Bla i tag

Gud- Side 2

“An Act of God”

Et av de første budskap som ble kanalisert om universet fra ”RA” er at ”Skaperkraften” består av ubegrenset intelligens og kraft som har kun én agenda sett fra det høyeste av ståsteder – seg selv.

Aliens i UFO’er som verdens frelsere

Kan en være sikker på at de nye Messiaser er bedre enn den kristne?

Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går.