VCU Emergency hospital entrance in Richmond, Va. Parker Michels-Boyce for The Virginia Mercury; https://www.virginiamercury.com/2022/01/08/even-with-milder-disease-virginias-latest-covid-19-surge-is-straining-hospitals/

Grådighet har ingen grenser

3035 visninger
11 minutter lesetid
94
Grådighet har ingen grenser

Både Lenin og Trotsky lot sine medløpere torturere og drepe rike russere i St Petersburg, motivene var ganske enkelt å stjele og selge deres kostbare malerier, smykker og andre verdier på det svarte marked for siden å sette inn pengene på sine egne konti i sveitsiske, men også svenske banker (se Jyri Lina, Under skorpionens tecken). Er det de samme slags motiv vi nå er vitne til, fra samme slags folk? En ustillet hunger på verdier? For å styrke selvfølelsen? Og utrustet med en følelse av overlegenhet nok til å kunne ta seg selv til rette? Er dette demonisk? Er vi vitner til de mørke demoners inntog i vår verden? Ser vi snart den totale hensynsløshet vokse frem? Er det dette som ligger bak NWOs forsøk på å overta alle verdens eiendommer og alle ressursene? Var det dette som gjorde at alle rettigheter vi borgere hadde, plutselig ble neglisjert, som om de ikke lenger fantes?

Var det å komme enda lenger ned i mørket da ledende og betydningsfulle personligheter blandt oss plutselig og uventet ble myrdet, de kalte det «selvmord», en kjent dødelig sykdom, hjertestans eller hjerneblødning, eller et overfall i en mørk bakgate med dødelig utgang. Men den som kunne se lenger, skjønte at det var verre. For staten var den største kjeltring av alle, istedenfor å legge til rette for innbyggerne, hadde de snudd statsapparatet rundt for å presse folk for penger, avgifter og skatter, for siden på på skjult vis berike seg selv (bistandsmidler). Er det ikke dette vi står oppe i idag? De er så frekke at de ikke lenger skjuler det: Korrupsjon er helt åpenlys, hvem kan det ha vært som forberedte dette?

Firmaet Hoffmann la-Roche i Sveits og historien om dem (produsent av svindelpreparatet Tamiflu) og den falske pandemieni 2009, antydet i denne video, lagd av Richplanet og Wolfclanmedia.org, video, her, viser at ikke bare at én stat i Europa har kommet langt inn i en moralsk forråtnelsesprosess, men det som skjer i Europa idag (den falske pandemi) viser klart og tydelig at mange av de europeiske staters ledelse ikke lenger er å stole på; vi ser at all anstendighet har forsvunnet. En klar bekreftelse på røverreir er den østerrikske regjerings beslutning om tvangsvaksinering fra 1. februar 2022; bunn råttent. Er den tyske, italienske, franske og spanske nasjon bedre? Tror ikke det. Er det en umettelig grådighet som styrer nasjonenes ledere? Det ser sånn ut. At våre lands ledere og politikere har støtter påstanden om en pandemi, har ikke det gjort dem til medløpere og kriminelle? Jeg mener det. Er ikke det hyperkriminelle regime i Ukraina, satt inn i Victoria Nuland og hennes miljø i 2014, også et tegn på det? Dessverre.

For kanskje er hele Europa allerede et eneste rottereir, når det gjeldet regjeringer og rikspolitikere?? Var det derfor den løgnaktig påståtte pandemi Covid19 fikk en overlevelsessjanse i to hele år, fra 2020 til 2022? Bekrefter ikke historien om Bill Gates og hans GAVI dette? Også Gro Harlem Brundtland og den norske regjering under Erna Solberg gav store gaver direkte fra statskassen, betalt for av det norske folk, men uten at folket ble spurt. Avtalen Bill Gates fikk igjennom med de sveitsiske myndigheter om GAVI bekrefter at den sveitsiske justis må være kommet langt under sumpnivå. Bill Gates selv kan ikke lenger betegnes som klok, men heller tvert imot, han opptrer som regelrett dum. Jeg er åpen for at GHB har deltatt i de forhandlinger. Pr idag i mars 2022 sitter jeg tilbake med spørsmålet om våre myndigheter og rikspolitikere er så korrupte, at de faktisk er kriminelle? Svaret er nærliggende.


Det dreier seg om covid19-vaksinene
Den mektigste og farligste doktor i hele verden, han er ukvalifisert, men har kjøpt WHO og ditt liv er i hans hender, foto her.

Jeg har fortsatt mange spørsmål til moralen bak pandemien og vaksinene. De store utbetalinger fra de mange europeiske nasjoner, forbløffet meg, jeg har ennå ikke kommet over det. Mine mistanker om at dette kunne gå galt, slo til.

Og da jeg fikk lese boken Inside Korona, fant jeg de opplysningene som bekreftet dette, jeg har derfor oversatt og gjengitt flere sitater fra boken.

Forfatteren skriver følgende: «I dag vet vi at legemiddelselskapene brukte pengene til å betale utviklingskostnadene for vaksinene. Deretter signerte legemiddelselskapene kontrakter med EU og andre land, uten å ta hensyn til at disse landene betalte for utviklingen av vaksinene. Det var ingen rabatter, tvert imot.

Statene (og også EU) betalte på forskudd i kontraktene, som i stor grad er hemmelige den dag i dag, og ga fra seg praktisk talt alle rettigheter. Selskapene stilte seg ikke- ansvarlige for vaksineskader.

De er ikke engang ansvarlige hvis de leverer for sent. De tar ikke ansvar for noe. Det var den ultimate økonomiske gullgruve for selskapene og deres aksjonærer, Allround feel-good-program:

Du trengte ikke å betale noen utviklingskostnader, du registrerte patentene for deg selv, betalte deretter på forhånd og ble samtidig fritatt for enhver form for ansvar».


Fikk kjeltringene fritt leide?
Er disse personlighter kriminelle som liker å sole seg i medias blitzlys, men kanskje ikke på det rene med at de representerer et røverreir; at de er kjeltringene samlet på ett brett som samarbeidet om å stjele fra statskassene? Jeg bare spør, for de har faktisk solgt oss vaksiner som ikke virker; husker vi William Avery Rockefellers Snake oil, medisinen mot alt? Den virket heller ikke. Foto, her.

Korrupsjon i Europa har vært tilstede i mange år. Saken mellom whistleblower Stanley Adams og legemiddel- og vitamingiganten Hoffmann-laRoche i 1973 (se kort sammenfatning, pdf-dokument, her), viste kriminelle forbindelser mellom det private næringslivs interesser og sveitsisk justis. Det er ingen grunn til å tro at dette bare var et enkelttilfelle. Forbrytelsene har ett fellestrekk; vi vet at sveitsiske banker allerede i mange år har tilbudt kunder nummerkonto, det dreier seg om hvitvasking av svarte penger, antagelig gjør alle banker dette, skjuler forbrytelser i «plain sight», usjenert. Og legemiddelgiganten Roche står helt sentralt i WEF og NWO/FN, deres finansielle ressurser er med på å gi Klaus Schwab den styrke han opptrer med. Dette betyr i praksis at all lovgivning har blitt opphevet og kjeltringene faktisk alle har fritt leide og de vet det. Er det ikke dette vi er vitne til også i Norge, idag?

For da kan vi begripe oppførselen fra både stat og kommune under pandemien: De svarer ikke på brev, kommer med bortforklaringer og regelrett løgn. Det er kort sagt bare et tidsspørsmål før mafiaene behersker vårt samfunnsliv, totalt. Derfor er den enkeltes rettigheter og rettslig beskyttelse i realiteten borte. De av det norske folk som ennå tror at røvere egentlig er snille mennesker, slik som Torbjørn Egner gjennom Kardemomme by har fremstilt det onde, blir tvunget til å tro om igjen. Kanskje er dette som i livet forøvrig; det skal måtte bli meget verre, før vi klarer å begripe dette. Vi kan iaktta at de norske rikspolitikere og ledere av helsemyndigheter er med på dette, det har funnet sted et slags statskupp, utført av mennesker med egenvinning som hensikt. Snakker vi om organisert røveri på statsnivå?? Plyndring av Europas og USAs statskasser??

Er det derfor vi merker allerede at lover og regler brytes, går det ikke allerede rykter om at personlige bankkonto og formuer av ledende ansatte i helsestatsvesenet, dvs helsedepartementet, helsedirektorat og FHI plutselig og uforståelig har blitt mangedoblet? Var det belønning?? Hvem betalte ut disse? Ligner ikke dette på en begynnelse av det samme Lenin og Trotsky gjorde, en skammelig berikelse på andres bekostning?? Om ikke bedragets maske kalles filantropi? Vet de medvirkende i våre kommuner og helsevesen at de er en del av et gigantisk bedrag?? Her ser vi hvordan helt åpenbare kriminelle handlinger ser ut, at vi har med forbrytere å gjøre, et forbryterreir, det er som om vi ser skjærene fly avgårde med sølvbestikk i nebbet, fordi det blinker så vakkert i sollyset….Billl Gates har fremstilt seg i media som den gavmildeste filantrop, mens i virkeligheten sørger han først for sine egne konti, usjenert, narissistisk og usedvanlig grådig.

Er Bill Gates dyktig eller er han kriminell?

«I 2009 oppnådde GAVI allerede noe som bare noen få oppnår. Selv om GAVI ble etablert som en privat stiftelse, har den fått status som «internasjonal juridisk person» i Sveits, hvor den er basert. I kontrakten som den sveitsiske regjeringen og GAVI har inngått, får GAVI privilegier som andre bare kan drømme om. GAVI har for seg selv og sine tjenestemenn og direktører fått innvilget innvilget immunitet i Sveits. GAVI kan derfor ikke saksøkes for sine aktiviteter og til og med straffbare handlinger som GAVI eller dets ansatte kan begå i løpet av sin virksomhet for GAVI, kan ikke straffeforfølges i Sveits. GAVIs lokaler, dets arkiver og arkiver, til og med de ansattes bagasje, kan ikke gjennomsøkes. Alt dette gjelder også for konsulenter som jobber midlertidig for GAVI. Men det er ikke alt, GAVI og dets ansatte er helt fritatt for skatt i Sveits, ansatte trenger ikke engang å betale moms for private kjøp. GAVI er også fritatt for toll i Sveits.

Og skulle det oppstå en tvist mellom Sveits og GAVI, gjelder heller ikke sveitsisk lov for dette, men en privat voldgiftsdomstol innkalles. GAVI, grunnlagt av Bill Gates og Klaus Schwab, er dermed utenfor loven, noe som er ytterligere bevis på hvor mektige disse menneskene har blitt når loven ikke lenger gjelder for dem eller deres organisasjoner. Man lurer på hvorfor dette er nødvendig når GAVI har det bra og bare bryr seg om menneskehetens beste» (Thomas Röpp).


Andre Hoffmann, sjef for familiebedriften Hoffmann la-Roche, sentral i WEF og Club of Rome, er det ikke nettopp i COR vi ser denne merkelige agenda komme frem i lyset, de kaller det reduksjon av verdensbefolkningen som også Bill Gates så ivrig har propagert, de to er kanskje gode venner? Se her.

Ser vi forbrytere bygge sine barrikader? Er ikke det så klart som dagen? Dette var GHB og Solbergregjeringen med på, med det norske folks skattepenger. Jeg ser personlig frem til de kommende rettsaker, fengslinger og inndragning av formuer tilhørende våre velvillige hjelpere, selv om vi må skifte ut vår egen korrupte dommerstand for å få det til.

Og Gates legger sine aktiviteter til rette, snur og vender på tingene slik at de passer inn i hans egen bukselomme. Husk, det var ikke uten videre at Gates fant opp computerviruset, og det har da også blitt hengende ved ham og blitt et kjennetegn. Siden har han fortsatt å tjene penger på begge sider av bordet, han melker kyrne hvor han kan, han kan åpenbart ikke få nok, men var ikke dette en gammel familiepraksis, fikk han kanskje gode råd fra familien Rotschild som på denne måten drev sine forretninger i århundreder? Tjente de seg styrtrike på nasjonalstaters skattemidler?? Var ikke det et soleklart misbruk av andre folks penger?

Men står ikke Bill Gates i fronten av en krig? Han har kjøpt seg vennskap med de store aviser og media, de får pengegaver fra BMG-Stiftelsen, til dels store. Slik har han kjøpt seg en forskyvelse av fristen, til folk på egen hånd oppdager hva som foregår. Siden det startet har ingen større aviser, heller ikke der Spiegel, skrevet noe kritisk om Bill Gates eller hans vaksiner. Til og med medisinske rapporter blir holdt borte fra den treffende kritikk: «Resultatene av de nevnte (medisinske) studier ville kanskje ha vekket mere oppmerksomhet, hadde de ikke vært finansiert av Gates-stiftelsen» (Røper side 165). Er ikke dette kanskje som et ekstra skyteskår i borgmuren i fjellheimen? Er hans forretningsvirksomhet fra middelalderen? Fullstendig utdatert? Det ser faktisk sånn ut.


De uprofesjonelle som grov sin egen grav?

I mine øyne synes Gates & Co så gjerrige, smålige og egoistiske at man skulle tro de var læregutter i forretningsverdenen, blottet for profesjonalitet. De dropper innhold av avtaler og kontrakter, oppfører seg uanstendige som pubertære ungdommer; helt uten respekt for sine partnere, anmelder patenter på seg selv, mens utviklingen, oppfinnelsene ble betalt av skattebetalerne, særlig de norske. «Menneskene og landene som trenger disse vaksinene, fortjener en mye mer rettferdig avtale – og det gjør også CEPIs offentlige investorer, som de norske skattebetalerne. Siden publikum bærer kostnadene ved å utvikle vaksiner, skulle de ikke også måtte betale regningen med altfor høye priser når de er nødvendige for å redde liv under pandemiutbrudd» (Thomas Röpp, s. 177).

Var dette røverstaten som de var iferd med å bygge ut i det skjulte, under navnet NWO, den nye verdensorden? Var det gjennomkorrupte WHO og deres GPMB bare en sped begynnelse. Ikke bare Bill Gates gned seg fornøyd i hendene (GAVI, CEPI), det dryppet ganske sikkert også kraftig på klokkeren, i dette tilfelle vår egen Mor Norge, Gro Harlem Brundland, som av ukjente grunner sto midt i smørøyet på rett tidspunkt, hun grunnla GPMB, det kan ikke være enkelt å være henne, nå for tiden.

«Das müssen wir noch einmal in Ruhe lesen, denn wir erfahren hier, wer über die weltweite Verteilung der Impfstoffe entscheidet», skriver Thomas Röpp, side 139: «Vi må lese dette om igjen og om igjen, så det langsomt går opp for oss hvem som egentlig bestemmer over den verdensomspennende distribusjon av vaksinene. Dette er «globale helseorganisasjoner», som WHO kaller dem. Og disse såkalte «helseorganisasjonene» er milliardærenes frivillige organisasjoner, såkalte NGO’s, nærmere bestemt: Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust, som vi allerede kjenner, og også Bill Gates’ grunnlagte CEPI og GAVI, som vi skal bli kjent med.»

Det koster Bill Gates omkring 3,5 mio USD å la et markedsføringsfirma gjøre Bill Gates’ «filantropi» kjent over hele verden. Det er kanskje derfor han ligger høyt på den-mest-elskede-i-hele-verden-statistikken, kan hende betaler han for denne også (foto, se her).

Tenk det, de hadde planene klare fra begynnelsen av, en ren knipetangsmanøver som skulle garantere at de hadde grepet bukten og begge endene, pengene skulle renne inn som en stri strøm på deres konti og vekk fra skattebetalernes statsbudsjett. Vi snakker om store penger, ressurser som kunne ha blitt forvaltet fornuftig og klokt og fått avgjørende betydning for mange.

Fra Røppers bok: «Hvis vi nå husker det åpne brevet av 3. august 2021, i som Det hvite hus ble bedt om å gjøre, innen i underkant av to måneder å innkalle til et globalt vaksinetoppmøte og bestemme seg for å vaksinere 70 prosent av verdens befolkning innen ett år (Pfizer) vaksiner, så dukker følgende bilde opp: Gates og vennene hans betaler WHO, grunnla etter at pandemien startet COVAX og lot samtidig et styremedlem skrive et åpent vaksinebrev fra Pfizer, hvor dette skulle bringe godt over 100 mrd dollar inn i kassen til Pfizer og dets aksjonærer (dvs inkludert Bill Gates).» $100 mrd USD er mye penger, det dreier seg om ett selskap. Det norske statsbudsjett, altså for en hel nasjon på 5,5 mill innbyggere, har beregnede inntekter i 2022 på 1553 mrd kroner, 175 Mrd USD.

Det følger mye makt med penger. Makt kan alltid misbrukes. Og hittil har vi sett at makt alltid blir misbrukt, i begynnelsen i det skjulte, men nå under pandemien og lockdown har vi lagt merke til at de ikke lenger bryr seg så mye om å skjule det engang. Var det Bill Gates, Gro Harlem og Pfizer som åpnet for røveri av statskassene i hele Europa?? Fikk de personlig belønning for dette? Var det marxisten, statsleder og forbryter Benjamin Netanyahu som skrev under på sjekkene?


Men vi er ikke tvungne til å delta i denne skitne pengeutvekslingen. En mulig vei ut av uføret: Penger er kun et byttemiddel, for å slippe unna oligarkenes og Bill Gates’ penger kan lage våre egne. Kanskje klarer vi som ikke vil betale til oligarkene lenger, å bygge opp et nytt pengeregime i det skjulte; ikke offentliggjøre dette før det har kommer for langt til å kunne stoppes? Ihvertfall da har vi en sjanse å få gleden av å kunne bytte varer og tjenester, uten å måtte skitne våre hender til med statspenger.


Boken Inside Korona, tysk utgave, 2021, av Thomas Röpp, kan lastes ned, her.

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377. Mine artikler på Nyhetsspeilet kan søkes opp ved denne lenken: https://www.nyhetsspeilet.no/author/bukkesprang/

Abonnere
Varsle om
guest

94 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Smurfine
Smurfine
1 år siden

Ahh det var på tide nå med en ny humor artikkel
Vært lenge nå siden det ble postanoe artig og lese

smurfen
Moderator
1 år siden
Svar til  Smurfine

President Vladimir Putin har utstedt en alvorlig advarsel til Vesten – å sende utenlandske våpen til Ukraina vil resultere i » global kollaps » og ingen vil komme seg ut i live.

Så med de 2000 panservern rakettene Jesuitt Jonas har levert til nazistene å har han tatt livet av oss alle.

Utrolig morsomt ikke sant ?

https://newspunch.com/putin-issues-dire-warning-sending-weapons-to-ukraine-will-result-in-global-collapse/

https://www.eutimes.net/2022/03/putin-west-sending-weapons-to-ukraine-will-result-in-apocalypse/

Russia Today
Russia Today
1 år siden
Svar til  smurfen

Bombinger av Ukraina er et ledd på vei til utryddelse av populasjon i hungersnød.
Ukraina har alltid vært en hoved mat-produsent for Sovjet både til egne behov og til eksport til jewropa bl.a.
Tidspunktet til starten av krigen er ikke tilfeldig. Sår man ikke nå, så blir det ingenting å høste.
Da er det spørs hva er bedre – hurtig død av atombombe eller sakte sultedød.

smurfen
Moderator
1 år siden
Svar til  Russia Today

I deres nye verden i JWO så skal de knapt nok eksitere mennesker, roboter skal ta over alt.

70% av verden borte med injeksjonen og noen milliarder til med krig og så resten i hungersnød og energi krise.

I Pfizers 55 000 topp hemmelige dokumenter som de ble tvunget til å publisere så ser man at en av bivirkningene som rammer alle de injiserte er intellektuell funksjonshemming og som vi ser så fremstår alle de injiserte som tilbakestående tullinger som ønsker at vi skal gå til krig mot Russland siden det sier makthaverne og mediene deres.

Evnen til å tenke selv er totalt utslettet hos de injiserte og innen 3 år så vil de alle forlate denne verden og flyttet inn i en verden der det er godt og varmt. ;)

Det var jo også morsomt å se Biden holde tale om Ukraina-Russland 2 dager etter den 22.2-2022 kl 14.22. ;)

Nå som GMO injeksjon skandalen er på vei til å sjokkere en hel verden så vil de nok dra flere nasjoner inn i krigen sin for å redde seg selv.

KTA
KTA
1 år siden
Svar til  Russia Today

Jeg så en dokumentar igår om hvordan 70.000 hvite sør-afrikanske bønder hadde levert mat og podusert mat til 100 millioner mennesker i Sør Afrika og landene rundt. Ikke rart globalistene ville ødelegge dette i sitt arbeid for NWO. Og de evneveike korrupte mediene vinklet det som det var en frigjøringskamp for de fargede i Sør Afrika.

Og nå skal kornproduksjonen ødelegges i Ukraina. Det er stor mangel på solsikkeolje og det har resultert i skyhøye priser. Vi ser absolutt starten på matmangel og hungersnød. Energikrise også.

Jeg kjøpte 2 tomater og 3 agurker her i Polen hos en grønnsaksforhandler. 45 kr. Vi snakker Polen altså.

smurfen
Moderator
1 år siden
Svar til  KTA

Det er nå den virkelige katastrofen starter. All matproduksjon er lagt ned i verden, ikke lages det gjødsel eller fosfat, ikke har bønder råd til drivstoff, NWO beteler bønder med våre skattepenger for å legge ned all matproduksjon med argument i det grønne skiftet. Distribusjonsleddene ligger nede for telling. Man ser allerede store mat opptøyer i verden. Men ikke i nærheten av hva som kommer, selv det å ta et brød vil medføre dødsstraff og butikker får væpna vakter.

Den som er så zombifisert at han ikke evner å dyrke sin egen mat vil mest sannsynlig ikke klare seg.

Ekspertene sier at 4 milliarder mennesker vil dø av hungersnød fra sommeren 2022 til ut 2023.

https://www.eutimes.net/2022/03/hunger-riots-have-begun-global-starvation-imminent-4-billion-could-die/

24 jan fikk alle jøder beskjed om å forlate Ukraina, 1 mnd senere ble det krig, nå har alle jøder fått beskjed om å forlate Russland, noe som betyr at det kommer et angrep på Russland om en mnd.

Guds utvalgte folk er nok informert fra Gud slik Gud gav samtlige jøder kåråna på 9/11 så ingen av de 4000 jødene kunne dra på jobb den dagen.

Det sies at 20 mars vil de spre et nytt virus og stenge ned igjen, vi får se da.

NWO plan to start next world war 5
NWO plan to start next world war 5
1 år siden
Svar til  smurfen

NWO – NATO og resten av søppla har tresspassed og brutt avtalen, så det er NWO & CO, som angriper Russland.

Putin, kun svarer på tiltale.

Ukraina, ble infisert av NWO i 2015, og er styrt av NWO 100% ( CIA, NWO og resten av søppla )
Som nå bruker Ukraina, som base for utvikling av bio-kjemsiske våpen.

Forstår jo veldig godt at Russland, svarer på tiltale. De blir presset.
Men det er vel dette NWO vil. Det er slik de har skapt alle kriger.

KTA
KTA
1 år siden

Når Bolsjevikene tok over makten i Russland er jeg rimelig sikker på at de aldri ville latt noen utenom deres egne bli president i landet. Putin er i godt lag med oligarker og jøde-eliten i Israel. Jeg mener NWO-apparatet har kontroll på Putin. Også Trump. Men jeg tror de ønsker at folk skal tru at det er ledere som står opp mot dem. At Trump og Putin liksom er på folkets side. Og folk tror at disse er helter. Da har man på en måte kontroll. Jeg tror ikke Putin bryr seg en dritt om russiske soldater. De trenger en verdenskrig. De trenger kaos. Før de kan gjennomføre The Great Reset/NWO. Og de styrer som alltid begge sider av konflikten. Det er et spill. Høyre og Venstre side i politikk er bare et teater. Det ser vi jo i Norge også. Erna Solberg er like fordømt korrupt som Jonas Gahrs Støre

Hvordan ødelegge det hvite kristne Vesten ?

1. Muslimsk masseinvandring etter bombing av land i midtøsten. Albert Pike «we will destroy the West with Islam»
2. Feminisme
3. Homofil propaganda
4. Klima-svindelen (tyveri av skattepenger)
5. Falske pandemier/vaksinering
6. Økte energipriser/Økte matvarepriser
7. Matmangel
8. Krig

KTA
KTA
1 år siden

Dave Janda treffer spikeren på hodet i dette intervjuet.
https://www.bitchute.com/video/HTNJFnvT83TK/

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  Smurfine

https://sputniknews.com/20220309/nato-chief-stoltenberg-gives-keynote-speech-during-ottawa-conference-on-security-and-defence–1093707935.html

Stoltenberg opplyser at NATO sender 1000s av millioner (kr) til ukrainsk forsvar samt materielt utstyr.
Normalt vil det telle som en krigserklæring.

Norske media er full av «krig mot Russland», som om krigen i Ukraina dreier seg om å forsvare norske grenser.

– Vigano is right, the US has been providing combat training to Ukrainian Nazis and other far-right groups in secret camps since 2015.
https://www.unz.com/mwhitney/uncle-sams-nazi-warriors

Historie: Al Qaida (Operation Cyclone) var det største prosjektet i CIAs historie. USA finansierte jihadister i Afganistan.
Så, etter Sojets fall, hette det at krigen skulle være «mot al Qaida»
(al Qaida var CIA.soldater). USA var både «humanitære aksjoner» og terroristene på samme tid.
NATO – nå Stoltenberg – fortsatte den linjen i Syria

ken
ken
1 år siden
Svar til  Smurfine

Smurfine – Sånne som deg er hovedproblemet til det som skjer nå. Tør ikke sannheten i øynene: https://www.youtube.com/watch?v=2dRYTl6nSbg
Tør ikke engang se nevnte link!

Terje Engen
Terje Engen
1 år siden

Ukraine on Fire (2014) – Oliver Stone
https://www.bitchute.com/video/ojxAboKHI1UF/

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  Terje Engen

– #YouTube #BigTech deleted #UkraineOnFire film from our production official
channel, I’m asking everyone who like our film to download it from our Vimeo here
and post it everywhere. As a copyright holder we giving to you – The People that
rights
https://mobile.twitter.com/lopatonok

Download link: https://vimeo.com/global3pictures/download/686097287/fc672a9a8c
0,5 GB med 360p
3,2 GB med 1080p

kjell108
kjell108
1 år siden

5 løgner vi finner i norske media eksponeres av Jimmy Dore
https://www.investmentwatchblog.com/what-the-media-is-hiding-about-ukraine-russia/

Jimmy Dore er demokrat men likevel kritisk til Biden. I tilfelle norske demokrater er kritikken fraværende. Norske media er mere ensrettet enn amerikanske media.

kjell108
kjell108
1 år siden

NATOs strategi i Ukraina vil være å angripe byene. De alliertes strategi under VK2 var å bombe tyske byer.
Russernes strategi er å beskytte byene lærer vi her
http://thesaker.is/ukrainian-front-strategy-without-tactics-must-see/

comment image
Etter 6+ år med «frigjøring» av Syria så Aleppo ut som Berlin 1945

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  kjell108

Hva Biden og NATO, med støtte av europeiske deep state politikere, legger opp til – er samme oppskrifta på Ukraina. Ukraina skal bli en «failed state».
«Failed state» vil også gjelde Vesten når oljeprisene og matvareprisene går til himmels. En liter bensin koster idag kr. 24.40.
Prisøkningen på bensin og mat i kjølvannet av russiske sanksjoner vil fort bli en ekstraskatt for oss på 10% … 100%. Russland har vedtatt å svare med forbud på eksport av kunstgjødsel. Ungarn har vedtatt forbud på eksport av kornprodukter. Effekten vil komme om ett år.

Perj
Perj
1 år siden
Svar til  kjell108

WEF & co, hvor også Putin er medlem legger opp til at verdens befolkning skal reduseres til ca. 500 millioner slaver.
Å ødelegge matvareproduksjonen er et steg i denne retning, samme er det å injisere hele verden med dødelige «vaksiner».
Den norske befolkning var et homogent folkeferd en gang, med et kristent livssyn, det ga grobunn for det samfunn som vokste frem. Et land med en slik kultur og samhold er vanskelig å skape kaos i (noe «de» trenger for å få til konseptet BBB). Ødelegg middelklassen økonomisk, og veien videre er enklere. Det er hva som foregår nå, for å avverge BBB må enhver «god» nordmann reise seg og «gjøre noe» med politikere, byråkrater og NGO-er.

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  Perj

Verden er full av dobbeltagenter – dvs. i Vest tror man at de arbeider for Vesten og i Øst tror man at de arbeider for Østen.
Det er et problem for enhver bedrift at de må stadig rekrutterer nye folk, uten å vite om de blir lojale folk eller ikke. Alle burde være sikkerhetsklarert av PST før de får lov til å arbeide i Telenor, slik at hemmeligheter i Telenor ikke avsløres.
Det samme gjelder forøvrig kommentatorer på NyS. Vi må vite om det er agenter eller ikke som poster kommentarer.

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  kjell108

Russisk historie:
– Berezovsky appears not to have anticipated that Putin would clip the oligarchs’ political wings, perhaps because for him and his fellow oligarchs political and economic power and were one and the same. Putin’s ideological mix of capitalism and conservative authoritarianism was new in Russia, which was used to a binary opposition of pro-Soviet statist forces and supporters of pro-Western laissez-fair policies.
https://russia-insider.com/en/history/enemy-within-declassified-us-documents-show-russian-oligarchs-supported-nato-expansion

Michael
Michael
1 år siden
Svar til  Perj

«Å ødelegge matvareproduksjonen er et steg i denne retning, samme er det å injisere hele verden med dødelige «vaksiner».”

Ja, det er hardt vær vi har i vente. Får jeg spørre hvordan dere forbereder dere på den kommende stormen? Vet dere om et norsk sosialt nettverk hvor dette diskuteres mellom våkne mennesker — kriseforberedelse og mulige allianser og samarbeid mellom oss?

Aradorn
Aradorn
1 år siden
Svar til  Michael

NR 1 : mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter.

Da skapes en høyere bevisthet, og høyere frekvens, hos den som mediterer, og de i rundt.
De i rundt, blir da mer oppmerksomme på hva som skjer :D

SÅ, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter.

Den høye frekvensen, som blir etablert vil bli forsterket ved at enda flere gjør det samme. Vi får en KOLLEKTIV BEVISSTHET. VI ER ALLE 1. Dette frykter mørkets krefter mest av ALT, at vi skal forstå at VI ER ALLE 1.

SÅ, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter, mediter.

Jobber du i skole eller hvor som helst. start dagen med en meditasjon. Få andre til å bli med.
Det øker bevisstheten på jorden og frekvensen. Verden blir » lysere » og » sterkere «.

Mørkets kraft mister fotfeste :D

ken
ken
1 år siden
Svar til  Michael

Michael – «Wake Up Friends» er et sosialt nettverk som du etterlyser. Grunnleggeren av gruppene forteller (fra 8:34) om Wake Up Friends som så langt er etablert i Norge, Sverige, Danmark, Portugal og Frankrike:

Du kan gå inn på https://www.wakeupfriends.se/sidor/hitta-en-grupp-nara-dig for deretter å bla deg nedover til du finner Drammen, Kristiansund, Oslo, Trøndelag og Sarpsborg. Likesinnede treffes, ringes og mailes i anl sannheten.

Hvordan lage en profil på WakeUpFriends: https://www.wakeupfriends.se/sidor/manual-profil
Hvordan melde seg inn på WakeUpFriends: https://www.wakeupfriends.se/sidor/manual-grupp

Du kan også selv starte en gruppe andre steder ved å kontakte grunnleggeren på flg mail: joanna@wakeupglobe.com (eller om du har generelle spørsmål vedrørende gruppene)

PS! Ektemannen til «grunnleggeren», Michael Oddane (halvt norsk/halvt svensk) , oppsummerer her om tidligere «kriger» samt nåværende «krig» i Ukraina:

Michael
Michael
1 år siden
Svar til  ken

Aradorn og Ken: Takk for gode tips.

Michael
Michael
1 år siden
Svar til  Michael

Jeg kikket på lenkene dine Ken. Disse folkene har nok noen bra idéer (har ikke fått hørt så mye ennå), og lignende initiativer er helt klart noe det finnes behov for. Jeg skal undersøke dette nærmere.

Jeg vil dog anbefale å være litt vár på hvilke folk som setter seg opp som ‘ledere’ for slike prosjekter. Alternative miljøer er dessverre tungt infiltrert av ‘kontrollert opposisjon’-agenter, da verdens makter frykter alt som foregår utenfor kontrollsystemet og ønsker å overvåke det, manipulere det og undergrave det fra innsiden på forskjellige måter, slik at det blir vanskeligere for virkelige alternativer, av sanne mennesker for sanne mennesker, å vokse seg sterke. Derfor er det svært viktig at de av oss som er ærlige og autentiske i vår motstand mot kontrollsystemet og kjærlighet til sannheten og lyset blir godt utdannet om hvordan disse agentoperasjonene fungerer og blir bedre på å unngå at slike folk altfor enkelt tar lederskapet i prosjekter som vi ønsker skal utgjøre sterke alternativer til systemet.

Når det gjelder initiativtakerne du lenker til, har jeg ‘scannet’ dem, og det virker som de er energi-vampyrer og på et tilsvarende lavt vibrasjonsnivå til tross for deres selvutnevnelse som esoteriske lærere. Jeg har opparbeidet en del kompetanse på området, har mye erfaring med å identifisere slike folk og kjenner typen. Det jeg ser er at de er der for å hjelpe til med å holde kontroll på bevegelsen og få oppmerksomhet/energi strømmet mot seg fra alternative mennesker.

Alle må gjøre sine egne vurderinger og lytte til den indre åndens veiledning, men vær på vakt.

Aradorn
Aradorn
1 år siden
Svar til  Michael

Mørkets puppets har infiltrert ALLE NIVÅER, absolutt ALLE.

De sendte agenter på siste alternativ messe i Lillestrøm ( 2019 ) hvorav mange ble syke. Observerte at de » sprayet » ett eller annet her og der.

ikke, så vanskelig å avsløre de.
De har ikke, sjel.

Øynene, sies å være speilet til sjelen ;)

Der finner du ut mye.

e
e
1 år siden
Svar til  Aradorn

Yo! Hvor har det blitt av deg?

Hva er egentlig sjel? forklar :)

Lite action på meditasjons-fronten for tida, men fikk opp noe snålt på en helt ny måte (sprøtt)

«Please stop»
«Michael»
(Er vel en av gutta på badboylista dette da som trenger å stoppes)
Og denne, men den er ikke sikkert hører til for den kom mye senere:

«He put the dagger trouht her heart»
«Aassassin» (Da jeg spurte hvem)

Hm, trodde de brukte andre ting, tyder på at det er en psyko religiøs greie, hva nå enn det er.

Hjelp til å tolke?

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  Perj

Russland under Putin

Perj blir mere LGBT og ateisme, det som Stoltenberg står for.

kjell108
kjell108
1 år siden

Ukraina hadde forberedt en forestående invasjon av Donbass og ukrainske styrker var ikke i posisjon til å forsvarer grensene

Batko Milacic:
– Another question is exactly when the Russians actually obtained direct evidence of the planned Ukrainian invasion. The level of combat readiness of the Ukrainian army is very high, which means that they were fully capable of ensuring physical protection of secret documents that must be destroyed whenever there is any risk that they might fall into enemy hands. The problem is, however, that the Ukrainian army is highly corrupt, and many officers secretly sympathize with Russia. Therefore, a copy of the top secret directive could well have got into the hands of the Russian military intelligence already on January 23, just a day after it was signed, and all this time had simply been kept waiting to see the light of day. As a result, the fate of Donetsk, which, according to the Russian military, was supposed to become the scene of the fiercest battles eventually befell Mariupol and Kharkov.

The big question now is how Kiev is going to refute the authenticity of the top-secret order just demonstrated by Moscow. Well, people who are foursquare behind anything the current Ukrainian authorities say or do are sure to ignore any evidence to the contrary. However, those who are looking for an objective picture of what is going on will have many questions for Zelensky and his team, questions which they are not in a hurry to answer!

Vi husker hvordan natoistene (VG) formidlet at Russland hadde tenkt å lage falske videoer om ukrainsk angrep (på Donbass).

«ET FALSE-FLAG ANGREB I UKRAINE SYNES NÆRT FORESTÅENDE – WASHINGTON HAR FORBEREDT EN INVASIONS-FORTÆLLING»
https://newspeek.info/

kjell108
kjell108
1 år siden

NRK og Media promoterer nå en meningsløs krig mot «russere».
NATO alliansen skal forsvare NATO-medlemmer. Nå virker det slik at NATO skal forsvarer menneskerettighetene i verden
??

Russland er økonomisk en pygmee, men militært en stormakt. NATO oppløste sin kald-krig hær etter Sovjets fall.
Så skal NATO utfordre Russland militært
??

Tid for popkorn

En snartur rundt om i verden forteller oss at Putin er populær stort sett overalt. Putin regnes som en venn av Israel, og en venn av Iran samtidig (??)
Kina regner Putin som en venn, og også India. Nå erklærer Pakistan at NATO kan klappe igjen sanksjons-pjattet sitt.
Nord-Korea er putinister.
For Biden er det omvendt.

Er Norge og NATO populær rundt om i verden?

Facebook tillater nå at folk promoterer hat så lenge det er «jøder» (russere) som er hatobjektet.
Hvem vil ha slike folk i bakgården (til Moskva) med atomvåpen og biovåpen?

Russia Today
Russia Today
1 år siden
Svar til  kjell108

russland lever i dag av sikkerhets pute skapt av Stalin og tidligere generasjoner.
russland er fremdeles populær i verden pga. generøs hjelp til 3.verdens land i form av utdanning av ingeniører, leger og forskere med høyeste kompetanse fra stalins Sovjet, for sin hjelp i bygging av 3.verdens industri og kraftforsyning.
USA og vesten er hatet i verden rund for sine skitne forsøk å plyndre og utnytte, gjøre dem til evige gjeldsslaver.

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  Russia Today

Russerne vet hva krig er

kjell108
kjell108
1 år siden

Norge benekter amerikanske biokjemiske lab i Ukraina

«The Russian invasion was preceded by fabricated claims and unfounded allegations. It is intolerable that Russia now makes the unsubstantiated claim that Ukraine was preparing aggressive action with the use of biological weapons. Similar allegations have also emerged when it comes to chemical weapons production.»
https://steigan.no/2022/03/norge-ynkelig-i-fns-sikkerhetsrad-stiller-ikke-en-gang-sporsmal-til-usa-om-de-biologiske-laboratoriene-i-ukraina/

Altså, den humanitære stormakten Norge prøver å beskytte USA mot å bli etterforsket mht. brudd på konvensjonene om biokjemiske våpen.

Ifølge russerne gikk forskningen ut på å tilpasse virusene til russiske gener, slik at bare russere døde ….
Dvs. nazi-vitenskap

Dagens Ukraina er et produkt av Soros. Han ble SS tilsluttet i ung alder.
Det første den ukrainske puppet-regjeringen gjorde etter Maidan var å erklære russere som uønsket i Ukraina. De 3 russiskspråklige TV-stasjonene ble stengt.

– Biden asks Congress for $32.5 billion in Ukraine, COVID aid
President Biden’s administration has requested $10 billion for Ukraine, money that will be used to address the mounting humanitarian crisis as well as assist its defense against Russia.
https://www.pressherald.com/2022/03/03/biden-asks-congress-for-32-5-billion-in-ukraine-covid-aid/

Regningen for color revolution i Ukraina var $5 billion. Nå trengs $10 billion for å beskytte den opprinnelige investeringen.

kjell108
kjell108
1 år siden

Rand Corporation, ekspertene Poroshenko lente seg på mht. politisk strategi, regner med at Russland vinner enhver militær konfrontasjon.
Dette er selvfølgelig analyser som er velkjente i NATO. Sånn sett kan det se ut som den anti-russiske propagandaen ikke har som mål å vinne en krig med Russland, men å skape krig i Ukraina.

Rand Corporation: – In the geopolitical sector, arming Ukraine would enable the USA to exploit the central point of Russia’s exterior vulnerability, but this would have to be carefully calculated in order to hold Russia under pressure without slipping into a major conflict, which it would win.

Inside Russia. En mann må kunne være en soldat.

kjell108
kjell108
1 år siden

NRK.no
– Brutaliteten og måten Russlands president Vladimir Putin fører krig på vil prege generasjoner framover, sier oberstløytnant Tormod Heier.

– Russiske styrker strammer samtidig grepet rundt Kyiv, Mariupol og andre ukrainske byer og bombarderer sivile områder.

De nynaziske styrkene i Mariupol er omringet. Det ligger i saken natur at de har valget mellom å slåss til siste mann eller havne i Sibir.
Per idag prøver de å hindre sivile fra å forlate Mariupol. De sivile skal være skjold for dem. Så mye bryr nynazistene seg om sivile ukrainere.
For NRK og norske offiserer er disse styrkene selvfølgelig «helter». Det tar vel et par uker før de går tom for ammo og blir historie.
Vi husker kampene i Aleppo og hvordan det endte for NATO.

e
e
1 år siden
Svar til  kjell108

Hva skjer i Sibir?

Sibir
Sibir
1 år siden
Svar til  e

-71C, varmt og godt det

kjell108
kjell108
1 år siden

200 anti-russere møtte veggen

comment image.webp

Terje Engen
Terje Engen
1 år siden

Fugleinfluensa i USA. Millioner av høns og kalkun døde.
Walmarts hovedlager i Indiana i brann.
Ungarn stenger eksport av korn.
Argentina stenger eksport av korn.
New Zealand stenger ned 80% av oljeraffinerier.
Flere land vil stenge og konsentrere seg om internt marked.

President Trump har sagt i flere uker at Kina vil angripe Taiwan. 22000 soldater er sendt fra USA til Australia.

The Great Reset kommer. Helsepass kommer tilbake. Digital ID for å logge inn på Internett med track & trace. Plandemi og cyber attacks sørger for at nordmenn tar imot med åpne armer.

Haakon Magnus young global leaders siden 2005

Alt for Klaus?

Makthaverne du aldri valgte svensk doku WEF

MSM Wake Up Call
https://www.bitchute.com/video/21IQ8TisHgVV/

David «Nino» Rodriguez & Mel K
https://www.bitchute.com/video/VTsBjGggOZfM/
Zelensky skal være god for 2milliarder dollar. Har luksusvilla ved sjøen i Miami til 36 millioner dollar. Joe Bidens sønn har tjent millioner for å lede styret i energiselskapet Burisma. Også avkom fra Mitt Romney, Nancy Pelosi, John Kerry har hatt liknende avtaler.
Ukraina og Norge er av de største donorer til Clinton Foundation. Clintons mann i Haiti, pastor Clay, er tiltalt for barneporno, sexhandel med barn og pedofili. Epstein var selvfølgelig god venn av Clintons. David Brock fra Media Matters er kjæresten til James Alefantis fra Pizza gate.

USA brukte $5 milliarder på/etter Maidan revolusjonen. Soros brukte 100 millioner for å skape kaos.
Oppfølgeren til Ukraine on Fire
https://rumble.com/vx0dyx-revealing-ukraine-the-follow-up-of-ukraine-on-fire.html

Anne-Laure Bonnels dokumentar fra Donbass hvor Ukrainske Nazi har torturert befolkningen i 8 år.

Dyrene er forgiftet.
Dyrene er forgiftet.
1 år siden
Svar til  Terje Engen

Fugler og alt annet av dyr skal utslettes.

Vi skal nå, og frem over i tiden spise labratorie mat.

monsantos mat, so gooood …..

billyboypsychopatofmankind had done it again

husk alt er forgiftet.

tar du ikke, sprøyta, så får du det igjennom noe annet.

det er bare et valg om hvordan man skal forlate jorden …

Noen av oss er lysarbeidere, og har egne retninger, og må gå igjennom, ild og vann, så mennesker kommer inn i vårt nye system. Den nye jorden, eller 5’te dimensjon, om du vil.

kjell108
kjell108
1 år siden

Slaget er tapt for ukrainerne

De 18000 ukrainske soldatene i Mariupol-lomma er i en håpløs situasjon.

kjell108
kjell108
1 år siden
Svar til  kjell108

Hadde krigen vært et annet sted ville FN ha opprettet en humanitær korridor slik at de ukrainske soldatene i Mariupol (egentlig nynazister fra hele verden) kunne komme seg i sikkerhet …
Da Mosul ble omringet av irakerne fikk USA gjennom at man skulle ha en korridor ut av Mosul for ISIS (???) .
Nå går det ikke. Russerne vil stoppe all båttrafikk

kjell108
kjell108
1 år siden

EU politikere
– “We believe that now is the time to show the people of Ukraine that the world is on their side. We therefore humbly call upon you, the Committee, to consider: Extending and thereby re-opening the nomination procedure for the Nobel Peace Prize until March 31, 2022

Zelensky delte ut våpen til Kievs borgere, med oppfordring til å angripe russiske soldater hvor de enn ser dem. … nå vil de gi hans fredspris.
Den sentrale begrunnelsen er at det gjelder å få verdens befolkning til å tro at de alle sammen støtter de europeiske kolonimaktene

EU politikere
– According to the signatories, Russia launching its military operation in late February constitutes a “historically unprecedented event,” in which “brave Ukrainian men and women are fighting to preserve democracy and self-government.”

??
Afganistan-krigen (2001-), Irak-krigen (2003-), Libya-krigen (2011-) og Syria-krigen skal vi tro var «NATO forsvar»

Reiner Fuellmich
Reiner Fuellmich
1 år siden

Dr Reiner Fuellmich :

Prof. Økonomi
Dr Paul Craig Roberts
https://brandnewtube.com/v/XwHWRQ

kjell108
kjell108
1 år siden

– 19. mars 2022 kl. 05:58 BBC: Kamper i sentrum av Mariupol Ordføreren i den beleirede havnebyen Mariupol bekrefter overfor BBC at kampene har nådd bykjernen.

18.000 (eller noe slikt) ukrainske soldater kjemper nå sine siste timer. Mange av dem er utenlanske frivillige

kjell108
kjell108
1 år siden

The War in Ukraine Could Change Everything | Yuval Noah Harari | TED

Yuval Noah Harari (WEF) promoterer også ideen at en «jødisk» president kan ikke være en nazist.
Vent en øyeblikk – Goebbels var gift med en jødisk kvinne, og barna blir jødiske. Goebbels
samarbeidet med de sionistiske organisasjonene for emigrasjon av jødiske nybyggere til Palestina, finansiert av Tyskland.
SS Soros, Maidans far, er «jøde»

ALT i den der fiktive verden er FALSE
ALT i den der fiktive verden er FALSE
1 år siden
Svar til  kjell108

rothchilde og rockefeller med de resterende tribes = jøder

kjell108
kjell108
1 år siden

Russiske kilder promoterer at den ukrainske hæren styres fra Washington DC.
Jeg sier at NRK styres fra Washington DC., og at NRK er et organ for «den ukrainske frigjøringsbevelgelsen»

Hvordan kan det ha seg at ukrainske soldater angriper ukrainere??

Ze er så misfornøyd med Israels bidrag i kampen at Israel risikerer å bli de første som nukes av Ukraina?

Jo tetterer tilknytning mellom den ukrainske hæren og Washington DC, jo mindre behov er det for offisiell amerikanske støtte til krigen. Amerikanerne er allerede med i krigen.

kjell108
kjell108
1 år siden

«Demokratiet» i Ukraina

– Ukraine’s government, meanwhile, on March 19 outlawed 11 political parties, including the parliament’s second-largest group, Opposition Platform – For Life, for its alleged “connections” with Russia. On the same day the country’s President Volodymyr Zelensky signed a law introducing a “unified information policy” that provides for the merger of all national news TV channels into a single “round-the-clock information marathon.”

kjell108
kjell108
1 år siden

steigan.no har en informativ artikkel av Thomas Röper, Anti-Spiegel.
https://steigan.no/2022/03/en-analyse-av-den-russiske-strategien-i-ukraina-og-en-sammenligning-med-usas-kriger/

Her går det fram at NATO bruker krigsforbrytelser som strategi i sine kriger, ulikt russerne.
Norske Media vil typisk hylle NATOs (krigsforbrytelser) og framstille russere som de som egentlig er krigsforbrytere

Putins ordrer er ekstreme om hvor langt russiske styrker skal gå for å beskytte sivile mot ødeleggelser, selv om det vil koste mange egne soldater livet.

Vi vet fra russisk historie at russere ser på krig som et blodbad av side egne (enhver familie må ofre noe) … ulikt amerikansk nyere historie, hvor krig er noe man opplever på TV-skjermen. Amerikanerne «visste» hvor ondsinnet Hitler var etter å har sett «The Great Dictator»

comment image

bølgekraft for fremtiden
bølgekraft for fremtiden
1 år siden
kjell108
kjell108
1 år siden

Se på norge som hjemlandet for moboer

– har jo FN nå kommet med en oppfølgende klimarapport etter den forrige klimarapporten, og det var jo ikke lystig lesning. Den siste klimarapporten omtaler jo situasjonen enda mer i klartekst, at klimagassutslippene bare må ned for å redde kloden,

kjell108
kjell108
1 år siden

En militær analyse av Ukraina-krigen
Bunnlinje:
– Jeg vet ikke hva russernes strategi er
– Jeg vet ikke hva som skjer på slagmarka
– Det er en flom av «infomasjon» om at ukrainerne har stanset russerne, som ikke kan verifiseres
– Det er en risiko at ukrainerne blir omringet

Ukraina, Russland
Ukraina, Russland
1 år siden
Svar til  kjell108

– Ukrainske lokalbefolkning står som skjold for neo-nazistene ( Cia, USA, NATO etc etc )
* Det gjør det veldig vanskelig for Russiske tropper å gjøre jobben.
* Sies, de samarbeider med lokalbefolkningen.

– Russerne, betrakter Ukrainerne som sine gode naboer
– Russerne, Putin, har pr d.d ingen valg, ELLER, er alt dette ett spill ? !!
* Russerne, Putin, må ta bort neo-nazistene, og deretter, så kan de ta Bio-Lab for Bio-Lab eller noe i den retning.

kjell108
kjell108
11 måneder siden

Videoen

er bare en vurdering av hvem som vinner militært.
Null interesse for det på Nyhetsspeilet?

« Forrige artikkel

Babylonsk kabbalah og Kuppern, Skøytekongen Knut Johannesen?

Neste artikkel »

Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten