VCU Emergency hospital entrance in Richmond, Va. Parker Michels-Boyce for The Virginia Mercury; https://www.virginiamercury.com/2022/01/08/even-with-milder-disease-virginias-latest-covid-19-surge-is-straining-hospitals/

Grådighet har ingen grenser

3.1K visninger
11 minutter lesetid
94
Grådighet har ingen grenser

Både Lenin og Trotsky lot sine medløpere torturere og drepe rike russere i St Petersburg, motivene var ganske enkelt å stjele og selge deres kostbare malerier, smykker og andre verdier på det svarte marked for siden å sette inn pengene på sine egne konti i sveitsiske, men også svenske banker (se Jyri Lina, Under skorpionens tecken). Er det de samme slags motiv vi nå er vitne til, fra samme slags folk? En ustillet hunger på verdier? For å styrke selvfølelsen? Og utrustet med en følelse av overlegenhet nok til å kunne ta seg selv til rette? Er dette demonisk? Er vi vitner til de mørke demoners inntog i vår verden? Ser vi snart den totale hensynsløshet vokse frem? Er det dette som ligger bak NWOs forsøk på å overta alle verdens eiendommer og alle ressursene? Var det dette som gjorde at alle rettigheter vi borgere hadde, plutselig ble neglisjert, som om de ikke lenger fantes?

Var det å komme enda lenger ned i mørket da ledende og betydningsfulle personligheter blandt oss plutselig og uventet ble myrdet, de kalte det «selvmord», en kjent dødelig sykdom, hjertestans eller hjerneblødning, eller et overfall i en mørk bakgate med dødelig utgang. Men den som kunne se lenger, skjønte at det var verre. For staten var den største kjeltring av alle, istedenfor å legge til rette for innbyggerne, hadde de snudd statsapparatet rundt for å presse folk for penger, avgifter og skatter, for siden på på skjult vis berike seg selv (bistandsmidler). Er det ikke dette vi står oppe i idag? De er så frekke at de ikke lenger skjuler det: Korrupsjon er helt åpenlys, hvem kan det ha vært som forberedte dette?

Firmaet Hoffmann la-Roche i Sveits og historien om dem (produsent av svindelpreparatet Tamiflu) og den falske pandemieni 2009, antydet i denne video, lagd av Richplanet og Wolfclanmedia.org, video, her, viser at ikke bare at én stat i Europa har kommet langt inn i en moralsk forråtnelsesprosess, men det som skjer i Europa idag (den falske pandemi) viser klart og tydelig at mange av de europeiske staters ledelse ikke lenger er å stole på; vi ser at all anstendighet har forsvunnet. En klar bekreftelse på røverreir er den østerrikske regjerings beslutning om tvangsvaksinering fra 1. februar 2022; bunn råttent. Er den tyske, italienske, franske og spanske nasjon bedre? Tror ikke det. Er det en umettelig grådighet som styrer nasjonenes ledere? Det ser sånn ut. At våre lands ledere og politikere har støtter påstanden om en pandemi, har ikke det gjort dem til medløpere og kriminelle? Jeg mener det. Er ikke det hyperkriminelle regime i Ukraina, satt inn i Victoria Nuland og hennes miljø i 2014, også et tegn på det? Dessverre.

For kanskje er hele Europa allerede et eneste rottereir, når det gjeldet regjeringer og rikspolitikere?? Var det derfor den løgnaktig påståtte pandemi Covid19 fikk en overlevelsessjanse i to hele år, fra 2020 til 2022? Bekrefter ikke historien om Bill Gates og hans GAVI dette? Også Gro Harlem Brundtland og den norske regjering under Erna Solberg gav store gaver direkte fra statskassen, betalt for av det norske folk, men uten at folket ble spurt. Avtalen Bill Gates fikk igjennom med de sveitsiske myndigheter om GAVI bekrefter at den sveitsiske justis må være kommet langt under sumpnivå. Bill Gates selv kan ikke lenger betegnes som klok, men heller tvert imot, han opptrer som regelrett dum. Jeg er åpen for at GHB har deltatt i de forhandlinger. Pr idag i mars 2022 sitter jeg tilbake med spørsmålet om våre myndigheter og rikspolitikere er så korrupte, at de faktisk er kriminelle? Svaret er nærliggende.


Det dreier seg om covid19-vaksinene
Den mektigste og farligste doktor i hele verden, han er ukvalifisert, men har kjøpt WHO og ditt liv er i hans hender, foto her.

Jeg har fortsatt mange spørsmål til moralen bak pandemien og vaksinene. De store utbetalinger fra de mange europeiske nasjoner, forbløffet meg, jeg har ennå ikke kommet over det. Mine mistanker om at dette kunne gå galt, slo til.

Og da jeg fikk lese boken Inside Korona, fant jeg de opplysningene som bekreftet dette, jeg har derfor oversatt og gjengitt flere sitater fra boken.

Forfatteren skriver følgende: «I dag vet vi at legemiddelselskapene brukte pengene til å betale utviklingskostnadene for vaksinene. Deretter signerte legemiddelselskapene kontrakter med EU og andre land, uten å ta hensyn til at disse landene betalte for utviklingen av vaksinene. Det var ingen rabatter, tvert imot.

Statene (og også EU) betalte på forskudd i kontraktene, som i stor grad er hemmelige den dag i dag, og ga fra seg praktisk talt alle rettigheter. Selskapene stilte seg ikke- ansvarlige for vaksineskader.

De er ikke engang ansvarlige hvis de leverer for sent. De tar ikke ansvar for noe. Det var den ultimate økonomiske gullgruve for selskapene og deres aksjonærer, Allround feel-good-program:

Du trengte ikke å betale noen utviklingskostnader, du registrerte patentene for deg selv, betalte deretter på forhånd og ble samtidig fritatt for enhver form for ansvar».


Fikk kjeltringene fritt leide?
Er disse personlighter kriminelle som liker å sole seg i medias blitzlys, men kanskje ikke på det rene med at de representerer et røverreir; at de er kjeltringene samlet på ett brett som samarbeidet om å stjele fra statskassene? Jeg bare spør, for de har faktisk solgt oss vaksiner som ikke virker; husker vi William Avery Rockefellers Snake oil, medisinen mot alt? Den virket heller ikke. Foto, her.

Korrupsjon i Europa har vært tilstede i mange år. Saken mellom whistleblower Stanley Adams og legemiddel- og vitamingiganten Hoffmann-laRoche i 1973 (se kort sammenfatning, pdf-dokument, her), viste kriminelle forbindelser mellom det private næringslivs interesser og sveitsisk justis. Det er ingen grunn til å tro at dette bare var et enkelttilfelle. Forbrytelsene har ett fellestrekk; vi vet at sveitsiske banker allerede i mange år har tilbudt kunder nummerkonto, det dreier seg om hvitvasking av svarte penger, antagelig gjør alle banker dette, skjuler forbrytelser i «plain sight», usjenert. Og legemiddelgiganten Roche står helt sentralt i WEF og NWO/FN, deres finansielle ressurser er med på å gi Klaus Schwab den styrke han opptrer med. Dette betyr i praksis at all lovgivning har blitt opphevet og kjeltringene faktisk alle har fritt leide og de vet det. Er det ikke dette vi er vitne til også i Norge, idag?

For da kan vi begripe oppførselen fra både stat og kommune under pandemien: De svarer ikke på brev, kommer med bortforklaringer og regelrett løgn. Det er kort sagt bare et tidsspørsmål før mafiaene behersker vårt samfunnsliv, totalt. Derfor er den enkeltes rettigheter og rettslig beskyttelse i realiteten borte. De av det norske folk som ennå tror at røvere egentlig er snille mennesker, slik som Torbjørn Egner gjennom Kardemomme by har fremstilt det onde, blir tvunget til å tro om igjen. Kanskje er dette som i livet forøvrig; det skal måtte bli meget verre, før vi klarer å begripe dette. Vi kan iaktta at de norske rikspolitikere og ledere av helsemyndigheter er med på dette, det har funnet sted et slags statskupp, utført av mennesker med egenvinning som hensikt. Snakker vi om organisert røveri på statsnivå?? Plyndring av Europas og USAs statskasser??

Er det derfor vi merker allerede at lover og regler brytes, går det ikke allerede rykter om at personlige bankkonto og formuer av ledende ansatte i helsestatsvesenet, dvs helsedepartementet, helsedirektorat og FHI plutselig og uforståelig har blitt mangedoblet? Var det belønning?? Hvem betalte ut disse? Ligner ikke dette på en begynnelse av det samme Lenin og Trotsky gjorde, en skammelig berikelse på andres bekostning?? Om ikke bedragets maske kalles filantropi? Vet de medvirkende i våre kommuner og helsevesen at de er en del av et gigantisk bedrag?? Her ser vi hvordan helt åpenbare kriminelle handlinger ser ut, at vi har med forbrytere å gjøre, et forbryterreir, det er som om vi ser skjærene fly avgårde med sølvbestikk i nebbet, fordi det blinker så vakkert i sollyset….Billl Gates har fremstilt seg i media som den gavmildeste filantrop, mens i virkeligheten sørger han først for sine egne konti, usjenert, narissistisk og usedvanlig grådig.

Er Bill Gates dyktig eller er han kriminell?

«I 2009 oppnådde GAVI allerede noe som bare noen få oppnår. Selv om GAVI ble etablert som en privat stiftelse, har den fått status som “internasjonal juridisk person” i Sveits, hvor den er basert. I kontrakten som den sveitsiske regjeringen og GAVI har inngått, får GAVI privilegier som andre bare kan drømme om. GAVI har for seg selv og sine tjenestemenn og direktører fått innvilget innvilget immunitet i Sveits. GAVI kan derfor ikke saksøkes for sine aktiviteter og til og med straffbare handlinger som GAVI eller dets ansatte kan begå i løpet av sin virksomhet for GAVI, kan ikke straffeforfølges i Sveits. GAVIs lokaler, dets arkiver og arkiver, til og med de ansattes bagasje, kan ikke gjennomsøkes. Alt dette gjelder også for konsulenter som jobber midlertidig for GAVI. Men det er ikke alt, GAVI og dets ansatte er helt fritatt for skatt i Sveits, ansatte trenger ikke engang å betale moms for private kjøp. GAVI er også fritatt for toll i Sveits.

Og skulle det oppstå en tvist mellom Sveits og GAVI, gjelder heller ikke sveitsisk lov for dette, men en privat voldgiftsdomstol innkalles. GAVI, grunnlagt av Bill Gates og Klaus Schwab, er dermed utenfor loven, noe som er ytterligere bevis på hvor mektige disse menneskene har blitt når loven ikke lenger gjelder for dem eller deres organisasjoner. Man lurer på hvorfor dette er nødvendig når GAVI har det bra og bare bryr seg om menneskehetens beste» (Thomas Röpp).


Andre Hoffmann, sjef for familiebedriften Hoffmann la-Roche, sentral i WEF og Club of Rome, er det ikke nettopp i COR vi ser denne merkelige agenda komme frem i lyset, de kaller det reduksjon av verdensbefolkningen som også Bill Gates så ivrig har propagert, de to er kanskje gode venner? Se her.

Ser vi forbrytere bygge sine barrikader? Er ikke det så klart som dagen? Dette var GHB og Solbergregjeringen med på, med det norske folks skattepenger. Jeg ser personlig frem til de kommende rettsaker, fengslinger og inndragning av formuer tilhørende våre velvillige hjelpere, selv om vi må skifte ut vår egen korrupte dommerstand for å få det til.

Og Gates legger sine aktiviteter til rette, snur og vender på tingene slik at de passer inn i hans egen bukselomme. Husk, det var ikke uten videre at Gates fant opp computerviruset, og det har da også blitt hengende ved ham og blitt et kjennetegn. Siden har han fortsatt å tjene penger på begge sider av bordet, han melker kyrne hvor han kan, han kan åpenbart ikke få nok, men var ikke dette en gammel familiepraksis, fikk han kanskje gode råd fra familien Rotschild som på denne måten drev sine forretninger i århundreder? Tjente de seg styrtrike på nasjonalstaters skattemidler?? Var ikke det et soleklart misbruk av andre folks penger?

Men står ikke Bill Gates i fronten av en krig? Han har kjøpt seg vennskap med de store aviser og media, de får pengegaver fra BMG-Stiftelsen, til dels store. Slik har han kjøpt seg en forskyvelse av fristen, til folk på egen hånd oppdager hva som foregår. Siden det startet har ingen større aviser, heller ikke der Spiegel, skrevet noe kritisk om Bill Gates eller hans vaksiner. Til og med medisinske rapporter blir holdt borte fra den treffende kritikk: «Resultatene av de nevnte (medisinske) studier ville kanskje ha vekket mere oppmerksomhet, hadde de ikke vært finansiert av Gates-stiftelsen» (Røper side 165). Er ikke dette kanskje som et ekstra skyteskår i borgmuren i fjellheimen? Er hans forretningsvirksomhet fra middelalderen? Fullstendig utdatert? Det ser faktisk sånn ut.


De uprofesjonelle som grov sin egen grav?

I mine øyne synes Gates & Co så gjerrige, smålige og egoistiske at man skulle tro de var læregutter i forretningsverdenen, blottet for profesjonalitet. De dropper innhold av avtaler og kontrakter, oppfører seg uanstendige som pubertære ungdommer; helt uten respekt for sine partnere, anmelder patenter på seg selv, mens utviklingen, oppfinnelsene ble betalt av skattebetalerne, særlig de norske. «Menneskene og landene som trenger disse vaksinene, fortjener en mye mer rettferdig avtale – og det gjør også CEPIs offentlige investorer, som de norske skattebetalerne. Siden publikum bærer kostnadene ved å utvikle vaksiner, skulle de ikke også måtte betale regningen med altfor høye priser når de er nødvendige for å redde liv under pandemiutbrudd» (Thomas Röpp, s. 177).

Var dette røverstaten som de var iferd med å bygge ut i det skjulte, under navnet NWO, den nye verdensorden? Var det gjennomkorrupte WHO og deres GPMB bare en sped begynnelse. Ikke bare Bill Gates gned seg fornøyd i hendene (GAVI, CEPI), det dryppet ganske sikkert også kraftig på klokkeren, i dette tilfelle vår egen Mor Norge, Gro Harlem Brundland, som av ukjente grunner sto midt i smørøyet på rett tidspunkt, hun grunnla GPMB, det kan ikke være enkelt å være henne, nå for tiden.

«Das müssen wir noch einmal in Ruhe lesen, denn wir erfahren hier, wer über die weltweite Verteilung der Impfstoffe entscheidet», skriver Thomas Röpp, side 139: «Vi må lese dette om igjen og om igjen, så det langsomt går opp for oss hvem som egentlig bestemmer over den verdensomspennende distribusjon av vaksinene. Dette er «globale helseorganisasjoner», som WHO kaller dem. Og disse såkalte “helseorganisasjonene” er milliardærenes frivillige organisasjoner, såkalte NGO’s, nærmere bestemt: Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust, som vi allerede kjenner, og også Bill Gates’ grunnlagte CEPI og GAVI, som vi skal bli kjent med.»

Det koster Bill Gates omkring 3,5 mio USD å la et markedsføringsfirma gjøre Bill Gates’ “filantropi” kjent over hele verden. Det er kanskje derfor han ligger høyt på den-mest-elskede-i-hele-verden-statistikken, kan hende betaler han for denne også (foto, se her).

Tenk det, de hadde planene klare fra begynnelsen av, en ren knipetangsmanøver som skulle garantere at de hadde grepet bukten og begge endene, pengene skulle renne inn som en stri strøm på deres konti og vekk fra skattebetalernes statsbudsjett. Vi snakker om store penger, ressurser som kunne ha blitt forvaltet fornuftig og klokt og fått avgjørende betydning for mange.

Fra Røppers bok: «Hvis vi nå husker det åpne brevet av 3. august 2021, i som Det hvite hus ble bedt om å gjøre, innen i underkant av to måneder å innkalle til et globalt vaksinetoppmøte og bestemme seg for å vaksinere 70 prosent av verdens befolkning innen ett år (Pfizer) vaksiner, så dukker følgende bilde opp: Gates og vennene hans betaler WHO, grunnla etter at pandemien startet COVAX og lot samtidig et styremedlem skrive et åpent vaksinebrev fra Pfizer, hvor dette skulle bringe godt over 100 mrd dollar inn i kassen til Pfizer og dets aksjonærer (dvs inkludert Bill Gates).» $100 mrd USD er mye penger, det dreier seg om ett selskap. Det norske statsbudsjett, altså for en hel nasjon på 5,5 mill innbyggere, har beregnede inntekter i 2022 på 1553 mrd kroner, 175 Mrd USD.

Det følger mye makt med penger. Makt kan alltid misbrukes. Og hittil har vi sett at makt alltid blir misbrukt, i begynnelsen i det skjulte, men nå under pandemien og lockdown har vi lagt merke til at de ikke lenger bryr seg så mye om å skjule det engang. Var det Bill Gates, Gro Harlem og Pfizer som åpnet for røveri av statskassene i hele Europa?? Fikk de personlig belønning for dette? Var det marxisten, statsleder og forbryter Benjamin Netanyahu som skrev under på sjekkene?


Men vi er ikke tvungne til å delta i denne skitne pengeutvekslingen. En mulig vei ut av uføret: Penger er kun et byttemiddel, for å slippe unna oligarkenes og Bill Gates’ penger kan lage våre egne. Kanskje klarer vi som ikke vil betale til oligarkene lenger, å bygge opp et nytt pengeregime i det skjulte; ikke offentliggjøre dette før det har kommer for langt til å kunne stoppes? Ihvertfall da har vi en sjanse å få gleden av å kunne bytte varer og tjenester, uten å måtte skitne våre hender til med statspenger.


Boken Inside Korona, tysk utgave, 2021, av Thomas Röpp, kan lastes ned, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

94 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
1 år siden

«Å ødelegge matvareproduksjonen er et steg i denne retning…”
The sheep are dying:

The cows too: https://twitter.com/AreYouAwaQe/status/1537284686157860865

And a hell of a lot more:
4/30/21 Monmouth Smithfield Foods pork processing plant https://archive.ph/obKcV
7/25/21 Memphis Kellogg plant https://archive.ph/Wa7ux
7/30/21 Tyson River Valley ingredient plant https://archive.ph/kXNC1
8/13/21 JBS beef plant https://archive.ph/1nFLi
8/24/21 Patak Meat Company https://archive.ph/RGZAH
10/21/21 Darigold plant https://archive.ph/yjDfv
11/15/21 Garrard County food plant https://archive.ph/qIg6i
11/29/21 Maid-Rite Steak Company https://archive.ph/8d4BN
12/13/21 San Antonio food processing, West side Foods https://archive.ph/3W2Iv
1/7/22 Hamilton Mountain poultry processing Plant https://archive.ph/puFWw
1/13/22 Cargill-Nutrene feed mill. Lacombe, La explosion https://archive.ph/aeqHU
1/31/22 Winston-Salem fertilizer plant https://archive.ph/SxxPw
2/3/22 Wisconsin River Meats https://archive.ph/Q5xrZ
2/3/22 Percy dairy farm https://archive.ph/FMMaJ
2/5/22 Wisconsin River Meats processing facility destroyed by fire in Mauston, Wisconsin https://archive.ph/Q5xrZ
2/15/22 Bonanza Meat Company goes up in flames in El Paso, Texas https://archive.ph/wx1FK
2/15/22 Shearer’s Foods Food processing plant explodes in Hermiston, Oregon https://archive.ph/QMOnD
2/16/22 Indiana Louis-Dreyfus soy processing plant https://archive.ph/TUNpI
2/18/22 Bess View Farms https://archive.ph/kh3Lp
2/19/22 Lincoln premiere poultry https://archive.ph/45lsZ
2/22/22 Shearer’s Foods potato chip plant explosion https://archive.ph/qfiLd
2/22/22 Fire destroys Deli Star Meat Plant in Fayetteville, IL https://archive.ph/qfiLd
2/28/22 nutrient AG Solutions fertilizer facility burns https://archive.ph/Zitip
2/28/22 Shadow Brook Farm & Dutch girl Creamery burns https://archive.ph/GVSWj
3/4/22 294,800 chickens destroyed at farm in Stoddard, Missouri https://archive.ph/dRQqw
3/4/22 644,000 chickens destroyed at egg farm in Cecil, Maryland https://archive.ph/45lsZ
3/8/22 243,900 chickens destroyed at egg farm in New Castle, Delaware https://archive.ph/jwmlY
3/10/22 663,400 chickens destroyed at egg farm in Cecil, Maryland https://archive.ph/8M1aG
3/10/22 915,900 chickens destroyed at egg farm in Taylor, Iowa https://archive.ph/v2iui
3/14/22 Wayne Hoover dairy farm, barn full of cows burns https://archive.ph/YqV39
3/14/22 2,750,700 chickens destroyed at egg farm in Jefferson, Wisconsin https://archive.ph/E7wwb
3/16/22 Walmart Distribution Center burns for 76 hours in Plainfield IN https://archive.ph/KkPzE
3/16/22 Nestle Food Plant extensively damaged in fire and new production destroyed Jonesboro, Arkansas, https://archive.ph/AD9o3
3/17/22 5,347,500 chickens destroyed at egg farm in Buena Vista, Iowa https://archive.ph/SF7Fc
3/17/22 147,600 chickens destroyed at farm in Kent, Delaware https://archive.ph/L7qwG
3/18/22 315,400 chickens destroyed at egg farm in Cecil, Maryland https://archive.ph/Qh4zs
3/22/22 172,000 Turkeys destroyed on farms in South Dakota https://archive.ph/tMJcb
3/22/22 570,000 chickens destroyed at farm in Butler, Nebraska https://archive.ph/G1ZZO
3/24/22 Major Fire at McCrum Potato Plant in Belfast, Maine https://archive.ph/Wx2DC
3/24/22 418,500 chickens destroyed at farm in Butler, Nebraska https://archive.ph/G1ZZO
3/25/22 250,300 chickens destroyed at egg farm in Franklin, Iowa https://archive.ph/96DMD
3/26/22 311,000 Turkeys destroyed in Minnesota https://archive.ph/BPidn
3/27/22 126,300 Turkeys destroyed in South Dakota https://archive.ph/r8B2M
3/28/22 1,460,000 chickens destroyed at egg farm in Guthrie, Iowa https://archive.ph/9NUIh
3/29/22 Maricopa, Az. Food Pantry burns down 50,000 pounds of Food destroyed in Maricopa, Arizona, https://archive.ph/Y22RO
3/31/22 Rio Fresh Onion factory damaged by fire in San Juan, Texas https://archive.ph/SvSot
3/31/22 5,011,700 chickens destroyed at egg farm in Osceola, Iowa https://archive.ph/KUwfg
4/6/22 281,600 chickens destroyed at farm in Wayne, North Carolina https://archive.ph/BdP4F
4/9/22 76,400 Turkeys destroyed in Minnesota https://archive.ph/ElO6K
4/12/22 89,700 chickens destroyed at farm in Wayne, North Carolina https://archive.ph/BdP4F
4/12/22 1,746,900 chickens destroyed at egg farm in Dixon, Nebraska https://archive.ph/9COYK
4/13/22 Fire destroys East Conway Beef & Pork Meat Market in Conway, New Hampshire
4/13/22 Plane crashes into Gem State Processing, Idaho potato and food processing plant https://archive.ph/iITGN
4/14/22 Taylor Farms Food Processing plant burns down Salinas, California https://archive.ph/WdTRn
4/15/22 1,380,500 chickens destroyed at egg farm in Lancaster, Minnesota fire https://archive.ph/R3ECK
4/19/22 Azure Standard nation’s premier independent distributor of organic and healthy food, was destroyed by fire in Dufur, Oregon https://archive.ph/FQq59
4/19/22 58,000 chickens destroyed at farm in Montrose, Colorado https://archive.ph/OiEyq
4/21/22 Plane crashes into and destroys General Mills https://archive.ph/5wZjE
4/25/22 1,501,200 chickens destroyed at egg farm Cache, Utah https://archive.ph/6V2OE
4/26/22 307,400 chickens destroyed at farm Lancaster Pennsylvania https://archive.ph/KqHrn
4/27/22 2,118,000 chickens destroyed at farm Knox, Nebraska https://archive.ph/BMGht
4/28/22 Egg-laying facility in Iowa kills 5.3 million chickens, fires 200-plus workers https://archive.ph/wxWVR
4/28/22 Allen Harim Foods a chicken processing company based in Delaware killed nearly 2 million chickens https://archive.ph/XgqWC
4/29/22 1,366,200 chickens destroyed at farm Weld Colorado https://archive.ph/OiEyq
4/30/22 13,800 chickens destroyed at farm Sequoia Oklahoma https://archive.ph/EBWfc
5/3/22 118,900 Turkeys destroyed Beadle S Dakota https://archive.ph/TvVtg
5/3/22 114,000 ducks destroyed at Duck farm Berks Pennsylvania https://archive.ph/IMAhY
5/19/22 Freight train derailment Jensen Beach FL https://archive.ph/y5T7n
5/31/22 3,000,000 chickens destroyed at Forsman egg farm facility in Stockholm Township, Minnesota https://archive.ph/Ejd8X
Irrigation water canceled in California (the #1 producer of food in the US) and storage water flushed directly out to the delta. https://archive.ph/Jwwej

e
e
Anonym
2 år siden

Der har vi svaret:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/04/19/195840579/bellingcat-russland-kan-ha-mistet-3-000-leiesoldater
Hvorfor så mange soldater blir til “monster” i krig. 10-15% sosiopater. De liker å drepe.

e
e
Anonym
2 år siden

NOE FRA DAGENS MEDITASJONS MELDING:

«SERVICEMANN FAILED TO PROTECT YOU»
«WISTELBLOWER WAS RIGHT»
«HE WAS THE ONLY MAN THAT COULD SAVE YOU»
(Why?) «BECAUSE HE HAD THE FILES»
«PAPERS WHERE LOST » (THAT COULD HAVE SAVED YOU)

Hm, håper ikke at det er min redningsmann dette er snakk om. Jeg snapper opp så mye rart om så mange saker som blandes.

Mulig fortsettelse for SUZANNE MORPHEW CASE (Hører til tidligere info ser det ut til)

“Did he drag her one mile?”
“Electrical Device”
“Mirackle”
“River stop”
“Close to the Peake”

Jeg ser bildet av et spett. Jeg ser en lysebrun aktig bil, litt lang avrundet bak.Den parkerer ved et par andre biler på en oppstillingsplass, den ene av de andre er hvit tror jeg. Så hører jeg: “Never needed the car”

Fra et senere meditasjons forsøk:

“The wooded Area”
“Below/Abowe the pass”
“Piece it together”
“Tresspass”
“On your own notes”
“Listen and i Will tell you”
“Calloway/Galoway”
“Suprise, look to the left” (Tydelig oppfølging av tidligere bønnesvar i denne saken)

Så hører jeg atter en strofe fra sangen “When the children Gry”

NB. Jeg får ofte opp en låt eller to pr sak jeg mediterer over som har en slags betydning til den savnede.
Det har vist seg i to tilfeller (jeg har fått bekreftet online) å være favorittlåt/Favorittband til den savnede.
I dette tilfellet er det muligens en annen vri på låtvalget.

e
e
Anonym
2 år siden

So. Fant noen av de gamle hypnose CD som jeg brukte da jeg ble utsatt for Chipping og medisin. Jeg mener å huske at disse var linket til Monroe Institute. Nå var det ikke lett å finne noe info via google …

Serie:
1)CLEARING
Clairvoyance ESP Precognition Psychokineseis telepathy
-Combines suggestions implanter in stream backgroun

2)SUBLIMINAL
(Samme undertekst)
-Combines suggestion implanter in OCEAN WAWES

3)SLEEP LEARNING
(Samme) undertekst
– Combined suggestion implanter in stream overlat

4)HYPNOTIC
(samme undertekst)
The background is the subliminal

INFO:
James H. SCHMELTER
786 Bush Street #16
San Fransisco CA 94108 USA
Telephone: 415-399-0575 or 877-399-0575
jhs@hypnotictapes.com
http://www.hypnotictapes.com

i tillegg:

“Sleep Relieff” + “Stress & tension” Ac Charles Vald
hypnosishealthcare.com

i tillegg: (Disse var fra senere bruk, ikke på Emma tid som de andre)

“Hemi Sync” fra Monroe Production
“Sleeping trough the rain”
“Illumination”
“The return”

Dårlig kombinasjon:
Bruk av hypnose cd + tvangsChip + medisin og “videreføring” via programmering via internettsider som jeg nevnte tidligere.
BUT, there is much more to the story …

HM, nok et SNEDIG SAMMENFALL. SAN FRANSISCO = International shipping center.

TILLEGG. DAGENS MEDITASJONS MELDING:

“SERVICEMANN FAILED TO PROTECT YOU”
“WISTELBLOWER WAS RIGHT”
“HE WAS THE ONLY MAN THAT COULD SAVE YOU”
(Why?) “BECAUSE HE HAD THE FILES”
“PAPERS WHERE LOST ” (THAT COULD HAVE SAVED YOU)

ken
ken
Anonym
2 år siden

Se den ekte gravejournalisten i Ukraina, Patrick Lancaster, som hjelper befolkningen sammen med russerne og hvordan de hjelper hverandre. Alt på film: https://www.youtube.com/channel/UCbjTWVaRx6jMN5ZYgbqe2_w

Patrick Lancaster: “I am a video & photo journalist mainly covering the Ukraine war and the Armenia – Azerbaijan war in Nagorno-Karabakh. I am a totally independent & crowdfunded journalist, and as youtube has totally demonetized my channel so I rely on my viewers to fund my work and help me show the world what is really happening” https://www.youtube.com/c/PatrickLancasterNewsToday/about

Disse 2 er også verdt å se på og er i samme kategori:
Graham Phillips https://www.youtube.com/c/GrahamPhillipsUK/videos
Defense Politics Asia https://www.youtube.com/c/DefensePoliticsAsia/videos

e
e
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Bra det finnes slike mennesker. Fikk vondt i meg av denne her karens ende:

e
e
Anonym
2 år siden

Catch me if you can?
https://www.youtube.com/watch?v=5Nshk0TiuYs
What were they after? Duo accused of duping Secret Service

Da jeg så denne var jeg halvt i meditasjon, så disse ordene falt inn
“The other two agents still operative”

Fikk meg først til å tenke på en av mine favorittfilmer; filmen “catch me if you can”
Så kom jeg til å tenke på flere ting som fikk meg til å gomle litt, kom over dette:

Operation Midnight Climax
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Operation Midnight Climax was an operation carried out by the CIA as a sub-project of Project MKUltra, the mind-control research program that began in the 1950s. It was initially established in 1954 by Sidney Gottlieb and placed under the direction of the Federal Bureau of Narcotics in Boston, Massachusetts with the “Federal Narcotics Agent and CIA consultant’ ” [1] George Hunter White under the pseudonym of Morgan Hall.[1][2] Dr. Sidney Gottlieb was a chemist who was chief of the Chemical Division of the Technical Services Staff of the CIA. Under the Cold War and fears of the Soviet Union and China, Gottlieb felt inspired to investigate methods of mind control. Gottlieb based his plan for Project MKUltra and Operation Midnight Climax off of interrogation method research under Project Artichoke. Unlike Project

Artichoke, Operation Midnight Climax gave Gottlieb permission to test drugs on unknowing citizens, which made way for the legacy of this operation.[citation needed] Hundreds of federal agents, field operatives, and scientists worked on these programs before they were shut down in the 1960s.

NETTOPP; kombiner chip, medisin, hypnose cd og påfølgende manipulering via nett. FØLG HARE HOPP.
Jeg fikk først en medisin jeg bestilte fra nett selv, deretter en annen sort påtvinget/truet til å svelge, etter at jeg ble innestengt. Store mengder etterhvert. NB. ALDRI finn på å bestill medisin fra nett/utland.

Fant en side også samtidig med de kjente metoder djevlene bruker. Så her er det metoder som bruker av gode gutter til å ta the bad boys, men det er også bad boys som benytter seg av disse, samtidig er ALLE bad boys som bruker uvitende folk til forskning. Dette er de virkelige monstrene, dert er de som skaper “monster”, vesner de tvinger til å utføre djevelskap.

Denne er jo særs kjent fra film:

Honey trapping is an investigative practice involving the use of romantic or sexual relationships for interpersonal, political (including state espionage), or monetary purpose. The honey pot or trap involves making contact with an individual who has information or resources required by a group or individual; the trapper will then seek to entice the target into a false relationship (which may or may not include actual physical involvement) in which they can glean information or influence over the target.

The term “honey trap” is also used when dating sites[1] are used to gain access to a victim.[2][3]

Private investigators are often employed to create a honey pot by wives, husbands, and other partners usually when an illicit romantic affair is suspected of the “target”, or subject of the investigation.[4] Occasionally, the term may be used for the practice of creating an affair for the purpose of taking incriminating photos for use in blackmail. A honey trap is used primarily to collect evidence on the subject of the honey trap. Honey trapping is used in getting a new user addicted to illegal drugs and also for drug smuggling.[5][6]

En del av det jeg opplevde var at noen tok meg med på en runde på nett, FØLG HARE HOPP. Blant annet kode løsning som ledet ut på til og med porno sider, med inntrykk gitt av at det skulle befinne seg koder der skjult. En annen morsom greie var at jeg fant ut at man ble brukt som et mellomledd av ander som kommuniserte. Det så ut som de kommuniserte med deg, mens sannheten var at man ble brukt som et mellomledd. Snedig hva man legger merke til etterhvert. Koder løser jeg ikke, men jeg kan legge merke til dem. De skjuler seg blant annet i både spam og linker. Jeg har mer å si om dette …

VERDT Å HUSKE:

Noen ganger blir helten, skurk og skurken blir en helt. Noen ganger er din venn din fiende, og din fiende en venn.

ps. Denne snutten var særs interesting:

A honey trap is used primarily to collect evidence on the subject of the honey trap. Honey trapping is used in getting a new user addicted to illegal drugs and also for drug smuggling

ELLER TIL Å SKAPE ET PRESSMIDDEL, KANSKJE NOEN MAN VIL BLI KB´VITT I EN BESTEMT STILLIG, ELLER NOEN MAN VIL BRUKE TIL FORSKNING ELER ANNET FAANSKAP.
Tillegg: Deep fake tek. og stemme-kloning tek. var i bruk for leeeeenge siden.

e
e
Anonym
2 år siden

Så mange savnede mennesker, noen antatt døde men lever fremdeles.

Dagens beskjed: “THE DEAD GUAY WINS”

e
e
Anonym
2 år siden

Reprise:

e
e
Anonym
2 år siden

Body Parts Trafficking/Medisinsk forskning:

Scientist Calls Use of Fetal Tissue in Medical Research Essential

CA Supreme Court Halts Abortion Case About Baby Body Parts Trafficking by Planned Parenthood

Kom til å tenke på slike ting da jeg fikk dette i meditasjon nettopp, i ettermiddag;

“Trailer stop”
“In Portugal”
(What was in the truck?) “Jesus”
“Incident”
“Bodyparts”
“They stopp looking for him”
“I want you to tell them that i was Alive”

Merknad:
Da jeg googlet fant jeg en savnet som het Jesus. ikke sikkert det hører sammen. Har sett en rød trailer i et meditasjon i to saker for et par år siden. Mulig dette har sammenheng med en annen sak jeg fikk inn i meditasjon for noen dager siden. Virker som noen som er i koma/respirator/fanget. Muligens noen man antar er død som ikke er det. Kanskje den samme som jeg fikk inn tidligere som ønsket at jeg skulle formidle at han var i livet.

e
e
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Vet ikke om det ha sammenheng med denne; (En del er sensurert)

“199 recreator/reactor”
“Please help me Get Home”
“Scared”
“SSS” (Da jeg spurte hevn holder deg fanget/hvem skal jeg varsle?)

Tror disse hører til den:
“I’m in the vault”
“pressure”
“Im in the fond”
“They used him as a quinipig”

Tror dette hører til Agent 087 som jeg fikk inn tidligere. Husket det da jeg kom over en snutt på youtub om en som ble holdt fanget og brukt i et genetisk eksperiment, det skulle liksom være en konspirasjonsteoris.

e
e
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Fra morgenens meditasjon:

“The Mesiah”
“The mesiah”
“Let people know”
“he was your friend”
“Pharabels”
“You know them”
“He lieved”

I går så jeg i meditasjon the “wheels witin wheels”, kjente den igjen fra bilde. Den stod og spant og betraktet meg.

Dukker det opp en Jesus, så kommer den neste :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Whistleblower nurse Jodi O’Malley cleared of all wrongdoing by Arizona Board of Nursing

https://brandnewtube.com/v/EU7Ewd

THE BIT THEY DIDNT WANT YOU TO SEE THEY SHUT WEBSITE DOWN, DOWNLOAD A COPY SEE NOTES

https://brandnewtube.com/v/2bY6qd

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Mass Murder: Poisoned Population Air, Water, Food Contaminated, Inducing Disease and Death

https://brandnewtube.com/v/vXmv3i

Aleksandar Vulin (Interior Minister of Serbia): “We are better people than NATO pact”

https://brandnewtube.com/v/AfT9x9

FOR THOSE WITH EYES TO SEE – THE DEVIL RUNS THE SHOW

https://brandnewtube.com/v/zrvePT

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

De som fortsatt ser CNN og er sugen på krig bør se disse:
Dette er Deepfake:

Topp 10 Fake/staged news:

Julian Assange: Nesten alle kriger de siste 50 år er skapt av fake news media: https://ourtube.co.uk/v/jCkdIH
Kjemisk angrep i Syria var fake news:

Video fra Ukraina var fra Syria:
https://www.indiatoday.in/fact-check/story/video-syria-falsely-shared-russian-attack-ukraine-1919458-2022-03-01

Hvordan fake et bombeangrep: https://youtu.be/HPD5Bq1oKqM

Real or fake? Ukraina vs Russland

Så er det deepfake Zelensky som ba alle om å overgi seg: https://youtu.be/pfsdvbacYac
Hva er sant? Best å ikke tro på noe. Det florerer av bilder og videoer på sosial media. Ukrainere som blir torturert og drept av Nazi-Azov. Verden har blitt lurt gang etter gang inn i krig. Stopp galskapen!

Propaganda fra alle hold.
Regel nummer 1: ALDRI stol på CNN. De får betalt for å lyve og manipulere. Andersson Cooper er CIA og Vanderbuilt. Aldri stol på horemedia.
2: aldri stol på bilder og videoer.
3: aldri stol på myndighetene. Still spørsmål ved alt de foretar seg og forvent at de lyver og begår kjeltringstreker.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

DR. ILYA SANDRA PERLINGIERE – WEATHER MANIPULATION WARFARE AND CHEMTRAILS

https://brandnewtube.com/v/i7Xmas

DR. DANIEL NAGASE COVID -19 VACCINES MRNA REVERSE TRANSCRIPTASE AND DEPOPULATION

https://brandnewtube.com/v/g47u5U

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Den var bra: Follow ideas, NOT people.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Stew og David Martin :
https://brandnewtube.com/v/f37Ewz

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden
ADRENOCHROME IS NO SECRET, TO THOSE AWAKE IT IS IN
ADRENOCHROME IS NO SECRET, TO THOSE AWAKE IT IS IN
Anonym
2 år siden

ADRENOCHROME IS NO SECRET, TO THOSE AWAKE IT IS IN YOUR FACE… LETS SHOW YOU SEE NOTES

https://brandnewtube.com/v/qKKtVH

ADRENOCHROME IS NO SECRET
ADRENOCHROME IS NO SECRET
Anonym

REPOST: Adrenachrome what SECRET? They are rubbing it in YOUR FACE… ⁣ALSO WATCHThe Black EYE Club Some Things Are Not Coincidence The Satanic Culture Adrenachromo Adrenochrome ⁣https://brandnewtube.com/v/yfwe2f ⁣WATCH Caution! It’s bad Baby Harvesting ☹ don’t let them tell you different ⁣https://brandnewtube.com/v/GQ27Hk WATCH ⁣ADRENACHROME HARVEST TIME ON THE EARTH GREAT AWAKENING ⁣https://brandnewtube.com/v/mjaZdj WATCH⁣ADRENOCHROME The Hidden Secret DATA DUMP LEAKED PART 1 ⁣https://brandnewtube.com/v/AcmowK PART 2⁣https://brandnewtube.com/v/1ejx5p WATCH ⁣Awakened Light 5hour June 2021 Live Stream One For The Newbies Chessboards ⁣https://brandnewtube.com/v/8WfXk8

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  ADRENOCHROME IS NO SECRET
2 år siden

REPOST: Adrenachrome what SECRET? They are rubbing it in YOUR FACE… ⁣ALSO WATCHThe Black EYE Club Some Things Are Not Coincidence The Satanic Culture Adrenachromo Adrenochrome ⁣

https://brandnewtube.com/v/yfwe2f

WATCH Caution! It’s bad Baby Harvesting ☹ don’t let them tell you different ⁣
https://brandnewtube.com/v/GQ27Hk

WATCH ⁣ADRENACHROME HARVEST TIME ON THE EARTH GREAT AWAKENING ⁣
https://brandnewtube.com/v/mjaZdj

WATCH⁣ADRENOCHROME The Hidden Secret DATA DUMP LEAKED
PART 1 ⁣
https://brandnewtube.com/v/AcmowK
PART 2⁣
https://brandnewtube.com/v/1ejx5p

WATCH ⁣Awakened Light 5hour June 2021 Live Stream One For The Newbies Chessboards ⁣
https://brandnewtube.com/v/8WfXk8

e
e
Anonym

Dette ble jeg vist for masse år siden, etter det jeg ble utsatt for, visste ikke hva det het, men det at de trakk noe ut av folks organer, som hormoner av noe slag.

ps.

De drikker også urin, husker ikke helt forklaringen der men de er frimurere og liksom så åndelig av seg. Djevlene skjuler seg bak mye rart. Kanskje noen bør se litt nærmere på hvor pengene disse samler inn, går til?

e
e
Anonym

https://www.youtube.com/watch?v=TqzpLTtYT5c
ADRENOCHROME

ps.
Viktig å huske at alle ikke er onde, og mange holdes fanget og brukes i forskning.

kjell108
Abonnent
2 år siden

NRK gjentar fake news

– Mange sivile funnet drept – anklager om krigsforbrytelser
– Etter at nærmere 300 ukrainere i sivile klær skal ha blitt funnet drept i en forstad til Kyiv lørdag, stiger kravet om at russiske ansvarlige må granskes for krigsforbrytelser.
https://www.nrk.no/urix/massegrav-funnet-_-flere-krever-at-putin-etterforskes-for-krigsforbrytelser-1.15918704

Etter en rekke videoer på sosiale medier som uten tvil viser ukrainske krigsforbrytelser …. prøver Ukraina / NATO å nøytralisere skadene ved å anklage russerne for krigsforbrytelser.
NRK lar seg bruke

Ukrainske videoer som oppgir å være fra “frontlinjen” viser seg å være laget av filmteam, hvor ødelagte “russiske tanks” er ukrainske tanks, pluss masse røyk. “Sexy ukrainsk kvinnelig soldat” er selvfølgelig en modell som er engasjert for å stimulere rekruttering fra vesten.
Disse videoene har kjennetegn på å være profesjonelt laget psyop.
Poenget her at at profesjonelle filmteam opererer i Ukraina med å lage fake krigsreportasjer.

Nå har vi situasjonen at krigsforbryter-staten Zelensky anklager den andre siden for å være krigsforbryter. Kan en krigsforbryter-stat gjøre det?

Tortur av russiske soldater får den vanlige russer til å støtte full krig mot Ukraina, ikke bare en militær aksjon.

For egen regning sier jeg at ukrainske media bekrefter at de er nazister.
Vestlige media går i spann med Ukraina.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  kjell108
2 år siden

ALL MEDIA eies av satanistene, og dermed skjer ingen ting, uten deres samtykke.
satanister kan bare en ting : LØGN, alt skal være motsatt av Master Jesus ( GUD’s ord ) ord.
dermed, så finner man løgn i alle media.
derfor, så er verden NÅ, snudd på hodet.
dermed, så er det LETT å skille klinten fra hveten.

Nå har de holdt på i 2.5 år med denne galskapen, og iflg bibelen, book of revelation, så skal de holde på i 3.5 år, og deretter tar GUD over.

Så, vi lever i den mest utrolig tid på jorden.

*** STÅ SAMMEN
*** IKKE, HAT NOEN
*** HJELP DIN NESTE, NABO ELLER ANDRE
*** INGEN TING Å FRYKTE, SÅ GLED DERE, OVER Å FÅ LEVE I DENNE TIDEN
*** IKKE, VIS FRYKT
*** VIS GLEDE OG KJÆRLIGHET TIL ALLE OG ALT ( mennesker, dyr, planter, alt )
*** IKKE, HAT MØRKETS PUPPETS
*** LEV UTEN FRYKT, OG LEV I NUET
*** VI ER ALLE 1
*** VI ER SAMMEN FOR LIVET

VI ER 100% LIVING HUMANS, SOULS OF HEAVEN, AND ETERNITY.

I’M NOT THIS BODY
I’M NOT THIS BRAIN
I’M NOT MY THOUGHT

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

what are you? lol

e
e
Anonym
2 år siden

Kjekkasen Hans Kristian dukker fremdeles opp i nyhetene:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/2022/04/03/195836785/kjendiser-vi-mistet-til-covid-19

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

THEY CREATED AN ILLUSION OF A PANDEMIC SO THEY COULD USE DRUGS & VACCINES TO KILL PEOPLE
https://brandnewtube.com/v/2oXXIe

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden
kjell108
Abonnent
2 år siden

– Britain is concerned that the United States, France and Germany will push Ukraine to “settle” and make significant concessions in peace talks with Russia, The Times has been told.

A senior government source said there were concerns that allies were “over-eager” to secure an early peace deal, adding that a settlement should be reached only when Ukraine is in the strongest possible position.

In a phone call at the weekend, Boris Johnson warned President Zelensky that President Putin was a “liar and a bully” who would use talks to “wear you down and force you to make concessions”.

https://www.thetimes.co.uk/article/dont-back-down-britain-urges-ukraine-wmtfkv3pn

Enda en nazi
Boris Johnson har aner i Georgia = khazarmafia

« Forrige artikkel

Babylonsk kabbalah og Kuppern, Skøytekongen Knut Johannesen?

Neste artikkel »

Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten

94
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x