Bla i tag

mathias nilsson

Blir strømmen misbrukt for at eierne skal kunne sko seg (?), foto: https://www.orfonline.org/research/energy-news-monitor-issue-49/

Tips til sparing av strøm

Vi står alle, mer eller mindre, oppe i livsspørsmål om samfunn og sosialt samvær, hvordan vi organiserer våre praktiske liv, men også hvordan vi lever med oss selv. Det er avgjørende å ikke stange hodet for lenge i tung motstand, men finne en brukbar vei fremover.

Ordfører i Spania nekter å betale strømregninger, her: https://www.spaniaidag.no/2021/09/06/ordforer-nekter-a-betale-hoye-stromregninger/

Trollmann Nilsson om strøm, video

Mathias Nilsson har blitt kjent som trollmannen som kan magien bak strømregninger. Vi nordmenn ble tatt på sengen med nye strømpriser, og vi skjønner at noen vil tjene seg rike på den og det er IKKE oss. Hva kan vi gjøre? Vi ser at prisstigningen har med utenlandskablene å gjøre: Vi skjønner at regeringen ikke