Du leser nå
The 11th Hour: Propaganda for the New World Order

17 minutter lesetidThe 11th Hour: Propaganda for the New World Order

"The 11th Hour" film produksjonen er et godt skjult propaganda fremstøtt for å manipulere massene til å godta den ideen om at vi trenger en global myndighet å vise oss veien til en bærekraftig fremtid ved å redusere verdens befolkning ned til 500-millioner, samle menneskene som er igjen i fast bestemt bærekraftig områder for å tillate at naturen overtar resten av plassen som er igjen. Denne visjonen er det som heter ”The New World Order” som skaper orden ut av kaos der eliten har full kontroll over resten av befolkningen. Artikkelen påpeker løgnene og påstandene som de vil at du skal tro på.

”The 11th Hour” er en kjempeproduksjon av Times Warner om situasjonen vi befinner oss i på denne planeten for øyeblikket. Leonardo DiCaprio leder seeren gjennom en uhyre komplisert serie med påstander støttet av et uttal tilsynelatende seriøse forskere for å banke gjennom et budskap som er ment å skape frykt. Jeg så den for tre dager siden på Canal Digital og den vil nok vises flere ganger i tiden som kommer. På overflaten virker filmen som en frisk pust mot korrupte styringsmakter, storkapitalisme, forurensning og globalisering. Den ser ut til å vende vår oppmerksomhet mot det vi trenger å gjøre for å redde planeten og vår fremtid fra fullstendig selvutslettelse. Den presenterer en klar konsekvens av global katastrofe dersom vi ikke vender om og snur på våre allmennaksepterte kulturelle holdninger i forhold til hverandre, økonomi og økologi. For å si det enkelt, vi må endre på den ideen om at vi er over naturen – vi er en del av den og vi må respektere naturen for dens evne til å gi oss liv.

I store trekk er filmen full av budskap om at vi trenger å anstrenge oss veldig her og nå dersom vi skal være i stand til å sikre planeten for fremtidig liv. Jeg er absolutt enig med dette budskapet. Likevel ser jeg på denne produksjonen som en gigantisk propaganda fremstøtt som baner veien for noen av de sykeste politiske fremtidsvisjoner som noen ganger har vært klekket ut. Det jeg ser i denne filmen er forberedelsen til ”The New World Order” under en maske som kalles ”Forutsetninger for en bærekraftig fremtid”.  Denne visjonen er vitenskapens løsning til et problem som absolutt er til stede. Det er ufornektelig. Det er et ordtak på engelsk som sier, ”The Devil is in the Details”. Den er absolutt til stede her og jeg har lyst til å kaste et alternativ lys på noen av påstandene som du før eller senere absolutt kommer til å høre. Her er sannheter blandet med halvsannheter, løgn og propaganda  på en slik måte at mange ikke vil makte å forstå at de er i ferd med å bli hypnotisert til å tro på et budskap som er ment å bane veien for en fremtid ingen av oss ønsker. Jeg har gått gjennom filmens budskap og gjort en grundig analyse av påstandene. For å spare plass kommer jeg med en form for oppsummering av det jeg har oppdaget.

FN er absolutt involvert i en fremtidig visjon av verden. Den er opptatt av noe som, på engelsk kalles – sustainability, eller en bærekraftig fremtid. Problemet er at FN  og de som er med på denne tankegangen har absolutt ingen begreper på mennesket som et åndelig vesen. Den tyr til vitenskapens selvpålagt begrensning som kalles materialisme for å bane veien for menneskets kollektiv fremtid. Dette gjøres til tross for at det allerede i 2001 har blitt vitenskapelig lagt frem den ideen om at bevissthet hos oss mennesker er faktisk åndelig da den ikke er produsert i hjernen, men av sinnet som ingen kan se. Den overlever døden. (konklusjoner fra forskere som arbeider med nær døden opplevelsen) En vitenskap som er basert på materialisme kan aldri forstå seg på noe som har bevissthet eller liv. Følgelig er planene for fremtiden basert på en kollektiv forståelse av vitenskap meget fattig og full av feil når det gjelder dens evne til å tjene våre beste interesser. Jeg ønsker å gjøre en aldri så liten kontrastanalyse  mellom filmens påstander og planer gjennom vitenskap og et alternativ som er basert på en utvidelse av vitenskapen som inkluderer ånd. På en måte så likner de på hverandre men det er veldig store forskjeller når vi ser nøye etter.

For meg har filmen ”The 11th Hour” en ”Zeitgeist” ånd over seg – den også forherliger moderne vitenskap som vil løse alle av menneskets problemer – samtidig mens den har feiltolket hele menneskets essens. Vitenskapen (tradisjonell vitenskap) er faktisk problemet, ikke kuren.

Den som har studert informasjon rundt ”FNs Agenda 21 for a sustainable future”, The Georgia Guidestones og andre ”think tank” oppfatninger om veien vi må gå i fremtiden har kommet klart til uttrykk på følgende vis:

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill (this is absolute proof that man made global warming is a fabrication)…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

Når en ser filmen “The 11th Hour” blir vi absolutt minnet på denne agendaen som ble klekket ut av de som leder verden i all hemmelighet. Her er grunnstrukturen til “The New World Order”. Gjennom virkeliggjøring av en global frykt for mennesket som årsaken til tuslen for en bærekraftig fremtid vil disse menneskene skape en maktkamp mellom de som nå har makten og de som ikke har den. Vi ser her en global elitekultur som vil sørge for at verdensbefolkningen går fra 6,7 – milliarder til ca. en halv milliard. De ser ut til å gjøre av med tradisjonell religion og innføre en form for “New Age” religion som dyrker naturen som den nye guden. Denne vil gi naturen rettigheter på høyde med mennesker. Den vil gi naturen tilbake til seg selv der mennesket ikke har adgang. Mennesket vil bo i en mer kollektiv samfunn der ting er lagt til rette med kommunal transport, og infrastrukturer som forurenser minst mulig. Enkelte ser dette som en gylden alder der fornuften endelig seirer over søken etter uendelig vekst. Slik jeg ser det er det en skrekkvisjon der all ting skjer under tvang. Fordi filmen er produsert med støtte av Times Warner gruppen og disse hører til den massemedia gruppen som består av 96% av verdens produksjonen som eies av seks – 6 jødiske selskaper – kan vi regne med at det vi her ser er akkurat det de vil at vi skal se – nemlig propaganda for deres sak og ingen andres.

En alternativ forståelse basert på åndelige perspektiver

Vår verden er virkelig i store problemer for tiden. Jeg tillater meg å vise hvorfor det er slik fra et annerledes perspektiv. Selvfølgelig blir løsningene også annerledes. I løpet av den tiden jeg har forsket på bevissthetens essens og forsøkt å lage en sammenhengende modell av tilværelsens struktur sett fra et åndelig perspektiv, har jeg også lært at dualitet spiller en viktig rolle i denne fysiske verden vi nå lever i. Dualitet er nesten aldri definert forbi begrepene ”good” og ”evil”. Jeg har funnet forklaringer som er lettere å forstå og leve med. Forskjellen er basert på en satsing på en av to ulike måter å betrakte universet gjennom – Den ene er kjent som ”The Law of One” eller ”Enhetsloven” som sier at bevissthet er universets mest grunnleggende ”stoff”. Denne forståelsen sier at alt i universet er knyttet sammen gjennom bevissthet. Dermed blir det ”gode” definert som, ”Tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv (aldri på en annens bekostning) maks. 49%. Det ”onde” blir, ”Tjeneste til selv, minst 95% og tjeneste til andre maks 5%. Det ”onde” er basert på oppfatningen om at universet er et lukket system. At vi alle er separate ”øyer” og at det er ingen sammenheng mellom oss. Derfor er tjeneste til selv på andres bekostning nesten en selvfølgelighet.

Det er min forståelse om at disse kreftene er tilstede som en blandet form på jorden nettopp fordi det tillater tilgang til en uendelig antall valgmuligheter gjennom sjelens utviklingsprosess som foregår gjennom mange inkarnasjoner på denne planeten. Før eller senere gjør vi det vi har kommet hitt for å lære og det er å forstå at vi er ånder som lever i en midlertidig kropp, og at vi velger hvilken vei vi vil utvikle oss videre på – gjennom det onde eller det gode. Ja åndelig utvikling pågår også gjennom elite dyrking og hemmelige okkulte organisasjoner som fremmer personlige gevinster gjennom felles medlemskap – på andres bekostning, men bare til et visst punkt. Det virker som om mange av verdens herskere er medlemmer av elite organisasjoner som er strengt hemmelige og som driver med okkult praksis i det skjulte.

Fordi menneskeliv på denne planeten egentlig fungerer som en slags langvarig skole for bevissthet, er det naturlig at det fragmenterte verdensperspektivet som fremmes også er den som forlenger sjelens tid på planeten og dermed blir erfaringsgrunnlaget veldig stort. Det er også derfor vi har krig, vold, voldtekt, seksuell misbruk, symptombehandling av problemer som skaper nye problemer (særlig i medisin og politikk), korrupsjon, konkurranse, banker som lever av renter, gjeldsoffere, tyveri, dupering, manipulasjon, sykelig store og korrupte næringsinteresser som lager penger for seg selv ved å skape problemer for andre. Det er derfor vi har forurensning, chemtrails, vaksiner som er fulle av kviksølv, Svine/fugle/menneskeinfluensaer som blir skapt i laboratorier betalt av Verdens Helse Organisasjon, falsk flagg terror, og alt det andre stygge som pågår på planeten for tiden.

Samtidig har vi andre fenomener som minner oss om at det finnes en bedre måte å leve på. Vi har kjærlighet, giverglede, empati, vennskap, vakker kunst, sensualitet, gleder, latter, fellesskap, kreativitet, skaperkraft, samarbeid, healing, og lys.

Mellom disse polariseringer er det et stort flertall som ikke helt har bestemt seg og som vet ikke helt hvilken vei de vil velge enda – de er ofre for sin egen ubevissthet om at de faktisk skaper sin egen fremtid gjennom sine valg. Dette store flertallet kaller jeg de ”sovende”. Det er nå disse må begynne å våkne om de skal kunne handle på en måte som ivaretar deres ønsker om en bedre verden.

Vi lever i veldig spennende tider der det konkurreres hardt mellom kreftene som er gode og de som er onde. Denne sterke polarisering får enkelte til å miste fullstendig balanse. Det er mange som blir dratt ut av sine komfortsoner og begynner å stille kritiske spørsmål til hvordan verden faktisk drives. Det var en gang da jeg synes at alt var galt med denne verdenen. Det varte helt til jeg ble nesten ferdig med min bok nr. 3 – som heter Skjult Agenda, som er gratis tilgjengelig på min webside. Det jeg oppdaget som sjokkerte meg var at verden var helt perfekt. Sett i fra et åndelig perspektiv er verdens faktisk funksjon som en erfaringssted for å velge mellom det gode og det onde. Gjennom å lære konsekvensene for våre valg lærer vi også om kjærlighet fordi den er basert på friheten til å velge.

Det vil si at det skal være kaos her. Det vi søker etter når vi ber om fritak for de psykopatiske kreftene som styrer denne gale verden er den neste skolen av utvikling  – som faktisk skal være 100 ganger mer harmonisk – fordi den, etter hva jeg forstår, blir bare positivt polarisert. Men først må vi lære hvem vi er og hva vi egentlig driver med.

Jorden opplever klimaendringer. Det gjør også alle de andre planetene i vårt solsystem. Russisk forskning viser at vi beveger oss gjennom et parti i rommet som har en fortettet konsentrasjon av energi. De kaotiske tilstandene med været med økt vulkansk aktivitet og jordskjelv sies å være en konsekvens av den kaotiske tilstanden blant menneskene. I følge Mayakalenderen er tiden vi nå er inne en tid for avsløring av falskhet, forløsning av det som ikke har livets rett, en tid der etikk og integritet gis større spillerom. Det er ikke rart at mye av det som styresmakten driver med i dag avsløres som svindel og bedrageri. I følge Cliff High som driver websiden ”halfpasthuman.com” spår han at et økende antall individer vil merke endringer i seg selv ettersom de får større innsikt og blir utsatt for en ny form for energi. De vil ikke se på det som positivt men reagere ved å erklære seg som klinisk gal. I dag er det 27- millioner amerikanere som bruke antidepressive medikamenter. Den tiden som Cliff Heigh har spådd er allerede kommet. Bevisstheten vil svinge den ene eller andre veien mellom nå og den snare fremtiden. Hva du gjør blir opp til deg.

Hvorfor tradisjonell vitenskap aldri kan tilby løsninger som ivaretar våre beste interesser

Mannen som oppdaget menneskehjernens spesialiseringsoppgaver i forhold til høyre og venstre fikk Nobelprisen for sitt banebrytende arbeid.  Da han ga sin tale ved motaktelsen av prisen nevnte han at menneskets sosiale verdier blir formet etter hvordan vi tror bevissthetens essens måtte være. Det vil si at det gjør en stor forskjell om du tror at bevisstheten din er dødelig og bundet til hjernen, om den er universell, eller reinkarnert, eller guddommelig eller hva. Det han sa er fullstendig seriøst ment og dessverre heller bare en del av sannheten. I mitt arbeide har jeg oppdaget at det vi tror eller mener om bevisstheten vår er med på å forme hele det menneskelige kartet som vi bruker for å navigere med. Det er stort, selv som det er lite forstått blant folk flest. Når du holder på med noe nytt i livet og du vet ikke hva som er ”riktig” for deg, er det fordi du ikke har et godt nok utviklet kart som du kan stole på for å handle på en måte som ivaretar dine beste langsiktige interesser. Det er slik for mange fordi spørsmålet om bevissthetens essens er det veldig få mennesker som har et avklaret forhold til.

Det mentale kartet er med på å forme vår oppfatning av om livet har en hensikt eller ikke. Med andre ord – har du en oppgave i livet – noe som er større enn deg selv? Dette kartet berører også hvordan du tenker på deg selv som menneske. Er du en biologisk tilfeldighet, en videreutviklet apekatt? Eller ser du på deg selv som et guddommelig vesen som holder på å hente erfaringer og skape i det fysiske livet? Kartet består også av alle dine verdier, det vil si hva som er viktig for deg å slippe og få. Kartet berører dine oppfatninger av grenser, muligheter, ansvar, evner, atferd, moral, holdning til deg selv, andre og resten av universet. De fleste mennesker har et kart som er formet av samfunnets beslutninger om hva som er ”normal”. Hele psykiatrien er bygget på dette prinsippet. Problemet med det hele er at du har unike finger avtrykk og det er ingenting som gjør deg ”normal”. Det er en illusjon. Alle mennesker, i kraft av at de selv velger sitt kjønn, normalt ett av sine foreldre, sin oppgave, sine lekser og talenter har en unik plass på denne planeten. Ingen har kommet som en ”ulykke” selv om dine foreldre ikke planla å få barn.

Filmen ”The 11th Hour” synes å ose av verdier som mange ser på som ”åndelig”. Selv er Deepak Chopra nevnt mot slutten av filmen. Jeg tror at de er for å gi filmen en ferniss av åndelighet mens tradisjonell vitenskap fortsatt er kilden for sannheten. Filmen konstaterer at vi er dyr. Den sier faktisk at vi er den tredje apekatten. Den tviholder på forståelsen om at bevissthet (livet) er skapt i hjernen og den dør når hjernen dør. Det vil si at du og jeg er en biologisk tilfeldighet og uten noen større mening eller oppgave.  Denne forståelsen skaper kortsiktigtenkning, egoistiske tjene selv på andres bekostning tenkning og alt det andre som faktisk har ført storsamfunnet og jorden i den tilstanden den nå er i.

På grunn av vitenskap har vi et åndelig vakuum som gjør at vi skaper teknologi som er menneskefiendtlig. I militæret brukes det utarmert uran for å armere panserkjøretøy og for å lage bl.a. bunker busters – som penetrerer bygninger og annet som er beskyttet mot granater og det som verre er. Når utarmert uran brukes, oppløses spissen av granaten til smeltet støv som er ekstremt farlig for alle som er i nærheten. Utarmert uran er en masseødeleggelsesvåpen som har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Dette stoffet har vært brukt i Balkan krigen, i Irak, Afghanistan, i krigene som Israel har vært med på og hvem vet hvilket andre steder. Stoffet dreper alle soldater, sivile og nyføde med kreft i en evighet av tid. Støvet går i jetstrømmen og svever rundt hele jordkloden og sprer kreft.  Hva er poenget med å tenke økologi når militæret bruker våpen som gir alle en sikker dødsdom? Hva er poenget når chemtrails spys ut av fly så å si over hele kloden for å lage et giftig lokk over jorden – har jorden en sjanse. Har vi noen gang en sjanse når vi har militære våpen som kan lage jordskjelv, styre orkaner og ellers påvirke været – bl.a. med HAARP? Har menneskeheten en sjanse når bl.a. 70% av den amerikanske befolkningen drikker vann med fluor? Vi forgifter vår mat med msg, aspertam, fargestoffer og annet skit. Jorden er snart fullstendig forpestet med Monsantos genmodifisert frø som tåler giftstoffet ”Round-up” som er en uttynnet versjon av Agent Orange brukt under Vietnam krigen.

For tiden driver WHO og anbefaler de aller fleste land å tvangsvaksinere sine befolkninger med en vaksine som ikke har blitt utrøvet, som innehar en millionganger mer Squaline enn det som lagde Gulfkrig syndromet på soldatene som fikk vaksine  mot antrax.  Kan vi stole på vaksine produsenter som selv lager sykdommen? Det kan se ut som noen har planer om å nedbefolke jorden. Land som USA og England har antatt mer eller mindre groteske fascistiske trekk med fravær av friheter, utsletting av konstitusjonelle rettigheter og trussel om militærstyre. Vi har blitt mer og mer gjennomsiktig mens våre styresmakter har blitt mer og mer hemmelige. Store banker og finansinstitusjoner som driver med skandale spekulasjoner får milliarder i støtte mens banken tar inn eierretten til alle de husene der lånene ikke lenger kan betjenes fordi arbeidsplassene forsvinner.

Krisen er skapt av feilaktige antagelser om hvem vi er og hvorfor vi lever

Krisen mine venner, er ikke at jorden er truet med forurensning og global varming. Krisen er at menneskets bevissthet har blitt for lenge på ”hold” i forhold til selvinnsikt om hvem vi er og hva vi egentlig driver med. Både kirken og vitenskapen har et ansvar for dette forholdet. Krisen kan bare løses ved at flest mulig individer begynner å oppdage sitt eget opphav slik at det mentale kartet kan stå i stil til resten av terrenget. Vi trenger i så måte ingen voldelig revolusjon. Vi trenger en fredelig evolusjon.

Når du ser filmer som viser den vitenskapelige tilnærmingen til fremtiden, må du lese mellom linjene. Du må forstå at denne frykt propaganda er med på å bane veien for deres forsøk på å tvinge en global styring over hodet på oss alle. De vil forsøke dette gjennom frykt som de selv skaper ved å påstå hvor ille det går med oss om vi ikke adlyder deres befaling. Det er disse menneskene som står bak mesteparten av jordens problemer i dag. De skaper problemet først, så venter de på en reaksjon, så tilbyr de en løsningen som de har hele tiden ønsket seg. Du ønsker ikke deres New World Order. Du er mer tjent med å oppdage hvem du egentlig er og si nei til disse psykopatene som vil behandle deg som et dyr. La deg ikke lede gjennom frykt. Bevissthet er udødelig. Det er noe av det du er her for å lære.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
75%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Mike Cechanowicz
Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

51
Kommentarer

avatar
30 Comment threads
21 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Tom RoslandFalconVandalfBurreAslak Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
smurfen
Moderator

Utrolig bra Mike :-D
Var rene bibelen og fasiten på en gang dette her.
Starta på en lignende kommentar i går bare i kort version, men syns den virka litt paranoid så sletta igjen.
Noe er i anløp og det i ganske nær fremtid.
Er det flere en meg som ser hva som er på gang nå ?
Vi blir overøsa med alt muligt som skal spre massefryk i oss i et enormt temp nå.
Svineinfluens, Finanskrisen, Hollywood ruller ut dommedagfilmer på løpebånd, klimakriser,energi kriser og matmangel, verdens relgionene hyler opp at enden er nær.
Selv på NRK i beste sendetid så viser dem utdrag av 2012 filmen og alle spådommene om 2012 endetiden uten og avdramatisere noe med untak av en indianerhøvding som mener at det kommer en ny æra etter 20012…. Hmmmm….NWO ?
Rare er jo at alle krisene har en fellesnevner og det er at er akkurat dem samme som kommer med løsningen som har skapt dem «globale krisene»
Dem har skapt et problem fått kjempe reaksjoner og skapt frykt i befolkningen og nå kommer dem med løsningen som er og ta imot NWO med åpne armer som en Mesias eller gå under i kaos.
Samtidigt som vi er opptatt med dommedag så infører dem Codex Alimentarius, EUs enorme datalagringsdirektiv der all info om hvor du er og hva du gjør blir lagra i 2 år og dem andre styggedommene sine inn rett forran nsa på oss uten at noen reagerer, akkurat som glødepærene som ble bytte ut med kvikksølv pærer som ingen fikk vite noe om før etter at det var innført.
Vi blir overøsa med giftstoffer i mat, medisiner, fra vann og fra luft og ingen bryr seg, løsningen er og kjøpe vaksiner og medisier fra dem samme som gjorde oss syke til høye priser.
Personligt så tror jeg dette har vært planlagt lenge, lenge før relgionene ble oppfunnet siden dem er med på og bygge oppunder fryk og elendighet.
Skjedde noe på jorda for ca 6000 år siden i Egypt og Mesopitania som får mine puslespillbiter til og passe i hop hvertfall og gir svar på det meste som skjer rundt oss……
Tross alt er vi knapt nok et mikroskopisk sandkorn i universet og 6000 år er som et nanosekund i den store samenheng.
Anbefaler alle og se The 2012 NWO Agenda filmen som lå i 10 deler men er blitt redigert til 11 deler ser jeg nå…. hmmmmmmm
Ta og last filmen i sin helhet i uredigert version fra her istede (300 MB )
http://thepiratebay.org/torrent/4995269/2012_NWO_Agenda
Det er eneste filmen jeg har sett i mitt liv som har gitt meg logiske svar på det som skjer fra A-Å
Husk dem kan ta våre liv men vil aldri klare og ta vår frihet!

smurfen
Moderator

Legg merke til hva er det første ordet alle babyer i verden sier uansett nasjonalitet.
RA….
Dem vil ha oss til og tro at det kommer enorme naturkatastrofer……. ja det vil komme katastrofer men dem kommer til og være menneskeskapte og planlagde.
Det handler om astrologisk mattemattik og symboler..
Når en har lært seg språket deres så blir alt som har skjedd så mye lettere og forstå og da vet en også nyaktigt hva som komme til og skje …
http://www.youtube.com/watch?v=BfVBt83al2A&videos=jpFTc-UfPY8&playnext=2&playnext_from=TL
Har alltid vist siden jeg var liten at vi alle har en høyere bevissthet

triaz
Abonnent
triaz

Aksept.
Aksepter det dere velger å kalle ondt eller godt.
Verken NWO eller noen annen organisasjon har krefter til å begrense din frihet med mindre du gir den fra deg.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Det er interessante opplysninger Mike Cechanowicz her på Nyhetsspeilet legger frem, om hvordan mennesket vil la seg bedra av detaljert propagandastoff skapt av verdens ledene elite, enten det er FN, WHO forskere, politikere, bankdirektører og andre som tilhører forskjellige hemmelige kulter og organisasjoner, der deres største formål er å skape FRYKT og FORVIRRING blant enhver ånd som befinner seg i menneskropper her på jorden.

For slik har det blitt etter hvert som mennesket har latt seg forføre av ondskapens makt/toppelite, der selve ånden i mennesket liksom ikke skal ha «livets rett» i en verden der ondskapen råder med feilinformasjon om at «man skal ha noe og være noe» for å bli erklært som arvtakere av jorden – i fremtiden!

Dermed er har man kommet inn i en tidsepoke, der det er «duket» for at ny informasjon «sånn plutselig» dukker opp! Informasjon fra gode åndelige kilder, som fra Mike Cechanowicz her og andre, med den hensikt om å få mennesker der ute til å «våkne opp og tenke selv,» ikke minst «reise seg opp» mot ondskapen der ute.

«Bevisst tenkning» ja, hvor mange har vel tenkt på det, at begynner hver enkelt av oss å forstå hvor stor frihet vi har i oss selv til å både tenke og handle utifra våre egen åndelige bevissthet, den bevissthet vi alle har men som mange av oss undergraver fordi vi lar oss forføre av den ytre verdens påvirkninger og den utre feilinformasjonen vi får derifra, ja, så vil vi også være i stand til å påvirke verdensutviklingen i positiv retning.

Men desverre er et stort antall mennesker (på vår klode) for «redde» til å tenke selv!! Redde for å møte sannheter bak sannheter og det som i generasjoner av våre mange liv bevisst har blitt TRYKKET SAMMEN av våre styresmakter til å bli kun én sannhet, nemlig den «sannhet» som verdens korrupte styresmakter selv har tilrettelagt for oss «godtroende ånder.»

Og dette finner man svar på ved alle de fordømmende og agressive holdningene man finner blant mennesker i dag, fordømmende og agressive holdninger som jeg selv vil definere som en «dekkmaske» for den indre fryktfølelsen – ANGSTEN mennesket har for å være annerledes enn det de har blitt «fostret» opp av vår øverste maktelite med myndigheter (gjennom tidene) til å tro de er skapt til å være!

og våre myndigheter (gjennom tidene) har klart å oppnå akkurat det de ville, og forme den store menneskemassen akkurat etter deres egen «pipe,» som totalt avhengige av deres egne destruktive «demokrati,» der dette «demokratiet» de fortsatt manipulerer folk til å tro på eksisterer, ikke eksisterer overhodet! Hadde det vårt demokrati her i landet, ville enhver borger følt seg trygge på at det fantes lover, regler og et rettsapparat som fungerte i praksis, som forsvarte dem mot ondskapen der ute, om det så er vold, kriminalitet, personforfølgelse, sexovergrep, svindel, drapstrussler m.m man som offer er utsatt for.

For et demokrati er ikke når våre myndigheter fratar landets befolkning deres rett til å protestere mot krenkelser de personlig er offere for eller krenkelser man mener autoriteter og landets maktelite står for!

Retten til «åndelig bevisst tenkning og utvikling» har vi alle og LIVETS RETT til å sørge for at vi som åndelige mennesker får lov til å leve et jordisk liv som friske, lykkelige og oppegående UTEN STERK INNEBYGD FRYKTFØLELSE.

Angsten og frykten har desverre blitt en egen vedvarende «epidemi» i seg selv i vårt land – Norge men en god del leger og psykiatere kaller det desverre for «arvelige gener!» Jeg er ikke enig. Hvis så det hadde vært, hvorfor da sprer denne angsten/fryktfølelsen seg som «ild i tørt gress,» der flere og flere barn og unge vokser opp som svært angstfulle…???

Kan det heller være at denne angstfølelsen sprer seg som «ild i tørt gress» som følger av feilinformasjon mennesket får av våre maktelite som igjen skaper stor forvirrelse, fortvilelse, angst og ensomhetsfølelse?

Og kan det være en sammeheng mellom all feilinformasjonen mennesket i dagens samfunn får som skaper dem om til å bli angstfulle, som igjen skaper dem om til å bli enda mer angsfulle når de blir satt på nedsløvende giftige antidepressive medisiner og vaksiner som produsentene – Baxter International, Eli Lilly og GlaxoSmithKline blant annet står for? Og kan det være en sammenheng mellom at våre egne myndigheter og øvrige andre myndigheter i verden fortsatt godtar at et stort antall mennesker forblir angstfulle og syke under disse giftmedisinene og vaksinene?

Dette burde faktisk være til ettertanke for hver enkelt av oss i disse tider der vi stiller oss spørsmål på spørsmål om i hvilken retning verdensutviklingen vil ta! I positiv retning eller i negativ retning?

Svaret ligger der, i hver enkelt av oss og fordi hver enkelt av oss faktisk er med å avgjøre hvorvidt vi skal fortsette å følge feilinformasjonen der ute som har skaper stor frustrasjon og forvirring i våre sinn, eller om vi nå skal begynne å gå mer i dypet av oss selv og følge det vår egen samvittighet og ånd forteller oss. For vår egen samvittighet er den sanne kjærligheten vi bærer i våre hjerter og ånden er den som sprer budskapet.

Noe New World Order behøver det ikke å bli, setter hver enkelt av oss «foten ned» og både taler og handler utifra ren samvittighetsfølelse til oss selv og våre medmennesker.

Dette må vel sies å være veien til positiv utvikling for alle og med hver enkelts gode åndsmakt, vil ondskapen trekke seg tilbake.

Lillit
Abonnent

Kan dere slutte å bruke ordet åndelig?
Det ser så usæriøst ut.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent

Hvorfor virker ordet «åndelig» så useriøst?
Er det ikke det vi er da åndelige skapninger på jorden kaldt «mennesker?»

arifkarim
Abonnent
arifkarim

Frykt for det ukjente har alltid vært en trussel mot menneskets frihet. I dag frykter man for penger, arbeid, utdanning, gjeld, være i ett med meningsløse samfunn osv. Røtter om vårt virkelige opphav og meningen med livet er brutt pga massiv materialisme fra tydlig barnealder. Og når vi ikke «ser» noe annet valg blir materialismen det eneste valget!
Derfor må budskapet om indre «oppvåkning» spres til flere undertrykkede sjeler. For den virkelige makten ligger hos hvert enkelte menneske og ikke eliten…

Wunjo
Abonnent
Wunjo

Takk for en fin artikkel! Jeg synes å huske at RA sier at det ER polarisering også i 4. densitet, det er først mot slutten av 5. at de negativt polariserte vender seg i positiv retning. men det er en bagatell.

Hvis jeg får postet denne, er det mulig å finne ut hvorfor jeg ikke får postet under «En elektromagnetisk tåke…» Kom over interressant info om innføringen av de «uskyldige» sparepærene.

arifkarim
Abonnent
arifkarim

Ja, det med sparepære er en veldig god eksempel på «myndighetenes» dobbeltmoral når de «løser» miljøkriser. Nemlig de «finner» opp på nye kriser! :)
Ingen vet hvordan man skal bli kvitt farlige kvikksølv eller beskytte seg mott UV-strålinga fra sparepæren. Likevel er de gjeldende overalt innen 2012. Hmm.. hvorfor akkurat 2012? …. Hehe

Kjetil S
Skribent

Wunjo

Du har rett, RA sier det er polarisering både i 4 og 5 densitet. Det kan ikke være «service to self polarization» i 6 densitet, så «service to self entities» i 5 densitet vil vende seg mot «service to others» mot slutten av 5 densitet.

Et viktig poeng her er at selv om det er polarisering i både 4 og 5 densitet, vil ikke «entities» kunne leve sammen. Dette kan kun skje i 3 densitet, altså på det planet vi eksisterer her på jorden.

Ellers vil jeg gjerne få takk forfatteren for en flott artikkel. Jeg håper den vil markere et tidsskille her på Nyhetsspeilet…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent

Jeg har en ide!

La oss «gode sjeler» gå isammen om å skape en ny verdens order som vi kan kalle: » Den nye verdens kjærlighets order.» Blir vi mange nok, tenker jeg både ondskapens maktelite «pakker sammen» og forsvinner og lenge før deres planlagte «underjordiske» reise i 2012! Eller var det 2012..???

Hm… Jeg tror jeg selv «pakker sammen» å forsvinner her i fra før jeg får for mange tomler på tomler vendt ned!

arifkarim
Abonnent
arifkarim

Lise:
Idéer om å skape en «motsatt» og «snill» NEW WORLD ORDER er jo allerede der via The Zeitgeist Movement. Tipper du allerede vet om det, hvis ikke, ta en kikk her under:
http://thezeitgeistmovement.com/
Dette er en frihets-bevegelse med indre «oppvåkning» som grunnmuren. Problemet med denne er bare at den vil skape et «utopisk» samfunn helt i strid med dagens «normale» samfunn. Om dette skjer med rolige evolusjoner eller voldelige revolusjoner, er det litt usikkert. Men en ting er sikkert at de har allerede fått med seg tusenvis av medlemmer fra hele verden!
Det ser ut som de rører ved menneskets sanne natur men likevel mangler de noe helt grunnleggende i ideoligien sin: religions-frihet. De ser på alle verdens religioner som menneskefiendtlige og politiske. Noe som jeg syns er ihvertfall strid med milliarder av troende verden over….

Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Den Lille Snille Ulven

«Zeitgeist» skal visstnok være laget av Illuminati. De er flinke til å få sine forvrengte budskap gjennom via ymse kanaler, for å skjule sannheten om den virkelige virkeligheten for oss. (Forøvrig er hele Harry Potter greia et Illuminati konsept, noe som blir tydeligere og tydeligere jo høyere opp i Harry Potter-numerologien man kommer).

Men vi er på sporet nå, we are quickly catching up.

Avkledningens øyeblikk nærmer seg…

TruthHunter
Abonnent
TruthHunter

«Zeitgeist skal visstnok være laget av Illuminati» Nå må man ikke lage en konspirasjon på en konspirasjon da! Tviler sterkt på at Zeitgeist er laget av Illuminati. Hvorfor skulle de avsløret seg selv? Greit at Zeitgeist ikke rører noe særlig med det «åndelige». Men det tror jeg er fordi produsentene ikke er helt på det åndelige plane selv. Altså de lever fortsatt i en materalistisk verdensbilde. Men ingenting kan være perfekt i starten, «The Venus Project» er jo tross alt bare en idè som kan videreutvikles med åndelige verdier.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent

Akkurat! Det er slike bevegelser som Mike Cechanowicz og du arifkarim nevner som jeg selv vokter meg vel for å gå inn i. Den utviklingen jeg selv har fått til å både forstå min egen bevissthet og handle ut ifra min egen bevissthet har jeg fått etter alle mine egne erfaringer og opplevelser gjennom tidene og i nærsamtale med unge som jeg har hatt jevnlig kontakt med siden organisasjonen min HULK ble opprettet. Ved å ta meg tid til å lyttet til alle disse forskjellige sjelene, har jeg etter hvert forstått at hver enkelt av dem er en bit av meg selv – min egen åndelige bevissthet. En såkalt «kjærlighets order» jeg her nevner, burde være en «order» der man som menneske verken fordømmer andre for deres religiøse overbevisning eller utøver makt der noen skal være ledere over andre. Det er også det jeg ønsker med det politiske borgerrettighetspartiet (BRP) som nå er etablert. Et humant parti der alle politikere som kommer inn her skal jobbe med det felles formål å skape et et mer fritt og IKKE fordømmende samfunn, der det er selve MENNESKETS EKSISTENS og OVERLEVELSESMULIGHET som skal komme i første rekke. Dette blir et parti for som vil legge vekt på å få snudd den negative utviklingen om til å bli positiv, der alle mennesker, uansett religion, status og nasjonalitet skal leve i et felles demokrati der vi jobber for likeverd og gode verdiholdninger som vil gagne oss alle. Og det skal bli et parti som skal la etthvert mennesket få være med på å bestemme landets vekst og utvikling til det beste, ikke bare et fåtall mennesker som sitter der som en eneste stor kverulernde maktelite som jeg mener vi har i den eksisterende regjeringen.

Det er på tide at vi stiller opp som gode medmennesker å hjelper folk å få det beste frem i seg selv og alle de positive energiene som ligger innstengt der inne. Alle har rett til å leve et fullverdig, harmonisk, lykkelig liv i dette samfunnet men også må alle være med på å skape det. DEMOKRATI kommer ikke av seg selv men ved at vi begynner å forandre våre egne holdninger til oss selv, hverandre og til verden der ute.

Dette er hva jeg selv tror sterkt på.

smurfen
Moderator

Mye dyp åndlighet her som jeg ikke skjønner bæret av, men jeg har sikkert fått i meg for mye fluor, hva er densitet ?? Samme som Dimensjon ??
Noen som har noen sånne plager ??
Nesten alle stoffer som inneholder fluor er giftige, men benbygningen til mennesker og alle andre pattedyr, avhenger av en liten dose fluor. For mye fluor (fluorforgiftning, fluorose) kan gjøre benbygningen og tennene skjøre og deformere knoklene. Fluor som finnes i drikkevann (estimert konsentrasjon på 1mg per liter) styrkere tannemaljen og hindrer tannråte.

En kinesisk studie i 2003 indikerte at et fluorinntak som samsvarer med den mengden fluor en person får i seg fra drikkevann i USA, senket IQ’en til personene som var med i studiet.[3]

Fluor ble brukt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig, ettersom det ble hevdet at fangene ble lettere å kontrollere ved fluortilsetning i drikkevannet

Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området 50 µg/l) i dialysevannet. Hos slike pasienter kan opphopning av Aluminium i den grå hjernemasse bevirke såkalt dialysedemens med mentale og bevegelsesmessige forstyrrelser. Aluminium kan dessuten under slike forhold samle seg i knoklenes vekstsoner og forårsake smerter og beinskjørhet. Aluminium kan gi blodmangel hos slike pasienter

I tillegg blir all drikkevann i Norge UV-Bestråla for og drepe alle bakterier og microorganismer og vannet blir sterilt…. høres sikkert fint og ufarligt ut men flere og flere forskere mener at helt sterile drikke og mat er skadligt og blant annet ødlegger tarmsystemet…og i tillegg blir drikkevannet vårt tilsatt Klor som også er en gift.
Skjønner ikke åssen vi overlevde før EU forlangte at vi måtte tilsette all denne dritten i drikkevannet vårt :-/
Det dumme er jo at det er vi som betaler for all dritten.
Bivirkninger av smaksforsterker….
reaksjoner på natriumglutamat, som hjertebank, hodepine, nummenhet, svimmelhet, svetting og følelsen av at noe sitter fast i halsen? Angst? Eller studier som viser at E-621 dreper hjerneceller?
Hva med påstanden om at man etter inntak av smaksforsterkeren blir mer sulten uansett hvor mett man egentlig er.
Mange vil være beviste på hva dem får i seg og stikker i butikken og kjøper det 100% rene kjøttet som kommer fra kyr som er stua sammen i små båser, proppa fulle i veksthormoner osv, fora opp på antibiotika og kunstig for som igjen er tilsatt enorme mengder insetksmidler (Road-upp…giftgass ) og kunstig gjødel og (Mel fra knokler,døde dyr og fiskeafal)
Kyllinger vokser så fort at dem ikke klarer og stå på føttene sine.
Jeg har en syk konspirasjonsteori om at Kuer som vokser opp i naturlige omgivelser og beiter på en grønn eng og pisser og puler litt og har det bra lager sunnere kjøtt.
Men det er bare en syk teori jeg har ???

ArneLo
Abonnent

«Kuer som vokser opp i naturlige omgivelser og beiter på en grønn eng og pisser og puler litt og har det bra lager sunnere kjøtt.»

Sær teori. Du må nok ha fått i deg alt for mye fluor og elektromagnetisk stråling ;-)

Aslak
Abonnent
Aslak

hæ? det er vel ikke fluor i drikkevannet her i norge??

Wunjo
Abonnent
Wunjo

Nåja, de melker i alle fall bedre når de ikke blir utsatt for EM-felter:

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1283943/liza-marklund-ar-vi-mindre-kansliga-an-kor

Ta også en titt på denne:

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1402868/liza-marklund-vi-utsatts-for-ett-gigantiskt-experiment

Det er i grunnen litt merkelig at det til stadighet påvises at dyr tar skade av f.eks. stråling, men likevel mener myndighetene tydeligvis at vi mennesker er helt immune mot sånt…

smurfen
Moderator

Noe som falt ut i den jeg hadde over, sånn skulle det være .

B.5.10.8 Barium (Ba)
Innledning og sammendrag
Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området 50 µg/l) i dialysevannet. Hos slike pasienter kan opphopning av Al i den grå hjernemasse bevirke såkalt dialysedemens med mentale og bevegelsesmessige forstyrrelser. Al kan dessuten under slike forhold samle seg i knoklenes vekstsoner og forårsake smerter og beinskjørhet. Al kan gi blodmangel hos slike pasienter. Al bør fjernes før tillaging av infusjonsvæske, og ved dialyse må innholdet ikke overstige 10 µg Al/l. Melk til nyresyke spedbarn bør tillages av vann med lavt Al-innhold.

smurfen
Moderator

Faen det faller jo bare ut når jeg klikker lagre :-S

B.5.10.8 Barium (Ba)
Innledning og sammendrag
Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området < 25-300 µg/l, og skriver seg primært fra naturlige kilder. Barium har alvorlige toksiske effekter på hjerte, blodkar og nerver. Barium felles i forbindelse med sulfat ut som et tilnærmet uløselig salt. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for barium.

Aslak
Abonnent
Aslak

Hey du mike. Ufattelig bra artikkel. En ting jeg lurer på. hva er sammenhengen med New Age religionen i NWO og new age i dag?

Burre
Abonnent
Burre

Til Aslak og alle sammen. Jeg tror denne karen gir en meget god oppsummering av hva som egentlig foregår i forbindelse med NWO og New Age:
http://www.youtube.com/watch?v=1L2FiaHMvzc&feature=channel_page

Jeg vet at mange her allerede er klar over det meste han snakker om, og her gis det etter min mening en kraftfull konklusjon av hva som egentlig foregår.

Han har samlet trådene, funnet det skriftlig svart på hvitt hva «de» har som hensikt. Det verste er at de tror de faktisk gjør noe godt, og at de dermed ikke har «onde hensikter». De tror de er «Lysbringere». Problemet med det, slik jeg ser det er at de gjør dette på vegne av oss uten at vi blir spurt om vi er enige i virkemidlene, eller om dette er en verden vi ønsker oss.

Deres «lysbringer» er imidlertid lucifer, noe de fleste av oss assosierer med noe helt annet enn lys. De baserer seg på kanaliseringer av «spirits» bl. a. Seth som jeg tror er den samme Seth som er fra gammelbabylonsk eller egyptisk religion, og kommer fra treenigheten Isis, Horus og Seth. Det er som kjent Horus øye i toppen av pyramiden, men det kan også være lucifer eller GamleErik selv de legger i det.:
http://www.youtube.com/watch?v=L1lGDT4aPZY

Mange New Age’ere har sikkert vært borte i Jane Roberts’ Seth materiale i sin søken, og som i seg selv kan virke bra, men sett i en større sammenheng er det kanskje ikke så bra allikevel. Sjekk også Lucis (tidligere lucifers) Thrust. Madame Blavatsky og Teosofien bør i denne sammenhengen også stilles i et kritisk lys.

Denne karen, Roger Morneau har selv vært med på okkulte kanaliseringer av ånder, og bevitner at dette foregår på høyt nivå og later til å være mer vanlig og utbredt enn vi er klar over:
http://www.youtube.com/watch?v=JCd0qNbinWI

Dette at de tror de faktisk TROR de utfører dette til det beste på sikt gir jo også motivene deres et mer menneskelig, men dog uhyrlig ansikt. Det gir også svar til dem som innvender at hvordan kan de være med på slikt, og hvordan kan så mange av dem være så onde?

Det er bare det at de tror de gjør godt, og føler ikke selv de er med på noe «ondt», men de har visst glemt det aller viktigste, nemlig at vi «alle er ett.» Det var ikke Horus som sa «Det du gjør mot en av mine minste har du også gjort mot meg.»

De fleste handlinger er fra utøverens ståsted en god handling. Selv en morder klarer å rasjonalisere bort ting slik at mordet fra hans ståsted var det beste som kunne gjøres der og da. Er det ikke kognitiv dissonans det kalles?

Så det at mange «midreverdige» mennesker kan ofres for den gode sak ser ikke ut til å plage dem det minste. Hensikten helliger jo midlet sies det, de setter seg i guders posisjon som dommere over liv og død, og alt vil jo bli så godt til slutt. For dem ja. Det er visst ikke plass til oss i deres Utopia.

Disse folkene har visst store midler til rådighet, og de går direkte på statsledere. Det er mye info her på 10 minutter, så det kan lønne seg å se den mer enn en gang for å få med alt. Musikken forstyrrer litt også desverre. Det er også flere linker til det han snakker om i infofeltet til høyre.

De later også til at det (i følge deres ideologi) må renskes opp i den menneskelige gene-pool, og at «de» står over resten (majoriteten) av menneskene som må ofres hvis verden skal bli et fredelig sted. For dem naturligvis. Vi andre er ikke gode nok.
************************
Litt utenom:

Hvis det i det hele tatt finnes en gruppe mennesker med dårlige «gener» her på planeten, så må det vel være mange av dem selv, altså disse elite familiene som driver med inngifte for å holde blodlinjen ren. Det fører jo ellers til degenerering som følge av innavl (som f. eks de europeiske kongehus):
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm

Jeg er ikke for å ofre noen, men ønsket å peke på ironien i en slik filosofi, nemlig at de som tar til orde for å rense ut visse mennesker selv kan være de mest degenererte av alle. (Psykopater har ofte en degenert/vanskapt hjerne, dvs med et underutviklet eller manglende senter hvor empati kan virke gjennom. Dette er nokså arvelig og kan påvises med hjernescanner).
***********************************************

…………………..Så hvis du er uenig i et slikt fremtidsscenario er denne videoen øverst en sterk indikasjon på hvem din/vår fiende er, og hva vi har med å gjøre. Hvis du tror det er noe i NWO, men ikke helt forstår hva som er hensikten, så er mitt tips at det er mange verdifulle spor i denne videoen.

Han har også koblet dette opp mot disse FEMA camps som har poppet opp i USA de siste årene. Mange har notert seg dette, og lurer også på hvorfor det er lagret titusener på titusener av plastkister rundt om kring. Det virker som et eller annet er forberedt, og det er ikke sikkert at det bare dreier seg om forventet massedød av svineinfluensa.

smurfen
Moderator

Black Hawck stelt bomber flyene er også bygd nyaktig som en pyramide når man bretter den ut og med et øye under som ser fluer røre seg fra 50-60 000 fot
Anbefaler deg og se hele denne her så får du sett alt i bedre perspektiv :)
http://www.youtube.com/watch?v=BfVBt83al2A&videos=jpFTc-UfPY8&playnext=2&playnext_from=TL

Aslak
Abonnent
Aslak

fantastisk bra skrevet kompis. Du satt tankene mine ned på papir :P
Jeg kjønte aldri hvordan de kunne være så onde. når jeg ser Jens stoltenberg dra ut i skog og mark for å jakte, tenne bål osv. – jeg kjønte ikke hvordan han kunne være med seg selv engang. MEN som du sier – de TROR DE GJØR NOE GODT.

ArneLo
Abonnent

De tror nok ikke direkte de gjør noe godt mot deg og meg. Men de tror nok at deres definisjon og «moral» er den riktig. Og vi er teite som har empati.

Her anbefales «The Mask of Sanity» av professor i klinisk psykiatri Hervey Cleckley. Hans hypotese ang.psykopaten er at denne lider av en høyst reel metal lidelse: en grunnleggende og uhelbredelig mangel på følelser. Psykopaten utfører bissare og selvdestruktive handlinger fordi konsekvenser som ville fylt et venlig menneske med skam, selvfornektelse og flauhet rett og slett ikke affektere psykopaten. Det som for andre vil være en katastrofe er for denne bare en flyktig ubehagelighet.

Cleckley bygger også opp om synet om at psykopaten er ganske vanlig i sanfunnet som helhet. Han har samlet noen eksempler på psykopater som generelt fungerer normalt i samfunnet som foretningsfolk, leger og psykriatere.

«Imagine – if you can – not having a conscience, none at all, no feelings of guilt or remorse no matter what you do, no limiting sense of concern for the well-being of strangers, friends, or even family members. Imagine no struggles with shame, not a single one in your whole life, no matter what kind of selfish, lazy, harmful, or immoral action you had taken.

And pretend that the concept of responsibility is unknown to you, except as a burden others seem to accept without question, like gullible fools.

Now add to this strange fantasy the ability to conceal from other people that your psychological makeup is radically different from theirs. Since everyone simply assumes that conscience is universal among human beings, hiding the fact that you are conscience-free is nearly effortless.

You are not held back from any of your desires by guilt or shame, and you are never confronted by others for your cold-bloodedness. The ice water in your veins is so bizarre, so completely outside of their personal experience, that they seldom even guess at your condition.

In other words, you are completely free of internal restraints, and your unhampered liberty to do just as you please, with no pangs of conscience, is conveniently invisible to the world.

You can do anything at all, and still your strange advantage over the majority of people, who are kept in line by their consciences will most likely remain undiscovered.

How will you live your life? »
Martha Stout, Ph.D., The Sociopath Next Door

smurfen
Moderator

Kjempe honør for en utrolig bra komentar Burre :D

smurfen
Moderator

Passer jo bra med at i 2010 skal dem skyte opp 4 satelitter som som skal ligge i en pyramide rundt jorda som heter seth prosjektet som dem sier skal brukest til og måle jordas magnetfelt og endringer i den, men dem måler også den minste varmeforandring i alt levende på jorda så vist NWO misbruker den så er det kun i huler man kan gjemme seg eller med Alu-duk over hodet, vist ikke kommer en Predator og plukker deg fra 50 000 fot vist du gjemme deg for elmineringsstyrkene deres.

TruthHunter
Abonnent
TruthHunter

Det nye spillet til norske Funcom «The Secret World» er basert på Illuminati.
Spillet går ut på at man joiner et secret society. Templars, Illuminati eller Dragon. Blir spennende å se hvilke faktorer dette spillet rører. Jeg tror det kan bli kjempe bra. Sjekk http://www.darkdaysarecoming.com/ og undersøk spillet nærmere!

http://no.wikipedia.org/wiki/The_Secret_World
http://www.darkdaysarecoming.com/