Bla i tag

høyere selv

Du er aldri alene: Skytsengler og ditt høyere selv

Til tider kan man føle seg ensom, spesielt i disse tider hvor det er stort fokus på familietid. Statistisk sett er desember rekordmåneden for selvmord forårsaket av tanker som ikke er den du egentlig er. Du er derimot aldri alene.

Life Alignment – Terapi regissert av deg selv

Ville du stole på en terapiform der hele prosessen er guidet fra ditt eget høyere selv?

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Kulturen din forleder deg til å tro at du har begrenset verdi, intelligens og potensiale. Sannheten er at du er har ubegrenset verdi og potensiale. Hvorfor og hvordan er satt i fokus her.

Det store dimensjonsskiftet

Vi står ovenfor fødselen av en ny galaktisk sivilisasjon. Høst essensiell visdom om perioden "2012" og gjør deg klar for det store dimensjonsskiftet og en ny tidsalder spirituelt, mentalt, følelsesmessig og fysisk.

Hva betyr det gode og det onde egentlig?

Det ”gode” og det ”onde” – hva betyr det egentlig?

En av de største arketypene som spiller ut sitt liv i alle menneskets uttrykksformer, ser ut til å handle om ”kampen mellom det gode og det onde”

En fantasi om bevissthetens utvikling

Det høyere selv: Vår oppløftende magiske ressurs

De aller fleste mennesker har opplevd drømmer, tanker og hendelser som ikke kan forklares.

Min utvidet modell av Maslows behovshierarki

Selvrealisering er kanskje noe mer enn du trodde

Maslows behovshierarki viser hvilke behov som må dekkes før vi kan begynne å realisere oss selv - og når vi gjør det, skjer det ting selv ikke Maslow hadde regnet med

Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

Den vitenskapelige modellen av menneskets psykologi fører til galskap