Du leser nå
Fliker av bakteppet for 22. juli terroren

34 minutter lesetidFliker av bakteppet for 22. juli terroren

Terroren i Norge 22. juli ble begått av en nordmann. Nyhetsspeilet ser på ulike elementer ved samfunnet og mediesituasjonen som kan ha bidratt til å påvirke unge Anders Behring Breivik til å bli en av verdens verste terrorister.

Begge de grusomme terror-aksjonene som fant sted på norsk jord 22. juli; bombeangrepet mot regjeringskvartalet og AUF-massakren på Utøya ble utført av en og samme person: Anders Behring Breivik på 32 år, en etnisk nordmann oppvokst og bosatt på Oslo Vest.

I dagene etter terroren verserte utsagn som ”Norge mistet sin uskyld 22. juli” og ”Tenk at noe slikt kunne ramme fredsnasjonen Norge” blant media og kommentatorer.

En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd, og det faktum at massemorderen ”ABB” er norsk gjør det naturlig å vende noen steiner i det samfunnet som Behring Breivik har vært omgitt av for å skjønne litt mer av 22. juli-forbrytelsenes gåte.

Det er et tankekors at dette ser ut til å falle tungt for et nesten samlet norsk media-korps, som har satt noen tusen journalister og rikssynsere i sving med å finne stadig nye måter for å sette ord på sine oppfatninger av verdens verste mass shooter og enmannsterrorist, Anders Behring Breivik fra Skøyen i Oslo.

Nyhetsspeilet går her gjennom noen sider ved det norske og internasjonale samfunnet og mediebildet fra årene som formet Anders Behring Breivik, som ble født i 1979, til å bli en terrorist så grusom at det ikke er til å tro. Han er vokst opp av den samme jord som vi andre, det som engang var det trauste norske jordsmonnet; uskyldens Norge – et Norge som forøvrig hadde gått tapt før 22. juli 2011.

USA-ledede kriger (militære ”korstog” mot muslimske land)

 

Afghanistan-invasjonen i 2001

I oktober 2001 beordret USAs daværende president George W. Bush et militært angrep og okkupasjon av det karrige fjellandet Afghanistan i den såkalte ”Operation Enduring Freedom”. Denne okkupasjonen pågår ennå, 10 år senere. Det er særlig opiumsproduksjonen i Afghanistan (som kontrolleres av USAs etterretningsorgan CIA – noe alle vet, men som det er TABU for media å omtale) som har oppnådd ”varig frihet”, etter at Taliban-regimet hadde forbudt opiumsdyrking i år 2000.

Påskuddene for å videreføre okkupasjonen varieres lik en kappe som vendes etter vinden i takt med stemningene i de vestlige okkupant-nasjonenes opinion.

Mens det før var ”Al-Qaida terror” som ble benyttet heter det nå ”hensynet til de afghanske kvinnene” (som om de lever bedre hvis deres ektemenn eller barn skades eller drepes av NATO-styrker…).

 

Afghanere i byen Ghazni, vest for Kabul, brenner tepper, klær og annet som de har mottatt fra okkupasjonsmakten NATO i protest mot okkupasjonen og den pågående drepingen av afghanere i alle aldre, inkl. barn og ungdom. Bildet er tatt 1. mars 2011 av Rahmatullah Naikzad

 

Irak-invasjonen i 2003

I forbindelse med USA og Storbritannias Irak-okkupasjon i 2003 benyttet president George W. Bush begrepet crusade (korstog) om den blodige militæroperasjonen. Dette er blitt forsøkt bortforklart som en forsnakkelse, hvilket det neppe var.

Som kjent var den løgnaktige påstanden om at ”Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen” påskuddet for angrepet på Irak. Etter at okkupantene hadde slått fast at Irak ikke hadde slike våpen fant ingen tilbaketrekning sted, slik det logiske ville ha vært.

En av de merkbare reorganiseringene som fant sted i Irak under okkupasjonen var at nasjonale soldater ble erstattet av private leiesoldater, hovedsakelig fra SMOM-ledede Blackwater (nå: Xe). En fordel med dette sett med okkupantenes øyne er at Blackwater kan skyte og drepe irakiske muslimer uten først å komme med en advarsel, slik ordinære tropper er forpliktet til. Dessuten er militære krav om rapportering av antallet de har drept i praksis ikke-eksisterende for Blackwater. Over en million irakere, hovedsakelig ubevæpnede sivile, er blitt drept av Irak’s okkupanter i løpet av de 8 årene siden invasjonen. Informasjon om det moderne holocaust under USAs ledelse i Irak er ennå ikke er blitt publisert av norske media.

Eric Prince, grunnleggeren av Blackwater, er også medlem av Malteserordenen. En Blackwater-ansatt som var på væpnet oppdrag i Irak har i en edsvoren rettslig erklæring beskrevet at Blackwater-Prince anså sin oppfatning av sin egen og Blackwaters mission (oppdrag) i Irak og Afghanistan var å myrde muslimer og bekjempe islam, i ”korstog-stil”:

”In a declaration under the penalty of perjury, a former employee of Erik Prince’s Blackwater defense contracting firm said Prince ’views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe’.

The accuser, only known as John Doe #2 in court documents because he claims he has been threatened with ‘death and violence’ by managers of Prince’s company, wrote that ‘Prince intentionally deployed to Iraq certain men who shared his vision of Christian supremacy, knowing and wanting these men to take every available opportunity to murder Iraqis. Many of these men used call signs based on the Knights of the Templar, the warriors who fought the Crusades’.”

Se: The Knights Templar, Knights of Malta and Blackwater’s Erik Prince

The claims were made in sworn statements filed in a court in Virginia earlier this week (2009) as part of a civil lawsuit by families of several Iraqis allegedly killed by Blackwater guards. Se

Moderne korsfarer: Blackwater / Xe - grunnlegger Eric Prince. Mange av de private leiesoldatene fra Blackwater / Xe som har stått bak massakrer på titusenvis av irakiske muslimer i alle aldre benyttet tegnspråk som Tempelridderne benyttet (Knights Templar) i tidligere tiders korstog.

I år er det blitt avslørt at de hemmelige ”korstogs-nettverkene” også befinner seg på høyt nivå innenfor etablerte vestlige militære strukturer. Dette forklarer at Prince og Xe/Blackwater sine morderskvadroner kunne utføre massakrer på muslimer på nærmest daglig basis med stilltiende samtykke fra USAs militære:

”U.S. Military “Holy Crusade” Uncovered?
The recent announcement by veteran reporter Seymour Hersh that a “holy crusade” is being carried out by members of secret orders in the military is a bombshell.Veteran investigative reporter Seymour Hersh has broken some massive stories in his day, but uncovering secret societies within the highest echelons of America’s military would probably be the biggest of his career. Se

 

Terroraksjoner som muslimer urettmessig har fått skylden for

Bombeterroren i Afrika i 1998

Mer enn 220 personer blir drept i bombeaksjoner mot USAs ambassader i Nairobi i Kenya og Dar-es-Salaam i Afrika i august 1998 som fant sted praktisk talt samtidig. De fleste som ble drept var tilfeldig forbipasserende afrikanere. USAs ambassadører  holdt seg hjemme dagen det smalt.

USAs ambassade i Nairobi i Kenya etter bombeterroren i 1998

Det var terror-organisasjonen MOSSAD som utførte bombe-udådene i Afrika i august 1998.

USAs daværende president Clinton kunngjorde at det var ”den muslimske terror-organisasjonen al-Qaida” (en CIA-konstruksjon) som hadde stått bak ambassade-terroren i Afrika. For å vise at han var sikker på dette beordret Clinton 2 uker senere bombing av utvalgte ”targets” i Afghanistan og bombing av en fabrikk i Sudan som produserte medisiner. Det ble hevdet at alle angrepene var rettet mot terror-fugleskremselet Osama bin Laden.

I 1998 het det seg at Osama bin Laden (en CIA-agent) oppholdt seg i Sudan og i Afghanistan. USA slengte derfor avgårde rakett-bomber mot Sudan og Afghanistan, for å kommunisere verden over at Osama bin Laden var en fanatisk islamist som var "wanted for terror". Et viktig forarbeid til 911-terroren.

 

Terroren i USA 11. september 2001

Det var Malteserordenen som stod bak 11. september-terroren i USA, med MOSSAD (planlegging) og The Carlyle Group (sprengningsteknisk utførelse av 3 høyhus samme dag) som viktige «underleverandører».

Det tredje tårnet som ble sprengt i New York denne dagen var WTC7 (kjent som Salomon-bygget), som var et bunnsolid høyhus på 47 etasjer som ble til støv i løpet av få sekunder om ettermiddagen 11. september uten at det er blitt gitt noen forklaring for dette. Du kan se WTC-bygget kollapse her:

Dessuten ble Pentagon; verdens best bevoktede bygg, truffet av en innkommende rakett, etter at de vanlige luftforsvarssystemene var blitt satt ut av drift av visepresident Dick Cheney.

Hullet i muren på Pentagon-bygget etter eksplosjonen og brannen 11. september. Det var ikke forårsaket av et kapret passasjerfly, men et luftbårent militært sprenglegeme (a missile).

Allerede etter at det var brutt ut brann i de høye WTC-tårnene, og før noen av tårnene hadde kollapset ble det på amerikansk TV kommunisert at «det var al-Qaida og Osama bin Laden som stod bak terroren«.

Til tross for mengder av fysiske og andre beviser på at 911-terroren ikke kan ha vært forårsaket av kaprede passasjerfly slik det ble hevdet, er budskapet «bin Laden / al-Qaida / fanatiske islamister / terror» blitt intenst kringkastet av vestlige media, inkludert NRK og VG, som en massiv form for hjernevask, i Goebbels-stil. Goebbels sa at «Om en løgn bare blir gjentatt mange nok ganger vil folk til slutt begynne å tro på det«.

Til tross for mengder av foreliggende faktabeviser om en hel del ikke stemmer i den offisielle forklaringen, tviholder vestlige media fremdeles krampaktig fast på den vindskjeve løgn-versjonen. Finnes det ikke journalister lengre i mainstream media, bare propaganda-agenter som på Goebbels tid?

Dette innebærer at muslimer som gruppe i 10 år urettmessig har vært uthengt for å ha stått bak verdens verste terror, ikke minst av norske media som VG og TV2.

Norske media har ropt "terror-ulv, terror-ulv" i nesten 10 år nå. Ble noen i media overrasket over at den virkelige terroristen var en nordmann, da terroren kom til Norge 22. juli 2011?

 

Madrid-terroren i 2004; muslimer fikk skylden uten at det er bevist

I terror-angrepene i Madrid 11. mars 2004, som fant sted mot 4 tog samtidig, ble 191 mennesker drept. Spanias statsminister José María Aznar var raskt ute med å beskylde den baskiske separatisk-organisasjonen ETA, men dette ble avslørt som løgn så raskt at han ble kastet fra makten i valget få dager etter. Modus Operandi for aksjonen var stemplet MOSSAD og ”Al-Qaida” ble senere frikjent for å ha hatt noe med aksjonen å gjøre. Offisielt er Madrid-terroren fremdeles uoppklart og reelt er det ennå spredd en oppfatning om at det var ”fanatiske islamister” som stod bak.

Hvem har vel fått med seg at "al-Qaida" ble frikjent for Madrid-terroren, så lenge det forlengst er slått fast av media at det dreide seg om "muslimsk terror"?

 

Uskyldige britiske muslimer fikk skylden for London-terroren i 2005

7. juli 2005 ble 3 Tbanevogner og en 2-etasjers buss rammet av terrorbombing med få minutters mellomrom (eller som uttrykt av en MOSSAD-offiser: «With near-perfect precision»). 56 mennesker ble drept i de 4 aksjonene. Det er blitt hevdet av myndigheter og media at det var ”islamistiske britiske ungdommer fra Luton” som stod bak bombeangrepene, men dette er løgn. Muslimske ungdommer deltok i en anti-terrorøvelse som ble gjennomført samme dag og til samme tid (og med et terror-scenario som var praktisk talt identisk med det som virkelig skjedde).

 

London-terroren i 2005 drepte 56 mennesker og ble utført av vestlig etterretning i samarbeid med visse underleverandører. De uthengte muslimske ungdommene fra Luton var uskyldige.

Britisk etterretning (primært MI5) og de andre organisatorene av terroren (som ble betalt via offentlige budsjetter) hadde planlagt at de fire ungdommene fra Luton skulle ble drept i bombeeksplosjonene (skadene i gulvene på Tbanevognene avslørte at eksplosjonsretningen hadde vært oppover, mao. hadde sprengstoffet – som var av militær type – vært festet på undersiden). Dette skjedde imidlertid ikke, da de ikke rakk det planlagte toget fra Luton, og derfor kom for sent til London til å bli rammet av de planlagte smellene. Flere av «de muslimske selvmordsbomberne» ble skutt og drept av britisk anti-terrorpoliti i Canary Wharf-området senere samme dag. Hvis de planlagte syndebukkene overlevde «selvmordsaksjonene» ville dette bli svært ubehagelig for de virkelige terroristene, som risikerte å bli avslørt. Følgelig måtte ungdommene som frivillig hadde stilt opp for å bidra i «kampen mot terror» bringes til taushet, på mafiavis.

I filmen 7/7 Ripple Effect, som bl.a. kan sees i denne artikkelen (eller på YouTube i 7 deler her) gjennomgås de ulike faktabevisene og den offisielle forklaringen til britiske myndigheter og media plukkes i fillebiter.

 

Eksplosjonene i Stockholm i desember 2010

Den 11. desember 2010 eksploderte en bilbombe i Drottninggatan i Stockholm og like etter detonerte en sprengladning på en iraker som ble drept i eksplosjonen. Ingen andre ble drept i eksplosjonen som (nesten) kan sees her.

Media kommuniserte dette som at en muslimsk selvmordsbomber hadde sprengt seg selv til øde midt i en folkemengde i det sentrale Stockholm.

Legg merke til den første kommentaren, som kanhende faller naturlig basert på medias fremstilling av saken:
«This is what happens when you let religious fanatics immigrate to your country

Men hva vet vi egentlig om det som skjedde i Stockholm? Det var 2 eksplosjoner; en person ble drept og en bil ble ødelagt. Det finnes mange former for avansert teknologi som kunne ha forårsaket dette.

Så meldte nyhetsbyrået TT at det var gitt et forvarsel fra en ansatt i sveriges militær-etterretnings-kompleks, som hadde advart en kompis mot å befinne seg i nærheten av Drottninggatan dagen det smalt der:

If you can, avoid Drottninggatan today. A lot can happen there…just so you know” the message said. Se

Det store flertall tror ennå på medias versjon om at «muslimsk terror kom til Sverige i 2010«, ettersom tips-informasjonen er blitt effektivt fortiet av de svenske riksmediene.

 

Norsk deltagelse i angrepskriger under ymse påskudd

Norges militære styrker kalles Norges forsvar eller bare Forsvaret. Dette indikerer at hensikten med Norges militærvesen er at våpen og soldater skal benyttes til å forsvare Norge mot militære eller andre former for  angrep. Norge er tilsluttet det som engang var forsvarsalliansen NATO.

I 1994, da Gro Harlem Brundtland var statsminister, skjedde det en markert endring i bruken av Norges militære styrker. Norske bombefly ble satt inn for å bombe fremmed territorium i Bosnia, et land som på ingen måte hadde angrepet Norge.

Dette innebar at NATO endret praksis fra å være en forebyggende og fredsbevarende forsvarsorganisasjon til å bli en aggressiv imperialistmakt, som ga seg selv rett til å intervenere og drepe på fremmed territorium uten først å ha blitt angrepet.

Svik, løgn og bedrag har gått som en rød tråd gjennom de vestlige lands styre og stell i tiår etter tiår. En viktig årsak til dette er de topphemmelige Bilderberg-møtene, der vestlige toppledere fra militærvesen, politikk og media kommer sammen for å diskutere seg frem til hvilke kriger som skal igangsettes, inkludert hvilke provokasjoner som skal rigges fra kulissene for å sette to parter opp mot hverandre. Dette inkluderer også hvilke informasjoner og argumentasjoner som skal fremføres via pressen, for å få den nødvendige aksept fra egen opinion.

Modus Operandi for norske regjeringer i nyere tid er at de mangler elementær kunnskap ”fra marken” om andre deler av verden inkl. Europa, at de er fylt av gode intensjoner, bl.a. et ønske om ”å hjelpe” mennesker i andre land, at de ikke evner eller ønsker å gjennomskue doble agendaer (kjent som ”en god grunn og den virkelige grunnen” – for eksempel grunner for å gå til krig) og sist men ikke minst, at de ”hopper” når mektige onkel USA sier ”hopp”, for eksempel i form av å sende egne forsvarsstyrker til angrepsoppdrag på fremmed territorium, med uklare mandater, hensikter og ikke minst utfall. (Det sikreste utfallet er at noen vil bli drept, som en direkte eller indirekte konsekvens av norsk medvirkning)

 

Norske bombefly deltok i bombing av Bosnia i 1994

At Norge ble med på NATOs bombing av serbere i Bosnia markerte et vendepunkt i norsk etterkrigspolitikk. Norges militære styrker utførte aggressive militære operasjoner på fremmed jord uten at Norge først var blitt angrepet.

Dette ble kjent som en ”humanitær” bombe-operasjon, hvor ”den gode grunnen” dreide seg om å beskytte bosniske styrker og sivilbefolkning mot bevæpnede serbere. Den virkelige grunnen som først ble kjent lenge etter var at USA og Bilderberg ønsket å bryte opp den uavhengige fredsnasjonen Jugoslavia, som motsatte seg ytre innblanding og lenge hadde vært en toneangivende kraft i Bevegelsen av alliansefrie stater.

Det forelå en langsiktig plan fra USA og Bilderberg om å utplassere permanente militære styrker fra USA og/eller NATO på Balkan (Dette har vært situasjonen i alle år etter 1994. I år 2011 er det bl.a. amerikanske soldater i Bosnia og i Kosovo, begge områder som tilhørte det tidligere Jugoslavia)

En dybdeboring i de lokale forholdene i Bosnia før de norske flyene ble sendt på vingene for å bombe av helt andre grunner enn å forsvare Norge ville ha avslørt at de lokale forholdene var mildt sagt komplekse. Det fantes ikke sort eller hvitt (ex.  snille Bosnia-muslimer og slemme Bosnia-serbere slik situasjonen ble fremstilt i media):

There’s sound information showing how a lax Croat government, coupled by somewhat independent Croat extemists had launched discrimination and outright terror on ethnic Serbs. The Bosnian Civil War ignited AFTER the Bosnian fundamentalist President Alija Izetbegovic had refused to relinquish the Bosnian presidency over to the Serb side as was constitutionally required. This happened as pro-Izetbegovic militias prepared for war. In this process, Sarajevo’s Serb population began to experience what Serbs in Croatia’s Communist drawn boundaries were experiencing.” Se

Med de beste intensjoner: Gro Harlem Brundtland forandret i 1994 fredsnasjonen Norge til en aggressiv imperialistisk militærmakt som utfører angrepsordre anvist av andre (Særlig FN, NATO og USA). Her er hun på FNs talerstol.

Ved siden av at norske F16-fly aktivt bombet serbiske mål i Bosnia var personer fra Norges militære etterretning m.v. aktive på bosnisk territorium ved bl.a. å lokalisere serbiske mål som skulle bombes.

 

I 1999 terrorbombet NATO Serbia og Kosovo

Etter at krisen i ex-Jugoslavia eskalerte våren 1999 stilte NATO Serbias leder Milosevic overfor et ultimatum (hvilken rett hadde militærmakten NATO til dette?) som han avslo. Deretter bombet NATO Jugoslavia (i første omgang serbiske mål i Bosnia) fra slutten av mars, hvoretter Milosevics regjering svarte med å iverksette massefordrivelser av etniske albanere fra Kosovo. Dette førte til at NATO invaderte med landstyrker, herunder bl.a. britiske og norske spesialstyrker. Dessuten iverksatte NATO et bomberegn over Serbia og Kosovo, som pågikk i 78 dager med full støtte fra Norges daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.

Et kjennetegn på terrorbombing er at ethvert ”mål” kan bli truffet; slik at ingen kan føle seg trygge.
Det var dette som skjedde i praksis – uavhengig av hva som er sagt av militære, politikere i NATO-land. NATO er kjent for å benytte laserstyrte høypresisjons-bomber. Dette tilsier at mål som ble truffet ble truffet fordi det var tilsiktet, ikke minst fordi mesteparten av bombingen skjedde i dagslys.

Her er noen av resultatene av NATOs ”vellykkede” bombe-kampanje mot Jugoslavia våren 1999:

En karavane med kosovo-muslimske flyktninger ble angrepet
73 personer ble drept i løpet av 2 timer av NATO-fly som benyttet laserstyrte presisjonsbomber og angrep flyktningene gjentatte ganger:

«The Bombing of Albanian refugees near Đakovica occurred on April 14, 1999 during the NATO bombing of Yugoslavia, when NATO planes repeatedly bombed refugee movements over a twelve-mile stretch of road between Đakovica and Dečani in western Kosovo, killing 73 civilians. Human Rights Watch found no basis to support the claims by NATO that the convoys themselves were composed of military vehicles.[1] The attack began at 1:30 p.m. and persisted for about two hours.» Se

 

Serbiske kirker ble bombet til ruiner

Mer enn 100 ortodokse serbiske kirker ble bombet til ruiner av NATO

 

 TV-huset i Beograd ble bombet

TV-huset i sentrum av Beograd ble bombet midt på lyse dagen 23. april 1999. 16 mennesker ble drept.

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet

Den kinesiske ambassaden i Beograd ble bombet av NATO 7. mai 1999. 3 journalister ble drept.

En clusterbombe ble sluppet på et sykehus

«NATO confirmed that a cluster bomb hit a hospital in the Yugoslav city of Niš and a market, killing 14 civilians. Local officials said that a further 60 people were injured in the daylight attack which left unexploded cluster bombs lying in gardensSe

4 år etter NATO-terroren ble de mange uskyldige ofre av ulik alder og religion minnet. NATOs løgner, dekkoperasjoner og «humanitære bombing» (sic) ble bl.a. kommentert slik:

«Although NATO claimed that the air attacks were directed against Yugoslav military targets and the regime of Slobodan Milosevic, thousands of civilians of all ethnicities suffered and died as «collateral damage». This is a moment to remember all these innocent victims who were killed in the name of «freedom and humanity«. Se

Minnestund for de drepte etter NATO-bombingen av Kinas ambassade i Beograd

 

Norge sendte soldater til Afghanistan i 2002

Selv om hovedkontingenten av norske okkupasjons-soldater ble sendt til Afghanistan i 2002, hadde det vært nordmenn på afghansk jord allerede høsten 2001. Den norske E14-offiseren Trond Bolle, som var en slags herostratisk berømt norsk «Call of Duty – black ops agent» på undercover oppdrag for onkel USA mange steder i verden inntil han ble stedt til hvile av en veibombe i Afghanistan sommeren 2010, hadde vært på top secret oppdrag i Afghanistan allerede i år 2000.

Hvorfor sendte Norges krigs-statsminister Kjell Magne Bondevik norske tropper til Afghanistan – et land som ikke hadde angrepet Norge militært?

Å gå til krig basert på løgner ser ut til å være et modus operandi for vestlige militærmakter inkludert naive Norge.

En beskrivelse av grunnlaget for Norges Afghanistan-okkupasjon gitt av Forsvaret lyder:

11. september 2001 kapret selvmordsterrorister fire passasjerfly og styrtet dem inn i viktige bygninger i USA. Aksjonene var planlagt av folk som gjemte seg i Afghanistan…” Se

Har Norge en militær etterretning? Her er en "finn feilen" oppgave som bør ha blitt løst før det ble fattet beslutning om norsk deltagelse i Afghanistan-okkupasjonen. Til venstre et bilde av et fly med vinger som uberørt skjærer gjennom massive stålbjelker ytterst i WTC-bygget. Til høyre et bilde av skadestedet i Pentagon-muren som påstås å ha vært forårsaket av et styrtet passasjerfly. Hvor i Penta-muren er merkene etter flyvingene - de som er i stand til å kutte stål på direkten uten å få skrammer?

 

I et NATO-foredrag i Oslo i 2004 gjøres det klart at NATOs nye hovedformål er å angripe muslimske nasjoner

Assisterende viseutenriksminister i Clinton-regjeringen og forsker ved The German Marshall Fund of the United States og Council of Foreign Relations, Ronald D. Asmus sa dette i et foredrag i Oslo i regi av Atlanterhavskomiteen i 2004:

Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.” Se

Mer enn 1 million døde irakere har allerede erfart hvordan ”demokratisering” utført ved hjelp av USAs væpnede styrker oppleves. ”Demokratisering” må anses å være nytale for massedrap på muslimer, noe NATOs toppledelse (som alltid utgjøres av en bilderberger) og de globalistiske politiske topplederne i NATO-landene må anses å være innforstått med.

 

Norge deltar ennå i Afghanistan-okkupasjonen

I 2011 er norske soldater ennå inne og okkuperer Afghanistan på 10. Året. Nytt av året (eller har NATO holdt på med det lenge i det skjulte?)  er at NATO har begynt å angripe fredelige demonstranter med dødelige våpen:

Protest-etter-NATO-drap-under-protest: 11 muslimske afghanere ble myrdet av NATO mens de gjennomførte en fredelig demonstrasjon mot USA og mot fortsatt NATO-okkupasjon i byen Taloqan i Takhar-provinsen nord for Kabul. Bildet viser en av de drepte.

 

 

Demonstrasjon i Kabul 6. Mars 2011 med krav om at alle utenlandske okkupasjonssoldatene (også de norske) må trekkes ut fra Afghanistan. Dette skjedde etter at 9 muslimske barn ble drept av en NATO-bombe.

 

Begrunnelsene som benyttes for fortsatt okkupasjon av Afghanistan (med medfølgende massedrap på muslimer som en uunngåelig konsekvens) utarbeides av CIA verdens giga-narkokartell. Her er litt utredning om skreddersydd manipulasjon av opinionen via mediaer hentet fra CIAs indre gemakker (har vi ikke hørt det også i Norge ”At afghanske kvinner vil få det verre dersom okkupasjonssoldatene trekker seg ut…”) som utformes som PR-propaganda på Goebbels-manér; et særskilt budskap tilpasset hver målgruppe:

Afghanske kvinner kan tjene som ideelle budbringere for å menneskeliggjøre ISAFs rolle i bekjempelsen av Taliban på grunn av kvinnenes evne til å snakke personlig og troverdig om sine opplevelser under Taliban, deres ambisjoner for fremtiden, og deres frykt for Taliban-seier. Oppsøkende tiltak som gir media muligheter for at afghanske kvinner vil kunne dele sine historier med franske, tyske og andre europeiske kvinner kan bidra til å overvinne gjennomgripende skepsis blant kvinner i Vest-Europa mot ISAF- oppdraget.”

Sitatet er hentet fra et autentisk dokument som var tilgjengelig via Wikileaks her
hvorfra det nå er fjernet. Dokumentet er imidlertid tilgjengelig og oversatt her.

Norges forsvarsminister Grete Faremo hadde nettopp fullført utdeling av medaljer til hjemkomne norske Afghanistan-soldater da bombeangrepet mot regjeringskvartalet inntraff 22. juli.

«Datteren Oda Faremo Lindholm var på jobb for Dagsavisen som har sine kontorer i Grubbegata, rett ved stedet der bilbomben gikk av.» Se

 

Den norske Libya-bombingen i 2011

Etter at det hadde brutt ut demonstrasjoner i Libya, som hadde utviklet seg til opprør mot det sittende regimet til oberst Gadaffi i februar og mars 2011 besluttet bl.a. USA å starte «humanitær bombing» (sic) av Libya.

I løpet av få dager kastet norske politikere seg på «vi vil også bombe Libya-bølgen«, bl.a. kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som uimotsagt fikk fremføre den mest forkvaklede av begrunnelser for å iverksette uprovoserte militæraksjoner:
«”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.» Se Hva har egentlig dette med befolkningen i Libya å gjøre? For ikke å si en ny norsk militæraksjon utenlands, ugjennomtenkt og med uvisst utfall?

Den norske regjeringens planer om å delta i bombing av Libya sammen med storebror USA ble ikke lagt frem for Stortinget for behandling. Faktisk fant det heller ikke sted så mye som en regjeringskonferanse (!) før beslutningen om å sende 6 norske F16-fly for å «hjelpe USA og libyerne med bombing», mao. nok et eksempel på «humanitær bombing» (akk og akk – disse gode intensjonene som gjør norske politikere så snøblinde, år ut og år inn…)

Konfereringen innad i regjeringen mellom Stoltenberg, Støre og Faremo i forkant av beslutningen om å delta i «killer bombing» av Libya fant sted via SMS (et tegn på at den lettvinte og overfladiske Generation Kill også har gjort sitt inntog i de norske statsrådstolene?).

Det arbeider mange utlendinger innenfor Libyas helsevesen, bl.a. fra Russland, Ukraina og Hviterussland. Et opprop som var signert av mer enn hundre av dem, var som et desperat rop om hjelp til omverdenen for å få stoppet den grusomme bombingen. Av norske media var det bare Nyhetsspeilet som trykket oppropet (hele teksten i oppropet kan leses her).

Her fremkommer bl.a. informasjon som burde være av stor viktighet for såvel norske politikere som norsk militær etterretning, nemlig sannheten om at NATO-bombene dreptevesentlig flere muslimer (samt noen utenlandske  helsepersonell) enn det Gadaffis menn gjorde før «den humanitære bombe-intervensjonen» ble iverksatt for fullt:

«Som leger som arbeider i sykehus, kan vi med rette si at en dag med disse bomberaidene og raketter til de anti-libyske koalisjonsstyrkene har drept og såret flere mennesker enn det som skjedde i hele perioden av uro i Libya i februar og mars – de samme lidelsene som fungerte som påskudd for at USA og Frankrike startet en militær intervensjon.

Amerikanske tjenestemenn og NATO lyver for oss, og sier at mål for luftangrep er utelukkende  militære mål. Et “militært mål” er Telecenter Tripoli, som ble hardt bombet natt til 26. april i enda et mislykket forsøk på å drepe den libyske lederen da han holdt tale på TV? Er ansatte Television sentrum “krig”. I tillegg befinner Telecenter Tripoli seg i hjertet av byen i et tett befolket område.

Rett ved siden av TV-senteret, bare noen meter unna ligger 4 skoler og bare 250 m lenger vekk ligger Children’s Hospital i al-Jala, 50 meter over veien herfra ligger et sykehus. Heldigvis traff  de amerikanske “humanitære” rakettene denne gangen ikke disse sykehusene, men eksplosjoner fra “Tomahawk”-bomber ved TV-bygget i sentrum var så kraftige at vegger på sykehus og nærliggende bygninger ristet, vinduene klirret og noen av dem sprakk.

Alle våknet (vi har blitt vant til vanlig bombing, mange har allerede lært seg å sove til lyden av fly og lange pauser). Spedbarn og eldre barn på sykehuset våknet også og skrek i frykt. Er barn i Libya – et viktig “militært mål” for den anti-libyske koalisjonen?» Hentet fra

Etter å ha sluppet 569 bomber over Libya kom de norske jagerflyene og deres støtteapparat tilbake til Norge 3. august. (Siste bombetokt-dato var 29. juli). Til sammenligning slapp NATO til sammen 700 bomber under bombe-terroren mot Serbia og Kosovo i 1999, som resulterte i mer enn ett tusen drepte.

Norske F16-fly slapp 569 bomber oer Libya i løpet av 4 måneder i 2011. Dette var nesten like mange bomber som NATO slapp under terrorbombingen av Serbia og Kosovo i 1999. Hvor mange døde og skadde har de norske bombene forårsaket - de som ble sluppet "for å hjelpe libyerne"?

22. juli ble en stygg merkedag for NATO-bombingen. Mens de grusomme ugjerningene som ble begått i Norge denne dagen er kommunisert hele verden rundt flere ganger allerede er det forsøkt lagt et lokk over det faktum at NATO-fly den 22. juli bombet Libyas hovedvannforsyning – som størstedelen av de 6 millioner innbyggerne i ørkenlandet Libya er avhengige av.

Var det et av de norske F16-flyene som utførte denne groteske krigsforbrytelsen? På en måte er spørsmålet bare teoretisk interessant. Det relevante spørsmålet er: Hadde den norske overkommandoen (den som befinner seg under støvelhælen til onkel USA) eller pilotene som hadde fått som «mission» (dagens Call of Duty) å ta ut hovedvannforsyningen for folket i Libya tatt en ordrenekt – mao. sagt at NEI – DET GJØR JEG/VI IKKE? Hvis svaret er nei på begge er Norge medskyldig i vann-bombingen: Faremo, Stoltenberg, Støre og Halvorsen. En kjede er ikke sterkere enn de svakeste ledd.

Denne grusomme forbrytelsen mot et helt folk forties og sensureres av de vestlige NATO-lojale media,  men bringes videre verden rundt fra blogg til blogg og via russiske aviser som pravda.ru, slik varder ble tent i Norge i tidligere tider for å varsle om ondskap som var på fremmarsj:

July 22 2011. A date for humanity to remember. NATO hit the Libyan water supply pipeline. It will take months to repair. Then on Saturday july 23 they hit the pipeline factory producing pipes to repair it:

«NATO has committed another war crime, targeting a civilian water supply network which brings water to 70% of Libya’s population, according to Pravda.Ru sources in Libya. The general manager of the Man Made River Corporation which controls the pipeline reports it was hit in a NATO strike on Friday.» Se

Neste dag, lørdag 23. juli ble andre del av NATOs velfunderte «vann-terror» gjennomført, ved at anlegget som produserer deler til hovedvannforsyningen også ble bombet. NATOs «humanitære» aksjon tok overlagt sikte på å tørke ut livet i Libya gradvis, både mennesker, dyr, landbruk og øvrig planteliv, uten noe skille mellom muslimske opprørere og muslimske Gadaffi-tilhengere.

 

Kultur og underholdning (”Generation kill”)

 

Call of duty modern warfare er et populært spill

Spillet Call of Duty Modern Warfare er tørt beskrevet slik i en skoleavis:

«Man kan spille med andre folk i verden, man kan for eksempel spille mot en fra kina. Det er et skyte spill der man skal tilintetgjøre flest mulig.» Se

Traileren for den nye versjonen er beskrevet som:

It’s gritty, it’s dark, and a whole lot of people get shot – but the graphics are outstanding in the trailer for Call of Duty 4:

Seriemorderen Anders Behring Breivik har beskrevet Call of Duty – Modern Warfare 2 slik:

«I just bought Modern Warfare 2, the game,» he writes, under «Andrew Berwick» (an Anglicization of his Norwegian name). «It is probably the best military simulator out there and it’s one of the hottest games this year. … I see MW2 more as a part of my training-simulation than anything else. I’ve still learned to love it though and especially the multiplayer part is amazing. You can more or less completely simulate actual operationsSe

 

De mest populære kriminalromanene omhandler seriemordere

Jo Nesbø fikk i 1998 Riverton-prisen for kriminalromanen Flaggermusmannen, som omhandler en seriemorder i Australia. Senere har handlingen i Nesbøs bøker blitt flyttet til Norge. Noe av det som fascinerer med bøker om seriemordere er at leseren gradvis ”kommer inn i hodet” på seriemorderen og blir med på hvordan denne tenker. Rasjonelt og logisk på sin måte, kanskje litt som i et dataspill. Når et mord er utført kaster ikke seriemorderen seg til jorden lik romanhistoriens mest kjente seriemorder-prototyp Raskolnikov (i romanen Forbrytelse og Straff av Fjodor M. Dostojevskij) for å be sin Gud om tilgivelse og så med rett rygg ta imot den velfortjente straff han blir tildelt. De norske seriemorderne tenker mer operasjonelt; etter at et mord er utført i henhold til planen gås det i gang med å velge ut et nytt offer og metode for å ta livet av den neste ”som har fortjent det” i henhold til seriemorderens rasjonelle men umoralske og forvirrede sinn.

Harry Hole-bøkene til Jo Nesbø dreier seg i det store og hele om seriemordere.

En anmeldelse av Næsbøs roman ”Marekors” lyder ”Seriemorder i sommersol” (og henspiller på Sigurd Hoels roman ”Syndere i sommersol” fra dengang innlagte drap ikke var nødvendig for å oppnå romansuksess i Norge)”.

Seriemorder i sommersol-anmeldelsen sier videre:

«Det er et lite hyggelig scenario Jo Nesbø tegner opp i sin femte bok om førstebetjent Harry Hole. Under sommerens tropevarme dager ser det ut til at det er en seriemorder løs i Oslo, og en av de få politimennene som ikke er på ferie, er Hole.” Se

Seriemorder og snømann som sier seks. Snømannen omhandler en seriemorder som kidnapper gifte kvinner som har gjort et feiltrinn i ny og ne.

TV-serier om seriemordere

Dagbladet har beskrevet TV-suksessen Dexter slik:

«TV-serien Dexter handler om kriminalteknikeren Dexter Morgan, som lever et hemmelig dobbeltliv som seriemorder. Dexter lever ut sitt behov for å drepe ved å ta livet av dem som «fortjener det», og bruker sin tekniske innsikt fra politiet for ikke å bli oppdaget.

«Dexter» er kriminalteknisk svært realistisk.

At noen skulle kopiere Dexter i det virkelige liv skal derfor ha vært en frykt helt fra starten, ifølge The Vancouver Sun, som snakket med Dexter-produsent Melissa Rosenberg etter det første virkelige «Dexter-drapet».

Anders Behring Breivik er en av flere drapsmenn som har TV-serien «Dexter» som favorittSe

Dexter – seriemorder med knallsuksess på TV. Fikk han ikke lov å vaske seg i ansiktet før bildet ble tatt?

 

Behov for ondskap?

Få dager etter Utøya-massakren skrev forfatteren Ketil Bjørnstad en kronikk kalt ”Behovet for ondskap”. Her sier han bl.a.:

I sjokket over en drapsmanns ondskap og manglende empati, er vi forpliktet til å spørre oss selv hvorfor vi søker mot denne ondskapen og følelsesløsheten i ledige stunder. Det er jo monstrene, seriemorderne og psykopatene som underholder oss, dag etter dag, år etter år.

Når vi er så innsauset i volden fra underholdningsindustrien at vi bruker våre dyrebare fredags- og lørdagskvelder til å se på «Kalde spor» og groteske mordmysterier, er vi ikke, i en situasjon som denne, også forpliktet til å spørre om ikke også vi blir «fucket opp», som barna våre ville sagt?

Vi stirret på monstre som gjorde det samme som bombesprengeren og drapsmannen på Utøya nettopp gjorde. Vi lot oss fascinere, for gud vet hvilken gang, av at det finnes en kime til noe ufattelig ondt i mennesker som til forveksling ligner på oss selv. Vi lot alle disse ekstremsituasjonene fylle vår fritid, i trygg forvissning om at dette bare var underholdning, at vi ville gå på jobben igjen på mandag, at favorittserien bare var noen dager unna.

Men så skjedde det. Så ble det virkelig. Himmelen mørknet over oss, og fraværet av det gode ble brått synlig. På alvor.

Kanskje kunne det være på tide å gjenlese Jens Bjørneboes trilogi om «Bestialitetens historie» og minne hverandre om hvor sterk den alltid har vært, denne viljen til ondskap som kommer til syne gjennom alle kriger, gjennom alle drap og voldtekter. Ja, minne hverandre om at det vi kaller sivilisasjon er en tynn, tynn skorpe over det moralske kaos.

Ansvaret tilhører hverken PST eller terrorpolitiet. Ansvaret er vårt eget.”

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

214 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *