Bla i tag

internett

Ytringsfriheten ytterligere innskrenket av politikerne

Ytringsfriheten er hellig for de fleste, men den blir stadig mer illusorisk. I snaut to år har det pågått en kampanje mot hatprat. Det offisielle målet med kampanjen er å hindre krenkende uttalelser, men i realiteten er det en videre reduksjon av ytringsfriheten. Og du finansierer det.

Opplysende filmer som vil gi deg noe å prate om

Mye har skjedd siden forrige artikkel om gode filmer anbefalt å se på internett. Disse gjelder fortsatt, men det er også andre lærerike og opplysende filmer som garantert vil gi deg noe å prate om. Og det er mange å velge imellom. Les mer…

Internett i streik

Dette er en grunnleggende kamp om hvem som har makten i samfunnet - folket med mulighet til å kommunisere fritt på internett eller regjeringer og bedrifter som føler seg truet.

Svensk rapport forbereder sensur av Internett

Frykter noen at vårt gamle verdensbilde skal gå i oppløsning?

Nettleverandøren NTE innskrenker ditt personvern

Trodde du at DLD (datalagringsdirektivet) var det eneste og avgjørende for innføring av et overvåkingssamfunn?