Bla i kategori

Økonomi- Side 3

Den sosialdemokratiske ideologi

Sosialdemokratiets ”far” Eduard Bernstein (1850-1932) på sin 80-års dag i 1930.

John Perkins, bekjennelser fra en økonomisk leiemorder.

John Perkins: Bekjennelser fra en økonomisk leiemorder

John Perkins har levert et viktig bidrag til forståelsen av hvordan US-oligarkene driver økonomisk imperialisme med de amerikanske myndigheter som nyttig verktøy.

Økologi/økonomi-marerittet: Mot global kollaps

De forskjellige økonomiske regioner vil i ulik takt gå mot økologisk og økonomisk kollaps de neste 20-40 årene.

Lovbasert pengesystem og Hitlers økonomiske mirakel

Nasjonal suverenitet inkluderer økonomisk suverenitet. Da må staten selv utstede penger fremfor å ta opp lån fra en uavhengig sentralbank eller fra det private marked.

Federal Reserve 100 år og USA bankerott

The Federal Reserve gjorde jobben sin på 100 år: Den ruinerte nasjonen og befolkningen til fordel for sine oppdragsgivere.

Komplementær valuta når økonomien svikter

Det er arbeid nok til alle, og alle kan og vil utføre mange typer arbeid. Men ingen får verken verken kjøpt eller solgt tjenester fordi ingen har råd til å betale for dem i den nasjonale valuta. Hva er løsningen?

The Secret of Oz: Dokumentar om det gjeldsbaserte pengesystemet

Bill Still har laget en interessant dokumentar om hvordan vårt internasjonale gjeldsbaserte pengesystem har som evig makrotrend at nasjonene og befolkningene havner i stadig større gjeld.

Sjelens mørke natt for bankeiere og regjeringsspekulantene

Informasjonsstrømmen via Adnan Sakli - Bank of International Settlements forteller om et fortvilet forsøk fra storbankene på å dekke over en manko på penger i deres systemer.

Den nordiske modellen: Vellykket demokratisk blandingsøkonomi

Kalle Moene, professor i økonomi og leder for ESOP, er den mest markante forsker og talsperson for Den nordiske modellen. Foto: Knut Fjeldstad.