Bla i tag

Alex Jones

Donald Trump på Alex Jones Show

Presidentkandidat Donald Trump velger interessant nok å stille opp på Alex Jones Show som står bak nettstedet Infowars.com.

NWO-nettverket: Beste evidens

Artikkelen presenterer den beste akademiske litteratur på at et NWO-nettverk har virket i det skjulte i Vesten siden begynnelsen av 1900-tallet.

De-programmering. Veiene deler seg

One Mind - One Heart - One Soul. For å delta betinger det at en først fjerner hjertets og sinnets indoktrinerte "slagg". Full de-programmering. Full reboot nødvendig.

Er konspirasjonsforskere samfunnsfiender?

ADL kaller Alex Jones “konspirasjonskonge” og insinuerer at han skal bli fjernet fra samfunnet.

Republikkens fall: Presidentskapet til Barack H. Obama

'Republikkens Fall' dokumenterer hvordan et offshore corporate kartell fører den amerikanske økonomien til kokursens rand, og dollarens kollaps, med hensikt.