Bla i tag

valg

Politikerne vedtar stemmeplikt for å sikre demokratiet

Da valgdeltakelsen stadig synker og tiltroen til politikerne har dalt i samme takt, vil Stortingspolitikerne om kort tid vedta innføring av stemmeplikt. De som ikke stemmer uten gyldig grunn kan vente skarpe reaksjoner.

Rosetorne

Det er valg, og vi gjetes til valglokalene nok engang. Har vi noe reelt demokrati? Hvilke skjulte agendaer styrer Norge og hvorfor oppfører pressen seg som om den har kneblet seg selv?

Det er valg – Har vi noen valg? Del 2

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg raskt og Nyhetsspeilet ser på likheter og forskjeller mellom partiene. Dette er artikkelens annen del, og fokus er innenriks politikk.

Det er valg – Har vi noen valg?

Snart er det valg i Norge. Men valg mellom hva? Nyhetsspeilets gjennomgang viser at det er svært liten forskjell på de store partiene. Kan det være på tide å heve blikket og tenke nytt?

Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

Jens Stoltenberg har nå vært statsminister i 4 år. Hvilke miljømessige påkjenninger kan ha forårsaket at så mange nordmenn har fått svekket helse i løpet av de siste årene ?

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?

Forskjellige slags regjeringer, samme slags politikk.

Våre nære relasjoner

Finanskrisen er bare begynnelsen på en rekke store omveltninger.