Foto fra: https://asiamedia.lmu.edu/2017/12/31/one-harvard-students-view-fellow-students-stop-romanticizing-communism-it-is-evil/

Skrik og Gro, skrekk og gru

3320 visninger
21 minutter lesetid
113

Hvor sannheten kan ligge begravet, vet bare den som ofte har lett etter den. Den som trekker i trådene, vil gjerne slippe å være den som stiller seg foran og tar støyten. Jeg visste lite om disse tingene, men er av nysgjerrig og vitebegjærlig natur, alltid åpen for nye innblikk. Her mottok jeg et anonymt bidrag om politisk-nasjonale forhold og deres respektive historiske røtter, ting jeg ikke kjente til fra før, men som vekker interessen for å forstå mere, særlig om suspekte kilder maktmenneskene øser av. I disse ondskapsfulle tider kan det være matnyttig å få høre tanker om demoner og hva demoner holder på med, så blir vi ikke stående fast i angsten, forskremte og handlingslammet.

Forfatter anonym


Skrik og Gro, skrekk og gru


Kommunismen er et demonisk prosjekt av skrekk og gru, med tusenårige røtter fra det svarteste hedenskapet i Babylon. Prosjektets målsetting er å slavebinde en samlet menneskehet, med noen få tusen psykopater på toppen. Siden 1694 har «The Crown» (City of London) vært det geografiske sentrum for slaveri-prosjektet. Prosjektets første institusjon var Bank of England, eid av en privat oligark-klikk. Det første disse psykopatene gjorde for å verne sitt finansmonopol, var å bygge opp verdens verste voldsagenter MI5/MI6, og deretter verdens farligste etterretningssystem SIS. Disse NGOs (non-governmental organizations) har operert på begge sider av alle store kriger og kriser de siste 300 år, og er selve kontinuitetsbærerne for verdens organiserte ondskap.

Fridtjof Nansen med familie, foto tatt ca 1902, her.

Norges hovedstad fikk en slavelenke til disse finansbaronene allerede i 1816 da Norges Bank ble grunnlagt i Kristiania. Vår sentralbank ble aldri rent statlig, men er basert på gjeld til internasjonale oligarker: Først til København, deretter til London og fra 17. mai 1930 til den global-korrupte sentralbanken BIS i Basel.

Det var neppe tilfeldig at vår falske nasjonalhelt Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen ble «borgerlig begravet» på den ufortjente datoen 17. mai 1930, samme dag som «sentralbankenes sentralbank BIS» ble opprettet i Basel. Nansens egen kjødelige grandonkel Herman Wedel-Jarlsberg var finansminister i Norge fra 18. november 1814 til 15. august 1816. Han fikk i 1816 gjennomslag for at Norges Bank skulle være privat eid, av den utenlandske overklassen som hans forfedre tilhørte. Begravelsesseremonien for Nansen ble holdt på Universitetet i Oslo, hvor Nobels fredspris ble utdelt fra 1901 til 1989.

Siden Nansen selv var blitt tildelt Nobels fredspris i 1922, ble Nansens begravelse en London-oligarkisk dødsfeiring for Nobel. London/Basels finansfyrster bedriver slike dødsfeiringer hvert år, ved at fredsprisen deles ut på Nobels dødsdag 10. desember. I en av verdens mørkeste hovedsteder Oslo, i årets mørkeste måned. Nansens fredspris i 1922 var en premie bestilt fra Londons krigsprofitører, som Nansen mottok for sin jobb for det globalistiske Folkeforbundet som disse oligarkene hadde skapt. 20 dager etter at Nansen mottok sin fredspris i Kristiania, ble oligark-prosjektet Sovjetunionen opprettet.

Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Marcus Møller Thrane ble født i Oslo 1817, som sønn av Norges Banks kasserer. Året deretter (1818) ble Karl Marx født i den tyske byen Trier, ved elva Mosel (se kart, her). Denne meget spesielle sideelva bukter seg som en slange fra byen Trier, hele veien nord-østover i det vakre ås-landskapet til den munner ut i Rhinen ved Koblenz. Dyrket Marx demoner fra den slangeformede elva Mosel da han skrev sitt «Kommunistiske manifest» i 1848?

Om demoner og onde ånder


Onde ånder med tilknytning til ferskvann og saltvann har fulgt kommunismen som en skygge i alle årene siden 1848. Den religiøse filosofen Marx var ingen næringslivsmann og heller ingen bankmann. Han trengte å imponere finansfolkene i London, slik at de ville finansiere hans planlegging av et framtidig verdensdiktatur, og det gikk de med på. Noen av Marx’ sjødemoner kan ha kravlet seg til Norges ferskvannshavn Drammen sent på høsten 1848. Der startet Marcus Thrane (trolig med hjelp av sin far) verdens første arbeiderbevegelse. Denne første kommunistiske arbeiderbevegelsen ble videreført i Oslo 1849, og som vokste seg veldig stor, trolig med bestikkelser fra Norges Bank hvor Thranes far var kasserer. Thranitter-bevegelsen spredte seg ut over landet, og omfattet 30 000 arbeidere i 1851. Men så ble Marcus Thrane og flere andre ledere fengslet fram til 1855, mens bevegelsen ble rigget ned uten å bli videreført. Marcus Thrane ble deretter dømt til fengselsstraff helt til 1858, men bygde seg en merkverdig internasjonal karriere etterpå.

Marx ble invitert til London i 1849, mens thranittene vokste voldsomt i Oslo. Det ser ut som om noen av Marx’ sjødemoner returnerte via elva Themsen, etter å ha fått startet sitt Thrane-prosjekt i Oslo. Marx påbegynte sitt onde livsverk i London 1849 og avsluttet det i London 1883, hjulpet av sjødemoner. Da Marx døde, skjedde det noe merkelig i Kristiania: Verdens første kultur-marxistiske bevegelse, Kristiania-bohemen, oppstod. Marx-sjødemonene som hadde vært innom i Kristiania da thranittene vokste fram i 1849, ser ut til å ha funnet veien tilbake til Kristiania rett etter at Marx døde i 1883, over 30 år senere.


Gro Harlem Brundtland har i godt voksen alder reagert mer og mere ømfindlig ovenfor sollys. Foto, her.

«Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.» Fra Matteus kap. 12.43.


Et ledig hus for kommunismens demoner var i Kristiania, byen hvor verdens først organiserte kommunist-bevegelse ble skapt i 1849. Sjødemoner som Marx etterlot seg, kan ha funnet det feid og pyntet hos Kristiania-bohemen, siden de allerede var kjent i denne byen. Hvorfor er sjødemoner viktige i kommunismen? For å forstå dette, bør vi eksponere en fatal svakhet i vår lutherske kirke. Kirken har arvet Vatikanets forvanskede versjon av de ti Guds bud. Bildeforbudet er fjernet, dette som er det annet bud. Bildeforbudet gis i Bibelen størst plass av alle bud.


«Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.» Fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 4-6.


Dette er et veldig viktig bud, fordi det nekter oss å dyrke avbildede demoner. Tre typer demoner er nevnt i budet: De som er i lufta, de som er på bakken, og de som er i vannet nedenfor jorda. De fleste bibeltolkere innser ikke at det er demondyrking denne teksten handler om, og bagatelliserer dette alvorlige budskapet. Men Gud vil ikke at vi skal vite mer om demoner enn det vi trenger for å overvinne dem. Kommunismen står for nedbryting av alle samfunnsstrukturer, og kjernefamilien i særdeleshet. Jo flere mennesker som er rotløse, jo lettere vil det gå å få innført verdensdiktatur. «Likestilling» hvor kvinner skal bli som menn i sjel og sinn og forsømme sin gudgitte oppgave som mødre, er et nøkkelpunkt. Samtidig erkjenner kommunismen de reelle maktforholdene bak kulissene. Kommunismens bakmenn er onde psykopater som dyrker babylonsk satanisme, basert på rituelle barneofringer i de dype kjellere.

Men kvinner har ikke har adgang i de dypeste skjelettkjellere. Derfor går gruvedemoner og fjelldemoner dårlig sammen med feminisme-prosjektet kommunismen. Sjødemoner framstår som en relativt «demokratisk» demonfamilie, velegnet til å inkludere kvinner på de høyere maktnivåene i kommunismen. Kvinner må initieres som hekser for å få like stor makt som disse mannfolkgjengene innenfor «secret societies» som er beskyttet av «men only». Og det er bare noen ganske få kvinner som kommer dit. Hekser må støtte seg på visse demonfamilier og holde seg unna andre, og kan ikke vandre fritt i terrenget på samme måte som de øverste maktmennene.

Sjøvold og Delta-troppen


De to verste maktkvinnene i verdenskommunismens historie er Alexandra Kollontaj (1872-1952) og Gro Harlem Brundtland (født 1939). De dyrket/dyrker sjødemoner pluss meksikanske dødsdemoner (Xibalba). Gro har i hele sitt voksne liv gamblet på at ingen vanlige nordmenn vil oppdage av hun er i sjødemoners vold, men der har hun bommet stygt. Demon-livsløpet hennes nærmer seg nå «punktum finale». Særlig etter at hennes fremste voldsutøver Hans Sverre Sjøvold er avslørt som våpenkriminell. Lenge var det helt greit for løgnmedia og puppet-politikere at PST-sjefen lekte cowboy med våpen inne på sitt kontor rett ved Akerselva i Nydalen, men Sjøvold har nå plutselig trukket seg som PST-sjef (se her). Nøtterøy-gutten Sjøvold røper med sitt navn at han er i sjødemoners voldelige favntak, siden hans opprinnelige etternavn var Andersen.

Hans Sverre Sjøvold trakk seg som PST-sjef 2. juni 2022, visstnok på grunn av sin langvarige våpenkriminalitet på eget PST-kontor. Men hva betyr det at han trakk seg? Sjøvold er utvilsomt Norges farligste mann, og slutter ikke over natta med å være det. Sjøvold er den eneste i kongeriket som både har politiutdannelse, juristutdannelse og ledelsesutdannelse kombinert med farlig erfaringsbasert kompetanse på alle feltene pluss militær muldvarpaktivitet inne på Rena leir. Sjøvold er en meget våpenkyndig voldsekspert med sin politibakgrunn. Han er en slu byråkrat, og en dreven medieformidler, pedagog og attpå til tungt involvert i dypstatens juksejus. Han har skaffet seg en lang paramilitær erfaring ved å sende ut Delta-troppen fra Manglerud politistasjon mens han var Oslos politimester 2012-2019.

Delta-troppen, også kalt politiets  beredskaps-tropp, (se her)

Delta-troppen kaller seg «Politiets beredskapstropp», men dette er et narrespill. Etter at Taraldrud-fortet ved Kolbotn kom på plass, er Delta-troppen blitt helt frakoplet politi-hierarkiet, og har under Sjøvolds regime kunnet operere som PSTs egen hær. PST er overordnet politiet, noe vi alle kan observere ved å filme PST-bygget i Nydalen, forskanset rett ved Akerselva. Politiet kommer aldri dit på besøk. PST mottar direktiver direkte fra utlandet, og disse kommandolinjene er ikke kjent, men Hans Sverre Sjøvold er nøkkelpersonen for å iverksette disse direktivene via Delta-troppen på Taraldrud. De siste årenes trusselvurderinger fra PST har vært et absurd medieteater, hvor Sjøvold gir advarsler om hva hans egne Gladio-banditter kan komme til å true oss etniske nordmenn med.

Delta-troppen i Norge ble startet opp i 1976, faktisk året før dens sjefsinstitusjon «Delta Force» ble startet 19. november 1977, med hovedkvarter i Fort Bragg, North Carolina, USA. Dette er en organisert venstre-ekstremisme, som offisielt sett ikke eksisterer! Slik er det blitt etter at selve statsapparatet ble venstre-ekstremistisk. Den siste venstre-ekstremist-bevegelsen som fikk lov til å vise at den var det, var Baader-Meinhof-banden, men egentlig hadde den bare vært en Gladio-styrke på linje med Delta-banden vi nå har i Norge.

Hadde politisk redaktør Olav Versto oppdaget ting han ikke skulle se? 1950 – 2011, foto her.

Baader-Meinhof-banden ble rituelt avsluttet ved at grunnleggeren Andreas Baader ble skutt i Stuttgart-fengselet 18. oktober 1977, men banden fikk vise en del krampetrekninger i årene etter hans død. Den norske paramilitære banden Delta-troppen opererer uten korrektiver innenfor den altfor brede gråsonen mellom norsk politi og militærvesen, noe som viste seg under 22. juli 2011. I realiteten var det Sjøvold som styrte både justisdepartementet (som politiansvarlig) og Delta-troppen (som formelt ligger under politiet og justisdepartementet).

Derfor var det «helt naturlig» at Delta-troppen var først inne på åstedene Regjeringskvartalet og Utøya, før brannvesen, politi, helsevesen og et fullstendig passivisert militærvesen. Delta-troppen er en bande styrt fra utlandet via Sjøvold som norsk koordinator, noe han har vært i 11 år, fra sommerferien 2011 og til 2. juni 2022.

Sjøvold hadde god kontroll på Anders Behring Breivik i 2011, fordi Delta-troppen trente kontinuerlig inne på Rena militærleir med Breivik boende få kilometer unna. Derfor var det «helt naturlig» at Breivik hadde Delta-troppens telefon-nummer og ringte dem to ganger etter «fullført oppdrag» ute på Utøya 22.07.2011. Breivik hadde i utgangspunktet rapporteringsplikt overfor Sjøvold via Delta-troppen, enten han gikk rundt og foretok denne sjødemonmassakren av ungdommer på egen hånd (i sjødemondyrker Gros onde ånd) eller hadde en beskyttet rolle som uniformert koordinator av skytingen. Breivik gikk uniformert rundt på øya for å markere at det bare var sivilkledde som skulle angripes.

Ble Per Erik Burud ofret? 1962-2011, foto fra VG, her

Hanne Skartveit har siden 07.07.2011 hatt rapporteringsplikt overfor Sjøvolds nettverk. Det skjønte hun da hennes forgjenger som politisk redaktør i VG, Olav Versto, omkom inne i Farsunds havnebasseng midt på lyse dagen. Signalene ble enda tydeligere da KIWI-gründer Per Erik Burud omkom i båtulykke utenfor Tjøme 13.07.2011. Ble han ofret til sjødemoner? Han døde i Færder kommune hvor Sjøvold vokste opp.

Hanne Skartveit måtte derfor stille opp for Sjøvold og skrive den offisielle historien om 22. juli inne på sitt VG-kontor umiddelbart etter at Regjeringskvartalet ble bombet. Hun fikk gå og gjemme seg på et tryggere sted før det smalt, men er blitt filmet i full fart tilbake til sitt kontor, trippende over alle vrakrestene utenfor VG-bygget. Hun begynte deretter å skrive om Utøya før skytingen begynte der ute, slik at dypstatsavisen VG skulle være i forkant av alle andre media. Derfor er det «helt naturlig» at Hanne Skartveit nå sitter i VG og beskriver Sjøvolds avgang rett før den skjer, med en lang kommentarartikkel samme dag 2. juni 2022: «Det gikk ikke lenger».

Men det er mye mer som må sies om Sjøvolds videre vandring de neste dager, uker og måneder:


• Blir det etterforskning av Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det rettssak mot Gros voldsutøver Sjøvold?
• Blir det dom med fortjent fengselsstraff for Gros voldsutøver Sjøvold?

Hans Sverre Sjøvold, den norske dypstats egen torpedo? Foto her.

• Burde ikke voldsutøver Sjøvold puttes rett inn i fengselscella hvor Laila Bertheussen nå soner for å ha «angrepet seg selv»? Det var nemlig Oslos politimester Sjøvold som angrep Laila ved å arrestere henne grunnløst i eget hjem. Sjøvold hadde da allerede angrepet Lailas hjem ved å sende ut politistyrker som plyndret hennes og justisministerens privatbolig. Sjøvold fikk presset ut justisministeren for at Sjøvold selv samme dag skulle bli utnevnt til PST-sjef. Deretter klarte Sjøvold å gjøre seg til øverste «ansvarlige» for etterforskningen i Bertheussen-saken. PST var aldri noen legal etterforskningsetat for PST-sjefens egen voldsbruk mot justisministerens familie. Sjøvold bør følgelig ekspederes rett i fengsel, slik at Bertheussen løslates. Sjøvold bør deretter betale millionerstatning til henne av sin egen lomme.

• Blir det i stedet ny jobb for Gros voldsutøver Sjøvold? Trenger man ikke å gi ham en bot?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å true sine forskremte puppets rett ved hans PST-kontor i Nydalen – justisminister Emilie Enger Mehl og Statnett-sjef Hilde Tonne?
• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere sine puppets i politiet? Sjøvold har siden 2005 kontrollert både politidirektør Benedicte Bjørnland og Oslos politimester Beate Gangås. Flere ganger har Sjøvold varmet opp disse kvinnenes kontorstoler, og disse to er hjelpeløse uten hans jevnlige kommandoer.

• Slutter Gros voldsutøver Sjøvold med å diktere Delta-troppens ledelse på Taraldrud ved Kolbotn, eller forflytter han seg diskret mot Kolbotn for å ha enda tettere styring over Norges svar på Baader-Meinhof-banden?


Ole Christian Bach, 1957-2005 (se foto her og avisartikkel; sår tvil om politiets forklaring, her)

Hvordan startet denne slue reven Hans Sverre Sjøvold sin Gro-promoterte rakettkarriere for å bli toppmann for den norske dypstatsvolden fra 2005? Den gangen var Thorvald Stoltenberg med på å løfte fram Sjøvold som intern norsk voldsmann, fordi hans egen lite voldelige sønn Jens skulle bli statsminister. Da trengte Thorvald en allsidig voldsmann for å kompensere for sine egne og sønnens manglende ferdigheter. Men etter at Thorvald døde 13. juli 2018, er det bare Gro Harlem Brundtland som står over Sjøvold i det norske ondskapshierarkiet.

Rett nok finnes det en del menn som Sjøvold må rapportere til, men de er alle sammen kontor-rotter, jus-juksere eller finansjuksere.

Dermed er Sjøvold deres overmann på voldsbruk, og det er akkurat slik Gro vil ha det siden 2005. Dette året startet Gro en ny og mye mindre eksponert karriere etter at moren Inga Brynolf døde. Det ser nemlig ut som Gro trengte morens hekseri for at hun selv skulle kunne fungere fra dag til dag i en eksekutiv posisjon. Sjøvold ble rektor for Politihøgskolen i 2005, og har klatret videre derfra, etter å ha hatt mer perifere posisjoner før 2005. Vi tror at den Tønsberg-baserte Sjøvolds karriere skjøt fart i 2005 fordi hans jevnaldrende kompis fra Sandefjord – den elegante hvitsnippforbryteren Ole Christian Bach – fikk sitt liv avsluttet med et skudd ute på en øy Ekerö i Stockholms indre skjærgård 11. juli 2005.

Sjøvolds voldsregime omfatter Norge, og strekker seg ikke utenfor landet. Dette symboliseres ved at hans tvillingsjel Bach ble ofret i Stockholms indre skjærgård, ikke i den ytre skjærgården, hvor Gro Harlem sugde til seg sine personlige sjødemoner som lite barn 1940-1945. Gro har alltid vært mer svensk enn norsk, og hun snakket bare svensk da hun kom til Norge i 1945, ett år før hun begynte på Ruseløkka skole, skolen som ligger aller nærmest Oslo havn. Gro foretok kanskje noen sjødemon-strasjoner allerede på småskolen?

Gro Harlem taler i Stavanger Domkirke


Gro Harlem Brundtland taler i Stavanger Domkirke: «Umistelige, unge Marianne fikk sitt liv så brått og brutalt revet bort 22. juli på Utøya. Dagen vil alltid bli stående som en av de mørkeste dagene i Norges historie. Jeg vet at jeg så henne der, for Mariannes far har fortalt at hun snakket om møtet vårt i den siste samtalen på telefon, sa Gro med skjelvende stemme.» (foto, her)

Gro Harlem Brundtland er livredd for å stå på høye talerstoler, på tribuner, altaner og verandaer. Hun frykter – med rette – at hun ville bli kastet ned derfra dersom hun klatret opp. Gro er alltid redd for å sette sine bein i en kirke, så det gjør hun bare en sjelden gang. Guds engler tåler hun ikke å være i nærheten av. Gro trenger støtte fra meksikanske Xibalba-demoner før hun våger å gå i en kirke, og da er det fortrinnsvis begravelser hun går i, fordi Xibalba-demonene er dødsfest-demoner.


Gros svenske mor Inga Margareta Elisabet Brynolf (26.03.1918 – 21.04.2005) og Gros svenske mormor Margareta Sandberg (1897-1983) var begge disipler av Alexandra Kollontaj, det forrige århundres verste heks og den viktigste kvinnen i verdenskommunismens prosjekt fram til 1952 da hun døde. Alexandra var Stalins ambassadør i Stockholm fra 1930 til 1945. Enhver heks må ha en familie av demoner å støtte seg på. Kontinuerlig demonstøtte trengs for alle kvinner som hevder seg med fryktbasert respekt i en mannsdominert verden. Alexandra Kollontaj ble infisert av sjødemoner ute på det karelske nes hvor hun tilbrakte somrene i oppveksten. Som Stalins ambassadør tilbrakte Alexandra somrene i Stockholms ytre skjærgård på det nifse steinslottet Villa Kassman. Slottets utseende er i Gro Harlem Brundtlands ånd. Slottets fasade har en lys gråbrun farge, omtrent som det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Lørdag 11. juni 2022 er en avgjørende dato for Gro og for Skrik. Munchs Skrik-bilde fra 1893 blir gjort tilgjengelig for publikum når Nasjonalmuseet innvies denne dagen. Munch stod oppe på Ekeberg-åsen og så for seg Skrik-demonen, med en bakgrunn som forestiller Bygdøy-halvøya rett etter solnedgang. Det gir mening at Skrik-bildet blir hengende på museet rett ved fergeleiet over til Bygdøy hvor Gro bor.

Hvorfor foretrekker onde maktkvinner å tilbe sjødemoner framfor andre demoner? Dette kan ha å gjøre med livmoren, som er et lite «innhav» i kvinnens kropp. Det kan også ha å gjøre med de dype skjelettkjellerne med påskriften «men only». Sjødemonene er ikke velkomne der nede, og nettopp derfor kan sjødemonene danne heksers motvekt mot maktmenn i de dype skjelettkjellere. Men skal vi følge vår Skaper, må vi holde oss unna alle demoner, aldri forsøke å samarbeide med dem. Vi må holde avstand til alle mennesker som vi vet er demondyrkere. Et viktig bibelord er:


Joh 14.15: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.


Vi må altså ha Guds bud for å kunne holde dem, og problemet med det 2. bud (billedforbudet) er at vi ikke har det i vår lutherske kirke, dette budet er blitt fratatt oss, ikke av Luther men av Vatikanet. Luther fant det ikke opportunt å opponere mot pavekirken han selv hadde tilhørt, i denne særdeles viktige saken. Mye viktigere sak i vår tid enn på Luthers tid.

De ti Guds bud er strukturert som 5+5=10. De første fem bud er rettet oppover fra oss og mot vårt opphav. De siste fem bud er rettet horisontalt ut mot våre likeverdige medmennesker. Ingen bud går fra oss og nedover, det finnes altså ingen mennesker vi har anledning til å se ned på dersom vi skal holde budene. Alle foreldre bør merke seg dette: Vi skal se opp til våre foreldre, men disse gis ingen anledning til å se ned på oss. Det mest nedlatende en mor kan gjøre overfor sin sønn, er å ofre ham for egen makt og karriere. At en mor ofrer sin voksne sønn for å oppnå internasjonal makt og berømmelse, er dessuten den ultimate blasfemi hvor kvinnen leker Gud. Gud måtte ofre sin voksne Sønn for å redde oss mennesker fra den onde og hans demoner.

I ettertid kan vi slå fast at det var å leke gud at en kvinne mistet sin egen sønn i 1992 for deretter å klatre til den internasjonale makt-toppen i WHO 1998. Hun gjennomkorrumperte denne organisasjonen i Geneve for å kunne skape kreftsvulstene GAVI 2000 og CEPI 2017. Hennes ondskapsfulle NGOs har plaget en samlet menneskehet med Corona-galskap fra mars 2020 til mars 2022. Denne kvinnen på 83 år er Gro Harlem Brundtland, som bor i en eldrebolig ute på Bygdøy. Hun har det forrige århundres verste heks Alexandra Kollontaj som sitt forbilde, etablert via fysisk nærhet til Alexandra da Gro lærte å gå i Stockholm under krigen. Alexandra fikk kun en sønn, men forlot ham da han var en liten gutt. Fra Wikipedia: Etter et kortvarig ekteskap med offiseraspiranten Vladimir Kollontaj forlot Alexandra sin sønn og make og reiste til Zürich for å studere nasjonaløkonomi.

Skrik av Edvard Munch og Alexandra Kollontaj


Sovjets første ambassadør til Norge, Alexandra Kollontaj, her utmerket med St Olafs Orden, 10. juni 1946, foto her.

Her er Alexandra avbildet i en alder av 74 år da hun i 1946 ble behengt med en svær St. Olav sløyfe inne i den norske ambassaden i Moskva. Hun tålte sin babylonske soldyrkelse bedre enn Gro Harlem Brundtland, som må ha tettsittende og tykke svarte brilleglass for i det hele tatt å nærme seg sola. Gro Harlem Brundtland har siden barndommen visst at demoner kan avbildes. Hun er selv en meget dedikert dyrker av visse sjødemoner. Edvard Munchs pappversjon av Skrik fra 1893 ser ut til å avbilde en demon som Gro gjenkjenner, og som hun kneler for med frykt og beven.

Derfor har Gro i årevis gitt det høy prioritet å få fraktet akkurat dette bildet fra Nasjonalgalleriet ned til sjøkanten i Oslo hvor den unike Bygdøy-ferga (som ikke hører til Ruter-systemet) går rett over til sjødemontempelet Fram-museet.

Det er ikke overraskende at dagens verste marxistiske heks identifiserer seg med ånden i dette Skrik-bildet. Kunstneren Edvard Munch var selv en del av den kultur-marxistiske bevegelsen Kristiania-bohemen, og han laget denne versjonen i 1893 da bevegelsen hadde nådd sitt metningspunkt, rett før hele Kristiania-bohemen ble rigget ned av en usynlig hånd. Munch var like mye en iakttager som deltager i Kristiania-bohemen, og han hadde ikke tilstrekkelig drag på de to omsvermede bohem-kvinnene Oda Lasson og Dagny Juel. Men han brukte dem som modeller for sine mest forførende kvinneskikkelser. Oda Lasson hadde slektsbakgrunn fra russisk overklasse, ikke ulik Alexandra Kollontaj. Alexandra gikk fra å være en 11-årig pike i Russland til å bli en voksen 22-åring i løpet av årene Kristiania-bohemen eksisterte.

Skrik malt av Edvard Munch i 1893, stjålet i 1994, et bestillingstyveri, foto her.

Skrik er et meget viktig bilde for Gro, faktisk viktigere enn hele den olympiske bevegelsen. Gro Harlem Brundtland var ikke til stede under åpningsseremonien til Lillehammer-OL 12. februar 1994. Disse vettene og andre innlandsdemoner kombinert med Olympens demoner var ikke noe for sjødemon-junkie Gro. Hun fant det viktigere å få foretatt tyveriet av Skrik fra Nasjonalgalleriet, som skjedde samtidig med åpningsseremonien på Lillehammer.

Gro har alltid ment at denne hennes kjære sjødemon Skrik bør plasseres rett ved Oslos indre havn, og Gro har gjennom mange år brukt krefter på få dette til. Skrik-bildet ble fraktet ned til sjøen under tyveriet i 1994, som en profeti om at det offisielt skulle fraktes dit og bli tilgjengelig for publikum 11. juni 2022.

Pål Enger har fått hele skylden for tyveriet av Skrik i 1994, og vi antar at han var med på å utføre det. Men han måtte overtales til å være med, som atletisk fotballgutt fra Tveita-gjengen. Bakmannen som organiserte Skrik-tyveriet for Gro, var Martin Pedersen, denne legendariske gentleman-bankraneren (Norges fremste og minst voldelige) som først og fremst er kunstinteressert. Han trengte utbyttet fra bankranene for å kunne finansiere sin kunsthandel. Martin Pedersen studerte jus i fengselet og ble derved en enda bedre støttespiller for sin kompis Hans Sverre Andersen. Gamle kjenninger er de, fra en felles oppvekst på Nøtterøy, født 1952 og 1957.

Andersen skiftet navn til Sjøvold med en helt bestemt hensikt: Å kunne være Gro Harlem Brundtlands håndplukkede voldsutøver, med plikt til å stå til tjeneste for disse voldelige sjødemonene som Gro dyrker. Gro Harlem Brundtland har i en årrekke hatt som prosjekt i Oslo å få flyttet sine demoniske maktmarkeringer så nær sjøen som mulig. Hun ble statsminister i 1990 som et resultat av den store sjødemonmassakren Scandinavian Star, og noe av det første hun gjorde var å få flyttet utdelingen av Nobels fredspris vekk fra Universitetets aula, hvor prisen var blitt utdelt siden starten. Gro ville ha utdelingen i Oslo rådhus, for å kunne innhente nødvendig assistanse fra sjødemonene under Rådhusbrygga.

Gro lyktes med denne flyttingen allerede i 1990, og hun oppnådde at «dødsfesten for fred» (Nobel-utdelingen på Alfred Nobels dødsdag) foregikk i en sal rett innenfor Rådhusbrygga hvor den merkverdige Bygdøy-fergen går rett over til sjødemon-tempelet Fram-museet. Denne privat-eide Bygdøy-fergen går nå også til det redselsfulle Munch-museet, og danner dermed en direkte rute mellom sjødemon-templer. Det var en stor jobb for Gro å få tømt de to arkitektonisk vakre museene Munchmuseet og Nasjonalgalleriet, for å erstatte dem med to redselsfulle bygg i hver ende av Oslos indre havn, dedikert til Gros egne sjødemoner. De øverste maktkvinnene lever et fullstendig fryktdominert liv bak fasaden. De kan ikke ferdes fritt i terrenget, fordi de alltid må vurdere om de har tilstrekkelig med støtte fra sine demoner.

Gro Harlems etterfølger Hadia Tajik


Er Hadia Tajik og familien dönmeh-jøder (om dönmeh, på engelsk, les her), ikke fra Pakistan som de hevder, men fra Tadjikistan? Kanskje selger de mere enn bare matvarer ved Ryfylkeveien i Bjørheimsbygd? Foto av Hadia og broren fra omkring 1988 foran familiens butikk i Rogaland. Foto, her.

Gro har helt siden sent på 1980-tallet fått Ali-kaffe-smuglet sin påtenkte hekse-etterfølger Hadia Tajik inn i samfunnslivet. Da Hadia Tajik var ganske liten fikk hennes foreldre kloa i Bjørheimsbygd landhandel innerst ved Bjørheimsvatnet hvor riksvei 13 går fra fergeleiet Tau og innover i Ryfylke.
-Min mor krøllet jakken sin sammen og brukte den som pute, sjalet ble til dyne om natten. Safia Tajik lærer seg norsk, pakker sild på fabrikken og får jobb på kjøpesentret. Etter ni år flytter den lille familien til Bjørheimsbygd i Strand kommune. Her bor 600 mennesker, og dobbelt så mange kuer. I et lite, hvitt hus åpner ekteparet Tajik «Alis kolonial.»


Hadia Tajik besøker Skien Fengsel, her.


Sitat slutt fra notorisk upålitelige Hadia Tajik. Bildet viser at huset ikke var hvitt, men hadde en hvitkalket kjelleretasje hvor det fantes en gammel landhandel som denne tadsjikiske familien overtok. Tajik-navnet er ikke pakistansk, men tadsjikisk. Det var nok helt andre produkter enn Ali kaffe disse tadsjikerne profiterte på å importere via denne Ryfylkes bakvei rett innenfor Tau, knutepunktet mot Stavanger. Tadsjikistan er smuglerstaten som danner hele nordgrensen til Afghanistan. Det er nok likevel sant at Hadias foreldre kalte sin butikk for Alis kolonial. Dette var en billig løsning for dem, fordi den store lysreklamen for Ali kaffe allerede stod montert på denne gamle landhandelen. Merkevarenavnet Ali skapte trygghet hos bygdefolket, som ikke fikk mistanke om at Tajik-familiens virksomhet omfattet annet enn normal butikkdrift.

Men nå ligger Hadia med brukket rygg politisk, samtidig som Gro mobiliserer alt hun har igjen av hekse-heste-krefter for å få rehabilitert Hadia Tajik. Denne kvinnen er unik fordi Gro har brukt mange år av sitt ondskapsmettede liv på å hekse-initiere Hadia Tajik, faktisk helt siden 2006, året etter at Gros mor Inga døde.


 

Abonnere
Varsle om
guest

113 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
anders
anders
11 måneder siden

Norges Bank ble opprettet i Trondheim, i 1816, ikke i Kristiania. Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg ledet forhandlingene med representanter for oktroien (et anonymt eid AS som nyter særretter i loven, blant annet i form av beskyttelse mot myndighetenes inngripen) og skrev senere en bok om prosessen, som trolig er å finne i Nasjonalbiblioteket. Ellers takk for mye interessant informasjon! :)

Smurfen
Smurfen
11 måneder siden

Her var det mye fantasi i fri utfoldelse…

ken
ken
11 måneder siden
Svar til  Smurfen

I tider med universelt bedrageri, blir det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. – George Orwell

PS! På tide å lære av livets skole? Du kan jo begynne med å lese George Orwell 1984 og evnt komme tilbake og kommentere når du (forhåpentligvis) har blitt tørr bak øra for så og bidra fremfor og la din uvitenhet råde.

https://www.ark.no/boker/George-Orwell-1984-9780141036144
Anmeldelser fra «de vise»:
«En fantastisk og viktig bok som bør leses av alle.»
«Orwells skremmende fremtidsdystopi fascinerer i like stor grad som den gir frysninger nedover ryggen. En klassiker det er vel verdt å få med seg.»
«Dette er en viktig og bra bok, den er en kultklassiker med all sin rett. Ved siden av sin viktighet byr boken også på en bra leseopplevelse. Anbefalt aldersgruppe er fra tenårene og oppover. Dette er en bok alle bør lese minst en gang i løpet av sitt liv.»
NB! Fra «tenårene og oppover» ;-)

Øyvind
Øyvind
11 måneder siden

Flott artikkel.
Masse mer info finner man hos Jostemikk.com
Bildet som forsvant (av bombemennene i Oslo)
https://www.jostemikk.com/7387-2/
Masse info om PST (beregn et par kvelder på lesning).
https://www.jostemikk.com/?s=pst
https://www.jostemikk.com/fire-r-siden-norge-ble-gjort-til-resmedlem-av-krigen-mot-terror/
Ole Dammegård har skrevet en fantastisk bok om statskupp:
http://web.archive.org/web/20150703015618/http://lightonconspiracies.com/coup.html
https://lightonconspiracies.com/product-category/ebooks/
Bare å grafse i materiell og spre det som kan spres.
Nå som Kina kommer til å angripe Taiwan innen 90 dager og hele verden går i full stopp med stans i forsyninger og oljepriser/matpriser til himmels, er det bare å begynne med matlagring og matproduksjon. Man kan kun forvente rasjonering fra sivilforsvaret (om man har oppført seg pent) og den maten er ikke førstevalget som lørdagsmiddag hos Meny.
Se også litt på hva Canadian Prepper legger ut av videoer daglig:
https://www.youtube.com/c/CanadianPrepper/videos
Hvordan dyrke og overleve har Australeren Mike i Selfsufficientme masse å lære bort:
https://www.youtube.com/c/Selfsufficientme
Samt David Dubyne i Adapt2030. Denne bonden dokumenterer hvordan alt av matproduksjon på jorden nå er i kollaps og hvordan vi bør/kan jobbe for å faktisk overleve. Ikke minst Grand Solar Minimum (hint; Veksthus i Norge).
https://www.youtube.com/c/Adapt2030

Lykke til med dyrkingen og hamstre gjødsel mens den enda er tilgjengelig til overkommelige priser.

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  Øyvind

Når vi snakker, skriver, eller viser noe av dette til andre, så gjør det til noe fiktivt. Da gir vi de ikke, bensin til bålet, men vann.

Søppla, under havetsbunn, som i vår tid forsøker å ta over verden, mister sin tillit hos verdens befolkning.

Det ender med at verdens befolkning dømmer søppla, fra under havetsbunn.

Den dommen vil befolkningen avsi i fellesskap.

Den dommen vil bli hard.

Verdens befolkning reiser seg i fellesskap, og tar over kontrollen i denne virtuelle verden.

We Do Not Consent to darkness.

We Do Not UnderStand this garbage from under bottom of the sea.

We pray for their lost soul, Amen

e
e
11 måneder siden
Svar til  Aradorn

Er Det olja du mener? Under havets bunn?

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e

Hvor la du igjen hjernen i dag?

psykopatene ( søppla ), som står bak det som skjer i verden……..

Vi Levende menneske er toppen av pyramiden, søppla, er bunnen………….

e
e
11 måneder siden
Svar til  Aradorn

Arry, Når fikk jeg hjerne? ;)

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e

Du tar den ut med pinsett, no og da, regnet derfor med at du hadde lagt den igjen ett eller annet sted ;)

e
e
11 måneder siden
Svar til  Aradorn

LOL. Rampegutt ;) Sjekk denne:

Innen 2025? Er ikke lage igjen da …

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e

Bra den :D

How to Prosecute Fauci and Other Covid Criminals: International Law Professor Boyle

https://brandnewtube.com/v/kISXOG

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e

Kirurg Dr Russell Blaylock :
https://brandnewtube.com/v/Hougqx

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  Øyvind

The lightforce working with us.

They vet xactly hva will skje, trust dem.

Pray til they, meditation and connect with them.

The positive energy will be much better, stronger and more powerful

Aradlrn
Aradlrn
11 måneder siden
Svar til  Aradorn

Viss, vi levende menneske beskriver hvordan det skal være, så blir det slik.

Vi er de 99%, manifesterer vi at søppla, nå skal stilles til ansvar for det de har gjort, og holder på med, så blir det slin vi de 99% bestemmer.

Verden er virtuell reality.
Det vi manifesterer er det som skjer.

Ikke, følg søpp’a sin reality.

positiv energi, er hva som gir lys og glede, så fokuser på positiv energi.

Da mister søppla fotfeste. Den mørke virtuelle virkeligheten de har manipulert menneske inn i, blir svak energi, og vi tar tilbake kontrollen på jorden.

Mediter, ta turen innom tempel of healing, og wisdom

Wake yourself up

Øyvind
Øyvind
11 måneder siden
Svar til  ken

Hei Ken.
Nei. Jeg har ikke oversett denne. Jeg har brukt flere 1000 timer på det imponerende arbeidet Jostemikk.com har lagt ned (på gammel og ny nettplattform). Jeg tør anbefale alle «våkne» lesere på Nyhetsspeilet å laste ned denne «boken» til Ingrid.
GRO GATE. https://www.ingridberg.com/pdf-dokumenter/
Originalmanus med mye innhold: https://ingridberg.com/filer/Gro_Gate.pdf
Litt mer lettlest og søkbar versjon: https://ingridberg.com/filer/g_gate_ny.pdf

Mer interessant stoff fra Ingridberg.com:
Kontroversen om Sion
Forfatter: Douglas Reed. Ble forsøkt gitt ut i 1956, men ingen redaktører eller trykkeri turte å ta i boken. Boken ble funnet etter Reeds død, og derfor kom den først ut i 1978. Boken er en enorm reise i tid, siden den går tilbake hele 2500 år, og viser hvilken påvirkningen religion kan ha på verden. Den tar for seg revolusjoner og kriger fra den franske revolusjon og fram til etterkrigstiden i første halvdel av 1950-tallet. Den viser hvordan presidenter, statsministre og andre viktige statsledere, som er satt for å tjene folket, tjener helt andre interesser.

Om forfatteren
«I Europa i årene like før og etter Andre Verdenskrig var Douglas Reeds navn på alles lepper. Hans bøker ble solgt i titusenvis og han var spesielt kjent og anerkjent i hele den engelsktalende verden av en hærskare lesere og beundrere. Som tidligere korrespondent for London Times i Sentraleuropa, hadde han vunnet stor anerkjennelse med bøker som Insanity Fair, Disgrace Abounding, Lest We Regret, Somewhere South of Suez, Far and Wide og atskillige andre, der hver av dem utvidet den horisonten han allerede hadde beskrevet som en av verdens førende utenrikskorrespondenter.»

Kontroversen om Sion, på norsk. PDF-format
Kontroversen om Zion, på dansk. Nettside
The Controversy of Zion, orginalen på engelsk. Nettside
Kontroversen om Sion. Mobi-format
Kontroversen om Sion. Epub-format
Kontroversen om Sion. Azw3-format

Roger Næss
Roger Næss
11 måneder siden
Svar til  Øyvind

Holder Dere fortsatt på med bombemennene ? Har svart tidligere her på Nyhetspeilet, har bilde av disse „ukjente„ bombemennene ved mit skriverbord.
Han til Høyre er min sønn, og til venstre hans kompis fra Vestfold. Begge tjenestegjorde på Akershus festning.
Dette beviser nok en gang hvordan dere fortsetter å spinne rund episoder dere overhodet ikke har kjennskap til.

@
Forskningen viser at de som bruker mye tid på disse teoriene er mer preget av ensomhet, angst og depresjon enn andre. De føler seg ofte maktesløse overfor den makta de mener er korrupt, forteller professor Dyrendal.

KTA
KTA
11 måneder siden
Svar til  Roger Næss

Disse 3 karene i militæruniform, hva slags myndighet og rolle har de på et åsted hvor det akkurat er utført terror ? De var jo der før politiet. Og jeg kan ikke huske at tjenestemenn ved Akershus Festning har hvite varebiler og ihvertfall ikke uregistrerte. Jeg synes oppførselen eller kroppsspråket til disse soldatene var merkelig og uprofesjonell

smurfen
smurfen
11 måneder siden
Svar til  Roger Næss

Er du stand up komiker Roger ? Her var det mye rart som gir deg en del diagnoser.

Vennene din Dyretdal er en av Norges mest kjente satanister sammen med bestevennen Fjærlett. OTO gutta.

Du glemte vist å ta med at han er professor i satanisme…. Satanisten er avslørt i hundrevis av artikler og kommentarer her, bare til å ta for seg.

Er du mentalt tilbakestående siden andre må fortelle deg hva du skal mene ? Tror du hodet ditt eksploderer om du tenker selv ?
Du sier at alle som ikke tror på regimets løgner er psykisk syke, mens alle som tror blindt på psykopatene er helt friske…. he he
Ja jøss historien viser virkelig det. Snakker om å snu ting på hodet som en god satanist.

Har du prøvd å lese en bok eller 2 så kanskje du får litt kunnskap ? Prøv å les noen bøker om Oprasjon Gladio så ser du at du at 22 juli hendelsen var en helt klassisk NATO oppresjon for å få folk til å vende seg til staten og be om mer sikkerhet i bytte mot frihet slik de har gjort hundrevis av ganger før mot det Europeiske folk.

Nyhetsspeilet er faktisk eneste Norske avis som varslet dagen i forveien om at i morgen er det vår tur og bli utsatt for terror av Frimurerne og målet mest sannsynlig blir Oslo. Leserne av speilet kjenner lusa på gangen pga vært høyt kunnskapsnivå.

Stort sett alt av store sataniske hendelser i verden er varslet på forhånd her på Norges beste nettavis og pga av lettlurte tullinger som deg så går det som en drøm hver gang.
Er du vaksinert ? Ser det har vært en ekstrem økning i demon besettelser i de vaksinerte/injiserte. kanskje det forklarer tilstanden din ?

Ønsker deg god bedring og håper du får de medikamentene og exorsistene du trenger.

ludomus
ludomus
11 måneder siden

Stå på heng i!

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden

MINDBLOWING DECODE | the Secret Knowledge in the Secret Societies | ARCHITECT OF THE UNIVERSE

⁣(Note: I am finding this numerology topic interesting, especially the fact that I have been bombarded with insane synchronicities and Mandela Effects in the past three years. I am even convinced now that Tarot Cards have a neutrality of universal power that can be used for good and bad, but only have heard of the evil or occult side of this stuff all my life. However, being a Catholic I would never recommend a Tarot reading or dabble with such knowledge, but still find any positive factual insight about this topic interesting and worthwhile. Yes, the bible is full of numerology and of course the cabal or Illuminati use it all the time. With all that is going on, it is worth at least knowing a bit about it. Juan O Savin speaks at length about numerology and I really was intrigued at the author’s presentation in this mirrored video from Bluewater.
At 58:40 the author speaks about your eye pupils being “Black Suns”. Yet another video on this topic without me searching and ties directly to my personal aural migraine episode with the Black Sun symbol. Crazy coincidence, maybe there is something important I am supposed to learn here or post to pass on. Marcum – MyCatholicRedPill)
This Content Is Mirrored. Please support the original creator.

https://brandnewtube.com/v/B1HJaR

e
e
11 måneder siden

CLONE AID:

De har visstnok en avdeling i Alaska, om jeg ikke har misforstått. Og de som produseres har nummer som navn.
«We are all made alike»

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Jeg får opp noe som heter «Global Aid» vet ikke om det er den i Alaska men navnet tilsier at det kan være mer til det …

Virker som de produserer slaver på en måte. Tidligere (ganske lenge siden) fikk jeg noen som bad om hjelp og begynnelsen på noe som «Children being born whitout … » hørte ikke resten. Men fikk inntrykk av at dette er snakk om lab. skapte barn.

Det virker også som det er en serie med bad boys også, «They are all the same» Jeg tolket det som at de alle var åndelig den samme, men mulig det er mer til dette. Så «copycats» er ikke nødvendigvis «copycats».

e
e
11 måneder siden

FRA meditasjon over MAURA MURREY. Jeg fikk opp hennes navn for lenge siden, men så nærmere på det for noen dager siden.
Svært stor sannsynlighet for at det er noe blanda clues her med clues fra annen sak som kan ha bandet seg sammen med hennes.

MAURA MURREY +?

«Her Life»
«Safe»
«Will/We Will find her»
«Recorded»
«Her friend»
«Message»
«They thought it was a game»
«Children involved»
«Montreal»
«Lots at stake»
«General manager»
«Find her»
«Delivery truck»
«Family»
«Abused»
(Hørte noe om «six weeks old»)
«Gang»
«Forced»
«Responsible for her Life change»
«Have a Zipp»
«Big Capital»
(Hørte noe om she sold her son», «Big monney»)
«Lesson Learned»
«What Will happend»
«Prisonders»
(Noe om «they found her legs»)
«Dumpster»

(Våknet opp dagen etter denne meditasjon med noe som kanskje hører til , eller som tilhører noe helt annet som jeg ikke oppfatte)

«Manchette»
«Two persons»

… … …

Noen små clues som muligens tilhører MISSY BEVER case:

«Enemy on the line»
«She was to Discover him first»
«To protect you»

» … stole her card …»
«Thats why they ended the contract»
«The other entrance»
«He made it seem like …»

«A man she never met»
«Marty died»

… … …

Her er visst noe om Donald igjen:

«They transporten him»
«Donald»
«Same place as before»

… … …

FRAGMENTER:

«Yngve, YR» (Hm …)

«Teg Willy» (mener jeg hørte «He grew up in Bronx) Aner ikke hvem dette tilhører men tydeligvis av betydning for et eller annet.
Muligens tilhørende Maura Murrey? men usikker.

«Williams»
«They must have gone the other Way»
«They thought they could get away whit it»

AMY BRADLY

«Still Alive»

«Amy»
«He missed the boat»
«Witness found»
«In disquise», «Angela», «Corrupt»
«Amy»
«Was told» «(Information» mener jeg at jeg hørte)
«She went to school whit him»
«Daniel»
«Invertigator know»
«Statement» (Da jeg spurte hvem er Angela?)
Så fikk jeg plutselig et eller annet om «Hostage» Og «France» Som må være cluemix.

ps. Tilhørende Maura Murrey: Fikk inn noe om she stats eller lives at a Friends house, men vet jo ikke om det er fortid, nåtid eller fremtid og om det gjelder henne. Hadde hun noen venner eller bekjente kanskje i Montreal? Eller muligens er dette nye venner som ingen vet at hun har? Kanskje hun var der og det var slik men at hun er død nå? Who knows …

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Tillegg for MAURA MURRAY FRA MEDITASJON nå, etter at jeg skrev dette innlegget:

«Thank you so mutch»
«It was a game»

«Madge/Marge» (Da jeg bad om navn på Maura dersom hun hadde et nytt navn)

«Dave/David» (Da jeg bad om navn på venn hun bodde hos, men det kan være mix med annen sak for jeg hørte:
«Calling for/calling it Dave/David, my deamon»

Jeg fikk før dette navnet også «Tennessee», «Hes got your adresss» Så er det mix med Summer Wells case kanskje?

Fikk et par flere viktige clues som jeg klarte å glemme igjen da jeg ikke skrev de ned med det samme. GRRRRRR

ps. Glemte dette (vet ikke hva som er korrekt spilling) «Edinburrow»/Edinnborro/Edinborough» (Og tette etterfulgt av Question») Men dette er jo fra UK? Kan det være et etternavn? Marge/Madge er av Margareth, og er vel et typisk UK navn.
Mulig dette er vennen eller en av de andre karakterene i hennes historie.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

ps. MAURA MURREY. Snåle sammentreff?

Fikk et navn i meditasjon som jeg sjekket opp i dag. Jeg koblet det først opp mot et navn jeg har fått tidligere, (Knyttet til sak i utlandet) da jeg fikk bare fornavn. Og så mulig til et bestemt «yrke» som har dukket opp i et par saker i utlandet. MEN, så dukker det opp et bilde med et fjes som lignet på MAURA MURREY i en eldre utgave, så ser jeg teksten under bildet som det fulle navnet står, og der stor det «general manager» LOL. Snåle sammentreff?

Kan ikke legge ut bildet der da, men hadde vært artig om noen studerte det. De har samme tenner, samme munn, smil, lepper, samme «arr» aktig tynne området i hårfeste ved panne. Nesen har like trekk, men hvis det er henne så har hun kanskje justert den litt. Malte øyenbryn. Kanskje kontaktlinser? For øynene er lysere men har på noen bilder samme form men sminket annerledes. Tennene er hvitere og huden jevnere på den mulige eldre utgaven, men det kan jo sminkes på.
Den mulige eldre utgaven har en litt bredere ansikts-ramme men kan virke slik fordi man er fyldigere. MEN, man må studere detaljene og trekkene for å se at hun e mer enn snarlik Maura :)

Navnet er: TROY WATTSON. (Dukket opp på google bilde søk, da jeg søkte kun på navnet Troy Wattson)

Ps. kan hende at det har med noe helt Anne tå gjøre og så var det vel noen med lignende navn rundt Dylan Rundt saken, så hvem vet …

ps 2 Sorry good boys hvis jeg har blandet noe inn i bad boys cluesa mine

e
e
11 måneder siden

Missing: JAMIE HEARDMAN

Så på denne for lenge siden, fikk opp en hel-rød (semi?) trailer som stoppet for han. Og «Jamie told the truth»
(Fikk en del små clues også, skal se om jeg finner det igjen)

En ung gutt, Jamie som også var savnet, som jeg så som snarest på, så mulig noe er blandet. På han kom det opp en app som var sekskantet. Og en rar telefon. Prøver å finne tilbake til han for å se litt mer på det.

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e

NU Education Show. Episode 50. Part 1

https://brandnewtube.com/v/TfuCOp

NU Education Show. Episode 50. Part 2

https://brandnewtube.com/v/3wsSp2

e
e
11 måneder siden

DYLAN ROUNDS (Missing in UTHA)

«Search lights»
«Took him/took it»
«Friendly»
«He was looking for his Friends»
«Tis/It still Happen/d/s to me»
«The lights where missing»

«Eat the Fish»
«pants down»
«Couple of nights ago»
«His performance» (Nightclub)

«Located»
«He got it back», «Truck»
«Others involved»
«They knew» (He was Alive?)
«Ping phone»
«Bello» (Da jeg spurte om navn på nattclub)
«A Pack of sigaretts»
«Talk to him»
«Polygamy»
«Examine the mines»
«Roumers share»

Ps. Ser ut som det muligens kan være snakk en annen Dylan. (Siden clues ikke gir noen mening)
Eller kanskje noen som har noe med saken å gjøre og ikke nødvendigvis er alt om Dylan uansett da. Prøvde å finne Bello i UTHA men fant ikke ikke noe som het bare det.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Våknet i natt-morges med disse: (Trolig et frampek? eller det er spøkelsene eller englene som har funnet han ;)

«His Parents knew»
«Dyland» (Found)
«Search-warrant»

… … …

Fra meditasjon, nå: (Dyland Rounds)

«Bring him Home»

(«They tested him, he couldnt do it», mulig mix med annen sak)

Jeg spurte: Hvor e han akkurat nå, om adresse, navn på involverte, navn på eiendom.

«Names involved»
«Right now», (mener at jeg hørte»River»)
«Issue whit friend»
«Leaving»
«Responsible»
Da jeg bad om navn på venn mener jeg at jeg hørte «Jeremiah»
«Grandma knows» (name involved)
«Sideways» (Not acurate, da jeg bad om navn på gate)
«Sigarettes»
«Location»

«The other line»
«Apartment»
«Reedo/redo»
«Perfect well»

«Keep looking

Så igjen dukker dette med sigaretter opp. Nå kan det jo blandet seg med hva som er Dylan og hva som er person of interest dersom noen har gjort han noe.

ps. Forsøkte å finne ut mer om dette med sigaretter. Virker som om et handler om den som er ansvarlig for noe med Dyland.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Noen snåle små løsrevne clues for Dylan. Høy sannsynlighet for blanding og fjas innimellom:

«Property» (Da jeg spurte igjen, hvor er han akkurat nå)
«Its a Secret»

«They used the proparty» (Apartment?)
«Audience»
«Singing» (Mulig dette betyr noe annet enn hva man tror)
«DPS (Da jeg spurte hvem eier eiendommen) HM … Konsertlokale? Samfunnshus?

Her fikk jeg inn at han var i livet og dette ordet:
«Treasuremark» (Drev han eller en mulig morder/abductor med skattejakt? Var det dette han brukte lysene til, search lights?)

«35-6-7 minutes» Jeg bad om Nummer på eiendommen. Aner ikke hvordan nummeret skriver, er det 35 og 6-7 minutter? unna noe? Eller er det 35 til 37 minutter det betyr mon tro?

«Its in the Family» (Virker ikke logisk at dette handler om eiendommen, men kanskje noe helt annet)
«Protected» (Stor mulighet for at dette handler om en annen sak.

Jeg fikk litt innrykk til å begynne med at det dreide seg om noe på HANS eiendom. Men så var det denne leiligheten. Det virker som det kan dreie seg om to ulike steder. Hvis han er i livet, som jeg fikk inntrykk av at han var, så kan han jo ha blitt flyttet opptil flere ganger. Nå er det mange skrømt som tror de lever fremdeles, og siden det hopper i tid, frem og tilbake noen ganger, så er det vanskelig å si om han faktisk er i livet. Det kan være en blanding av ting fra han var i livet og etter, hvis han er død.

Så bittelitt på gutten AIDEN (Aiden: «His head is spinning», «Army», «Tracet/Traced him») som er forsvunnet i UTHA også, en som ligner på han, kanskje noe har blandet seg der? Tenkte se litt mer på det når jeg er «ferdig» med Dylan.
Hvem vet, det kan ha blandet seg inn en annen Dylan, slik som hender noen ganger, det dukker opp flere med samme navn. Da blir det fort rot.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

glemte et ord som kan være av betydning (som hørte med innunder ordklyngen «Its in the Family», «Protected»)
«same Area»

«One hundre marks» (Dette var vel en fortsettelse på treasure-mark)

«Lets see what the truckers has to say»
(Så hoppet det til noe om Franklin Rosevelt, som jeg betviler har noe med Dylan å gjøre.)

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

DYLAN ROUNDS:

Jeg ville sjekket bunnen på the lake der, ved Valle City, og så fikk jeg opp noe som kan tilhøre Dylan
«North side»
Men aner ikke nord siden av hva. Hans eiendom? stedet av nummeret jeg fikk? Eller annet. Skal sniffe litt mer når i’m in the mood.

Merket meg her at en av PI ble observert der han gravde etter noe 7 Miles fra Montello.
Og nummeret jeg fikk dersom det leses i et, så finner man et sted i Salt lake city og Valle city samt Bello Avenue.
Kanskje det er en privat nattclub og ikke en vanlig nattclub det var snakk om, pga leiligheten som ble nevnt?

ps. Når jeg titter på google Earth akkurat nå på park Vally, et sted det Vistnok søkes på, så får jeg opp
«Opposite direction» men om det er en Clue, eller om det er fra noens samtale aner jeg ikke.

e
e
11 måneder siden

MISSING PERSON AIDAN CLUNE

Jeg mediterte over denne saken, spurte hvor er Aidan akkurat nå:

«Near the Park/Parking» (Parkeringsplass? RV parkering? State-park? vanlig park/uteområdet?)
— (Lang pause Mellom)
«PI knows»
(Tror dette menes med hvor/Hvilken Park/Parking det er snakk om. Var det der han parkerte Bilden før han løp til fjells? Eller har noen sett han etter det, som ikke var sikre på om det faktisk var han?)

Jeg så noen scener som kanskje ikke har noe med dette å gjøre, men det er mulig noen som har sett han eller annet.

*Jeg ser en mann sitte i en solvegg, med en caps tredd langt/godt nedover ansiktet. Han har rød-blond skjegg ca 15 +/minus lengde. Slank. Alder 30-40 ish.

*Jeg ser et helt mørkt rom, nesten som svarte vegger, en bardisk hvor noen sjekker opp drikke i et glass. En blod mann som sitter ved et lite bord nær disken. Han ha håret i stram hestehale, barbert håret på siden, over ørene. Han har en del arr etter kviser. Alder 30-40 ish.

*Jeg ser noen handle inne på en matbutikk, eller landhandel av noe slag. Ser bare rygg, ser ikke ut som han, men umulig å si. Så ut som noen som er ute på tur, med ryggsekk o.l

Ellers mye rart som virker som vas. Kan være symbolsk som jeg ikke skjønner helt enda.

Fikk også opp noe med:
«Jordan»
«Located»
«Booked him»

Kan være blanding, for tidlig å se noe sammenheng mellom det lille jeg fikk. Fra tidligere:
«His head is spinning»
«Army»
«Tracked/traced him» (Kan være fakta, men kan også være at jeg får hans oppfatning)

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Mulige disse hører til Aidan Clune, men kan være blanding:

«Has a sister» ( I Nevada?)
«Go there»
(Planla han det mens han gikk i fjellene? Altså fortid, Eller er det nåtid?

«Nancy»
Så ser jeg et sorthvitt bilde av noe som virker å være en eldre dame, tenkte mer at det måtte da være bestemoren hans dersom det var Aidans Clues.

OFF GRID
OFF GRID
11 måneder siden
Svar til  e

Endelig OFF GRID

e
e
11 måneder siden
Svar til  OFF GRID

løkki ju :) La oss håpe at du ikke har forvillet deg over seas og ut i nevada ørkenen. De off grid gutta der tror jeg uíkke er verdens beste naboer.

e
e
11 måneder siden

The murder of BRITTANY PHILIPS

Mediterte litt over denne saken, spurte blant annet hvem som drepte henne:

«It was her friend»
«He’s been fantazising about this moment»
«Her shoulders»
«Backstabbing hore»
(mener jeg hørte guttenanet ELI)
«What day is it?»
«She named them» (Da jeg bad englene om å spørre henne/Brittany om navn på morder)
«Watch it»
«HI» hørte jeg en lys kvinnestemme si med overrasket toneleie.
«He lives in Mexico»
Jeg ser noe som ligner på en del tørket blod idet noen løfter/rer en dyne. Men ikke så mye at det er noen som har blødd ihjel. Hun ble forresten kvalt sider de på snutten.
Jeg ser en hånd med henna tatto/henna maling. (Merket meg den som var øvers ved et par av fingerleddene, ville kjent det igjen hvis jeg så den. mener den ved fingerledden var gullfavet. som en sidelangs s formet sterk og et par prikker.
jeg ser noen vaske et gulv
Jeg ser rødfargede fjell, sand og stein.
«Whitney» hører jeg da jeg undres over om hånden med hennatatto var en kvinne, og forbinder det med noe enkelte bruker når de gifter seg.
«Gunerius» Hørte jeg, og er ganske sikker på at dette er vennens navn. Merk «Vennens»

Litt snedig for ifølge den snutetn jeg så så mener det at det er en med europeisk DNA somdrepte henne. Gunerius er et nordisk navn.

Roger Næss
Roger Næss
11 måneder siden

Forfatteren her er vel den største løgnhalsen som har får fjaset sitt på trykk, rett og slett en kunnskapsløs og lystløgner som skriver om ting han helt klart mangler noe som helst kunnskap om. Og når han i tillegg siterer Bibelen så forstår man professorens sin analyse:
Forskningen viser at de som bruker mye tid på disse teoriene er mer preget av ensomhet, angst og depresjon enn andre. De føler seg ofte maktesløse overfor den makta de mener er korrupt, forteller professor Dyrendal.:

Ta bare det vrøvlet og oppspinnet han skriver om Delta troppen . Der avslører han svært godt at han kun fantaserer, han aner ikke engang hva Delta jobber med. Det er bre helt utrolig at slike klovner blir tildelt spalteplass .

ken
ken
11 måneder siden
Svar til  Roger Næss

roger – Du må nok komme med en adskillig bedre analyse enn dette! HVILKE ARGUMENTER HAR DU MOT FORFATTERENS ARTIKKEL? Og vi nevner i fleng…

Terje Engen
Terje Engen
11 måneder siden
Svar til  ken

Når jeg ser Dyrendal er det akkurat det samme jeg tenker om han. Ser ut som han har et kjedelig og trist liv. Jeg har faktisk prøvd å komme i kontakt med Dyrendal. Jeg antar at han ikke er den mest åpne typen. Det er litt hjernevask i det miljøet. Han har nok mange hjernevaskede nerder som forer hans ego. Men jeg tror vi allikevel kunne ha hatt et interessant møte. Jeg har opplevd så mye som Dyrendal avviser, men jeg vet jo at det er sant. Mens han er hjernevasket og programmert. Det ville vært en flott utfordring for meg å få legge frem mine saker for Dyrendal.

Akkurat artikkelen og forfatteren vet jeg ingenting om. Jeg støtter han i det om idoldyrking via bilder. Samtidig går det under det første budet. Hvis man lager et bilde blir det en gud. Men man kan jo ha bilde av en rabbiner på veggen for å minne på budene og nestekjærligheten. På samme måte som stentavlene skal minne om budene. Men man skal finne disse budene i sitt hjerte og i sitt indre. Da tar Gud bolig blant menneskene. Guds vilje er at vi følger budene, men via vår frie vilje. Det doble kjærlighetsbudet og den gylne regel er også noe som automatisk holder budene. Men man trenger ikke å lese de på veggen. Vi vet i vårt indre.

Må gjerne kalle andre for ensom og depressiv. Hersketeknikk og løgn kjennetegner demoner. Da er det viktig å tilgi menneskene og heller få renset de for urene ånder. Derfor sier vi i kristen tradisjon at vi vet hvor det kommer fra. Deres natur er lett å gjenkjenne. Vik fra meg, sier vi bare. Unngå krangel med de. De skaper bare negativ energi og vokser på det.

Jeg er også skeptisk til mye i artikkelen her og andre. Ting jeg ikke aner om kan være sant. Delta-gjengen kanskje? Må lese mer om Delta. Man lærer i hvert fall mye uansett. Det er vel få som egentlig vet hva som skjer, vil jeg tro. PST og myndighetene har i hvert fall ikke gjort jobben sin. Utviklingen går i feil retning.

Jeg har stor tro på å snakke med folk i stedet for å anta og spekulere. Derfor har jeg tatt kontakt med jøder. Fikk bekreftet at de varsom folk flest. Har aldri mistenkt noe annet. Etter plandemien har jeg gledet meg til å snakke med leger. Jeg skal legge frem bevis for dem, journalister og politikere. De skal få svare for seg. Jeg synes de har gjort en forferdelig jobb. Ikke nødvendigvis med viten og vilje. Mange er nok overbevist om at restriksjoner og djevelskap har vært nødvendig. The road to hell is paved with good intentions. Programmert, hjernevasket og lurt trill rundt. Skulle bare hjelpe, men skadet og myrdet folk uten å vite det. Det er en mulighet. Da nytter det ikke å skyte på dem, men legge frem bevis og være saklig.

Ken
Har du sett Mel K’s intervju med G Edward Griffin? Har ikke sett han på lenge.
https://www.bitchute.com/video/oJntY6XWg8R1/
Vi må ut for å snakke med folk. Mye er fra kontrollert opposisjon og desinformasjon for å forvirre og mislede. Det må vi huske. Ridderen på hvit hest som sier alle de rette tingene og får alt til å renne ut i sanden. Håpium.

ken
ken
11 måneder siden
Svar til  Terje Engen

Terje Engen – Har nå sett intervjuet med G Edward Griffin. Følger Mel K, men har ikke vært inne på en stund, så takk for tips! Meget informativt! Bet meg merke i det han sier etter 23.57: «I think these people have made a mistake. I think they are moving too fast. They were doing so well for the last two or three decades. And all of a sudden they crank up the heat, and the little frog is jumping out of the pan…»

Ergo (min tanke)… De har fått kjenne på det uunngåelige at mange nå har våknet opp slik at kabalen er desperate og ser at de har tapt, men likevel kjemper med nebb og klør til det siste. For hva gjør et villdyr som er trengt opp i et hjørne? Men disse er verre enn villdyr som blir truet. De er hensynsløse psykopater uten empati og sympati for andre enn seg selv, vet vi jo.

Du nevner «legebesøk». Selv hadde jeg med meg følgende (s. 30-38) som jeg presenterte for fastlegen, hvorpå benektelse, benektelse, benektelse. Avsluttet avtalen brått og sa :»En borger av et demokratisk land som er redd for å ytre seg, er ikke en borger, men en undersått», og gikk ut av legens kontor for siste gang. Ikke lett, om ikke umulig, men lykke til! https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Har du noen forslag til hvordan vinkle samtaler nå som «vi må ut for å snakke med folk» slik at man kan bli hørt? Are og Kiri forsøker seg her, men jeg vet ikke helt… https://nononsensenews.org/2022/06/26/pisspreik-med-kiri-intervju-med-are-hvorfor-vil-ikke-folk-tro-at-nwo-er-en-reell-konspirasjon/
“It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.” ― Mark Twain

Som Griffin sier: «Don`t sit inside, run to the battlefield!»

En eldre og bereist kar jeg ble kjent med i 2012 fortalte meg om FED, noe jeg avviste tvert! Husker det var en skrekkelig opplevelse å høre på, så vi avsluttet emnet. Noen uker senere sendte han meg følgende i brevsform, hvilket fikk meg til å våkne. Jeg bruker dette flittig, men dog vanskelig når det ikke står i avisa:

«Spør deg selv… Hva ville jeg visst om verden uten media? Svaret er sannsynligvis, ikke så mye. Du har lest skolebøkene dine og kanskje noen andre bøker. Du har reist noen turer og hørt historier om turer fra dine venner og kjente, men det er omtrent alt. Medias innflytelse på ditt verdensbilde er derfor enorm. Nesten alt du vet om samfunnet og livet i ditt land og andre land samt verdenshistorie og alt der ute har du fått gjennom media.
Med andre ord… Hvis alle mediene skulle samarbeide, kan de få deg til å tro på noe som ikke eksisterer i det hele tatt, og samtidig skjule ting for deg som finnes? Det høres ikke sannsynlig ut, men det er mulig, ikke sant?

Dette er ikke noe jeg har funnet på. Undersøk det selv! Disse institusjonene er alle i hendene på familier som Rockefellers, Rothschilds, J.P. Morgans og flere med denne type navn.

Neste spørsmål… Hvem tror du grunnla de store internasjonale organisasjonene som FN, NATO, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdens helseorganisasjon?
Tro det eller ei, men det er de med nøyaktig samme navn!

Og for å gjøre det enda mer utrolig… Hvem tror du topper de hemmelige samfunnene som frimurerne, direkte religiøse institusjoner som Vatikanet og har på egen hånd trent nesten alle dagens verdensledere? Jepp, du gjettet riktig, de er (til slutt) den samme lille gruppen av mennesker!

Denne lille gruppen danner et brorskap som kaller seg «Illuminati». I kjernen er det kun 13 enormt velstående familier. Når det kommer til rikdom, så får de Bill Gates til å se ut som en «fattiglus», men likevel dukker de nesten aldri opp i nyhetsmediene (morsomt eller ikke, om de skulle bestemme hva mediene rapporterer). De har dannet et globalt nettverk som inkluderer nesten alle organisasjoner som har en viss makt. Fra regjeringssjefer til etterretningstjenester, og fra universiteter til restaurantkjeder som eksempelvis McDonald’s. Du ville ikke tro dine egne øyne hvis jeg skulle ramse opp alle Illuminati-institusjonene.

Så… Denne kabalen kontrollerer også alle de store mediene (unntatt Internett) og sikrer at verdensbildet ditt er begrenset til de tingene de vil at du skal vite. Men den oppfatningen er ikke sann. Sannheten er mye større. Faktisk er sannheten så mye større at for de fleste ville livet forandret seg fullstendig hvis alt kom ut på en gang.
Heldigvis er det nå mange andre måter å tilegne seg nyttig informasjon på (spesielt siden vi fikk Internett), bortsett fra mainstream media. I land som India, Tibet og blant mange urfolk i verden kan man finne informasjon som er nesten ukjent i Vesten. Slik som de gamle sumeriske tekstene, for eksempel. Gjennom årene har mange publisert verdifull informasjon som mainstream-mediene knapt har lagt merke til. Som informanter fra etterretningstjenester og «black ops»-kretser (hemmelige prosjekter fra regjeringen), avanserte forskere, folk som har hatt nær-døden-opplevelser med så mye, mye mer…»

Litt «out of topic», men likevel en stor del av det større bildet… Terje Toftenes er en norsk film- og videoprodusent og har bakgrunn fra NRK og den private mediebransjen. Her forteller han om den meget viktige filmen sin «Fri fra kreft» (uten stråling og cellegift):

Terje Engen
Terje Engen
11 måneder siden
Svar til  ken

Hei Ken
Det beste er nok å få se hvor mange det er av oss. Jeg har jo bestemt meg for å stille spørsmål, så kan folk få sjekke og bruke hjernen sin. Folk vil gjerne finne svar for andre. Om man er programmert kan spørsmål føre til fullstendig kræsj og reboot.

Det andre jeg tenker er å oppsøke andre miljøer fordi da kan man finne folk som er ekstra interessert. Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre gjør og mener så jeg kan oppsøke det meste. Jeg har møtt plenty lesber og homser. Jeg snakker med muslimer, kristne og alt mulig. Prester har jeg absolutt spørsmål til. Det er mye paradokser. Hvis du ser videoen til LT så er det en svær svart mann der og han får folk til å våkne. De er sjokkerte.
https://andweknow.com/2022/07/03/7-3-22-continue-to-plant-truth-in-battle-against-the-liberal-world-order-pray/
Så har jeg også det spirituelle i bagasjen. Det er det som var min egen red pill. Det var ikke konspirasjonsteorier eller noe sånt. Men etter det så tenkte også jeg på at alt jeg har lært er fra andre. Hva om noen har løyet? Så går det litt tid der man er litt forvirret. Hva skal man tro på? Alt på alternative nyheter er ikke sant og alt i msm er ikke løgn.
Jeg vet mange som er interessert i det åndelige. Ikke spirits, men spørsmål rundt etterliv og livsoppgaver.

Man må også tenke på å plante frø som tanker. Det gjør ofte spørsmål. Jeg husker en episode da jeg snakket med en venn om at voksne ofte gjør ting for barn som ofte barna ikke tenker er like kult. Jeg syntes han tok feil. En stund etter fortalte jeg hans tanker til en annen som syntes jeg var teit. Det er helt sant! Han fortalte meg det samme senere. Så kanskje ga du legen noe å tenke på.

Men jeg tror vi må få et lite samfunn innad i samfunnet, fordi jeg tror også at dette kollapser. De hadde nok sett for seg at vi var i en psykose nå. De skulle koble stadig nye virus sammen med klimaforandringer. Men folk kjøper ikke den. Klima og grønt skifte kan være en åpning. Det er heller ikke det store hatet mot Putin og Russland. Prisene er skapt av Obiden og vesten. Woke-tullet er heller ikke spesielt godt mottatt. Der er det mye rart å snakke om. Abort 28 dager etter fødsel er jo syke greier som man kan få folk til å tenke på. Barn er spesielt mødre opptatt av. Barneporno, honsesex og drag queen story lessons er også helt sykt. Mødre våkner opp raskt. De kan engasjere mannen.

Skal følge med på Are og Kiri. Så skal jeg også ta en prat med legen. Det var bra. Kult!

e
e
11 måneder siden

Noen som har tips om norske savnet saker som jeg kan fordype meg i? Prøvde å finne tilbake til en jeg har fått opp før, men han var ikke å finne noe sted. Ikke oppført ser det ut som. (Falt av savnet lista som mange gjør her til lands ser det ut som) Alle disse skoene som ligger igjen. Jeg har en formening om hvor noe av disse befinner seg …

Aradorn
Aradorn
11 måneder siden
Svar til  e
e
e
11 måneder siden
Svar til  Aradorn

Artig å finne off grid løsninger. Lurt å produsere strøm selv og ha egen vannforsyning, dyrke noe mat selv, og ha vedovn. Og en del smarte reserveløsninger når det gjelder klesvask, lagring av mat osv. Men ha nå en lillefinger innom her da, ellers blir det skikkelig kjedelig her :(

e
e
11 måneder siden

VIKTIG: Fra meditasjon NÅ, ADVARSEL:

«You are in Danger»
(Dette betyr ikke nødvendigvis at det gjelder meg, da det hender at det er til andre selv om de seier DU, på samme måte som HENNE noen ganger referer til meg, ikke bare andre. Jeg ignorerte denne tenkte det var spam, men så kom det opp igjen:
«In Danger»/ «Danger»
«Pretty face»
«kamuflasje»
«They recognised him»
«Vehicle in park» (Kjøretøy, vet ikke korrekt spilling. refererer det til nå, eller til en tidligere sak om et kjøretøy i en park?)

«When he comes»
«Customer kontroll»

Da jeg spurte hvem er i fare eller farlig?

«The man»
«Tallin»
(Tror sikkert dette referert tll et navn (Jeg spurte etter navn) jeg har fått tidligere, uten å skjønne om dette var bad boy eller en av de gode gutta. Fornavnet er M … og et navn som jeg har fått opp i en sak eller to i utlandet så det er ikke nødvendigvis den samme personen siden det virker å være annet etternavn. Dette fulle navnet googlet jeg en gang for lenge siden og det kom opp noen i Rogaland med dette navnet, jeg har noen flere tanker om dette men det egner seg ikke på trykke her)

Fikk også opp et tall 57, men ikke sikkert det har noe med dette å gjøre i det hele tatt.

… … …

En noe heller interessant snutt dukket opp i går kveld/natt/morges i meditasjonstilstand som jeg er usikker på hvordan jeg skal tolke.
Jeg fikk et navn, kjent fra på min bad-boy liste, en jeg var sikker på var død. MEN, jeg betviler at døde menn blir hanket inn av politi?
For det fikk jeg opp at denne mannen var nå. Etter en del pauser og annet småting så kommer dette:

«You are a bitch»
«You told them who i am»

«Menneske» (??? aner ikke hva dette skal bety)

Jeg fikk inntrykk av at dette var den mannen som nå var «hanket inn». Men jeg kan ta feil, er jo livredd for å blande goodboys navn og bilder inn med badboys. For om jeg ser på noen jeg liker å sikle på fordi de er pene, så kan jeg begynne å få bilder og ting som omhandler de. GRØSS hvis man tar feil :)

Så igjen; jeg beklager dypt og på sterkeste hvis jeg har laget ubehag for noen med å blande de inn (med navn eller på Andre måter) med ting fra badboy clusa.

ps. Googlet det fulle navnet nettopp også men da så jeg ikke det jeg så sist.

ps 2 glemte denne som jeg mente IKKE hadde noen sammenheng med dette, men ved ettertanke er jeg usikker:

«Pick up truck»
«Your name»

Har nylig også fått: «Motor-cykle has your name» men også her tenker jeg at det trolig ikke har noe å gjøre med dette da, med mindre Tallin er på to hjul.

ps 3 Det hender en innimellom at mine spørsmål innimellom ignoreres og jeg får info som jeg kan mistolke som svar på det jeg spurte om. Så i verste fall betyr Tallin kanskje et sted og ikke navn, men jeg vil tro at det er etternavn siden jeg har fått det opp tidligere som et etternavn.

TILLEGG:

Jeg fikk også inn noe som var til meg i går og det var: «You’re answer was changed»
Lurer på om dette refererer til noe jeg fikk inn tidligere som omhandlet at noen hadde tuklet me meldinger fra meg. Eller kanskje handler denne om noe annet, who knows.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

WTF? Fra meditasjon i går kveld/natt.

«Warn you»
«You’re direction»
«Alive» (Så seg jeg noe som ligne spå en sort/mørk hund som ligger på bakken og har rare rykninger i kroppen, må være symbolsk)
«Snowden knows Tallin» (WTF?)

Alicante» (Denne kom etter pause, så det kan være brainspam eller handle om noe annet. I går fikk jeg for meg ordet «Dubai», etter meditasjon. Men også det kan være spam, stor sjanse for det. Det hender at det er etterhengt, men ofte bare hjernespinn.

Nå fikk jeg blant annet ordet «wikyleaks» før dette, men jeg skjønner ikke sammenhengen eller hva dette betød. Jeg måtte google for å huske på hva de egentlig holdt på med. Jeg aner ikke om det det er en advarsel til meg eller til noen andre, jeg regner med at den er til noen andre, derfor legger jeg ut her. Men litt creepy i grunnen dette her synes jeg.

for en dag eller to siden fikk jeg blant annet denne; (som jeg antar ikke har noe med dette å gjøre, men det kan være en tråd i det. Det hører i hvert fall til min sak eller en av de andre sakene. Kanskje han ene jeg har fått opp en del som virker å være satt opp på et eller annet vis. Hadde mest inntrykk av at dette handlet om min sak, men ikke helt sikker.

«They intend/intended to sacrafice you» (For the cause)

Og denne klyngen fra i går:

«They changed it»
«Snowden»
«Holding you responsible»

Jeg klarer ikke fange opp om det er noe dårlig eller noe bra.

e
e
11 måneder siden
Svar til  e

Dagens snutter:

Emilia – (Big Big World)

Napkin Notes (by Garth Callaghan)

Hunting High and Low

https://www.youtube.com/watch?v=6PWZL0DGFCY
Finding you

e
e
11 måneder siden

Stunning new AI «could be conscious» – with Elon Musk.

Terje Engen
Terje Engen
11 måneder siden

Minst 37 av slike gjerningsmenn som er under antidepressiva medisinering og psykiatrisk behandling i USA. Over 180 mennesker drept. Drapsmannen i Danmark var til og med medlem i pistolklubb!!! Hvorfor har vi PST?
Breivik var velkjent av politiet. Hele familien var i kontakt med psykiatri. Han ble hektet på voldelige spill. Nok en fellesnevner for drapsmenn. Så tok han dop for å bygge kropp?!
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-2020583/amp/Norway-killer-Anders-Behring-Breivik-One-drug-addled-mind.html
Alle har vel sett og følt på humørsvingninger blant dopere?

Nå må vi være mer forsiktige med medisinbruk i landet og verden rundt. Medisinbruk ties ned. Det er sikkert 100% av tilfellene + psykose av hjernevask fra kjente miljøer som PST burde ha kunnskap om.

Men neida! De skal gjøre drapsmenn til de friskeste blant oss og heller vinne gjennom politisk agenda. Skytingen i USA 4. Juli var knyttet til Antifa. De bryr seg ikke om å overvåke Antifa. De bryr seg kun om avvæpning av uskyldige borgere.

Amerikanske myndigheter har gitt millioner av dollar til å forske på medisinering av gorillaer for å gjøre de transseksuelle. Nå må folk slutte å stole blindt på vaksiner og medisiner fra Big Pharma/DARPA. Videospill/Hollywood/Rap kultur/medisiner/dop/Antifa/Nazi/psykose/tvangslidelserog psykiatrisk behandling. Tips til PST. Nei, friske mennesker dreper ikke og sender heller ikke borgere og våpen for å krige. De er vel fra samme skole de to…? Vold avler vold. Kriminelle styrer. Nå skal de sulte folket og sette de i gjeld. Så man må be på knær og takke ja til politikk og tyranni som var utenkelig tidligere. Orden ut av kaos. Skylder på Putin. Skaper selv matmangel. Stenger raffineri og energiproduksjon. Du kan kreve naturretten og selvstendighet, men må samtidig gi slipp på velferdsgoder og rettigheter. Banken stenger kontoer sånn som i Kanada og Kina.

Vi ser bønder i Nederland går til aksjon. Sprer møkka tilbake til politikere som har skapt krisen selv. Som innfører klimaskatter mens landbruket ligger med brukket rygg. For å smøre et korrupt Co2 sertifikat system som beriker Al Gore og vennene hans og holder u-landene vekk fra industrien og det globale markedet.

K.Johansen
K.Johansen
11 måneder siden
Svar til  Terje Engen

Falsk flagg-operasjoner – er det utelukket i forbindelse med de siste ukers skyting og terrorlignende aksjoner?

Er det medisinering – eller er det etterretningsorganisasjoner som vil at det skal se slik ut?

Så vidt jeg kan lese meg til er MI6, britisk etterretning, inne når det gjelder skytingen i Oslo 25.6. De så vel en norsk ekstrem muslim i London i begynnelse av juni.

Hvem styrer PST i Norge tro?

Terje Engen
Terje Engen
11 måneder siden
Svar til  K.Johansen

Nei, men om det bare skal spekuleres rundt det så kan de som sitter med ansvaret danse rundt i gatene. De må ha en manchurian. Hvorfor ikke også diskutere deres versjon og den elendige jobben som er gjort? De gjør oss til syndebukker. Vi er ikke så hatefulle og vi trenger ikke avvæpnes. Det er politikere og politi som ikke klarer å holde gatene trygge. Det er uregistrerte våpen og gjerningsmennene er kjent av politi, psykiatri og er på medisiner som gjør de til empatiløse tullinger. Attpåtil kjent i ekstreme miljøer. Tenker også på Danmark og USA.

Om det er falsk flagg eller om de utnytter hendelser til egen politisk vinning og agenda, så er det oss som mistet frihet og rettigheter. Med de summene som utbetales så er det lett å spekulere i falsk flagg. Men man kan angripe fra alle kanter også. Ikke alle som er like mottagelig for slike teorier. De var veldig raskt ute med motiv som de egentlig ikke visste. De brukte det for alt det var verdt. Oppmerksomhet bort fra deres eget ansvar. Offeret var deres agenda og ikke de sårede og drepte. Det var mitt inntrykk fra det lille jeg så.

K.Johansen
K.Johansen
11 måneder siden
Svar til  Terje Engen

Poenget er hva som er sant.

Disse hjernedøde gjerningsmennene virker ikke å være i stand til det de beskyldes for.

Det viktige her er mønsteret. Det skytes, noen dør, og hver gang blir de angivelige gjerningsmennene arrestert etter noen minutter (Oslo 25.6.) og noen timer (USA).

Koblinger skjer til tidligere aksjoner.

Merk de korte videoene som følger ugjerningene. De fanger opp de som skjer, men de klippes i filler – slik at ingen kan følge en tidslinje. Hvem gjør opptakene – hvem vet at noe er planlagt å skje?

Se på bilde av gjerningsmannen 25.6. Stiller i blå cap og merkelig nok med gul t-skjorte. Men uklart bilde, kan ikke se ansiktet ordentlig. Hvordan vet vi da med sikkerhet at det er den siktede?

Nøkkelvitner er lesbisk vekter med kun fornavn og personer knyttet til Forsvaret.

Allerede på 1800-tallet var terrorister i Europa koblet til London. Og nå altså en knyttet til 25.6. blitt observert i London.

e
e
11 måneder siden
Svar til  K.Johansen

Etter siste utvikling (I følge nyhetene) begynne jeg å lure på om frimurerne har et par føtter inne der også. Så kanskje HK og Ertesvåg hadde rett ang pst.

e
e
10 måneder siden

SAVNET; ODIN – TRONDHEIM

Er det noen som holder liv i denne saken?
Noen som vet hvor på Jonsvannet de brente tingene ble funnet? Er det allmenn kjent?
Ble det søkt med hunder på Jonsvannet?
Noen som vet om kadaver-dogs kan finne levninger som har vært begravet i flere år? Og de hundene som kan finne levninger til vanns, er det snakk om kun kort tid etter? Jeg vil adoptere en eller to gamle/retierd K9’s og søke etter levninger, noen tips?
Er kanskje bare jeg igjen her inne som er opptatt av å finne savnede :(

Jeg har mediter litt over dette (Odin) igjen og fikk noen nye bilder og ord. Skal snuse litt mer på det. Tror det jeg fikk er blandet med annen sak, eller det var ulike tidslinjer. Underlige greier. Mulig det blandet seg med et spøkelse fra krigens dagen …

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

HVOR ER ODIN? (Fra meditasjon for noen dager siden)

Først drømte jeg at jeg ser et kart, lag på lag, i hjørnet står et navn, eller to navn. «OLE ODIN». Jeg ser overdra og ned Som i google Earth utsikt, og jeg ser et område som har lys sand, eller leire, eller sement? Det har noen gresstuster innimellom. mener jeg ser et hustak av blikk. Bortenfor området er det grønt og frodig. Så hører jeg «Ubebodd»

Så fra meditasjon: Her tror jeg det må være en mixup med Dylan case eller annet, for det er snakk om to ulike steder slik jeg tolker det. Men mulig jeg mistolker.

«He is berried»
«Next to the shed»
«Mark» (jeg oppfattet dette som et merke, noe som er merket med Fillan)
«Fillan» (vet bare om et sted på Hitra som heter det, så aner ikke hva dette skal bety)
«His vibration» (?)
«Mitchell» (Da jeg spør om navn på eiendom)
Så ser jeg et rødt trøndelån (ligner på det iallfall) Men hvite karmer. Ikke falmet maling. Og flere små røde bygninger ved dette huset. Veldig grønt og frodig rundt.
Så ser jeg noen vaske hender i vann og riste de tørre, utendørs.
Så når jeg igjen spør hvor Odin hører jeg «Under her» Samtidg som jeg ser noe som ligne spå en grunn elv, siden vannet renner litt på den måten, som i en strøm en retning. Altså ikke stille vann.

Når jeg googler og sjekker Jonsvannet for moro skyld, merker jeg meg et sted eller to som er av interesse. Det ene stedet har lignende farge som den lyse sand/leire greia. Samtidig legger jeg merke til når jeg ser på kart over Havneområdet, «noe» som fanger min oppmerksomhet med tanke på en mulig link til Jonsvannet.

Nytt forsøk: (jeg spør igjen etter navn på eiendom, nummer, og hvor er Oding og Evnt hvor mange Miles eller minutt fra der tingen hans ble funnet brent.

«Name»
«Property»
«Given»
«Shifting» (Når jeg spør om areacode eller nummer)
2940
«Lånke»
«You missed the clues» (Det var ting jeg ikke fikk med meg, neo som mangler?)

Da jeg googlet dette nummeret får jeg opp blant annet, en Svensk side med «avstand til Jonsvannet» 11, 2940. Kan ha en mulig link til de gamle clues jeg fikk for lenge siden da jeg mediterte over Odin. Da var det noe som kunne være svensk ord o.l

Så etter en stund får jeg opp noe som muligens kan tilhøre Dylan eller Aidan, selv om jeg fokuserte på Odin. (For det hender en del når jeg ser på flere saker samtidig) Lett sensurert.

«They where chasing him»
«You where being told» (Da jeg spør hvem)

«Him mom knew»
«Another victim»
«Its on/in the news»
Men så får jeg opp noe med at det virker å være tilbakeholdt av media.

Jeg googlet «Lånke», husket at jeg hadde hørt navnet før og trodde det var på Melhus et sted. Jeg tok feil, det var på Hell, eller ved Hell. Der renner det ei lita smal elv som ser grunn ut. Det var et område som tiltrakk min oppmerksomhet da jeg brukte google Earth. (Jeg må finne ut å bruke live versjon så ting blir mer riktig) Det hadde lys sand og elva rant rett ved, og grønt rundt. de var ikke noe skur der, men det var et skur på andre siden av elven, ikke helt nede ved elven da men. Så det ligner ikke helt på det stedet jeg så, er noen mer som ligger på Jonsvannet.

Jeg fikk også et trekk om noe mot kirka/ved kirka. (Har ikke sjekket dette nærmere)

Men, her virker det som de kan vøre snakk om to steder, så er det igjen ulike tidslinjer eller mixup med annen sak?
Man kan ikke været to steder på en gang. Kan han ha vært på et sted først også blitt flyttet eller dratt videre?

Skal se om det dukker opp noe mer etterhvert, når sansene mine virker.

ps. Eneste Mitchell jeg finner som er tilknyttet Jonsvannt når jeg googler, er noe fra krigens dager, så kanskje jeg fanget opp noen som gikk ned me fly der so er under vann. Jammen ikke godt å si.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Ekstremt pussig. Hørte akkurat nå et intervju med Odins mor, og underveis kommer det frem at det var en gutt som forsvant på ca samme tid i TRD som het OLA, og han hadde «falt» i elva og latt en sko stå igjen sammen med noen pass eller kort o.l.
Høres dette kjent ut? VISITTKORT? Er det enskos-monsteret eller tosks-monsteret som har vært på færre?
Hvorfor ligger det igjen i så jækla mange savnet saken en, eller to sko?

Det skal Vistnok være video av at denne gutten (Ola) faller i elva. Jeg hadde ikke trodd på det før jeg så det selv, og selv da er det jammen ikke sikkert at jeg hadde trodd på det etter det jeg vet som foregår. Deep fake? Coverup?

Det skal nå pinadø godt gjøres at man snubler så kraftig at begge skoene blir stående igjen på land, og at du lander så til d grader forkjært at du ikke klarer å stå opp igjen.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

ODIN:

Drømte i natt (Klar-drøm)at en stor hand kom ned fra himmelen og pekte rett med en finger ned på et rødt hus, så det mest ovenfra, men fikk med meg at det var rødt, og det stod på en måte innerst et sted, med flere bygninger/hus foran, før. (Hvis jeg tolket det riktig) Jeg skjønte at det røde Trønderlånet/huset har med Odins forsvinning å gjøre, og er nok det samme jeg har sett før, men fra en annen vinkel. Men hvor er det? På Lånke? På Jonsvannet? Andre steder?

Det var mer, men dessverre husker jeg ikke noe mer bortsett fra noe som jeg fikk senere som handlet om meg, noen hadde delt noe informasjon om meg til noen. Noen som har tipset en mulig killer igjen? LOL. (Galgenhumor)

Jeg sjekket litt mer på google Earth langs elva Leksa på Lånke, og merket meg et par steder til, av interesse. Et skur/Hytte ol. som står ved elva ganske langt opp, og en slags sand og grus plass som hadde slike grønne tuer som stakk opp som kanskje ikke er grønne ture men trær. (Sett høyt ovenfra så er det ikke lett å se) Det stod noe i midte der som jeg ikke vet om var et skur, en container eller en lastebil. Også et sted ved kirka, en slags teltplass/leir. Husker bare et syn jeg hadde da jeg første gang kikket på saken som jeg ikke engang husker om jeg skrev ned.

Men Har ikke sett noen røde hus der eller trønderlån enda som fanget oppmerksomheten min. Ikke lett å se når man ser bare hustak. Hadde jeg hatt en K) og bil skulle jeg tatt meg en tur og sjekket, både på Jonsvannet og Lånke.

Jeg fikk dog noen nye små clues før natt. Virker som jeg har mer et navn på person blant clusa som er viktig.
En bekreftelse på det. Må vel være Mitchell det da. Eller er Mark Fillan et navn? og ikke noe som er merket med Fillan?
Eller ble han med et båt til Hitra? Lånke kan også være et etternavn selv om jeg tolket det som sted.

Nå kan det hendet at det røde huset er det nærmeste kjente stedet, ved hvor han befinner seg, og nummeret jeg fikk er nærmeste kjente nummer, for jeg pleier å be om det dersom det ikke finnes noe presist.

Håper at sansene mine fanger opp mer om Odin, jeg skal i hvert fall fortsette å se på det. Lånke virket ikke så veldig stort, må da være begrenset med røde Trønderlån, eller røde bolighus/trønderlån lignende der. Samme med Jonsvannet.
Det røde huset er i hvert fall svært viktig. Finner man det huset, vil jeg tro man finner veien videre til Odin.

Ps. Det skuret/hytta med leksa elva som stod langt opp, var ved et Steinberg.

ps 2 glemte dette, «He tried to escape» (mener i hvert fall at det er Odin det er snakk om men kan selvfølgelig være mix. Og da fikk jeg inntrykk av at det var han som var «jaget»)

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Da har jeg fått inn mer gjennom meditasjon og drømmesøvn ang. ODIN, egner seg neppe på trykke her, litt usikker. Men fant også et nytt sted på Lånke av stor interesse. Den personen (Som jeg har fått inn) som ligger begravet, (hvem enn det nå er) har jeg nå sett plassen for, på nært hold noen viktige detaljer. De stemmer overens med tidligere clues som jeg ikke skjønte.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Fra klar-drøm natt og meditasjon: (Her kan det være mixup)

Det begynner med at jeg ser den hvite sanden, og et «merket» sted der. Det er noe avlang, ikke mer enn to meter langt og ikke mer enn en halvmeter bredt. nesten litt som om en person skulle ligge der. Det er på min venstre side (i synsvinkel) Rustfargede/rødoransje mursten med hull i, med gammeldags form, litt mindre, de ser nesten litt ovale ut. Ved siden av er det noe annet i to ulike farger ser det ut som, klarer ikke se helt hva det er, klær, garn eller mindre sandstein. (Dette kan muligens være «Mark» «Fillan)

Så får jeg:

«They where taking me»
«All of them»
«34 minutter» (Fra Trondheim mene jeg å fornemme)
«politiet» (Jeg spør hvem tok han, dette kan muligens bety noe annet enn at politiet tok han, se lenger ned)
«Ole» (Da jeg spør hvem tok han)
«These men work for Gustav»
«Politiet vet hvor» (Da jeg tenkte eller spurte hvor de tok han)

Disse virker å ikke henge sammen, men mulig:
«In her bed»
«Finish»

«50 meters» (Kan være 15 meter, hender jeg hører feil men ganske sikker det var femti) denne er jeg ganske sikker på har med han å gjøre.

«Alle disse nedenunder kan også være mix:

«Hiring him for free»
«She named them»

«I couldnt sleep»
«Proparty- Eiendom»

«Previous owner»
«Goate» Så ser jeg bilde av geiter»

Så ser jeg en fått som beveger seg rykkvis fremover i noe grønt område, som skog, som på et kart/skjermbilde.
«Numerous»

«I et Viredal/Virkedal» (Aner ikke hva det skal bety)
«4»
«Dem samme»
«Kidnappet»
«Video»

… … …

Jeg fikk inntrykk av at han var tracket av noen, enten etter telefon eller han hadde chip.
Da jeg googlet dette nummeret litt mer tidligere, (som kanskje manglet noe) Så fant jeg blant annet dette:

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC2940A-41A-1-25A-Low-Dropout-Regulator-DS20006000A.pdf

MIC2940A

ps. Jeg lurte et øyeblikk på om dette var under vann, men tror ikke det. Hvit sand og klart vann, høyst usannsynlig at det skulle være under vann, men selvfølgelig en mulighet.

ps 2. Kan jo hende at dette handler om noen andre, jeg synes det er så underlig, for jeg har fått opp dette ved elven i flere savnet saker. Så er det en mix, eller er det noen som har en «bunkers» ved elven et sted som er innblandet i flere savnet saker. WHO KNOWS?
The lord knows :)

ps 3
Det nyeste stedet av interesse på Lånke av interesse fant jeg ved å følge elven igjen, og der var et skur, og litt lenger opp noe som minnet om et rødt trøndelån med hvite karmer. Og På andre siden av elven hvit sand område, grus og stein uttak.

ps4
Jeg aner ikke hvem denne Gustav er men jeg fikk en sterk følelse av at det er noe veldig bad omkring det

ps5
Når jeg googler finner jeg avstand fra Trondheim til Stjørdal 34 km som oversatt blir ca 34 minutter.
Lånke er jo nesten på selve flyplassen, så …

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

«Hus i Malvik»

Vet ikke om det er DET huset som er direkte knyttet til Odin eller den personen som jeg har fått inn i meditasjon, men det kan virke som. Litt «langt» unna Lånke men det kan jo være link likevel.

Fått i litt mer enn det men ser om det kommer noe mer ..

Man må være kjapp på labben med det huset. Må være noen der ute som vet.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Det var dette som kom med på det om huset tidligere. Jeg vet ikke sikkert om dette har direkte noe med Odin å gjøre, men det kan virke slik. Alltid mulig at det er mix fra annen sak, og noe mix fra hjernespinn.

«They use/used stalking»
«Millitary»
«Harrasment»
«Hus i Malvik»
(Mener jeg hørte noe om millitary experiment, fjernt, så mulig spam)
«Evil»
«Doctor»
«Ransak»

«Doctors office» (Neppe et vanlig legekontor dette er snakk om med mindre det betyr noe annet, ikke sikkert at dette er DET huset helle, for det skulle jo være forlatt mener jeg)

Mener at jeg hørte noe om «Telegraph» igjen.

Mulig at Odin er blitt utsatt for MC eksperiment, eller at det er mix med annen sak, hvor noen har blitt utsatt for dette. Jeg er vel neppe den eneste som har opplevd slikt. Kanskje er det huset i Malvik hvor man har visse instrumenter? WHO KNOWS? But the Lord :)

ps. Når jeg tenker tilbake på noen av de første bildene jeg fikk for lenge siden da jeg mediterte over Odin, så var det et par bilder, særlig et som kunne stemme med noe som dette. samtidig var det clues jeg ikke nødvendigvis klarer å plassere i dette bildet. Husker jo blant annet at jeg spurte hva som hadde skjedd med Odin, og da hørte jeg «Hva skjedde med Johannes?» «Fishing-spree» Jeg tolket det slik som at noen savnet Johannes som hadde blitt utsatt for lignende som Odin, hva nå enn det var. Men vanskelig å vite når bilder og info hopper frem og tilbake i tid. Hva som er fortid og hva som er nåtid.

En ting er i hvert fall klart. Ingenting jeg har sett eller hørt, så langt, tyder på at Odin har hatt en ulykke, eller skadet seg selv.

ps. Når jeg tidligere har fått inn dette med telegraf (også omtalt som mordvåpen) så ble det henvist til Flyplassen, som da er rett ved Lånke, det er jo litt interessant.

Eneste jeg husker fra nettopp, da jeg forsøkte å meditere på nytt Over Odin var ordet «Patrulje»

Aradorn
Aradorn
10 måneder siden
Svar til  e
e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Meditasjons MIX:

Ang Odin: Jeg ville også sjekket Stjørdals elva, hvit sand der også, og fikk en snutt derfra hvor jeg så flytårnet på andre siden og landskap uten hus ned mot elva på andre siden. (Min høyre side i synsvinkel) Jeg så fra Lånke siden. Flytårnet var på venstre side i synsvinkel fra samme ståsted.

Nå er det mulig at jeg fikk dette bildet fordi jeg har sett litt på google Earth rundt Lånke. Så det er ikke sikkert at det betyr noen ting. Men, det kan være Stjørdals-elva som er det rennende vannet/elva ved eller der som noen er. Jeg har jo ikke fått noe navn på det rennende vannet/elva.

Jeg får inntrykk av noen som e berried in the sand eller Sea.

«India»
«Ruthless»
Jeg ser en avis, artikkel, bilde av en mørkhåret jente med amputerte ben.
«Adel/Adele»

Jeg ser et område stengt med bom. Ingen snø.

«Jacob»
«Good value»
«The product»

Jeg ser flytårn og elv som renne forbi, mener jeg er på Lånke.

«Names»
«Blueprint of yours»
«Lovet alt»

Jeg så også et fjell, ikke så veldig stort/høyt ved først øyekast. Det skulle ligge en leir av noe slag på venstre side litt over halvveis opp, ikke helt på toppen. Og midt på fjellet var det veldig bratt, klippe-aktig med hvite snøfonner. Og det var som om noe skulle være under den snøfonna eller nedenfor.

«In India»
«farm below»

«Right in the middle of it»

«You where part of the operation»
«Ballard»

Så hopper det litt:
«Wrongfully accused»
«Part of the plan»
(Fikk inntrykk av at dette omhandler en mann, kanskje politi, eller offiser, eller agent av noe slag. Men kanskje jeg misforstår)

(Noen som savner en Jacob? Er det han som var del av en operasjon?)
igjen må jeg understreke at når det snakkes om DU, så er det ikke alltid meg det refereres til, om jeg har tolket det riktig. På samme måte som Henne, noen ganger er myntet på meg.

ps. Adele er et navn jeg har fått for lenge siden, som jeg tolket som et fremtidig offer. Skjønner ikke hva det har med India å gjøre men, eneste jeg har fått inn om India tidligere er jo den svindler krypto Queen.

ps 2 Jeg trodde først fjellet var Gråkallen, og at det var noe som tilhørte Odin eller den andre som muligens hadde blandet seg inn, men så hopper det til India av alle steder.

ps3.

«They wanted to take you» (Vet ikke hvem den hører til)

ps4.
Fikk innrykk av at farm below, betød at den var nedenfor fjellet, på midtsiden.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Kanskje det var Indiana og ikke India. LOL.

e
e
10 måneder siden

LEGEMIDDELMAFIAN koser seg i San Fransisco:
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2022/07/12/7898551/ma-betale-592-millioner-for-bidrag-til-opioid-epidemien
Er ikke det eneste de koser seg med nedi der,*host host*

e
e
10 måneder siden

cluemix fra meditasjon, Dylan Rounds +++?

Gamle (sensurert):
«What do you want from me»?
«Dylan» (Når jeg spør hvem spør)
«The oposite direction» (Etter at jeg postet det Clue om «Nort side»
«45 minutes» (drive)
«Help me»
«Dump him»
«Half Way» (trough)
«truckers arrested»

Løsrevne:
«On the side/oter side of the roade»

«A minute away from his grandparents»

«Its a ranch»
«This proparty is for sale»

Follow the stream»

Klynge:
«Landmark»
«Treasure»
«Its in UTHA»
«Pickup truck»
«Connections made»

Klynger:
«Date»
«Security»
«No one was ..»
«Phone call made»
«Arrest»
«Holding you responsible»
«More bodies found»
«6 – 8»
«Wadesworh USA» (Wadsworth er jo navn fra personer av interesse i Dylan saken)

… … …
Løsrevne:
«The other Peak» (Suzanne Morphew? eller Aidan?)

«Youre going to Florida kiddo» (?)

«White adds»
«Kingdom»

«Multiple Catfish»

«Brainimplant used as telgraph comunnicator»

«Search and rescue team Discoverd …»
«They Think its you»
«Homocide»
(mener jeg hørte «Dylan»)
«Clues»
«Its connected to the case»
«There was a message written in the …»
«They Discoverd his tracks»

e
e
10 måneder siden

MEDITASJONS FRAGMENTER: Vet ikke hvilken sak dette tilhører, eller om det er noe nytt. Kanskje er det som med når jeg først tar inn et navn eksempelvis Jennifer, en savnet, så kommer det etterhvert flere Jennifer som er savnet. For nå er det tydeligvis ELV, som er i sentrum.

(Syntes jeg hørte «Muslem»)
«Manager»
«Spoke»
«Dying»
«The river»
(Syntes jeg hørte «save him»)
«District» (Jeg spør om navn på elv og hvor er elva)
«Magasin» (Er det snakk om et vannmagasin?)
«Capital» (Dette ordet kan jo bety forskjellig, er det hovedstad kanskje?)
Jeg får opp et symbolsk bilde jeg ikke forstår, av en døende rev.
Jeg ser en hånde som skjelver kraftig som flytter på sirkler (Har sett denne huden før tegne kruseduller)
«Suspect»
Jeg får opp et bilde som nok skal tolkes symbolsk som jeg ikke forstår, en skilpadde med prikker.

… … …

Denne kom litt ut av det blå i dag, så vet ikke hvilken sak den tilhører, men norsk og jeg har ikke sett på mange saker i Norge så …

«AUSTBØ»
«Name»
(Syntes jeg hørte «Hurry up»)

Syntes jeg hørte noe med witnessess told name, og noe med godt gjemt, men så svakt at det kan være spam.

Aner ikke om dette er navn på en person eller et sted eller et firma som er tilknyttet en eller annen savnet sak. Om de tilhører klynge av clues overfor.

Fikk også opp noe med på 3 meter dybde tidligere, tror det var i forbindelse med Stjørdalselva. Trenger ikke bety noe, kan være at jeg snapper opp noen som sjekker trøkket og ikke egentlige clues.

Ser ut som mer enn en «elve-sak» eller jeg er skikkelig dårlig på å tolke clues.

+
«Proxy»

ps. Kom på at jeg for en tid siden fikk noe om en som ble tatt med til en «underwater facility» men det er sikkert noe annet det handler om, og når det gjelder den 3 meter greia så hører den neppe sammen med undervanns fasilitet, de holder vel til på litt dypere vann vil jeg tro, hva nå enn de er.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Enkeltstående, svært spredte fragmenter tilsynelatende fra ulike saker:

«Running water» (Odin tror jeg)

«Who do you call when you get lost?» (Odin kanskje. Ringte han noen underveis?)
… … …
Aner ikke hvilken sak: (Tror de hører til tidlige clues «Wrongfully accused, part of the plan»
«They fabricated evidence»
«Completly false»

«False accusation made public»
… … …

«Under the chitchen sink»

«Draw»

«10 mile radius»
… … …

«Gordon»
«Reopen the case»

… … …

Jeg trodde først dette hørte til Odin, siden det kom tett etterfulgt … men makes no Sense, så who knows?
«Tom»
«The Agreement»
… … …

«Family and Friends involved» (Dette kom etter noe med «They found the manager», så hører vel muligens til det, hva nå enn det er.
… … …

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Noen små clues her og der, så spredt og fjernt med mix. Vanskelig å si hvem som hører til hvilke saker.

«The light, he saved you»
«He protected you»
«The lord spoke»
«He could see trough all of his eyes that it was you» (Ophanim/Oraphim engel)

(Tror dette handler om en savnet jeg ikke vet hvem er)
«Nord hamar distrikt» (Samtidig ser jeg bilde av en politimann)
«True revelation»

«They krept you Alive so you could provide information» (Tror dette handler om en kidnappet som har blitt holdt i livet)
… … …

(Odin eller den på Østlandet jeg ikke vet hvem er)
«You are Close to finding me»
Så ser jeg to stående tanker som jeg først tror er oksygen-tanker, så hører jeg:
«Berried»

«He was in the shack»
«Can u see it?»
«You probably wouldent find it»
(Da jeg spurte om hvor skuret er:) «Det er det ingen som vet»

Jeg prøver å finne ut av dette med oksygen tankene, hvor er de, og er de begravet ned i bakken, eller noe begravet i det området?)
«Nå seigt» hører jeg en trøndersk dialekt si.
Jeg ser en hånd som har olje på seg. (sånn blank-gulaktig) (Tolker det som om det kan være snakk om oljetanker)
Jeg ser en hund stå helt inntil en vegg. Mulig en sporhund som har kommet over noe i et skur?

… … …

Jeg ser et firkantet, hvitt kirketårn, ser ur som mur, med firkantede vindu med noe som ser ut som brune karmer.
«Your friend» (De savnede omtales ofte som «din venn», ellers Jesus er din venn, eller det er faktiske kjente)
«Eyewitness saw him»
«Church leader»
«He is responisble»
«His map»
… … …

Missy Bever og min sak kanskje?

«Stolen credittcard» (Jeg husker stolen card i Missy bever sak, men dette er kanskje noe annet)
«Used as bait» (Har fått hørt før at jeg ble brukt som agn)
«Renholds» (Renholdsen navn? aner ikke hvordan dette navnet skrives på engels) Muligens tyvens navn?)
… … …

«Politiet»
«Har skjønt»
«Newman»
… … …

«If you run into one of the the G…, men, im not in charge»
Jeg ser non råttne strå og en larve
«Kroppen min»
«All over Europa»
Så ser jeg en møsk mann, middelaldrene, litt lubben, trønder dialekt:
«Den katta skjøt jeg» (Må tolkes symbolsk)
Har fått opp «shot me» et par ganger, så mulig noen i en av sakene har blir truet med det.

… … …

+++

«Direct»
«Clues»
«Unable»
… … …

Aner ikke hvilken dette tilhører, kan være bare brainspam, klarer ikke plassere de i noen av sakene jeg har sett på i det siste. Passer ikke inn i noen av de. Kanskje den på østlandet?

«Under 60 minutes»
«11 minutes from Home»

… … …

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

WARNING: «Policeman Will die» Se lenger ned:

MEDITASJONSMIX: Når frekvensen er dårlig i perioder er det spredte clues, vanskelig å skille sakene som blander seg. Da får jeg gjerne en linje eller to ord pr sak. Min egen sak blandes med innimellom, og den koma-gutten og han som er framed for noe. osv. Også har vi the bad boys clues oppi det hele :)

«Park Avenue»
«The Apple»
(Tidligere har jeg fått en liten klynge med clues som inneholdt «Tre green Apple» har ikke orket å lete/finne de frem igjen)
«He was living there for a while»
«Close to the park»
«11. th floor»

Jeg ser noen som åpner en fryser.
«Den jenta» (Da jeg spurte hva er i fryseren. Det er kanskje den samme som jeg fikk inn for en tid siden)
«Dont know witch one»
(Mulig the green apple hører til denne? Kanskje noen som jobbet der?)

«Find him»
«2930»
«Markaplassen»
Så ser jeg en amatørmessig eller som på gammel fem, en rulletekst. (Symbolsk?)

«Norsk Campingplass» (Jeg ser et bilde av noe som ligner på to øyer/deler med en lita bro mellom de to delene, tror det er vann under)

«He was in on it, your friend»

… … …

Forsøkte å få inn SPOR fra SAVNET ODIN JACOBSEN: (Tydelig blandet med en eller to andre saker)

«Jeg skal hjelpe deg» (På dialekt, da jeg sa jeg skulle finne han)
«Det skal jeg love deg» (På dialekt, da jeg sa at det virker som om det er en coverup på gang ang denne saken)
«He see you» (Da jeg spurte hvor er Odin)
«Andre veien»
«Moa/skoa/skola/» (Var vanskelig å oppfatte)
«Sletta» (Da jeg kommenterte at det kan ikke være andre veien fra skoa for det ville komme frem på overvåkningskamera)
«He lost … allready paid for»
«E va innom dær»
(Hvor?) «Markaplassen» Noe med gitar og nøkkel.
«Tilbake» (Da jeg spurte hvor han dro hen etterpå)
«Ole»
«Troops»
(En del vas immelom her)
«No må du hjelp mæ»

«Han skrev det med store bokstaver i sanden» (Dette trodde jeg tilhørte Dylan, eller den på østlandet som jeg ikke vet hvem er)
«Han forandra passet sitt samme dagen» (Man forandrer jo ikke et pass, man får et nytt?)

Jeg lurer på om noen brukte en skole der som øvingslokale for band? Mulig jeg har misoppfatta helt. Kanskje har ikke dette noe med Odin å gjøre heller, det hender jo at jeg får svar på noe jeg har spurt om før, så det blir forskyvninger)

… … …

WARNING: Ikke sikkert at disse henger sammen, aner ikke om det er fortid, nåtid eller fremtid heller.

«John»

«Sleep tight»
«Bekreftelse»

Say goodbye»

«Footprints by the river» (Dette har jeg jo fått inn før som syn i en klynge av clues)
«Policeman Will die» (WTF?!)
«Human right actevist» (Aner ikke om det er samme mannen det er snakk om)

Så ser jeg et brett med gamle juveler/smykker (Symbolsk?)

MERK. Nå kan det hende at det er endret siden jeg mottok clues, og det kan være mix, man må ta ting med noen klyper salt derfor.

ps. Disse numrene jeg pleier å få inn kan være bilnummer/badgenummer eller hva som helst, ikke godt å si.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

«The waitress saw him»

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

«Left Wing»

Fått inn dette en gang før, virker å henge sammen med en av sakene, gud vet hvem. Usikker på hvordan dette skal tolkes, kan det være en fløy? og ikke et fly?

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

«Left Wing was his Seat»

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

(Lol. Trykket feil og ga meg selv en stemme)

+ fra meditasjon nå:

Jeg ser en grusvei i naturområde, grønt og noen trær. Ser fra baksiden, baklyktene. En hvit bil som kjører bortover. Så hører jeg :
«Behind the bushes»
Syntes jeg hørte noe som lignet på whithouse, (Kanskje noe som rimer) men jeg så altså ingen hus.
«Activ investigation»
«Politi»
«Pass him»

Hvilken sak? Vet ikke helt.
Jeg fik en lynglimt bilde av en mann som så ut til å sove eller var bevisstløs. Men fra den vinkel jeg så virket det som han lå/satt mot en vegg. Ikke sikkert dette bildet hører sammen med de andre clues. Denne mannen var voksen hadde helt kort, brun-grått hår. Vil tippe over 40-50. Kanskje en savnet som noen kjørte forbi under leting?

Den hvite bilen lignet ikke ved første øyekast på den jeg så ang en sak jeg mediterte over i utlandet, da denne bilen virket mindre. Men det var jo en annen vinkel, vanskelig å se. Tenkte først kanskje det var Bilen fra overvåkningskamera i Odin saken. Men den mannen jeg så, dersom han har noe å gjøre med clues, så virker det jo ikke å være det, men who knows. Kan det være et skur bak de buskene hvor nå enn det er?

Jeg så ingen misfarging eller forråtnelse, så han kan ikke ha vært der lenge, hvis clues hører sammen med mannen jeg så. Hvis jeg så nåtid da.

ps. Vet ikke om dette hører til den saken hvor noe er så godt gjemt at man må nærmest snuble over det for å finne det. Tror ikke det, men det er j en mulighet.

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Hører med til en av de to sakene der noen er forsøkt framed muligens.
+
«To late to change statement»
«They wanted you to make a mistanke»
«They published your Errors»
+
«They changed her profile to make it look like … syntes jeg hørte ordet prostitute»
Og så noe med noen som planla å få det til å se ut som noen forfalsket papirer.

NB: (Denne hører nok med til en annen sak:
«The Picture and the mobile-phone» (Muligens han som skrev noe i sanden, et navn? Et navn som muligens er skrevet feil)

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

(Prøve å finne ut hvem som forandret profil hva nå enn det betød)
«Det var han Olav»
«Sykehus»
«Person identified»
«Nurse»

«This is the Telegraph they used to change her»
Og noe med hele gjengen og take a moment to say goodbye. Sikkert en mix og brainspam.

Etter at jeg hadde klødd meg i hue en stund over dette måtte jeg nesten le da jeg da jeg kom frem til at det kanskje kan tolkes som ST. Olavs sykehus, og ikke Olav person. LOL.

Kanskje dette har en sammenheng? Aner ikke, men det er tråd gjennom noen av sakene, og stadig små spor fra ulike saker:

«Proved it»
«Talking to …»
«Mental sykehus»
«There are the two wintnesuess»
«Nutts»

Det er mulig at dette henger sammen med han ene jeg fikk inn som er innesperret. Vet ikke om han var på sykehus, psykiatrisk eller fengsel. En som fortalte sannheten om en sak og ble forsøkt stoppet på et vis. Vet ikke om denne personen er den samme som koma-gutten eller om de er to ulike, virker nesten som to ulike menn. Men hvem som er død og hvem som er levende, det aner jeg jammen ikke.

TILLEGG:

«They removed the tracks where he talked about his feelings for you»

Jeg fikk inntrykk at at dette kan ha sammenheng med av de to, noen som forsøker å forklare noe og blir redigert.

ps.

Noe som har kommet opp flere ganger er «They changed him», i mer enn en sak. Jeg vet ikke om det betyr det samme i begge tilfeller. Det virker som om det betyr ulike ting. Har inntrykk av at det har noe å gjøre med at noen blir ugjenkjennelig i en eller to av sakene i hvert fall. Og så virker det i noen sammenheng med Mindcontroll program. De endrer noens hjerne via program teknologis osv.
Kanskje endrer også hukommelse ikke bare adferd.

Kanskje det er vitner på dette som er innesperret eller drept?

e
e
10 måneder siden
Svar til  e

Er visst en slags fortsettelse på noe over her:

«The Professor made it look like you where his patient»

«Datatilsynet»
«Program»
«Resident»
«complete sudprise»
(Hva?) «That he was a part of the program»

«Se bildet»
«Living-room»
«Picture Taken»
«A mountain»
«Ondsinnede rykter»
(Fra hvem?) «Classmate»
«Maggie»
«Your boss»
(Hvilket rykte?) «Prostitute»
«Resident inherited …»

«Department of Health»
«Chose to unuock the Record»
«Your disability change»

«De forandret det jeg skrev om hvordan jeg møtte deg»
«They changed the Record»
«They falsefied the information»
«Hvem forandret Record?) «Your boss» – «The Health department»

… … …

Dette minner meg på de clues jeg fikk tidligere hvor jeg fikk informasjon om at noen hadde endret mine svar, private meldinger.

Noen som prøver å dekke over ulovlig/uetisk forskning? Eller er det noe jeg misforstår her kanskje.

e
e
9 måneder siden
Svar til  e

«Smalltalk reviled the truth»
«Its on the Record»
«He wanted to come Home to be whit you»
«Crash»
… … …
«Emilia changed him» (Sier en som heter Neila/Naila)

«If the telephone calls tell them he changed for you»

Mulig jeg har blandet men tror kanskje dette er en jeg har fått inn som er American Indian, Cherokee.
Denne virker det som har vært med på et flykrasj. Han er så høflig og søt og poetisk.

«They changed his colour»
«They emty his card»

Han snakker om en arv noen har stjålet fra meg/forsøkt stjålet, og noe han ville at jeg skulle ha. (Hvis jeg ikke har blandet han med et annet spøkelse da) Særlig er det avdøde politimenn som dukker opp i forbindelse med saker jeg mediterer over.

«He hierd a detective to find you»
Og noe med at han dro på mange reiser for å finne Emilia. Og noe med et bilde han har malt.

Mulig de siste er blanding, men tror det er den samme.

e
e
9 måneder siden
Svar til  e

Tror denne kan være en annen sak, men mulig det er en sammenheng:

«They hierd him» (Sniper? Eller kanskje jounarlist?)
«Finish the Job»
(who hierd him?) «Artickle»
… … …

«It was HIS boss» (Nok en fortsettelse på noe lenger opp her kanskje)

… … …

En annen snutt:

«He was living in a Shelter»
«His name being called»
«Home to/whit you»
«He remembered your name»
«Faithfull»
«Staircase»

«It all happend so fast»
«No time to say goodbye»

« Forrige artikkel

Dronning Jesabels grusomme straff

Neste artikkel »

Hvorfor kan vi ikke stole på Verdens helseorganisasjon?