Du leser nå
Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

9 minutter lesetidÅ huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går.

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra – for bedre å vite hvor de går. Hvor forsvant 10 av Israels stammer? De er rett og slett blitt slettet fra historien; de er borte vekk.

Om du idag hadde funnet ut at du var en av Guds utvalgte, en Israelitt, et Guds Barn – hva ville du gjort ? Ville du krevd en bit av et land kalt Israel, som politiske krefter i New York og London har okkupert, og gitt det til en Palestiner? Det tror jeg nesten; for av en Israelitt, av et Guds barn, kreves det store offer – samtidig som de gis mye, som kompensasjon for det de må utstå. Det er dette som gjør Israelitten til et eksempel for folkene; at de kan utstå mye, at de har hjerte, mer godhet og tålmodighet enn sin sekulære neste. Gjennom dette viser de at for dem er det Gud foran mennesker; at det er ånd foran materie; at lojalitet til Gud er viktigere enn lojalitet til keiseren; at Guds åndelige lover må overholdes, selv om de sekulære skulle ta livet av en for et slikt standpunkt. Så sta, så konsekvent, så ubetinget, krever den rette Israelitts sjel at en skal være.

Så fra en av Israelsk ætt fordres det total og fullstendig lydighet til en del åndelige lover som mennesker ikke kan oppheve, eller sette ut av kraft. Dette gjør den jødiske religion så spesiell, og dette er grunnen til at de sanne jøder/Israelitter er blitt forfulgt til alle tider. De kan/klarer ikke å gå på akkord med disse åndelige lover fordi de frykter Gud mer enn mennesker. De er langt mer redd for Guds straff i evigheten, enn keiserens straff her på jorden i den begrensede tiden en er her.

Uansett hvor i verden man lever, så har vi noen åndelige lover som skaper velstand eller elendighet å forholde seg til, alt etter hvordan disse åndelige lover etterleves. Kall dem gjerne karmalover. Alle som ikke følger disse åndelige lover nedfelt i Bibelen er ikke jøder; de er ikke sanne Israelitter, de er ikke Guds barn, de er ikke Guds utvalgte folk; de er dyrkere av en Babylonsk mysterie-religion fra fangenskapet i Babylon; det er Baal, Molok og Gog og dansen rundt gullkalven.

Jesus advarte oss om at der skulle komme noen som påstod at de var jøder, men som han sa: de er av Satans synagoge, og har Satan til far. De ville helst følge sin fars lyster som var onde, altså lyster fra Satan og ikke fra Gud. En sann Israelitt eller jøde kan eller vil ikke gjøre noe vondt mot sin neste, eller noe som strider mot de åndelige lover han har fått inn med morsmelken, bokstavelig talt; moselovene blant andre (du skal ikke slå i hjel, etc). De som kan gjøre dette uten omsvøp er ikke jøder, eller ‘omskåren på hjertet’, som Jesus sa, men er noen som tilhører denne Satans synagoge – som påstår at de er jøder, men ikke er det ( Åp 2.9/3.9).

Hvem og hvor er de ? Mange av dem som reiste ut glemte sin Gud og ville ikke lenger adlyde de åndelige lovene de hadde fått for at det skulle gå dem vel. Våre forfedre mistet sin identitet etterhvert, og glemte alt om hvem vi var og hvor vi kom fra, og havnet langt nord i Europa. De reiste ut og knelte for Baal. Andre holdt seg langt unna Baal-tilbedelse og ble derfor ikke straffet så hardt som de andre. De glemte aldri Gud, eller sin historie.

Denne bevissthet og viten om vårt sanne opphav ligger der og slumrer, og venter på å bli tatt frem og bevisstgjort igjen, i våre gener og i våre hjerter. Størstedelen av Norges innbyggere er av Jakobs ætt, mener enkelte som har studert dette.

Det var 12 stammer. I 1920-årene kunngjorde Herbert W. Armstrong, grunnleggeren av Radio Church of God, at de ti tapte stammer, etter fangenskapet i Assyria, hadde utvandret til Nord- og Vest-Europa, og grunnlagt en stor del av de nasjonene som er der i dag. Denne forestillingen dannet også grunnlaget for hans forståelse av Bibelens profetier og deres fullbyrdelse i «de siste dager».

Noen har kanskje lest Arthur KoestlerDen Trettende Stammen‘. Koestler skrev om disse Israels 12 stammer og hvordan de trakk nordover ettersom det ble ulevelig i Midt-Østen på grunn av keiserens åk og antisemittisme. Hvordan Benjamins og Dans stamme, og alle de andre, fant sitt land som fløt over av melk og honning rundt omkring i Skandinavia, mens stammen etter Judah ble igjen.

Den trettende stammen for Koestler, som forøvrig var jøde, var de som ble tvangskonvertert til jødedommen av sin konge i Khazaria i år 740. Det er de som idag utgjør brorparten av dagens sionister. De kalles også Askenazi-jøder, eller ‘europeiske’ jøder; selv om mongolske blir mer riktig. De har ikke et eneste snev av Abrahams blod i årene, men Israel er deres, sier de; og det på bekostning av noen som vitterlig har Abrahams blod i årene og som er semitter, nemlig palestinerne.

For å være skikkelig jøde må en være det av blodet, av Abrahams blod; og kun via mors blod, – eller av Jesus’ blodoffers ættelinje – hvor den nye jøde ble de som fulgte ham.

At sionistene og khazarene skal være skikkelige jøder er den største løgnen menneskeheten noen gang har bitt på. Jeg har skrevet om dem som Jesus kalte ‘Satans barn’ og som Johannes kalte ‘Satans synagoge’ blant annet i en artikkel kalt ‘ Khazarene erobrer Europa og USA‘.

Så ble da også både Koestler og hans kone funnet myrdet på kjøkkengulvet, formodentlig for å ha tatt opp slike historiske fakta. Det finnes en falsk historie som det er investert litt for mye penger i til at de kan la være å fortsette med å dekke den til.

Men det kommer ikke til å gå, For det har Gud selv bestemt ! Alt dette er forutsagt i Bibelen hvordan det skal ende.

Bibelen blir mye lettere å lese og mange av de gamle profetiene blir mye lettere å forstå når en ser det på denne måten. Aldri trenger en å si at enkelte ting er for komplekse for vanlige mennesker å forstå (som er så poplært blant prester og pastorer som ikke vet), at en må overlate det til Gud. Nei! Når vi forstår det riktig, så blir alt enkelt. Som evangeliet selv. Derfor er det også at sabbaten betyr langt mer enn søndagen, som er soldagen, Baalsdag. Fordi sabbaten var tegnet på pakten mellom Gud og hans utvalgte folk, var Soldagen (Sunday) og dens påbudte tilbedelse pavekirkens måte å føre folk vill på.

Hvordan ville du følt deg om du fikk vite at du er av Israels stamme? At du er et Guds barn? At du var etterkommer av dem som slapp unna assyrerne og fangenskapet i Babylon ved å flykte vest- og nordover? Ville du følt deg bedre? Eller verre? Ville du følt deg beæret?

Hvem vet.

Nå forteller jeg deg at det virkelig forholder seg slik; men det kommer kanskje ikke til å påvirke dine følelser, fordi du innerst inne ikke tror på hva jeg skriver. Du har glemt. Du har lagt deg til en annen standard. En lavere standard som menneske enn du var vant med fra de hine hårde dager i Israel. Slik noen ble åndelig pervertert under Nebukadeser i Babylon, så har de fleste av oss blitt åndelig pervertert under andre fyrster, paver og sekulære keisere gjennom tidene.

Du kan gjerne tro jeg vrøvler, men det er faktisk ikke meg det går utover at du gjør deg mindre enn du er. Du har en hel, lang prosess å gå gjennom, en følelsesmessig prosess mer enn en intellektuell prosess, før du kan komme til denne erkjennelsen: at du er elsket, at du er verdifull for Gud, at du er Guds øyensten i verden, at du er en av Guds utvalgte folk på jorden.

Som Jesus sa det til datidens jøder med arrestert åndelig utvikling: «Dit jeg går, kan dere ikke komme» – ennå.

Johannes 8.21 : Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.»

Det tar litt tid å venne seg til denne tanken, etter at en selv, som ens forfedre, har blitt villedet og ført på avveier gjennom tusener av år.

Det tar litt tid å finne tilbake til hvem vi er; selveste I AM WHAT I AM.

Jeg er HVEM jeg er.

Lykke til !

J. Johansen

—————————————————–

«Vaar egen dag er kort, men slægtens lang,
læg ydmygt øret til dens rod forneden,
aartusen toner op i graad og sang
mens toppen suser imod evigheden
»
(Jeppe Aakjær)

——————————————————

Annet sentralt lesestoff i denne forbindelse:

‘Israels 10 tapte stammer’
http://www.riksavisen.no/?p=1051

‘To artikler om jødefolket’
http://www.riksavisen.no/?p=435

‘Norrønafolkets identitet’
http://www.riksavisen.no/?p=160

‘Kristendommens Vekst Og Fall Under Pavemaktens Åk’
http://www.riksavisen.no/?p=16

—————————————————–

Det finnes faktisk kirker i Norge som gjerne opplyser mer om denne vår forbindelse til Israel; http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”……………………………………….
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013…………………………………………………….
«Du blir ikke en ‘dissident’ bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende.» Vaclav Havel
………..

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

43 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *