Bla i tag

Bevissthet- Side 6

Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

Den vitenskapelige modellen av menneskets psykologi fører til galskap

Døden og dødsprosessen

Dødsprosessen går over 7 dager. Hva er det som egentlig skjer før, under og etter at man dør?

Klimaendringer i perspektiv

Vår klode er bare en av mange detaljer i mye større enheter. Foto: NASA

Hjerneforsker ser lyset

Nerveanatomist Jill Bolte Taylor får slag og opplever en helt spesiell bevissthet og en følelse av nirvana.

1 4 5 6