1962-2011, foto fra VG, her

Hanne Skartveit har siden 07.07.2011 hatt rapporteringsplikt overfor Sjøvolds nettverk. Det skjønte hun da hennes forgjenger som politisk redaktør i VG, Olav Versto, omkom inne i Farsunds havnebasseng midt på lyse dagen. Signalene ble enda tydeligere da KIWI-gründer Per Erik Burud omkom i båtulykke utenfor Tjøme 13.07.2011. Ble han ofret til sjødemoner? Han døde i Færder kommune hvor Sjøvold vokste opp.

Hanne Skartveit måtte derfor stille opp for Sjøvold og skrive den offisielle historien om 22. juli inne på sitt VG-kontor umiddelbart etter at Regjeringskvartalet ble bombet. Hun fikk gå og gjemme seg på et tryggere sted før det smalt, men er blitt filmet i full fart tilbake til sitt kontor, trippende over alle vrakrestene utenfor VG-bygget. Hun begynte deretter å skrive om Utøya før skytingen begynte der ute, slik at dypstatsavisen VG skulle være i forkant av alle andre media. Derfor er det «helt naturlig» at Hanne Skartveit nå sitter i VG og beskriver Sjøvolds avgang rett før den skjer, med en lang kommentarartikkel samme dag 2. juni 2022: «Det gikk ikke lenger».

Men det er mye mer som må sies om Sjøvolds videre vandring de neste dager, uker og måneder:


• Blir det etterforskning av Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det rettssak mot Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det dom med fortjent fengselsstraff for Gros voldsutøver Sjøvold?

Hans Sverre Sjøvold, den norske dypstats egen torpedo? Foto her.

• Burde ikke voldsutøver Sjøvold puttes rett inn i fengselscella hvor Laila Bertheussen nå soner for å ha «angrepet seg selv»? Det var nemlig Oslos politimester Sjøvold som angrep Laila ved å arrestere henne grunnløst i eget hjem. Sjøvold hadde da allerede angrepet Lailas hjem ved å sende ut politistyrker som plyndret hennes og justisministerens privatbolig. Sjøvold fikk presset ut justisministeren for at Sjøvold selv samme dag skulle bli utnevnt til PST-sjef. Deretter klarte Sjøvold å gjøre seg til øverste «ansvarlige» for etterforskningen i Bertheussen-saken. PST var aldri noen legal etterforskningsetat for PST-sjefens egen voldsbruk mot justisministerens familie. Sjøvold bør følgelig ekspederes rett i fengsel, slik at Bertheussen løslates. Sjøvold bør deretter betale millionerstatning til henne av sin egen lomme.

• Blir det i stedet ny jobb for Gros voldsutøver Sjøvold? Trenger man ikke å gi ham en bot?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å true sine forskremte puppets rett ved hans PST-kontor i Nydalen – justisminister Emilie Enger Mehl og Statnett-sjef Hilde Tonne?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere sine puppets i politiet? Sjøvold har siden 2005 kontrollert både politidirektør Benedicte Bjørnland og Oslos politimester Beate Gangås. Flere ganger har Sjøvold varmet opp disse kvinnenes kontorstoler, og disse to er hjelpeløse uten hans jevnlige kommandoer.

• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere Delta-troppens ledelse på Taraldrud ved Kolbotn, eller forflytter han seg diskret mot Kolbotn for å ha enda tettere styring over Norges svar på Baader-Meinhof-banden?


Ole Christian Bach, 1957-2005 (se foto her og avisartikkel; sår tvil om politiets forklaring, her)

Hvordan startet denne slue reven Hans Sverre Sjøvold sin Gro-promoterte rakettkarriere for å bli toppmann for den norske dypstatsvolden fra 2005? Den gangen var Thorvald Stoltenberg med på å løfte fram Sjøvold som intern norsk voldsmann, fordi hans egen lite voldelige sønn Jens skulle bli statsminister. Da trengte Thorvald en allsidig voldsmann for å kompensere for sine egne og sønnens manglende ferdigheter. Men etter at Thorvald døde 13. juli 2018, er det bare Gro Harlem Brundtland som står over Sjøvold i det norske ondskapshierarkiet.

Rett nok finnes det en del menn som Sjøvold må rapportere til, men de er alle sammen kontor-rotter, jus-juksere eller finansjuksere.

Dermed er Sjøvold deres overmann på voldsbruk, og det er akkurat slik Gro vil ha det siden 2005. Dette året startet Gro en ny og mye mindre eksponert karriere etter at moren Inga Brynolf døde. Det ser nemlig ut som Gro trengte morens hekseri for at hun selv skulle kunne fungere fra dag til dag i en eksekutiv posisjon. Sjøvold ble rektor for Politihøgskolen i 2005, og har klatret videre derfra, etter å ha hatt mer perifere posisjoner før 2005. Vi tror at den Tønsberg-baserte Sjøvolds karriere skjøt fart i 2005 fordi hans jevnaldrende kompis fra Sandefjord – den elegante hvitsnippforbryteren Ole Christian Bach – fikk sitt liv avsluttet med et skudd ute på en øy Ekerö i Stockholms indre skjærgård 11. juli 2005.

Sjøvolds voldsregime omfatter Norge, og strekker seg ikke utenfor landet. Dette symboliseres ved at hans tvillingsjel Bach ble ofret i Stockholms indre skjærgård, ikke i den ytre skjærgården, hvor Gro Harlem sugde til seg sine personlige sjødemoner som lite barn 1940-1945. Gro har alltid vært mer svensk enn norsk, og hun snakket bare svensk da hun kom til Norge i 1945, ett år før hun begynte på Ruseløkka skole, skolen som ligger aller nærmest Oslo havn. Gro foretok kanskje noen sjødemon-strasjoner allerede på småskolen?

Gro Harlem taler i Stavanger Domkirke


Gro Harlem Brundtland taler i Stavanger Domkirke: “Umistelige, unge Marianne fikk sitt liv så brått og brutalt revet bort 22. juli på Utøya. Dagen vil alltid bli stående som en av de mørkeste dagene i Norges historie. Jeg vet at jeg så henne der, for Mariannes far har fortalt at hun snakket om møtet vårt i den siste samtalen på telefon, sa Gro med skjelvende stemme.” (foto, her)

Gro Harlem Brundtland er livredd for å stå på høye talerstoler, på tribuner, altaner og verandaer. Hun frykter – med rette – at hun ville bli kastet ned derfra dersom hun klatret opp. Gro er alltid redd for å sette sine bein i en kirke, så det gjør hun bare en sjelden gang. Guds engler tåler hun ikke å være i nærheten av. Gro trenger støtte fra meksikanske Xibalba-demoner før hun våger å gå i en kirke, og da er det fortrinnsvis begravelser hun går i, fordi Xibalba-demonene er dødsfest-demoner.


Gros svenske mor Inga Margareta Elisabet Brynolf (26.03.1918 – 21.04.2005) og Gros svenske mormor Margareta Sandberg (1897-1983) var begge disipler av Alexandra Kollontaj, det forrige århundres verste heks og den viktigste kvinnen i verdenskommunismens prosjekt fram til 1952 da hun døde. Alexandra var Stalins ambassadør i Stockholm fra 1930 til 1945. Enhver heks må ha en familie av demoner å støtte seg på. Kontinuerlig demonstøtte trengs for alle kvinner som hevder seg med fryktbasert respekt i en mannsdominert verden. Alexandra Kollontaj ble infisert av sjødemoner ute på det karelske nes hvor hun tilbrakte somrene i oppveksten. Som Stalins ambassadør tilbrakte Alexandra somrene i Stockholms ytre skjærgård på det nifse steinslottet Villa Kassman. Slottets utseende er i Gro Harlem Brundtlands ånd. Slottets fasade har en lys gråbrun farge, omtrent som det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Lørdag 11. juni 2022 er en avgjørende dato for Gro og for Skrik. Munchs Skrik-bilde fra 1893 blir gjort tilgjengelig for publikum når Nasjonalmuseet innvies denne dagen. Munch stod oppe på Ekeberg-åsen og så for seg Skrik-demonen, med en bakgrunn som forestiller Bygdøy-halvøya rett etter solnedgang. Det gir mening at Skrik-bildet blir hengende på museet rett ved fergeleiet over til Bygdøy hvor Gro bor.

Hvorfor foretrekker onde maktkvinner å tilbe sjødemoner framfor andre demoner? Dette kan ha å gjøre med livmoren, som er et lite «innhav» i kvinnens kropp. Det kan også ha å gjøre med de dype skjelettkjellerne med påskriften «men only». Sjødemonene er ikke velkomne der nede, og nettopp derfor kan sjødemonene danne heksers motvekt mot maktmenn i de dype skjelettkjellere. Men skal vi følge vår Skaper, må vi holde oss unna alle demoner, aldri forsøke å samarbeide med dem. Vi må holde avstand til alle mennesker som vi vet er demondyrkere. Et viktig bibelord er:


Joh 14.15: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.


Vi må altså ha Guds bud for å kunne holde dem, og problemet med det 2. bud (billedforbudet) er at vi ikke har det i vår lutherske kirke, dette budet er blitt fratatt oss, ikke av Luther men av Vatikanet. Luther fant det ikke opportunt å opponere mot pavekirken han selv hadde tilhørt, i denne særdeles viktige saken. Mye viktigere sak i vår tid enn på Luthers tid.

De ti Guds bud er strukturert som 5+5=10. De første fem bud er rettet oppover fra oss og mot vårt opphav. De siste fem bud er rettet horisontalt ut mot våre likeverdige medmennesker. Ingen bud går fra oss og nedover, det finnes altså ingen mennesker vi har anledning til å se ned på dersom vi skal holde budene. Alle foreldre bør merke seg dette: Vi skal se opp til våre foreldre, men disse gis ingen anledning til å se ned på oss. Det mest nedlatende en mor kan gjøre overfor sin sønn, er å ofre ham for egen makt og karriere. At en mor ofrer sin voksne sønn for å oppnå internasjonal makt og berømmelse, er dessuten den ultimate blasfemi hvor kvinnen leker Gud. Gud måtte ofre sin voksne Sønn for å redde oss mennesker fra den onde og hans demoner.

I ettertid kan vi slå fast at det var å leke gud at en kvinne mistet sin egen sønn i 1992 for deretter å klatre til den internasjonale makt-toppen i WHO 1998. Hun gjennomkorrumperte denne organisasjonen i Geneve for å kunne skape kreftsvulstene GAVI 2000 og CEPI 2017. Hennes ondskapsfulle NGOs har plaget en samlet menneskehet med Corona-galskap fra mars 2020 til mars 2022. Denne kvinnen på 83 år er Gro Harlem Brundtland, som bor i en eldrebolig ute på Bygdøy. Hun har det forrige århundres verste heks Alexandra Kollontaj som sitt forbilde, etablert via fysisk nærhet til Alexandra da Gro lærte å gå i Stockholm under krigen. Alexandra fikk kun en sønn, men forlot ham da han var en liten gutt. Fra Wikipedia: Etter et kortvarig ekteskap med offiseraspiranten Vladimir Kollontaj forlot Alexandra sin sønn og make og reiste til Zürich for å studere nasjonaløkonomi.

Skrik av Edvard Munch og Alexandra Kollontaj


Sovjets første ambassadør til Norge, Alexandra Kollontaj, her utmerket med St Olafs Orden, 10. juni 1946, foto her.

Her er Alexandra avbildet i en alder av 74 år da hun i 1946 ble behengt med en svær St. Olav sløyfe inne i den norske ambassaden i Moskva. Hun tålte sin babylonske soldyrkelse bedre enn Gro Harlem Brundtland, som må ha tettsittende og tykke svarte brilleglass for i det hele tatt å nærme seg sola. Gro Harlem Brundtland har siden barndommen visst at demoner kan avbildes. Hun er selv en meget dedikert dyrker av visse sjødemoner. Edvard Munchs pappversjon av Skrik fra 1893 ser ut til å avbilde en demon som Gro gjenkjenner, og som hun kneler for med frykt og beven.

Derfor har Gro i årevis gitt det høy prioritet å få fraktet akkurat dette bildet fra Nasjonalgalleriet ned til sjøkanten i Oslo hvor den unike Bygdøy-ferga (som ikke hører til Ruter-systemet) går rett over til sjødemontempelet Fram-museet.

Det er ikke overraskende at dagens verste marxistiske heks identifiserer seg med ånden i dette Skrik-bildet. Kunstneren Edvard Munch var selv en del av den kultur-marxistiske bevegelsen Kristiania-bohemen, og han laget denne versjonen i 1893 da bevegelsen hadde nådd sitt metningspunkt, rett før hele Kristiania-bohemen ble rigget ned av en usynlig hånd. Munch var like mye en iakttager som deltager i Kristiania-bohemen, og han hadde ikke tilstrekkelig drag på de to omsvermede bohem-kvinnene Oda Lasson og Dagny Juel. Men han brukte dem som modeller for sine mest forførende kvinneskikkelser. Oda Lasson hadde slektsbakgrunn fra russisk overklasse, ikke ulik Alexandra Kollontaj. Alexandra gikk fra å være en 11-årig pike i Russland til å bli en voksen 22-åring i løpet av årene Kristiania-bohemen eksisterte.

Skrik malt av Edvard Munch i 1893, stjålet i 1994, et bestillingstyveri, foto her.

Skrik er et meget viktig bilde for Gro, faktisk viktigere enn hele den olympiske bevegelsen. Gro Harlem Brundtland var ikke til stede under åpningsseremonien til Lillehammer-OL 12. februar 1994. Disse vettene og andre innlandsdemoner kombinert med Olympens demoner var ikke noe for sjødemon-junkie Gro. Hun fant det viktigere å få foretatt tyveriet av Skrik fra Nasjonalgalleriet, som skjedde samtidig med åpningsseremonien på Lillehammer.

Gro har alltid ment at denne hennes kjære sjødemon Skrik bør plasseres rett ved Oslos indre havn, og Gro har gjennom mange år brukt krefter på få dette til. Skrik-bildet ble fraktet ned til sjøen under tyveriet i 1994, som en profeti om at det offisielt skulle fraktes dit og bli tilgjengelig for publikum 11. juni 2022.

Pål Enger har fått hele skylden for tyveriet av Skrik i 1994, og vi antar at han var med på å utføre det. Men han måtte overtales til å være med, som atletisk fotballgutt fra Tveita-gjengen. Bakmannen som organiserte Skrik-tyveriet for Gro, var Martin Pedersen, denne legendariske gentleman-bankraneren (Norges fremste og minst voldelige) som først og fremst er kunstinteressert. Han trengte utbyttet fra bankranene for å kunne finansiere sin kunsthandel. Martin Pedersen studerte jus i fengselet og ble derved en enda bedre støttespiller for sin kompis Hans Sverre Andersen. Gamle kjenninger er de, fra en felles oppvekst på Nøtterøy, født 1952 og 1957.

Andersen skiftet navn til Sjøvold med en helt bestemt hensikt: Å kunne være Gro Harlem Brundtlands håndplukkede voldsutøver, med plikt til å stå til tjeneste for disse voldelige sjødemonene som Gro dyrker. Gro Harlem Brundtland har i en årrekke hatt som prosjekt i Oslo å få flyttet sine demoniske maktmarkeringer så nær sjøen som mulig. Hun ble statsminister i 1990 som et resultat av den store sjødemonmassakren Scandinavian Star, og noe av det første hun gjorde var å få flyttet utdelingen av Nobels fredspris vekk fra Universitetets aula, hvor prisen var blitt utdelt siden starten. Gro ville ha utdelingen i Oslo rådhus, for å kunne innhente nødvendig assistanse fra sjødemonene under Rådhusbrygga.

Gro lyktes med denne flyttingen allerede i 1990, og hun oppnådde at «dødsfesten for fred» (Nobel-utdelingen på Alfred Nobels dødsdag) foregikk i en sal rett innenfor Rådhusbrygga hvor den merkverdige Bygdøy-fergen går rett over til sjødemon-tempelet Fram-museet. Denne privat-eide Bygdøy-fergen går nå også til det redselsfulle Munch-museet, og danner dermed en direkte rute mellom sjødemon-templer. Det var en stor jobb for Gro å få tømt de to arkitektonisk vakre museene Munchmuseet og Nasjonalgalleriet, for å erstatte dem med to redselsfulle bygg i hver ende av Oslos indre havn, dedikert til Gros egne sjødemoner. De øverste maktkvinnene lever et fullstendig fryktdominert liv bak fasaden. De kan ikke ferdes fritt i terrenget, fordi de alltid må vurdere om de har tilstrekkelig med støtte fra sine demoner.

Gro Harlems etterfølger Hadia Tajik


Er Hadia Tajik og familien dönmeh-jøder (om dönmeh, på engelsk, les her), ikke fra Pakistan som de hevder, men fra Tadjikistan? Kanskje selger de mere enn bare matvarer ved Ryfylkeveien i Bjørheimsbygd? Foto av Hadia og broren fra omkring 1988 foran familiens butikk i Rogaland. Foto, her.

Gro har helt siden sent på 1980-tallet fått Ali-kaffe-smuglet sin påtenkte hekse-etterfølger Hadia Tajik inn i samfunnslivet. Da Hadia Tajik var ganske liten fikk hennes foreldre kloa i Bjørheimsbygd landhandel innerst ved Bjørheimsvatnet hvor riksvei 13 går fra fergeleiet Tau og innover i Ryfylke.
-Min mor krøllet jakken sin sammen og brukte den som pute, sjalet ble til dyne om natten. Safia Tajik lærer seg norsk, pakker sild på fabrikken og får jobb på kjøpesentret. Etter ni år flytter den lille familien til Bjørheimsbygd i Strand kommune. Her bor 600 mennesker, og dobbelt så mange kuer. I et lite, hvitt hus åpner ekteparet Tajik “Alis kolonial.”


Hadia Tajik besøker Skien Fengsel, her.


Sitat slutt fra notorisk upålitelige Hadia Tajik. Bildet viser at huset ikke var hvitt, men hadde en hvitkalket kjelleretasje hvor det fantes en gammel landhandel som denne tadsjikiske familien overtok. Tajik-navnet er ikke pakistansk, men tadsjikisk. Det var nok helt andre produkter enn Ali kaffe disse tadsjikerne profiterte på å importere via denne Ryfylkes bakvei rett innenfor Tau, knutepunktet mot Stavanger. Tadsjikistan er smuglerstaten som danner hele nordgrensen til Afghanistan. Det er nok likevel sant at Hadias foreldre kalte sin butikk for Alis kolonial. Dette var en billig løsning for dem, fordi den store lysreklamen for Ali kaffe allerede stod montert på denne gamle landhandelen. Merkevarenavnet Ali skapte trygghet hos bygdefolket, som ikke fikk mistanke om at Tajik-familiens virksomhet omfattet annet enn normal butikkdrift.

Men nå ligger Hadia med brukket rygg politisk, samtidig som Gro mobiliserer alt hun har igjen av hekse-heste-krefter for å få rehabilitert Hadia Tajik. Denne kvinnen er unik fordi Gro har brukt mange år av sitt ondskapsmettede liv på å hekse-initiere Hadia Tajik, faktisk helt siden 2006, året etter at Gros mor Inga døde.


 

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

113 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
e
e
Anonym
1 år siden

Små fragmenter fra siste dagers meditasjon: (Disse hører neppe sammen i samme historie)

WARNING: CLUES FRA MEDITASJON MÅ TAS MED ØRTI KLYPER SALT!

“You promised to say his name on social media”
“You are the only one who know his real name”
og noe med noe som skal skje i dag/noen kan være i fare. Fikk innrykk av at denne personen skulle enden noens liv. Kanskje sitt eget å?
Jeg ser et navn som er ca 4-5 bokstaver, fornavn og etternavn eller mellomnavn. Husker det ikke. Men IKKE Amerikansk eller skandinavisk navn.
“He is your enemy”
“I Trusted you to find me before it was to late” (Victim?)
“They discgnected his phone” (Ikke sikkert dette er en vanlig telefon, men en spesiell telefon)
“The devil wears his mask”
“he pretended to be you” (Sannsynligvis ikke meg you menes med her men victim?)
“His victim follows him on Instagram”

“You Said his name twice”

NOTE: Maske-bruk kan tolker åndelig eller bokstavlig. Noen gir seg ut for å være en annen. Noen som har opprette en profil i en annens navn? (Hører dette til de tidligere Instagram clues kanskje?)

Hvis dette er et navn fra min liste så er de å finne i mine dokumenter eller google søk eller på tapes tatt opp av de som har avlyttet meg. Men jeg kjente ikke igjen det navnet jeg så samtidig, så jeg aner ikke hva som e falske navn og ekte navn.
“PROBLEMET” er HVIS noen har fjernet dette navnet fra dokument eller annet.
Nå kan det hende at noe er misforståelse også, det er lett å mistolke ting.

MIX (Disse hører vel neppe sammen)

“Former FBI agent shot”

“They used him to kontroll her”
“He was afraid you wher gonna use it against him”

“Hyptnotisører forandret innhold på plate”
“Microwawe used”

“Criminal defence ladyer speaks the truth”

“Those who changed your name, letters removed”

Note: Noen som er anklaget for noe de ikke har gjort? Kanskje noen har plantet bevis mot denne for å få de til å se skyldige ut?
Mulig jeg blander saker igjen. Eller en person får skylden for noe en helt organisasjon har gjort. Igjen muligens noen som har faket kommunikasjon mellom to ofre.

NB

Enhver som er innlandet i min sak, som SELV har blitt brukt/programert er tilgitt. Og jeg ville aldri brukt noe mot de, og aldri tatt de individer til retten. Det samme gjelder for enhver som har forsøkt å hjelpe meg og gjort noe feil. Vi kan alle gjøre feil og misforstå.
(Dette gjelder bakover i tid!)

Jeg vil anbefale ALLE som opplever at de har blitt utsatt for MindControll program, til å kontakte øverste myndighet som etterforsker crime against humanity og lignende for å få hjelp til å bli frigjort fra det de har programmert, slik jeg ble frigjort.

ps. Viktig å huske på at de som har teknologi til det kan plante beskjeder. ALT er ikke fra Jesus. Jeg fikk noe info i meditasjon om et hemmelig radio beskjed program for en tid tilbake, så jeg tipper at derav kommer kanskje mot-stridige beskjeder.

Hvis noen med vilje har gjort faanskap for å skade noen, så får de stå for det de har gjort. Bekjenn og gjør opp for seg.

Jeg minner om at det er de som har forårsaket de negative programmene som må ta skylden hvis noen er programmert til å gjøre noe galt.

Jeg ville gitt alle som tilstår og samarbeider med å løse saker/gjøre opp for seg. Free pas.

Når det gjelder HELE orgasnisasjoner, hele firma, osv, så er saken en annen. Her er det ingen free pas.

ps2 Hvis noen fremsetter falske påstander og planter falske bevis bevisst for å skade noen i ALVORLIG grad, så er fengsel rette plass.

ps 3. Jeg er lei av å være mellomledd for/med beskjeder. Ønsker ikke å være på noe annet team enn team Jesus.

e
e
Anonym
1 år siden

MIX FRA MEDITASJON: Noe lett sensurert:

“They put him out for adption”
“They falsefied the adoption”
(who?) “Nearest hospital”
(Why?) “To trick the Government”

“He married you whitout you knowing”

“He purchased his own son”

“They changed it to make it look like you where deciesed”
“Your name was changed, they took advantages of that”

“they made it look like you wher there on a woork experience”

Jeg får opp noe opp en bok hvor de har forandret descripsjon.
En historie som er stjålet?
“They knew you where gonna find him”
“So they changed it”
“Your book”

So, det er vel her de stjålne eggene kommer inn vil jeg tro. Hva står det skrevet om i bibelske skrifter?
De valgte seg koner blant menneske-døtrene og fikk barn med dem. De tok seg inn usett.
Lyder det kjent?

Jeg trodde først når jeg fikk inn noe av dette at det gjaldt Maura Murrey, men så fulgte det noe som gjorde at det virket som noe helt annet. JEG har i hvert fall ALDRI samtykket til at så mye som en dråpe blod eller celle fra meg skal brukes til noe som helst. Jeg har alltid avskydd slikt. Hvis noen prøver å antyde noe slik mot meg så skal jeg saksøke de til helvete og tilbake i evighet. De skal trygle om å få brenne i helvete istedenfor det jeg kommer til å sende mot de i så fall.

ps.

“Capital is in for a shock”
“Some of their own men”

ps 2

Var også i denne forbindelse over her hvor det kom inn:
“THEY WILL BE EXPOSED, THEIR TRUE ORIGIN”

Fått inn en del om Tempelridderordenen i det siste også.

“They are the Lions
“The Dominos”

Hvis noen har samlet på alle mine clues fra begynnelsen, så forstår de hva nettopp dette antyder. Nå er det jo en mulighet for at betydningen ikke er den som først antatt, men disse her har svaret på hva som foregår når det gjelder savnede mennesker. Så om noen lurer på hva som skjer, så spør disse.

Noen der ute vet hva som skjedde med meg, noen forstår symbolene (Hånd-signaler) som jeg forklarte her inne tidligere, ble brukt først av min “venninnes” mann den kvelden de forsøkte å bortføre meg. Og deretter da jeg kom frem dit jeg ble tvunget til å innfinne meg.

“look at the Clock”
“Thats how he knew”

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Tillegg. Slik at det ikke skal bli mer misforståelser enn hva det allerede kan være, så var navnet jeg fikk på den som purchased sin egen sønn, et navn fra en av de mistenke i min egen sak. For å være ærlig så synes jeg det hele virker så sinnsykt at jeg har problemer med å tro på det, det virker nesten mer som en del av militærets MC program. Dessuten, så vet jeg at man i denne verden må ha fysisk samleie med noen for å fremskaffe barn. Og jeg har ikke hatt denslags omgang med verken den personen eller andre i den tiden. Og heller ikke i ettertid (Jeg regner med at man ikke blir svanger av å ha annen type seksuell omgang enn samleie)

e
e
Anonym
1 år siden

Fra “morgen-meditasjon” rett ut av drøm. Disse tror jeg kan være viktig. Kjenner igjen clues fra sak/saker i statene. Her er det tydelig fra en sak i IOWA jeg har sett en del på. Noe sensurert.

Jeg ser ord som er skrevet med noe som minner om sort blyant:
“She knew you’d burst /she knew you first”
“You knew/know my name”
“Yellow pages”
“Monster caught”

“On Instagram”
“You watch”
“Names connected”
“Homocide detectice”
“Firefighter was his friend”
(mener jeg hørte “he just realised his friend was in on it”)

“Created a discharg in his Brain”

“Profil”
“Link”
(mener jeg hørte he discgnected it)
“They figured it out”

MIX:

“Homocide detective
“Mobilephone”
“Link”
“Apartment”
“Yours”

“He listed you so he could follow you”
“You figured it out to late to save his friend”

“Monitors”
“Minnesota”

Merk:

Ordene taler for seg selv. Man må ha mine tidligere clues for at disse skal ha noen betydning. Fikk noe tidligere også nylig om en drapsetterforsker som var uthengt (Som mistenkt?) i en sak. Vet ikke helt hvilken det gjaldt.

ps. Den sorte blyant-skriften minnet meg som snarest om “Brian ladd” skriblerier.

Jeg så også en mann som satt på en stol i et rom, skriker/gråter. Fikk inntrykk av at han var fanget på et vis. var noe kjent med han, mulig jeg har sett han før i et syn men det forsvant så fort og var på avstand så ikke godt å si.

Er det noen savnede politimenn? Noen som holdes som gissel? Skjønner ikke helt det der. Hørtes ut som det var fortid, men usikkert om det er nåtid eller fremtid, eller fortid.

PS. Hvis Britney Spares er på badeferie så pass på, drømte at hun druknet. Sikkert bare en tøysete drøm, men jeg våknet av skrikene fra drømmen.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“She saw his logo”

Husker ikke når det var jeg fikk yellow pages tidligere, men det er nok noe i den forbindelse, har jo sett på noen logoer også.
Denne det siktes til må være i forbindelse med “yellow pages” Clue den gang. Når det gjelder fire-fighters er det ikke mange jeg har sett på. En i Canada og en (+) i Iowa.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“He removed his name”

Jeg tolket dette som noen hadde endret/fjernet navn i mine innsendte dokument. Eller på lydopptak fra avlytting av min leilighet. Spørsmålet er, fjernet the killer sitt eget navn? Eller sin venns navn? Eller var dette en av the good boy investigators som jeg forelsket meg i på avstand, som har samme navn som the bad boys? Eller, (Eller en av de andre avstands kose-guttene mine som har navn som ikke krasjer med badboys ;)

I Knew I Loved You

https://www.youtube.com/watch?v=zjAF7i_Hv44
She Thinks He Is A Bad Guy But End Up He Saves Her From Danger

Englene har sladret om at en av de jeg liker, på avstand allerede er forlovet. Dessverre :(
Well, lets hope that one it is the bad boy then. LOL.

Ps. Nå kan det jo hende at det hele var en tabbe, hvem vet.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Kanskje en ny twist? The killer chanegd his name. Kanskje forandret han ikke sitt eget navn, eller killer vennens navn men konkurrentens navn av kjærlighets-sjalusi. Det kan stemme med clues jeg ha fått tidligere. Morsomt å finne mulige vinkler på clues.

Hva hendte med god gammaldags dates?

e
e
Anonym
1 år siden

WARNING: Vet ikke hva dette betyr, kanskje er det bare spam, men det kan se ut til å ha en sammenheng med noe tidligere clues på en måte.

“School District tomorrow”
“His son”
“Responsebility”
“Make changes fast”
“He provided the … sensurert”
“The … sensurert”
“His enemy survived”
“Jaden Smith” (Mener jeg å høre)
“Doctors son”

(Someone has a key to his apartment)
(Skip school tomorrow)

NB: Mulig sammenheng med tidligere Clue, jeg fikk nylig. “Your enemy canged appearense”

Mulig det er ment som bønne emne, men just in case …

ps. Ble nok ikke helt riktig rekkefølge her. Det er mulig den key to appartement er til far og ikke sønn. (Dersom det er oppfattet riktig) Gud vet.

e
e
Anonym
1 år siden

Eva Cassidy – Who Knows Where the Time Goes (acoustic)

e
e
Anonym
1 år siden

WARNING, WARNING WARNING: Hva skjer 14. September? Fra meditasjon, noe mix. Det ser ut til å kunne være et par ulike hendelser, men muligens relatert. Noe av det jeg sanset fikk meg til å huske noen små clues fra tidligere som muligens har en sammenheng.

Fragmenterte clues, ULIKE SAKER, noe reprise, noe nytt. Usikkert hva som er fortid, fremtid, nåtid.

“His mind is in a computer”

“Computerised thoughts”
“They asked if he wanted to die”
“He Said NO, he wanted to be whit you”
“Consentrationcamp” (Når jeg spør hvor han er henne)
“Outside of Portugal” (Mener jeg hørte dette da jeg spurte hvor konsentrasjonsleiren befinner seg)
“Ask the lord”
“Lord has Heard your prayer”
“The lord has Heard your call”
“Blessings occured”
“Answerd tur prayer”

Merk. Snedig nok så har Portugal dukket opp en del i clues tidligere, eksempelvis:
“Portuquise Embassy placed trasker on you” Og den traileren med bodyparts som stopper i Portugal. Og nå dette.

“They exposed the witness”
“The death of her boyfriend”
“His name in the book”
“Book changed his name”
“He knows”
“It was written in the book”
“Telepathic Messages from the future arrived”
“MURDER PLANNED”
“SACRAFICE”

“Your future husband is dead” (Men er det fremtid, fortid eller nåtid?)
“They held him hostage”
“Set up”
“His identity reviled”
(Resten er sensuren inntil videre)

“SEPTEMBER 14. TH”
“There is nothing you can do about it”
“Changing his mstakes”
“Worst …. in History” (Når jeg spør hva, dette kan også være et ekko fra noe jeg har fått inn tidligere om most violenc crime in History solved)
“Its gonna come at your door”

Jeg ser et grønt skogsområde, ligner på ganske tett granskog. sort tykk røyk komme topp fra et sted i skogen. Ved skogen ser det ut som det renner ei elv. Det første jeg fikk inntrykk av er at det kunne se ut som et fly krasjet. Men jeg ser ikke detaljer. Muligens en øy.
“30 people” mener jeg å oppfatte.
“He wanted you to change it” (Her får jeg altså en ny bekreftelse på at enkelte ting kan forandres via bønn. Og noe er ment som advarsel til bestemte individer der ute et sted)

Når jeg forsøker å finne ut me rom hva det er som muligens skal skje (dersom det ikke forandres)
“Barbeque” (Jeg betviler at dette betyr en normal grilling? men brann offring av noe slag?)
“Tokyo”
“Event”
“Evidence”
“Different spxecies interact”

“It was intergrated during/in his sleep”
“mind change”

Fikk inn noe om eksplosjoner all over the world, men var så dypt inn at jeg husker ikke mer om det. Kan også være bare spam siden jeg var litt for dypt inn i annen frekvens, da blir det ofte mix av tøys og fakta.

MERK.

Her får jeg tydelig inntrykk av at det er noen som er programmert til noe de ikke har kontroll over. Det kan være IA system av noe slag? en error, overlagt eller ved en feil som kan forårsake en del elendighet. Kanskje er det snakk om to ulike eventer, for jeg fikk inn noe nylig om et jordskjelv noen kom til å dø i. ELLER, DET ER EN PERSON, eller flere som er programmerte (MC ofre kanskje) til å utføre handlinger.

Jeg googlet september 14. for å se om det er noe Spess med den dato. Apple skal lansere noe merket jeg. Kom til å tenke på tidligere clues om Appel. Kan det være en error på systemet der? Kan Apple være et mål av noe slag?

“Hi is gonna be on top of the Apple store” (Dette fikk jeg en gang i forbindelse med et eller annet smell)
“He is on top of the apple store, reach him if you can”
“Brothers insane”
Og “They stole his Identity” (Fikk inntrykk av at det var en eller annens bror som hadde stjålet noens ID men det kan være en Anne sak)

MERK, nå kan det hende at ting forandres /avverges før den tid. Bønn KAN sørge for det noen ganger. Enkelte ganger er det ment for å advare bestemte individ.

CLUEMIX FRA MEDITASJON, kan være relevant, eller bare spam.

“Secret memory function” (På et AI system?)

“Motion controll” (Noe med et AI system av noe slag?)

“Security changed him” (AI system?)
“Taking kontroll”
“San Fransisco”

Denne tror jeg var ment for meg:

“The words handel down to you where changed”
“text reviled the truth”

“Enslaved trough the subconscious mind”

Fikk inn noe mer om den personen som er framed. Muligens en som har forsøkt å hjelpe meg i min sak som jeg har nevnt tidligere.
Jeg får opp ofte en agent og eller en etterforsker av noe slag, jeg tror han er et slags vitne og kan være den som er framed eller i fare. Muligens blander jeg igjen. Men jeg vil råde alle som har en slags spirituell link til meg av noe som helst slag om å unngå Tokyo og unngå å ta fly på denne dato, just in case. Og være ekstra forsiktig på alle måter. Siden jeg fikk opp planned murder og sacrafice, så kan det kanskje fremdeles være noen som holdes som gissel og djevlene planlegger noe i den forbindelse?

Her kan det også være blandet good-boys og bad-boys som har skjedd tidligere. Og høy sannsynlighet for mix av saker. Prøvde å se litt på September 14. fortid, kanskje det var noe som pekte bakover, kanskje en annen tidslinje? Så alt må tas med ørti klyper salt.

Skal se om jeg kan få opp moe mer nøyaktig, for det ble for uklart for meg hva det egentlig handler om, og siden jeg er kreativ forøker jeg å se på ulike muligheter hva clues kan bety. Da tar fantasien litt av innimellom ;)

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“They are gonna change it”
“Your statement”

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Meditasjons MIX:

“They changed his desition”
“They changed his Will”
(Noens testamente, samme sak som har kommet opp flere ganger, noen som har tuklet med et testamente slik at avdødes vilje ikke oppfylles slik den er tenkt)

“You where offerd … to find his …”
“De regulerte avtalen etter at du fant han”
(Dette kan jo tolkes to veier også, noen ganger blir ting forbedret//oppgradert og det er jo ok, men ikke greit dersom det går andre veien og noen trekker fra/ned)

“Navn sensurert” – “his company” – “they provided the information”
“they cover the cost of the trial”
“He faked it to make you look like the bad guay”
“You where being compensated and they took the monney”
(Dette kan tolkes flere veier, er HE/dette den motsatte eller den samme som den over?)

“They figured out how he did it”
“They faked the consent”

“They tricket him” (Fikk inntrykk av at dette er noen som skulle overlevere noe og er satt opp)
“10 Days”
“Give it to her”

Jeg fikk inntrykk tidligere at noen hadde brukt mitt navn/meg til noe. Mulig jeg oppfattet feil, men jeg ville aldri tatt penger fra savnedes familier for å finne noen. Jeg ville aldri krevd penger for å finne noen savnet i det hele tatt i utgangspunktet. MEN/BORTSETT FRA at jeg ville TATT IMOT rewards i saker hvor man blir TILBUDT rewards som er donasjoner fra ANDRE enn familie til savnede. Nå har ikke jeg blitt tilbudt noen rewards enda som jeg vet om da så gjelder kanskje ikke dette meg.
(Jeg fikk i informasjon sammen med clues i meditasjon at jeg skulle kreve reward i en bestemt sak den eneste med god ending, og gjorde derfor det, men jeg ble ignorert, Enne så lenge. Ellers fikk jeg beskjed om at jeg skulle ta imot det jeg ble tilbudt utover den saken)
Gud vil jo ikke at man skal bruke masse penger på seg selv, han liker at man bruker det til veldedige formål, og han vet jo hva jeg har tenkt å bruke det til dersom det kommer.
MEN, hvis noen kødder med penger JEG skulle hatt, så blir jeg gretten. Hvis noes stjeler fra neon som ikke har penger til å kjøpe seg sko og gå til tannlege, så trenger de en omgang ris + mva.

OG, hvis noen der ute vet at noen har snytt meg for penger som tilhører meg, og har forsøkt/forsøker å rette dette opp, så blir jeg veldig happy :) Jeg ville Kun delt av det gyldne eple med den personen.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Its his fathers Will”

Jeg trodde denne hørte meg til noe annet, noe jeg fikk for “lenge siden” men nå fikk jeg reprise så kanskje det er en slags sammenheng:

“He changed it to make it look like you where in on it”

Igjen, noen som er framed for noe de ikke har gjort. Gud vet om dette er samme sak eller om det snakk om flere. Jeg hadde inntrykk av at det gjaldt noe private meldinger som noen hadde forandret da jeg fikk det første gang. Altså noen hadde forandret tekst av noe slag for å få det til å se ut som om noen var med på noe de ikke var med på.

ps. Det blir lett misforståelser, og enkelte ganger kan til tolkes motsatt av hva de er ment som. Så kanskje er dette noe annet enn hva det ser ut som. Øtri klyper salt er nødvendig derfor.

ps. glemte ta med denne:
“They stole her monny”
Var den som fikk det til å se ut som om det gjaldt meg. Men den med å få noen til å se ut som “the bad guay” høres jo ut som det snakkes om en mann.

ps2:
Når det gjelder the Will/Testamentet, fikk jeg inntrykk av at det også er fjernet en slags kjærlighetserklæring. Mulig jeg oppfattet feile men det stemmer med en del andre clues jeg har fått.

e
e
Anonym
1 år siden

Lett-meditasjon over Austin tice, mix med en eller to andre saker: NB, ikke sikkert det er Austin heller da sånt hender jo.

“Funded by the Government”
(Syntes jeg hørte “hoax”)
“Your project” (Da jeg spurte hva)
“Sanctuary”
” ….. by those who opose the Government” Fikk ikke med meg begynnelsen.
(Tror ikke dette handle om han)

Prøver å spørre hvor han er. Mente først jeg hørte noe om på sjøen et stem mellom … (vet ikke hvor trodde det var brain-spam så ignorerte det flørst, men husket det da det kom opp noe mer etterpå som kunne tyde på et eller annet i den retning)

“He is Alive”
“The millitary held him hostage”

“4 Days ago”
“Its a trick”
“Emma knows the truth”
“His fiance”
“Negotiate, – different timeline”

Så noe med …. want ….. Believe …… safe.

“We believed him” så ser jeg noen som ligne spå Austins far gråte.

“He just revieled the trut about their plans”
“Black Box revieles the trut”

Jeg ser en som ligner svært mye på Austin sitte og se til side med hovent ansikt, gråtende. Nesten som om han ser ut av et flyvindu.
Men jeg er vinduet når jeg ser, så who knows.

“They spoke on the phone”
“Millitary personell/ecperts”

Jeg ser et sjøfly som står i sjøen, og noe jeg tror er en bår som det røyker fra, muligens brenner tenkte jeg, men det gikk så fort at det kunne vært noe helt annet.

ps. Hvis det var en båt det jeg så, så var den liten, muligens en liten bår man bruker for å komme seg ut til flyet, noe som ikke rimer siden man bruker landgang til sjøfly. Veldig rart. Rimer jo helle rikke at et sjøfly skal lande midt på storhavet/ute på sjøen et sted, med mindre man skal til noe bestemt. Er vel ikke bare å tanke opp ute i havgapet.

Tillegg:

“Spaine tomorrow” (Kan jo hende at dette handler om noe helt annet, men …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“It was his Voice, they recognised it”

e
e
Anonym
1 år siden

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/08/19/195865630/apple-melder-om-alvorlig-sikkerhetssvikt
Har ventet lenge på at noen skulle skrive om dette her. Har lenge vært kjent for meg dette som har opplevd det.

Ny corona-studie: Økt risiko for hjernetåke, demens og psykose etter Covid-19.
Oh really?

ps. When the killer has a key to the backdoor. Viktig i forbindelse med savnet saker.

e
e
Anonym
1 år siden

MEDITASJON CLUEMIX:

“Your friend”
“They viewed his file”
“Hi linked you to a pedophile Group online”
“He worke/worked for the al quaida”

Dette fikk jeg inntrykk av var rette mot meg, men det henger ikke på greip, men det jeg fikk som fortsettelse tydet på at det kunne være rette mot meg. Hvis noen er så til de grader sinnsyke så vet jeg om et sted som har en plass ledig. Og det må i så fall være langt tilbake i tid tenker jeg, den ene på mistenkt lista mi når det gjaldt chipp sannsynligvis. Jeg trodd faktisk personen jobbet for PST.

“They knew you would be upset when They told the truth”
“Truth Will come out!
“Plantet evinece”

Jeg hører noe om en sak som er henlagt og noen som sier
“Jobber hun i forsvaret?” med vantro stemme.
“They made it look like you had knowledge from the millitary”

Dette under her tror jeg handle rom noe annet. Virker å være en av mine favoritt-spøkelser. Litt skuffet over å ikke være kjæresten til verdens kjekkeste skrømt :( (I Love you ghost-boy)
“It was a mistanke”
“You where mistanken for someone else”
“girlfriend”
Og så får jeg noe med meldinger sendt til noen Andre, på min telefon, (Men hvilken telefon? Spøkelsene referer ofte til en telefon og til et vindu og til en Box) ) som er foreldre som forsøker å finne ut hvem “jeg” er. Nå er jeg ikke hundre prosent sikker på at dette gjelder meg siden “DU” også kan sikte til en savnet o.l.

Veldig pussig, for jeg fikk opp dette med seigmannen i forhold til Austin tice også. Jeg tenkte det måtte referer til hvem som holdt han fanget. Og noe med at noe måtte være feil et sted. “They met in a bar”.

… … …

“Det var ho …. som fikk det”
“Monny in Advance”

“The killer knew it was you who Said his name”

“Paycheck”
“Roumers denied”
“De kjørte avgårde fra din venn”
“Body found”
“Maggie changed it” (Da jeg spurte om det med monney in Advance)

… … …

“They thought it was you”
“Egg implante … of anothe spiecis”
“Wikileaks”
“tried to coverup mistakes”
“The things he Said”
“He was comforted by your words”

Mulig denne hører til dette her da:
“They tried to make him look like your boyfriend
so they could Study you” (Tror det referere til åndelig kontakt eller online, og ikke real Life)

Note: Hvis denne var om meg, så trenger man såvisst ikke late som man er noe annet, jeg digger alle vesen :)
Skrømtene liker å bruke ordene “Boyfriend” og “Girlfriend”, friend, husband, wife, lover. Ifølge dem så hender det at man har alt på en gang, fordi de ikke bare ser på det fysiske livet vårt her nede. Sprøtt men morsomt.

… … …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

MERKNAD: Jeg kan ha misoppfattet noe i clues overfor her hvis jeg tolker dette riktig så kan jeg ha oppfatte og lagt ut noe feil:
dermed viktig å huske klypene med salt:

“Your mouth changed his word”
“They where his enemy”
“Transcrips consealsd”

… … …

Hvis det handler om meg, at noen forsøker å få det til å virke som om jeg jobber for noen, så er det feil. Særlig misliker jeg militæret nettopp fordi de kommer opp hele tiden på et eller annet vis når det gjelder savnede og denslags. Men jeg liker heltene der, individene selvfølgelig. De som ikke er med på grusomme forsøk mot alskens skapninger.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Hører til mix: En linje fra som jeg tror hører til en sak i utlandet jeg har sett mye på.
“Technitian burnt down his house” Aner ikke om det betyr hans eget hus eller noen andres hus. Aner heller ikke om dette er fortid, nåtid eller fremtid. Usikkert om det en denne personen som kanskje antas død, men som ikke er det.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Its the same man”
“Ornaments where his Collection”

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

ps. Ornamenter hører til en sak i utlandet som jeg har sett på tidligere.

e
e
Anonym
1 år siden

Veldig aktuell film:
https://www.youtube.com/watch?v=NdnX-qQIulw
The 6th Day.

e
e
Anonym
1 år siden

Det hjelper å be om nåde:

Jesus Prayer Chant| Lord Jesus Christ, Have Mercy On Me

e
e
Anonym
1 år siden

USED AS BAIT BY THE FBI

Jeg trodde kanskje at FBI var de snille gutta, ser ut som om jeg tok feil …
Myndighetenes dobbeltmoral er forkastelig.

PS
Gode gutter bør holde seg langt unna alt som har med millitæret å gjøre.
Jeg har fått opp flere som er brukt som bait av militæret.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

AUSTIN TICE: Skyhøy mulighet for mix med en sak til eller to.

“He is on your list”
“You where being held hostage” (Her tror jeg “you” betyr han)
Så får jeg opp låta “Up where we belong” ( uttrekk fra tekst: “The road is long There are mountains in our way But we climb a step every day” Noe som jeg etter å ha googlet, tolker som WEST i landet men kanskje det betyr noe helt annet)
Jeg hørte noen hulk-gråte.
“They published his story”
“Tide to a chair” (Når jeg spør hvor han er)
“…. both ways” (Når jeg spør hvor han er)
“He is in the Army”
Jeg får opp noe med faren hans og noe med mating og “That is right where he is” (mulig en slags avtale)
“Instrument used … his mind … never Been testet before”
“he Heard you”
Jeg spør hvor han er “Black Mountain” (Jeg gadd knapt sjekke dette fordi jeg trodde det var spam, men ser ut til å kan være noe)
“You are Close to finding him”
“Word spread”
“They know it was you”
“you where being called”
Når jeg spør mer om hvor han er:
“Picture shot”
“3 stories high”
“Separate”
Når jeg forsøker å finne ut nærheten til fjellet, så får jeg inntrykk av at han ser det hver dag pga trening.
“Predicted”
“You Will find him”
“he was in the millitary in Irak”
“They changed him”
“It has to be done correctly”
“You tell him it is televised”
(Når jeg spør hvorfor de holde på han) “Information”
“Trusted”
“The millitary used him” (Mulig denne er mix med en annen sak)
“Its Austin”
Synes jeg hører et ord som ligner på signup, har ikke sjekket nærmere hva det kan bety.
Og et par setninger sensurert.

Jeg regner med at the good boys har vett til å sladde clues om det er nødvendig, dersom det finnes noen good boys igjen der ute som henger i teken vår her inne.
NB. STOR MULIGHET FOR MIX OG BRAINSPAM, ALT MÅ TAES MED EI KLYPE SALT.
Aner ikke skille mellom fortid, nåtid og fremtid. Hvis denne saken faktisk er ekte, og denne manne er i livet fremdeles, så er det noen som lyver dersom de sier at de har behandlet han bra. NOT TRUE.

Har fått opp litt mer etter dette, men usikker om det er han, men hvis det er så mulig han er mistatt for å være noen han ikke er. UANSETT. Noen er det som er forandret og misbrukt av militære på et vis. Mulig han er en jeg har fått opp som får noe injeksjoner, men kan være til en Annen sak.

PS. Jeg må presisere at jeg ikke vet hvilket militæret det er snakk opp når jeg får opp militære.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

SAVE AUSTIN TICE:

UP WHERE WE BELONG

ps.
Kan “bare” vær en låt han liker, jeg fikk opp Michael Jackson på Antonette cayedito, (Særlig låta “just can stop loving you”) og Lenny cravnits på Erin Mari Gilbert Alaska, (Særlig låta “stand by my woman”) Det viste seg i ettertid når jeg grafset mer i informasjon at det var deres favoritt artister.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

FINN ERIN MARI GILBERT:

FINN ANTONETTE CAYEDITO

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Snål fortsettelse på de dette. Må være mix. Virker som de fleste sakene er to historier blandet, eller en som går gjennom alle. CRACY. Ikke sikkert det er Austin heller men tror de tre øverste er det. Når det er lange pauser mellom er det større sjanse for mix. Sensurert.

“That proved it”
“You Heard him”

“Bare minerals” (Høyst sannsynlig bare tøys/brainspam)

“Homocide dtective south informatin” (Må være mix)
“Losen up his ties”

“He needed you to Believe him”

… … …

“Make sure he knows that you love him”
“Your friend”
“Now everybody knows who hi is”
“The man you changed”
Når jeg spør hvor jeg kan finne han: “Follow his footsteps” (Er dette mix med de fotsporet langs elven, eller ?)
“Når vi møtes igjen vil jeg ikke være den du tror” (Dette refererer vel til at han er forandret på et vis)

“Brother of the walking dog” (Indianer navn?)
Jeg ser en mann som sitter og drikker av ei flaske (brennevin?) og reiser seg opp, han går uvanlig stivt, noe galt med føttene.

“Hi is not his own mind” (Dette er vel mind controll programmeringer)

Jeg har fått opp et navn og en hentydning til en underlig kobling, men jeg er usikker på om dette gjelder Austin eller meg, det kan vel neppe være begge to. Noe som jeg prøver å finne ut om det var basert på en misforståelse eller noe som er gjort med overlegg. Ikke lyst til å dra på meg for mye oppmerksomhet fra alskens utøy så jeg kaller “Han” bare for en seigmann. LOL. Les den som kan.

NB. Man må være oppmerksom på at ikke bare kan jeg høre og se feil eller sette sammen ting feil/tolke feil. Men det er ikke alltid lett å vite om informasjonen kommer fra et radio beskjed program (Hvor hvem som helst kan plante informasjon både falsk eller ekte) eller når det er fra the good boys. Det er mer enn en frekvens man tar inn.

ps. Jeg så også et skjema som minnet om en timeplan/ukesplan av noe slag. Og der stod det på engelsk, utfylt hans dagsform og lignende. Som er forsknings opplegg. Dette kan jo Ikke vær Austin siden språket var på engelsk/Amerikansk. Med mindre historien har en twist jeg ikke kjenner. Det rare er at skjema var på papir og ikke data. Når mans fører journaler på eksempelvis sykehjem er det jo på data.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“He cant even stand up right”
“Breake your legs” (Dette igjen virker å være “han”)

e
e
Anonym
1 år siden

WARNING:

“He has your adress, the killer”
“They needed to stay alive”
“They removed it, his sentance”
“Protection denied”

Tidligere fikk jeg inn noe jeg trodde var brainspam:
“They had him and they let him go” (killer on the lose)

Dette kan være den samme som jeg fikk dette om: “They warnd him”
Altså en på mistenkt liste. Eller det kan være en av de andre på lista, særlig tenker jeg på en bestemt som sannsynligvis er beskyttet.

+ “The (navn sensurert) knows it was you who Said his name”
“Testify”

Jeg tror det kan være på tide å begynne med name dropping her …

Nå er det mulig at det er to saker blandet igjen, min delfin-hørsel er ganske av for tiden og da blir det sporadiske spor. Men jeg tror de henger sammen, og jeg tror at dette hører til et par fæle saker i utlandet. Når det brukes “Du” er det enten meg det er snakk om eller offeret, eller noen som jobber med saken.

TUSEN TAKK TIL DE ANSVARLIGE FOR Å HA BRUKT MEG SOM AGN, IGJEN.

ps. Millitær tittel på den ene.

ps2. Mange cruiseskip i Trondheim for tida

Ps3. Jeg regner med at det ville være beleilig for enkelte militære instanser at enkelte individer tilforlatelig ble ryddet av veien. Vitner til eksempel, vitner til uetisk forsking ol.

ps.4 Noen/enkelte av de på mistenkt lista bruker muligens flere identiteter, og har stor kapasitet til “forkledning” for å si det slik.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“It is his millitary Training”
“Courthouse!”
“Thats him, thats our guay”
“They Said it was him”
“They would not listen”

e
e
Anonym
1 år siden

Filmtips:

LOL. Noen som kjenner seg igjen?

e
e
Anonym
1 år siden

MEDITASJONS FRAGMENTER: Vet ikke hvilken sak dette tilhører, eller om det er noe nytt. Kanskje er det som med når jeg først tar inn et navn eksempelvis Jennifer, en savnet, så kommer det etterhvert flere Jennifer som er savnet. For nå er det tydeligvis ELV, som er i sentrum.

(Syntes jeg hørte “Muslem”)
“Manager”
“Spoke”
“Dying”
“The river”
(Syntes jeg hørte “save him”)
“District” (Jeg spør om navn på elv og hvor er elva)
“Magasin” (Er det snakk om et vannmagasin?)
“Capital” (Dette ordet kan jo bety forskjellig, er det hovedstad kanskje?)
Jeg får opp et symbolsk bilde jeg ikke forstår, av en døende rev.
Jeg ser en hånde som skjelver kraftig som flytter på sirkler (Har sett denne huden før tegne kruseduller)
“Suspect”
Jeg får opp et bilde som nok skal tolkes symbolsk som jeg ikke forstår, en skilpadde med prikker.

… … …

Denne kom litt ut av det blå i dag, så vet ikke hvilken sak den tilhører, men norsk og jeg har ikke sett på mange saker i Norge så …

“AUSTBØ”
“Name”
(Syntes jeg hørte “Hurry up”)

Syntes jeg hørte noe med witnessess told name, og noe med godt gjemt, men så svakt at det kan være spam.

Aner ikke om dette er navn på en person eller et sted eller et firma som er tilknyttet en eller annen savnet sak. Om de tilhører klynge av clues overfor.

Fikk også opp noe med på 3 meter dybde tidligere, tror det var i forbindelse med Stjørdalselva. Trenger ikke bety noe, kan være at jeg snapper opp noen som sjekker trøkket og ikke egentlige clues.

Ser ut som mer enn en “elve-sak” eller jeg er skikkelig dårlig på å tolke clues.

+
“Proxy”

ps. Kom på at jeg for en tid siden fikk noe om en som ble tatt med til en “underwater facility” men det er sikkert noe annet det handler om, og når det gjelder den 3 meter greia så hører den neppe sammen med undervanns fasilitet, de holder vel til på litt dypere vann vil jeg tro, hva nå enn de er.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Enkeltstående, svært spredte fragmenter tilsynelatende fra ulike saker:

“Running water” (Odin tror jeg)

“Who do you call when you get lost?” (Odin kanskje. Ringte han noen underveis?)
… … …
Aner ikke hvilken sak: (Tror de hører til tidlige clues “Wrongfully accused, part of the plan”
“They fabricated evidence”
“Completly false”

“False accusation made public”
… … …

“Under the chitchen sink”

“Draw”

“10 mile radius”
… … …

“Gordon”
“Reopen the case”

… … …

Jeg trodde først dette hørte til Odin, siden det kom tett etterfulgt … men makes no Sense, så who knows?
“Tom”
“The Agreement”
… … …

“Family and Friends involved” (Dette kom etter noe med “They found the manager”, så hører vel muligens til det, hva nå enn det er.
… … …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Noen små clues her og der, så spredt og fjernt med mix. Vanskelig å si hvem som hører til hvilke saker.

“The light, he saved you”
“He protected you”
“The lord spoke”
“He could see trough all of his eyes that it was you” (Ophanim/Oraphim engel)

(Tror dette handler om en savnet jeg ikke vet hvem er)
“Nord hamar distrikt” (Samtidig ser jeg bilde av en politimann)
“True revelation”

“They krept you Alive so you could provide information” (Tror dette handler om en kidnappet som har blitt holdt i livet)
… … …

(Odin eller den på Østlandet jeg ikke vet hvem er)
“You are Close to finding me”
Så ser jeg to stående tanker som jeg først tror er oksygen-tanker, så hører jeg:
“Berried”

“He was in the shack”
“Can u see it?”
“You probably wouldent find it”
(Da jeg spurte om hvor skuret er:) “Det er det ingen som vet”

Jeg prøver å finne ut av dette med oksygen tankene, hvor er de, og er de begravet ned i bakken, eller noe begravet i det området?)
“Nå seigt” hører jeg en trøndersk dialekt si.
Jeg ser en hånd som har olje på seg. (sånn blank-gulaktig) (Tolker det som om det kan være snakk om oljetanker)
Jeg ser en hund stå helt inntil en vegg. Mulig en sporhund som har kommet over noe i et skur?

… … …

Jeg ser et firkantet, hvitt kirketårn, ser ur som mur, med firkantede vindu med noe som ser ut som brune karmer.
“Your friend” (De savnede omtales ofte som “din venn”, ellers Jesus er din venn, eller det er faktiske kjente)
“Eyewitness saw him”
“Church leader”
“He is responisble”
“His map”
… … …

Missy Bever og min sak kanskje?

“Stolen credittcard” (Jeg husker stolen card i Missy bever sak, men dette er kanskje noe annet)
“Used as bait” (Har fått hørt før at jeg ble brukt som agn)
“Renholds” (Renholdsen navn? aner ikke hvordan dette navnet skrives på engels) Muligens tyvens navn?)
… … …

“Politiet”
“Har skjønt”
“Newman”
… … …

“If you run into one of the the G…, men, im not in charge”
Jeg ser non råttne strå og en larve
“Kroppen min”
“All over Europa”
Så ser jeg en møsk mann, middelaldrene, litt lubben, trønder dialekt:
“Den katta skjøt jeg” (Må tolkes symbolsk)
Har fått opp “shot me” et par ganger, så mulig noen i en av sakene har blir truet med det.

… … …

+++

“Direct”
“Clues”
“Unable”
… … …

Aner ikke hvilken dette tilhører, kan være bare brainspam, klarer ikke plassere de i noen av sakene jeg har sett på i det siste. Passer ikke inn i noen av de. Kanskje den på østlandet?

“Under 60 minutes”
“11 minutes from Home”

… … …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

WARNING: “Policeman Will die” Se lenger ned:

MEDITASJONSMIX: Når frekvensen er dårlig i perioder er det spredte clues, vanskelig å skille sakene som blander seg. Da får jeg gjerne en linje eller to ord pr sak. Min egen sak blandes med innimellom, og den koma-gutten og han som er framed for noe. osv. Også har vi the bad boys clues oppi det hele :)

“Park Avenue”
“The Apple”
(Tidligere har jeg fått en liten klynge med clues som inneholdt “Tre green Apple” har ikke orket å lete/finne de frem igjen)
“He was living there for a while”
“Close to the park”
“11. th floor”

Jeg ser noen som åpner en fryser.
“Den jenta” (Da jeg spurte hva er i fryseren. Det er kanskje den samme som jeg fikk inn for en tid siden)
“Dont know witch one”
(Mulig the green apple hører til denne? Kanskje noen som jobbet der?)

“Find him”
“2930”
“Markaplassen”
Så ser jeg en amatørmessig eller som på gammel fem, en rulletekst. (Symbolsk?)

“Norsk Campingplass” (Jeg ser et bilde av noe som ligner på to øyer/deler med en lita bro mellom de to delene, tror det er vann under)

“He was in on it, your friend”

… … …

Forsøkte å få inn SPOR fra SAVNET ODIN JACOBSEN: (Tydelig blandet med en eller to andre saker)

“Jeg skal hjelpe deg” (På dialekt, da jeg sa jeg skulle finne han)
“Det skal jeg love deg” (På dialekt, da jeg sa at det virker som om det er en coverup på gang ang denne saken)
“He see you” (Da jeg spurte hvor er Odin)
“Andre veien”
“Moa/skoa/skola/” (Var vanskelig å oppfatte)
“Sletta” (Da jeg kommenterte at det kan ikke være andre veien fra skoa for det ville komme frem på overvåkningskamera)
“He lost … allready paid for”
“E va innom dær”
(Hvor?) “Markaplassen” Noe med gitar og nøkkel.
“Tilbake” (Da jeg spurte hvor han dro hen etterpå)
“Ole”
“Troops”
(En del vas immelom her)
“No må du hjelp mæ”

“Han skrev det med store bokstaver i sanden” (Dette trodde jeg tilhørte Dylan, eller den på østlandet som jeg ikke vet hvem er)
“Han forandra passet sitt samme dagen” (Man forandrer jo ikke et pass, man får et nytt?)

Jeg lurer på om noen brukte en skole der som øvingslokale for band? Mulig jeg har misoppfatta helt. Kanskje har ikke dette noe med Odin å gjøre heller, det hender jo at jeg får svar på noe jeg har spurt om før, så det blir forskyvninger)

… … …

WARNING: Ikke sikkert at disse henger sammen, aner ikke om det er fortid, nåtid eller fremtid heller.

“John”

“Sleep tight”
“Bekreftelse”

Say goodbye”

“Footprints by the river” (Dette har jeg jo fått inn før som syn i en klynge av clues)
“Policeman Will die” (WTF?!)
“Human right actevist” (Aner ikke om det er samme mannen det er snakk om)

Så ser jeg et brett med gamle juveler/smykker (Symbolsk?)

MERK. Nå kan det hende at det er endret siden jeg mottok clues, og det kan være mix, man må ta ting med noen klyper salt derfor.

ps. Disse numrene jeg pleier å få inn kan være bilnummer/badgenummer eller hva som helst, ikke godt å si.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“The waitress saw him”

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Left Wing”

Fått inn dette en gang før, virker å henge sammen med en av sakene, gud vet hvem. Usikker på hvordan dette skal tolkes, kan det være en fløy? og ikke et fly?

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Left Wing was his Seat”

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

(Lol. Trykket feil og ga meg selv en stemme)

+ fra meditasjon nå:

Jeg ser en grusvei i naturområde, grønt og noen trær. Ser fra baksiden, baklyktene. En hvit bil som kjører bortover. Så hører jeg :
“Behind the bushes”
Syntes jeg hørte noe som lignet på whithouse, (Kanskje noe som rimer) men jeg så altså ingen hus.
“Activ investigation”
“Politi”
“Pass him”

Hvilken sak? Vet ikke helt.
Jeg fik en lynglimt bilde av en mann som så ut til å sove eller var bevisstløs. Men fra den vinkel jeg så virket det som han lå/satt mot en vegg. Ikke sikkert dette bildet hører sammen med de andre clues. Denne mannen var voksen hadde helt kort, brun-grått hår. Vil tippe over 40-50. Kanskje en savnet som noen kjørte forbi under leting?

Den hvite bilen lignet ikke ved første øyekast på den jeg så ang en sak jeg mediterte over i utlandet, da denne bilen virket mindre. Men det var jo en annen vinkel, vanskelig å se. Tenkte først kanskje det var Bilen fra overvåkningskamera i Odin saken. Men den mannen jeg så, dersom han har noe å gjøre med clues, så virker det jo ikke å være det, men who knows. Kan det være et skur bak de buskene hvor nå enn det er?

Jeg så ingen misfarging eller forråtnelse, så han kan ikke ha vært der lenge, hvis clues hører sammen med mannen jeg så. Hvis jeg så nåtid da.

ps. Vet ikke om dette hører til den saken hvor noe er så godt gjemt at man må nærmest snuble over det for å finne det. Tror ikke det, men det er j en mulighet.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Hører med til en av de to sakene der noen er forsøkt framed muligens.
+
“To late to change statement”
“They wanted you to make a mistanke”
“They published your Errors”
+
“They changed her profile to make it look like … syntes jeg hørte ordet prostitute”
Og så noe med noen som planla å få det til å se ut som noen forfalsket papirer.

NB: (Denne hører nok med til en annen sak:
“The Picture and the mobile-phone” (Muligens han som skrev noe i sanden, et navn? Et navn som muligens er skrevet feil)

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

(Prøve å finne ut hvem som forandret profil hva nå enn det betød)
“Det var han Olav”
“Sykehus”
“Person identified”
“Nurse”

“This is the Telegraph they used to change her”
Og noe med hele gjengen og take a moment to say goodbye. Sikkert en mix og brainspam.

Etter at jeg hadde klødd meg i hue en stund over dette måtte jeg nesten le da jeg da jeg kom frem til at det kanskje kan tolkes som ST. Olavs sykehus, og ikke Olav person. LOL.

Kanskje dette har en sammenheng? Aner ikke, men det er tråd gjennom noen av sakene, og stadig små spor fra ulike saker:

“Proved it”
“Talking to …”
“Mental sykehus”
“There are the two wintnesuess”
“Nutts”

Det er mulig at dette henger sammen med han ene jeg fikk inn som er innesperret. Vet ikke om han var på sykehus, psykiatrisk eller fengsel. En som fortalte sannheten om en sak og ble forsøkt stoppet på et vis. Vet ikke om denne personen er den samme som koma-gutten eller om de er to ulike, virker nesten som to ulike menn. Men hvem som er død og hvem som er levende, det aner jeg jammen ikke.

TILLEGG:

“They removed the tracks where he talked about his feelings for you”

Jeg fikk inntrykk at at dette kan ha sammenheng med av de to, noen som forsøker å forklare noe og blir redigert.

ps.

Noe som har kommet opp flere ganger er “They changed him”, i mer enn en sak. Jeg vet ikke om det betyr det samme i begge tilfeller. Det virker som om det betyr ulike ting. Har inntrykk av at det har noe å gjøre med at noen blir ugjenkjennelig i en eller to av sakene i hvert fall. Og så virker det i noen sammenheng med Mindcontroll program. De endrer noens hjerne via program teknologis osv.
Kanskje endrer også hukommelse ikke bare adferd.

Kanskje det er vitner på dette som er innesperret eller drept?

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Er visst en slags fortsettelse på noe over her:

“The Professor made it look like you where his patient”

“Datatilsynet”
“Program”
“Resident”
“complete sudprise”
(Hva?) “That he was a part of the program”

“Se bildet”
“Living-room”
“Picture Taken”
“A mountain”
“Ondsinnede rykter”
(Fra hvem?) “Classmate”
“Maggie”
“Your boss”
(Hvilket rykte?) “Prostitute”
“Resident inherited …”

“Department of Health”
“Chose to unuock the Record”
“Your disability change”

“De forandret det jeg skrev om hvordan jeg møtte deg”
“They changed the Record”
“They falsefied the information”
“Hvem forandret Record?) “Your boss” – “The Health department”

… … …

Dette minner meg på de clues jeg fikk tidligere hvor jeg fikk informasjon om at noen hadde endret mine svar, private meldinger.

Noen som prøver å dekke over ulovlig/uetisk forskning? Eller er det noe jeg misforstår her kanskje.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Smalltalk reviled the truth”
“Its on the Record”
“He wanted to come Home to be whit you”
“Crash”
… … …
“Emilia changed him” (Sier en som heter Neila/Naila)

“If the telephone calls tell them he changed for you”

Mulig jeg har blandet men tror kanskje dette er en jeg har fått inn som er American Indian, Cherokee.
Denne virker det som har vært med på et flykrasj. Han er så høflig og søt og poetisk.

“They changed his colour”
“They emty his card”

Han snakker om en arv noen har stjålet fra meg/forsøkt stjålet, og noe han ville at jeg skulle ha. (Hvis jeg ikke har blandet han med et annet spøkelse da) Særlig er det avdøde politimenn som dukker opp i forbindelse med saker jeg mediterer over.

“He hierd a detective to find you”
Og noe med at han dro på mange reiser for å finne Emilia. Og noe med et bilde han har malt.

Mulig de siste er blanding, men tror det er den samme.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Tror denne kan være en annen sak, men mulig det er en sammenheng:

“They hierd him” (Sniper? Eller kanskje jounarlist?)
“Finish the Job”
(who hierd him?) “Artickle”
… … …

“It was HIS boss” (Nok en fortsettelse på noe lenger opp her kanskje)

… … …

En annen snutt:

“He was living in a Shelter”
“His name being called”
“Home to/whit you”
“He remembered your name”
“Faithfull”
“Staircase”

“It all happend so fast”
“No time to say goodbye”

e
e
Anonym
1 år siden

cluemix fra meditasjon, Dylan Rounds +++?

Gamle (sensurert):
“What do you want from me”?
“Dylan” (Når jeg spør hvem spør)
“The oposite direction” (Etter at jeg postet det Clue om “Nort side”
“45 minutes” (drive)
“Help me”
“Dump him”
“Half Way” (trough)
“truckers arrested”

Løsrevne:
“On the side/oter side of the roade”

“A minute away from his grandparents”

“Its a ranch”
“This proparty is for sale”

Follow the stream”

Klynge:
“Landmark”
“Treasure”
“Its in UTHA”
“Pickup truck”
“Connections made”

Klynger:
“Date”
“Security”
“No one was ..”
“Phone call made”
“Arrest”
“Holding you responsible”
“More bodies found”
“6 – 8”
“Wadesworh USA” (Wadsworth er jo navn fra personer av interesse i Dylan saken)

… … …
Løsrevne:
“The other Peak” (Suzanne Morphew? eller Aidan?)

“Youre going to Florida kiddo” (?)

“White adds”
“Kingdom”

“Multiple Catfish”

“Brainimplant used as telgraph comunnicator”

“Search and rescue team Discoverd …”
“They Think its you”
“Homocide”
(mener jeg hørte “Dylan”)
“Clues”
“Its connected to the case”
“There was a message written in the …”
“They Discoverd his tracks”

e
e
Anonym
1 år siden

LEGEMIDDELMAFIAN koser seg i San Fransisco:
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2022/07/12/7898551/ma-betale-592-millioner-for-bidrag-til-opioid-epidemien
Er ikke det eneste de koser seg med nedi der,*host host*

e
e
Anonym
1 år siden

SAVNET; ODIN – TRONDHEIM

Er det noen som holder liv i denne saken?
Noen som vet hvor på Jonsvannet de brente tingene ble funnet? Er det allmenn kjent?
Ble det søkt med hunder på Jonsvannet?
Noen som vet om kadaver-dogs kan finne levninger som har vært begravet i flere år? Og de hundene som kan finne levninger til vanns, er det snakk om kun kort tid etter? Jeg vil adoptere en eller to gamle/retierd K9’s og søke etter levninger, noen tips?
Er kanskje bare jeg igjen her inne som er opptatt av å finne savnede :(

Jeg har mediter litt over dette (Odin) igjen og fikk noen nye bilder og ord. Skal snuse litt mer på det. Tror det jeg fikk er blandet med annen sak, eller det var ulike tidslinjer. Underlige greier. Mulig det blandet seg med et spøkelse fra krigens dagen …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

HVOR ER ODIN? (Fra meditasjon for noen dager siden)

Først drømte jeg at jeg ser et kart, lag på lag, i hjørnet står et navn, eller to navn. “OLE ODIN”. Jeg ser overdra og ned Som i google Earth utsikt, og jeg ser et område som har lys sand, eller leire, eller sement? Det har noen gresstuster innimellom. mener jeg ser et hustak av blikk. Bortenfor området er det grønt og frodig. Så hører jeg “Ubebodd”

Så fra meditasjon: Her tror jeg det må være en mixup med Dylan case eller annet, for det er snakk om to ulike steder slik jeg tolker det. Men mulig jeg mistolker.

“He is berried”
“Next to the shed”
“Mark” (jeg oppfattet dette som et merke, noe som er merket med Fillan)
“Fillan” (vet bare om et sted på Hitra som heter det, så aner ikke hva dette skal bety)
“His vibration” (?)
“Mitchell” (Da jeg spør om navn på eiendom)
Så ser jeg et rødt trøndelån (ligner på det iallfall) Men hvite karmer. Ikke falmet maling. Og flere små røde bygninger ved dette huset. Veldig grønt og frodig rundt.
Så ser jeg noen vaske hender i vann og riste de tørre, utendørs.
Så når jeg igjen spør hvor Odin hører jeg “Under her” Samtidg som jeg ser noe som ligne spå en grunn elv, siden vannet renner litt på den måten, som i en strøm en retning. Altså ikke stille vann.

Når jeg googler og sjekker Jonsvannet for moro skyld, merker jeg meg et sted eller to som er av interesse. Det ene stedet har lignende farge som den lyse sand/leire greia. Samtidig legger jeg merke til når jeg ser på kart over Havneområdet, “noe” som fanger min oppmerksomhet med tanke på en mulig link til Jonsvannet.

Nytt forsøk: (jeg spør igjen etter navn på eiendom, nummer, og hvor er Oding og Evnt hvor mange Miles eller minutt fra der tingen hans ble funnet brent.

“Name”
“Property”
“Given”
“Shifting” (Når jeg spør om areacode eller nummer)
2940
“Lånke”
“You missed the clues” (Det var ting jeg ikke fikk med meg, neo som mangler?)

Da jeg googlet dette nummeret får jeg opp blant annet, en Svensk side med “avstand til Jonsvannet” 11, 2940. Kan ha en mulig link til de gamle clues jeg fikk for lenge siden da jeg mediterte over Odin. Da var det noe som kunne være svensk ord o.l

Så etter en stund får jeg opp noe som muligens kan tilhøre Dylan eller Aidan, selv om jeg fokuserte på Odin. (For det hender en del når jeg ser på flere saker samtidig) Lett sensurert.

“They where chasing him”
“You where being told” (Da jeg spør hvem)

“Him mom knew”
“Another victim”
“Its on/in the news”
Men så får jeg opp noe med at det virker å være tilbakeholdt av media.

Jeg googlet “Lånke”, husket at jeg hadde hørt navnet før og trodde det var på Melhus et sted. Jeg tok feil, det var på Hell, eller ved Hell. Der renner det ei lita smal elv som ser grunn ut. Det var et område som tiltrakk min oppmerksomhet da jeg brukte google Earth. (Jeg må finne ut å bruke live versjon så ting blir mer riktig) Det hadde lys sand og elva rant rett ved, og grønt rundt. de var ikke noe skur der, men det var et skur på andre siden av elven, ikke helt nede ved elven da men. Så det ligner ikke helt på det stedet jeg så, er noen mer som ligger på Jonsvannet.

Jeg fikk også et trekk om noe mot kirka/ved kirka. (Har ikke sjekket dette nærmere)

Men, her virker det som de kan vøre snakk om to steder, så er det igjen ulike tidslinjer eller mixup med annen sak?
Man kan ikke været to steder på en gang. Kan han ha vært på et sted først også blitt flyttet eller dratt videre?

Skal se om det dukker opp noe mer etterhvert, når sansene mine virker.

ps. Eneste Mitchell jeg finner som er tilknyttet Jonsvannt når jeg googler, er noe fra krigens dager, så kanskje jeg fanget opp noen som gikk ned me fly der so er under vann. Jammen ikke godt å si.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Ekstremt pussig. Hørte akkurat nå et intervju med Odins mor, og underveis kommer det frem at det var en gutt som forsvant på ca samme tid i TRD som het OLA, og han hadde “falt” i elva og latt en sko stå igjen sammen med noen pass eller kort o.l.
Høres dette kjent ut? VISITTKORT? Er det enskos-monsteret eller tosks-monsteret som har vært på færre?
Hvorfor ligger det igjen i så jækla mange savnet saken en, eller to sko?

Det skal Vistnok være video av at denne gutten (Ola) faller i elva. Jeg hadde ikke trodd på det før jeg så det selv, og selv da er det jammen ikke sikkert at jeg hadde trodd på det etter det jeg vet som foregår. Deep fake? Coverup?

Det skal nå pinadø godt gjøres at man snubler så kraftig at begge skoene blir stående igjen på land, og at du lander så til d grader forkjært at du ikke klarer å stå opp igjen.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

ODIN:

Drømte i natt (Klar-drøm)at en stor hand kom ned fra himmelen og pekte rett med en finger ned på et rødt hus, så det mest ovenfra, men fikk med meg at det var rødt, og det stod på en måte innerst et sted, med flere bygninger/hus foran, før. (Hvis jeg tolket det riktig) Jeg skjønte at det røde Trønderlånet/huset har med Odins forsvinning å gjøre, og er nok det samme jeg har sett før, men fra en annen vinkel. Men hvor er det? På Lånke? På Jonsvannet? Andre steder?

Det var mer, men dessverre husker jeg ikke noe mer bortsett fra noe som jeg fikk senere som handlet om meg, noen hadde delt noe informasjon om meg til noen. Noen som har tipset en mulig killer igjen? LOL. (Galgenhumor)

Jeg sjekket litt mer på google Earth langs elva Leksa på Lånke, og merket meg et par steder til, av interesse. Et skur/Hytte ol. som står ved elva ganske langt opp, og en slags sand og grus plass som hadde slike grønne tuer som stakk opp som kanskje ikke er grønne ture men trær. (Sett høyt ovenfra så er det ikke lett å se) Det stod noe i midte der som jeg ikke vet om var et skur, en container eller en lastebil. Også et sted ved kirka, en slags teltplass/leir. Husker bare et syn jeg hadde da jeg første gang kikket på saken som jeg ikke engang husker om jeg skrev ned.

Men Har ikke sett noen røde hus der eller trønderlån enda som fanget oppmerksomheten min. Ikke lett å se når man ser bare hustak. Hadde jeg hatt en K) og bil skulle jeg tatt meg en tur og sjekket, både på Jonsvannet og Lånke.

Jeg fikk dog noen nye små clues før natt. Virker som jeg har mer et navn på person blant clusa som er viktig.
En bekreftelse på det. Må vel være Mitchell det da. Eller er Mark Fillan et navn? og ikke noe som er merket med Fillan?
Eller ble han med et båt til Hitra? Lånke kan også være et etternavn selv om jeg tolket det som sted.

Nå kan det hendet at det røde huset er det nærmeste kjente stedet, ved hvor han befinner seg, og nummeret jeg fikk er nærmeste kjente nummer, for jeg pleier å be om det dersom det ikke finnes noe presist.

Håper at sansene mine fanger opp mer om Odin, jeg skal i hvert fall fortsette å se på det. Lånke virket ikke så veldig stort, må da være begrenset med røde Trønderlån, eller røde bolighus/trønderlån lignende der. Samme med Jonsvannet.
Det røde huset er i hvert fall svært viktig. Finner man det huset, vil jeg tro man finner veien videre til Odin.

Ps. Det skuret/hytta med leksa elva som stod langt opp, var ved et Steinberg.

ps 2 glemte dette, “He tried to escape” (mener i hvert fall at det er Odin det er snakk om men kan selvfølgelig være mix. Og da fikk jeg inntrykk av at det var han som var “jaget”)

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Da har jeg fått inn mer gjennom meditasjon og drømmesøvn ang. ODIN, egner seg neppe på trykke her, litt usikker. Men fant også et nytt sted på Lånke av stor interesse. Den personen (Som jeg har fått inn) som ligger begravet, (hvem enn det nå er) har jeg nå sett plassen for, på nært hold noen viktige detaljer. De stemmer overens med tidligere clues som jeg ikke skjønte.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Fra klar-drøm natt og meditasjon: (Her kan det være mixup)

Det begynner med at jeg ser den hvite sanden, og et “merket” sted der. Det er noe avlang, ikke mer enn to meter langt og ikke mer enn en halvmeter bredt. nesten litt som om en person skulle ligge der. Det er på min venstre side (i synsvinkel) Rustfargede/rødoransje mursten med hull i, med gammeldags form, litt mindre, de ser nesten litt ovale ut. Ved siden av er det noe annet i to ulike farger ser det ut som, klarer ikke se helt hva det er, klær, garn eller mindre sandstein. (Dette kan muligens være “Mark” “Fillan)

Så får jeg:

“They where taking me”
“All of them”
“34 minutter” (Fra Trondheim mene jeg å fornemme)
“politiet” (Jeg spør hvem tok han, dette kan muligens bety noe annet enn at politiet tok han, se lenger ned)
“Ole” (Da jeg spør hvem tok han)
“These men work for Gustav”
“Politiet vet hvor” (Da jeg tenkte eller spurte hvor de tok han)

Disse virker å ikke henge sammen, men mulig:
“In her bed”
“Finish”

“50 meters” (Kan være 15 meter, hender jeg hører feil men ganske sikker det var femti) denne er jeg ganske sikker på har med han å gjøre.

“Alle disse nedenunder kan også være mix:

“Hiring him for free”
“She named them”

“I couldnt sleep”
“Proparty- Eiendom”

“Previous owner”
“Goate” Så ser jeg bilde av geiter”

Så ser jeg en fått som beveger seg rykkvis fremover i noe grønt område, som skog, som på et kart/skjermbilde.
“Numerous”

“I et Viredal/Virkedal” (Aner ikke hva det skal bety)
“4”
“Dem samme”
“Kidnappet”
“Video”

… … …

Jeg fikk inntrykk av at han var tracket av noen, enten etter telefon eller han hadde chip.
Da jeg googlet dette nummeret litt mer tidligere, (som kanskje manglet noe) Så fant jeg blant annet dette:

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC2940A-41A-1-25A-Low-Dropout-Regulator-DS20006000A.pdf

MIC2940A

ps. Jeg lurte et øyeblikk på om dette var under vann, men tror ikke det. Hvit sand og klart vann, høyst usannsynlig at det skulle være under vann, men selvfølgelig en mulighet.

ps 2. Kan jo hende at dette handler om noen andre, jeg synes det er så underlig, for jeg har fått opp dette ved elven i flere savnet saker. Så er det en mix, eller er det noen som har en “bunkers” ved elven et sted som er innblandet i flere savnet saker. WHO KNOWS?
The lord knows :)

ps 3
Det nyeste stedet av interesse på Lånke av interesse fant jeg ved å følge elven igjen, og der var et skur, og litt lenger opp noe som minnet om et rødt trøndelån med hvite karmer. Og På andre siden av elven hvit sand område, grus og stein uttak.

ps4
Jeg aner ikke hvem denne Gustav er men jeg fikk en sterk følelse av at det er noe veldig bad omkring det

ps5
Når jeg googler finner jeg avstand fra Trondheim til Stjørdal 34 km som oversatt blir ca 34 minutter.
Lånke er jo nesten på selve flyplassen, så …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

“Hus i Malvik”

Vet ikke om det er DET huset som er direkte knyttet til Odin eller den personen som jeg har fått inn i meditasjon, men det kan virke som. Litt “langt” unna Lånke men det kan jo være link likevel.

Fått i litt mer enn det men ser om det kommer noe mer ..

Man må være kjapp på labben med det huset. Må være noen der ute som vet.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Det var dette som kom med på det om huset tidligere. Jeg vet ikke sikkert om dette har direkte noe med Odin å gjøre, men det kan virke slik. Alltid mulig at det er mix fra annen sak, og noe mix fra hjernespinn.

“They use/used stalking”
“Millitary”
“Harrasment”
“Hus i Malvik”
(Mener jeg hørte noe om millitary experiment, fjernt, så mulig spam)
“Evil”
“Doctor”
“Ransak”

“Doctors office” (Neppe et vanlig legekontor dette er snakk om med mindre det betyr noe annet, ikke sikkert at dette er DET huset helle, for det skulle jo være forlatt mener jeg)

Mener at jeg hørte noe om “Telegraph” igjen.

Mulig at Odin er blitt utsatt for MC eksperiment, eller at det er mix med annen sak, hvor noen har blitt utsatt for dette. Jeg er vel neppe den eneste som har opplevd slikt. Kanskje er det huset i Malvik hvor man har visse instrumenter? WHO KNOWS? But the Lord :)

ps. Når jeg tenker tilbake på noen av de første bildene jeg fikk for lenge siden da jeg mediterte over Odin, så var det et par bilder, særlig et som kunne stemme med noe som dette. samtidig var det clues jeg ikke nødvendigvis klarer å plassere i dette bildet. Husker jo blant annet at jeg spurte hva som hadde skjedd med Odin, og da hørte jeg “Hva skjedde med Johannes?” “Fishing-spree” Jeg tolket det slik som at noen savnet Johannes som hadde blitt utsatt for lignende som Odin, hva nå enn det var. Men vanskelig å vite når bilder og info hopper frem og tilbake i tid. Hva som er fortid og hva som er nåtid.

En ting er i hvert fall klart. Ingenting jeg har sett eller hørt, så langt, tyder på at Odin har hatt en ulykke, eller skadet seg selv.

ps. Når jeg tidligere har fått inn dette med telegraf (også omtalt som mordvåpen) så ble det henvist til Flyplassen, som da er rett ved Lånke, det er jo litt interessant.

Eneste jeg husker fra nettopp, da jeg forsøkte å meditere på nytt Over Odin var ordet “Patrulje”

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
1 år siden
e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Meditasjons MIX:

Ang Odin: Jeg ville også sjekket Stjørdals elva, hvit sand der også, og fikk en snutt derfra hvor jeg så flytårnet på andre siden og landskap uten hus ned mot elva på andre siden. (Min høyre side i synsvinkel) Jeg så fra Lånke siden. Flytårnet var på venstre side i synsvinkel fra samme ståsted.

Nå er det mulig at jeg fikk dette bildet fordi jeg har sett litt på google Earth rundt Lånke. Så det er ikke sikkert at det betyr noen ting. Men, det kan være Stjørdals-elva som er det rennende vannet/elva ved eller der som noen er. Jeg har jo ikke fått noe navn på det rennende vannet/elva.

Jeg får inntrykk av noen som e berried in the sand eller Sea.

“India”
“Ruthless”
Jeg ser en avis, artikkel, bilde av en mørkhåret jente med amputerte ben.
“Adel/Adele”

Jeg ser et område stengt med bom. Ingen snø.

“Jacob”
“Good value”
“The product”

Jeg ser flytårn og elv som renne forbi, mener jeg er på Lånke.

“Names”
“Blueprint of yours”
“Lovet alt”

Jeg så også et fjell, ikke så veldig stort/høyt ved først øyekast. Det skulle ligge en leir av noe slag på venstre side litt over halvveis opp, ikke helt på toppen. Og midt på fjellet var det veldig bratt, klippe-aktig med hvite snøfonner. Og det var som om noe skulle være under den snøfonna eller nedenfor.

“In India”
“farm below”

“Right in the middle of it”

“You where part of the operation”
“Ballard”

Så hopper det litt:
“Wrongfully accused”
“Part of the plan”
(Fikk inntrykk av at dette omhandler en mann, kanskje politi, eller offiser, eller agent av noe slag. Men kanskje jeg misforstår)

(Noen som savner en Jacob? Er det han som var del av en operasjon?)
igjen må jeg understreke at når det snakkes om DU, så er det ikke alltid meg det refereres til, om jeg har tolket det riktig. På samme måte som Henne, noen ganger er myntet på meg.

ps. Adele er et navn jeg har fått for lenge siden, som jeg tolket som et fremtidig offer. Skjønner ikke hva det har med India å gjøre men, eneste jeg har fått inn om India tidligere er jo den svindler krypto Queen.

ps 2 Jeg trodde først fjellet var Gråkallen, og at det var noe som tilhørte Odin eller den andre som muligens hadde blandet seg inn, men så hopper det til India av alle steder.

ps3.

“They wanted to take you” (Vet ikke hvem den hører til)

ps4.
Fikk innrykk av at farm below, betød at den var nedenfor fjellet, på midtsiden.

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Kanskje det var Indiana og ikke India. LOL.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Minst 37 av slike gjerningsmenn som er under antidepressiva medisinering og psykiatrisk behandling i USA. Over 180 mennesker drept. Drapsmannen i Danmark var til og med medlem i pistolklubb!!! Hvorfor har vi PST?
Breivik var velkjent av politiet. Hele familien var i kontakt med psykiatri. Han ble hektet på voldelige spill. Nok en fellesnevner for drapsmenn. Så tok han dop for å bygge kropp?!
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-2020583/amp/Norway-killer-Anders-Behring-Breivik-One-drug-addled-mind.html
Alle har vel sett og følt på humørsvingninger blant dopere?

Nå må vi være mer forsiktige med medisinbruk i landet og verden rundt. Medisinbruk ties ned. Det er sikkert 100% av tilfellene + psykose av hjernevask fra kjente miljøer som PST burde ha kunnskap om.

Men neida! De skal gjøre drapsmenn til de friskeste blant oss og heller vinne gjennom politisk agenda. Skytingen i USA 4. Juli var knyttet til Antifa. De bryr seg ikke om å overvåke Antifa. De bryr seg kun om avvæpning av uskyldige borgere.

Amerikanske myndigheter har gitt millioner av dollar til å forske på medisinering av gorillaer for å gjøre de transseksuelle. Nå må folk slutte å stole blindt på vaksiner og medisiner fra Big Pharma/DARPA. Videospill/Hollywood/Rap kultur/medisiner/dop/Antifa/Nazi/psykose/tvangslidelserog psykiatrisk behandling. Tips til PST. Nei, friske mennesker dreper ikke og sender heller ikke borgere og våpen for å krige. De er vel fra samme skole de to…? Vold avler vold. Kriminelle styrer. Nå skal de sulte folket og sette de i gjeld. Så man må be på knær og takke ja til politikk og tyranni som var utenkelig tidligere. Orden ut av kaos. Skylder på Putin. Skaper selv matmangel. Stenger raffineri og energiproduksjon. Du kan kreve naturretten og selvstendighet, men må samtidig gi slipp på velferdsgoder og rettigheter. Banken stenger kontoer sånn som i Kanada og Kina.

Vi ser bønder i Nederland går til aksjon. Sprer møkka tilbake til politikere som har skapt krisen selv. Som innfører klimaskatter mens landbruket ligger med brukket rygg. For å smøre et korrupt Co2 sertifikat system som beriker Al Gore og vennene hans og holder u-landene vekk fra industrien og det globale markedet.

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Falsk flagg-operasjoner – er det utelukket i forbindelse med de siste ukers skyting og terrorlignende aksjoner?

Er det medisinering – eller er det etterretningsorganisasjoner som vil at det skal se slik ut?

Så vidt jeg kan lese meg til er MI6, britisk etterretning, inne når det gjelder skytingen i Oslo 25.6. De så vel en norsk ekstrem muslim i London i begynnelse av juni.

Hvem styrer PST i Norge tro?

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Nei, men om det bare skal spekuleres rundt det så kan de som sitter med ansvaret danse rundt i gatene. De må ha en manchurian. Hvorfor ikke også diskutere deres versjon og den elendige jobben som er gjort? De gjør oss til syndebukker. Vi er ikke så hatefulle og vi trenger ikke avvæpnes. Det er politikere og politi som ikke klarer å holde gatene trygge. Det er uregistrerte våpen og gjerningsmennene er kjent av politi, psykiatri og er på medisiner som gjør de til empatiløse tullinger. Attpåtil kjent i ekstreme miljøer. Tenker også på Danmark og USA.

Om det er falsk flagg eller om de utnytter hendelser til egen politisk vinning og agenda, så er det oss som mistet frihet og rettigheter. Med de summene som utbetales så er det lett å spekulere i falsk flagg. Men man kan angripe fra alle kanter også. Ikke alle som er like mottagelig for slike teorier. De var veldig raskt ute med motiv som de egentlig ikke visste. De brukte det for alt det var verdt. Oppmerksomhet bort fra deres eget ansvar. Offeret var deres agenda og ikke de sårede og drepte. Det var mitt inntrykk fra det lille jeg så.

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Poenget er hva som er sant.

Disse hjernedøde gjerningsmennene virker ikke å være i stand til det de beskyldes for.

Det viktige her er mønsteret. Det skytes, noen dør, og hver gang blir de angivelige gjerningsmennene arrestert etter noen minutter (Oslo 25.6.) og noen timer (USA).

Koblinger skjer til tidligere aksjoner.

Merk de korte videoene som følger ugjerningene. De fanger opp de som skjer, men de klippes i filler – slik at ingen kan følge en tidslinje. Hvem gjør opptakene – hvem vet at noe er planlagt å skje?

Se på bilde av gjerningsmannen 25.6. Stiller i blå cap og merkelig nok med gul t-skjorte. Men uklart bilde, kan ikke se ansiktet ordentlig. Hvordan vet vi da med sikkerhet at det er den siktede?

Nøkkelvitner er lesbisk vekter med kun fornavn og personer knyttet til Forsvaret.

Allerede på 1800-tallet var terrorister i Europa koblet til London. Og nå altså en knyttet til 25.6. blitt observert i London.

e
e
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Etter siste utvikling (I følge nyhetene) begynne jeg å lure på om frimurerne har et par føtter inne der også. Så kanskje HK og Ertesvåg hadde rett ang pst.

e
e
Anonym
1 år siden

Stunning new AI “could be conscious” – with Elon Musk.

« Forrige artikkel

Dronning Jesabels grusomme straff

Neste artikkel »

Hvorfor kan vi ikke stole på Verdens helseorganisasjon?

113
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x