Du leser nå
The 11th Hour: Propaganda for the New World Order

18 minutter lesetidThe 11th Hour: Propaganda for the New World Order

"The 11th Hour" film produksjonen er et godt skjult propaganda fremstøtt for å manipulere massene til å godta den ideen om at vi trenger en global myndighet å vise oss veien til en bærekraftig fremtid ved å redusere verdens befolkning ned til 500-millioner, samle menneskene som er igjen i fast bestemt bærekraftig områder for å tillate at naturen overtar resten av plassen som er igjen. Denne visjonen er det som heter ”The New World Order” som skaper orden ut av kaos der eliten har full kontroll over resten av befolkningen. Artikkelen påpeker løgnene og påstandene som de vil at du skal tro på.

”The 11th Hour” er en kjempeproduksjon av Times Warner om situasjonen vi befinner oss i på denne planeten for øyeblikket. Leonardo DiCaprio leder seeren gjennom en uhyre komplisert serie med påstander støttet av et uttal tilsynelatende seriøse forskere for å banke gjennom et budskap som er ment å skape frykt. Jeg så den for tre dager siden på Canal Digital og den vil nok vises flere ganger i tiden som kommer. På overflaten virker filmen som en frisk pust mot korrupte styringsmakter, storkapitalisme, forurensning og globalisering. Den ser ut til å vende vår oppmerksomhet mot det vi trenger å gjøre for å redde planeten og vår fremtid fra fullstendig selvutslettelse. Den presenterer en klar konsekvens av global katastrofe dersom vi ikke vender om og snur på våre allmennaksepterte kulturelle holdninger i forhold til hverandre, økonomi og økologi. For å si det enkelt, vi må endre på den ideen om at vi er over naturen – vi er en del av den og vi må respektere naturen for dens evne til å gi oss liv.

I store trekk er filmen full av budskap om at vi trenger å anstrenge oss veldig her og nå dersom vi skal være i stand til å sikre planeten for fremtidig liv. Jeg er absolutt enig med dette budskapet. Likevel ser jeg på denne produksjonen som en gigantisk propaganda fremstøtt som baner veien for noen av de sykeste politiske fremtidsvisjoner som noen ganger har vært klekket ut. Det jeg ser i denne filmen er forberedelsen til ”The New World Order” under en maske som kalles ”Forutsetninger for en bærekraftig fremtid”.  Denne visjonen er vitenskapens løsning til et problem som absolutt er til stede. Det er ufornektelig. Det er et ordtak på engelsk som sier, ”The Devil is in the Details”. Den er absolutt til stede her og jeg har lyst til å kaste et alternativ lys på noen av påstandene som du før eller senere absolutt kommer til å høre. Her er sannheter blandet med halvsannheter, løgn og propaganda  på en slik måte at mange ikke vil makte å forstå at de er i ferd med å bli hypnotisert til å tro på et budskap som er ment å bane veien for en fremtid ingen av oss ønsker. Jeg har gått gjennom filmens budskap og gjort en grundig analyse av påstandene. For å spare plass kommer jeg med en form for oppsummering av det jeg har oppdaget.

FN er absolutt involvert i en fremtidig visjon av verden. Den er opptatt av noe som, på engelsk kalles – sustainability, eller en bærekraftig fremtid. Problemet er at FN  og de som er med på denne tankegangen har absolutt ingen begreper på mennesket som et åndelig vesen. Den tyr til vitenskapens selvpålagt begrensning som kalles materialisme for å bane veien for menneskets kollektiv fremtid. Dette gjøres til tross for at det allerede i 2001 har blitt vitenskapelig lagt frem den ideen om at bevissthet hos oss mennesker er faktisk åndelig da den ikke er produsert i hjernen, men av sinnet som ingen kan se. Den overlever døden. (konklusjoner fra forskere som arbeider med nær døden opplevelsen) En vitenskap som er basert på materialisme kan aldri forstå seg på noe som har bevissthet eller liv. Følgelig er planene for fremtiden basert på en kollektiv forståelse av vitenskap meget fattig og full av feil når det gjelder dens evne til å tjene våre beste interesser. Jeg ønsker å gjøre en aldri så liten kontrastanalyse  mellom filmens påstander og planer gjennom vitenskap og et alternativ som er basert på en utvidelse av vitenskapen som inkluderer ånd. På en måte så likner de på hverandre men det er veldig store forskjeller når vi ser nøye etter.

For meg har filmen ”The 11th Hour” en ”Zeitgeist” ånd over seg – den også forherliger moderne vitenskap som vil løse alle av menneskets problemer – samtidig mens den har feiltolket hele menneskets essens. Vitenskapen (tradisjonell vitenskap) er faktisk problemet, ikke kuren.

Den som har studert informasjon rundt ”FNs Agenda 21 for a sustainable future”, The Georgia Guidestones og andre ”think tank” oppfatninger om veien vi må gå i fremtiden har kommet klart til uttrykk på følgende vis:

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill (this is absolute proof that man made global warming is a fabrication)…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

Når en ser filmen “The 11th Hour” blir vi absolutt minnet på denne agendaen som ble klekket ut av de som leder verden i all hemmelighet. Her er grunnstrukturen til “The New World Order”. Gjennom virkeliggjøring av en global frykt for mennesket som årsaken til tuslen for en bærekraftig fremtid vil disse menneskene skape en maktkamp mellom de som nå har makten og de som ikke har den. Vi ser her en global elitekultur som vil sørge for at verdensbefolkningen går fra 6,7 – milliarder til ca. en halv milliard. De ser ut til å gjøre av med tradisjonell religion og innføre en form for “New Age” religion som dyrker naturen som den nye guden. Denne vil gi naturen rettigheter på høyde med mennesker. Den vil gi naturen tilbake til seg selv der mennesket ikke har adgang. Mennesket vil bo i en mer kollektiv samfunn der ting er lagt til rette med kommunal transport, og infrastrukturer som forurenser minst mulig. Enkelte ser dette som en gylden alder der fornuften endelig seirer over søken etter uendelig vekst. Slik jeg ser det er det en skrekkvisjon der all ting skjer under tvang. Fordi filmen er produsert med støtte av Times Warner gruppen og disse hører til den massemedia gruppen som består av 96% av verdens produksjonen som eies av seks – 6 jødiske selskaper – kan vi regne med at det vi her ser er akkurat det de vil at vi skal se – nemlig propaganda for deres sak og ingen andres.

En alternativ forståelse basert på åndelige perspektiver

Vår verden er virkelig i store problemer for tiden. Jeg tillater meg å vise hvorfor det er slik fra et annerledes perspektiv. Selvfølgelig blir løsningene også annerledes. I løpet av den tiden jeg har forsket på bevissthetens essens og forsøkt å lage en sammenhengende modell av tilværelsens struktur sett fra et åndelig perspektiv, har jeg også lært at dualitet spiller en viktig rolle i denne fysiske verden vi nå lever i. Dualitet er nesten aldri definert forbi begrepene ”good” og ”evil”. Jeg har funnet forklaringer som er lettere å forstå og leve med. Forskjellen er basert på en satsing på en av to ulike måter å betrakte universet gjennom – Den ene er kjent som ”The Law of One” eller ”Enhetsloven” som sier at bevissthet er universets mest grunnleggende ”stoff”. Denne forståelsen sier at alt i universet er knyttet sammen gjennom bevissthet. Dermed blir det ”gode” definert som, ”Tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv (aldri på en annens bekostning) maks. 49%. Det ”onde” blir, ”Tjeneste til selv, minst 95% og tjeneste til andre maks 5%. Det ”onde” er basert på oppfatningen om at universet er et lukket system. At vi alle er separate ”øyer” og at det er ingen sammenheng mellom oss. Derfor er tjeneste til selv på andres bekostning nesten en selvfølgelighet.

Det er min forståelse om at disse kreftene er tilstede som en blandet form på jorden nettopp fordi det tillater tilgang til en uendelig antall valgmuligheter gjennom sjelens utviklingsprosess som foregår gjennom mange inkarnasjoner på denne planeten. Før eller senere gjør vi det vi har kommet hitt for å lære og det er å forstå at vi er ånder som lever i en midlertidig kropp, og at vi velger hvilken vei vi vil utvikle oss videre på – gjennom det onde eller det gode. Ja åndelig utvikling pågår også gjennom elite dyrking og hemmelige okkulte organisasjoner som fremmer personlige gevinster gjennom felles medlemskap – på andres bekostning, men bare til et visst punkt. Det virker som om mange av verdens herskere er medlemmer av elite organisasjoner som er strengt hemmelige og som driver med okkult praksis i det skjulte.

Fordi menneskeliv på denne planeten egentlig fungerer som en slags langvarig skole for bevissthet, er det naturlig at det fragmenterte verdensperspektivet som fremmes også er den som forlenger sjelens tid på planeten og dermed blir erfaringsgrunnlaget veldig stort. Det er også derfor vi har krig, vold, voldtekt, seksuell misbruk, symptombehandling av problemer som skaper nye problemer (særlig i medisin og politikk), korrupsjon, konkurranse, banker som lever av renter, gjeldsoffere, tyveri, dupering, manipulasjon, sykelig store og korrupte næringsinteresser som lager penger for seg selv ved å skape problemer for andre. Det er derfor vi har forurensning, chemtrails, vaksiner som er fulle av kviksølv, Svine/fugle/menneskeinfluensaer som blir skapt i laboratorier betalt av Verdens Helse Organisasjon, falsk flagg terror, og alt det andre stygge som pågår på planeten for tiden.

Samtidig har vi andre fenomener som minner oss om at det finnes en bedre måte å leve på. Vi har kjærlighet, giverglede, empati, vennskap, vakker kunst, sensualitet, gleder, latter, fellesskap, kreativitet, skaperkraft, samarbeid, healing, og lys.

Mellom disse polariseringer er det et stort flertall som ikke helt har bestemt seg og som vet ikke helt hvilken vei de vil velge enda – de er ofre for sin egen ubevissthet om at de faktisk skaper sin egen fremtid gjennom sine valg. Dette store flertallet kaller jeg de ”sovende”. Det er nå disse må begynne å våkne om de skal kunne handle på en måte som ivaretar deres ønsker om en bedre verden.

Vi lever i veldig spennende tider der det konkurreres hardt mellom kreftene som er gode og de som er onde. Denne sterke polarisering får enkelte til å miste fullstendig balanse. Det er mange som blir dratt ut av sine komfortsoner og begynner å stille kritiske spørsmål til hvordan verden faktisk drives. Det var en gang da jeg synes at alt var galt med denne verdenen. Det varte helt til jeg ble nesten ferdig med min bok nr. 3 – som heter Skjult Agenda, som er gratis tilgjengelig på min webside. Det jeg oppdaget som sjokkerte meg var at verden var helt perfekt. Sett i fra et åndelig perspektiv er verdens faktisk funksjon som en erfaringssted for å velge mellom det gode og det onde. Gjennom å lære konsekvensene for våre valg lærer vi også om kjærlighet fordi den er basert på friheten til å velge.

Det vil si at det skal være kaos her. Det vi søker etter når vi ber om fritak for de psykopatiske kreftene som styrer denne gale verden er den neste skolen av utvikling  – som faktisk skal være 100 ganger mer harmonisk – fordi den, etter hva jeg forstår, blir bare positivt polarisert. Men først må vi lære hvem vi er og hva vi egentlig driver med.

Jorden opplever klimaendringer. Det gjør også alle de andre planetene i vårt solsystem. Russisk forskning viser at vi beveger oss gjennom et parti i rommet som har en fortettet konsentrasjon av energi. De kaotiske tilstandene med været med økt vulkansk aktivitet og jordskjelv sies å være en konsekvens av den kaotiske tilstanden blant menneskene. I følge Mayakalenderen er tiden vi nå er inne en tid for avsløring av falskhet, forløsning av det som ikke har livets rett, en tid der etikk og integritet gis større spillerom. Det er ikke rart at mye av det som styresmakten driver med i dag avsløres som svindel og bedrageri. I følge Cliff High som driver websiden ”halfpasthuman.com” spår han at et økende antall individer vil merke endringer i seg selv ettersom de får større innsikt og blir utsatt for en ny form for energi. De vil ikke se på det som positivt men reagere ved å erklære seg som klinisk gal. I dag er det 27- millioner amerikanere som bruke antidepressive medikamenter. Den tiden som Cliff Heigh har spådd er allerede kommet. Bevisstheten vil svinge den ene eller andre veien mellom nå og den snare fremtiden. Hva du gjør blir opp til deg.

Hvorfor tradisjonell vitenskap aldri kan tilby løsninger som ivaretar våre beste interesser

Mannen som oppdaget menneskehjernens spesialiseringsoppgaver i forhold til høyre og venstre fikk Nobelprisen for sitt banebrytende arbeid.  Da han ga sin tale ved motaktelsen av prisen nevnte han at menneskets sosiale verdier blir formet etter hvordan vi tror bevissthetens essens måtte være. Det vil si at det gjør en stor forskjell om du tror at bevisstheten din er dødelig og bundet til hjernen, om den er universell, eller reinkarnert, eller guddommelig eller hva. Det han sa er fullstendig seriøst ment og dessverre heller bare en del av sannheten. I mitt arbeide har jeg oppdaget at det vi tror eller mener om bevisstheten vår er med på å forme hele det menneskelige kartet som vi bruker for å navigere med. Det er stort, selv som det er lite forstått blant folk flest. Når du holder på med noe nytt i livet og du vet ikke hva som er ”riktig” for deg, er det fordi du ikke har et godt nok utviklet kart som du kan stole på for å handle på en måte som ivaretar dine beste langsiktige interesser. Det er slik for mange fordi spørsmålet om bevissthetens essens er det veldig få mennesker som har et avklaret forhold til.

Det mentale kartet er med på å forme vår oppfatning av om livet har en hensikt eller ikke. Med andre ord – har du en oppgave i livet – noe som er større enn deg selv? Dette kartet berører også hvordan du tenker på deg selv som menneske. Er du en biologisk tilfeldighet, en videreutviklet apekatt? Eller ser du på deg selv som et guddommelig vesen som holder på å hente erfaringer og skape i det fysiske livet? Kartet består også av alle dine verdier, det vil si hva som er viktig for deg å slippe og få. Kartet berører dine oppfatninger av grenser, muligheter, ansvar, evner, atferd, moral, holdning til deg selv, andre og resten av universet. De fleste mennesker har et kart som er formet av samfunnets beslutninger om hva som er ”normal”. Hele psykiatrien er bygget på dette prinsippet. Problemet med det hele er at du har unike finger avtrykk og det er ingenting som gjør deg ”normal”. Det er en illusjon. Alle mennesker, i kraft av at de selv velger sitt kjønn, normalt ett av sine foreldre, sin oppgave, sine lekser og talenter har en unik plass på denne planeten. Ingen har kommet som en ”ulykke” selv om dine foreldre ikke planla å få barn.

Filmen ”The 11th Hour” synes å ose av verdier som mange ser på som ”åndelig”. Selv er Deepak Chopra nevnt mot slutten av filmen. Jeg tror at de er for å gi filmen en ferniss av åndelighet mens tradisjonell vitenskap fortsatt er kilden for sannheten. Filmen konstaterer at vi er dyr. Den sier faktisk at vi er den tredje apekatten. Den tviholder på forståelsen om at bevissthet (livet) er skapt i hjernen og den dør når hjernen dør. Det vil si at du og jeg er en biologisk tilfeldighet og uten noen større mening eller oppgave.  Denne forståelsen skaper kortsiktigtenkning, egoistiske tjene selv på andres bekostning tenkning og alt det andre som faktisk har ført storsamfunnet og jorden i den tilstanden den nå er i.

På grunn av vitenskap har vi et åndelig vakuum som gjør at vi skaper teknologi som er menneskefiendtlig. I militæret brukes det utarmert uran for å armere panserkjøretøy og for å lage bl.a. bunker busters – som penetrerer bygninger og annet som er beskyttet mot granater og det som verre er. Når utarmert uran brukes, oppløses spissen av granaten til smeltet støv som er ekstremt farlig for alle som er i nærheten. Utarmert uran er en masseødeleggelsesvåpen som har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Dette stoffet har vært brukt i Balkan krigen, i Irak, Afghanistan, i krigene som Israel har vært med på og hvem vet hvilket andre steder. Stoffet dreper alle soldater, sivile og nyføde med kreft i en evighet av tid. Støvet går i jetstrømmen og svever rundt hele jordkloden og sprer kreft.  Hva er poenget med å tenke økologi når militæret bruker våpen som gir alle en sikker dødsdom? Hva er poenget når chemtrails spys ut av fly så å si over hele kloden for å lage et giftig lokk over jorden – har jorden en sjanse. Har vi noen gang en sjanse når vi har militære våpen som kan lage jordskjelv, styre orkaner og ellers påvirke været – bl.a. med HAARP? Har menneskeheten en sjanse når bl.a. 70% av den amerikanske befolkningen drikker vann med fluor? Vi forgifter vår mat med msg, aspertam, fargestoffer og annet skit. Jorden er snart fullstendig forpestet med Monsantos genmodifisert frø som tåler giftstoffet ”Round-up” som er en uttynnet versjon av Agent Orange brukt under Vietnam krigen.

For tiden driver WHO og anbefaler de aller fleste land å tvangsvaksinere sine befolkninger med en vaksine som ikke har blitt utrøvet, som innehar en millionganger mer Squaline enn det som lagde Gulfkrig syndromet på soldatene som fikk vaksine  mot antrax.  Kan vi stole på vaksine produsenter som selv lager sykdommen? Det kan se ut som noen har planer om å nedbefolke jorden. Land som USA og England har antatt mer eller mindre groteske fascistiske trekk med fravær av friheter, utsletting av konstitusjonelle rettigheter og trussel om militærstyre. Vi har blitt mer og mer gjennomsiktig mens våre styresmakter har blitt mer og mer hemmelige. Store banker og finansinstitusjoner som driver med skandale spekulasjoner får milliarder i støtte mens banken tar inn eierretten til alle de husene der lånene ikke lenger kan betjenes fordi arbeidsplassene forsvinner.

Krisen er skapt av feilaktige antagelser om hvem vi er og hvorfor vi lever

Krisen mine venner, er ikke at jorden er truet med forurensning og global varming. Krisen er at menneskets bevissthet har blitt for lenge på ”hold” i forhold til selvinnsikt om hvem vi er og hva vi egentlig driver med. Både kirken og vitenskapen har et ansvar for dette forholdet. Krisen kan bare løses ved at flest mulig individer begynner å oppdage sitt eget opphav slik at det mentale kartet kan stå i stil til resten av terrenget. Vi trenger i så måte ingen voldelig revolusjon. Vi trenger en fredelig evolusjon.

Når du ser filmer som viser den vitenskapelige tilnærmingen til fremtiden, må du lese mellom linjene. Du må forstå at denne frykt propaganda er med på å bane veien for deres forsøk på å tvinge en global styring over hodet på oss alle. De vil forsøke dette gjennom frykt som de selv skaper ved å påstå hvor ille det går med oss om vi ikke adlyder deres befaling. Det er disse menneskene som står bak mesteparten av jordens problemer i dag. De skaper problemet først, så venter de på en reaksjon, så tilbyr de en løsningen som de har hele tiden ønsket seg. Du ønsker ikke deres New World Order. Du er mer tjent med å oppdage hvem du egentlig er og si nei til disse psykopatene som vil behandle deg som et dyr. La deg ikke lede gjennom frykt. Bevissthet er udødelig. Det er noe av det du er her for å lære.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Mike Cechanowicz
Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Kommentarer

51 kommentarer på "The 11th Hour: Propaganda for the New World Order"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste