Bla i tag

globalisering

TTIP
TTIP-avtalen diskuteres mellom USA og EU i total konfidensialitet. Derfor tilbyr Wikileaks 100.000 euro for den som avslører teksten i avtalen.

TTIP, TPP og TISA – en global plan for å avskaffe demokratiet

Handelsavtalene TTIP og TPP kan sees som trojanske hester, mens avtalen om handel med tjenester (TISA) er et tredje våpen som garanterer en endelig seier. Det kan forstås som en total utrydding av suverene stater. For Norges del vil den bli snikinnført via EØS-avtalen.

Rapport fra demonstrasjon mot datalagringsdirektivet

Vil vi se millitæret misbrukes mot egen befolkning? Norge dilter etter Storebror og åpner for at forsvaret kan angripe sivilbefolkningen i "nødsituasjoner", som store protester mot Verdensbanken. Nyhetsspeilet viser her et selvprodusert video-innslag fra DLD-demonstrasjonen i januar.

Tåler Nyhetsspeilet dagens lys? Var skeptikerne beordret på stedet for å kneble?

Snart ingenting igjen å tape – bare en ting igjen å få

Fra kl. 06:00 i dag, tvunget ut av sengen fra en drøm om massiv ufo trafikk oppe i himmelen, kastet jeg meg over min computer for å finne tegn. I et stadig økende tempo, bombarderes vi med inntrykk om hvordan gode mennesker på denne planeten blir melket for energi, forgiftet, misbrukt, manipulert, løyet til og

17. mai – vår bortrøvede grunnlovsdag

Feirer vi en grunnlov satt ut av spill?

Republikkens fall: Presidentskapet til Barack H. Obama

'Republikkens Fall' dokumenterer hvordan et offshore corporate kartell fører den amerikanske økonomien til kokursens rand, og dollarens kollaps, med hensikt.

Den store globaliseringsbløffen

Globalisering er et kynisk virkemiddel for å få totalitær makt over hele verden.

0-Punkt - der begge vorteksene møtes og nyskapning finner sted.

Løsningen på den økonomiske krisen

I den tiden vi nå lever i vil systemer som ikke kan opprettholdes kollapse. Noe nytt må oppstå i kjølvannet av det gamle.