Bla i tag

trollmann på strøm

Ordfører i Spania nekter å betale strømregninger, her: https://www.spaniaidag.no/2021/09/06/ordforer-nekter-a-betale-hoye-stromregninger/

Trollmann Nilsson om strøm, video

Mathias Nilsson har blitt kjent som trollmannen som kan magien bak strømregninger. Vi nordmenn ble tatt på sengen med nye strømpriser, og vi skjønner at noen vil tjene seg rike på den og det er IKKE oss. Hva kan vi gjøre? Vi ser at prisstigningen har med utenlandskablene å gjøre: Vi skjønner at regeringen ikke