Bevissthet
Du leser nå
Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk
Skrevet av
J.Johansen18. 02. 2009
fjellvann
7456 5016 42

Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

Av J.Johansen18. 02. 2009
Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går.

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra – for bedre å vite hvor de går. Hvor forsvant 10 av Israels stammer? De er rett og slett blitt slettet fra historien; de er borte vekk.

Om du idag hadde funnet ut at du var en av Guds utvalgte, en Israelitt, et Guds Barn – hva ville du gjort ? Ville du krevd en bit av et land kalt Israel, som politiske krefter i New York og London har okkupert, og gitt det til en Palestiner? Det tror jeg nesten; for av en Israelitt, av et Guds barn, kreves det store offer – samtidig som de gis mye, som kompensasjon for det de må utstå. Det er dette som gjør Israelitten til et eksempel for folkene; at de kan utstå mye, at de har hjerte, mer godhet og tålmodighet enn sin sekulære neste. Gjennom dette viser de at for dem er det Gud foran mennesker; at det er ånd foran materie; at lojalitet til Gud er viktigere enn lojalitet til keiseren; at Guds åndelige lover må overholdes, selv om de sekulære skulle ta livet av en for et slikt standpunkt. Så sta, så konsekvent, så ubetinget, krever den rette Israelitts sjel at en skal være.

Så fra en av Israelsk ætt fordres det total og fullstendig lydighet til en del åndelige lover som mennesker ikke kan oppheve, eller sette ut av kraft. Dette gjør den jødiske religion så spesiell, og dette er grunnen til at de sanne jøder/Israelitter er blitt forfulgt til alle tider. De kan/klarer ikke å gå på akkord med disse åndelige lover fordi de frykter Gud mer enn mennesker. De er langt mer redd for Guds straff i evigheten, enn keiserens straff her på jorden i den begrensede tiden en er her.

Uansett hvor i verden man lever, så har vi noen åndelige lover som skaper velstand eller elendighet å forholde seg til, alt etter hvordan disse åndelige lover etterleves. Kall dem gjerne karmalover. Alle som ikke følger disse åndelige lover nedfelt i Bibelen er ikke jøder; de er ikke sanne Israelitter, de er ikke Guds barn, de er ikke Guds utvalgte folk; de er dyrkere av en Babylonsk mysterie-religion fra fangenskapet i Babylon; det er Baal, Molok og Gog og dansen rundt gullkalven.

Jesus advarte oss om at der skulle komme noen som påstod at de var jøder, men som han sa: de er av Satans synagoge, og har Satan til far. De ville helst følge sin fars lyster som var onde, altså lyster fra Satan og ikke fra Gud. En sann Israelitt eller jøde kan eller vil ikke gjøre noe vondt mot sin neste, eller noe som strider mot de åndelige lover han har fått inn med morsmelken, bokstavelig talt; moselovene blant andre (du skal ikke slå i hjel, etc). De som kan gjøre dette uten omsvøp er ikke jøder, eller ‘omskåren på hjertet’, som Jesus sa, men er noen som tilhører denne Satans synagoge – som påstår at de er jøder, men ikke er det ( Åp 2.9/3.9).

Hvem og hvor er de ? Mange av dem som reiste ut glemte sin Gud og ville ikke lenger adlyde de åndelige lovene de hadde fått for at det skulle gå dem vel. Våre forfedre mistet sin identitet etterhvert, og glemte alt om hvem vi var og hvor vi kom fra, og havnet langt nord i Europa. De reiste ut og knelte for Baal. Andre holdt seg langt unna Baal-tilbedelse og ble derfor ikke straffet så hardt som de andre. De glemte aldri Gud, eller sin historie.

Denne bevissthet og viten om vårt sanne opphav ligger der og slumrer, og venter på å bli tatt frem og bevisstgjort igjen, i våre gener og i våre hjerter. Størstedelen av Norges innbyggere er av Jakobs ætt, mener enkelte som har studert dette.

Det var 12 stammer. I 1920-årene kunngjorde Herbert W. Armstrong, grunnleggeren av Radio Church of God, at de ti tapte stammer, etter fangenskapet i Assyria, hadde utvandret til Nord- og Vest-Europa, og grunnlagt en stor del av de nasjonene som er der i dag. Denne forestillingen dannet også grunnlaget for hans forståelse av Bibelens profetier og deres fullbyrdelse i «de siste dager».

Noen har kanskje lest Arthur KoestlerDen Trettende Stammen‘. Koestler skrev om disse Israels 12 stammer og hvordan de trakk nordover ettersom det ble ulevelig i Midt-Østen på grunn av keiserens åk og antisemittisme. Hvordan Benjamins og Dans stamme, og alle de andre, fant sitt land som fløt over av melk og honning rundt omkring i Skandinavia, mens stammen etter Judah ble igjen.

Den trettende stammen for Koestler, som forøvrig var jøde, var de som ble tvangskonvertert til jødedommen av sin konge i Khazaria i år 740. Det er de som idag utgjør brorparten av dagens sionister. De kalles også Askenazi-jøder, eller ‘europeiske’ jøder; selv om mongolske blir mer riktig. De har ikke et eneste snev av Abrahams blod i årene, men Israel er deres, sier de; og det på bekostning av noen som vitterlig har Abrahams blod i årene og som er semitter, nemlig palestinerne.

For å være skikkelig jøde må en være det av blodet, av Abrahams blod; og kun via mors blod, – eller av Jesus’ blodoffers ættelinje – hvor den nye jøde ble de som fulgte ham.

At sionistene og khazarene skal være skikkelige jøder er den største løgnen menneskeheten noen gang har bitt på. Jeg har skrevet om dem som Jesus kalte ‘Satans barn’ og som Johannes kalte ‘Satans synagoge’ blant annet i en artikkel kalt ‘ Khazarene erobrer Europa og USA‘.

Så ble da også både Koestler og hans kone funnet myrdet på kjøkkengulvet, formodentlig for å ha tatt opp slike historiske fakta. Det finnes en falsk historie som det er investert litt for mye penger i til at de kan la være å fortsette med å dekke den til.

Men det kommer ikke til å gå, For det har Gud selv bestemt ! Alt dette er forutsagt i Bibelen hvordan det skal ende.

Bibelen blir mye lettere å lese og mange av de gamle profetiene blir mye lettere å forstå når en ser det på denne måten. Aldri trenger en å si at enkelte ting er for komplekse for vanlige mennesker å forstå (som er så poplært blant prester og pastorer som ikke vet), at en må overlate det til Gud. Nei! Når vi forstår det riktig, så blir alt enkelt. Som evangeliet selv. Derfor er det også at sabbaten betyr langt mer enn søndagen, som er soldagen, Baalsdag. Fordi sabbaten var tegnet på pakten mellom Gud og hans utvalgte folk, var Soldagen (Sunday) og dens påbudte tilbedelse pavekirkens måte å føre folk vill på.

Hvordan ville du følt deg om du fikk vite at du er av Israels stamme? At du er et Guds barn? At du var etterkommer av dem som slapp unna assyrerne og fangenskapet i Babylon ved å flykte vest- og nordover? Ville du følt deg bedre? Eller verre? Ville du følt deg beæret?

Hvem vet.

Nå forteller jeg deg at det virkelig forholder seg slik; men det kommer kanskje ikke til å påvirke dine følelser, fordi du innerst inne ikke tror på hva jeg skriver. Du har glemt. Du har lagt deg til en annen standard. En lavere standard som menneske enn du var vant med fra de hine hårde dager i Israel. Slik noen ble åndelig pervertert under Nebukadeser i Babylon, så har de fleste av oss blitt åndelig pervertert under andre fyrster, paver og sekulære keisere gjennom tidene.

Du kan gjerne tro jeg vrøvler, men det er faktisk ikke meg det går utover at du gjør deg mindre enn du er. Du har en hel, lang prosess å gå gjennom, en følelsesmessig prosess mer enn en intellektuell prosess, før du kan komme til denne erkjennelsen: at du er elsket, at du er verdifull for Gud, at du er Guds øyensten i verden, at du er en av Guds utvalgte folk på jorden.

Som Jesus sa det til datidens jøder med arrestert åndelig utvikling: «Dit jeg går, kan dere ikke komme» – ennå.

Johannes 8.21 : Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.»

Det tar litt tid å venne seg til denne tanken, etter at en selv, som ens forfedre, har blitt villedet og ført på avveier gjennom tusener av år.

Det tar litt tid å finne tilbake til hvem vi er; selveste I AM WHAT I AM.

Jeg er HVEM jeg er.

Lykke til !

J. Johansen

—————————————————–

«Vaar egen dag er kort, men slægtens lang,
læg ydmygt øret til dens rod forneden,
aartusen toner op i graad og sang
mens toppen suser imod evigheden
»
(Jeppe Aakjær)

——————————————————

Annet sentralt lesestoff i denne forbindelse:

‘Israels 10 tapte stammer’
http://www.riksavisen.no/?p=1051

‘To artikler om jødefolket’
http://www.riksavisen.no/?p=435

‘Norrønafolkets identitet’
http://www.riksavisen.no/?p=160

‘Kristendommens Vekst Og Fall Under Pavemaktens Åk’
http://www.riksavisen.no/?p=16

—————————————————–

Det finnes faktisk kirker i Norge som gjerne opplyser mer om denne vår forbindelse til Israel; http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
42 Kommentarer
1 2 3
 • Profilbildet til J.Johansen
  18. 02. 2009 klokken 16:34

  Noen sier at ALLE har et felles utgangspunkt fra livets begynnelse, og at ALLE er av samme opphav fra menneskeslektens morgen. Dette er nesten riktig, inntil verden tar grep over barns ånd, for barns ånd ødelegges fort – i et åndsfiendtlig miljø;

  Noen erkjenner at de er ånd først, og kropp siden – at de er skapt utav denne ånd. De vet at denne ånd ‘kom ned’ og tok bolig i en kropp av materie. Og at ånden har makt over materien. De ER denne ånd, som bor i denne kropp.

  Andre påstår de er født utav materien. Som en ren biologisk organisme. Og de anerkjenner ingen ånd eller åndskraft i seg. De ER denne materie. De om det. Ikke mitt problem, bortsett fra at deres verden blir lett veldig materialistisk.

  MEN, disse to har forskjellig opphav. Den ene er AV denne verden. Den andre er AV en åndelig verden.

  som Jesus sa det til datidens jøder med arrestert åndelig utvikling:

  ‘Dit jeg går, kan dere ikke komme’, – ennå.
  Johannes 8.21 :Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» 22 Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» 23 Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.

  GD Star Rating
  loading...
 • 24. 02. 2009 klokken 01:22

  Hva betyr dette i klartekst?

  GD Star Rating
  loading...
 • 24. 02. 2009 klokken 05:46

  Vel, hvis man leser den linken, som går på ‘Norrønafolket’, som nevnes i artikkelen.

  Så vil det vil si, at de blonde folka er de ekte iseralittene.

  At vikingene var etterkommere etter jesus(?)

  At khazar-jødene, har en krig mot de nordiske folka, som skal være de ekte iseralittene da.

  (Og ettersom jeg har forstått, så er dette også inni enkelte land.

  Ta Roald Dahls ‘heksene’.

  Hekser og trollmenn/khazar-jøder/kabalister er ofte de med mørkt hår, mener jeg det sies der.

  Så man kan kanskje ta det som utgangspunkt.

  Ser du noen med mørkt hår og lys hud, så kan det muligens være en kabalistisk khazar.

  Og da sitter du i nettet før du vet ordet av det, og må være slave resten av livet.

  Det er vel Illuminati osv.

  Og dette skjer nok i Norge, og resten av vesten idag, vanlige folk blir holdt veldig godt kontrollert i nettverk.

  Og avisene og media er også under kontroll.

  Det er dette som kalles globalisering.

  Eller også New World Order.

  Eller ‘den jødiske verdenskonspirasjonen’.

  Flere sider av samme sak, mener jeg.

  Så dette er nok ting som foregår i globalt plan, og også på personlig plan.

  Hele greia henger sammen, mener jeg, det er en krig mot de nordiske folkeslag, fra Khazarene, på både globalt og enkelt-person plan, og nivåene imellom, i den vestlige verden, idag.

  Så det er dette som alt går på, så finner man opp slikt som atombomben og månelandingen og 11. september osv,. for å få fokuset vekk fra dette.

  Sånn her virker det ihvertfall for meg, at det kan være, så får vi se om det er mulig å finne ut noe mer om dette.

  Vi får se.

  Med vennlig hilsen

  Erik Ribsskog

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  24. 02. 2009 klokken 09:29

  «Hva betyr dette i klartekst?», spør Vaskeklut.

  Det betyr at om europeerne er Israels 10 tapte stammer, så kan vi gjøre krav på Israel fra Khazarene som har løyet det til seg, og tusket det til seg, og så kan vi gi det til Palestinerne, fordi som artikkelen sier; En skikkelig Israelitt av Abrahams blod og ætt, kan ikke gjøre annet enn det gode, og han kan ikke drepe i henhold til en av Moses sine lover, han gjør Guds vilje på jord, mer enn sine ledere i New York og London sin vilje – og vi tror ikke at det er Guds vilje at 400 barn kan drepes i strid med Moseloven; blod for land.

  Palestinerne er våre brødre og søstre, av Abrahams sæd. DET er ikke khazarene.

  GD Star Rating
  loading...
 • 24. 02. 2009 klokken 10:43

  Ja,

  men tror du ikke khazarene står bak dette med Illuminati osv., som angriper våre vestlige samfunn, på mange plan, (inkludert på personlig plan, fra kabalister osv), som et ledd i en krig mot denne Benjamin-stammen da, som visstnok Vikingene skal stamme fra?

  (Se linken om Norrøna-folket i artikkelen).

  Hvorfor ble han Benjamin-gutten på Holmlia drept, kan det ha vært noe med navnet?

  Hva med sangen ‘All about the Benjamins’ av Puff Daddy, han er forresten på Bertelsmanns plateselskap, BMI, og der, (på Bertelsmann i Liverpool, på Microsoft-aktiveringen), ble nordmenn behandlet som slaver, og norske jenter begynte å gråte hele tiden. (se min første post under denne artikkelen).

  Med vennlig hilsen

  Erik Ribsskog

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  24. 02. 2009 klokken 10:48

  Erik,
  At de står bak Illuminati, det vet vi at de gjør.

  Ang. det med Microsoft-aktiveringen vet jeg for lite om det, til å kunne kommentere. Skriv gjerne mer om det så vi får vite hva som skjedde.

  At Israelittene skal ha hvit hud og blondt hår, tror jeg mindre på. Det dreier seg vel mer om hjertets renhet, enn hudens hvithet, for å si det på den måten.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  27. 02. 2009 klokken 20:37

  Det har vært kommentarer under denne artikkel som ikke har noe med artikkelen å gjøre. Jeg har tatt opp forholdet med redaktøren, at jeg ikke vil ha kommentarer som ikke går på tema i artikkel under min artikkel, og slike kommentarer blir slettet.

  Om dette ikke respekteres, at kommentarer skal gå på tema i artikkel, og ikke gjør det, blir den som bryter dette bannet, er det sagt.

  GD Star Rating
  loading...
 • Reidar romvesen
  01. 03. 2009 klokken 10:36

  hva er poenget ditt? at jeg som kristen som tro at jesus døde på korset for oss skal brenne i helvete? å tro er det viktigeste

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  02. 03. 2009 klokken 12:22

  Poenget, Reidar Romvesen, er at om du tror at du er av Guds Utvalgte Folk, at Gud elsker deg,
  så frykter du helvete like lite som ikke å komme til himelen.
  Du vet da. Du er elsket ! Du har alle rettigheter til Guds Rike. Om du vil….,
  men har du lagt all utvalgthet til noen utenfor deg – og reservert mindre til deg selv, så har du et problem (?).

  – Det er ikke nok å gjenta noen slike intellektuelle mantra som for å overbevise seg selv. Blir ikke frelst av det.
  Føler en seg elsket på dypt nivå – så er en utvalgt – og da er det ikke så nøye med hva andre mener.
  La deretter de skriflærde ta seg av ordgyteriet og de intellektuelle krumspring for å prøve å forklare det uforklarlige.

  GD Star Rating
  loading...
 • Lurer?
  02. 03. 2009 klokken 12:50

  Hvis noe er uforklarlig, så kan det vel ikke forklares? Blir ikke da alle evt. forsøk på det fånyttes?

  GD Star Rating
  loading...
42 Kommentarer
1 2 3

Legg inn dine tanker