Bla i tag

Mayakalenderen

En feiring av End of Time

Send ut dine sterkeste intensjoner på fred, kjærlighet og glede i dag - og i det evige nuet. Det er vi som endrer verden. Det er vi som vi har ventet på.

Vintersolverv 21.12. 2012

Vi står klar for å gå inn i en ny syklus hvor vi sammen vil skape en ny sivilisasjon i harmoni og bringe Moder Jord tilbake i balanse sammen med våre galaktiske familie.

2012 – Overgangen til en lysere tid

Her og nå beveger vi oss gjennom en levende, nyskapende og grenseløs tid for hele menneskeheten.

Film om menneskehetens åndelige utvikling

Filmen “The Quickening” sammenfatter en meningen med det som hittil har foregått og det som vil komme til å skje på Jorden i den nærmeste tiden framover.

Den første bølgen

Vi står potensielt overfor den største sekvensen med hendelser som du noensinne har opplevd i hele ditt liv.

Tegnene i 2011

2011 har i løpet av de to første ukene vist seg å være et veldig innholdsrikt år. Våkn opp og se virkeligheten for det den er.

Long Count-kalenderen og Nibiru-syklusen

Long Count kan opprinnelig ha vært en nedtellingskalender for Nibirus passering gjennom ekliptikken som skjedde ca. 1628 f.Kr., og ble så tilpasset av olmekerne et 360-dagers år der neste passering skulle inntreffe ni baktuner (3600 år) senere.